Виховна години "Щасливий випадок"

Про матеріал
Добрий день! Чудова ця фраза! Вона єднає нас з вами одразу. Після дня трудового, разом, до речі, Щоб був у нас дійсно чудовий вечір, Упоравшись з ділом, хіба не варто Зустрітися з піснею, дотепом, жартом?
Перегляд файлу

Щасливий випадок

Інтелектуальна гра

Цілі:

дидактична: систематизувати вивчене з математики та фізики; показати близькість цих наук;

розвиваюча: розвивати логічне, самостійне, творче мислення учнів, вміння аналізувати, робити висновки; розвивати фізико-математичну мову учнів;

виховна: виховувати увагу, спостережливість, швидкість реакції, вміння вболівати за команду; активність, винахідливість, кмітливість, доброзичливість; виховувати науковий світогляд учнів; у процесі підготовки до гри формувати навички самостійної роботи з літературою;привчати учнів до виступів перед багаточисленною аудиторією.

 

Обладнання: гонг, секундомір, карти з написами назв геймів, карти з деякими завданнями, музичне оформлення.

 

Хід заходу

1 – й ведучий

Добрий день! Чудова ця фраза!

Вона єднає нас з вами одразу.

Після дня трудового, разом, до речі,

Щоб був у нас дійсно чудовий вечір,

Упоравшись з ділом, хіба не варто

Зустрітися з піснею, дотепом, жартом?

 

2 – й ведучий

 І сувора, і солов’їна

Математики країна

Праця тут іде завзята,

Вмій лиш спритно рахувати,

Вмій ділити, віднімати,

Множить швидко й додавати,

Вмій кмітливо все збагнути,

Першим в відповіді бути.

 

1 – й ведучий

Ледарів у нас немає.

Хто руки не піднімає?

Вирушаймо всі у путь –

Нас цікаві речі ждуть.

2 – й ведучий

Ом, Ампер, Ньютон, Паскаль,

Лебедєв, Попов, Столєтов…

Не полічіть всіх, на жаль,

Хто відкрив її секрети.

 

1 – й ведучий

Тут Ейнштейн і Фарадей,

Резерфорд, і Бор, й Гальвані.

Скільки вже було ідей!

Віримо: це не останні.

 

2 – й ведучий

Галілей у цім ряду,

Архімед, Фермі, Курчатов,

Що на щастя чи біду

Приручити дикий атом.

Непроста наука ця,

Відкриття нема кінця.

1 – й ведучий

Все, що навколо, при чому живем,

Словом «природа» ми звично зовем,

Знати природу і вміти і ній жити,

Фізика вчить нас, її нам хвалити.

 

2 – й ведучий

Входиш в світ цей графіків, законів,

З нам тоді ти навіки, ти вже у них у полоні.

Тут вже і творчий пошук, логіки дивне диво.

Фізика й математика – це неповторимо,

Фізика й математика – це звабливо.

1 – й ведучий

Добрий день! Ми запрошуємо вас на гру « Щасливий випадок ».

2 – й ведучий

Ось настав чудовий час,

Команди запрошуємо до нас.

Подивимось залюбки,

Ось – справжні ватажки.

1 – й ведучий

Ми запрошуємо команди на сцену.

2 – й ведучий

Представляємо команду сім’ї Чотирикутників. Голова сім’ї – Паралелограм - … ( прізвище, ім’я ); двоюрідний брат троюрідної сестри голови сім’ї – Прямокутник - …; дев’ятиюрідний брат кузена голови сім’ї – Ромб - … .

1 – й ведучий

А тепер познайомимося з сім’єю Струмів. Голова сім’ї – Сила струму - …; кузина голови сім’ї – Напруга - …; восьмиюрідний брат п’ятиюрідної сестри голови сім’ї – Опір - …; десятиюрідний брат семиюрідної сестри голови сім’ї – Конденсатор - ….

2 – й ведучий

Ви хвилюєтесь? Хай вам щастить!

1 – й ведучий

А експертами сьогодні будуть … ( Представляє жюрі ).

2 – й ведучий

Лічильну палату сьогодні очолює … .

1 – й ведучий

Як правило, у кожній грі є свої закони.

2 – й ведучий

Закон поваги.

1 – й ведучий

Закон часу.

2 – й ведучий

Закон чіткості.

1 – й ведучий

Порушення цих правил веде до штрафу – знаття з команди 10 балів.

2 – й ведучий

У грі беріть участь уболівальники.

1 – й ведучий

Ну що? Почали! Щасливих мандрів!

2 – й ведучий

Успіхів вам!або, як кажуть досвідчені моряки – «сім футів під кілем».

1 – й ведучий

Гра почалася! Перший гейм «Далі… Далі… Далі…»

2 – й ведучий

Вам треба за 2 хвилини відповісти на якомога більше запитань. Кожна правильна відповідь – 1 бал.

Запитання гейму «Далі… Далі… Далі…»

1. Відрізок , що виходить з вершини кута і ділить кут навпіл. (бісектриса)

2. Основна одиниця швидкості. ()

3. Скільки точок перетину двох прямих. (одна)

4. Процес переходу з одного стану в інший. (плавлення)

5. Дріб, у якого чисельник більший за знаменник. (неправильний)

6. Яка величина характеризує розповсюдження сили заряду? (сила струму)

7. Скільки артистів у нонеті? (дев’ять)

8. Пряма, що проходить через точку кола, перпендикулярно до його радіуса. (дотична)

9. Одиниця вимірювання напруги. (вольт)

10. Розв’язок рівняння. (корінь)

11. Які частини є носіями заряду в металі? (електрони)

12. Як з англійської мови перекладається слово multiplication? (множення)

13. Які між собою вертикальні кути? (рівні)

14. Позитивно заряджений іон. (аніон)

15. Градусна міра розгорнутого кута. (180)

16. При якому з’єднанні напруга на різних опорах однакова? (паралельному)

17. Посудина, яку використовував Архімед в лабораторних цілях. (ванна)

18. Процес переходу газоподібного стану у твердий, минаючи рідкий. (адсорбція)

19. Чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. (паралелограм)

20. Фізична величина, що вимірюється в кілограмах. (маса)

21. Відрізок, що поділяє трикутник на дві рівновеликі частини. (медіана)

22. Процес переходу з твердого стану в газоподібний, минаючи рідкий. (сублімація)

23. До якого трикутника можна застосувати теоремою Піфагора. (прямокутного)

24. Скільки музикантів в октеті? (вісім)

25. Що таке барель? (міра об’єму)

26. Чому дорівнює сума кутів трикутника? (180)

27. В яких одиницях вимірюється вага? (ньютонах)

28. Кут, менший від прямого. (гострий)

29. Деталь теплового двигуна, в якому рухається поршень. (циліндр)

30. Відрізок, що сполучає будь-які точки кола. (хорда)

31. Теплообмін, який відбувається в рідинах і газах. (конвенція)

32. Дріб, у якого чисельник менший за знаменник. (правильний)

33. Процес переходу рідини в газоподібний стан. (випаровування)

34. Як називається вираз для квадратного рівняння? (дискримінант)

35. Скільки балерин танцюють соло? (одна)

36. Одиниця кількості теплоти а системі СІ. (джоуль)

37. Відрізок, що сполучає середини сторін трикутника. (середня лінія)

38. Від’ємний іон. (катіон)

39. За якої температури густина води найбільша? (при 4)

40. Число, у якого тільки два дільники. (просте)

41. Перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону. (висота)

42. Яка речовина має густину 1000? (вода)

43. Хорда, що проходить через центр кола. (діаметр)

44. Одиниця виміру опору. (Ом)

45. Паралелограм, у якого всі сторони рівні. (ромб)

46. Процес переходу газоподібного стану в рідкий. (конденсація)

47. Які між собою діагоналі прямокутника? (рівні)

48. Атом, який «загубив» чи «знайшов» електрон. (іон)

49. Добуток чисел, змінних та їх степенів. (одночлен)

50. Одиниця вимірювання питомої теплоємності. ( або )

1 – й ведучий

Дякуємо за гру. Просимо лічильну палату оголосити результати.

2 – й ведучий

Продовжуємо гру. Наступний гейм «Спішіть побачити, спішіть почути»

1 – й ведучий

 Після того як ви отримуєте завдання, ви маєте через 15 секунд відповісти на питання.

 

 

Завдання гейму «Спішіть побачити. Спішіть почути»

1.Знайти помилку:

 4:5=5:5                             

4(1:1)=5(1:1)                   

4=5                                  5=4

 

2. Скільки зображено трикутників?(11)

 

 

 

 

3. Скільки зображено кутів?(10)

4. Із 4 сірників склали число VII.Як перекласти лише 1 сірник, щоб отримати число 1?()

5. Закінчення слів є математичний термін з 4-х букв.

 

                     Пери…

Діа…                (метр)

Мано…

Ампер…

 

6. А це завдання російською мовою. Окунчанием служит математический терми низ п’яти букв.

 

Лас…

Фор…               (точка)

Тен…

 

7. На генеалогічному дереві Максима імена тільки чоловіків його родини. Стрілочки спрямовані від батька до сина. Як звати сина брата  діда брата батька Максима? (Іван)

 

 

Данило

 

Олексій                                         Микола

 

Іван                                                  Юрій                            Василь 

Дмитро         Тарас                            Роман

 

                    Максим

1 – й ведучий

Дякуємо всім. Слово — лічильній палаті.

2 – й ведучий

До речі, великі винахідники на весь час займались наукою, вони вміли й відпочивати.

1 – й ведучий

Альберт Ейнштейн мав другу професійну освіту— музичну. Оптик Томас юнг був професійним циркачем й інкогніто виступав у цирку Единбурга. Абрам Федорович Йоффе грав на сцені. А гумористичні вірші Стефана Больцмана відомі всім.

2 – й ведучий

Века стоит земная твердь,

 На ней всего важнее разум.

 Мозгов ты можешь не иметь,

Но физику учить обязан.

Она царица всех наук,

(Но это строго между нами).

Чтоб вам не оторвало рук,

Не трогайте ее руками.

1 – й ведучий

Переходимо до гейму «Заморочки з бочки»

2 – й ведучий

Кожен учасник по черзі витягує з мішечка бочонки з номерами питань.

1 – й ведучий

На обговорення — 10 секунд.

2 – й ведучий

Якщо команда не відповідає, то є шанс у команди суперників.

1 – й ведучий

У бочці є також 3 щасливих випадки.

2 – й ведучий

Правильна відповідь на запитання, що ховаються за номером, який позначає «Щасливий випадок», приносить команді не 1, а 2 бали.

Запитання до гейму «Заморочки з бочки»

1. Пропелер у Карлсона зламався, і вони з малюком сіли в приміський потяг, в якому шість вагонів. Малюк сів у третій вагон, а Карлсон— у четвертий. При цьому вони опинилися в одному вагоні. Як це могло трапитись? (Друзі йшли з різних кінців потяга.)

2. Коли неможливо скоротити скоротний дріб? (Коли цей дріб є номером будинку.)

3. Ви знаходитесь у Франції середини ХІХ століття, сидите на стільці, обличчя густо намазано крейдою. На вас спрямовано два прожектори. В такому положенні ви знаходитесь годину. Яку професію має господар цього приміщення? (Фотограф)

4. Чи правильно, що Піфагор не тільки філософ, а й олімпійський чемпіон з кулачного бою? ( Так, він став чемпіоном на 58 олімпіаді)

5. Який фізичний процес зумовлює дощ? (Конденсація)

6. Скільки існує тризначних чисел? (900)

7. Карлсон придбав баночку варення і, прочитавши напис 98, вирішив, що в баночці 98 слив. Сливи були дуже смачні, але він не з’їв навіть 90 слив, як варення закінчилось. У чому справа? (Фірма,що виготовляє варення, солідна і не обманює.) (Карлсон прочитав напис догори ногами. Баночка містить 86 слив.)

8. Два у квадраті — чотири, три в квадраті — дев’ять. А чому дорівнює кут у квадраті? (90°)

Підсумок змагань. Оголошення результатів

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Виховна робота
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
До уроку
§ 7. Будова речовини
Додано
13 березня
Переглядів
133
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку