Євразія. Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу.

Про матеріал
Дійшла черга і до найбільшого материка нашої планети. На ньому знаходиться наша держава Україна. На будь-який інший материк, частину світу чи країну ми дивимося не з якоїсь абстрактної площини, а з України. Ми сприймаємо все чуже й далеке через відоме, рідне, близьке нам. Разом із тим, ми — європейці. Наш характер, зовнішність, наша доля — європейські, а не азійські чи євразійські. Тому як нація, суспільство, держава ми належимо не до материка Євразія, а до частини світу — Європи. Тож мандруємо до Євразії, а значить до Європи та Азії!
Перегляд файлу

                                                                    положення.                                  EBpa3iT на двЈ частини CBiTY.

320 34820

0,0/09 0 3S

11 12

10

                                                                                             про положення материка.

                                                                                             Навчитеся визначати чинники формування материка; типи за Тх живленням i режимом.

                                                                                             Ознайомитеся з характерними рисами природи i населення EBpa3iT.

материка та його вплив на формування природи й види господарськоТ людини на материку.

                                                                                             сучасного впливу господарськоТ людини на природу материка.

ЯКП ДВА МАТЕРИКИ РАДОМ СТВОРЮЮЉ ОДНУ ЧАСТИ НУ СВПТУ?

Пошл Евраз:Т на дв: част ини свиту. Евраз:я — наЙб:льшиЙ материк Земли. Його площа — 53,4 млн км2. це Ольше третини всього суходолу. Закономрно, що природа Евразй' Е найОльш рвноманпною.

Тут зосереджена найОльша частина населення планети. За особливостями природи та господарювання Евразпо можна порвняти лише з Пвничною Америкою.

11 12

10

Евразв — ЕДИНИЙ материщ який ОМИва€ТЬСЯ водами вОх чотирьох океанв: на пвноч1 — Пвнвчним

Льодовитим, на гнвдъ-п — 1нд1йським, на захот — Атлантичним, на сход1 — Тихим. Береги Евразй' дуже розчленова}-н затоками й морями. Загальна довжина береговоТ J1 1 H lT материка — близько 700 тис. км. Евразв вражае своТми розмирами. 13 заходу на о«д материк простягаеться Ольше,        на В, а з гпвно'-п на пвдень — на 70 тис. км.

image

image

image
image

Найменш image в     image частину Европи вивчав у XVI ст. голландський мореплавець Баренц. BiH   групу ocTpoBiB imageострови Ведмежий i Нова Земля.

imagei imageузбережжя A3iT на початку XV ст. imageкитайська image на       з Ченг Хо.

image

image

*             У image природи Центральнот A3iT i Далекого Сходу великий внесок зробив М. М.

image

image
image

ПржеваЛЬСЬКИЙ, imageпочесний член imageimageтовариства.

*             BiH пройшов понад 30 тисяч км територКю image Китаю, Далекого Сходу PociT. час цих image про дикого коня i верблюда. Пржевальських походить з УкраТни.

image

image

*            

image

imageimage
image

Гори й пустелЈ ЦентральноТ A3iT, ТЈбет i image захЈд Китаю вивчав наприкЈнцЈ XlX — imageна початку ХХ ст. шведськиЙ дослЈдник С. ГедЈн. BiH описав знаменитий Шовковий шлях i витоки багатьох великих EBpa3iT.

imageузбережжя материка в image XVIll ст.    дослЈджував мореплавець, image флоту В. Беринг, датчанин за походженням. BiH HaHic на карту узбережжя image Камчатка. його        Ha3BaHi море, протока й острови.

image

Значний внесок у справу EBpa3iT зробили арабськЈ й мандрЈвники. На початку XlV ст. 16H Баттута за 30 P0l<iB пройшов i проплив понад 75 тис. миль. BiH побував у на Балканському УкраТни, у

                                                                                A3iT,                                                            1ндонезп и КитаТ

image

image

image
image

У землеробське ОСВОЕННЯ imageземель EBpa3iT значний внесок image XlX — на початку та в image ХХ ст. зробили image Цей процес почався ще у XVlll ст., коли украТнцЈ почали заселяти image землј ПЈвнЈчного Кавказу, потјм через Поволжя,

Урал, image на Далекий cl<pi3b, де знаходяться в EBpa3iT чорноземи, живуть i обробляють землю нащадки image — представники однКТ з imageхлЈборобсы<их нацЈй свЈту.image

image

складаеться з двох частин CBiTY — Европи та A3iT,

— единиЙ материк, який омиваеться водами BCix чотирьох 01<eaHiB, мае затоками й морями береги.

положення та         материка визначають надзвичайну pi3H0MaHiTHicTb його природи.

вченими, починаючи з античних

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ

7. Яю частини св•ту утворюють материк Евразв?

2. За картою порвняйте широти, в яких знаходяться Пвнвчна Америка Евразя?

З. Позначте на КОНТУРНIЙ карп океани, найб•лы-ш моря, острови, затоки й протоки, що омивають береги Евразй'.

4.            Чому так мало розчленова}--п       береги ЈНД!ЙСЬКОГО океану?

5.            П:дготуйте повщомлення про одного в дослщникв A3fi.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Волошкова Алла Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Пов’язані теми
Географія, 7 клас, Презентації
Додано
17 лютого
Переглядів
101
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку