9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Видатні поляки. Ф. Шопен - музичний геній

Про матеріал
Учні розповідають про Ф.Шопена, використовуючи власні презентації, пишуть асоціації на музику композитора, опрацьовують текст про піаніста, складають діалоги.
Перегляд файлу

Temat:  Wybitni Polacy. Fryderyk Chopin – geniusz muzyczny

Cele:

poznawczy:  zapoznać się z wybitną postacią, geniuszem muzycznym – F.Chopinem

kształceniowy: rozwijać umiejętności komunikatywne ;  umieć wykorzystywać nabytą  informację w nowych sytuacjach;

wychowawczy: wychowywać zainteresowanie do dziedzictwa światowej kultury

Po lekcji uczeń powinien:

umieć konstruować wypowiedź na określony temat;

umieć zaprezentować własną pracę ;

umieć stworzyć prezentację nauczalną;

umieć praktycznie zastosować różne formy przekazywania zdobytej informacji

Metody i formy pracy:

praca pod kierunkiem nauczyciela,  praca w grupach,działalność praktyczna ucznia,  rozmowa

Typ lekcji: lekcja kształtowania komunikatywnych umiejętności

Kluczowe pojęcia: utwór muzyczny, emigracja, noktiurn, wirtuoz, geniusz, powstanie

Materiały i środki dydaktyczne:

Tekst , arkusze (ksero), projekcja o F.Chopinie , wystawa książek i opracowań o F.Chopinie, magnitofon, płyta CD z muzycznymi utworami

Tok lekcji

I Organizacyjny moment

II Rozwój poznawczej aktywności uczniów

Nauczyciel: Dzisiejszą lekcję chcę zacząć od recytacji fragmentu wiersza Wandy Chotomskiej (wiersz czyta się pod muzyczny utwór F.Chopina)

Kolęda

Nasza mama kocha muzykę

i my także muzykę kochamy,

więc na gwiazdę myśmy kupili

płytę dla naszej mamy...

 

Płyta grała skerco z kolędą,

rozśpiewały się pięknie klawisze

i tak było, jakby naprawdę

Chopin do nas do domu przyszedł.

 

Jakby wrócił z dalekich światów,

jakby siedział przy naszym stole,

jakby dzielił się z nami wszystkimi

najpiękniejszą ze wszystkich kolęd.

 

Ukłoniła się świeczką choinka,

pochyliły się nasze cienie.

- Pan na zawsze już z nami zostanie,

prawda, panie Chopinie?

Nauczyciel: Proszę dać odpowiedź na pytania.  O jakiej wybitnej postaci polskiej kultury było przeczytano? Komu w tym roku obchodzimy  210-lecie z okazji urodzin?

(Uczniowie dają odpowiedź)

III Ogłoszenie tematu, celi i zadań lekcji

Nauczyciel: Otóż, temat lekcji „Fryderyk Chopin – geniusz muzyczny”. Na lekcji  dowiecie się nowego o Chopinie, nauczycie  się pracować z nieznajomym tekstem, utrwalicie umiejętności wypowiedzi  ustnej.    Proszę zapiszcie datę i temat do zeszytów.

Sprawdzanie zadania domowego     Uczniowie opowiadają o życiu i twórczości kompozytora wykorzystując  własną multymedialną prezentację (poprzednie uczniowie zostali podzieleni na grupy)                                  

IV Utrwalenie znajomości

Nauczyciel : Muzyczne utwory Fraderika Chopina czarują  i zachwycają swoim niepowtarzalnym brzmieniem. Proponuję  zapisać  kojarzenia,  które powstają   podczas  słuchania muzyki wielkiego kompozytora.  (Przez kilka minut uczniowie czytają swoje kojarzenia)

Nauczyciel proponuje  czytanie tekstu ze zrozumieniem.

Tekst do czytania ze zrozumieniem

Fryderyk  Chopin  to  polski  kompozytor  i  pianista . Urodził  się  w Żelazowej  Woli  niedaleko  Warszawy . Ojciec  jego  był  Francиzem , a  matka  była  Polką . Muzyki  na  fortepiano  nauczyła  jego matka . Pierwszy  raz  na  koncercie  publicznym  wystąpił  w  wieku  ośmiu  lat . Wkrótce  był  przyjęty  w Konserwatorium  Warszawskie . Jego  nauczyciel  kompozytor  Elsner  tak  ocenił  Chopina :„Chopin  to  geniusz  muzyczny ”. Mając  20 lat  Chopin  wyjechał  do  Paryża , aby  udoskonalić  swój  talent . Na  ten  czas  Chopin  był  już  dojrzałym  artystą . On  skomponował  dwa  koncerty  fortepianowe , wiele  mazurek , noktiurnów , polonezów . Sławny  był  jako  pianista -wirtuoz . Mieszkając  w  Paryżu  Chopin  postanowia  zostać  na  emigracji  we  Francji  po  upadku  powstania  listopadowego . Ówczesny  Paryż  był  oczarowany  jego  talentem  i  niezwykłą  grą . Chopin  koncertował  w  domach  arystokratów, na  dworze  francuskim  i  angielskim . Na  emigracji  on  tęskni  za  swoim  krajem . W  swoich  nieśmiertelnych  muzycznych  utworach  wyraża  ciepłe  uczucia  do  dalekiej  ojczyzny . W  dziedzinie  muzyki  osiąga  szczyty  doskonałości .  Fryderyk  Chopin  wyjechał  z  Polski  jako  młodzieniec  i  nigdy  nie  wrócił . Powróciło  tylko  serce  wielkiego  artysty , które  na  jego  przedśmiertne  życzenie  zostało  przywiezione  do  Warszawy . Ciało  kompozytora  spoczywa  na  paryskim  cmentarzu  Pare Lachaise.

Sprawdzanie rozumienia tekstu

1.Urodził się w Żelazowej Woli niedaleko Krakowa. (nie)

2.Muzyki na skrzypce nauczyła jego matka.(nie)

3. Pierwszy  raz  na  koncercie  publicznym  wystąpił  w  wieku ośmiu lat .(tak)

4.Jego nauczyciel i kompozytor Ferenc List  tak  ocenił  Chopina :„Chopin  to  geniusz  muzyczny ”.(nie)

5. Mając  20 lat  Chopin  wyjechał  do  Londyna , aby  udoskonalić  swój  talent .(nie)

6. W  swoich  nieśmiertelnych  muzycznych  utworach  wyraża  ciepłe  uczucia  do  dalekiej  ojczyzny .(tak)

7. Mieszkając  w  Paryżu  Chopin  postanowia  zostać na emigracji po  upadku  powstania  listopadowego .(tak)

8. Ciało  kompozytora  spoczywa  w Katedrze Wawelskiej w Krakowie.    

                         Pytania po sprawdzaniu:

- Gdzie urodził się F. Chopin?

- Gdzie uczył się młody Chopin?

- Jakie muzyczne utwory napisał F.Chopin?

- Gdzie był na emigracji?

- Jak przyjmują za granicą młodego kompozytora?

- Za czym tęsknił Fryderyk Chopin?

- Jakie było przedśmiertne życzenie kompozytora?

- W jakim mieście odbywają się międzynarodowe koncerty pianistów?

Układanie własnych dialogów

Uczniowie układają dialogi  zgodnie  tematu lekcji.

Uczniowie przeprowadzają oszacowywanie za pomocą sygnałowych kartek.

Podsumowanie lekcji

Zadanie domowe

Wypracowanie na temat „Rola muzyki w moim życiu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додав(-ла)
Matwijiw Wiktoria
Додано
18 березня
Переглядів
60
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку