8 грудня о 18:00Вебінар: Як провести гарний урок, коли маєш лише Google Chrome

Усе вмісти в собі: і природу, і думи вільного народу, і запах рідної землі, бо це ліки від забуття…(за поемою М.Вороного "Євшан-зілля ").

Про матеріал

Ознайомити учнів із життєвим шляхом Миколи Вороного, змістом твору «Євшан-зілля» та його історичною основою, літературознавчим поняттями «ліро-епічний твір», «поема»; співвіднести описані в поемі давноминулі події з сучасністю ; формувати навички критичного мислення.

Перегляд файлу

Тема:  Усе вмісти в собі: і природу, і думи вільного народу, і запах рідної землі, бо це ліки  від забуття…(за поемою М.Вороного "Євшан-зілля ").

Мета:                                                                                                                                                                 навчальна -ознайомити учнів із життєвим шляхом Миколи Вороного, змістом твору «Євшан-зілля» та його історичною основою, літературознавчим поняттями «ліро-епічний твір», «поема»; спів віднести описані в поемі давноминулі події з сучасністю ; формувати навички критичного мислення.              

розвивальна - розвивати навички аналізу ліро-епічного твору, удосконалювати вміння  будувати судження про історичну пам’ять як усвідомлення приналежності людини до свого народу ;розвивати навички вдумливого виразного читання, коментування прочитаного, вміння визначати особливості літературного твору.

виховна -  виховувати почуття патріотизму, формувати національну самосвідомість, вірність Батьківщині.

Цілі:                                                                                                                                                                          Учні знатимуть: зміст ,тему, головну думку, визначення понять «поема», «ліро-епічний твір».

Учні вмітимуть: виразно і вдумливо читати уривки поеми, визначати  особливості літературного твору, визначати своє ставлення до прочитаного, до рідного народу, країни.

Обладнання: портрет письменника, збірки поезій, картки з лото, тексти з порушеною послідовністю, ілюстрації до твору, фотографії рідного міста, картинки з образами - символами України, євшан, аромо - лампа, ефірна олія полину, комп’ютер , проектор.

Методи, форми і прийоми роботи: «Побажання», «Передбачення», сократична бесіда, рольова гра «Я–артист», робота в парах, групах, словникова робота, робота з текстом, розв`язання проблеми, евристична бесіда, словесне малювання, літературне лото, порушена послідовність,                  « Асоціативний кущ», сенкан , «Кубування», виконання завдання з теорії літератури, «Незакінчене речення», дослідницька робота, технологія                   « Прес».

Теорія літератури: ліро-епічний твір, поема.

Тип уроку (за М.І.Кудряшовим): урок поглибленої роботи над текстом

Випереджувальні завдання: прочитати твір, записати свої враження, підготувати повідомлення ,скласти перелік запитань до твору ( автора).

 

Хід уроку

                                                                                                                                        I. Організаційний момент.                                                                                                             II. Мотивація навчання школярів.                                                                                                                  1. Прийом «Побажання»                                                                                                                                                     На фоні спокійної мелодії учні повторюють, говорячи один одному:                                                                                Побажай мені удачі,                                                                                                                                 Нових знань, легкої вдачі.                                                                                                                        Щоб в щоденнику завжди,                                                                                                                         Йшли оцінки з «десяти».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2.Прийом «Незакінчене речення.»                                                                                                                                              Висловте свої думки, продовживши одне з речень на вибір " Я думаю, що урок буде цікавим, тому що ..."                                                                                                                                        "Я думаю, що урок буде нецікавим, тому що ... "                                                                                                             3. Робота з акровіршем                                                                                                                                Зараз вашій увазі я пропоную акровірш М.Рильського.                                                                             Якщо ви скажете кому він присвячений, то дізнаєтесь творчість якого письменника ми будемо вивчати на сьогоднішньому уроці:                                                      Вітаю тебе нині!                                                                                                                   Одважно линучи з-над хмар,                                                                                                                             Рабів будив ти у долині,                                                                                                                                Огонь злюбивши, як Ікар!                                                                                                                                    Не відаючи спокою,                                                                                                                   Оспалих кликав громадян,                                                                                                                     Минуло! Це ж перед тобою                                                                                                                     У тебе вкрадений Євшан!(відповідь учнів)                                                                                                                                                ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку                                                                                                       Зверніть увагу на тему нашого уроку: Усе вмісти в собі: і природу, і думи вільного народу, і запах рідної землі, бо це ліки  від забуття…(за поемою М.Вороного "Євшан-зілля ").                                                                                      Як ви думаєте, які завдання стоять перед нами?                                                                      -ознайомитись із творчістю Вороного;                                                                                      -виразно читати поему "Євшан-зілля "                                                                                           -будемо аналізувати твір;                                                                                                                    -визначати тему, основну думку поеми;                                                                                     -визначити поняття поема, ліро-епічний твір.                                                                           Вчитель :Сьогодні ми будемо говорити про поета першої половини минулого століття Миколу Вороного (показую портрет на екрані), ім'я якого десятиріччя замовчувалось.                                                                                                                                                  ІІІ. Вивчення нового матеріалу                                                                                                                   1. Вивчення біографії письменника                                                                                                                                                                                                         Підготував нам розповідь про нього наш юний літератор.(Розповідь учня )                                                                                                                                                                       2.Рольова гра                                                                                                                                          (Звучить музика, на екрані слайди старовинних зображень , монахів-літописців у келіях)                                                                                                                            Літописець (сидить за столом, пише рукопис і говорить)                                                                    Володимир Мономах погубив поганих половців, вигнав їхнього хана Отрока в Обези, а хан Сірчан зостався коло Дону, рибою живлячись.                                           Вчитель.                                                                                                                                                 Це було в давнину, у далекі часи,                                                                                                               Так же бігла Сула, гомоніли ліси,                                                                                                                          Так же вітер шумів, і так сонце пекло,                                                                                                                       Все так само було, лише нас не було                                                                                                       Тихо в келії цій, і скрипить лише перо,                                                                                                                           Свідків дива того, мабуть, і не було                                                                                                             Догорає свіча, і рівненькі рядки                                                                                            Повертають усіх нас в минулі віки.                                                                                                     Літописець.                                                                                                                                                                    По смерті Володимировій остався у Сірчана один лише музика Ор, і послав він його в Обези, кажучи: "Володимир уже помер. Тож вернися,брате,піди землю свою. Мов же ти йому слова мої, співай же йому пісні половецькі. А якщо він не схоче, дай йому понюхати зілля, що зветься євшан" .                                                                  ( Літописець підводиться , згортає літопис , віддає вчителю)                                                                             Учитель (читаючи). Той не схотів ні послухати, ні вернутися . І дав йому Ор зілля, і той, понюхавши, сказав :"Да лучче єсть на своїй землі кістьми полягати, а ніж на чужій славному бути" І прийшов у землю свою.                                                                                    Цей сюжет, який ви прослухали з літопису, взяв за основу М.Вороний, коли писав поему "Євшан-зілля", над якою ми будемо працювати. І написав в ній такі рядочки:                                                                                                                                                        Краще в ріднім краї милім                                                                                                                                 Полягти кістьми, сконати,                                                                                                                           Ніж в землі чужій, ворожій                                                                                                                                                 В славі й шані прибувати.                                                                                                                        3.  Проблемне питання                                                                                                                  Де тут вигадка, а де реальність? Що означає наведений вислів і чи погодитесь ви з ним? На це питання потрібно нам дати відповідь протягом уроку. І все це ми будемо робити в полоні ніжного і чарівного аромату євшан -зілля.         (Вчитель запалює аромо - лампу з ефірною олією полину).                                                  4.Прийом « Асоціативний кущ»                                                                           Діти, у вас на парті лежить євшан . Візьміть його в руки, потріть в пальчиках, вдихніть аромат.                                                                                                                                                   -Що ви відчуваєте?                                                                                                                         -Давайте напишемо враження у вигляді асоціативного куща.                                                                                                                                           -Що ж це за дивовижна така рослина - євшан? Чому їй приділяється стільки уваги? Що про неї пишуть? Слово нашим дослідникам.                                                          5.Повідомлення груп  ( випереджувальні завдання)                                                                                                        Юний біолог:                                                                                                                                               Євшан - відомий нам полин. Він використовується для виготовлення ліків. Один із його сортів дає ефірні арамотичні олії. Назву пояснюють по-різному. Найпереконливішою є думка, що слово це утворене від старого, нині забутого, слова "полети"- горіти. Зв'язок між словами "горіти" і гіркий встановили давно. Гіркий полин палить, обпалює. Коли епідемія люди палили полин, обкурювали житло. Є думка, що слово "полин" пов'язане зі словом "половий" "сизий".                                                                                                                                                     Юний літератор.                                                                                                                                            У полину є ще одна назва - Євшан, рідковживана і маловідома . Вона засвідчена в іпатівському літописі. Зустріти це слово можна в старовинних піснях, у віршах поетів. Походить воно з тюрських мов (йовшан) юшан.                             Юний фольклорист.                                                                                                                                          У знаменитого Норезм - хана була дочка - красуня, яка занедужала. Жоден лікар не міг вилікувати дівчину, та ось прийшов чоловік і запропонував свої послуги. Зрадів хан, пообідав прибульцеві винагороди, а той пішов кудись у Сирдар'ю і повернувся зі жмутом засушеної трави, якою вилікував красуню.                                            Лікарі Сходу користуються здавна полином для лікування ревматизму серця, шкірних захворювань, покращення апетиту.                                                                        Отже, недаремно М,Вороний так назвав свою поему. Додому вам було випереджуюче завдання - прочитати твір. Підніміть руку, хто ознайомився із змістом поеми. Добре, ми зараз побачимо, як уважно ви читали.                                                       6. «Літературне лото » . Робота в парах                                                                                                                                                                      На партах 4 великих картки                                                                                                                Час дії                Місце дії                 Головний герой              Інші персонажі            Маленькі картки.                                                                                                                                           XII ст.              Москва              Грудень                                                                                                                            XV ст.              Полов. Степ              Половецький хан                                                                                        XVII ст.              Стамбул              Юнак – полководець                                                                                                   X ст.              Київ              Володимир Мономах                                                                                                   Виграє той, хто швидко і правильно збере великі і малі картки.                                             Вчитель. Молодці, гарно справились із цим завданням.                             7.Робота з текстом                                                                                                                                          Діти, знайдіть і прочитайте вступ до поеми.                                                                                               Як ще по іншому він називається?                                                                                                                 Кому він адресований? Хто ці люди?                                                                                                            Що таїть між рядків оповідання?                                                                                                      8. Порушена послідовність                                                                                                              А зараз знову попрацюємо в групах. У вас на партах лежать набрані тексти із уривками з твору. Ваше завдання пронумерувати і зачитати їх у послідовності, поданій автором:                                                                                                                                       1.Рідний степ він забувати                                                                                                                                            Та не так жилося хану                                                                                                                               Без коханої дитини...                                                                                                                       Зажурився, засмутився..                                                                                                                              Вдень не їсть, а серед ночі                                                                                                                         Плаче бідний та зітхає                                                                                                                                              Сну не знають його очі,Кличе він гудця до себе                                                                                                                    2.Жив у Києві в неволі                                                                                                                              Ханський син, малий хлопчина,                                                                                                        Половецького то хана                                                                                                                                   Най улюблена дитина.                                                                                                              Мономах, князь Володимир                                                                                                                               Взяв його під час походу...,                                                                                                                           Час минав, і став помалу                                                                                                                     3.Загула невпинна пісня!                                                                                                                       Але спів цей ніжний,дужий                                                                                                                         Не вразив юнацьке серце.                                                                                                                       Але ні!Ще є надія...                                                                                                                                      І з грудей своїх знімає                                                                                                                                  Той Євшан,чарівне зілля...                                                                                                                            Затремтів, очима блиснув                                                                                                                                       І зірвавсь на рівні ноги                                                                                                                                         Вони обоє...                                                                                                                                              В рідний степ, у край веселий                                                                                                                    4.І пішов гудец в дорогу...                                                                                                                              І почав казати стиха                                                                                                                                                               Не вражають, бо забув вже                                                                                                                                        Він і батька, і родинуІ гудець по струнах вдарив!                                                                Простували, поспішали...                                                                                                                   9. «Кубування»                                                                                                                                                          (На гранях кубика записані завдання, учні по черзі кидають і відповідають на запитання. 1 кубик для групи).                                                                                                                                                  -Хто головний герой твору?                                                                                                                                -Чому ханський син опинився в неволі?                                                                                                  -Як жилося хлопцеві на чужині?                                                                                                             -Чим пояснити те, що ханський син чужий край став "за рідний уважати".                                    -Який був настрій батька хана?                                                                                                                  -Чому хан просить самого гудця повернути йому сина?                                                                -Чому ханський син залишився байдужим до розповіді й пісні?                                                                  -Яку роль відіграє пісня в житті народу.                                                                                                   -Чому лише 2 пісні співає гудець .                                                                                                          -Чи випадковим є їхній вибір.                                                                                                             -Пояснити причини реакції молодого половця на пахощі Євшан - зілля?                              -Що він пригадав?                                                                                                                      -Прокоментуйте слова "Там, де пустка замість серця, порятунку вже не буде".                      10.Пошук лексичного значення слова                                                                              Вчитель: Діти, а ви знаєте як називали людей, які зріклися батька, матері? (Манкурти).                                                                                                                                                           Знайдіть лексичне значення цього слова в тлумачних словничках, які лежать у вас на парті, і зачитайте значення.                                                                                                     11.Словесне малювання. Технологія « Прес»                                                                                               Уявіть, які картини постали перед зором ханського сина, коли він відчув аромат Євшан - зілля.                                                                                                                      Я вважаю що ..                                                                                                                                Оскільки...                                                                                                                          Наприклад...                                                                                                                                              Таким чином...                                                                                                                12.Робота в групах.                                                                                                        1група - визначає головних і другорядних героїв поеми, дає їм коротку характеристику;                                                                                                                             2 група – визначає художні засоби;                                                                                                    3 група – з’ясовує роль описів у творі.                                                                              Орієнтовні відповіді:                                                                                                                  1. Ханський син – спочатку маленький хлопчик, а потім юнак, який потрапив у полон. Його не стратили, а навпаки виховували в розкошах та пошані. З часом забув про рідний край. І ніщо не могло заставити хлопчика пригадати рідну домівку – ні слова гудця, ні його пісні – то ніжні колискові, то грізні бойові. Тільки запах полину зміг проникнути в серце хлопця, збудити пам’ять, викликати бажання волі, прагнення повернутися до рідних.                                    Половецький хан – показав себе як люблячий батько, який страждає через розлуку з сином. Це мудра людина. Він розумів, що пройшло багато часу й хлопчик міг забути про рідну домівку. Тому передбачив, як зарадити цій справі.                                                                                                                                  Половецький гудець – віддана хану людина, пророк, чарівник, смілива людина, патріот своєї землі.                                                                                                         Дуже яскраво в поемі подано образ самого автора. Він переживає за долю своєї Батьківщини, наводить з історії приклади, які допоможуть читачам знайти поштовх в собі для відновлення патріотичних почуттів.                                             2. Епітети: тремтячими руками, чарівне зілля, найсвятіші почування.                     Порівняння: мов злодій, наче вітер у негоду, мов скажена хуртовина. Метафори: ти шугаєш ясним соколом у хмарах, сірим вовком в полі скачеш, ревли-стогнали струни.

Також у тексті багато синонімів, антонімів, окличних і питальних речень (надають поемі емоційності, напруженості).Як бачимо, автор поеми використовує усе багатство художніх засобів.                                                                           3. У поемі яскраво представлено опис пісень, які співав гудець ханському синові. Крім того у творі є опис зовнішності героя, половецького хлопця, а також зустрічаються пейзажі (опис степу )                                                                                                                               13.Робота над епіграфом                                                                                                                                   Вчитель: Діти , подивіться на початок твору. Він починається епіграфом.                      Епіграф - уривок з якогось твору , влучний вислів , афоризм чи прислів'я , що ставиться на початку літературного твору або перед окремим його розділом з метою увиразнити тему та ідею твору.                                                                                  -Прочитайте епіграф ще раз.                                                                                                                             14. Розв’язання проблеми.                                                                                                                           Діти, зіставте його до поеми з висловлюванням юнака.                                                                      Що в них спільного?                                                                                                                                          15.Визначення головної думки твору                                                                                                  Яка головна думка твору?                                                                                                                            (Автор майже без змін цитує літопис і ці ж слова бере за епіграф. Головна думка - вірність рідній землі)                                                                                                          Учитель : Отже, головна думка твору - вірність рідній землі. Вона звучить так, як і проблемне запитання. Настав час дати на нього відповідь.                                               Чи погоджуєтесь ви з цим висловом ?                                                                                     (Висновок: ніякі розкоші не замінять рідного краю)                                                          16.Сократична бесіда                                                                                                                     -Зачитайте останні рядки поеми - звернення до сучасної України, до її синів (читають)                                                                                                                                       -За кого переживає поет? ( за Україну)                                                                                          Чому ? (Тому що багато українців не живуть на батьківщині, забули рідний край, зневажають націю, звичаї)Над яким питанням роздумує М. Вороний.                                                             (Де ж того євшану взяти ,того зілля привороту)                                                                                Що є для нас є ліками від забуття?                                                                                                       Що для нас є Євшан - зілля.                                                                                                                         Що може нас повернути з далекого краю в отчий край.( Батьки, рідна домівка).                                                                                                                                             17.Прийом « Асоціації»                                                                                                                              У нас є словосполучення Рідний край , які асоціації у вас із ним виникають? За допомогою яких символів ми згадуємо нашу українську землю?(калина, верба і т. д)                                                                                                                                                                         18. Прийом « Сенкан»                                                                                                                                Складіть сенкан на тему рідний край                                                                                                   19.Прийом «Незакінчене речення»                                                                                        Вчитель: З легкої руки М. Вороного євшан - зілля стало символом пробудження свідомості всього народу, історичної пам'яті! Століттями викорінювали цю пам'ять: забороняли мову, знищували націю . Українці - сліпці - такими , нажаль, бачив частину своїх сучасників поет.                                                              Де ж знайти засіб , який би сколихнув їх, пробудив пам'ять?                                                              Поет залишає ці питання без відповіді, однак євшан - зіллям став певною мірою і його твір, що змусив замислитись, підняти голову. Україна зазнала чимало гірких поразок, проте шукає сили , щоб відродитися. Діти , закінчіть речення:                                                                                                                                                                                 Микола Вороний своєю поемою "Євшан - зілля" хотів застерегти нас…і навчити …                                                                                                                                               20. Бесіда (історія і сучасність)                                                                                                                         -Чи потрібне євщан зілля українцям нині?                                                                                               -Чи є у нас ті, хто відцурався землі, забув про неї                                                                                            -Щоб ви могли б сказати таким землякам?                                                                                               -А що ви зараз можете зробити для покращення життя і розвитку в нашій державі ?                                                                                                                                                             21. Опрацювання теорії літератури.                                                                                                                  Зміст поеми ви добре знаєте. Зараз спробуємо визначити рід поеми у парах.                                   На партах є у вас картки з ознаками епічного та ліричного творів.                                     Ваше завдання: у парах відзначити те, що стосується поеми „Євшан-зілля".                КАРТКА №1                                                                                                                                             Ознаки епічного твору.                                                                                                                      1.Зміст розкривається у формі авторської розповіді про людей і події; наявний сюжет                                                                                                                                                              2.Події зображені у творі, подаються в минулому часі, тобто такі, що відбулися.                                                                                                                                                            3.Твір написаний прозою, або віршем.                                                                                        4.0сновні жанри: казка, переказ, оповідання, повість.                                                        КАРТКА №2                                                                                                                                                  Ознаки ліричного твору                                                                                                                1.Життя   відображається   через   призму   почуттів,   переживань   під впливом певних подій.                                                                                                                                                                               2.Чітко простежується позиція автора.                                                                                                     3.Віршований твір.                                                                                                                                                                                                                                                                            Отже, це ліро-епічний твір.                                                                                                               Ліро-епічний твір — це такий віршований художній твір, у якому поєднуються епічні сюжетно-розповідні елементи і властива ліриці емоційність.                                                                                                                                                Поема — це ліро-епічний твір, у якому зображено значні події та яскраві характери, а розповідь супроводжується розкриттям авторських переживань, роздумів.                                                                                                                                                IV. Закріплення вивченого матеріалу                                                                                             1. « Мозкова атака»                                                                                                                               -Почуття любові до рідного краю , готовність служити його інтересам - це...                                                                                                                                                                 -Хто був князем ,коли відбувались події, описані у творі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                -Що слугувало М.Вороному  історичною основою для написання поеми.                                                                                                                                   -Які художні засоби використав поет для змалювання краси степу "рідний степ широкий, вільний, пишнобарвний і квітчастий".                                                                                                            -Який життєвий урок ви засвоїли, розглянувши поему .                                                                       -Кому адресоване звернення в поемі?                                                                                                         -У чому трагедія України? Як слід розуміти слова "манівцями ми блукаємо без дороги"?                                                                                                                                                     -Що врятує Україну?                                                                                                                                                   -Який зміст образу - символу євшан - зілля.                                                                              –Яка тема твору?                                                                                                                                             V. Рефлексивно-оцінювальний етап                                                                                                                                                                                                                                              1.Усна рефлексія                                                                                                                        -Чи справдилися висловлені на початку уроку передбачення?                                                            -Чого навчила вас поема?                                                                                                                    -Що дав вам сьогоднішній урок?                                                                                                          - Що вас най більше вразило у змісті поеми?                                                                               2.Оцінювання учнів                                                                                                              V. Висновок учителя.                                                                                                                                             Вчитель: Куди б ви не поїхали і де б не були - пам`ятайте і знайте , що завжди чекає вашого повернення рідна земля, батьківська хата, мама і тато.   Є  край, що зветься Україна, де під блакитним небом чарують зір  поля з достиглим колосом, м’ятою і чебрецем, барвінком і чорнобривцями, євшаном, а біля криниць милується червона калина. Повертайтесь з будь-яких доріг до свого краю! Живіть так, щоб не потрібно було шукати того євшан-зілля , щоб повернути вас до рідної домівки. Вчіться, працюйте на благо своєї Батьківщини, бо її майбутнє  багато в чому залежить і від вас.                                                                                                                                         VІ.  Домашнє завдання.                                                                                                   Сформулювати і записати в зошити тему та ідею твору.                                                                                               Виконати завдання з теорії літератури: знати визначення ліро-епічного твору  Написати твір - мініатюру « О полини , сиві полини ! Хто посіяв вас на землі нашій »                                                                                                                                                                   За бажанням: створити ілюстрації до твору

 

 

 

 

Список використаної літератури

1.Гуйванюк Н., Бузинська В., Тодорюк С. Українська література: підручн. Для 6 кл. загальноосвітніх навч. Закладів з навчанням російською мовою. – Львів: Світ, 2006. – 79с.                                              

 2.Євшан-зілля. – Випуск перший. –Луганськ: Шлях, 1998. – 59с.

3.Короткий тлумачний словник української мови. (Уклад.:                                       Д.Г. Гринчишин, Л.Л. Гумецька, В.Л. Карпова та інші; віп. Ред..                                Л.Л. Гумецька). – К.: Рад. Школа, 1978. – 181с.

 4.Українська література. 6 клас: Плани-конспекти уроків. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 161с.

5.Щурова Т.В. Українська література. 6 клас. Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. – Х.: Країна мрій, 2006. – 75с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

docx
Додано
28 серпня 2018
Переглядів
1773
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку