Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблема людини в суспільстві, її знеособлення

Про матеріал
розкрити алегоричність образу коня Шептала; вдосконалювати вміння учнів визначати тему, ідею, проблеми художнього твору; бачити красу зображеного; висловлювати власну думку з приводу прочитаного; утверджувати неповторність кожної людської особистості та її право на внутрішню свободу; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість, уміння грамотно висловлювати власні думки
Перегляд файлу

1

 

Тема: Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблема людини в суспільстві, її знеособлення

Мета: розкрити алегоричність образу коня Шептала; вдосконалювати вміння учнів визначати тему, ідею, проблеми художнього твору; бачити красу зображеного; висловлювати власну думку з приводу прочитаного; утверджувати неповторність кожної людської особистості та її право на внутрішню свободу; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість, уміння грамотно висловлювати власні думки, коментувати прочитане, виразно переказувати найвагоміші епізоди і раціонально використовувати час; виховувати почуття поваги до творчості В. Дрозда, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння нових знань та розвитку на їх основі умінь і навичок

Методи і прийоми: слово вчителя, бесіда, аналіз головного героя, робота з текстом твору, робота з підручником, метод «Мікрофон».

Обладнання:  портрет Володимира Дрозда, підручник, відеозапис.

Ланцюжок навчальних ситуацій

1.Актуалізація опорних знань.

2. Повідомлення теми, мети уроку.

3. Обговорення змісту оповідання. Фронтальне опитування.

4. Складання плану до оповідання (орієнтовний приклад).

5. Переказ твору за складеним планом.

6. Ідейно-художній аналіз твору В. Дрозда «Білий кінь Шептало».

7. Проблема людини в суспільстві, її знеособлення (Бесіда за питаннями).

8. Перегляд відео «Білий кінь Шептало».

9. Робота на картках.

10. Творча робота. Складання сенкана.

11. Підсумкова бесіда.

12. Домашнє завдання, інструктаж до його виконання.

Хід уроку

1.Актуалізація опорних знань.

̶  Діти, вам було домашнім завданням придумати закінчення оповідання «Білий кінь Шептало». Здайте мені ваші зошити, я перевірю їх та побачу як ви проявили свою творчість.

 Давайте згадаємо, що ви памятаєте про Володимира Дрозда з минулого уроку.

̶  Де народився Володимир Дрозд?

(село Петрушин на Чернігівщині).

− Чому постать письменника вважають неординарною?

( Бо рідко трапляється так, щоб двадцятилітній юнак, видавши першу збірку новел і оповідань, був одразу прийнятий до Спілки письменників).

̶  Яка доля видалася творам Володимира Дрозда і чому?

(Його творам судилася нелегка доля, бо Україна була частиною радянської імперії і цензура забороняла друкувати твори, з яких поставала справжня душа українства).

− Як говорять про біографію Володимира Дрозда?

(Біографія письменника – його твори).

− Що таке химерна проза?

(Це письмо, насичене міфологічністю, філософськими роздумами, художньою умовністю).

2. Повідомлення теми, мети уроку.

− Сьогодні на уроці ми поведемо мову про коня, якому Володимир Дрозд дав ім'я Шептало. Так, ім'я, а не кличку, оскільки надав своєму героєві багато людських якостей.

−А чи знаєте ви Символом чого є ця тварина для українців?

(Кінь — символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості в праці, в щоденних турботах. Предковічно, коні були помічниками богів, воїнів і, головне, хліборобів.

«Осідлати коня» — означає досягти цілі, здобути кращу долю.

Кінь наполегливий в праці: коли захоче, все у нього вдається, особливо в такій справі, яка вимагає багато енергії, великого напруження всіх його сил.

Його талант — невтомна праця.

Водночас, у своїй працелюбності любить незалежність, залюбки виконує будь-яку важку, але приємну йому роботу. Однак, може «знатуритись», працювати тільки «з-під батога».

Але все це робить відкрито, нічого не приховуючи, тому він — символ чесної й працьовитої людини, має свій характер.

Наші предки вважали, що червоний кінь уособлює вогонь, вороний — зоряне небо, білий — світ предків. Має кінь і магічні здібності: якщо спотикається на праву ногу — добра ознака, на ліву — попередження про невдачу. Це за свою вірність, працьовитість і витривалість кінь нагороджений причетністю до таїн світу.

Білий же кінь зустрічається найчастіше в казках та легендах («скарб, який бачили неодноразово в образі білого коня», «скрізь, де кінь відіграє культову роль, він завжди білий»).

Я.Ф. Головацький описав білого коня, що був при храмі Святовита — бога зелених плодів і воєнної здобичі. Цей кінь належав божеству, тільки жрець міг його годувати і сідати на нього. Кінь слугував для пророцтв перед початком великої справи).

3. Обговорення змісту оповідання. Фронтальне опитування.

- Чи можна вважати Шептала уособленням людини, яка прагне до волі, вираження власної індивідуальності, оцінювати події, характеризувати побачене? Відповідь вмотивуйте.

 

- Білий кінь не полюбляв побут, гурт, загорожі — це свідчення індивідуальності героя.

 

- Чи пишався Шептало тим, що був єдиним білим конем у табуні? Наведіть переконливі аргументи, посилаючись на зміст оповідання.

 

- Як інші коні ставилися до Шептала? Чим це викликано?

 

- Чому білий кінь намагався виділитися з табуну?

 

- Що відчув Шептало, вирвавшись на волю? Про що він мріяв?

 

- Для чого, на ваш погляд, кінь, повертаючись до табуну, свій білий колір змінив на такий, який би його не відокремлював від інших?

4. Складання плану до оповідання (орієнтовний приклад).

− Давайте запишемо послідовно основні події, які відбулися в творі(тобто складемо план).

1.Нелюбов до табунів .

2.Образливий вибір конюха.

3. Виправдання Степанового рішення.

4.Змирився.

5.Спогади про дитинство.

6.Воля.

7. Гірка  правда. Повернення.

5. Переказ твору за складеним планом.

( Учні по черзі переказують ланцюжком твір за планом).

6. Ідейно-художній аналіз твору В. Дрозда «Білий кінь Шептало».

Тема: розповідь про буденне життя коня Шептала.

Ідея: возвеличення гармонії, яка простежується у взаємостосунках людини і світом тварин.

Основна думка: людина і природа — взаємопов’язані, бо становлять єдине ціле.

Жанр: оповідання.

Проблематика:

-  людина в суспільстві;

-  свобода і неволя;

-  особистість і натовп;

-  дійсність і мрія.

 Композиція:

Експозиція:  знайомство читача з конем.

Зав’язка: Степан з конем Шепталом вирушив за зеленим харчем для свиней.

Кульмінація: Шептало на волі, насолодження єю.

Розв’язка: повернення коня додому.

7. Проблема людини в суспільстві, її знеособлення (Бесіда за питаннями).

− Діти, згадайте, що таке алегорія?

(Алегорія (гр. allеgoria — інакомовлення) — вид метафори: інакомомовне зображення предмета чи явища через інші, подібні до них, з метою наочно показати їх суттєві риси).

− Як ви думаєте, чи можна вважати білого коня алегоричним образом?

(Звичайно можна, адже автор хотів нам в образі коня показати людину, яка під впливом «натовпу» зникає як самобутня особистість (тобто відбувається знеособлення) , як поступово вона звикається з насильством, жорстокістю, бо так прийнято в суспільстві).

Під тогочасним суспільством ми маємо розуміти тоталітарне суспільство, коли не було ні свободи слова, ні свободи особистості, ні свободи взагалі. І саме таку модель цього суспільства на прикладі колгоспної стайні змальовує автор.

− Чи притаманні  коневі  Шепталові людські риси характеру?

(Так, притаманні, це такі як: гордість, неповторність, гідність).

−Як ви розумієте кличку коня – Шептало?

( У цьому оповіданні все починається з назви: кличка коня − Шептало − походить від слова «шептати», яке означає притишеність. Автор твору ніби озвучує те, про що мислить і що почуває його герой. І неодмінно треба наголосити: провідний мотив оповідання − самотність, про яку йдеться навіть в епіграфі).

− Яке значення має в творі колір?

(Важливе значення для розуміння ідеї твору має колір: коли Шептало почувається вільним, щасливим, він бачить себе білим, «відважним та одчайдушним, як його давні предки». Коли ж він кориться, погоджується бути таким, як усі, в тексті переважає сіра барва − символ буденності й убозтва, жорстокої і приземленої влади. Влади, яка прагне знищити особистість, приборкати прекрасне, неповторне створіння, що прагне свободи. Адже бездумним натовпом керувати значно простіше!)

8. Перегляд відео «Білий кінь Шептало».

− Вам сподобалося відео?

− Чи повязане воно з нашим оповіданням? Чому?

− Чи вдало, на вашу думку, підібрано пісню до відео?

− Як ви думаєте: людина має залишатися індивідуальністю чи злитися з натовпом?  

9. Робота на картках.

Картка № 1

1. Обґрунтуйте, про що свідчить фраза: «Шепталові подумалося, що весь сьогоднішній вечір — і коли біг, вирвавшись з хлопчачих рук, і коли вигулювався серед високих трав та річці — він відчував власну Степанову руку».

2. Чи можна вважати, що кінь любив і поважав Степана? Свої міркування обґрунтуйте, посилаючись на зміст твору.

3. Змалку білий кінь полюбляв:

а) перебувати на самоті; б) бути виключно у табуні; в) їсти соковиту травичку; г) випасатися біля лісу.

Картка № 2

1. Що, на ваш погляд, свідчить про повернення Шептала додому? Чому він волю проміняв на звичайне буденне життя в конюшні.

2. Про що свідчить думка коня стосовно його зв’язку із Степаном: «Я інакший, ніж вони, нас з тобою таких тільки двоє».

3. За що інші коні недолюблювали Шептала? Бо він:

а) виявляв свій брикливий характер; б) намагався кусатися; в) порозумівся із Степаном;  г) полюбляв хлопця.

Картка № 3

1. У чому полягало ставлення Степана до Шептала і коней загалом? Чи свідчить це про доброзичливі стосунки конюха до своїх підлеглих? Наведіть приклади з твору.

2. Дослідіть, з якою метою В. Дрозд намагався відтворити коня наче людину: почуття, враження, думки, поведінку. Наведіть переконливі аргументи.

3. Чого соромився Шептало?

а) Своєї худої статури; б) невміння тягати плуга; в)  упряжі; г) власного походження.

10. Творча робота. Складання сенкана.

− Діти, чи знаєте ви як складається сенкан? 

( Сенкан складається із одного іменника, двох прикметників, трьох  дієслов, фрази, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного та  слова - синоніма до першого слова).

Кінь.

Розумний, благородний.

Мучиться, страждає, надіється

Вирватися чимскоріш на волю

Шептало.

11. Підсумкова бесіда.

Метод «Мікрофон»:

− Який твір ми сьогодні вивчали на уроці?

− Чи актуальні для сучасної людини проблеми, порушені автором оповідання?

− Як і завдяки яким якостям людина може зберегти свою індивідуальність?

− Яке ваше ставлення до головного героя?

За допомогою алегоричних образів письменнику вдалося правдиво відтворити вплив епохи тоталітарного режиму на людину – її поведінку, погляди, світосприйняття, місце у суспільстві. Ця жахлива епоха наче зомбувала людину, відбиваючи у неї бажання жити і розвиватися вільно, самостійно, без принижень і знущань.

12. Домашнє завдання, інструктаж до його виконання.

Написати твір-мініатюру на тему: «Як я розумію образ білого коня Шептала?»

docx
Додав(-ла)
Бурлака Марія
Додано
16 травня 2020
Переглядів
4995
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку