Впровадження ефективних інтерактивних технологій на уроках географії

Про матеріал

Доповідь на тему "Впровадження ефективних інтерактивних технологій на уроках географії"

Матеріал розроблено для доповіді під час педагогічної наради в загальноосвітній школі.

Вказано: професійне кредо,проблема над якою працює вчитель,суть інтерактивного навчання, мета з якою впроваджують інтерактивне навчання на уроці географії.

Розкрито поняття "мультимедійні засоби на уроках географії"

Наведено приклади інтерактивних технологій , які використовуються вчителем на уроці.


Перегляд файлу

Впровадження ефективних  інтерактивних технологій на уроках географії

       Доброго дня шановна Наталіє Володимирівно та колеги!

Перше, з чого хочу розпочати свій виступ – це озвучити мій життєвий девіз: «Для того, хто бажає досягти чого-небудь, немає труднощів».

Професійне кредо : «Творча особистість сьогодні- успішна особистість у майбутньому»

     Це стосується як вибору форм і методів навчання, так і пошуку нової цікавої і пізнавальної інформації для учнів, з метою створення психологічного комфорту для успішного навчання та виховання учнів.

       Проблема над якою працюю: «Використання інтерактивних форм та методів на уроках географії».    

       Загальновідомо, що викладання географії у школі вимагає нових методичних підходів до навчання учнів, оскільки використання лише традиційних методів навчання, як показує шкільна практика, сьогодні вже не може бути достатньо ефективним. Потрібно навчати дітей з урахуванням індивідуальних можливостей і запитів школярів.

      Однією з умов підвищення ефективності вивчення географії в сучасній школі є побудова процесу навчання на технологічній основі з урахуванням ідей гуманізації навчання та гуманітаризації географічної освіти. Це гарантує досягнення результатів навчання, спрямованих на «формування освіченої творчої особистості», що передбачено стандартом освіти. Для цього необхідно створити комфортні умови навчання, де кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

    Педагогічні інновації пов'язані сьогодні із застосуванням інтерактивних методів у навчальній діяльності вчителя.

       В перекладі з англійської мови слово “інтер” означає “взаємний”, а “акт” – “діяти”. В цілому це означає, що “інтерактивний” – “здатний до діалогу, взаємодії”.

     Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається за умов активної постійної взаємодії всіх учнів. Це взаємонавчання, співнавчання (групове, колективне, навчання у співпраці), де вчитель і учень є рівноправними і рівнозначними суб’єктами навчання. Вони розуміють, що роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють та здійснюють.

Кредо інтерактивного навчання можна сформулювати  приблизно так:

 Те, що я чую, я забуваю,

 Те, що бачу і чую, я трохи пам’ятаю,

 Те, що чую, бачу і обговорюю, я починаю розуміти.

 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

 Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Суть інтерактивного навчання

Воно передбачає:

 • постійну, активну взаємодію, взаєморозуміння учителя та всіх учнів класу — учасників процесу навчання;
 • вирішення загальних, але значущих для кожного учасника завдань, проблем;
 • рівноправність учителя й учнів як суб'єктів навчального процесу.

Впроваджуючи інтерактивні технології на уроках географії я маю на меті:

 • створити умови для залучення всіх учнів класу до процесу пізнання;
 • сформувати у школярів як предметних, так і загально-
  навчальних умінь та навичок;
 • надати можливості кожному учню розуміти і рефлексувати з
  приводу того, що він знає і думає;
 • сприяти виробленню життєвих цінностей;
 • створити атмосферу співпраці та взаємодії;
 • розвивати комунікативні якості і здібності;
 • створити комфортні умови навчання, які б викликали у кожного учня відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захи­щеності, неповторності та значущості.

Інтерактивне навчання географії передбачає:

 • моделювання життєвих ситуацій;
 • вирішення творчих завдань;
 • використання розминок (енергізаторів);
 • використання рольових ігор;
 • спільне розв'язання проблем тощо.

 

    Хочу зупинитися на деяких  з інтерактивних методів, які найчастіше використовую на уроках.

 1. На етапі актуалізації використовую такі методи :
 • «Так чи ні»
 •  «Мозковий штурм»
 • Інтелектуальна розминка
 • Прийом «Кросворд»
 • « Вірю – не вірю»
 • «Шквал питань»
 •  « Спіймай помилку» (учитель пропонує факти в прихованими помилками.Учні вказують на них)
 • «Доповни речення»
 • «Знайди пару»
 • «Ланцюжок»
 1. На етапі мотивації начальної діяльності:
 • «Асоціація»
 • «Дивуй»
 • «Мені це цікаво»
 1. На етапі вивчення нового матеріалу:
 • «Творча лабораторія»
 • Робота в групах
 • Прийом « Математичні задачі»
 • Конференція
 • Тренінги
 • Лекція-діалог
 1. На етапі закріплення знань:
 • «Лови помилку
 • « Географічний крос»
 • «Експрес – тести»
 •  «Географічний   футбол»
 • «Географічний диктант»

   З практики роботи можу сказати, що інтерактивні технології від час проведення уроків позитивно сприймаються учнями та сприяють більшій зацікавленості у вивченні матеріалу.

      Але, хочу зупинитися на деяких із них більш детально, які на мою думку найефективніші на уроках географії саме для нашої школи:

 1. По-перше, це «Мозковий штурм»

    Одним із ефективних методів викладання географіє являється використання мультимедійних систем. Викладання географії пов’язане з використанням величезного обсягу найрізноманітнішої інформації, що робить застосування комп’ютерної тех­ніки особливо ефективним.

Загалом, виходячи із загальних засад методики ви­кладання географії, використовую мультимедійні засо­би з метою:

а) демонстрування й розкриття особливостей і за­кономірностей розвитку географічних явищ;

б) показу певної території, її комплексної характе­ристики й виділення характерних особливостей;

в) демонстрування різних схем, карт, графіків, та­блиць тощо;

     г) контролю знань, умінь і навичок учнів;

     д) проведення географічних ігор.

Використання мультимедійних засобів на уроках географії відбувається завдяки таким методам, як:

• системний аналіз;

• методи передачі, збереження та захисту інформації;

• безпаперові технології;

•методи колективного використання різноманітних інформаційних ресурсів та ін.

     Використання мультимедіа-презентацій дозволяє вчителеві зручно й ефективно візуалізувати статичну й динамічну інформацію, самостійно готувати завдання, підбирати навчальний матеріал.

     Вважаю, що створення та використання уроків-презентацій дає максимальний ефект на уроках географії. Матеріали до уроків, які можна демонструвати за допомогою комп’ютерної техніки, створюють на уроках особливу атмосферу та настрій. Можна виділити наступні особливості даної технології:

· якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані;

· зручне пояснення виду роботи з різним приладдям;

· легке усунення недоліків і помилок у слайдах;

· детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми залежно від підготовленості учнів; коригування темпу й об’єму навчального матеріалу;

· достатньо добре освітлення під час демонстрації презентації робочого місця учнів;

· значне підвищення рівня використання наочності на уроці;

· зростання продуктивності уроку;

· зміна ставлення до ПК: діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій області людської діяльності, а не лише як засіб для гри.

       Комп’ютерне навчання географії значно активізує пізнавальну діяльність учнів. Нині цього вже важко досягти традиційними методами. Застосування пер­сональних комп’ютерів та мультимедійної дошки ви­рішує проблему змісту навчання, нових його форм і методів, значно підвищує рівень мотивації в навчанні.

     Завдяки урокам, на яких використовують інтерактивні засоби, якісно змінюється відношення учня до географії, як до шкільного предмету, при цьому підвищується навчальна і пізнавальна діяльність на уроці, сприйняття нового матеріалу і його засвоєння. Отже, використовуючи інтерактивні методи, учитель інтенсифікує процес навчання, робить його більш наочним і динамічним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Міняйло Марина
Пов’язані теми
Географія, Інші матеріали
Додано
27 серпня 2018
Переглядів
673
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку