26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Усні вправи для перевірки знань учнів з теми «Додавання і віднімання десяткових дробів»

Про матеріал
Усні вправи для перевірки знань учнів з теми «Додавання і віднімання десяткових дробів»
Перегляд файлу

Усні вправи для перевірки знань учнів з теми

«Додавання і віднімання десяткових дробів»

 

1. Знайдіть суму:

а) 14+0,8;                               б) 24+0,26;                             в) 0,852+6;

г) 11+3,4;                                д) 4,35+4;                              е) 11,7+12.

2. Представити дріб у вигляді суми натурального числа і десяткового дробу:

а) 5,4;                    б) 3,92;                          в) 2,429;                г) 8,0054.

3.Виконайте додавання:

а) 0,7+0,3;                        б) 0,04+0,06;                         в) 0,005+0,005;

г) 0,52+0,08;                    д) 0,36+0,14;                         е) 0,063+0,007;

є) 5,8+0,2;                       ж) 13,21+1,49;                       з) 60,42+0,58.

4.Знайдіть суму десяткового дробу 13,6 і числа:

а) 5;                              б) 6;                                в) 0,3;

г) 1,2;                            д) 0,4;                             е) 6,4.

5.Виконайте додавання:

а) 1,2+2,3;                           б) 4,2+15,7;                             в) 10,26+4,42;

г) 6,6+2,4;                            д) 3,75+2,25;                           е) 8,995+1,005.

6.Знайдіть значення виразу n+14,35 якщо:

а) n = 0,5;                     б) n = 0,05;

в) n = 0,005;                  г) n = 0,65.

7. Обчисли:

а) 12,07+7,3;                  б) 41,001+5,09;                в) 20,17+6,013;

г) 3,24+7,06 ;                 д) 1,25+4,0075;               е) 1,025+16,75.

8. Десятковий дріб представили у  вигляді суми двох рівних доданків . Назвіть цей дріб, якщо кожний доданок дорівнює:

а) 2,02;              б) 3,14;               в) 11,005;                   г) 31,45.

9. Подайте у вигляді суми двох рівних доданків десятковий дріб:

а) 3,2;                     б) 6,8 ;                      в) 4,84;                     г) 70,16.

10. Назвіть суму:

а) 11,037+0;             б) 0+0,6801;                   в) 3,00086+0.

11. Назвіть числа, які потрібно записати у другу строчку таблиці:

а

0,2

0

0,01

0,007

5,6

а + 0,03

 

 

 

 

 

12. Виконайте додавання:

а) 7ц + 12,3ц ;                                    б) 11,5т + 0,2т;

в) 5,6га + 4,08га;                                г) 7,45а + 2,5а.

13.Даша і Віка йдуть на зустріч одна одній, Даша зі швидкістю 4,2 км/год, Віка 3,8 км/год. З якою швидкістю зближуються дівчата?

14. Значення якої з двох сум більше:

а) 7,5+0,2 чи 7,5+0,07;

б) 14,8+0,0037 чи 1,48+0,37.

15. Кожній сумі відповідає буква українського  алфавіту. Яке слово отримаємо, якщо розмістити суми у порядку зростання їх значень?

6,8+0,25

0,0009+6,15

0,009+6,15

0,09+6,15

С

П

Л

Ю

 16. Використовуючи вірну рівність 29,123 + 70,877 = 100, обчисліть:

а) 100 + 29,123 + 70,877;

б) (29,123 + 90,5) + 70,877;

в) 29,123 + (88,3 + 70,877);

г) (29,123 + 30) + (70 + 70,877).

17. Використовуючи рівність 14,35 + п = 108,497, знайдіть значення виразу:

а) п + 14,35;  б) п + 14,35 + 100;   в) п + 1000 + 14,35.

18. Знайдіть суму:

а) 0 + 0,809 + 1;  б) 3 + 7,812 + 0;

в) 4,7 + 0 + 0,3;  г) 150 + 0,82 + 0 + 0,18.

19. Використовуючи вірні рівності 4,32 + 7,68 = 12 та 6,094 + 3,906 = 10, обчисліть:

а) 4,32+ 6,094 + 7,68 + 3,906;

б)6,094 + 4,32+ 7,68 + 3,906;

в) 4,32 + 6,094 + 3,906 + 7,68; 

г) 4,32 + 3,906 + 7,68 + 6,094 + 4,5.

20. Відомо, що р + т = 3,05 і п + q = 1,95. Знайдіть значення виразу:

а) п + р + т + q;

б)  п  + ( q +  р) + т.

21. Чи вірна рівність:

а) 1,125 + 4,025 = 4,125 + 1,025;

б) 8,375 + 1,44 = 8,44 + 1,375;

в) 2,84 + (7,71 + 3,96) = (3,84 + 5,71) + 4,96 ?

22. Не виконуючи додавання, визначте, значення якої з сум найменше:

а) 53,35 + 35,35 чи 35,53 + 53,53;

б) 0,54 + 3,26 чи 0,45 + 3,26.

23. Знайдіть значення виразу 2,311 + + 4,57, якщо відомо, що другий доданок дорівнює:

а) найменшому з чисел 3,119; 0,119; 2,004;

б) найбільшому з чисел 3,119; 0,119; 2,004.

24. Із пакунку  з цукром відсипали 0,5 кг у банку  та  0,35 кг – використали.  Після цього у пакеті залишилося 1,15 кг. Знайдіть початкову масу цукру.

25 . Прочитайте вирази:

а) 4,9 – (1,23 + 1,7);  б) (15,8 + 1,2) – 11,6;

в) 25,8 – (1,4 – 0,8);  г) (5,97 + 2,23) – (8,5 – 6,84).

26. Обчисліть вирази:

а) 13,7 – 13;  б) 5,304 – 5;  в) 47,32 – 0,32;

г) 38,51 – 0,51; д) 9,65 – 4,65;  е) 56,037 – 4,037.

27. Знайдіть значення виразу:

а) 7,8 – 7,8;    б) 21,601 – 0;

в)  6,25 – 6, 25;   г) 8,64 – (5,13 – 5,13);

д) (6,53 – 0) – 6,53;  е) (3,49 – 0) – (5,16 – 5,16).

28. Знайдіть різницю, якщо:

а) зменшуване дорівнює  6,78, від'ємник  дорівнює 6,08;

б) зменшуване дорівнює 15,69, від'ємник на 1,65 менше;

в) від'ємник  менше зменшуваного на 7,6;

г) зменшуване більше від'ємника на 11,44.

29. Назвіть різницю:

а)     3,87  б)     9,755  в)    17,34

        0,62          2,050            3,30

 

  г)     15,0    д)    2,90  е)    4,0000

            4,2            0,09                      0,0004

 

30. На скільки десятковий дріб 56,8035 більший числа:

а) 0,8035;  б) 56;

в) 6,8035  г) 55,8035?

31. На скільки число 31,752 меньше десяткового дробу:

а) 51,752;  б) 31,852;

в) 31,792;  г) 31,757?

32. Який з двох десяткових дробів більше і на скільки:

а) 14,8 чи 7,3;  б) 5,22 чи 0,02;  в) 13,1 чи 13,07?

33. Яке з двох чисел менше і на скільки:

а) 2,9 чи 3;  б) 1,99 чи 2;    в) 4,5 чи 4,41?

34. Знайдіть від'ємник, якщо:

а) зменшуване дорівнює 14,7,  а різниця - 2,5;

б) зменшуване на 13,7 менше різниці;

в) різниця на 2,7 менша зменшуваного.

35. Знайдіть зменшуване, якщо:

а) від'ємник дорівнює 3,57, різниця дорівнює 1,3;

б) від'ємник дорівнює 10,4, різниця дорівнює від'ємнику;

в) від'ємник дорівнює 20,2, різниця на 0,3 менша від'ємника;

г) різниця дорівнює 5,28, від'ємник  на 4,1 менший різниці.

36. Використовуючи правильну рівність 6,616 + 13,074 = 19,9, знайдіть різницю:

 а) 19,9 – 6,616;  б) 19,9 – 13,074;  в) (6,616 + 13,074) – 19,9.

37. Сума двох чисел дорівнює 25,264. Знайдіть одне з них, якщо інше дорівнює:

а) 25;   б) 0,264;   в) 5,184;   г) 8,064.

38. Використовуючи правильну рівність 24,3 – 7,9016 = 16,3984, розв'яжіть рівняння:

а) 16,398 + х = 24,3;  б) 24,3 – р = 16,3984;

в) 24,3 – у = 7,9016;  г) z + 7,9016 = 24,3.

39. Відправляючи подарунок  бабусі на день народження, онук  поклав  його у ящик масою 0,1 кг . Якою була маса подарунка, якщо загальна маса  пакунку дорівнює 4,6 кг?

40. Щоб пошити сукню витратили 1,7 м тканини, а для брюк – на 0,5 м менше. Скільки метрів тканини потрібно, щоб пошити сукню  та брюки?

41. Моторний човен мав власну швидкіст 11,7 км/год. Яку швидкість матиме човен рухаючись  за течією, якщо швидкість течії річки дорівнює:

а) 0,3 км/год;   б) 1,3 км/год;  в) 0,6 км/год; г) 1,15 км/год.

 42. Відомо, що п – т = 3,45. Знайдіть різницю, якщо:

а) зменшуване збільшити на 0,25;

б) від'ємник зменшити на 0,2;

в) зменшуване збільшити на 1,25, а від'ємник – на 0,05;

г) зменшуване та від'ємник збільшити на 1,35.

43. Як зміниться різниця, якщо:

а) зменшуване збільшити на від'ємник;

б) зменшуване зменшити на різницю.

 

1

 

doc
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
389
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку