Узагальнення знань з теми Літосфера".

Про матеріал
Узагальнення знань з теми "Літосфера" 6 клас НУШ у двох варіантах, складено за підручником Географія : підр. для 6-го кл. закл. заг. серед. освіти/ Тетяна Гільберг, Андрій Довгань, Валерій Совенко. — Київ : Генеза, 2023. — 240 с. : іл.
Перегляд файлу

                                                                                                                  Дата ______________

 

           Узагальнення знань з теми «Літосфера»

            Учня(учениці) 6 класу

                                                                    ___________________________________________

                                       Варіант І

І рівень

1. Земна кора разом з верхньою частиною мантії утворюють оболонку, яка називається:

А атмосферою;             Б літосферою;                 В ядром;                   Г астеносферою.

              2. Зазначте варіант, у якому правильно представлено послідовність основних частин внутрішньої будови Землі (від центру до поверхні).

А мантія-ядро-земна кора                                                        Б ядро – мантія-земна кора

В земна кора – мантія – ядро                                                   Г ядро – земна кора – мантія

              3. Оберіть твердження, яке правильно характеризує особливості будови океанічної земної кори.

А має осадовий та базальтовий шар              Б має осадовий, гранітний  та базальтовий шар    

В має гранітний  та базальтовий шар            Г має тільки осадовий шар

4. Найбільше діючих вулканів розташовано:

А у районах, де проходять межі літосферних плит;           Б на платформах;

В на рівнинах;                                                      Г у районах, де поширені карстові процеси.

 

5. Гори Карпати за висотою є:

А середніми;         Б низькими;                       В високими;                  Г дуже низькими.

 

6. До планетарних форм рельєфу належить:

А гори та рівнини;                     Б яри та балки;

В дюни та бархани;                   Г материки та западини океанів.

 

7. Хімічне вивітрювання проявляється в руйнуванні гірських порід:

А текучими водами;                                          Б вітром, який переносить дрібні часточки;

В внаслідок коливань температури повітря;               Г внаслідок розчинення їх водою.

 

8. До внутрішніх процесів належить:

А фізичне, органічне та хімічне вивітрювання;           Б робота вітру та текучих вод; 

В робота морів та льодовиків;                      Г рух літосферних плит, землетруси, вулканізм.

 

9.До якої групи за своїм походженням належать гірські породи, що виникли в наслідок перетворення інших гірських порід під дією високої температури та тиску?
А осадові уламкові;              Б  магматичні глибинні;                   В  метаморфічні

10. Зазначте низовину, яка за походженням є первинною.

А Амазонська          Б Причорноморська        В Месопотамська           Г Індо - Гангська

11.Плоскогір’я – це ... :
А  рівнина з абсолютною висотою понад 500 м;  
Б  низькі гори з плоскими вершинами;                               В  підводні хребти в Океані
           12.Оберіть варіант класифікації рівнин за висотою.

А плоскі та горбисті рівнини                                                   Б молоді та давні рівнини

В низовини, височини, плоскогір»я                                        Г первиння та вторинні рівнини

         13.Де знаходиться найглибша точка нашої планети? 
А  у Серединно-Атлантичному хребті;                        Б  у Маріанському жолобі;
В   на Амазонській низовині 

         14. Складчасті гірські системи утворюються в насідок:
А   зіткнення літосферних плит;                     Б   виверження вулканів;                           В  роботи вітру

         15. Глибину шельфу світового океану зазвичай становлять
А   до 200 м,               Б  від 200 м до 2000 м;                    В   понад 2000 м.

          16. Які гори є найвищими у світі?
А   Карпати;                Б  Гімалаї;                В  Альпи 

           17. Який зовнішній процес сприяє утворенню ярів?
А  робота моря;       Б  робота поверхневих текучих вод;           В робота підземних вод
 

ІІ рівень

1 .Виберіть три правильні твердження:
А гіпоцентр землетрусу – це місце максимальних руйнувань
Б діючий вулкан постійно вивергається
В поряд з вулканами часто трапляються гейзери
Г найвищими горами світу є Гімалаї
Д цунамі – висока океанічна хвиля, спричинена моретрусом
Е Українські Карпати належать до високих гір

ІІІ рівень

Увідповідніть назви корисних копалин та назви груп за їх походження.

1.Кам»яна й калійна сіль                                      А осадові органічні

2. пісок та глина                                                     Б метаморфічні

3.вугілля та крейда                                                В осадові хімічні

4. мармур та графіт                                                Г  магматичні

                                                                                 Д осадові уламкові

ІУ рівень

1.Установи правильну послідовність розміщення цих форм рельєфуіз заходу на схід.

А гори Альпи                             Б Кримські гори

В гори Кордильєри                    Г Великий Вододільний хребет

2. Розташуйте складові літосфери під материками в порядку просування з надр до поверхні Землі:
А базальтовий шар     Б осадовий шар       В гранітний шар        Г верхня мантія

3. Розташуйте форми рельєфу в порядку збільшення їх висоти:
А низовини       Б ложе океану      В шельф         Г плоскогір»я

 

 

                                                                                       Дата   ___________

           Узагальнення знань з теми «Літосфера»

            Учня(учениці) 6 класу

                                                                     ___________________________________________

 

                                                  Варіант ІІ

І рівень

  1. Літосфера – це ... оболонка Землі:

 А  тверда;      Б  повітряна;     В водна        Г оболонка життя

  1. Відомо, що верхню частину мантії становить астеносфера, порівняно м»яка та пластична.Зазначте особливуякість цієї частини Землі.

А здатність швидко рухатись                              Б здатність повільно текти і таким чином рухатись

В залишатися нерухомою та стабільною           Г здатність здійснювати повільні вертикальні рухи

  1. Зазначте, які гірські породи становлять гранітний шар материкової земної кори.

А метаморфічні та магматичні                             Б тільки магматичні

В осадові та метаморфічні                                    Г тільки метаморфічні

  1. Оберіть варіант класифікації гір за походженням.

А високі, низькі, середні                                       Б молоді, давні, омолоджені

В магматичні, вулканічні, осадові                       Г складчасті, вулканічні, складчасто – брилові

  1. Зазначте низовину утворену річними наносами.

А Західносибирська         Б Причорноморська        В Прикаспійська           Г Месопотамська

       6. Процес перетворення  гірських порід на великих глибинах під дією високого тиску та температури називається:
А  магматизм;  Б  рухи літосфери;     В  метаморфізм

       7. За будовою океанічна земна кора відрізняється від материкової відсутністю:

А осадового шару;        В гранітного шару;      Б базальтового шару;     Г тектонічних рухів.

        8. Гори Гімалаї за висотою є:

А середніми;      Б низькими;             В високими;                Г дуже низькими.

        9. До основних форм рельєфу належать:

А гори та рівнини; Б яри та балки; В дюни та бархани; Г материки та западини океанів.

       10. Фізичне вивітрювання проявляється в руйнуванні гірських порід:

А текучими водами;                                       Б вітром, який переносить дрібні часточки;

В внаслідок коливань температури повітря;          Г внаслідок розчинення їх водою.

       11. До зовнішніх процесів належать:

А фізичне, органічне та хімічне вивітрювання                 Б роботу вітру та текучих вод;

В роботу морів та льодовиків;                                            Г усі вищевказані процеси.

       12. Якщо літосферні плити стикаються, то на поверхні земної кори утворюються:

А глибинні розломи;            В гори;               Б глибоководні жолоби;              Г рівнини.

        13 .Який зовнішній процес утворює дюни?
А робота вітру;   Б  робота льодовиків; В  вивітрювання

        14. До якої групи за своїм походженням належать гірські породи, що виникли в наслідок руйнування інших гірських порід?
А  осадові органічні;    Б  осадові уламкові;   В  осадові хімічні
         15.  Низовиною вважать рівнину:
А  що знаходить нижче рівня моря;                Б  має абсолютну висоту до 200 м;
В  має абсолютну висоту від 200 м до 500 м
          16.Які з названих форм рельєфу відсутні на материках?
А  гори;             Б  рівнини;                  В глибоководні жолоби 

          17. Процес руйнування та зміни гірських порід називається:
А карст;              Б  вивітрювання;               В ерозія
 

ІІ рівень

1. Виберіть три правильні твердження:
А гейзер – періодично фонтануюче гаряче джерело
Б згаслий вулкан ніколи не вивергався
В мінімальна сила землетрусу, який відчувають люди – 1-2 бали
Г вивітрювання розрізняють фізичне, хімічне та органічне
Д шельф – материкова обмілина до 200 метрів
Е найбільшою рівниною у світі є Східноєвропейська

ІІІ рівень

Увідповідніть назви корисних копалин та назви груп за їх походження.

  1. Граніт та базальт                                    А осадові органічні
  2. Гравій та галька                                      Б метаморфічні
  3. Торф та крейда                                        В осадові хімічні
  4. Мармур та кварцит                                 Г магматичні

                                                                              Д осадові уламкові

  ІУ рівень

1.Установи правильну послідовність розміщення цих форм рельєфуіз заходу на схід.

А гори Анди                              Б Східно – Європейська рівнина

В Амазонська низовина            Г гори Гімалаї

 

2. Розташуйте послідовно внутрішні оболонки Землі, просуваючись з надр до поверхні:
А мантія        Б зовнішнє ядро   В внутрішнє ядро    Г земна кора

 

3. Розташуйте форми землі в порядку зменшення їх висоти:
А плоскогір’я       Б шельф          В височина        Г материковий схил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
20 жовтня 2023
Переглядів
3493
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку