9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Відкритий урок на тему "Олімпійські ігри"

Про матеріал
Урок побудований у вигляді змагань між командами класу. Всі завдання пов'язані з лексикою на тему спорту та олімпійських ігор.
Перегляд файлу

Temat lekcji:  Olimpijskie igrzyska

Cele lekcji: 

poznawczy: utrwalenie  wiadomości o olimpijskich igrzyskach,  poznanie i rozumienie miejsca i roli sportu w życiu człowieka;

kształcący: utrwalenie słownictwa ,  kształcenie umiejętności wypowiedzi własnej opinii  na podstawie zdobytych informacji, współpracy w grupie,  odpowiedzialności za rezultaty wspólnej pracy;

wychowawczy: wychowanie aktywnych, odpowiedzialnych i zdrowych obywateli.

Po zakończeniu lekcji uczeń powinien:

wyjaśnić, dlaczego trzeba uprawiać sport;

znać ogólne wiadomości o olimpijskich igrzyskach;

zapoznać się z olimpijskimi symbolami;

rozumieć znaczenie sportu i olimpijskich igrzysk dla jedności całego świata.

Kluczowe pojęcia:

Zawody, olimpijskie igrzyska, sportowiec (sportsmenka), zwycięstwo

Metody i formy:

Praca w grupach, działalność praktyczna ucznia, przeprowadzenie nauczalnych zawodów o sporcie, twórcze zadanie „Gazeta sportowa”, multymedialna  prezentacja „Olimpijskie igrzyska”.

Pomoce dydaktyczne:

Wycinki prasowe, informacje z Internetu na temat sportu, prezentacyjne materiały,  załączniki, arkusze papieru, pisaki, płyta z muzycznym nagraniem.

Tok  lekcji

Wstęp nauczyciela: 

Witam wszystkich. Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja przyniesie wam zadowolenie, napełni was energią, której wystarczy na cały dzień.

Ogłoszenie tematu, celi i zadań lekcji nauczycielem:

Temat  lekcji  jest związany ze sportem, przecież latem 2020 będą w Tokio olimpijskie igrzyska.  Na lekcji określicie  dla sibie rozumienie miejsca i roli sportu w życiu człowieka; wykształcicie umiejętności wypowiedzi własnej opinii  na podstawie zdobytych informacji, nauczycie się współpracować w grupie,  być odpowiedzialnym  za rezultaty wspólnej pracy.

Dzisiaj na lekcji zorganizujemy zawody na temat „Sport”, a z informacyjnych zawiadomień dowiecie się o historii olimpijskich igrzysk,  gwiazdach sportu i oczywiście ktoś z was zwycięży w naszych zawodach.

Nauczyciel proponuje:

1 Podzielić uczniów na trzy drużyny.

2 Dać nazwę każdej drużynie.

3  Wybrać kapitana.

Multimedialna prezentacja „Olimpijskie igrzyska”

(na slajdzie ceremonia otwarcia olimpijskich igrzysk)

Nauczyciel: Każde zawody zaczynają się z ceremonii otwarcia .  A jak ceremonia otwarcia odbywa się na olimpijskich igrzyskach zapoznamy się z informacyjnego zawiadomienia podgotowanego wami.

Uczeń: Tradycyjnie igrzyska zaczynają się ceremonią otwarcia, której celem jest  zaprezentowanie miasta i państwa, w którym odbywają się igrzyska. Stałym elementem tej ceremonii jest defilada państw biorących udział w zawodach. Każde z państw wyznacza jednego sportowca do niesienia flagi.                           

Sportowcy wchodzą na stadion według alfabetu języka używanego w państwie gospodarza  igrzysk. Z uwagi na szacunek dla ojczyzny igrzysk defiladę otwiera Grecja, a kończy gospodarz. Głowa państwa organizującego zawody  mówi: Igrzyska Olimpijskie w ... uważam za otwarte. Później odgrywa się  hymn olimpijski, na maszt wciągana jest flaga olimpijska, zapala się ogień olimpijski i składają  w imieniu wszystkich zawodników i sędziów  przysięgę olimpijską.

Nauczyciel: Zaczynamy nasze zawody.

Zadanie 1

Każda  drużyna zapisuje na kartkach zwroty o tym, dlaczego trzeba uprawiać sport. Potem kapitan drużyny  podchodzi do  tablicy(podzielona na tzry części) i przymocowuje napisane zwroty( odczytuje je). Zwycięża ta drużyna, która reprezentowała największą ilość  zwrotów.

Nauczyciel: Wszyscy znają,  że olimpijskie igrzyska powstały w Starodawnej Grecji. Jak to zaczynało się proszę powiedzieć.

Multimedialna prezentacja „Olimpijskie igrzyska”

(na slajdzie  starożytne olimpijskie igrzyska)

Uczeń: Pierwsze igrzyska olimpijskie odbywały się w Olimpii w Grecji i były rozgrywane co cztery lata. Podczas trwania jakichś konfliktów ogłaszano "święty rozejm". Pierwszym etapem uroczystości, jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk było złożenie przysięgi przed posągiem Zeusa.

Uczeń : Oficjalnie otrzymywało się nagrodę – wieniec z gałązek oliwnych.  Zawodnik, który wygrał igrzyska, stawał się sławny . W jego rodzinnym mieście stawiano pomniki na jego cześć i pisano wiersze.

Uczeń : Najstarszą dyscypliną starożytnych Igrzysk był bieg krótki na dystansie jednego stadionu.  Na 18 igrzyskach dołączono zapasy, zbliżone formą do współczesnego wrestlingu.  Od 18 Igrzysk rozgrywano - pięciobój. W jego skład wchodziły: rzut oszczepem , rzut dyskiem, skok w dal, bieg na dystansie jednego stadionu i zapasy.  

Nauczyciel : Kto uprawia sport, ten zawszy jest zdrowy. Z tego powodu proponuję następne zadanie. Zwycięży ta drużyna, która szybciej za innych połączy pomieszane przysłowia.

Zadanie 2

Połączyć pomieszane przysłowia  o zdrowiu.

Zdrowie i dobre sumienie póty rozkosz i wesele.

Kto zdrowia nie szanuje, to największy majątek.

Lepsze jest zdrowie ten na starość żałuje.

Póki zdrowie mieszka w ciele, niż pieniądze.

Zdrowie                                                       waż sobie nad dobre mienie.

 

Poprawne rozwiązanie zadania

  1.   Zdrowie i dobre sumienie waż sobie nad dobre mienie.
  2.   Kto zdrowia nie szanuje, ten na starość żałuje.
  3.   Lepsze jest zdrowie niż pieniądze.
  4.   Póki zdrowie mieszka w ciele, póty rozkosz i wesele.
  5.   Zdrowie to największy majątek.

 

Nauczyciel: Był czas, kiedy o olimpijskich igrzyskach było zapomniano. Proszę powiedzieć, dzięki komu olimpijskie igrzyska znów odbywają się.

 

Multimedialna prezentacja „Olimpijskie igrzyska”

(na slajdzie  Pier Kubertin  – pierwszy prezes MKOI)

Uczeń:  Jako pierwszy pomysł odnowienia starożytnej rywalizacji sportowej z udziałem zawodników z całego świata postulował   Pier Kubertin . Z  jego inicjatywy w czerwcu 1894 r. zwołano w Paryżu Międzynarodowy Kongres dla Wskrzeszenia Igrzysk Olimpijskich . 23 czerwca 1894 r. powołano do życia Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej. Dla kontroli przebiegu I  Igrzysk Olimpijskich powołano Międzynarodowy Komitet Olimpijski , w skład którego weszło piętnastu przedstawicieli dwunastu krajów biorących udział w posiedzeniu Kongresu. Pierwsza Olimpiada letnia odbyła się w Atenach, a zimowa (Chamonix)

Nauczyciel:  Nastąpiła pora dla zawodów między kapitanami.

Zadanie 3

Kapitany  na arkuszach papieru piszą dyscypliny sportowe (minuta). Zwycięża ten, kto więcej za innych zdąży napisać. (Można to zadanie wykonywać pod akompaniament muzyczny).

Nauczyciel: Olimpijskie igrzyska mają symbole. Jednym z symboli jest olimpijski ogień.

Multimedialna prezentacja „Olimpijskie igrzyska”

(na slajdzie  olimpijski ogień)

Uczeń:  Ogień olimpijski wzniecany jest w ruinach świątyni Olimpii. Stamtąd                  sztafeta olimpijska przekazuje pochodnię olimpijską kolejnym biegaczom. Na koniec ogień przybywa do miasta-gospodarza igrzysk. Tutaj w trakcie ceremonii otwarcia zapalany jest, który płonie przez cały czas trwania zawodów.

Nauczyciel: Proponuję zawody przeprowadzić między drużynami .

Zadanie 4

Po kolejce nazywać imiona  wiadomych sportowców. Która drużyna ostatnią nazwie imię sportowca, ta  i zwyciężyła.

Multimedialna prezentacja „Olimpijskie igrzyska”

(na slajdzie sportowcy ukraińscy, światowi i polscy)

Nauczyciel:  Do symboli odnosi się i flaga olimpijska. Co wam wiadomo o niej?

Multimedialna prezentacja „Olimpijskie igrzyska”

(na slajdzie flaga olimpijska)

Uczeń:  Najbardziej znany ze wszystkich symboli olimpijskich jest  flaga olimpijska. Pięć różnokolorowych przecinających się kół symbolizuje zarazem różnorodność, jak i jedność ludzi zamieszkujących Ziemię. Poszczególne kolory symbolizują kontynenty: niebieski – Europę, czarny – Afrykę, czerwony – Amerykę, żółty – Azję i zielony – Australię. Flaga olimpijska wciągana jest na maszt podczas ceremonii otwarcia igrzysk. Koła oznaczją też 5 dyscyplin sportowych w starożytności.

Nauczyciel:  Myślę, wszyscy jesteście twórczymi osobowościami. Dla was wymyśliłam następne zadanie.          

Zadanie 5

Podgotować gazetę sportową  (wykorzystać pisaki, wycinki prasowe). Zwycięży drużyna, która zaprezentuje najciekawszą gazetę.

Nauczyciel:  Ważnymi symbolami igrzysk letnich i zimowych są motto i oczywiście medale. Jak brzmi motto i jakie medale wręczają zwycięzcom?

Multimedialna prezentacja „Olimpijskie igrzyska”

(na slajdzie medal olimpijski)

Uczeń :   Oficjalnym mottem igrzysk jest łacińskie zdanie: Citius Altius Fortius, czyli Szybciej, Wyżej, Mocniej.                    

Uczeń :  Medal olimpijski jest trójstopniowy, wręczany za pierwsze trzy miejsca. Za trzecie miejsce przyznawany jest brązowy medal, za drugie miejsce – srebrny medal, a za pierwsze – złoty medal.

Zadanie 6
Rozszyfrować hasła z sylab i zapisać końcowe rozwiązanie.


 

 

 

Nie

wy

star

czy

tyl

ko

jesz

ży

le

na

-

jeść

cze

dob

rze

się

odży

wiać!

 

 

 

 

my

o

cia

u

mys

Dba

hi

gie

ła

i

łu.

 

 

 

Hasła:

  1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
  2. Nie wystarczy tylko jeść - należy jeszcze dobrze się odżywiać!
  3. Dbamy o higienę ciała i umysłu.

 

Nauczyciel: Nasze zawody skończyły się . Na olimpijskich igrzyskach odbywa sią ceremonia zamknięcia.

Multimedialna prezentacja „Olimpijskie igrzyska”

(na slajdzie ceremonia zamknięcia olimpijskich igrzysk)

Uczeń:   W ceremonii zamknięcia oprócz spektaklu przygotowanego przez gospodarzy swoją prezentację przedstawia również miasto następnych igrzysk.                                                              Podczas ceremonii zamknięcia odgrywa się hymn.  Zwyczajem jest  ceremonia dekoracji zwycięzców ostatniej konkurencji: w przypadku LIO maratonu, a podczas                                                                                                                                                                              ZIO biegu narciarskiego na 50 km. Przemawia  ponownie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Igrzyska Olimpijskie w ... uważam za zamknięte,  po czym opuszcza się flagę olimpijską oraz gasi ogień.

Podsumowanie lekcji (Wręcić  medale  dla zwycięzcy )

Zadanie domowe

Nepisać wypracowanie „Jak  uprawiam sport”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

doc
Додав(-ла)
Matwijiw Wiktoria
Додано
18 березня
Переглядів
52
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку