20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Використання ігрових вправ та елементів тренінгу на уроках основ здоров'я

Про матеріал
У посібнику обґрунтовано роль ігрових та тренінгових вправ у формуванні компетентностей молодших школярів на уроках основ здоров’я. Висвітлено сучасні дидактичні та методичні вимоги щодо проведення уроків з використанням елементів тренінгу та ігрових вправ, які розвивають пізнавально-навчальну діяльність, формують в учнів почуття відповідальності за власне здоров’я, виховують бажання вести здоровий спосіб життя. Посібник може бути використаний учителями основ здоров’я , класними керівниками.
Перегляд файлу

Туменський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ДНЗ»

 

 

Похожее изображение 

 

 

 

 

Тумень – 2019

Упорядник

Зелінська Руслана Павлівна, вчитель початкових класів Туменського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів – ДНЗ»

 

 

 

    У посібнику обґрунтовано роль ігрових та тренінгових вправ у формуванні  компетентностей молодших школярів на уроках  основ здоров’я. Висвітлено сучасні дидактичні та методичні вимоги щодо проведення уроків з використанням елементів тренінгу та ігрових вправ, які розвивають пізнавально-навчальну діяльність, формують в учнів почуття відповідальності за власне здоров’я, виховують бажання вести здоровий спосіб життя.

 

     Посібник може бути використаний учителями основ здоров’я , класними керівниками.

 

 

 

Рецензент

Гузич Тетяна Данилівна, директор Туменського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів – ДНЗ»

 

 

 

Рекомендовано методичною радою Туменського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ДНЗ» (протокол № 3 від 25.01.2019 р.)

 

 

ЗМІСТ

 

 І. Вступ ……………………………………………………………………………..….….4

ІІ. Методичні закономірності використання ігрових  вправ на уроках основ здоров’я…………………………………………………………………………..…….…..7

ІІІ. Специфіка використання елементів тренінгу на уроках з курсу «Основи здоров’я» в учнів початкових класів………………………………………………....10

ІV. Конспекти уроків – тренінгів

       4.1 Реклама і здоров’я. Вплив реклами на рішення і поведінку людей……….16

       4.2 Засоби комунікації  і здоров’я. Вплив телебачення, комп’ютерів, мобільних телефонів та інших електронних засобів на здоров’я…………………22

     4.3 Безпека школяра. Правила поведінки в багатолюдних місцях……………..29

V. Практичне впровадження ігрових та тренінгових вправ для формування  компетентностей молодших школярів …………………………………….....…..….34

VI. Список використаної літератури………………………………………………....57

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          «Одноманітність у роботі

                                                                      стомлює не лише учня,

                                                       але й вчителя»

Якість навчально-виховної роботи  складається із багатьох факторів і охоплює глибоке коло проблем, що стоять перед педагогом.  Але головною з них є постійне вдосконалення уроку. Кожному уроку потрібна відмінна підготовка, сучасні методи, висока якість. А кожному учню потрібні глибокі і міцні знання та вміння – це вимоги сьогоднішнього часу. З уроку починається навчально-виховний процес, уроком він і закінчується. Усе інше відіграє хоча й важливу, але допоміжну роль, доповнюючи й розвиваючи все те, що закладається на уроках. Кожний новий урок – це сходинка в знаннях  і розвитку учня, новий внесок у формування його розумової й моральної культури, у розвиток ключових і предметних компетентностей. Урок являє собою живу, рухливу, процесуальну систему, що постійно змінюється й удосконалюється.

      Дитинство — важливий період у розвитку дитини. Характерною його особливістю є прагнення до гри. В ігровій ситуації дитина здійснює свої бажання, задо­вольняє свої потреби, інтереси. Гра є важливим засо­бом навчання дитини, пізнання навколишнього світу і людських взаємин. У грі її учасники вчаться дума­ти, працювати, творити і радіти успіхам, набуваючи досвіду в різних ігрових ситуаціях. Ігри мають осо­бливе значення як для кожної дитини зокрема, так, і для організованої групи дітей. В.О.Сухомлинський писав: «Дитина має справжнє емоційне й інтелекту­альне життя тільки тоді, коли вона живе у світі ігор, музики, фантазії, творчості. Без цього вона не краща за зів'ялу квітку».

     У період молодшого шкільного віку зростає потре­ба в нових враженнях, знаннях. Учень хоче не просто знати щось нове, а й уміти пояснити, використати це, застосувати в житті. А досягається це лише у грі, яка є провідним видом діяльності дитини цього віку. У грі формується почуття відповідальності, щедрість, доброта, душевність, ми­лосердя та інші позитивні людські якості.

Реформування освіти в Україні зумовило широке впровадження у навчально-виховний процес нових педагогічних технологій. Сьогодні, в процесі бурхливого розвитку освіти, у ході запровадження компетентнісно-орієнтованого навчання виникає потреба по-новому подивитися на сучасний урок, на його структуру, форми, технології проведення. Висока якість уроку досягається саме завдяки використанню нестандартних технологій: одним із таких є урок – тренінг. Тренінг – це продуктивний і цікавий процес. Позитивні можливості уроку-тренінгу звичайно великі, бо створюється доброзичливе емоційне налаштування у групі – класі, а також можливість виражати свої почуття, думки (кожна думка має право на існування); учні вчаться працювати в команді, розвивають почуття внутрішнього контролю,  уяви, практичних навичок. В процесі роботи знижуються негативні емоційні стани та їх прояви.

    В своїй роботі користуюся інтерактивними методами навчання,  тренінговою технологією навчання. Формую в учнів свідоме ставлення до свого життя та здоров’я, здорового способу життя на основі розвитку життєвих навичок.  На уроках використовую методи навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів : обговорення, мозковий штурм, рольові ігри, дискусії, інтерв’ю, розгляд і аналіз окремого випадку, робота в групі,  розв’язування проблеми.

     Тренінг як форма педагогічного впливу  передбачає використання активних методів групової роботи. Саме тому тренінги дуже подобаються учням і створюють у них відчуття свята, хоча під час їх проведення можна навчитися і збагнути набагато більше, ніж під час класичного уроку.

   У своїй практиці зрозуміла, що в процесі ігор та  на  уроках – тренінгах  краще розпізнати індивідуально кожного учня, дізнатися емоційний стан  учнів  під час уроку. Фантазувати стосовно уроку  може кожен вчитель самостійно, чим більше творчо до цього підійде тим сильніше буде віддача, звісно враховуючи вікові норми кожного учня.

.  Головна цінність суспільства — життя та здоров'я особистості. Сьогодення ставить низку вимог до особи­стих якостей людини, здатної успішно функціонувати в умовах ринку. Серед них — міцне здоров'я, вміння творчо мислити і діяти, приймати рішення в нестандартних ситуаціях, комунікабельність, розви­нені навички праці у групах і колективах. «Духовне життя дитини, — за твердженням В.Сухомлинського, — її інтелектуальний розвиток, мислення, пам'ять, увага, почуття, воля великою мірою залежать від «гри» її фізичних сил. Слаба, квола, нездорова, схильна до хвороби дитина на уроці швидко втомлюється, згасають її очі, стають млявими рухи». Таким чином, в розробленому мною посібнику, можна знайти  приклади уроків з використанням елементів тренінгу, а також ігри та вправи, які можна використати на уроках основ здоровя.

Картинки по запросу анімація школа здоров'я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Методичні закономірності використання ігрових  вправ на уроках основ здоров’я

     Гра — самостійна діяльність, у якій діти вперше починають спілкуватися з однолітками: їх поєднують спільна мета, спільні зусилля для її досягнення, спільні інтереси та переживання.

Похожее изображениеІгрова діяльність школярів характеризується :

 • новизною,
 • незвичністю,
 • несподіваністю,
 • не відповідністю звичним уявленням.

   Задача, здається, проста: граючи навчати й навчатися граючи...Під час гри діти охоче долають значні труднощі, тренують свої сили, розвивають здібності і вміння. Вона допомагає зробити будь-який навчальний матеріал захоплюючим, викликає в учнів глибоке задоволення, створює позитивний робочий настрій, полегшує процес засвоєння знань.

Похожее изображение    Навчальна гра — це гра, де ігровий процес супроводжується засвоєнням гравцями змісту навчання. Це — гра за змістом, навчання за формою. Проте вона завжди має лишатися грою. Зв'язок із змістом шкільного навчання досягається в ній не в результаті механічного введення навчального матеріалу в канву вже готової гри, а шляхом спеціального проектування змісту власне навчальної гри.

  Типологія навчальних ігор розрізняє :

 • ігри-змагання,
 • проблемні,
 • імітаційні,
 • рольові ігри.

Ситуаційні ігри утворюють самостійний тип навчальних ігор. Вони характеризуються як власним змістом, так і власною формою, основу якої складає принцип індивідуального навчання. Будь-яку ситуаційну гру можна назвати проблемною ситуацією.

Ігри-змагання є однією з форм організації процесу ігрового навчання. Цей процес можливий, якщо організоване командне змагання і всі команди змагаються у виконанні конкретного виду практичної діяльності, що завершується одержанням одного певного результату; якщо всі учасники змагаються у виконанні дій, що передбачає ця діяльність; якщо змагання організовано у вигляді взаємного поопераційного контролю правильності виконання дій кожним учнем з боку інших учасників змагання; якщо у ході гри та по її завершенні проводиться підрахунок результатів і виявлення переможців.

Імітаційні ігри — це ігри, в яких імітується предметний зміст людської праці, її проблемний характер. На виході імітаційного процесу одержуємо не гру взагалі, а навчальну гру.

Суть рольової гри полягає в тому, що гравці перебирають на себе виконання певних ролей.

Навчальна спрямованість та ігрова форма дозволяють стимулювати оволодіння у невимушеній формі конкретним навчальним матеріалом.

Навчальна гра має свою стійку структуру, що відрізняє її від будь-якої іншої діяльності.

Похожее изображениеОсновними структурними компонентами навчальної гри є :

 • ігровий задум,
 • правила, ігрові дії,
 • пізнавальний зміст,
 • обладнання,
 • результат гри.

    На відміну від ігор взагалі, навчальна гра наділена істотною ознакою — наявністю чітко визначеної мети навчання і педагогічного результату, який їй відповідає.

    Ігровий задум — перший структурний компонент гри — зазвичай виражений в її назві. Його закладено в ту навчальну задачу, яку слід розв'язати в навчальному процесі. Ігровий задум може виступати у вигляді питання, що проектує хід гри, або у вигляді загадки. У будь-якому випадку він надає грі пізнавального характеру, висуває учасникам гри певні вимоги стосовно знань.

     Крім того, кожна навчальна гра має правила, що визначають порядок цій і поведінку учнів у процесі гри, сприяють створенню на уроці робочого клімату.

Похожее изображениеТому правила навчальних ігор слід розробляти, враховуючи цілі уроку та індивідуальні можливості учнів. Це сприяє створенню умов для проявів самостійності, наполегливості, розумової активності, можливості появи у кожного учня почуття задоволеності, успіху. Крім того, правила виробляють вміння керувати своєю поведінкою, виконувати вимоги колективу.

   Суттєвою стороною навчальної гри є ігрові дії, які регламентуються правилами гри, сприяють пізнавальній активності учнів, дають їм можливість проявити свої здібності, застосувати знання, вміння й навички для досягнення цілей гри.

     Основою навчальної гри, що пронизує її структурні елементи, є пізнавальний зміст, що полягає у засвоєнні тих знань і вмінь, які застосовуються під час розв'язання навчальної проблеми, поставленої грою.

    Обладнання навчальної гри значною мірою включає в себе обладнання уроку.

Навчальна гра має певний результат, що є фіналом гри, який надає грі завершеності. Він виступає перш за все у формі розв'язання поставленої навчальної задачі і приносить школярам моральне і розумове задоволення. Для вчителів результат гри завжди є показником рівня досягнень учнів у засвоєнні знань або в їх застосуванні.

    Усі структурні елементи навчальної гри пов'язані між собою, і відсутність основних з них руйнує гру. Без ігрового задуму та ігрових дій, без правил, що організують гру, навчальна гра або стає неможливою, або втрачає свою специфічну форму, перетворюється на виконання вказівок, вправ, задач. Тому в ході підготовки до уроку, який містить навчальну гру, необхідно скласти коротку характеристику ходу гри (сценарій), вказати час, на неї відведений, врахувати рівень знань і вікові особливості учнів, реалізувати міжпредметні зв'язки тощо.

Картинки по запросу групова роботаПоєднання всіх цих елементів гри та їх взаємодія підвищують організованість гри, її ефективність, призводять до бажаного результату.

    Цінність навчальних ігор полягає в тому, що в процесі гри діти переважно самостійно набувають нових знань, активно допомагають одне одному в цьому.

      При застосуванні навчальних ігор важливо стежити за збереженням інтересу школярів до гри. За відсутності інтересу або його згасанні в жодному разі не слід примусово нав'язувати гру дітям, бо така гра втрачає своє дидактичне, розвиваюче значення; крім того, у такому випадку ігрова діяльність втрачає найцінніше — емоційний початок. Якщо інтерес до гри зникає, вчителеві треба своєчасно застосувати дії, що ведуть до зміни ситуації, у пригоді може стати емоційна мова, більш привітне ставлення, підтримка відстаючих.

Картинки по запросу грають діти анімація     Крім усього вище зазначеного, слід зауважити, що навчальні ігри стають ефективним засобом активізації навчальної діяльності школярів лише за умови їх систематичного застосування.

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Специфіка використання елементів тренінгу на уроках з курсу «Основи здоров’я» в учнів початкових класів

Картинки по запросу тренінгТренінг — це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем.

Тренінг є ретельно спланованим про­цесом надання чи поповнення знань, відпрацювання умінь і навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів і переконань. Отже,  у педагогіці спів­робітництва і розвивального навчання тренінг — це:

1. Нові підходи (співпраця, відкритість, активність, відповідальність).

2. Нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення).

3. Позитивні   цінності,   ставлення, ідеали.

4.Нові уміння і навички (ефективної комунікації, самоконтролю, лідерства, роботи в команді, уміння надавати й отримувати допомогу, аналіз ситуацій і прийняття рішень).

Ви можете провести мозковий штурм, спільно з учасниками називаючи ознаки тренінгу. Вони можуть сказати, що:

«Тренінг не схожий на уроки».

 «Тренінг — це те, що відбувається у школі».

«На тренінгу учні не сидять за партами».

«На тренінгу немає жорсткої дис­ципліни».

«На тренінгу всі добровільно дотри­муються правил».

 «На тренінгу можна на рівних спілку­ватися з тренером».

«На тренінгу можна багато чого навчи­тися».

Картинки по запросу мозковий штурмЦі думки на перший погляд є суперечливими. Однак усі вони яскраво характеризують процеси, що відбуваються на тренінгу. Адже хоча тренінг є формою організації навчального процесу, він не схожий на класичні уроки.

На тренінгу втрачають силу багато правил, яких учні звикли дотримуватися в школі (вставати, коли відповідаєш; сиді­ти за партами; не пересідати). Однак ця форма роботи має свої правила. Перше з них — учасники самі виробляють і беруть добровільне зобов'язання дотримуватися певних правил (не запізнюватися, не перебивати, бути доброзичливим, толе­рантним, активним).

Учні справді не сидять за партами, вони сідають півколом або колом, щоб добре бачити одне одного і вчителя, який сидить поруч.

Педагог, якого найчастіше називають тренером або фасилітатором (від англ. «facilitate» — полегшувати, сприяти), не домінує, а лише спрямовує діяльність групи. Для цього, наприклад, існує пра­вило, що на тренінгу всі звертаються один до одного на ім'я. Це допомагає налагодити контакт з групою й усунути психологічні бар'єри.

Тренінг як форма педагогічного впливу передусім передбачає використання ак­тивних методів групової роботи (наприк­лад, рольових ігор).

Саме тому тренінги дуже подобаються дітям і створюють у них відчуття свята, хо­ча під час їх проведення можна навчитися і збагнути набагато більше, ніж під час класичного уроку.

 

 

                                      Структура тренінгу

 

Вступна частина

Основна частина

Заключна частина

Зворотний зв’язок

Теоретичний блок

Підведення підсумків

«Криголами»

Практичний блок

Зворотний зв’язок

Знайомства

Допоміжні

Релаксація

Очікування

активності

Процедури завершення

Правила

 

тренінгів

 

 

                                           Основна частина

 

Теоретичний блок

 

Практичний блок

Допоміжні активності

презентації

робота в групах

об’єднання в групи

мозкові штурми

виконання проектів

енергайзери

міні-лекції

аналіз історій

вправи на релаксацію

самонавчання

рольові ігри

 

взаємонавчання

інсценування

 

запитання і

дискусії

 

відповіді

 

 

 

 

Вступна частина тренінгу передбачає вирішення таких завдань:

• оцінка рівня засвоєння матеріалу попереднього тренінгу (отримання зво­ротного зв'язку). Зазвичай це відбувається у формі опитування (що найбільше запа­м'яталося чи сподобалося на минулому тренінгу) або перевірки домашнього завдання;

• актуалізація теми поточного тренін­гу і виявлення очікувань;

• створення доброзичливої і продук­тивної атмосфери (цей етап називають загальним терміном «знайомство».  Він проходить у формі самопрезентації чи взаємопрезентаії учасників тренінгу;

• підтримання демократичної дисцип­ліни у формі прийняття, уточнення або повторення правил групи.

Основна частина тренінгу — кілька тематичних завдань у поєднанні з впра­вами на зняття м'язового і психологічного напруження.

В основній частині тренінгу іноді виді­ляють теоретичний і практичний блоки. Проте цей поділ є досить умовним. Адже знання (як і уміння та навички) на тре­нінгу здобуваються у процесі виконання практичних завдань (міні-лекції у фор­мі бесіди, презентації, взаємонавчання, робота в групах).

Заключна частина тренінгу охоплює:

• підведення підсумків;

• отримання зворотного зв'язку за тематикою поточного тренінгу;

• релаксацію і процедури завершення тренінгу.

Форма проведення тренінгу має суттєве значення, однак головним є його зміст. Щоб реально вплинути на свідомість і поведінку учнів, зміст тренінгу повинен:

• бути ретельно спроектованим;

• максимально наближеним до потреб і проблем учасників;

• враховувати рівень їх актуаль­ного розвитку і завдання найближчого розвитку;

• орієнтуватися на формування цін­ностей, знань, умінь і навичок, які є осно­вою позитивної поведінки;

• обговорювати делікатні теми не ізо­льовано, а в контексті інших важливих проблем.

     Проведення тренінгу — не мистецтво, а скоріше технологія. Кожен учитель здатний оволодіти нею. Тим більше, що навіть елементи тренінгу дуже позитив­но сприймаються учнями і надихають педагогів на вдосконалення своєї май­стерності.

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу мозковий штурм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Конспекти уроків – тренінгів

4.1

Тема. Реклама і здоров’я. Вплив реклами на рішення і поведінку людей.

 Мета: пояснити, що реклама – це комерційні хитрощі заради продажу товару;  вибирати товар не за рекламою, а за його необхідністю та користю; формувати звичку критично ставитися до реклами.

Результати навчання

Наприкінці заняття учні мають уміти:

 • пояснити, як реклама може нашкодити здоров’ю;
 • назвати рекламні хитрощі;
 • пояснити різницю між комерційною та соціальною рекламою;
 • продемонструвати  соціальну рекламу.

Картинки по запросу бережи здоровяОбладнання і матеріали

 • маркери;
 • аркуші паперу;
 • скотч;
 • таблиця;
 • подушка-черепаха;
 • підручник.

Що підготувати заздалегідь

Мішечок, грушу, банан, яблуко ,шоколад.

Орієнтовний план тренінгу

Стартові завдання

9хв

Робота в групах

14хв

Практична робота

12хв

Підсумки заняття

5хв

 

Хід уроку – тренінгу

І. Стартові завдання

 1. Привітання

Картинки по запросу веселі дітиМи сьогодні  всі раденькі,

 Маєм щічки червоненькі,

Один одному посміхнемось,

Урок – тренінг розпочнемо.

 1. Повторення правил тренінгу
 • Слухаємо і чуємо.
 • Навчаємося разом.
 • Навчаємося з натхненням.
 • Радіємо успіхам.
 •  Не критикуємо.
 • Посміхаємося.

3. Пригадати вивчене на попередньому уроці

- Як шкідлива звичка може перерости в залежність?

- Чому це небезпечно?

- Як бути, коли товариші пропонують тобі почати палити?

4. Гра «Чарівний мішечок»

Картинки по запросу шоколад чорнийВчитель приносить мішечок. Дістає з нього грушу, банан, яблуко. Один предмет залишається в мішечку. Пропонує дітям купити продукти. Діти беруть грушу, банан, яблуко, але не купують річ у мішечку. Тоді знову кладе той самий набір, але розповідає, що в мішечку смачний, корисний, з горішками чорний шоколад.

Хто купляє шоколад – в того все іде на лад.

Всі хочуть його купити.

- Діти, що я зробила для того, щоб продати товар?

- Так, я вам розрекламувала товар, який не продавався, і ви його розкупили. Ви самі переконалися у силі реклами.

5. Повідомлення «Що відбуватиметься на тренінгу»

- Сьогодні ми познайомимося з рекламними хитрощами, дізнаємося про плюси і мінуси реклами.

6. Очікування. Вправа «Чарівна подушка- черепаха»

Картинки по запросу подушка черепаха Тренер повідомляє, що є чарівна подушка, яку покладено в центрі кола, і кожний учасник, по черзі, має, сидячи на ній, розповісти групі про свої очікування від тренінгу та про бажання, які виникають із цього приводу.

 ІІ. Основна частина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 1. Руханка «Числа»

 Тренер називає числа, відразу ж після того, як число назване, повинно встати саме стільки людей.

 1. Відгадування загадки

Бродить диво по пустелі,

 Не виходячи з оселі.

 1. Повідомлення про черепах

- Ростуть черепахи протягом усього життя. З віком їх ріст стає повільнішим. Живуть ці тварини довго. Багато видів доживають до 100 років.

- Поміркуйте, чому вони так довго живуть?

4. Робота з підручником

 Притча «Панцир». Прочитати притчу в підручнику на ст. 73.

- Яку роль для черепахи відігравав її панцир?

- До якої хитрості вдалася лисиця, щоб з’їсти черепаху?

- Чому їй це вдалося?

 - Що втрачає Черепаха, спокусившись красивою рекламою?

Висновок: варто жити своїм розумом, щоб не нашкодити собі, попавшись на хитрощі реклами.

5. Бесіда з елементами розповіді

- Пригадайте випадок, коли на ваше рішення вплинула реклама. Який мобільний телефон обрати, який йогурт,  реклами пива і тютюну, де найчастіше зображують молодих людей і пропагують характерні для молоді цінності - свободу, незалежність, прагнення бути модним, сучасним, мати дорослий вигляд.

Виробники тютюну та алкоголю отримують величезні прибутки і не мають наміру відмовлятися від них, хоч їхня продукція шкодить здоров’ю людей. Головне їх завдання - залучити до куріння і вживання алкоголю якомога більше молоді замість тих, хто кинув курити (пити) чи вже помер.

6. Руханка

Хто ж там, хто вже так втомився

І наліво нахилився?

Треба дружно нам всім встати,

І рухатися починати.

Раз, два – всі пірнають.

Три, чотири – виринають.

П’ять, шість – на воді

Кріпнуть крильця молоді.

Сім, вісім – що є сили

Всі до берега приплили.

Дев’ять, десять – розгорнулись,

Обсушились, потягнулись

І розбіглись хто куди.

 1. Робота в групах

Об’єднати дітей у  групи  «Ніч», «Ранок»,  «День».  Робота за підручником  (ст.71-74). Підготувати переказ статті:

1група –Ціна реклами,

2 група –Критичне ставлення до реклами,

3група –Комерційна реклама і здоров’я.

 1. Вправа  «Рекламний бізнес»

Створюються відділи: «Менеджер з реклами», «Дизайну». Набирають працівників серед бажаючих.

Менеджерам- прорекламувати кока-колу, бутерброди, фрукти.

D:\ФОТОГРАФІЇ\школа\IMG_3525.JPGДизайнерам- виготовити плакат соціальної реклами –здоровий спосіб життя.

Зразки робіт

Увага!Увага!Увага!Звучить реклама.

Самий смачний напій у нас.

Кока-кола додасть сили,

Щоб усі ви молоділи.

І ніколи не хворіли.

                                 Купляємо бутерброди!

                                 Вони стануть у пригоді.

                                 Смачні і не дорогі,

                                 Ціна відповідає якості.

                                 Смак – просто клас.

                                  Не минайте нас.

 

Рекламую фрукти!

Корисні продукти!

Сонечком зігріті,

Дощиком умиті.

Земля-матінка силу дала,

Щоб їх їла дітвора

І здоровою була.

C:\Users\kolya\Pictures\img002.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\kolya\Pictures\img003.jpg

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підсумки заняття

1. Вправа «П’ять речень»

2. Прощання

Всі учасники промовляють  разом: «Ми за здоровий спосіб життя».

D:\ФОТОЧКИ\Робота\ШКОЛА2\IMG_4060.JPGКартинки по запросу ми за здоровий спосіб життя 

 

 

 

 

 

 

4.2

Тема. Засоби комунікації  і здоров’я. Вплив телебачення, комп’ютерів, мобільних телефонів та інших електронних засобів на здоров’я.

Мета: навчати учнів аналізувати небезпеку порушення правил користування комп’ютером, мобільним телефоном, плеєром для здоров’я; активізувати критичне ставлення дітей до впливу телебачення на свідомість людей; ознайомити з новим видом душевних хвороб - ігроманією, «зависанням» в Інтернеті; розвивати вміння протистояти шкідливому впливу електронних засобів на здоров’я; виховувати силу волі. 

Результати навчання

Наприкінці заняття учні мають уміти:

 • назвати засоби комунікації;
 • пояснити їх шкідливий вплив на здоров’я;
 •  розказати правила користування засобами комунікації.

Обладнання і матеріали

 • маркери;
 • аркуші паперу;
 •  скотч;
 • стікери;
 • таблиці засобів комунікацій;
 •  аркушики з назвами «МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН», «ТЕЛЕВІЗОР», «КОМП’ЮТЕР» за кількістю учнів.

Що підготувати заздалегідь

Плакат із зображенням мобільного телефону та написом «СМС-повідомлення», стікери, малюнки квітів, тести (за кількістю учасників),  мультфільм «Уроки тітоньки Сови . Весела навколосвітня подорож».

Орієнтовний план тренінгу

Стартові завдання

10хв

Робота в групах

14хв

Практична робота

10хв

Підсумки заняття

6хв

 

Хід уроку - тренінгу

І. Стартові завдання

Картинки по запросу віночок малюнок1. Привітання  «Квіточка»

Вчитель роздає квіточки і пропонує з цих квітів сплести віночок.Діти по черзі виходять до дошки, називають своє ім’я, улюблене заняття і прикріплюють квіточку.

Я – Ніна. Люблю малювати.

Я – Саша. Люблю … 

 1. Повторення правил тренінгу
 • Слухаємо і чуємо.
 • Навчаємося разом.
 • Навчаємося з натхненням.
 • Радіємо успіхам.
 • Не критикуємо.
 • Посміхаємося.

3. Пригадати вивчене на попередньому уроці

- Як ви відноситесь до реклами?

-Яка є реклама?

-Як реклама впливає на  поведінку людини?

- Чому це небезпечно?

4.  Повідомлення«Що відбуватиметься на тренінгу»

- Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтеся про вплив телебачення, мобільних телефонів, комп’ютерів на здоров’я. З’ясуєте, якої шкоди нашому здоров’ю завдає зловживання електронними засобами.

5. Очікування  «СМС-повідомлення»

Картинки по запросу смс повідомленняВчитель пропонує учасникам написати на стікері СМС-повідомлення ведучому популярної телевізійної ігрової програми «Чиє зверху?» на тему: «Що для мене було найбільш цікавим на попередніх заняттях тренінгу? Що хочу отримати сьогодні?». Учасники по черзі зачитують свої СМС-повідомлення й приклеюють стікери з його текстом на плакат.

6. Вправа «Музей засобів комунікації»

До уроку вчитель готує екскурсоводів, наочність. Екскурсія до 1 кімнати: засоби спілкування у давні часи; 2-у часи, коли були дітьми  дідусі і бабусі; 3-в даний час.

7. Руханка «Зіпсований телефон»

C:\Users\Руслана\Searches\Desktop\Портфоліо\index.pngДві команди шикуються у 2 шеренги. Вчитель показує учням, які стоять у шерензі першими, малюнки, а вони невербально передають їх зміст наступному учаснику. Останній каже який малюнок.

ІІ. Основна частина

1. Тестування (відповідь підкреслити).

1) Чому ви надаєте перевагу?

Інтернету.

Телебаченню.

Радіо.

Книгам, газетам, журналам.

2) Скільки часу проводите перед телевізором?

Цілий вечір.

Кілька годин.

Весь вихідний день.

3) Які передачі переглядаєте?

Картинки по запросу компьютер телевізорНовини.

Серіали.

Музичні програми.

Дитячі фільми.

Розважальні програми.

Усе підряд.

 1. Які фільми вам подобаються?

Комедії.

Фільми жахів.

Бойовики.

Інші.

 1. Як ви використовуєте комп’ютер?

Слухаєте музику.

Дивитеся фільми.

Граєте в ігри.

Використовуєте для допомоги у навчанні.

6) Коли ви переглядаєте по телевізору фільми зі сценами насильства, ви:

Захоплюєтеся.

Боїтеся.

Таких фільмів не дивитеся.

2. Аналіз робіт

3. Повідомлення вчителя

- Сучасний вік зробив телевізор і комп’ютер невід’ємними атрибутами не лише офісів, але й кожної квартири в місті і селі. Телевізор і комп’ютер - прекрасна розвага. Однак саме ці геніальні винаходи стають причинами головного болю, погіршення зору, болей у хребті. Телевізійні передачі при тривалому їх перегляді несприятливо впливають на окремі функції зору дітей, на виникнення порушень нервової системи, на погане самопочуття. Дозволяючи дітям переглядати телевізійні передачі, працювати чи грати за комп’ютером, необхідно дотримувати таких правил:

 • переглядати тільки спеціальні дитячі передачі;
 • тривалість безперервного перегляду не повинна перевищувати 45хв;
 • за комп’ютером працювати у спеціальних окулярах;
 • тривалість роботи за комп’ютером для дітей початкових класів не повинна перевищувати 30–40хв;
 • комп’ютер потрібно розташовувати в кутку чи задньою стінкою до стіни;
 • у приміщенні, де працює комп’ютер, необхідне щоденне вологе прибирання;
 • до і після роботи на комп’ютері слід протирати екран спеціальними серветками;
 • під час грози слід обов’язково вимикати комп’ютер;
 • не забувати частіше провітрювати кімнату.
 •      У Японії вчені досліджували  наслідки  тривалого перебування дітей у віртуальному  інформаційному просторі, зокрема  під час багатогодинної комп’ютерної гри. Результати цих досліджень уражають:
 • Картинки по запросу ігроманіяу дітей, які грають у комп’ютерні ігри, можуть виявлятися хронічні зміни у розвитку головного мозку;
 • комп’ютерні  ігри стимулюють лише ті частини головного мозку, які відповідають за зір та пересування, та не допомагають у розвитку інших його важливих ділянок;
 • у дітей, які довго грають у комп’ютерні ігри, не розвиваються лобні долі мозку, що відповідають за поведінку, розвиток пам’яті, емоції, навчання; ці частини мозку повинні розвиватися до досягнення дорослого віку.

Ознаки ігроманії

1) Ейфорія від гри.

2) Невміння визначити час завершення гри.

3) Роздратування, коли хтось просить відволіктися від гри.

4) Ідентифікація себе із героєм гри.

5) Чаювання, прийоми їжі перед монітором.

6) Гра на комп’ютері стає альтернативою сну, відпочинку.

7) Агресивна поведінка, замкнутість. Дитина не хоче спілкуватися, а якщо щось каже, то крізь зуби, на підвищених тонах.

- Не можна сьогодні не згадати і про мобільні телефони: їхню користь і шкідливість. Ми звикли ставитися до мобільного телефону як до цілком безпечної речі, тому й носимо його у кишені, сумочці чи на шиї. Виявляється, це дуже небезпечно.

 1. Робота в групах

Похожее изображение Школярам роздаються картки зі словами: «мобільний телефон», «комп’ютер», «телевізор». Вони розділяють на групи і  працюють за підручником (ст.72-76), читають відповідний розділ параграфа й оформлюють плакат про небезпеки, пов’язані з цим засобом комунікації, та правила користування ним.

 Презентація робіт

Висновок: у сучасному житті вже не обійтися без телебачення, Інтернету, мобільного зв’язку. Проте необхідно пам’ятати, що зловживання цими засобами інформації можуть призвести до наслідків, що негативно впливають на психіку дітей, а тому загрожують здоров’ю молодого покоління.

 1. Руханка «Якщо хочеш бути здоровим»

Якщо хочеш бути здоровим,

Роби так... (руки вгору)

Якщо хочеш бути здоровим,

Роби так... (руки вниз)

Якщо хочеш бути здоровим,

Посміхнись і будь бадьорим.

Якщо хочеш бути здоровим,

Роби так...                        (повороти вправо, вліво)

Якщо хочеш бути здоровим,

Дихай так...                            (вдихають носом, видихають ротом)

Якщо хочеш бути здоровим

Роби так...                               (крокують на місці)

ІІІ. Підсумки заняття

1. Диспут: « Телебачення, комп’ютер, мобільний  телефон-друг чи ворог?»

2. Перегляд мультфільму «Уроки тітоньки Сови. Весела навколосвітня подорож»

3. Вправа «Здійснення бажань»

Якщо очікування учнів здійснилися, то вони плещуть у долоні, якщо –ні, то тупають ногами. Потім діти беруться за руки і промовляють: «Ми найкращі!».      

Картинки по запросу грають діти анімаціяКартинки по запросу грають діти анімація 

 

 

 

 

 

4.3      

Тема. Безпека школяра. Правила поведінки в багатолюдних місцях.

Мета: формувати поняття про правила безпечної поведінки в місцях великого скупчення людей, вчити  діяти у випадках надзвичайних ситуацій та небезпеки тероризму,  дати уявлення про паніку та її уникнення. Розвивати розсудливість, почуття відповідальності за свої вчинки.

Результати навчання

Наприкінці заняття учні мають вміти:

 • виконувати правила безпечної поведінки у багатолюдних місцях;
 • діяти у випадках небезпеки тероризму;
 • називати правила безпечного виходу з людного місця під час надзвичайної  ситуації.

Обладнання та матеріали

 • папір;
 •  крейда;
 • іграшковий мікрофон;
 • фломастери, маркери;
 • таблиці за темою.

Що підготувати заздалегідь

 • результати тестування за попередній урок;
 • ситуації для руханки-гри;
 • матеріали для гри-тестування «Так чи ні».

Орієнтовний план тренінгу

Стартові завдання

10хв

Робота в групах

15хв

Руханка-гра

10хв

Зворотний зв’язок. Гра-тестування

5хв

 

Хід уроку - тренінгу

І. Вступна частина

1. Привітання

«Добрий день вам, любі діти!

Рада вас вітати!

Щастя та добра вам

Сьогодні побажати»

Діти відповідають:

«Добрий день Вам, вчителю!

Раді Вас вітати!»

2. Знайомство

- Продовжте фразу: «Одного разу зі мною (моїм другом) трапилося таке…»

І розкажіть про небезпечний випадок із життя.

 1. Нагадування правил
 • Приходити вчасно.
 • Говорити коротко.
 • Говорити по черзі.
 • Бути доброзичливим.
 • Зберігати таємниці.
 • Кожна думка має автора.
 • Бути толерантними.

4. Зворотний зв’язок

Обговорення результатів тестування, проведеного на попередньому уроці.

5. Очікування

  Учасники тренінгу по черзі передають один одному мікрофон і висловлюють свої очікування  від тренінгу.

ІІ. Основна частина

1. Робота в колі

Продовжити речення: «Багатолюдне місце це …».

2. Робота в групах

     - Об’єднання учнів у 3 - и групи (стадіон, парк, школа).

Завдання групам:

 Записати правила безпечної поведінки та можливу небезпеку

Група 1 – на стадіоні;

Група 2 – в парку;

Група 3 – в школі.

Презентація роботи та обговорення.

Похожее изображение3. Руханка–гра «В кінотеатрі»

 Діти сидять на сидіннях (уявне приміщення і позначається вихід).

 Варіант 1.  Звучить команда   «Пожежа». Діти намагаються вийти з приміщення, штовхаючи один одного, хаотично.

Варіант 2.  Дітям пропонується повторити вправу, але пояснюється, щоб вони не штовхалися, а стали один за одним і виходили по черзі.

Питання: «Коли вдалося вийти швидше, чому?».

Варіант 3. Вправа повторюється, але попередньо декільком учням пропонується під час виходу повернутися назад за забутими речами. Або нахилитися, щоб підняти щось.

Питання: «Чим це небезпечно?».

Варіант 4. Вправа повторюється, попередньо декільком учням пропонується тримати руки в кишенях, а іншим зігнути в ліктях і притиснути до грудей.

Питання: «У якому випадку йти зручніше і небезпечніше?».

 1. Інформаційне повідомлення вчителя
 • Як ви виходили першого разу, що відчували ? (Страх, розгубленість)
 • Це відчуття розгубленості, втрата контролю над своєю поведінкою, нездатність правильно діяти називається -  ПАНІКА .

У другому випадку ви діяли організовано. Такий вихід людей із небезпечної зони називається – ЕВАКУАЦІЯ.

Якщо,  виходячи зі стадіону, парку, школи, ти опинився в рухомому натовпі, дотримуйся загальної швидкості руху.

Не зупиняйся, не штовхайся і не відставай!

Позбався всіх гострих, колючих, скляних і об’ємних предметів, здатних причинити біль тобі і оточенню.

Якщо впадеш, не думай про портфель, про одяг. Намагайся встати.

Якщо внаслідок вибуху, пострілів, пожежі, аварії виникла паніка, не піддавайся  їй.

Будь спокійний і закликай інших до спокою, допомагай меншим і слабшим.

5. Гра «Асоціація»

- Назвіть свої асоціації зі словом тероризм.

Учні висловлюють свої думки.

6. Розвязання проблемних ситуацій.

Картинки по запросу автобус діти анімація- На платформі автовокзалу зібралось багато пасажирів. Під’їхав автобус -  пасажири кинулись до дверей. Раптом почувся крик. На платформі утворилась купа людей, які падали одне на одного.

- Поміркуйте, що могло статися?

- Чому трапилася така ситуація?

- Як потрібно було діяти пасажирам?

- Які помилки допустили пасажири?

ІІІ. Заключна частина

1. Зворотний зв’язок. Гра–тестування «Так чи ні»

Почувши вірне правило евакуації, діти плескають в долоні, а не вірне - стукають ногами.

Правила:

      - Намагатися не впасти.

      - Швидко бігти.

      - Голосно кричати.

      - Триматися подалі від скляних дверей, вітрин, огорож,  дерев.

      - Рухатися спокійно, бути уважним навкруг себе.

      - Штовхати всіх.

      - Тримати руки в кишенях.

      - Руки зігнути в ліктях і притиснути до тулуба.

2.  Аналіз очікувань

- Чи виправдалися ваші очікування від тренінгу?

Учасники тренінгу передають один одному мікрофон і говорять про те, чи виправдалися їх очікування.

3. Прощання

 Продовжити  речення: « Я бажаю тобі …».

Похожее изображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Практичне впровадження ігрових та тренінгових вправ для формування  компетентностей молодших школярі

У своїй роботі я весь час намагаюсь створити атмосферу відвертого спілкування, тактовно спрямовую діяльність дітей, невимушено підводжу їх до бажаних висновків. Гра та тренінг, як вид групового і індивідуального навчання, допомагають мені у вирішенні практичних завдань.

Ігри та тренінги  на моїх уроках це:

 • неформальне, невимушене, конструктивне спілкування;
 • ефективна форма опанування знаннями;
 • D:\ФОТОЧКИ\Робота\Здоров'я\IMG_0994.JPGінструмент для формування умінь і навичок.

D:\Фото школа\644_1005\IMG_6672.JPGD:\Фото школа\634_0704\IMG_6494.JPG 

 

 

D:\Фото школа\644_1005\IMG_6724.JPGD:\Фото школа\644_1005\IMG_6679.JPGD:\Фото школа\644_1005\IMG_6709.JPG 

 

 

 

D:\ФОТОЧКИ\Робота\Здоров'я\IMG_1016.JPG 

D:\ФОТОГРАФІЇ\школа\IMG_3528.JPGD:\ФОТОГРАФІЇ\школа\IMG_3523.JPG 

 

 

 

 

 

 

Систематизація ігрових вправ за розділами навчальної програми з предмета «Основи здоров’я»

 

Здоров’я людини

 

 

 

 

Гра

«Квітка здоров’я»

 

Гра «Нехворійко»

 

Гра «Шифрувальники»

Фізична складова здоров’я

 

 

Гра «Вибери мене»

 

Гра «Приготуй смачну страву»

 

Соціальна складова здоров’я

 

 

Гра «Здоров’я родини»

Гра «Шкідливі поради»

Гра «Хто це?»

Гра «Здоров’я та спілкування»

Гра «Дзеркало»

Гра «Так чи ні?»

Гра «Червоний – жовтий – зелений»

Гра «Жести регулювальника»

Гра «Слухай — запам’ятовуй»

Гра «Чарівне лото»

Гра «Художня майстерня»

Гра «Будь уважним»

Гра «Не помились»

Гра «Корисно – шкідливо»

Гра «Правила для учнів» Гра «Дорожнє лото»

Психічна та духовна складова здоров’я

 

 

 

Гра

«Тренуймо емоції»

 

Гра-тренінг «Чарівна лікарня»

 

Гра

«Кольорове диво»

 

Гра-тренінг

«Різний настрій»

 

Гра

«Чарівні окуляри»

 

Розділ 1 - «Здоров’я людини»

Картинки по запросу children playing clipartГра «Квітка здоров’я»

Дитина обирає пелюстку будь-якого кольору, на зворотному боці якої написана певна фізична характеристика людини. Діти пояснюють, як розуміють цю характеристику. Як можна її розвивати?

(Написи на пелюстках: витривалість, спритність, швидкість, сила, фізичне здоров’я.)

Гра «Нехворійко»

Якщо ви почуєте ознаку здоров’я, плескайте в долоньки, а якщо ні — сидіть тихо:

 • нічого не болить;
 • пружні м’язи;
 • вільні рухи;
 • кашель;
 • добрий апетит;
 • добрий настрій;
 • біль у горлі;
 • дратівливість;
 • дзвінкий голос;
 • поганий апетит.

Гра «Шифрувальники»

Розшифруйте речення та запишіть його у зошит.

(Спорт дає фізичний гарт, позитивні емоції, радість успіху, а головне – здоров’я.)

Розділ 2 - «Фізична складова здоров’я»

Гра «Вибери мене»

Похожее изображениеУ дітей – картки з малюнками різних продуктів харчування.

Вчитель дає завдання: «Виберіть продукти, корисні для зубів (кісток, очей, шкіри, боротьби організму з інфекцією тощо). Діти піднімають картки або виходять з картками на середину класу і аргументують свій вибір.

Гра «Приготуй смачну страву»

Назвати якнайбільше страв, які можна приготувати з цих продуктів (цибуля, картопля, морква …)

Розділ 3 - «Соціальна складова здоров’я»

Гра «Здоров’я родини»

Дітям роздається по дві картки (зеленого і червоного кольорів). Учитель називає слова, діти показують відповідну картку: зелену, коли називають умову, що зміцнює сім’ю червону, коли називають те, що її може зруйнувати.

Гра «Шкідливі поради»

Переробить шкідливі поради на корисні:

а) якщо твій товариш випадково впав, покажи на нього пальцем, смійся щоб він бачив, що ти зовсім не засмутився;

б) ніколи не поступайся місцем старшим;

в) маленьким не давай проходу ніде, підставляй їм ніжки, лякай, ображай словами.

Картинки по запросу діти колоЧи прислухаєтесь ви до цих «порад»?

Гра «Хто це?»

Попросить дітей стати у коло. Виберіть одного учасника гри. Зав’яжіть йому очі. Підходьте до кожної дитини. Торкаючись волосся, одягу, гравець має вгадати, хто перед ним. Продовжуйте гру, поки всі не візьмуть участь.

– Кого легко було вгадати?

Гра «Здоров’я та спілкування»

Діти отримують по дві картки (зеленого і червоного кольорів). Учитель називає слова, діти показують відповідну картку: зелену, коли названо якості, які полегшують спілкування; червону, коли названо якості, які ускладнюють.

Гра «Дзеркало»

Подивіться на себе у незвичайне «дзеркало». Чи хотіли б ви спілкуватися та дружити з самим собою? Що вам подобається у собі? Що вам заважає спілкуватися з іншими людьми?

– Як ви розумієте вислів: «Намагайтеся поводитися з людьми так, як би ти хотів, щоб поводилися з тобою?»

Гра «Так чи ні?»

Похожее изображениеОбґрунтуйте свою думку. Звертатися до лікаря треба, коли:

а) болить голова (так);

б) болить живіт (так);

в) розбитий ніс (так);

г) поганий настрій (так);

д) не хочеться йти до школи (ні);

е) контрольна робота з математики (ні);

ж) болить зуб (так).

Гра «Червоний – жовтий – зелений»

Учитель показує жовтий кружечок – тиша; червоний – діти плескають у долоні; зелений – «крокують».

Гра «Жести регулювальника»

У кожної дитини комплект з трьох кружечків — червоного, жовтого і зеленого.

«Інспектор руху» демонструє жести регулювання: піднімає праву руку із жезлом у гору, повертається боком, розводить руки в сторони. Діти визначаються і піднімають кружечок відповідного кольору.

Через 5-10 секунд сигнал змінюється, гра продовжується.

Гра «Слухай — запам’ятовуй»

У грі беруть участь усі, хто бажає. Учитель дає одному з учасників гри жезл. Цей учень має називати правило поведінки пішохода на вулиці. У разі правильної відповіді жезл передають наступному гравцеві. У разі помили гравець вибуває з гри.

 

Гра «Чарівне лото»

Учитель роздає по комплекту лот на парту. Лото — це картки розміром 8х4 см із зображенням дорожніх знаків. Зі зворотного боку написано назву цього знаку. Діти грають у парі: один бере картку, називає дорожній знак, перевіряє назву на зворотному боці і бере картку собі. Потім сусід по парті так само бере знак. Хто помилився або не зміг відповісти – пропускає хід. Перемагає той, хто набере більше дорожніх знаків.

Автодорожня вікторина

 1. Яка машина може їхати без двигуна внутрішнього згорання? (Іграшкова.)
 2. З якої сторони треба обходити машину, пішохода? (Зліва.)
 3. Що потрібно зробити перед виїздом на машині? (Перевірити сигнал, гальма.)
 4. Похожее изображениеШофер веде машину. Попереду нього два птахи — гусак і качка. Що треба давити? (Треба давити на гальма.)
 5. Який сигнал світлофора дозволяє перехід? (Зелений.)
 6. Які машини можуть їхати без сигналу? (Іграшкові.)
 7. Яке значення має зелений колір світлофора? (Він дозволяє перехід.)
 8. Яке значення має жовтий колір світлофора? (Він каже, що треба трішечки почекати, попереджає вільний перехід.)
 9. Де повинні ходити пішоходи, якщо немає тротуарів? (По лівому краю проїжджої частини вулиці.)
 10. Що означає червоний колір світлофора? (Червоний — сигнал небезпеки. Він забороняє переходити дорогу.)

Гра «Художня майстерня»

Похожее изображениеНамалюйте два портрети: людину, що веде здоровий спосіб життя, та людину, що має шкідливі звички. Оцініть малюнки. Хто більш симпатичний? На кого ви хочете бути схожими?

Гра «Будь уважним»

За вказівкою вчителя показати відповідні жести регулювальника.

Гра «Не помились»

Вчитель показує жестом напрям руху, діти сигналізують картками «Стій», «Увага», «Йди».

Гра «Корисно – шкідливо»

Учні картками сигналізують: зелена – корисно, червона – шкідливо.

 • Виконувати ранкову гімнастику …
 • Гризти нігті …
 • Говорити неправду …

Гра «Правила для учнів». (Учитель читає вірш С. Маршака, а діти виконують відповідні рухи.)

Заходить вчитель — треба встати. (Встають.)

Коли дозволить, тихо сядь. (Сідають.)

Спитати хочеш — не гукай, (Сваряться пальчиком.)

А тільки руку піднімай. (Піднімають руку.)

Похожее изображениеУ школі парту бережи. («Витирають кришку парти.)

І на парті не лежи. (Схиляються на парти.)

Щоб урок минув не марно, треба сісти рівно, гарно. (Випрямляються, кладуть руки на парту.)

Не скрекочи на уроках, (Зображують теленкання язиком.)

Як папуга чи сорока. (Махають руками, ніби птахи.)

Гра «Дорожнє лото»

Беруть участь 12-14 учнів. Половина учнів тримає знаки, решта — підписи до них. Учень другої групи читає назву, а учень першої групи демонструє знак, якому належить цей підпис, або навпаки. Гра закінчується, коли всі пари стануть поряд, тобто знайдуть одне одного.

Розділ 4 - «Психічна та духовна складові здоров’я

Гра «Тренуймо емоції»

Картинки по запросу емоції анімаціяа) Насуптеся, як:

 • осіння хмара;
 • сердита людина;
 • зла чарівниця.

б) Посміхніться, як:

 • кіт на сонці;
 • Буратіно;
 • хитра лисиця;
 • весела дитина.

в) Розсердьтеся, як:

 • дитина, в якої забрали яблуко;
 • два цапки на мосту;
 • людина, яку вдарили.

г) Злякайтеся, як:

 • дитина, що загубилася у лісі;
 • заєць, що побачив вовка;

Гра-тренінг «Чарівна лікарня»

Вам сьогодні не щастить. Настрій поганий. Що робити? Звернемося у «чарівну лікарню», запишемо поради лікаря:

а)  намагайся пригадати щось приємне;

б)  перед дзеркалом зроби кумедну гримасу;

в)  послухай музику;

г)  заспівай, станцюй;

д)  намалюй карикатуру;

е)  умийся і «змий» поганий настрій;

Гра «Кольорове диво»

Доберіть символи до висловів:

 • «гарний настрій» (малюнки веселки, салюту, самоцвітів…);
 • «поганий настрій» (малюнки грозової хмари, темної парасольки…)

Гра-тренінг «Різний настрій»

Учитель читає вірш, діти жестами та мімікою зображують відповідний настрій.

Наш Сашко бува веселий, коли друзі всі в оселі.

Наш Сашко бува сердитий, коли лоб його набитий.

Наш Сашко сумний буває, коли іграшки немає.

Наш Сашко, буває, плаче, коли хтось відніме м’ячик.

Наш Сашко, бува, хитрує, коли фокуси майструє,

А як його насварить — він ображений стоїть.

Як незвичне щось побачить, то дивується одначе.

А як чогось злякається — у кущі ховається.

Гра «Чарівні окуляри»

Учитель: «Ось вам чарівні окуляри. Чому чарівні? Бо через них можна бачити тільки хороше. Ви будете передавати їх з рук в руки, розказуючи при цьому, що бачите гарного в тих людях, які поруч з вами.»

 

 Тренінгові вправи діти дуже люблять, вони працюють активно й охоче, щоразу роблять для себе невеликі, але важливі відкриття. Пропоную апробовані на практиці тренінгові вправи, які використовую на різних етапах уроків з предмета «Основи здоров’я»

Класифікація тренінгових вправ за дидактичною метою та вирішенням основних завдань уроку

 

                 Вправи для з’ясування очікувань від уроку

«Незакінчені речення»

«Очікування»

«Берег звершень та сподівань»

 «Чарівні промінці»

«Пісочний годинник»

                 Вправи для отримання зворотного зв’язку

Вправа «Відкритий мікрофон»

Вправа «Карта вражень»

Продовжити фразу «На цьому уроці я…»

Коротке опитування «Припинити. Почати. Продовжити»

             Вправи для сприймання знайомству учнів

Вправа «Знайомство»

Вправа «Хто я?»

Вправа «Снігова куля»

Вправа «Прядіння пряжі»

Вправ «Герб»

            Руханки – вправи на зняття м'язового та

                  емоційного напруження

Вправа «Зроби так»

Вправа «Ураган для тих…»

Вправа «Імітація тварин»

Вправа «В шеренгу!»

Вправа  «Море хвилюється, раз»

 

                 Вправи для завершення уроку-тренінгу

«Свічка»

«Ми – молодці»

«Вальс-комплімент»

«Віночок побажань»

 

Вправи для з’ясування очікувань від уроку

Учні висловлюють свої сподівання і очікування щодо уроку. Це допомагає визначити, на чому робити наголос, і створює певну особисту відповідальність учнів стосовно мети їхнього навчання.

«Незакінчені речення»

Учитель роздає кожному аркуш паперу, на якому написані такі незакінчені речення: від себе я очікую …; мета, яку я маю намір досягти …

«Очікування»

Можна намалювати на аркуші гору, а очікування записані на клейких папірцях, розмістити біля її підніжжя. Наприкінці уроку учні аналізують, які сподівання справдилися, і переносять їх ближче до вершини гори.

 Інший варіант гриби, що ростуть навколо кошика. На завершення уроку ті сподівання, що справдилися, «складають» до кошика.

«Берег звершень та сподівань»

Очікування можна записати на човниках. На аркуші паперу - річка. Човники прикріплюють на березі сподівань. Наприкінці тренінгу сподівання, що справдилися, переносять  до берега звершень.

 «Чарівні промінці»

Клейкі папірці прикріплюють у вигляді променів навколо сонячного диска.

 

 

 

«Пісочний годинник»

Очікування у формі піщинок прикріплюють у верхній частині пісочного годинника. Наприкінці уроку ті очікування, що справдилися, переміщують у нижню частину пісочного годинника.

На етапі узагальнення і систематизації отриманих знань

На уроках-тренінгах важливо постійно отримувати зворотний зв'язок. Нижче я наведу вправи, які допомагають мені у цьому:

Вправа «Відкритий мікрофон»

Продовжити фразу «На цьому уроці я…»

Коротке опитування «Припинити. Почати. Продовжити»

Роздати по три клейкі папірці і попросити написати ці три слова як заголовки. Відтак нехай учні напишуть, що саме, на їхню думку, вам слід припинити, почати або продовжити.

Вправа «Карта вражень»

Це може бути аркуш паперу, а під ним клейкі папірці, на яких учні напишуть те, що вони відчувають з приводу тренінгу.

Вправи для сприймання знайомству учнів

Вправа «Знайомство»

Знайомство - одна з ключових вправ. Її проводять не лише із незнайомою групою, а й з тими, хто давно знає одне одного. Я раджу проводити знайомство на початку кожного уроку.

Групу незнайомих людей можна познайомити, об'єднавши їх у пари і запропонувавши дізнатися за п'ять хвилин якомога більше одне про одного.

Вправа «Хто я?»

На аркушах паперу написати цифри від 1 до 5 і п'ять разів дати відповідь на запитання «Хто я?». Наприклад: «1. Я веселий; 2. Я люблю читати…».

 

 

Вправа «Снігова куля»

Перший учень називає своє ім'я. Наступний – спочатку це ім'я, а потім своє. Третій називає два попередніх, а відтак своє. Четвертий і решта учасників називають три попередніх імені і своє.

Вправа «Прядіння пряжі»

Для цього варіанта потрібен клубок ниток, який учні кидають один одному в довільному порядку. Той, хто упіймав клубок, розповідає щось про себе. Потім павутиння, що утворилося, розплутують у зворотному порядку, називаючи ім'я учня, якому кидають клубок. Цю вправу можна виконувати з м'ячиком.

Вправ «Герб»

Роздайте учням аркуші зі схематичним зображенням герба. Запропонуйте намалювати свій герб, заповнивши схему малюнками відповідно до наведених запитань. Відтак кожен відкриває задану учителем кількість віконечок (наприклад, розповідає про місце, яке є ідеальним домом для його душі).

Вправа «Ім’я»

Ця вправа розвиває креативність, сприяє самоусвідомленню і підвищенню самооцінки. Запишіть свої імена у стовпчик і навпроти кожної літери — слово, яке починається з неї і характеризує вас з кращого боку. Наприклад, ВІКТОР:

В – вольовий

І – ініціативний

К – красномовний

Т – терплячий

О – оригінальний

Р – рішучий.

По черзі зачитайте написане. Під час виконання цієї вправи пам’ятайте правило «Не критикувати». Навіть якщо не надто старанний учень назвав себе працьовитим, не критикуйте його і не дозволяйте сміятися з цього іншим.

 

Вправа «Мій портрет у промінні сонця»

Мета — підвищення самооцінки, налаштування на успіх. Учасникам роздають аркуші паперу, на яких вони малюють сонце з багатьма промінчиками. На промінцях треба написати свої позитивні якості (добрий, розумний). Найкраще проводити цю вправу перед контрольною роботою.

Вправа «Кошик для сміття»

Похожее изображениеЧерез деякий час, коли в колективі запанує доброзичлива атмосфера, можна запропонувати учням відкрити себе з іншого боку. Скажіть, що люди є неповторними особистостями. Але не досконалими. Кожен хотів би щось змінити у собі: рису характеру, звичку, іншу ваду. Пропонується продовжити фразу: «Я хотів би викинути у кошик для сміття …»

Вправа «Мій друг»

Продовжити фразу: «Мій друг сказав би про мене …»

Мета — відпрацювання навичок рефлексії (оцінювання себе з позиції інших людей).

Вправа «Портрет класу»

Учні малюють свої асоціації на аркушах паперу. Прикріпивши їх до стіни, отримаєте груповий «портрет» класу.

Вправа «Що моя річ знає про мене»

Узяти будь-яку свою річ і від її імені розповісти щось про себе.

Продовжити фразу: «Мій друг сказав би про мене…».

Вправа «Розкажи мені про себе»

Кожному учню на невеликому аркуші паперу дістається прізвище та ім’я однокласника. Задача — не називаючи імені та прізвища, зачитувати позитивну характеристику цього учня, поки діти не вгадають, хто це.

 

Вправа «Подолання страху і невдач»

Картинки по запросу хлопчик анімаціяНамалювати свою невдачу або страх, а потім зім’яти цей листок, порвати і викинути.

Вправа «Ствердження свого «Я» 

За п’ять хвилин назвати себе позитивними за характером словами. Наприклад: «Природолюб, котолюб, співак, учень, онук …». Чим більше таких промінців – тим твоє «Я» яскравіше.

Вправа «Люблю свій дім»

Задача — побудувати свій дім із слів, що характеризують його. Чим більший будинок, тим ти багатший (добро, щастя, відпочинок, любов, справедливість,

співчуття, взаємоповага, спілкування підтримка, взаєморозуміння, дружба)

Гра «Впізнай, хто це»

Один учень виходить, а решта домовляються, про кого говоритимуть. Потім запрошують того, хто вийшов, стати в центрі кола.

Вправа «Острів»

На дошці малюють шість островів з написами: «дружба», «любов», «здоров'я», «родина», «слава», «багатство». Діти пишуть свої імена на клейких папірцях і «оселяються» на певному острові, пояснюючи свій вибір.

Вправа «Мені у житті щастить»

Усі сидять у колі. Учитель пропонує учням розповісти про ті моменти їхнього життя, коли їм щастило. Почати розповідь треба словами: «Мені у житті щастить…».

Вправа «Ти подобаєшся мені»

Учні об'єднуються в пари, стають обличчям одне до одного, беруться за руки і ведуть діалог:

 • Ти подобаєшся мені.
 • Чому?
 • Ти подобаєшся мені, тому що…

Вправа «Дружні долоньки»

Роздати аркуші паперу. На них діти обводять свої долоньки і у верхньому кутку пишуть свої ініціали. Аркуші з долоньками пускають по колу, щоб інші могли написати щось хороше про того, чия долонька.

Вправа «Ти - молодець»

Усі стоять у колі, один виходить у центр, називає своє ім'я і те, що він любить чи вміє робити ( «я люблю танцювати» або «я вмію робити шпагат»). У відповідь усі промовляють: «Ти – молодець!» і піднімають вгору великий палець.

Руханки – вправи на зняття м'язового та емоційного напруження

Чи знаєте ви, що солдат на варті стомлюється більше, ніж у поході? Це тому, що його тіло тривалий час перебуває у нерухомому стані. Отже, не можна забувати про вправи на зняття м'язового напруження, які ще називають

енергайзерами або просто руханками. Ось кілька вправ, які я використовую на уроках з основ здоров'я.

Вправа «Зроби так»

Картинки по запросу зарятка анімаціяДіти стають у коло. Учитель каже: «Зроби так» і показує певний рух. Решта повторюють за ним.

Вправа «Ураган для тих…»

Учитель каже: «Ураган для тих, хто народився (він називає пору року). Усі хто народилися в цю пору року встають зі свого місця і намагаються сісти на інше. Той, кому не вистачило стільця, стає ведучим і каже: «Ураган для тих, у кого коротке волосся (бачив море, любить солодке…)»

 

 

Вправа «Імітація тварин»

Кожен обирає собі тварину і протягом хвилини імітує її голос (гавкає, шипить, рохкає, свистить) і рухи (стрибає, бігає, махає крилами). Вправу припиняють за командою учителя.

Вправа «В шеренгу!»

Учитель пропонує учням заплющити очі і вишикуватися в шеренгу за зростом.

Вправа  «Море хвилюється, раз»

Учитель промовляє, а учні імітують рухами: «Море хвилюється, раз… Кумедна фігура на місці замри!» Усі завмирають у кумедних положеннях. Учитель обирає найкумеднішу фігуру. Це новий ведучий. Він може сказати: «Море хвилюється, раз. Море хвилюється, два. Море хвилюється, три. Спортивна (ледача, грайлива, сидяча, лежача) фігура на місці замри». І так далі.

Гра «Тостери – грінки»

Учні об'єднуються в трійки. Двоє беруться за руки і стають «тостером». Один заходить всередину. Він – «грінка». За командою «тостер» тостери міняються місцями. За командою «Грінка готова» грінки підстрибують на місці.

Гра «Будинки — господарі — землетрус»

Учні об'єднуються в трійки. Двоє беруться за руки і стають будинком. Один заходить у середину. Він – господар. За командою «Будинок», будинки міняються місцями. За командою «Господар», господарі міняються місцями. За командою «Землетрус» усі міняються місцями.

Вправа «Футбол»

Стати  в коло, нахилитися. Ноги поставити так, щоб вони торкалися ніг сусідів. Руки – «воротар», ними треба захищати «ворота» (простір між ногами). Мета –забити м’яч у ворота іншого і не пропустити його у власні. Пропускаєш один гол – прибираєш одну руку, ще один – виходиш з гри.

 

Похожее изображениеРуханка «Буратіно»

Стати в коло. Розповідати вірш, імітуючи рухи:

Буратіно підтягнувся,

Раз нагнувся, два нагнувся.

Руки в сторони розвів –

Мабуть, ключик загубив.

А щоб ключик відшукати,

Треба нам навшпиньки стати.

Гра «Поїзд дружби»

Мета – згуртування учнів, зняття емоційного напруження. Усі стають один за одним, тримаючи руки на поясі тих, хто перед ними. Той, хто попереду, паровозик. Він задає темп руху і звуковий супровід, решта підлаштовуються, не порушуючи руху поїзда.

Вправа «Погода в Занзібарі»

Стати в коло, повернутися направо і йти, повторюючи рухи за учителем.

Похожее изображение«У Занзібарі гріє сонечко (гладити по плечах того, хто йде попереду), дме легкий вітерець (провести пальцями по спині). Та ось хмарки закрили сонце, почав накрапати дощик (стукати пальцями), здійнявся вітерець (терти спину), почалася злива (енергійно стукати пальцями по спині), град (кулаками). Але що це? Буря вщухає ( усе у зворотному порядку). Злива переходить у дрібний дощик, буря перетворюється на легкий вітерець. У Занзібарі знову сонечко».

Гра «Розплутати змію»

Один учень виходить з приміщення. Інші беруться за руки, утворюючи ланцюжок – «змію». Учитель допомагає заплутати ланцюжок. Під час заплутування можна переступати через зімкнені руки, підлазити під них. Той, хто за дверима, повинен розплутати «змію». Можна підказати, що в неї є голова  і хвіст.

Гра – розминка «Ми йдемо полювати на лева»

Учні встають в коло один за одним. Учитель промовляє слова, які супроводжуються певними рухами.

Вправа «Паровозики»

Учні стають у колону. Той, хто попереду паровозик. Двоє у різних кутках класної кімнати  – семафори. Завдання паровозика – рухатись у напрямку, вказаному семафором.

Вправа «Іван – покиван»

Картинки по запросу група дітейУчні стають у коло якомога тісніше. Один виходить у центр. Він намагається максимально розслабитись, а інші обережно розхитують його, підтримуючи і не даючи впасти.

Вправа «Танок свободи»

Мета – психологічне розвантаження, налаштовування на успіх. Учні стають у коло. Учитель каже: «Уявіть собі, що вам вдалося побороти себе, наприклад, позбутися поганої звички. А тепер танцюймо танок свободи від своїх вад і поганих звичок».

Ця вправа найкраще підходить до теми «Ти – особливий», «Ми особливі».

Вправа «Встав слово»

Усі сидять у колі і кидають один одному м’яч. Той, хто кидає, називає іменник, а той хто ловить, дієслово (наприклад, м’яч летить, сонце світить).

 

 

Вправа «Дзеркало»

Учні по черзі показують, як вони виявляють свої емоції (радіють, сумують …): «Я радію ось так …»

Вправа  «Ковпак»

Мета – тренування уваги й координації рухів, підняття настрою і психологічне розвантаження. Учитель пропонує повторювати за ним: «Ковпак ти мій трикутний. Трикутний ти мій ковпак. А якщо не трикутний, то це не мій ковпак»

Об'єднання в групи

Об'єднання в групи – один із звичних ритуалів уроку-тренінгу.

Я пропоную такі варіанти об'єднань:

 • Якщо ви знаєте скільки груп вам треба утворити (наприклад, вісім), розрахуйте учасників від одного до восьми.
 • Якщо необхідно об'єднати учасників у дві групи, розрахуйте їх на: день і ніч; я і ти; лівий і правий; жайворонок і сова; земля і небо тощо.
 • Об'єднати у три групи можна розрахунком за кольорами світлофора (зелений, жовтий, червоний), іменами казкових персонажів (Ніф-ніф, Нуф-нуф, Наф-наф) тощо.
 • Об'єднання у 12 груп доцільно здійснити за назвами місяців.
 • Розріжте листівки на 2-6 частин. Роздайте їх учням і запропонуйте об'єднатися в групи, склавши з частин цілі листівки.
 • Роздайте учням геометричні фігури (кола, квадрати, трикутники, ромби, паралелепіпеди). Запропонуйте їм об'єднатися за цими формами.
 • Розрахуйте учнів на котиків, песиків, півників і поросяток. Запропонуйте заплющити очі і лише за допомогою характерних звуків об'єднатись у

групи. Ця вправа допомагає не лише сформувати групи, а й добре знімає м'язове і психологічне напруження.

 • Розрахуйте учнів за назвами квітів (троянди, лілії, ромашки, проліски), фруктів (яблука, банани, апельсини, виноград), овочів (капуста, огірок, буряк, морква)
 • «Знайди свою половинку»

Картинки по запросу діти в паріРоздати учасникам половинки листівок і запропонувати знайти «свою половинку».

 • «Знайди собі пару»

Мета – об'єднання в пари, фізичне і психологічне розвантаження, розвиток креативності, уміння використовувати невербальні засоби спілкування. Учням роздають папірці, на яких написано назви тварин. Не розмовляючи, кожен повинен знайти свою пару. 

Відтак пари по черзі демонструють тварин, решта відгадує.

 • Сформуйте дві групи і запропонуйте їм позмагатись на швидкість – вишикуватись у дві колони за зростом, за кольором волосся (від темного до світлого), за алфавітом.
 • Гра «Струмочок»
 • Напишіть на великих папірцях парні номери, наприклад; дві одиниці, дві двійки, дві трійки… Всього папірців має бути стільки, скільки учнів. Згорніть папірці й складіть у шапку. Запропонуйте розібрати їх і відшукати того, хто має такий самий номер.
 • Вправа «Привітання»

Діти енергійно рухаються, аж поки ви скомандуєте: «Рука до руки!». Учні якомога швидше утворюють пари, торкаючись руками. Відтак – знову рух і ваша команда «Спина до спини!» і так далі.

 

 

Завершення уроку-тренінгу. Підсумок уроку.

Щоразу я завершую урок-тренінг ритуалом прощання. Пропоную кілька його варіантів:

                                                                              «Свічка»

Учні стають у коло, передають один одному свічку (квітку) і висловлюють добрі побажання або слова подяки.

«Ми – молодці»

Діти кладуть руки одне одному на плечі й тричі кажуть: «Ми – молодці»

Картинки по запросу діти вколі«Вальс-комплімент»

Учні стають у коло і розраховуються на перший – другий. Перші номери роблять крок уперед і повертаються обличчям до других номерів. Пари з'єднують свої долоні і говорять один одному компліменти. Відтак ті, хто стоїть у внутрішньому колі, роблять крок вправо і з'єднують долоні з іншим учасником уроку. Вправа завершується  компліментами.

Стати боком в тісне коло. Покласти праві руки одна на одну в центрі. Підняти ліву ногу і, стрибаючи на правій, разом сказати: «Хай сьогодні нам щастить, хай нам завтра пощастить, хай завжди усім щастить! Будьмо!».

«Віночок побажань»

Похожее изображениеУзяти за руку сусіда і продовжити фразу: «Я бажаю тобі…». Не відпускати руки. По завершенні заплющити очі й подумки побажати всього найкращого тим кого ви любите.

 

«Подарунок»

Учасникам пропонують намалювати на аркуші паперу прощальний подарунок комусь із учасників тренінгу. Кожен по черзі презентує свій подарунок. Група відгадує, кому він адресований.

  Ігрова та тренінгова діяльність – це динамічна система взаємодії дитини з навколишнім середовищем. Специфіка ігрової та тренінгової діяльності в тому, що її продуктивність визначається креативністю дитини, активним функціонуванням уяви і міжособистісним спілкуванням. Народна мудрість говорить «здоров'я всьому голова» і тому, проводячи уроки основ здоров’я, я намагаюся враховувати, що дитина, вивчаючи себе, особливості свого організму,психологічно готується до того, щоб здійснювати активну, оздоровчу діяльність, формувати своє здоров'я.

 

 

 

 

C:\Users\Руслана\Searches\Desktop\Портфоліо\v.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Будна Н.О. Уроки з курсу «Основи здоров’я». Посібник для вчителя. – Тернопіль: Вид. «Навчальна книга – Богдан», 2006.-123с.

 

 1. Ващенко Л.С. Основи здоров’я: Книга для вчителя / Л.С.Ващенко, Т.Є.Бойченко. - К.: Генеза, 2005. – 240 с.

 

 1. Крамаренко С.Г. Використання тренінгових методів в роботі з молодшими школярами. Психотренінги для дітей. – Дніпропетровськ, 2006.- 56с.

 

 1. Савченко В.А. Тренінг – інтерактивний метод навчання. Інструктивно-методичні матеріали. – Дніпропетровськ, 2014.-245с.

 

 1.  Сухар В.Л. Пограйся зі мною. Розвиваючі ігри та вправи. – Харків: Вид. «Ранок», 2009.-175с.

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
21 березня
Переглядів
658
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку