Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Відкритий урок з англійської мови для 2 класу на тему “FRIENDS” до підручника Г. К. Мітчелл “Smart Junior 2”

Про матеріал
Основною метою уроку є повторення лексико-граматичного матеріалу з теми «Друзі», удосконалення вмінь та навичок з читання, аудіювання, усного мовлення; знайомство учнів з героями книг англійської літератури; навчити їх проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням інтересів та потреб інших, продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі, проявляти творчість та ініціативу.
Перегляд файлу

1

 

2 клас

Module 4

Тема: My friends

Мета: Формування ключових компетентностей:

Багатомовна компетентність (Multilingual  competence)

-вміння розуміти усні повідомлення, знання лексики та граматики, розуміти  іноземну  мову,  а  також  уміти  висловлювати  власні  думки. 

Громадянська (Citizenship competence)- бережливе ставлення до природи та тварин.

Особиста, соціальна та навчальна компетентність (Personal, social and learning to learn competence)

вміння вчитися - організовувати своє робоче місце; орієнтуватися у часі та берегти його; доводити роботу до кінця;

соціальна - проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням інтересів та потреб інших, продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі, проявляти творчість та ініціативу.

Культурна обізнаність та виразність  (Cultural awareness and expression competence)- знайомство з героями книги англійського письменника Алана Олександра Мілна «Вінні Пух та його друзі»

Предметна компетентність - повторити лексико-граматичний матеріал теми «Друзі», перевірити  рівень мовної та мовленнєвої компетенції за темою, вдосконалювати вміння та навички читання, аудіювання, усного мовлення. Розвивати, увагу та зорову пам’ять, спостережливість, розвивати усні комунікативні уміння з опорою на наочність, удосконалювати фонетику й артикуляцію звуків.

Очікуваний результат/Outcomes: by the end of the lesson the learners will be able to represent their boy/girl/pet/toy friends (name, age, appearance), answer the questions about their friends.

Тип уроку: урок повторення.

 

Materials: Student’s book  Smart Junior 2, Smart Junior 2 сut - outs, Computer, flashcards with words on the topic, CD, audio files, signal cards, the drawings of Winnie-the- Pooh’s friends; posters to the topic, “Hello Song for Kids”,  a rhythmical songs “Head, Shoulders, Knees and Toes…”, “Dance your fingers up…”,  toys of animals, handouts.

Stages

I. Preliminaries

1.Greeting 

Teacher: Hello, children!

The children sing Hello Song

Hello Song for Kids | Greeting Song for Kids | The Singing Walrus

Hello Song (Verse 1)

Every day

I go to school

I meet my friends

And we all say

(Chorus)

Hello, hello!-2 times

 How are you?- 2 times

 I'm good, I'm great! -2 times

How about you? (repeat) -2 times

Na, na, na...

(Verse 2)

 Every day

I go and play

I meet new friends

And we all say

(Chorus)

Hello, hello!

What's your name?

Nice to meet you!

Do you want to play?

(repeat)

 Na, na, na....

Sit down, please. Today I’ve come with my friend teddy-bear. He is the main character of the book by Alan Alexander Milne. (Він головний герой книги Алана Олександра Мілна.)

Let's get acquainted.

Teddy-bear: Hi! I’am glad to see you!

2. Warming-up

Teddy-bear: My name is Winnie-the-Pooh. What’s your name? I’ m five and you? I’m from England. Where are you from? How are you?

(Carrying the toy the teacher comes to the students and encourages them to answer the Winnie’s questions. Answering the last question the students use their smiley faces.)

3. Teacher. The topic of our lesson is “My friends”. At the lesson you’ll revise the words, expressions and grammar structures learnt in Unit 4, read, speak, sing songs, play games, watch cartoons, create faces and so on. By the end of the lesson you will be able to represent your friends: children, animals, toys.  And now let’s organize the groups according to the color of your flowers.

II. The main part

         1. Speaking

         T. Do you remember I’ve come with Winnie-the-Pooh.

         He is our friend. Winnie has got some friends.

        What are their names?

        The teacher shows the pictures.

        Students: Piglet, the donkey Eeyore, Tigger.

        Teacher: Yes, you are right. Have you got a friend?

       Teacher: Is it a boy, a girl, a pet, a toy?

       Teacher: What is her/his/its name?

        How old is your friend?

       2. The Game with a ball

       T. And now let’s play

          The students pronounce the words on the topic “Appearance”

      3. The work with cards

      Read and find the right variant.

    “Which word is it?”

     The words to the topic ”Appearance”

 

C:\Users\User\Desktop\открытый урок во 2 классе-Друзья-наглядность\КАРТОЧКИ С НАЗВАНИЯМИ ЧАСТЕЙ ЛИЦА.jpg

     4. Relaxation. Фізкультхвилинка.

     Бачу ви втомилися. Давайте трішки відпочинемо.

     I see you are tired. Let’s have a rest!

    A Rhythmical song “Head, Shoulders, Knees and Toes…”

    5. Гра “Draw with closed eyes”

    T: Let’s play a game.

    One pupil stands near the blackboard with closed eyes. Other pupils give

    an  instruction: “Draw a head... Draw a nose, eyes, a mouth” Pupils draw

    a  head with eyes, a nose and a mouth and hair (Учень біля дошки малює із

    закритими  очами те, що йому кажуть решта дітей)

    Teacher: Is it a … (boy / girl / toy / pet)?

    S: Yes, it is. / No, it isn’t. It’s a …

   6. The play “The rainbow”

Model:

C:\Users\User\Desktop\радуга 2.jpg

   Now let’s revise the letters and sounds

   Match the letters with the pictures of animals.

   Who is the quickest?

   7. Reading the poem. The Ss read the poem

   ”I  have”

     I have a pet. He is a dog. And he says,

    “Bow-vow, bow-vow, bow-vow, bow-vow”

     I have a pet. She is a cat. And she says,

     “Meow, meow, meow, meow, meow. Meow, meow.”

     I have a pet. He is a mouse. And he says,

    “Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak squeak.”

     I have a pet. He is a bird. And he says,

    “Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet.”

   I have a pet. He is a duck. And he says,

  “Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack”

   I have a pet. He is a lion. And he says,

  “Roar, roar, roar, roar, roar, roar, roar”

   I have a pet. He is a bear. And he says,

   Gr-gr-gr- gr-gr- gr-gr

    I have a pet. He is a bear. And he says,

   Gr-gr-gr- gr-gr- gr-gr

    I have a pet. He is a tiger. And he says,

   “Roar, roar, roar, roar, roar, roar”

    I have a pet. She is a bee. And she says,

    “Z-z-z-z-z-z-z”

    I have a pet. He is a monkey. And he says,

   “Krak- hok, Krak- hok Krak- hok

    8. Speaking

   Teddy-bear:  And now let’s speak about the appearance of your toy-friends.

   What’s your friend’s name?

    Students: It’ name is…

   Teddy-bear: What colour is it?

    Students: It’s brown.

    Teddy-bear: What has it got?

    Students: It has got black eyes, a big nose, small ears, a big mouth, four paws.

   9. Relaxation. Фізкультхвилинка.

   Dance your fingers up,

   Dance your fingers down,

   Dance your fingers to the side,

   Dance them all around.

   Dance them on your shoulders

   Dance them on your head

   Dance them on your tummy

  And put them to the bed!

10. The play “Guess who this is” (The classmates)

“Who is this?”

Teacher: Model: This is a girl/a boy/

He/she has got fair hair and blue eyes.

He/she has got a blue/white /vyshivanka.

This is…

S1, S2…- Class

11. Creative work

1. Let’s create faces

The work with cuts- out

(Smart Junior 2 сut – outs)

2. Draw your friend’s face and describe it.

III. Summing –up

1. Today we’ve revised a lot of words and grammar structures, played, sang songs, watched cartoons, recited poems.

Now you can speak about your boy/girl/pet/toy friends.

Do you like the lesson? Why?

2. Assessment.

(Attention should be paid only to the positive dynamics of student achievement.)

You worked hard. You were very active today.

3. Today is Saint Nicholas Day. I wish you good health and merry holidays.

4. This is my present to you - the cartoon.

At the end of the lesson the students sing the song “Jingle bells”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
28 січня
Переглядів
270
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку