16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАУРОКАХ ІСТОРІЇ

Про матеріал
Проектні роботи на уроках історії. Метод проектів на уроках суспільно-гуманітарного циклу має ще і інші переваги: - Залучення учнів до безпосередньої діяльності; - Посилює увагу й пам’ять учня, пробуджуючи його цікавість до матеріалу; - Сприяє кращому запам’ятовуванню учнем програмового матеріалу через виникнення в його свідомості певних логічних зв’язків; - Удосконалює процес викладання предмету, заохочує учнів до вивчення предмету шляхом урізноманітнення не лише матеріалу, а й методів викладання; - Розвиває в учнів спостережливість, уяву, пам’ять, зв’язне мовлення, навички аналізу окремих історичних подій та фактів і вироблення на основі даних цього аналізу певних висновків.
Перегляд файлу

З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАУРОКАХ ІСТОРІЇ                     

 «Головною метою освіти повинно бути виховання молоді, яка може творити нові речі… Яка є творча, винахідлива та дослідницька, яка може критично та докладно ставитися до всього, а не тільки сприймати те, що їй надається»                                                                                     Ж. Піаже 

Ми маємо цілеспрямовано розвивати підприємницькі та інновативні таланти усіх молодих людей – заохотити їхні ініціативність, цікавість, уяву, креативність та навички співпраці, а також аналітичні здібності – разом із такими необхідними рисами характеру, як наполегливість, емпатія та міцна моральна основа. [3;44]

Під час проектної діяльності учні навчаються командній роботі, отримують навички міждисциплінарного вирішення проблеми, у них виникає відчуття спроможності, яке надає людям впевненість задля ризику. «Для мене особисто відчуття спроможності означає, що студенти по закінченню навчання можуть застосовувати те, чого навчилися, для вирішення зовсім нових завдань за допомогою тих засобів, які вони ніколи раніше не застосовували». [3;82]

Крім того використання методу проектів на уроках суспільно-гуманітарного циклу має ще і інші переваги:

 • Залучення учнів до безпосередньої діяльності;
 • Посилює увагу й пам’ять учня, пробуджуючи його цікавість до матеріалу;
 • Сприяє кращому запам’ятовуванню учнем програмового матеріалу через виникнення в його свідомості певних логічних зв’язків;
 • Удосконалює процес викладання предмету, заохочує учнів до вивчення предмету шляхом урізноманітнення не лише матеріалу, а й методів викладання;
 • Розвиває в учнів спостережливість, уяву, пам’ять, зв’язне мовлення, навички аналізу окремих історичних подій та фактів і вироблення на основі даних цього аналізу певних висновків.

У навчальній програмі «Історія Америки» штату Канзас одна з цілей  програми курсу – це розуміння сучасності з розумінням минулого; спостереження та розуміння людей у різний час. Завдання – це навички оцінювання, дослідження, аналізу, а не просто відтворення навчального матеріалу. Учні на уроках аналізують навчальний матеріал, роблять власні висновки, розвивають критичне мислення. Тобто діти отримують практичні навички та знання. На мій погляд ми можемо цього досягти через проектну діяльність під час уроків та у позакласній роботі.

Наведу приклади практичного застосування проектних методик під час уроків.

1. Телевізійна програма

Завдання: Підготувати телевізійну програму новин у об’єднаних групах.

Серед учнів групи обираються: головний випускового редактора; відповідальний за весь випуск; телеведучий, відповідальних за окремі фрагменти програми. Команди представляють якусь умовну державу, і в інформаційний випуск вносять такі розділи:

  офіційні новини вашої «держави»;

  сюжет з коментарем із внутрішнього життя країни;

  інтерв’ю з відомою особою;

  новини міжнародного життя, тобто події в інших «державах»;

  новини культурного життя й спорту;

  й на закінчення, як звичайно, – погода.

За відведений головним редактором час необхідно підготувати свій сюжет і в тому ж порядку по оголошенню головного редактора подати його «в ефір». Отримані випуски зніміть на відео та змонтуйте единий сюжет теленовин

2. Опис історичного роману

Завдання: Оберіть історичний роман про життя видатної особи або важливу подію тієї чи іншої історичної епохи.

Композиція опису:

1. Вступ:

 • Укажіть назву книги, автора, де книга опублікована, дату, кількість сторінок;
 • Подайте стислі відомості про автора (хто він, де живе або жив, інші його праці);

2. Зміст книги:

 • Визначте, до якого історичного періоду належить описана подія, який основний сюжет книги, назвіть головних дійових осіб роману (100- 200 слів).

3. Основна частина:

 • Опис зосереджується навколо трьох вибраних аспектів життя (політичне, економічне, релігійне, військове, побут). Як ці аспекти зображені в історичному романі? Що Ви дізналися про ту епоху?
 • Використовуйте конкретні приклади для того, щоб пояснити свої зауваження.

4. Критика:

 • Охарактеризуйте стиль і зміст – чи зрозуміло і добре написана книга, чи логічно викладені історичні події, чи важко її читати? Чому? Чи переконливо автор описав життя в романі?
 • Підтвердьте свої погляди фактами, чи використані карти, картини, чи діють відомі історичні особи?

5. Висновки:

 • Ваше загальне враження від книги, зауваження. Чи порадили б Ви прочитати цю книгу своєму товаришу, знайомому? Чому?

3. Аналіз фільму

 1. Назва фільму
 2. Дата створення
 3. Хто продукував/створив?
 4.  Який період/добу висвітлює фільм?
 5. Головна ідея фільму, яка відповідає темі курсу
 6. Яке дослідження використано у фільмі для підтвердження ідеї?
 7. Назвіть головних дійових осіб фільму.
 8. Якими додатковими засобами доводить режисер фільму свою ідею?
 9. Якби ви були режисером, щоб Ви ще використали, щоби підкреслити головну ідею фільму?

4. Проект «газетні статті»

Пропоновані теми:

 1. Політичні партії України (будь-яка партія, на вибір учня).
 2. Церква в Україні.
 3. Загальні релігійні проблеми України.
 4. Розвиток економіки та розв’язання економічних проблем України.
 5. Військова політика України.
 6. Українці в східних і західних діаспорах.
 7. Міжнародні зв’язки України.
 8. Екологічне становище в Україні.
 9. Охорона здоров’я в Україні.
 10. Стан освіти в Україні.
 11. Український спорт на міжнародній арені.
 12. Корупція в Україні. Можна обрати іншу тему.

Завдання:

А. Підбирайте статті з українських газет та журналів, навіть із зарубіжних видань газет, якщо вони відповідають темі.

Б. Виберіть 10 статей. Усі статті повинні бути датовані: на один місяць або на семестр чи півріччя.

В. Намагайтеся вибрати не більше 4 статей з однієї газети чи журналу.

Г. Зміст папки:

- на титульній сторінці вкажіть загальну тему газетних добірок, прізвище та ім’я, клас, дату, прізвища вчителя, власну ілюстрацію до теми;

- вступ – стислий опис мети створення папки;

- обрану тему прикріпіть до аркушу паперу, на якому вкажіть для кожної статті:

- назву газети, дату, автора статті;

- мету, з якою написана стаття;

- тип статті – інформативна, контрверсійна (подає різні погляди) чи висловлення власних думок автора (редакційна);

- джерело, звідки автор отримав інформацію (автор – свідок подій, чи цитує когось, чи подає статистичні матеріали). Наведіть приклади;

- чи стаття переконлива, збалансована, чи подає різні погляди?

- підсумок: що Ви думаєте про цю статтю?

Д. Загальні висновки до теми:

√ Чого Ви навчилися?

√ Про що нове Ви довідалися зі статей?

√ Чи сподобалося Вам працювати з газетними матеріалами?

5. Проект «Аспекти життя середньовіччя»

Пропоновані теми проектів

1. Одяг і прикраси. Їжа і напої

2. Пірати середньовіччя.

3. Зброя та військове спорядження.

4. Життя лицаря.

5. Житло. Середньовічні замки.

6. Середньовічні школи і університети.

7. Розвиток медицини.

8. Архітектура.

9. Судочинство та право, закони.

10. Міста.

11. Жінка Середньовіччя.

Представлення може бути у формі:

 • усної доповіді-звіту; з використанням прикладів і різноманітних демонстрацій;
 • виступу в ролі історичної особи/осіб із використанням костюмів, найрізноманітнішого приладдя, картин;
 • інтерв’ю з особою або особами того часу на ту чи іншу тему;
 • п’єси, яку ви самі написали і в якій ви розкриваєте тему;
 • конкретного прикладу – приготування страв епохи Середньовіччя за тогочасними рецептами, показ костюмів, звичаїв, традицій. [6;152]

Отже головне завдання школи – не вчити, а навчати вчитися, підготувати учня до неперервного навчання. Мають змінитися функції учня і функції учителя. Перший повинен буде разом із засвоєнням відповідних знань розвивати в собі здатність, навички, уміння самостійно їх шукати, тобто оволодівати науковим методом пізнання. Другий же відповідно – допомогти першому навчитися вчитись.

 

 

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Активна молодь. Перевірені рецепти. – К., 2011. – 30 с.
 2. Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настінна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 352с.
 3. Вагнер Т. Створення інноваторів: як виховати молодь, яка змінить світ. – К.: K.Fund Media, 2018. – 384 с.
 4. Голлоб Р., Крапф П., Олафсдоттір О., Вайдінгер В. Навчаємо демократії: Базові матеріали з освіти для демократичного громадянства та прав людини. – К.: Основа, 2012. – 164 с.
 5. Дмитренко К.А. Звичайні форми роботи – новий підхід: розвиваємо ключові компетентності. – Х.: Основа, 2018. – 119 с.
 6. Курилів В. Методика викладання історії. – Х.: Торонто: ТОВ Вид-во «Ранок», 2008. – 256 с.
 7. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 88с.
 8. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект. – К., 2006. – 220с.

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
19 травня
Переглядів
73
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку