Взаємовідносини з педагогічним колективом

Про матеріал
У педагогічному колективі отримують свій розвиток творчі здібності педагога, а також в колективі педагог може оцінити свої якості та майстерність.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Взаємовідносини з педагогічним колективом

Номер слайду 2

План: Поняття колективу. Розвиток колективу. Управління колективом. Права членів колективу. Педагогічна етика. Міжособистісні конфлікти. Шляхи вирішення конфлікту. Методи поліпшення взаємовідносин

Номер слайду 3

Поняття колективу"... Немає людей більш допитливих,невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учителі" В. Сухомлинський Колектив ( від lat. collectivus – збірний, нагромаджений) – соціально значуща, компактна група людей, яка об’єднана спільною метою, узгодженою діяльністю для досягнення мети і має органи самоврядування.

Номер слайду 4

У педагогічному колективі отримують свій розвиток творчі здібності педагога, а також в колективі педагог може оцінити свої якості та майстерність. Тільки в колективі педагог може показати свій рівень знань і рівень знань своїх колег, а саме: Злагодженість та згуртованість;Доброзичливість у своїй професії;Уважність до людей;Чутливість та тактовність.

Номер слайду 5

Розвиток колективу. Основними факторами, що впливають на формування – психологічного мікроклімату в колективі є:результативність праці педагогічного колективу (якість засвоєння знань і рівень вихованості учнів); плинність кадрів; стан трудової дисципліни;частота конфліктів.

Номер слайду 6

Типи особистостей педагогічного колективу: Пасивний тип;Ізольований тип;Колективістський тип;Організаторський тип;Конформістський тип;Діловий лідерський тип;Виконавчий тип;Експертний тип;Критичний тип.

Номер слайду 7

Об’єктивними показниками сприятливого психологічного мікроклімату є: зміст праці та ступінь задоволення нею; умови праці і побуту та задоволеність ними; ступінь задоволеності стосунків між усіма членами колективу та учнів; стиль керівництва, особистість керівника та задоволеність ними. Для колективу дуже важливо мати атмосферу єдиної команди, де чітко сформульовані завдання, критерії оцінки результативності роботи, розроблені механізми стимулювання працівників.

Номер слайду 8

Взаємодія колективу залежить від взаємодії кожного педагога, між собою не звертаючи уваги на статус та високий рівень своєї освіченості. В будь — якому колективі потрібна підтримка один одного в скрутних випадках. Під час взаємодопомоги педагогічний колектив допомагає менш досвідченим педагогам підвищити свій рівень знань та умінь. Педагогічний колектив допомагає згуртуванню колективу, допомагає розв’язанню педагогічних задач, стимулюють на активну діяльність, допомагає адаптуватись молодим педагогам. Злагоджена робота педагогічного колективу залежить від: змісту та умови роботи, міжособистісних стосунків, стиль та особистість керівника.

Номер слайду 9

Взаємодія вчителів, залежно від того, наскільки вони дотримуються інтересів один одного, може розгортатися на таких засадах: а) співробітництво — взаємодія, за якої педагоги сприяють задоволенню інтересів один одного, дотримуються приблизного паритету, об'єднують свої зусилля добровільно, спираючись на усвідомлення значення і необхідності розв'язання спільного завдання, на прагнення допомогти іншим учасникам спільної справи. Між ними виникають взаємні обов'язки і відповідальність; б) суперництво — боротьба учасників взаємодії за реалізацію своїх інтересів, утвердження своєї позиції; в) домінування — підкорення своїм інтересам партнера по взаємодії з використанням слабкості його позиції.

Номер слайду 10

Управління колективом. Чинником, який сприяє стабілізації взаємин у педагогічному колективі, є вміле керівництво: знаходити з підлеглими спільну мову, цікавиться їхніми проблемами, згуртовувати колектив навколо себе, використовуючи розум і досвід, створювати особливу атмосферу задоволення педагогічною працею, яка сприяє розвитку творчості, педагогічної майстерності, справедливо оцінювати результати праці. уміння поважати людей,

Номер слайду 11

Тактовність, витриманість, простота, товариськість, справедливість – усе це сприяє згуртуванню членів колективу навколо керівника, виникненню почуття поваги, довіри і любові до нього, що зміцнює позиції, дозволяє ненастирливо висувати вимоги у формі прохання, побажання, поради або пропозиції. Крім того, людяність у взаєминах підвищує емоційний тонус, сприяє готовності працювати на совість, виконувати вимоги адміністрації. У колективній діяльності важливо правильно планувати спільні дії, узгоджено виробляти, ухвалювати і реалізовувати рішення. Їх ефективність залежить від гармонійності відносин у групі. У реальному бутті вони постають як система дій, за якої емоційний імпульс, вчинок однієї особи чи групи зумовлює відповідну реакцію інших осіб і виявляється як феномен “публічного ефекту” (зміна поведінки через вплив присутніх осіб).

Номер слайду 12

Права членів колективу- захист професійної честі, гідності;- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;- індивідуальну педагогічну діяльність;- участь у громадському самоврядуванні;- користування подовженою оплачуваною відпусткою;- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;

pptx
Додано
11 листопада 2023
Переглядів
380
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку