До розіграшу
залишилось:
13 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Виступ "Ідея школи Селестена Френе, орієнтована на повагу до вчителя "

Про матеріал

Перед суспільством постало завдання реалізації в школі такого підходу, який забезпечував би рівноправні, колегіальні відносини між учнями та вчителями. Про протиріччя системи освіти Селестена Френе говорить з позицій педагога і психолога, глибоко захопленого пошуком продуктивних рішень оновлення школи, що знайшли своє відображення в його практичній діяльності і створеної на їх основі оригінальної педагогічної концепції.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З  досвіду  роботи

Вчителя  початкових  класів                                                                                       Чередниченко  Л.Р.                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Актуальним завданням сучасної школи є повернення в школу дитини як живої мислячої істоти, душа якого не резервуар для знань, а неосяжний внутрішній світ, де поряд з інтелектуальними елементами багато чуттєвого, підсвідомого. Перед суспільством постало завдання реалізації в школі такого підходу, який забезпечував би рівноправні, колегіальні відносини між учнями та вчителями. Про протиріччя системи освіти Селестена Френе говорить з позицій педагога і психолога, глибоко захопленого пошуком продуктивних рішень оновлення школи, що знайшли своє відображення в його практичній діяльності і створеної на їх основі оригінальної педагогічної концепції.

 Сто двадцять років тому 8 жовтня 1896 року у французькому селі Ванс народився Селестен Френе – майбутній скромний сільський учитель. Він народився в селянській родині на півдні Франції. Закінчити школу йому не вдалося: почалася перша світова війна, і 18-річного юнака призвали до армії. Під Верденом він отримав поранення і потім довго лікувався.

 Свою педагогічну діяльність він почав тільки в 1920 році, в школі містечка Бар-сюр-Луп. Згодом він став засновником і лідером «Міжнародної федерації прихильників нової школи». Включившись на початку XX століття в рух за нове виховання, він створив і до кінця життя керував експериментальною сільською початковою школою, де і реалізував свою альтернативну технологію. 
Великий педагог дав дітям можливість вільно висловлювати свої думки. Діти писали «вільні тексти», писали про що хотіли, коли хотіли і де хотіли. Одним із принципів педагогіки Френе була організація вчителями свого самовираження  і самовираження своїх учнів за допомогою сучасних технологій. Це – мистецтво слухати дітей і відповідати їм серйозно, це – організація спільної колективно – розподіленої та суспільно значущої діяльності, це – експериментування та оновлення середовища для виховання інтересу, і вчителів.

 

 

 

 

Основні положення і завдання школи Френе

 1. Свобода самовираження дитини за природою своєю нічим не відрізняється від дорослого. І дитинство – це не підготовка до життя, а її важливий етап. Дитина не просто порожня посудина,  який слід наповнювати, він вже має певні уявленнями, володіє певним життєвим досвідом.
 2. Навчити дитину мислити: допомогти опанувати методом пізнання, критичним ставленням до дійсності. Основною точкою навчання є властива всім дітям допитливість. Завдання вчителя створювати такі проблемні ситуації, при яких учні відчувають потребу щось дізнатися, навчитися.
 3. Пізнання нового йде шляхом постійного висунення гіпотез.
 4. Помилка не ставиться в провину учня: кожен має право помилятися, це необхідний етап на шляху до знань.
 5. Учні самостійно планують свою навчальну роботу – спочатку на один день, потім на тиждень, далі на місяць. Однак потрібно пам’ятати, що свобода вибору – це не синонім анархії. Саме вчитель організовує навчальний процес.
 6. Створення власних засобів навчання: створення карток, як засіб навчання використовуються продукти вільної творчості учнів: газети та збірники власних віршів, казок, самостійно зняті фільми, складання математичної задачі.

Свою педагогічну технологію Френе класифікував за такими параметрами.

(Класифікаційні параметри технології) 

 • За рівнем застосування: загально педагогічна.
 • За основним фактором розвитку: біогенна + соціогенна.
 • За концепцією засвоєння: асоціативно-рефлекторна.
 • За орієнтацією на особистісні структури: СУД+ЗУН+СДП.
 • За характером змісту: виховна + навчальна, світська, гуманістична, загальноосвітня.
 • За типом управління пізнавальною діяльністю: система малих груп.
 • За організаційною формою: альтернативна.
 • За підходом до дитини: антропоцентрична.
 • За переважними методами: проблемна, розвивається самостійно.
 • За напрямком модернізації: альтернативна.
 • За категоріями учнів: масова.

(Цільові орієнтації)

Основними завданнями школи Френе, цільовим орієнтуванням яких є – всебічне виховання, можна назвати наступні:

 • Коло спілкування школярів повинно бути якомога ширше, йому сприяє одна з форм спілкування – листування.
 • Дослідження в навчанні так званого методу «проб і помилок».
 • Встановлення співпраці не тільки вчителя і розумника, але і між учнями.


Виділив такі концептуальні положення:

 • Навчання – процес природо відповідний, проходить природно, відповідно до розвитку; враховуються вікові особливості та різноманітність здібностей дітей.
 • Відносини між дітьми і ціннісні орієнтації в їх свідомості є пріоритетом навчально-виховного процесу.
 • Суспільно-корисна праця на всіх етапах навчання.
 • Велика увага шкільному самоврядуванню.
 • Цілеспрямовано пробуджується емоційна та інтелектуальна активність дітей.
 • Використання шкільних матеріалів.

Особливості організації школи Френе

 

 • Немає навчання, а є вирішення проблем, аналіз, проби, порівняння, експериментування.
 • Немає домашнього завдання, але постійно задаються питання – вдома, на вулиці, в школі.
 • Навчальні класи, де  викладав Френе, були переповнені, дидактичні прийоми навчання не надавали потрібного впливу, а учні не виявляли і частки інтересу, який вони виявляли під час прогулянок. Френе почав покидати школу, щоб зайнятися вивченням навколишньої природи. Ці спостереження завжди викликали жвавий інтерес дітей. У класі Френе відсутні  уроки від «дзвінка до дзвінка».
 • В школі за системою Френе відсутні оцінки. Педагог називає систему оцінок «однією з найбільш негативних сторін школи» і був переконаний, що вони не служать критерієм інтелектуального рівня дитини і не відображають справжньої якості знань, а лише штовхають дітей до обману, показним зусиллям і нездорової загальності. Відповідно, у відсутності звичних оцінок у класах за моделлю Селестена Френе заохочуються не конкурентність і змагання, а різноманітні форми кооперації. Згідно з ідеями французького педагога, діти повинні твердо знати, що нічого в цьому світі поодинці зробити не можна.
 • У цілому, вся діяльність дітей у класі Френе орієнтована на отримання власного досвіду, отриманого через свої знання. І основою є не лекційне навчання, а порівняння, аналіз, дискусія, пошук шляхів вирішення проблем поза відомими стежками. Діти в класі Френе не знають, що таке помилка. Тут бувають лише непорозуміння, які є цінністю, оскільки розібравшись у них разом з усіма, можна надалі їх не допускати. Тут задається і обговорюється будь-яке питання, а потім всі разом шукають на нього відповідь. При цьому у дітей з’являється впевненість, що ніхто сьогодні – ні вчитель, ні директор, ні академік – не знають всього.
 • Немає програм, є індивідуальне та групове планування учнів кожного класу. Для кожного класу складався місячний план роботи, який містить перелік тем з навчальних предметів, які необхідно вивчити відповідно до державних програм для шкіл. Потім на його основі учні з допомогою вчителя складали індивідуальний тижневий план, де вказувалося, скільки «вільних текстів» він складе, які картки буде використовувати і де (наприклад, в саду або в столярній майстерні) буде навчатися. При цьому межа вільного проектування учня закінчується в тому місці, де починається свобода інших, де він втручається в життя колективу чи думку групи, класу. Тут настає узгодження своїх дій. Наприклад, дитина може пофарбувати всі стільці в класі в червоний колір, але повинна попередньо обговорити це питання з усіма на класній раді.
 • Немає традиційного вчителя, але є вчитель організації спільної справи, які проектуються вчителем спільно з дітьми.
 • Вчитель нікого не виховує, а бере участь у вирішенні спільних проблем. Працювати за системою Френе означає зміну своєї ролі: від всезнаючої через стимулюючу – до ролі куратора і спостерігача, і далі – до ролі активного направляючого члена групи. Учитель припиняє бути тим, хто вирішує, карає і має на все готові відповіді. Так само, як і учні він починає шукати відповіді на виникаючі питання, щоб бути в змозі дати роз’яснення. Результатом цього може стати урок на тему, яка зацікавила учнів. Такі засоби застосування влади, як покарання втрачають свою необхідність. Природно, вчитель школи Френе продовжує виправляти, перевіряти і доповнювати роботу учнів за встановленою домовленістю. Він перестає бути центральною фігурою, зберігаючи, однак, відповідальність за загальний педагогічний процес. Мова тут йде про індивідуальне навчання та оптимальне залучення кожного учня. Вчитель продовжує стежити за мотивацією і стимулює зацікавленість. Так само, як і вся група, він з повагою ставиться до зробленої роботи і проведеному дослідженню. Успіх викликає взаємне задоволення.
 • Немає правил, а прийняті самими дітьми і змінювані в разі потреби норми співжиття. Ці норми з року в рік, для кожного окремо взятого класу формуються заново. Придумуючи свої правила, діти виходять з прецеденту. Припустимо, біжить дитина по коридору і кричить. Його зупиняють його ж однокласники, починають розбиратися, чому і навіщо він кричав, і через якийсь час виводять правило: у яких випадках можна, а в яких – не можна кричати.
 • Немає навчальної дисципліни, але дисциплінує саме відчуття власної та колективної безпеки та спільного руху.
 • Немає класу в загальному сенсі, а є дитячо-дорослий колектив.

 

Які особливості методики Френе

Метод проектів. Група вибудовує колективні проекти , які обговорюються, приймаються, вивішуються на стінах (це можуть бути будь-які, навіть найфантастичніші плани). Вчитель втручається тільки тоді, коли проекти порушують свободу інших. У процесі виконання проекту кожен учень може виступити по відношенню до іншого в якості вчителя.

Клас – відкрита для спілкування та участі інших систем: діти запрошують до себе, самі ходять до інших, переписуються, подорожують. Заохочуються кооперація і співробітництво, але не конкуренція і змагання.

Самоврядування. У школі створюється кооператив, на чолі якого стоїть виборча рада, керівник самоосвітою учнів - вчитель . Процедура підведення підсумків відбувається регулярно: у молодших учнів – щодня, у старших – рідше, у міру потреби.

Культ інформації. Важливо мати знання, але ще важливіше знати, де і як їх добути. Інформація є у книгах, аудіо та відео, комп’ютерних засобах, перевага віддається особистому спілкуванню з власником інформації.

Самовираження особистості дитини також пов’язане з інформацією: діти пишуть вільні тексти – твори, самі роблять друкарський набір, виготовляють кліше, видають книжки.

Письмова мова та навички читання формуються на основі дитячих вільних текстів, які кожна дитина пише і публічно читає. Клас вибирає «текст дня», фіксує його, і всі переписують цей текст, при цьому кожен може внести свої доповнення і «редакторську» правку.

Французький педагог вказував і на ще одне значення текстів. Воно полягає в тому, що «вільний текст» - це не тільки вправи з рідної мови, скільки важливий соціально-психологічний тест, за допомогою якого можна краще зрозуміти взаємини дитини з навколишнім світом, адже складаючи вільні тексти, а потім друкуючи їх, дитина відчуває себе творчою особистістю, діє методом проб і помилок і починає усвідомлювати причини своїх успіхів і невдач. Потім виникла ідея видавати ці тексти. Для цього використовувалася саморобна друкарня. Довгий час типографська машина була обов’язковим предметом в кожній школі, яка працює за методом Селестена Френе. Він вважав, що робота з друкованим верстатом має велике навчальне та виховне значення, тому що при наборі тексту здобуваються навички ручної праці, розвиваються увага і зорова пам’ять, і найголовніше – підвищується грамотність. Перед публікацією того чи іншого тексту діти і вчитель збиралися разом, виправляли помилки і створювали картотеку, куди заносилися помилки, які зустрічаються дуже часто. Поступово Френе прийшов до ідеї спеціальних карток самоперевірки з вправами, за якими можна було б вчитися кожному індивідуально в залежності від своїх граматичних прогалин.

Підручники в школі замінені особливими картками, що містять порцію інформації, конкретне завдання або контрольні питання. Учень вибирає для себе певний набір карток (індивідуальну програму навчання). Френе створив прообраз програмованого навчання – навчальну стрічку, до якої прикріплялися послідовно картки з інформацією, з вправою, питанням або завданням і контрольним завданням. Так з’явилася система навчальних карток не тільки з рідної мови, але й з інших предметів. Кожна картка містила певну частину навчального матеріалу, або конкретне завдання: текст для граматичної вправи, питання з географії, історії, арифметичну задачу і так далі, мала свій номер і систематизувалася у спеціальній картотеці. На уроці дитина з допомогою вчителя могла скласти для себе певний набір карток для особистих занять. Таким чином, поки вчитель приділяє увагу малюкам, старші учні могли самостійно вчитися за картками. Так відбувалася відмова від одного на всіх підручника та єдиного ритму занять, що дозволяв кожній дитині розвиватися у власному ритмі. Френе вважав, що єдиний для всіх підручник виключає можливість індивідуального підходу до навчання, що учні повинні мати у своєму розпорядженні матеріал, за допомогою якого вони могли б самостійно здобувати нові знання. При роботі з картками учні набували навички роботи зі словниками і довідниками, вивчали матеріал у відповідному їм темпі і приділяли більше уваги тим питанням, які їх дійсно цікавлять.

Культ праці. У школі створюється шкільний кооператив, членами якого є всі учні. У режимі дня передбачена робота в майстернях, саду, оборі. Кооперативом керує виборча рада, раз на тиждень проходять загальні збори. Велику увагу приділено гласності. Кожен заповнює чотири колонки загального листа – газети: «Я зробив», «Я хотів би», «Я хвалю», «Я критикую».

Культ здоров’я. турбота про здоров’я дитини включає заняття, пов’язані з рухом, фізичною працею, вегетаріанський режим, методики народної медицини; вища планка тут – гармонія відносин з природою.

Свої практичні рекомендації Селестен Френе адресував малокомплектній сільській початковій школі. Однак ідеї, пафос боротьби з рутиною і відсталістю традиційної системи навчання роблять технологію Френе актуальною для всіх видів навчальних закладів, де панують основні принципи системи Френе – суворий облік особливостей вікової психології і різноманітності здібностей і схильностей учнів, ефективні способи стимуляції їх інтелектуальної та емоційної активності, виховання в дусі високих моральних та громадських ідеалів; будівництво школи, яка буде орієнтована на дитину – члена суспільства; створення середовища, здатного допомогти становленню особистості дитини. Тому на перше місце ставилося не заучування матеріалу тих чи інших наук. Головним визначалося наступне:

 • Здоров’я дитини, її прагнення до знань, розвиток його творчих можливостей, притаманне його природному бажанню постійно рухатися вперед, до максимальної реалізації.
 • Сприятливе середовище, у якому виховується дитина.

Усі таланти Селестена Френе служили одній ідеї -  системі гуманістичної освіти. Складається вона з трьох компонентів:

 1. Створення гуманного освітнього середовища навколо дитини.
 2. Формування моральної гуманної особистості.
 3. Підготовка дитини до життя у відповідності з непростими вимогами епохи і середовища.

Кожен компонент сам по собі – цілий світ педагогічних ідей.

 

 


 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
28 січня 2018
Переглядів
252
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку