​Узагальнюючий урок по темі «Населення України». «Ми - славетні нащадки українського народу»

Про матеріал

Узагальнюючий урок по темі «Населення України».

«Ми - славетні нащадки українського народу»

Мета уроку:

 • -Повторити, систематизувати та узагальнити знання учнів за темою «Населення України»; удосконалювати уміння та навички учнів порівнювати, синтезувати програмовий матеріал,уміння оцінювати історію, цінності, звичаї, обряди; проводити аналогії, знаходити альтернативні шляхи пошуку інформації;
 • -розвивати аналітичні, комунікативні навички та уміння, здатність до дискусії; виробляти в учнів вміння виступати перед аудиторією, формулювати власний стиль мислення;
 • -розвивати вміння і навички формулювати висновок на основі вивченого матеріалу і статистичних даних про демографічну політику в Україні; спроможність розуміти суть явищ, робити висновки і узагальнення ; вчити усвідомлювати особисту причетність до подій, що відбуваються;
 • -виховувати патріотичні почуття любові до Батьківщини, національної самосвідомості, почуття гордості за свій народ, свій рід, самоповагу і взаємоповагу, толерантне відношення до інших народів.

ОБЛАДНАННЯ: карта населення України, аудіо записи Й.С. Баха «Адажіо», М. Скорик «Мелодія»; телевізор, проектор, кольорові плакати з населенням ; мапа України,картосхема України, стікери,кольорові плакати з населенням України.

Епіграф уроку:

Ми є. Були. І будемо Ми.

Й Вітчизна наша з нами!

(Іван Багряний).

Х І Д У Р О К У

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і вмінь

1.Відеоролик Світлани Весни «Мій рідний край».

Учитель: Найбільше багатство держави, міста, школи, класу – це люди. Вони є творцями і споживачами всіх благ, які створюються в країні. І кожна людина є унікальною, особливою, цінною. Основа кожної держави – це населення, люди, які є громадянами, носіями державного суверенітету. Нормальний розвиток держави неможливий без виробничої і духовної культури її громадян. Людина – найбільше багатство кожної держави.

 • -Яка стаття Конституції України підтверджує цей факт? (Діти зачитують ст. 3 Конституції).

Людина є творцем матеріальних і духовних благ суспільства, тому знання про кількість населення , закономірності його розміщення надзвичайно важливі. Це ми вчили, вивчаючи тему «Населення України». Сьогодні на уроці ми закріпимо вивчені знання.

 • 2.ТРЕНІНГ «Самооцінка»

Зараз ви повинні оцінити свої знання з теми. Запишіть на стікерах своє прізвище та ім'я і прикріпіть його на малюнку відповідно до того, на скільки ви засвоїли тему «Населення України»: якщо на високому рівні – то на хмарці; на достатньому - на верхів'ї дерева, на середньому – на дереві, або в проміжку між деревом і землею, на низькому – у траві біля дерева.

Представлення груп:

 • 1 група – географи
 • 2 група – демографи
 • 3 група – статисти
 • 4 група – українознавці
 • 3.Прийом «Асоціативний кущ»

Вчитель географії: Ви вивчили тему, збагатили свої знання новими термінами, поняттями. На пелюстках написати терміни, які вивчили по темі «Населення» і прикріпити на кущі калини (символі України).

Звучить музика Й.С.Баха «Адажіо» На фоні музики учень читає поезію В.Симоненка «Ти знаєш, що ти -людина»

Ти знаєш, що ти – людина?

Ти знаєш про це чи ні ?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

III. Повторення та закріплення набутих знань з вивченої теми.

1. Прийом «Географічний крос» , закінчити речення.

- природний приріст населення – це…

-механічний рух населення – це…

-густота населення – це…

-депопуляція – це…

2. Перегляд відеофільму про скорочення населення в Україні.

Вчитель:Аналіз стовпчикової діаграми: коли на Україні проживало найбільше населення? Коли почався спад? Скільки населення зараз проживає? За прогнозами вчених : в Україні природний приріст від'ємний і скоро займе у Європі останнє місце. Згадаємо визначення що таке депопуляція.

Відомо, що для збільшення населення в Україні проводиться демографічна політика. Що це за політика? Як вона проводиться в нашій країні? (Обговорення)

-Запропонуйте ефективні способи підвищення народжуваності в Україні.

3. Випереджальне завдання : потрібно було розробити проект заходів, спрямованих на покращення демографічної ситуації в Україні.

Презентація учениці.

Висновок групи демографів: на моніторі по черзі зачитують шляхи подолання демографічної кризи в Україні.

-Збільшити грошову допомогу для догляду за дітьми;

-Виділяти пільгові кредити на житло молодим сім'ям;

-Забезпечити тривалі відпустки жінкам за народженням дитини зі збереженням зарплати;

-Оскільки бюджетних коштів не вистачає, можна ввести штрафи для родин, які не бажають мати дітей, а вилучені гроші підуть на безкоштовне медичне обслуговування дітей з багатодітних сімей;

-Розробити систему дозвільно-заборонених заходів з метою регуляції зовнішніх міграцій;

- Намітити комплекс заходів по працевлаштуванню молодих спеціалістів, з метою припинення «витоку умів» з країни.

Перегляд відеоролику «У вересні населення збільшилося»

Зачитування статистичних даних по всій Україні і по Дніпропетровщині.(Листок).

Вчитель: яка середня тривалість життя українців? Чи можна Україну назвати країною «старіючої нації»?

(На моніторі фото людей похилого віку.)

Статистичне повідомлення:

-За тривалістю життя Україна посідає 108 місце у світі і відстає від економічно розвинених країн на 10-15 років;

-в Україні високий рівень смертності немовлят;

-кожна третя дитина має відхилення у розумовому і фізичному розвитку;

-лише 42% сімей мають дітей віком до 18 років;

-неповних сімей майже 2 млн., у них виховується до 1,5 млн. дітей;

-сьогодні 4 млн. громадян перебувають за межею бідності, а 7,9 млн. – злидарюють;

-50% молодих сімей розпадаються в перші 5 років подружнього життя;

-Рівень безробіття в Україні (12%) – найвищий у Європі;

-66,7% молоді не бачить своєї соціальної перспективи в Україні, а серед людей середнього віку – 78%.

Україна – держава, де живе багато національностей.

Кругова діаграма: представники яких етнічних груп проживають на території України.? Чи толерантне відношення до представників етнічних груп населення на території нашої держави (Обговорення).

Випереджальне завдання : Дослідницька робота: презентація про представників етнічних груп, що проживають на території нашої Дніпропетровської області.

Повідомлення українознавців:

 • 4.Прийом «Чи знаєте ви, що...»

Назву «українці» щодо представників корінного етносу України вперше зафіксовано наприкінці XVI ст. в документах, присвячених повстанням Григорія Лободи та Северина Наливайка. У першій половині XVII ст. «українцями» називали на сеймах Речі Посполитої послів від Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств. З першої половини XIX ст. українська інтелігенція починає використовувати слово «українці» як назву всіх представників української національності.

Зараз у світі проживає близько 48 млн українців, з яких 37,5 млн - у своїй національній державі. З відродженням України виникла проблема творення нової української поетичної нації з корінного етносу та представників інших національностей, що проживають на території держави.

Ми живемо в Новомосковську,

Й звемося гордо – городяни.

«А в селі не гірше, навіть – краще»,-

Скажуть нам селяни.

(На моніторі фото Новомосковська)

Вчитель: згадаємо , що означає термін «урбанізація»? Робота з атласами. Де на території України існує найбільша міська агломерація?

(Показ по карті).(Географи)

 • 5.Метод «Дискусія» , прийом «За і проти».

«За» - доказують , що урбанізація – це новий етап в розвитку цивілізації, який несе блага людству.

«Проти» - висловлюють думку про те, що урбанізація приносить більше проблем. Які аргументи ви могли б додати до сказаного? (Обговорення).

6.Метод «Альтернатива». ПРИЙОМ «Займи позицію». Учні отримують робочу картку, на якій записана проблема «Сільське населення в Україні постійно скорочується, особливо частка людей молодого віку». Виберіть одну із запропонованих альтернатив вирішення цієї проблеми і поясніть свій вибір

(На моніторі) Звучить музика М.Скорика.

1. Необхідно поліпшити умови життя людей на селі.

2. Це закономірна ситуація і в неї не потрібно втручатися.

3. Потрібно створювати нові робочі місця для сільського населення.

4. Потрібно пропагувати сільський спосіб життя.

5. Ваша особиста пропозиція.

8. Повідомлення учня: Прийом « Цікаво знати » (Повідомлення і перегляд презентації учениці про м. Київ – столицю України).

Різні країни, райони, міста мають різні умови для життя і виробничої діяльності людини.

Серед ста найбільших країн світу дослідники вважають найзручнішими для життя і виробничої діяльності населення такі три міста: Мельбурн (Австралія), Монреаль (Канада), Сіетл (США).(Показ географів на карті)

Незважаючи на Чорнобильську катастрофу, Київ посів 22-ге місце (74 бали), обійшовши такі великі міста Російської Федерації як Москва і Санкт –Петербург. За цією класифікацією Київ очолив групу міст з гарними умовами проживання.

9. Вчитель географії: Представників української діаспори можна впізнати за їх мовою: вони говорять українською. Це певною мірою наближає їх до Батьківщини. Мова – генетичний код нації, без якого нація не існуватиме. Існує взаємозв'язок мови і психічної, розумової та практичної діяльності людей. Мислення , світогляд, характер мови – це те, без чого людина не може бути повноправною людиною, а стає рабом. Якою ж мовою говоримо ми з вами?

Учениця зачитує вірш :

Поговори со мной на вашей мове,

Как все в местечке этом говорят.

Я все пойму: мне дорог в каждом слове

Не только смысл, но – цвет и аромат.

Поговори со мной, мой милый друже,

Как шелестящий яблоневый сад.

Моей душе зачем-то очень нужен

Нежнейшей мовы задушевный лад.

Олена Лаврентьева

Вчитель: Мабуть, вам знайоме з власного життя, адже ми з вами говоримо подібно до автора цього вірша. А якби хотілося, щоб всі українці говорили красивою, співучою, мелодійною українською мовою. Вона пройшла нелегкий шлях. Народ вмирає не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. (Ліна Костенко).

10. Прийом «Скарбничка» , Чи знаєте ви, що...

Українська мова належить до найпоширеніших мов світу і посідає за кількістю її носіїв 26 місце у світі. Серед слов'янських мов вона є другою після російської. В Україні близько 31 млн. людей можуть спілкуватися українською мовою, і це число поступово зростає.

Учитель: «Нашого цвіту – по всьому світу». Хвилюючу глибину цього крилатого вислову можна відчути лише тоді, коли знайомишся з дивовижними долями українців за кордоном.

(Згадуємо визначення діаспора, обговорюємо).(Показ по карті - географи).

Перегляд презентацій учнів.

Перегляд презентацій про життя українських емігрантів в Канаді , США та Росії .

Згадаємо , що означає вираз «витік умів».

Ділова гра «Якби я був…» Прийом «Мікрофон»

Що ви особисто зробили б для того, щоб з нашої країни за кордон не виїздили висококваліфіковані спеціалісти і люди молодого працездатного віку?

IY. ПІДСУМОК УРОКУ.

Вчитель: Як ти вважаєш, чи знадобляться тобі знання отримані при вивченні теми «Населення України».?

Проаналізуйте, чи правильно ви оцінили себе на початку уроку. Якщо щось змінилося, змініть положення стікера.

1.Прийом «Коло побажань». Зробити невеликий прогноз яким ви б хотіли бачити свою державу, враховуючи вивчену і повторену тему «Населення України»

Учні прикріплюють стікери – «обличчя» на карту України

Гра «Побажання другу»

На кожну літеру слова НАРОД напишіть слова – побажання і вручіть іншій групі з побажанням.

(На моніторі)

Наприклад:

Н – настрою, надії, натхнення

А – альтернатив, активності

Р – радості, рішучості

О – оптимізму, обсягів, організованості

Д – Добробуту, добра, друзів і т.д.

2.Заключне слово вчителя:

Скільки б не говорили, а кінчати час,

Кращі побажання ви прийміть від нас.

І в вас, і в нас хай буде гаразд,

Щоб ви і ми щасливі були.

Бо ми єсть народ, а ви- майбутнє нашої країни, а всі ми – славетні нащадки українського народу.

1.Відеофільм «Ми - славетні нащадки українського народу».

Перегляд файлу

1

 

Узагальнюючий урок по темі «Населення України».

«Ми - славетні нащадки українського народу»

Мета уроку:

 • Повторити, систематизувати та узагальнити знання учнів за темою «Населення України»; удосконалювати уміння та навички учнів порівнювати, синтезувати програмовий матеріал,уміння оцінювати  історію, цінності, звичаї, обряди;  проводити аналогії, знаходити альтернативні шляхи пошуку інформації;
 • розвивати  аналітичні, комунікативні навички та уміння, здатність до дискусії; виробляти в учнів вміння виступати перед аудиторією, формулювати власний стиль мислення;
 • розвивати вміння і навички формулювати висновок на основі вивченого матеріалу і статистичних даних про демографічну політику в Україні; спроможність розуміти суть явищ, робити висновки і узагальнення ;  вчити усвідомлювати особисту причетність до подій, що відбуваються;
 • виховувати  патріотичні почуття  любові до Батьківщини, національної самосвідомості,  почуття гордості за свій народ, свій рід,  самоповагу і взаємоповагу, толерантне відношення до інших народів.

ОБЛАДНАННЯ: карта населення України, аудіо записи Й.С. Баха «Адажіо», М. Скорик «Мелодія»; телевізор,  проектор,  кольорові плакати з населенням ; мапа України,картосхема України, стікери,кольорові плакати з населенням України.

Епіграф уроку:

                                                                                                              Ми є. Були. І будемо Ми.

                                                                                                              Й Вітчизна наша з нами!

                                                                                                                                        (Іван Багряний).

 

                                           Х І Д    У Р О К У

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань і вмінь
 1. Відеоролик  Світлани Весни «Мій рідний край».

Учитель: Найбільше багатство держави, міста, школи, класу – це люди. Вони є творцями і споживачами всіх благ, які створюються в країні. І кожна людина є унікальною, особливою, цінною. Основа кожної держави – це населення, люди, які є громадянами, носіями державного суверенітету. Нормальний розвиток держави неможливий без виробничої і духовної культури її громадян. Людина – найбільше багатство кожної держави.

 • Яка стаття Конституції України підтверджує цей факт? (Діти  зачитують ст. 3 Конституції).

Людина є творцем матеріальних і духовних благ суспільства, тому знання про кількість населення , закономірності його розміщення надзвичайно важливі. Це ми вчили, вивчаючи тему «Населення України». Сьогодні на уроці ми закріпимо вивчені знання.

 1. ТРЕНІНГ «Самооцінка»

Зараз ви повинні оцінити свої знання з теми. Запишіть на стікерах своє  прізвище та імя і прикріпіть його на малюнку відповідно до того, на скільки ви засвоїли тему «Населення України»: якщо на високому рівні – то на хмарці; на достатньому  - на  верхівї  дерева, на середньому – на дереві, або в проміжку між деревом і землею, на низькому – у траві біля дерева.

 Представлення груп:

1 група –  географи

2 група –  демографи

3 група –  статисти

4 група – українознавці

 1. Прийом «Асоціативний кущ»         

Вчитель географії: Ви вивчили тему, збагатили свої знання новими термінами,  поняттями. На пелюстках написати терміни, які вивчили  по темі «Населення» і прикріпити на кущі калини (символі України).

Звучить музика Й.С.Баха «Адажіо» На фоні музики учень читає поезію В.Симоненка «Ти знаєш, що ти  -людина»

Ти знаєш, що ти – людина?

Ти знаєш про це чи ні ?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

 

III. Повторення   та закріплення набутих знань з вивченої теми.  

1. Прийом «Географічний крос» , закінчити речення.

-    природний приріст населення – це…

 • механічний рух населення – це…
 • густота населення – це…
 • депопуляція – це…                                              

2. Перегляд відеофільму про скорочення населення в Україні.                       

Вчитель:Аналіз стовпчикової діаграми: коли на  Україні проживало найбільше населення? Коли почався спад? Скільки населення зараз проживає? За прогнозами вчених : в Україні природний приріст від’ємний і  скоро займе у Європі останнє місце. Згадаємо визначення що таке депопуляція.                      

Відомо, що для збільшення населення в Україні проводиться демографічна політика. Що це за політика?  Як вона проводиться в нашій країні? (Обговорення)

-Запропонуйте ефективні способи підвищення народжуваності в Україні.

3. Випереджальне завдання : потрібно було  розробити  проект заходів, спрямованих на покращення  демографічної ситуації в Україні.

Презентація учениці.

 Висновок групи демографів: на моніторі по черзі зачитують шляхи подолання демографічної кризи в Україні.

 • Збільшити грошову допомогу  для догляду за дітьми;
 • Виділяти пільгові кредити на житло молодим сімям;
 • Забезпечити тривалі відпустки жінкам за народженням дитини зі збереженням зарплати;
 • Оскільки бюджетних коштів не вистачає, можна ввести штрафи для родин, які  не бажають мати дітей, а вилучені гроші підуть на  безкоштовне  медичне обслуговування  дітей з багатодітних сімей;
 • Розробити систему дозвільно-заборонених заходів з метою регуляції зовнішніх міграцій;
 •  Намітити комплекс заходів по працевлаштуванню молодих спеціалістів, з метою припинення «витоку умів» з країни.

 

Перегляд відеоролику «У вересні населення збільшилося»

Зачитування статистичних даних по всій Україні і по Дніпропетровщині.(Листок).

Вчитель: яка середня тривалість життя українців? Чи можна Україну назвати країною «старіючої нації»?

(На моніторі фото людей похилого віку.)

Статистичне повідомлення:

 • За тривалістю життя Україна посідає 108 місце у світі і відстає від економічно розвинених країн на 10-15 років;
 • в Україні високий рівень смертності немовлят;
 • кожна третя дитина має відхилення у розумовому і фізичному розвитку;
 • лише 42% сімей мають дітей віком до 18 років;
 • неповних сімей майже 2 млн., у них виховується до 1,5 млн. дітей;
 • сьогодні 4 млн. громадян перебувають за межею бідності, а 7,9 млн. – злидарюють;
 • 50% молодих сімей розпадаються  в перші 5 років подружнього життя;
 • Рівень безробіття в Україні (12%) – найвищий у Європі;
 • 66,7% молоді не бачить своєї соціальної перспективи в Україні, а серед людей середнього віку – 78%.

 

Україна – держава, де  живе  багато національностей.

 

 Кругова  діаграма: представники яких етнічних груп проживають на території України.? Чи толерантне відношення до представників етнічних груп населення на території нашої держави (Обговорення).

Випереджальне завдання : Дослідницька робота:  презентація про представників етнічних груп, що проживають на території нашої Дніпропетровської області.

 

Повідомлення українознавців:

 1. Прийом «Чи знаєте ви, що...»

Назву «українці» щодо представників корінного етносу України вперше зафіксовано наприкінці XVI ст. в документах, присвячених повстанням Григорія Лободи та Северина Наливайка. У першій половині XVII ст. «українцями» називали на сеймах Речі Посполитої послів від Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств. З першої половини XIX ст. українська інтелігенція починає використовувати слово «українці» як назву всіх представників української національності.

Зараз у світі проживає близько 48 млн українців, з яких 37,5 млн - у своїй національній державі. З відродженням України виникла проблема творення нової української поетичної нації з корінного етносу та представників інших національностей, що проживають на території держави.

Ми живемо в Новомосковську,

Й звемося гордо – городяни.

«А в селі не гірше, навіть – краще»,-

Скажуть нам селяни.

(На моніторі фото Новомосковська)

Вчитель: згадаємо , що означає термін «урбанізація»?  Робота з  атласами. Де на території України існує найбільша  міська агломерація?

(Показ по карті).(Географи)

 1. Метод «Дискусія» , прийом «За і проти».

«За» - доказують , що урбанізація – це новий етап в розвитку цивілізації, який несе блага людству.

«Проти» - висловлюють думку про те, що урбанізація приносить більше проблем. Які аргументи ви могли б додати до сказаного? (Обговорення).

6.Метод «Альтернатива». ПРИЙОМ «Займи позицію». Учні отримують робочу картку, на якій записана проблема «Сільське населення в Україні постійно скорочується, особливо частка людей молодого віку». Виберіть одну із запропонованих альтернатив вирішення цієї проблеми і поясніть свій вибір

(На моніторі) Звучить музика М.Скорика.

1.    Необхідно поліпшити умови життя людей на селі.

2.    Це закономірна ситуація і в неї не потрібно втручатися.

3.    Потрібно створювати нові робочі місця для сільського населення.

4.    Потрібно пропагувати сільський спосіб життя.

5.    Ваша особиста пропозиція.

8. Повідомлення учня: Прийом « Цікаво знати » (Повідомлення і перегляд презентації учениці про м. Київ – столицю України).

Різні країни, райони, міста мають різні умови для життя і виробничої діяльності людини.

Серед ста найбільших країн світу  дослідники вважають найзручнішими для життя і виробничої діяльності населення такі три міста: Мельбурн (Австралія), Монреаль (Канада), Сіетл (США).(Показ географів на карті)

Незважаючи на Чорнобильську катастрофу, Київ посів 22-ге місце (74 бали), обійшовши такі великі міста Російської Федерації як Москва і Санкт –Петербург. За цією класифікацією Київ очолив групу міст з гарними умовами проживання.

9. Вчитель географії: Представників української діаспори можна впізнати за їх мовою: вони говорять українською. Це певною мірою наближає  їх до Батьківщини. Мова – генетичний код нації, без якого нація не існуватиме. Існує взаємозв’язок  мови і психічної, розумової та практичної діяльності людей. Мислення , світогляд, характер мови – це те, без чого людина не може бути повноправною людиною, а стає рабом. Якою ж мовою говоримо ми з вами?

Учениця зачитує вірш :

Поговори со  мной на вашей мове,

Как все в местечке этом говорят.

Я все пойму: мне дорог в каждом слове                            

Не  только смысл, но – цвет и аромат.

Поговори со мной, мой милый друже,

Как шелестящий яблоневый сад.

Моей душе зачем-то очень нужен

Нежнейшей мовы задушевный лад.          

                                 Олена Лаврентьева

Вчитель: Мабуть, вам знайоме з власного життя, адже ми з вами говоримо подібно до автора цього вірша. А якби хотілося, щоб всі українці говорили красивою, співучою, мелодійною українською мовою. Вона пройшла нелегкий шлях. Народ вмирає не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. (Ліна Костенко).

10.  Прийом «Скарбничка» , Чи знаєте ви, що...

Українська мова належить до найпоширеніших мов світу і посідає за кількістю її носіїв 26 місце у світі. Серед слов'янських мов вона є другою після російської. В Україні близько 31 млн.  людей можуть спілкуватися українською мовою, і це число поступово зростає.

Учитель:  «Нашого цвіту – по всьому світу». Хвилюючу глибину цього крилатого вислову  можна відчути лише тоді,  коли знайомишся з дивовижними долями українців за кордоном.

(Згадуємо визначення діаспора, обговорюємо).(Показ по карті - географи).

Перегляд презентацій учнів.

Перегляд презентацій про життя українських емігрантів  в Канаді , США та Росії .

Згадаємо , що означає вираз «витік умів».

Ділова гра «Якби я був…» Прийом «Мікрофон»

Що ви особисто зробили б для того, щоб з нашої країни за кордон не виїздили висококваліфіковані спеціалісти і люди молодого працездатного віку?

IY. ПІДСУМОК УРОКУ.

Вчитель: Як ти вважаєш, чи знадобляться тобі знання отримані при вивченні теми «Населення України».?

Проаналізуйте, чи правильно ви оцінили себе на початку уроку. Якщо щось змінилося, змініть положення стікера.

1.Прийом «Коло побажань». Зробити невеликий  прогноз яким ви б хотіли бачити свою державу, враховуючи вивчену і повторену тему «Населення України»

Учні прикріплюють стікери – «обличчя» на карту  України            

Гра «Побажання другу»

На кожну літеру слова НАРОД  напишіть слова – побажання  і вручіть  іншій групі   з побажанням.

(На моніторі)

Наприклад:

Н – настрою, надії, натхнення

А – альтернатив, активності

Р – радості, рішучості

О – оптимізму, обсягів,  організованості

Д – Добробуту, добра, друзів і т.д.

 

2.Заключне слово вчителя:

Скільки б не говорили, а кінчати час,

Кращі побажання ви прийміть від нас.

І в вас, і в нас хай буде гаразд,

Щоб ви і ми щасливі були.

 

Бо ми єсть народ, а ви- майбутнє нашої країни, а всі  ми – славетні нащадки українського народу.

 

 1.    Відеофільм «Ми - славетні нащадки українського народу».

1

 

docx
Додав(-ла)
Удод Мария
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
11 січня
Переглядів
182
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку