2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Величини логічного типу та операції над ними. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Про матеріал
Прості висловлювання мовами програмування можна записати у вигляді логічних виразів із використанням операцій порівняння. Результатом виконання операції порівняння значень двох величин є величина логічного типу, яка може набувати одного із двох значень: True або False. Для опису логічних величин у мові програмування Free Pascal використовують службове слово: boolean.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 2

Програмування. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 3

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 4

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Як порівнюють значення величин у програмах. Які операції можна виконувати над логічними величинами. Як описати алгоритмічну структуру розгалуження мовами програмування. Ти дізнаєшся:

Номер слайду 5

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Величини логічного типу. Алгоритми з розгалуженнями

Номер слайду 6

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Пригадайте: Що таке висловлювання та як їх класифікують;Правила використання алгоритмів із розгалуженням;Опис алгоритмів із повним і неповним розгалуженням;Опис умови в алгоритмах із розгалуженням у середовищі Скретч

Номер слайду 7

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Порівняння значень величин. Прості висловлювання мовами програмування можна записати у вигляді логічних виразів із використанням операцій порівняння{EB344 D84-9 AFB-497 E-A393-DC336 BA19 D2 E}Операція. Мова програмування Free Pascal. Більше>Менше<Не більше<=Не менше>=Дорівнює=Не дорівнює<>

Номер слайду 8

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Порівняння значень величин. True. False. Результатом виконання операції порівняння значень двох величин є величина логічного типу, яка може набувати одного із двох значень:

Номер слайду 9

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Порівняння значень величин. Для опису логічних величин у мовах програмування та використовують службові слова{21 E4 AEA4-8 DFA-4 A89-87 EB-49 C32662 AFE0}Free Pascalboolean. Логічний тип отримав свою назву на честь англійського математика та логіка середини XIX ст., одного із засновників математичної логіки Джорджа Буля

Номер слайду 10

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Операції над логічними операціями. Для запису складених висловлювань використовують логічні операції:{EB344 D84-9 AFB-497 E-A393-DC336 BA19 D2 E}not (не)запереченняand (і)кон'юнкціяor (або) диз'юнкція (нестрога)xor (виключне або)диз'юнкція (строга)

Номер слайду 11

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Операції над логічними операціями. Результати виконання цих операцій над змінними А та В логічного типу, які набувають значень True (1) та False (0) наведені в таблиці істинності{2 A488322-F2 BA-4 B5 B-9748-0 D474271808 F}ABNot AA and BA or BA xor B110110100011011011001000

Номер слайду 12

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Опис розгалуження. Опис алгоритмічної структури розгалуження мовою програмування. Оператор неповного розгалуження. Оператор повного розгалуженняif <логічний вираз>then <команда>;if <логічний вираз>then <команда 1>else <команда 2>;

Номер слайду 13

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Опис розгалуження. Опис алгоритмічної структури розгалуження мовою програмування. Після службового слова then можна записати тільки одну команду або блок команд, які обмежені операторними дужками begin, endbegin<команда 1>;<команда 2>;…<команда п>;end;

Номер слайду 14

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Опис розгалуження. Опис вкладених розгалуженньif <логічний вираз 1> then <команда 1>else if <логічний вираз 2> then <команда 2>…else if <логічний вираз n> then <команда n>else <команда інакше>;

Номер слайду 15

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Вивчити §24 с.157-161 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик. Заповнити словничок Операція порівняння, операції над логічними операціями, повне розгалуження, неповне розгалуження

Номер слайду 16

Розгадайребус. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 17

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Розгадай ребус. ЯКЩО ТО ІНАКШЕ

Номер слайду 18

Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Вправа 2. Агрегатний стан води

Номер слайду 19

Працюємо за комп’ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Перегляд файлу

Величини логічного типу. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Завдання 2. Агрегатний стан води

Розробіть проект у середовищі Lazarus, у якому за введеним значенням температури води буде визначатись її агрегатний стан.

 

1. Сплануйте проект. Передбачте, які об'єкти будуть використані на екранній формі та які події відбуватимуться з ними.

2. Створіть папку Стан_води.

3. Відкрийте середовище Lazarus, створіть новий проект і збережіть його складові в папку Стан_води. Змініть властивості об'єкта Form1, розмістіть на формі потрібні об'єкти та надайте значень їх властивостям, щоб отримати форму, як на малюнку.

4. Візьміть до уваги, що для всіх об'єктів використовується властивість шрифта – Arial, розмір – 16. Стиль шрифту визначте за малюнком. Задайте значення False властивості Enabled текстового поля для виведення значення.

Створіть процедуру опрацювання події натиснення кнопки Визначити. У вікні редактора коду введіть програмний код. Зверніть увагу на структуру команди розгалуження.

5. Запустіть проект на виконання. Введіть значення температури, наприклад, 25. Перевірте отриманий результат. Установіть, яка умова відповідає отриманому значенню.

6. Запустіть проект на виконання ще раз для значення -10,5. Поясніть, чому проект не виконується. Внесіть зміни до проекту так, щоб користувач міг задавати температуру води дійсним числом. Зауважте, що дійсне число, яке вводиться в текстове поле, записується із десятковою комою, а в програмному коді використовують число, записане з десятковою крапкою.

7. Збережіть зміни у проекті.

8. Завершіть роботу з проектом і середовищем програмування.

9. Повідомте вчителя про завершення роботи.

Перегляд файлу

Величини логічного типу. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Завдання 2. Агрегатний стан води

Розробіть проект у середовищі Lazarus, у якому за введеним значенням температури води буде визначатись її агрегатний стан. 

 

1.  Сплануйте проект. Передбачте, які об'єкти будуть використані на екранній формі та які події відбуватимуться з ними. 

2.  Створіть папку Стан_води

3.  Відкрийте середовище Lazarus, створіть новий проект і збережіть його складові в папку Стан_води. Змініть властивості об'єкта Form1, розмістіть на формі потрібні об'єкти та надайте значень їх властивостям, щоб отримати форму, як на малюнку.

 

4.  Візьміть до уваги, що для всіх об'єктів використовується властивість шрифта – Arial, розмір – 16. Стиль шрифту визначте за малюнком. Задайте значення False властивості Enabled текстового поля для виведення значення. 

 

Створіть процедуру опрацювання події натиснення кнопки Визначити. У вікні редактора коду введіть програмний код. Зверніть увагу на структуру команди розгалуження. 

5.  Запустіть проект на виконання. Введіть значення температури, наприклад, 25. Перевірте отриманий результат. Установіть, яка умова відповідає отриманому значенню. 

6.  Запустіть проект на виконання ще раз для значення -10,5. Поясніть, чому проект не виконується. Внесіть зміни до проекту так, щоб користувач міг задавати температуру води дійсним числом. Зауважте, що дійсне число, яке вводиться в текстове поле, записується із десятковою комою, а в програмному коді використовують число, записане з десятковою крапкою. 

7.  Збережіть зміни у проекті. 

8.  Завершіть роботу з проектом і середовищем програмування. 

9.  Повідомте вчителя про завершення роботи.

zip
Додано
6 березня
Переглядів
929
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку