Усна народна творчість. Готуємося за тестами ЗНО (2006–2019 роки). Українська література

Про матеріал
Тестові завдання за розділом "Усна народна творчість", що входять до авторського посібника "Готуємося за тестами ЗНО (2006–2019 роки). Українська література. Тематичні тестові завдання", який на етапі розробки. Запропонований посібник містить тестові завдання з української літератури всіх років ЗНО (2006–2019 рр.), які розподілено за відповідними розділами та темами відповідно до програми ЗНО-2020.
Перегляд файлу

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ


 

1.       Рядки «Радуйся, ой радуйся, земле – || Син Божий народився» узяті з твору, що належить до

А календарно-обрядових пісень

Б родинно-побутових пісень

В суспільно-побутових пісень

Г балад

Д історичних пісень

 

2.       Рядки «Благослови, мати, || Весну закликати! || Весну закликати, || Зиму проводжати!» узяті з

А суспільно-побутової пісні

Б календарно-обрядової пісні

В історичної пісні

Г балади Д думи 

 

3.       Рядки «А я ляхів не боюся || І гадки не маю – || За собою великую || Потугу я

знаю» взяті з

А думи

Б колядки

В веснянки

Г історичної пісні Д балади

 

4.       Словами «Чи не той то хміль» починається

А календарно-обрядова пісня

Б суспільно -побутова пісня

В історична пісня

Г балада Д дума

 

5.       Рядки «Ой біжить мала дівчина, || А за нею русалочка: || «Та послухай мене, красна панночко, || Загадаю тобі три загадочки...», – є в

А календарно-обрядовій пісні

Б соціально-побутовій пісні

В історичній пісні

Г баладі Д думі

 

6.       До фольклорних               належать         обидва твори в рядку

А «Ой Морозе, Морозенку» та «Бджола та Шершень»

Б «Віють вітри» та «Ой летіла стріла»

В «Дума про Марусю Богуславку» та «Маруся Чурай»

Г «Чи не той то хміль…» та «Повість минулих літ»


Д «Засвіт встали козаченьки» та «Слово про похід Ігорів»

7.       Рядки «Наїхала старшина || До вдовиного двора, || Стала думать і гадать, ||

Кого в рекрути віддать» узяті з 

А суспільно-побутової пісні

Б календарно-обрядової пісні

В історичної пісні

Г балади Д думи

 

8.       На Савур-могилі відбуваються події твору

А «Ой летіла стріла»

Б «Чи не той то хміль»

В «Маруся Богуславка»

Г «Ой Морозе, Морозенку»

Д «Віють вітри, віють буйні»

 

9.       Рядки «Нема гірше так нікому, || Як    бурлаці молодому.|| Гей, гей! Як бурлаці молодому! || Заросився, забродився, ||

Де ти, бурлак, волочився?» узяті з

А думи

Б балади

В історичної пісні

Г календарно-обрядової пісні Д суспільно-побутової пісні

 

10.  Рядки «Сонце низенько, вечір близенько,|| Вийди до мене, моє серденько! || Ой вийди, вийди, та не барися, || Моє серденько, розвеселися» узято з 

А родинно-побутової пісні

Б календарно-обрядової пісні

В історичної пісні

Г балади Д думи

 

11.  Славетну перемогу козацького війська біля Жовтих Вод («Жовтого» чи «Золотого» Броду) оспівано у творі 

А «Засвіт стали козаченьки…»

Б «Ой Морозе, Морозенку...»

В « Чи не той то хміль...»

Г «Віють вітри...»

Д «Ой летіла стріла» 

 

12.  Рядки «– Купайло, Купайло! || Де ти зимувало? || – Зимувало в лісі, || Ночувало в стрісі, || Зимувало в пір’ячку, || Літувало в зіллячку» взяті з твору, що належить до

А календарно-обрядових пісень

Б родинно-побутових пісень

В суспільно -побутових пісень

Г балад

7  

Д історичних пісень

13.  Словами «Ой Морозе, Морозенку...» починається 

А календарно-обрядова пісня

Б суспільно-побутова пісня

В балада

Г історична пісня

Д дума

 

14.  Героїчну битву козацького війська проти татарських нападників зображено у творі

А «Засвіт встали козаченьки»

Б «Чи не той то Хміль»

В «Дума про Марусю Богу славку»

Г «Віють вітри» 

Д «Ой Морозе, Морозенку»

 

15.  У «темній темниці проживали, || Аж тридцять три годи || Світа Божого не забачали» персонажі твору

А «Дума про Марусю Богуславку»

Б «Засвіт встали козаченьки»

В «Ой летіла стріла»

Г «Ой Морозе, Морозенку»

Д «Чи не той то хміль»

 

16.  Про героїчну битву українського війська проти загарбників біля Савур-могили йдеться у творі

А «Засвіт встали козаченьки»

Б «Дума про Марусю Богуславку»

В «Ой Морозе, Морозенку»

Г «Віють вітри»

Д «Ой летіла стріла»

 

17.  Марусю     Чурай уважають        автором твору

А «Ой летіла стріла»

Б «Засвіт встали козаченьки»

В «Чи не той то Хміль»

Г «Дума про Марусю Богуславку»

Д «Ой Морозе, Морозенку»

 

18.  У творі «Чи не той то хміль» ідеться про

А битву між половцями й русичами

Б весільний обряд

В календарний обряд

Г сільськогосподарський обряд

Д битву між поляками й козаками

 

19.  Над Чорним морем у Великодню суботу відбуваються події твору 

А «Дума про Марусю Богуславку»

Б «Засвіт встали козаченьки»

В «Ой Морозе, Морозенку»

Г «Чи не той то Хміль...»

Д «Ой летіла стріла»

 

8                   

20.  У календарно-обрядовій пісні є рядки

А «Чи не той то хміль, || Що коло тичин в’ється…»

Б «Віють вітри, віють буйні, ||Аж дерева гнуться…»

В «Де матінка плаче, || Там Дунай розлився…»

Г «Ой на Івана, та й на Купала || Там     дівчинонька квіти збирала…»

Д «Засвіт встали козаченьки ||В похід з полуночі…»

 

21.  Рядки «Ой з-за гори та з-за кручі || Буйне військо виступає, || Попереду Морозенко||Сивим конем виграває» взяті з

А думи

Б балади

В історичної пісні

Г суспільно-побутової пісні

Д календарно-обрядової пісні

 

22.  Рядки «В кінці греблі шумлять верби, || Що я насадила… || Нема того козаченька, || Що я полюбила…» є в

А календарно-обрядовій пісні

Б суспільно-побутовій пісні

В родинно-побутовій пісні

Г історичній пісні

Д народній думі

 

23.  Рядки «Там у полі криниченька, || Навколо пшениченька. || Там женчики жали, || Золоті серпи мали…» узято з

А календарно-обрядової пісні

Б народної балади

В родинно-побутової пісні

Г історичної пісні

Д суспільно-побутової пісні

 

24.  Рядки «Чогось мені, козаченьки, || Медвино не п’ється: || Десь-то син мій,  Морозенко, || З татарами б’ється!» узято

з

А історичної пісні

Б народної думи

В народної балади

Г родинно-побутової пісні

Д календарно-обрядової пісні

 

25.  Рядки «Ця дівчина не просто так, Маруся. || Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа» характеризують автора твору

А «Ой летіла стріла»

Б «Зáсвіт встали козаченьки»

В «Чи не той то хміль»

Г «Ой Морозе, Морозенку»

Д «Чого являєшся мені у сні?»

 

26.  Рядки «– Чумаче, чумаче, чого зажурився? || Чи воли пристали, чи з дороги збився? || – Воли не пристали, ні з дороги збився.  || Того зажурився – без

долі вродився» узяті з

А історичної пісні

Б календарно-обрядової пісні

В соціально-побутової пісні

Г балади

Д думи

 

27.  Рядки «Наїхала старшина || До вдовиного двора, || Стала думать і гадать, ||

Кого в рекрути віддать» узяті з

А суспільно-побутової пісні

Б календарно-обрядової пісні

В історичної пісні

Г балади

Д думи

 

28.  Зворушливе прощання матері з сином зображено у творі

А «Засвіт встали козаченьки...»

Б «Дума про Марусю Богуславку»

В «Чи не той то хміль...»

Г «Віють вітри...»

Д «Ой летіла стріла»

 

29.  Рядки «Нема гірше так нікому, || Як бурлаці молодому.|| Гей, гей! Як бурлаці молодому! || Заросився, забродився, ||

Де ти, бурлак, волочився?» узяті з

А думи

Б балади

В історичної пісні

Г календарно-обрядової пісні

Д суспільно-побутової пісні

 

30.  Словами «Та нехай мій батько добре дбає, || Ґрунтів, великих маєтків нехай не збуває, || Великих скарбів не збирає…» – звертається до козаків

А Марися Боруля

Б Маруся Богуславка

В Леся Череванівна

Г Маруся Чурай

Д Наталка Полтавка

 

31.  Рядки «Така її доля… О Боже мій милий! || За що ж ти караєш її, молоду? || За те, що так щиро вона полюбила || Козацькії очі?..» суголосні з життєвими обставинами ліричного героя твору

А

«Дума про Марусю Богуславку»

Б

«Блакитна Панна»

В

«Віють вітри, віють буйні»

Г

«Contra spem spero!»

Д

«Чого являєшся мені...»

9                   

32.  Уривок «Ой кочують чумаченьки || В чистім степу при долині, || Розпустили сірі воли пасти || При зеленій муравині» узято з 

А

історичної думи 

Б

народної балади 

В

родинно-побутової пісні

Г

суспільно-побутової пісні 

Д

календарно-обрядової пісні

 

 

Для нотаток ___________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

pdf
Додано
12 липня 2019
Переглядів
759
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку