10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність. Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.

Про матеріал

Дана розробка уроку допоможе;

 • -сформувати поняття про явища фізичні і хімічні, з'ясувати ознаки хімічних реакцій і умови їх перебігу за експериментальними даними;
 • -розвивати спостережливість та уміння робити висновки;
 • -формуватинауковийсвітогляд та любов до предмету;
 • -формувати соціальну компетентність;
 • -узагальнити вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки;
 • -виховувати наполегливість в досягненні мети;
 • -виховувати прагнення досліджувати навколишній світ
Перегляд файлу

Тема уроку. Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.

 

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.

Мета уроку:

 • сформувати поняття про явища фізичні і хімічні, з'ясувати ознаки хімічних реакцій і умови їх перебігу за експериментальними даними;
 • розвивати спостережливість та уміння робити висновки;
 • формувати  науковий  світогляд та любов до предмету;
 • формувати соціальну компетентність;
 • узагальнити  вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки;
 • виховувати наполегливість в досягненні мети;
 • виховувати прагнення досліджувати навколишній світ

Тип уроку: урок вивчення і первинного закріплення нових знань.

Форми роботи: розповідь, демонстраційні досліди, робота з  презентацією та підручником.

Обладнанняі матеріали: розчини: НСl, AgNO3,  NaOH, крейда, сірники, пробірки.

Очікувальні результати:

 • учень називає ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння;
 • наводить приклади явищ у природі, техніці, побуті; явищ природи, пов’язаних зі зміною сезонів; явищ природи;
 • розрізняє: тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні та біологічні явища;
 • пояснює значення горіння і гниття;
 • характеризує: горіння як приклад хімічних явищ;
 • робить висновок про різноманітність тіл і явищ природи;

 

                                               ХІД УРОКУ

І. РЕФЛЕКСІЯ

Привітання, перевірка відсутніх та підготовки учнів до заняття.

Учитель. Для успіху на уроці нам потрібен ваш хороший настрій. Тому подивіться на сусіда по парті, усміхніться один одному та побажайте всього доброго.

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ ТА ОЧІКУВАНИХ  РЕЗУЛЬТАТІВ.

Асоціація «Квітка»

Учитель. Згадайте, які явища ми вивчали на уроках природознавства в початковій ланці і запишіть їх на пелюстках квітки.

Фізичні, біологічні, механічні, теплові, звукові, світлові, магнітні, електричні, хімічні.

Подивіться навколо себе і ви помітите, що ніщо в світі не стоїть на місці, все змінюється. Щомиті хтось народжується, хтось вмирає, щось змінює свою форму (вода), колір (небо) та ін. Усі зміни, що відбуваються у природі, називають явищами природи. Кипіння, випаровування і замерзання води, дощ, сніг, рух Сонця, зміна дня і ночі, листопад - все це явища природи. З більшістю явищ ми вже знайомі з курсу природознавства. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про фізичні та хімічні явища.
ІІІ. Актуалізація опорних знань

1.Перш за все давайте з’ясуємо, чим відрізняються між собою фізичні та хімічні явища?

2.Що спільного між ними. для цього розглянемо приклади.

1. Вправа «Мікрофон»

1.Які зміни відбуваються з водою в природі протягом року?

2.Як саме змінюється агрегатний стан води в природі?
3. Від чого залежить агрегатний стан води в природі?

4.Як саме впливає температура на зміну агрегатного стану води в природі?
5.Чи відбуваються зміни в молекулі самої речовини?  
Так, дійсно, якщо речовина змінює свою форму чи агрегатний стан, але при цьому молекули речовини не змінюються, то ми говоримо про фізичні явища.

2. Хімічне явище – це хімічна реакція. Потрібно знати ознаки хімічних реакцій та уміти визначати хімічні реакції за цими ознаками.

Хімія – наука експериментальна. Тому виконаємо для здобуття нових знань ряд експериментів, бо дослід – це основа пізнання.

Перед роботою повторимо правила техніки безпеки.

Демонстрація №1 Возьмемо крейду , додамо хлоридну кислоту. Що спостерігаємо? ( Виділення газу). Яке явище? Чому?

Демонстрація №2. До розчину  Купрум(II)сульфату додаємо розчин Натрію гідроксиду. Що спостерігаємо? ( Поява  блакитного осаду). Яке явище? Чому? 

Демонстрація 3. До розчину NаOH додаємо 1 краплю фенолфталеїну- колір малиновий. Додаємо хлоридную кислоту- колір зникає. Яке явище? Чому?

Демонстрація №4. Відео зміна колору

Демонстрація №5. Відео світіння

Зробимо висновки: 

 при фізичному явищі змінюється форма тіла, агрегатний стан речовини, але сама речовина не змінюється. А при хімічному явищі змінюється склад речовини і його властивості, тобто змінюється речовина. Якими ж зовнішніми ефектами супроводяться  хімічні явища? Це зміна кольору, випадання осаду, виділення газу, поява запаху, виділення або поглинання тепла, виділення світла.

А які ж умови необхідно створити, щоб відбулася хімічна реакція? Це наявність речовини, перемішування, подрібнення, зіткнення речовин, зміна температури і тиск ( для газів). 

 

3. Робота в групах: « Довідкове бюро», « Загадки».

Група №1. Явища: 1. Утворення хмар.

                                 2. Пригорання їжі на сковорідці.

Загадка:                      Восени кружляють,

 На землю лягають

 З землі не встають

 Й одразу  гниють. (Лістопад- явище фізичне, а

 перегнивання листя - хімічне).

Група №2.  Явища:  1. Утворення інею.

                                  2. Скисання молока.

Загадка:                   Біла димка все ховає -

                                  Зупинився авто рух.

                                  Дім, дерева – все зникає,

                                  І не видно навіть вух.... (Туман)

Група № 3.  Явище:  1. Розширення ртуті в термометрі при підвищенні

 температури.

                 2. Горіння вогнища.

Загадка : Взимку спить, а навесні шумить. (Варіанти відповіді - сніг лежить і тане. Річка під льодом і льодохід. )

Група №4.  Явище: 1. З глини  виготовляють цеглу.

                                 2. Протухання яєць .

Загадка:  Стоїть  стовп, горить світло, а вугілля немає. ( Горить свічка).

Група №5. Явища:   1. Утворення сиру з молока.

                                    2. Виготовлення соку з яблук.

Загадка:                    Не вогонь, а печеться,

                                    Не бджола, а жалить.  ( Кропива містить мурашину кислоту, яка подразнює  шкіру, тобто явище хімічне).

4. Хімічні реакції.

Зміни, що відбуваються з речовиною внаслідок хімічних явищ, описуються хімічними реакціями.
Хімічна реакція – це умовний запис хімічного процесу за допомогою хімічних формул та індексів.
Речовини, що вступають у реакцію, називаються вихідними речовинами, або реагентами.
Речовини, що утворюються в результаті реакції, називаються продуктами реакції.
Умовний запис хімічної реакції:
А + В = С + D
Повернемося до мідного дроту і запишемо хімічну реакцію, яка описує зміну, що відбулася з міддю.
Cu + O2 = CuO
- Які речовини є вихідними? (Мідь і кисень).
- Яка речовина є продуктом реакції? (Купрум (ІІ) оксид)
Робота з презентацією. Що зображено  на слайді.

  Вогонь та процес гниття

Хімічні явища, що супроводжуються виділенням світла й тепла, дістали назву горіння. Реакції горіння – це взаємодія простих і складних речовин з киснем. Необхідні 2 умови – вільний доступ кисню, температура речовини досягає температури її займання.

Гниття як хімічне явище подібне до горіння, однак при ньому відділяється лише тепло. Може бути корисним і шкідливим. 

Логічні завдання з теми "Фізичні і хімічні явища".

1.Взимку  стало  холодати

І  ставок  вже  не  пізнати:

Там,  де  була  рідина,

Лиш  дзеркальна  площина.

Що  за  диво  кристалічне?

Це  фізичне  чи  хімічне?   (фізичне)

 

2. В  нас  в  дворі  живе  корова.

Молоко  п'єм  для  здоров'я.

А  побуде  в  теплій  хаті-

Будем  сир  й  сметану  мати.

Що  за  наслідок  логічний?

Він  фізичний  чи  хімічний   (хімічний)

 

3. На  вогні  пластинка  мідна

Почорніла,  вірогідно.

Що  за  явище  незвичне?

Це  фізичне  чи  хімічне   (хімічне)

 

4. Осінь  стала  вмить  до діла-

Листя  геть  все  пожовтіло.

Що  за  результат  класичний?

Він  хімічний  чи  фізичний  (хімічний)

ІV. Узагальнення та закріплення знань

Вправа «Знайди помилку»

Повернувшись додому з уроку хімії, учень подумав: «Як же багато навколо нас хімічних явищ! Наприклад: а) іде тепло від батареї опалення; б) закипає вода у чайнику ; в) горять іменинні свічки; г) мама «гасить» соду оцтом, готуючи тісто; д) олійна фарба висихає на повітрі; е) скисає молоко, не випите кішкою; ж) після додавання цукру чай стає солодким; з) з відкритої пляшки «Фанти» виділяються бульбашки газу; и) на цвяхах з´являється іржа». Допоможіть учневі розібратися, які процеси хімічні, а які фізичні.

Завдання.
Із запропонованого переліку явищ вибрати:
І варіант фізичні явища
ІІ варіант хімічні явища.
а) іде тепло від батареї опалення;
в) горять іменинні свічки;
г) мама "гасить" соду оцтом, готуючи тісто;
д) скисає молоко, не випите кішкою;
ж) після додавання цукру чай стає солодким;
з) з відкритої пляшки "Фанти" виділяються бульбашки газу;
і) на цвяхах у гаражі з'являється іржа;
к) узимку гілля дерев вкривається памороззю;
л) за зиму опале листя згниває;
м) запах розлитих парфумів швидко поширюється по всій кімнаті;
н) з часом на стінках чайника утворюється накип.

V. Підведення підсумків уроку.
1. При фізичному явищі речовина змінює свою форму та колір, проте сама не змінюється.
2. При хімічному явищі відбувається утворення нової речовини.
3. Хімічне явище описується хімічним рівнянням.
4. Хімічна реакції має певні ознаки і відбувається за певних умов.


VІ.Закінчити речення очікувань:

1. Я знаю, що під час хімічних явищ молекули речовини…

2. Я знаю, що під час фізичних явищ молекули речовини…

3. Я знаю, хімічні явища описуються…

4. Я знаю, що хімічну реакцію складають за допомогою ___, та _ …

5. Я знаю, що речовини, які вступають в реакцію називають

6. Я знаю, що кінцевими продуктами реакції називають

7. Я знаю, що ознаками хімічної реакції є

8. Я знаю, що для того, щоб відбулася реакція необхідно

VІІ. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника § 14, 15 ст. 102-115.

Станьте дослідниками природи зробіть міні-проект

Висушіть шкаралупу двох курячих яєць та подрібніть їх. Отриманий порошок розділіть на дві частини і помістіть його у дві прозорі посудини. В одну налийте 2 столові ложки води, у другу — стільки ж оцту. Спостерігайте за змінами в обох посудинах. У якій із них відбулося хімічне явище? Як ви про це дізналися? Зробити опис.

 

 

 

 

 

 


 

 

docx
Пов’язані теми
Природознавство, Розробки уроків
Інкл
Додано
12 січня 2018
Переглядів
5566
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку