Видобування паливних ресурсів в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

Про матеріал
Урок з географії для учнів 9 класу: Видобування паливних ресурсів в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.
Перегляд файлу

9  клас

 

29.11.2018

 

Видобування паливних ресурсів в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

 

Очікувані результати: учні називають основні вугільні басейни, нафтогазоносні райони та найбільші родовища паливних корисних копалин України, учні показують на карті найбільші басейни нафти, природного газу, вугілля та райони їх видобутку в Україні, учні оцінюють місце України на світових ринках нафти, газу, вугілля; розуміють та усвідомлюють суспільну значущість раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні.

Тип уроку: вивчення нових знань.

Мета: ознайомити учнів із значенням, проблемами та перспективами розвитку паливної промисловості України; формувати вміння виділяти головне, використовувати отриманні знання на практиці, встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями, формувати логічне мислення, уміння порівнювати, систематизувати та робити висновки; виховувати екологічне мислення щодо раціонального використання природних багатств країни; почуття патріотизму та національної самосвідомості, розглядаючи гострі проблеми сучасного стану паливної промисловості України.

Формувати групи компетентностей: ціннісно-смислову, загальнокультурну, навчально-пізнавальну, інформаційну, комунікативну, соціально-трудову, особистісного самовдосконалення, уміння вчитися.

Методи: пояснення, практикум, фронтальна бесіда, робота з підручником, діаграмами, картами.

Форми навчання: індивідуальна, колективна, фронтальна.

Засоби: ТЗН, підручник, Іnternet, атласи, роздатковий матеріал.

Опорні поняття: видобувна промисловість, мінеральні ресурси, паливна промисловість, вугільна промисловість, нафтова промисловість, газова промисловість.

Географічна номенклатура: Донецький та Львівсько-Волинський кам’яновугільні басейни, Дніпровський буровугільний басейн, Східний, Західний, Південний нафтогазоносні регіони, Юзівська та Олеська площини сланцевого газу.

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ (1 хв.)

Привітання, перевірка готовності учнів до уроку.

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ Й ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (5 хв.)

Прийом «Картографічна мозаїка»

(Слайд 2)

  1.                  Назвати й показати 5 країн з найбільшими запасами вугілля (США, Індія, Китай, Росія, ПАР).
  2.                  Назвати й показати 5 країн-лідерів за видобутком вугілля (Китай, США, Індія, Австралія, Індонезія).
  3.                  Назвіть та покажіть чотири країни, у яких зосереджено понад половину світових покладів нафти (Венесуела, Саудівська Аравія, Канада, Іран).
  4.                  Покажіть «трійку» країн, які лідирують за видобутком нафти – видобувається майже 40% світових запасів (Росія, Саудівська Аравія, США).
  5.                  Назвіть та покажіть «трійку» країн, у яких зосереджено найбільші запаси природного газу (Росія, Іран, Катар).

 

ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ (2 хв.)

Події останніх років у світі мають дуже значне «забарвлення» енергетичними питаннями.

 Паливні корисні копалини, будучи вичерпними та невідновними ресурсами, на даному етапі розвитку цивілізації відіграють надзвичайно важливу роль. Отже, яке сьогодення, які проблеми та перспективи розвитку паливної промисловості України, розглянемо сьогодні на уроці.

 

           ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (20 хв.)

План вивчення нового матеріалу:

1. Вугільна промисловість.

2. Видобування нафти, природного та сланцевого газу в Україні.

3. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

1.Вугільна промисловість (5 хв.)

 Найпоширенішим видом палива на планеті з моменту промислової революції ХVIII-ХІХ століть є вугілля. Зараз промислові запаси вугілля у світі складають понад 1 трлн тонн. Поклади цих корисних копалин практично рівномірно розподіляються по всіх континентах, а їхнє використання забезпечує отримання майже 45% всієї електроенергії у світі. Частка вугілля на світовому ринку палива складає близько 30%. Основними його споживачами є енергогенеруючі та металургійні підприємства.

 На території України залягає близько 4% світових запасів вугілля –        34 млрд тонн. Поклади кам'яного вугілля знаходяться у Донецькому та Львівсько-Волинському басейнах, а бурого – у Дніпровському.

За розвіданими запасами кам’яного вугілля Україна посідає:

8 місце в світі, 1 – у Європі.

За розвіданими запасами бурого вугілля Україна посідає:

6 місце в світі, 2 – у Європі (після Німеччини).

   Видобуток вугілля в Україні стрімко знижується – із 83,5 млн тонн у 2013-му до 34,9 млн тонн у 2017-му. У січні та лютому 2018 року видобуток вугілля зменшився на 2,3 млн тонн або на 27,6% порівняно із аналогічним періодом 2017 року (з виступу «Про пріоритетність українського вугілля в тепловій генерації та комунальному секторі держави та соціальні аспекти» Наталії Левицької, заступника голови Незалежної профспілки гірників України).

Завдання:

Пропоную Вам зараз визначити ресурсозабезпеченість України  вугіллям (учні визначають ресурсозабезпеченість) (Слайд 3)

2.Видобування нафти, природного та сланцевого газу в Україні (5 хв.)

Видобування нафти. Незважаючи на те, що в Україні відкрито багато родовищ нафти і природного газу, вона лише частково забезпечує свої потреби в цих видах паливної сировини. Найчастіше райони видобутку нафти і природного газу поєднано.

За видобутком нафти Україна посідає 46-те місце в світі та 7-ме в Європі. За видобутком природного газу відповідно 32-ге та 4-те місця.

У нашій державі склалися три нафтогазоносні регіони: 80 % сировини дає Східний, решту - Західний та найбільш перспективний - Південний.

Нафтова промисловість представлена нафтодобувним та нафтопереробним виробництвами, які виникли ще на початку ХІХ ст. у Передкарпатті -значному на той час у світі районі розвитку цієї галузі. Нині цей басейн сильно виснажений.

В основному Східному регіоні виявлено 121 родовище: 17 нафтових, 37 нафтогазових, 67 газових. Нафтові поклади лежать на глибині до 4,5 км, газові - 5 - 5,8 км; нафта малосірчиста, газ - метан. Перша нафта тут була виявлена у 1939 р., а промислова розробка почалася з 1952 р. Сьогодні на Сумщині видобувають половину нафти України. Нафта там залягає на глибині 8 - 9 км.

Великі надії покладають на нові родовища нафти в межах шельфової зони Чорного моря. Там для видобутку нафти використовують свердловини, естакади, плавучі платформи. Нині Україна видобуває 3,6 млн тонн нафти на рік за більшої у 12 разів господарської потреби.

Україна в січні-липні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 0,4% - до 1,268 мільйона тонн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Видобування природного газу. Газова промисловість є досить молодою і перспективною галуззю в Україні. Вона почала розвиватись з 50-х років ХХ ст. і на сьогодні задовольняє власні потреби в природному газі на 20 - 25 %. Решта природного газу імпортується.

Великі надії покладаються на сланцевий газ - природний газ (до 95 % метану), що міститься у незначних кількостях (2 - 3 % об’ємних) в глинистих осадових гірських породах на глибинах від 1 до 5 - 6 км. Для його видобутку використовують горизонтальне буріння і гідророзрив пласта, що забруднює підземні води. В світі розвідано 48 сланцевих басейнів у 38 країнах світу. В Україні перспективними газоносними районами є Юзівська (в межах Харківської та Донецької областей) та Олеська площі (на території Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей). Досліджені й оцінені обсяги сланцевого газу в Україні становлять 1,2 трлн м3, що ставить Україну на 4-те місце в Європі за запасами цього палива після Польщі, Франції та Норвегії.

Технологія видобутку сланцевого газу. 1. Пробурюється вертикальна свердловина. 2. Бур відхиляється від вертикалі. 3. Пробурюється горизонтальна свердловина. 4. Під тиском у свердловину надходить суміш піску, води і хімікатів. 5. Відбувається гідророзрив пласта. 6. Газ збирається в трубу.

 

Мал. 74. Схема залягання та видобутку сланцевого газу

(Слайд 4)

4. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні. (10 хв.)

Спробуйте визначити основну проблему паливної промисловості України?

Прийом «Мозковий штурм»: запропонуйте шляхи покриття дефіциту палива в Україні, виходячи з реалій сьогодення.

Можливі відповіді учнів:

- раціональне та ощадливе використання власної сировини;

- комплексна та повна переробка видобутої сировини;

- розробки власних розвіданих родовищ;

- заміна традиційних видів палива на альтернативні;

- пошуки більш економічно вигідних фінансових угод на купівлю палива за кордоном;

- системне енергозбереження в Україні;

-наукові розробки щодо створення інноваційних енергетичних технологій тощо.

 

V.  Закріплення нового матеріалу (11 хв.)

1.Прийом «Картографічний практикум» (робота з німою картою)

(Слайд 5)

  1.               Назвати та позначити  на карті основні басейни та райони видобутку вугілля.
  2.               Назвати та позначити  на карті основні басейни, райони та родовища видобутку нафти.
  3.               Назвати та позначити  на карті основні басейни, райони та родовища видобутку газу.

2.Прийом «Проблемне питання»:

 Які, на вашу думку, галузі паливної промисловості варто розвивати в Україні? Відповідь обґрунтуйте

 

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ (5 хв.)

(фрагмент відео)

(Слайд 6)

Запитання, за допомогою яких учитель підводить учнів до самостійного формулювання висновку.

Що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Чому навчилися?

 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (1хв.)

(Слайд 7)

1.Підручник, опрацювати § 18.

2.Дослідження. Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів.

doc
Додано
11 лютого
Переглядів
62
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку