Урок з фізики. "Сила тяжіння. Вага і невагомість"

Про матеріал
дати уявлення про гравітаційну взаємодію тіл, про силу тяжіння як про прояв цього виду взаємодії, увести поняття «вага тіла», формувати уявлення про явище невагомості;
Перегляд файлу

Тема. Сила тяжіння. Вага і невагомість

 

Мета:

навчальна: дати уявлення про гравітаційну взаємодію тіл, про силу тяжіння як про прояв цього виду взаємодії, увести поняття «вага тіла», формувати уявлення про явище невагомості;

виховна: виховувати переконаність у необхідності поглиблювати знання про фізичні сили; старанність, дисциплінованість;

розвивальна: розвивати вміння спостерігати та аналізувати явища природи; логічне мислення та пізнавальний інтерес розширювати знання про сили

 

Обладнання: набір тіл різної маси, штатив, динамометр, кантор, нитка з гачком, картки для гри «Фізичне доміно», опорні конспекти для кожного учня, комп’ютерна презентація до уроку

 

Тип уроку: комбінований

 

Девіз уроку  Те, що я чую, я забуваю,

                       Те, що я бачу і чую,

                       Я трохи пам’ятаю,

                       Те, що я чую, бачу і обговорюю,

                       Я починаю розуміти!

                       Коли я чую, бачу,

                       Обговорюю і роблю,

                       Я набуваю знань і навичок!!!

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний  момент

Протягом останніх уроків ми з вами вивчали закони Ньютона. Наше завдання зараз на уроці пригадати все, що ми вже знаємо з даної теми, обов’язково дізнаємось багато нового, а для цього треба бути активними, зібраними і уважними.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань  та умінь учнів

 А чи любите ви грати в різні ігри?  Напевно, так. Сьогодні пограємо з вами в «Фізичне лото». Знаєте, що це за гра? Що являє собою «фізичне доміно» ?

Доміно складається з прямокутників розділених на дві частини, які схожі на кісточки доміно. На одній половині може бути написана частина формули, одиниці вимірювання фізичних величин або умовні позначення фізичних одиниць. На другій половині – решта формули, назва фізичної величини. Прямокутники  діляться між учнями порівну.

 

Гра «Доміно»  ( створюємо дві групи)

Починає той учень, у кого є прямокутник зі словом «Початок». На другій половині є запитання. Всі інші шукають серед своїх прямокутників правильну відповідь на запитання. Коли покласти правильну відповідь до запитання, то на другій половині прямокутника з’явиться нове запитання і т.д. Грають учні до тих пір, поки на останньому прямокутнику не буде написано слово «Кінець». «Доміно фізичне»  додається на окремих картках.

 

 

Початок

 

 

 

Закон інерції -

 

 

Якщо на тіло не діють інші тіла, воно рухається прямолінійно рівномірно або зберігає

стан спокою

 

 

 

  Другий закон Ньютона

 

 

 

F = mg

 

 

 

 

                   F

 

 

 

Н

 

 

 

m

 

 

                              КГ

 

 

 

Третій закон Ньютона

 

Під час взаємодії тіла діють одне на одне із силами, що рівні за модулем і протилежні за напрямом

 

 

 

Кінець

 

IIІ. Мотивація навчальної діяльності

   Молодці, всі активно працювали в грі  «Фізичне доміно» і повторили матеріал  про закони Ньютона.

Зверніть увагу на  аркуші із завданням, які лежать у вас на столі. Підпишіть їх.

Подивіться на прилади, які є у вас на столі. Розгляньте  їх будову. За допомогою динамометра здійсніть вимірювання сили, для цього треба до динамометра підвісити тягарець заданої маси.

Перед тим, як почати виконувати вимірювання,  потрібно повторити  правила роботи в групі:

 1. швидко розподіліть ролі в групі (хто головний)
 2. висловлюйтесь спочатку за бажанням, а потім по черзі
 3. не перебивайте один одного
 4. будьте уважні
 5. прислухайтесь до думки кожного
 6. намагайтесь в групі дійти спільної думки

 

 Завдання

 

Силу, яку виміряли динамометром

Маса тіла

Величина

F/m

102 г = 0,102 кг

                   10

2 Н

204 г = 0,204 кг

10

 

 Всі учні знаходять відношення сили, яку виміряли за допомогою динамометра до маси тіла. Це відношення приблизно дорівнює 10.

Наше завдання з’ясувати, що за силу ми виміряли динамометром і яку величину отримали при діленні сили на масу. На цьому уроці ми  дізнаємось про ім’я англійського вченого-фізика, якого по праву вважають творцем «класичної фізики». Що це є за ім’я? Давайте пограємо ще в одну гру.

Картки для гри розміщені  у вас на столах та на дошці.

                           Код: 588655 (Ньютон) (портрет Ньютона на дошці)

 

Молодці! Запам’ятайте це ім’я. А тепер прочитаємо епіграф до нашого уроку.

                      І мглою світ було цей оповито

Хай буде світло!

   І з’явився Ньютон!

 

IУ. Вивчення нового матеріалу

Подивіться, будь-ласка, план вивчення теми.

План вивчення теми такий:

 1. Сила тяжіння. Формула сили тяжіння. Зображення сили. Одиниці вимірювання сили.
 2. Всесвітнє тяжіння
 3. Вільне падіння
 4. Вага тіла. Формула. Позначення
 5. Невагомість

 

Можливо, ми не знали б до сих пір,

Яка причина руху всіх небесних тіл,

Якби йому не довелось у холодочку,

Відпочивать у яблуневому садочку.

(Відповідь: І. Ньютон)

 Зараз ми будемо говорити про силу, яка  примусила яблуко упасти на голову Ньютона.  Тема нашого уроку «Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість». Працюємо з опорним конспектом, який є у кожного на столі

 

Презентацію показувати і розповідати за опорним конспектом.

Опорний    конспект

 Тема: «Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість»

План вивчення теми

1. _____________________________.

2. _____________________________.

3. _____________________________.

4. _____________________________.

5.______________________________.

 

Усі тіла, що перебувають на Землі або поблизу, взаємодіють з нею: Земля притягує тіла, а вони притягують Землю.

Силу, з якою Земля притягує до себе тіла, називають силою тяжіння ( Fтяж).

- значення сили тяжіння;

- маса тіла;

- коефіцієнт пропорційності, який називають прискорення вільного падіння.

Ісаак Ньютон довів, що сила притягання між тілами тим більша, чим більші маси цих тіл і чим менша відстань між тілами.

Силу тяжіння зображають у вигляді вертикальної стрілки, напрямленої вниз і прикладеної до певної точки тіла.

1 ньютон (1 Н) дорівнює силі тяжіння, що діє на тіло масою приблизно 102 г.

Тоді на тіло масою 1 кг діє сила тяжіння 9,81 Н, тобто Fтяж = 9,81 Н

Явище притягання всіх тіл Всесвіту одне до одного називають всесвітнім тяжінням.

Всесвітнє тяжіння - це явище притягання всіх тіл Всесвіту одне до одного.

Ньютон довів, що сила притягання тим більша, чим більша маса тіла і менша відстань між ними.

Рух тіла під дією земного тяжіння, за умови, що опір повітря незначний і на тіло не діють інші сили, називають вільним падінням.

Силу, з якою тіло, що перебуває під дією сили тяжіння, діє на опору (або підвіс), називають вагою тіла.

Вага тіла – це сила, з якою внаслідок притягання до Землі тіло тисне на горизонтальну опору або розтягує вертикальний підвіс.

На відміну від сили тяжіння, яка прикладена до тіла, вага прикладена до опори.

При русі тіла його вага може зменшуватися або збільшуватися. а) Тіло рухається рівномірно

або перебуває у спокої:

P = mg

б) Тіло рухається вертикально вгору:

P > mg

в) Тіло рухається вертикально вниз:

P < mg

 

Невагомість - стан тіла, при якому воно рухається тільки під дією сили тяжіння, при цьому вага тіла рівна 0. В цьому стані тіло не діє на опору чи підвіс, тобто вага тіла дорівнює нулю (P = 0).

 

ЗАПОВНІТЬ НАСТУПНІ ТАБЛИЦІ

1.Порівняння маси та ваги тіла

2.Порівняння сили тяжіння та ваги тіла

 

V. Осмислення об'єктивних зв'язків. Узагальнення знань

Закріплення нових знань та умінь

Розв'язування задач

 

1. З яким прискоренням стартує із Землі вертикально вгору ракета, якщо космонавт зазнає чотириразового перевантаження?

 

2. На верхньому оглядовому майданчику Останкінської телевізійної башти прискорення вільного падіння на 0,1 см/с2 менше, ніж біля її основи. На скільки зменшується сила тяжіння, яка діє на людину масою 80 кг, при підйомі її на верхній оглядовий майданчик?

 

3. Чому дорівнюватиме вага вантажу масою 100 кг при рівноприскореному підйомі його в ліфті, якщо відомо, що ліфт досяг швидкості 3 м/с, пройшовши шлях 18 м?

 

4. Ліфт опускається рівноприскорено і за перші 10 с проходить шлях 10 м. На скільки зменшиться вага пасажира масою 70 кг, який перебуває у цьому ліфту?

 

VІ. Підбиття підсумків  уроку

 

Інтерактивна вправа «Мікрофон». Закінчи речення:

1. Вага тіла — це...

2. Вага тіла, що рухається з прискоренням, визначається за формулою...

3. Невагомість — це...

4. Сила тяжіння — це...

 

 Здійснити перевірку знань учнів   за допомогою  таких запитань, нанесених на грані куба: Що характеризує  фізична величина?                                                  

          Способи вимірювання

          Вона векторна чи скалярна? Чому?

          Означення даної величини

          Яка формула пов’язує дану величину з іншими

          В яких одиницях вимірюється в СІ

 

 

ФІЗИЧНА ВЕЛИЧИНА

 

 1. Явище, яке характеризує величина
 2. Означення
 3. Формули, які пов’язують дану величину з іншими величинами
 4. Одиниці вимірювання
 5. Способи вимірювання

 

 

VIІ. Домашнє завдання

 

Вивчити опорний конспект

 

Розв’язати задачі:

 

1. На дні шахтової кліті лежить вантаж масою 100 кг. Якою буде вага цього вантажу, якщо кліть: а) піднімається вгору з прискоренням 0,3 м/с2; б) опускається з прискоренням 0,4 м/с2; в) рухається рівномірно; г) вільно падає?

 

2. Бетонну плиту масою 500 кг за допомогою підйомного крана переміщують: а) рівномірно вгору; б) рівномірно вниз; в) горизонт

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
Додано
6 квітня 2018
Переглядів
1703
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку