20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Використання наскрізних ліній на уроках географії

Про матеріал
Методичні рекомендації використання наскрізних рівнів на уроках географії на основі виданого навчально-методичного посібника
Перегляд файлу

Використання наскрізних змістовних ліній на уроках географії

  Сьогодні неможливо навчити дитину всього, значно важливіше сформувати в неї потребу в неперервній освіті. Тому зміст сучасного навчального матеріалу визначено з огляду на корисність   його за межами школи. Географію потрібно   розглядати   в школі   як засіб розвитку особистості учня.

Тому з цього року в 6-9-х класах географія вивчатиметься за оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06. 2017 № 804. Новий стандарт освіти базуватиметься на компетентнісному підході. Ця програма спрямована на формування предметних і ключових компетентностей, що робить зміст освіти прикладним.

На основі   цих компетентностей і були   введенні в нову програму   такі наскрізні змістовні лінії:

  •                 екологічна безпека і сталий розвиток;
  •                 громадянська відповідальність;
  •                 здоров’я і безпека;
  •                 підприємливість і фінансова грамотність.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

Сучасні компетенції наскрізних ліній в поєднанні з хмарними технологіями, є положення про те, що учень – це активна і творча особистість, здатна пізнавати і саморозвиватися. Ці положення вимагають побудови принципово нової, відмінної від традиційної, моделі навчання в педагогіці.

Роль окремих курсів географії за наскрізними лініями різна і залежить від змісту курсу і від того, наскільки він пов’язаний з конкретною наскрізною темою.

 

Зміни, що відбуваються в усіх галузях соціального життя в Україні, нові потреби  у сфері розвитку географічної освіти призвели до її модернізації. Одним з важливих шляхів подальшого розвитку шкільної географії  вважається формування предметних та ключових компетентностей через  використання наскрізних змістових ліній у навчанні. Вони всебічно розвивають майбутнього громадянина країни. За педагогічними компетентностями  майбутнє.

Наскрізні змістові лінії відбивають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання[ і виховання учнів. Наскрізні змістові лінії є засобом інтеграції навчального змісту, корелюються з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях.

Застосування інноваційних технологій з  наскрізними змістовими лініями у процесі вивчення географії, з одного боку, дозволяє учням підвищити ефективність засвоєння матеріалу, а з другого – дозволяє вчителеві приділити більше уваги питанням індивідуального й особистого зростання учнів, спрямовуючи їх творчий розвиток.

Звертаємо увагу, що Концепція «Нова українська школа» визначає своєрідною «канвою» розвитку особистості учня «переплетіння»  ключових компетентностей       і наскрізних умінь, якими є уміння читати та доносити свою думку, критичне мислення, логічний захист позиції, ініціативність, творчість,  уміння визначати та розв’язувати проблеми, оцінювати ризики, конструктивно керувати емоціями, уміння працювати в команді.

В моїй педагогічній практиці найефективніші є ті уроки географії, де відбувається інтеграція декількох наскрізних ліній. Проводячи моніторингові контрольні роботи в цьому році я вже помітила підвищення успішності учнів на уроках географії. Учні стали активніше приймати участь в міських,обласних та Всеукраїхнських конкурсах. Є багато призерів.  Зросла зацікавленість учнів в розроблені проектів, побудові інтерактивних карт та кросвордів, в проходженні тестування і розв’язуванні задач. Учні з заохоченням беруть участь в інтерактивних вправах. Свої географічні проекти учні захищають не тільки на уроках, але і в шкільних дискусійних клубах, районних семінарах вчителів, міських, обласних та всеукраїнських конкурсах. Серед них є багато переможців.

Використовуючи найулюбленіший свій метод - метод проектів  у своїй практиці, я помітила,  що учні  із задоволенням опановують комплекс  умінь  (пізнавальних, практичних) вчаться опановувати нові знання, а також інтегрувати їх, розширюють свій  кругозір.

У процесі роботи над проектами учні побачили як застосовуються їх знання для вирішення проблем. Вони вчились систематизувати матеріал, виділяти головне, суттєве. При роботі в групі у них виховується почуття колективізму, співпереживання, взаємодопомоги, взаємовиручки. Учні набували навички роботи з Power Point, Word, Exсel, навчились знаходити необхідну інформацію в світовій мережі Інтернет.

Впровадження інтегрованих уроків, що дають можливість наскрізні змістові лінії значно розширює інформаційний компонент навчання, трансформує аспект вивчення, поглиблює розуміння предмету, узагальнює, систематизує матеріал, що вивчається. Дозволяє учням проаналізувати власний внесок у справі збереження довкілля, обрати новий стиль життя.

В своєму навчально – методичному посібнику з цієї теми я надала  методичні рекомендації щодо впровадження наскрізних змістових ліній ключових компетентностей в практику проведення географії описала технології їх реалізації. Я сподіваюсь, що він  допоможе  вчителям географії знайти правильні підходи, щодо   формування в учнів на уроках підприємливості та фінансової грамотності, громадянської відповідальності, здорового способу життя, екологічної безпеки та сталого розвитку.

 

docx
Додано
23 травня
Переглядів
83
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку