Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Величини текстового типу, операції над ними. Елемент для введення даних: текстове поле

Про матеріал
Величини текстового типу, операції над ними. Елемент для введення даних: текстове поле. Цілі:  навчальна: сформувати уявлення про символьний тип даних і операції, які можна виконувати над символами;  розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;  виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Перегляд файлу

 Завдання 1. Вітальна листівка  У середовищі програмування Lazarus розробіть проект Вітальна листівка за зразком, у якому у відповідні текстові поля на екранній формі користувач вносить ім’я адресата привітання, подію та ім’я автора привітання.

 

 Рекомендації до виконання завдання:

 1. У середовищі програмування Lazarus створіть новий проект. Змініть значення властивостей об'єкта Form1, розмістіть на формі об'єкти та надайте значень їх властивостям, щоб після запуску проекту на виконання можна було отримати привітання, наприклад на зразком:

 2. Для об'єктів Edit1, Edit2 та Edit3 встановіть властивість Text - пустою.

 3. Створіть процедуру опрацювання події: натиснуто кнопку Сформувати. Опишіть змінні, які будуть використовуватись у проекті:

 

4. Запустіть проект на виконання. Перевірте, чи всі дії, пов'язані з об'єктами управління екранної форми, відповідають умові завдання. Якщо є помилки - виправте їх.

 

 Завдання 2. Дата народження

 Розробіть проект у середовищі Lazarus, у якому в текстові поля, розміщені у верхній частині форми,

 користувач вводить день, місяць і рік свого народження та після натиснення кнопки Пуск

у відповідному текстовому написі формується дата народження.

Для об'єктів Edit1, Edit2, Edit3 та Edit4 встановіть властивість Text - пустою.

 

Перегляд файлу

 Завдання 1. Вітальна листівка  У середовищі програмування Lazarus розробіть проект Вітальна листівка за зразком, у якому у відповідні текстові поля на екранній формі користувач вносить ім’я адресата привітання, подію та ім’я автора привітання.

 

 Рекомендації до виконання завдання:

1.  У середовищі програмування Lazarus створіть новий проект. Змініть значення властивостей об'єкта Form1, розмістіть на формі об'єкти та надайте значень їх властивостям, щоб після запуску проекту на виконання можна було отримати привітання, наприклад на зразком:

 

2.  Для об'єктів Edit1, Edit2 та Edit3 встановіть властивість Text - пустою. 

3.  Створіть процедуру опрацювання події: натиснуто кнопку Сформувати. Опишіть змінні, які будуть використовуватись у проекті:

 

 

4.  Запустіть проект на виконання. Перевірте, чи всі дії, пов'язані з об'єктами управління екранної форми, відповідають умові завдання. Якщо є помилки - виправте їх.

 

 Завдання 2. Дата народження 

 Розробіть проект у середовищі Lazarus, у якому в текстові поля, розміщені у верхній частині форми,  користувач вводить день, місяць і рік свого народження та після натиснення кнопки Пуск  у відповідному текстовому написі формується дата народження.

 

Для об'єктів Edit1, Edit2, Edit3 та Edit4 встановіть властивість Text - пустою. 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 2

Програмування. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 3

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 4

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Як вводять та описують текстові величини мовами програмування. Які операції виконують над текстовими величинами. Які функції застосовують для опрацювання текстових величин. Ти дізнаєшся:

Номер слайду 5

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Величини текстового типу, операції над ними

Номер слайду 6

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Пригадайте:які розрізняють об'єкти текстового документа;які дії виконують під час редагування текста;як опрацьовують документи в текстових процесорах.

Номер слайду 7

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Опис текстових величин. Для опрацювання текстових даних мовою програмування використовують величини: Символьний. Один символ — літера, цифра чи знак. Рядковий. Набір символів утворює рядок

Номер слайду 8

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Опис текстових величин. Надавати значення текстовим величинам можна різними способами:при написанні програмного коду за допомогою оператора присвоюванняпід час виконання програми, що містить команди або вікна введенняза допомогою елемента управління текстове поле

Номер слайду 9

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Опис текстових величин. Щоб розмістити текстове поле на формі, потрібно підвести вказівник до кнопки TEdit (англ. edit - редагувати) на вкладці Standard

Номер слайду 10

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Опис текстових величин. Поле з'явиться у верхній лівій частині форми, а її ім'я додасться до списку компонентів проекту в полі Components вікна Інспектор об'єктів

Номер слайду 11

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Опис текстових величин. Текст у полі є значенням його властивості Text (англ. text - текст). Його можна вводити і редагувати у відповідному полі вкладки Властивості. Перед початком виконання проекту значення цієї властивості доцільно зробити порожнім

Номер слайду 12

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмування Вивчаємо. Опис текстових величин. Окрім властивостей, які мають інші елементи управління, наприклад Label (Напис), для текстового поля можна визначити додатковіАлгоритми роботи з об’єктами та величинами{9 DCAF9 ED-07 DC-4 A11-8 D7 F-57 B35 C25682 E}Властивість. Опис. Parent. Font. Наслідування компонентом значень параметрів шрифта форми, на якій розташований компонент. Якщо ця властивість має значення True, то при зміні властивостей Font форми автоматично змінюється значення властивості Font компонента текстове поле. Enabled. Обмеження можливості змінити текст у текстовому полі. Якщо ця властивість має значення False, то текст у текстовому полі редагувати не можна

Номер слайду 13

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмування Вивчаємо. Опис текстових величин. Текстові величини, як і числові, описують у програмі в розділі опису змінних, вказуючи відповідний тип. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами{21 E4 AEA4-8 DFA-4 A89-87 EB-49 C32662 AFE0}Тип величини. Опис мовою програмування. Free Pascal. Символьнийchar. Рядковийstring

Номер слайду 14

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування Вивчаємо. Опис текстових величин. Наприклад, опис змінних мовою програмування Lazarus: Var str: string[20]; t: string; s: char;Змінна рядкового типу, що містить до 20 символів. Змінна рядкового типу, що містить до 255 символів. Змінна символьного типу

Номер слайду 15

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами. Програмування У програмному коді мовою програмування Free Pascal текстове значення записують між символами одинарних лапок ('). Наприклад: Вивчаємо. Опис текстових величинs:='Q';s1:=‘data’;Рядки можуть містити набори символів, що починаються з похилої риски \ — вони називаються escape-послідовностями. При виведенні рядка такі символи опрацьовуються спеціальним чином і можуть повністю або частково не відображатися на екрані.

Номер слайду 16

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмування Вивчаємо. Опис текстових величин. Escape-послідовностіАлгоритми роботи з об’єктами та величинами{306799 F8-075 E-4 A3 A-A7 F6-7 FBC6576 F1 A4}\nперехід на новий рядок\tвставлення табуляції\”подвійні лапки (корисно, якщо необхідно вставити подвійні лапки в тексті українською мовою, взятому в одинарні лапки)\’одинарні лапки (корисно, якщо необхідно вставити, наприклад, апостроф у рядок, взятий в одинарні лапки)

Номер слайду 17

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмування Вивчаємо. Опис текстових величин. Усі символи в рядку мають свій порядковий номер. За цим номером можна отримати значення символу, вказавши номер у квадратних дужках після імені змінної. У мові програмування Free Pascal нумерація символів розпочинається з одиниціАлгоритми роботи з об’єктами та величинами{B301 B821-A1 FF-4177-AEE7-76 D212191 A09}Мова програмування. Змінна. Символ. Free Pascalz:=‘школа’z[4] - л

Номер слайду 18

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмування Вивчаємо. Опис текстових величин. Над текстовими величинами виконують операцію склеювання — поєднання кількох рядкових величин, яка позначається символом +Алгоритми роботи з об’єктами та величинами{9 DCAF9 ED-07 DC-4 A11-8 D7 F-57 B35 C25682 E}Мова програмування. Приклад набора команд. Результат – значення змінної RFree Pascal. F:=‘алго’;L:=‘ритм’;R:=F+L;‘алгоритм’

Номер слайду 19

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Вивчити §22 с.143-147 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик. Заповнити словничок Рядкова величина, символьна величина, поле введення, escape-послідовності

Номер слайду 20

Розгадайребус. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 21

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Розгадай ребус. ТЕКСТ

Номер слайду 22

Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Вправа 1. Вітальна листівка

Номер слайду 23

Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Вправа 4. Дата народження

Номер слайду 24

Працюємо за комп’ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

zip
Додано
6 лютого
Переглядів
185
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку