Загальні критерії оцінювання результатів навчальної діяльності учнів 5 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової освіти математика

Про матеріал

Загальні критерії оцінювання результатів навчальної діяльності учнів 5 класів,

які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової освіти математика. Погоджено на засіданні методичного об'єднання

вчителів точних наук (school.sumy.ua) Відсліідковується відповідність ,структурованість

Перегляд файлу

Погоджено

на засіданні методичного об’єднання вчителів точних наук

04.10.2022 протокол №2

Загальні критерії оцінювання  результатів навчальної діяльності  учнів 5 класів, 

які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової освіти

математика

 

Опрацьовує проблемні ситуації та створює математичні моделі

Розв’язує математичні задачі

Критично оцінює результати проблемних ситуацій

Високий рівень (12-10 балів)

-вирізняє проблемні ситуації, які можуть бути розв’язані відомими математичними методами; 

-виокремлює в конкретній проблемній ситуації її окремі складові частини, що можуть бути розв’язані математичними методами;

-вирізняє      проблемну      ситуацію       з

аналогічним способом розв’язання; 

-вирізняє      у     проблемній       ситуації

математичні дані; 

-розрізняє початкові дані та шукані результати;

-описує зв’язки між даними;

-записує та представляє дані у текстовій, табличній та графічній формі;

-визначає дані, які є необхідними для розв’язання проблемної ситуації; -прогнозує межі, точність, можливі форми представлення результату; -читає таблиці, діаграми, формули, графіки

-планує власні дії, спрямовані на розв’язання проблемної ситуації;

учень (учениця)

-усвідомлює нові для нього (неї) математичні факти, ідеї, вміє доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім

обґрунтуванням; 

-знаходить      джерела          інформації             та самостійно використовує їх;  розв'язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням -вільно і правильно висловлює відповідні математичні міркування, переконливо аргументує їх; 

-самостійно        знаходить         джерела

інформації та працює з ними;

-використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього (неї) ситуаціях;  -знає, передбачені програмою, основні методи розв'язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням.

-виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв'язання математичної проблеми; 

-розрізняє умову і вимогу, дані та невідомі елементи

проблемної ситуації;

-відповідає на запитання щодо умови, залежності між елементами проблемної ситуації, недостатності та

надлишковості даних;

-добирає моделі та способи, розробляє план розв’язання проблемної ситуації за аналогією;

-виокремлює простіші проблеми у складі запропонованої проблемної ситуації;

-приймає рішення щодо вибору раціонального способу розв’язання проблемної ситуації;

-виявляє ініціативу та обговорює можливі варіанти залучення

додаткових ресурсів і даних

 

 

 

-пропонує ідеї щодо ходу розв’язання проблемної ситуації;

-пропонує альтернативний спосіб розв’язання проблемної ситуації; -визначає компоненти математичної моделі проблемної ситуації, взаємозв’язки між ними, їх повноту;

-будує математичну модель, використовуючи вирази, рівняння, нерівності, графіки та інші форми представлення моделі

 

-вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання; 

здатний(а) до розв'язування нестандартних задач і вправ

 

Достатній рівень (9-7 балів)

-може вирізняти проблемні ситуації, які можуть бути розв’язані відомими математичними методами; 

-виокремлює в конкретній проблемній ситуації її окремі складові частини, що можуть бути розв’язані математичними методами;

-може вирізняти проблемну ситуацію з аналогічним способом розв’язання;  -вирізняє у проблемній ситуації не всі математичні дані; 

-розрізняє початкові дані та шукані результати;

- може описати зв’язки між даними;

-записує та представляє дані у текстовій, табличній та графічній формі;

-визначає дані, які є необхідними для розв’язання проблемної ситуації; -читає таблиці, діаграми, формули, графіки

-планує власні дії, спрямовані на розв’язання проблемної ситуації;

учень (учениця)

-застосовує означення математичних понять та їх властивостей для розв'язання завдань у знайомих ситуаціях; 

знає     залежності     між     елементами

математичних об'єктів; 

самостійно виправляє вказані йому (їй) помилки; 

розв'язує         завдання,        передбачені програмою, без достатніх пояснень

-володіє          визначеним    програмою навчальним матеріалом; 

-розв'язує завдання, передбачені програмою, з частковим поясненням; 

-частково аргументує математичні міркування й розв'язування завдань -вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; 

-самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях з достатнім

-розрізняє умову і вимогу, дані та невідомі елементи

проблемної ситуації;

-відповідає на запитання щодо умови, залежності між елементами проблемної ситуації, недостатності та

надлишковості даних;

-часто самостійно добирає моделі та способи, розробляє план розв’язання проблемної ситуації за аналогією;

-виокремлює простіші проблеми у складі запропонованої проблемної ситуації;

-не завжди вдається прийняти рішення щодо вибору раціонального способу розв’язання проблемної ситуації;

-виявляє ініціативу та обговорює можливі варіанти залучення

додаткових ресурсів і даних

 

 

 

-намагається запропонувати ідеї щодо ходу розв’язання проблемної ситуації; -іноді пропонує альтернативний спосіб розв’язання проблемної ситуації;

-визначає компоненти математичної моделі проблемної ситуації,

взаємозв’язки між ними, їх повноту; -частково будує математичну модель, використовуючи вирази, рівняння, нерівності, графіки та інші форми представлення моделі

 

поясненням;   виправляє       допущені помилки;

-повністю аргументує обґрунтування математичних тверджень;

-розв'язує        завдання         з             достатнім поясненням

 

Середній рівень (6-4 бали) 

-вирізняє проблемні ситуації, які можуть бути розв’язані відомими математичними методами лише з

допомогою вчителя;  

-з труднощами вирізняє у проблемній ситуації математичні дані; 

-частково розрізняє початкові дані та шукані результати;

-може описати зв’язки між даними з допомогою вчителя;

-частково записує та представляє дані у текстовій, табличній та графічній формі;

 

Учень (учениця)

-відтворює означення математичних понять і формулювання тверджень; -називає елементи математичних об'єктів;

-формулює          деякі          властивості

математичних об'єктів;

-виконує за зразком завдання обов'язкового рівня.

-ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій прикладами із пояснень вчителя або підручника; розв'язує завдання обов'язкового рівня за відомими алгоритмами з частковим поясненням.

-ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами;

-з помилками розрізняє умову і вимогу, дані та невідомі елементи проблемної ситуації;

-не може чітко відповісти на запитання щодо умови, залежності між елементами проблемної ситуації, недостатності            та

надлишковості даних;

- самостійно не  добирає моделі та способи, розробляє план розв’язання проблемної ситуації за аналогією за допомогою вчителя;

-виокремлює простіші проблеми у складі запропонованої проблемної ситуації;

-не вдається прийняти рішення щодо вибору раціонального способу

розв’язання проблемної ситуації

 

 

 

-самостійно розв'язує завдання обов'язкового рівня з достатнім поясненням; 

-записує математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і навпаки

 

Початковий рівень

(3-1 бал)

-самостійно не може вирізняти проблемні ситуації або її окремі складові частини, що можуть бути розв’язані математичними методами; -самостійно не може вирізняти проблемну ситуацію з аналогічним

способом розв’язання; 

- допускає помилки у проблемній ситуації визначення математичних даних; 

-намагається частково розрізняти початкові дані та шукані результати; - самостійно не може описати зв’язки між даними;

 

Учень (учениця)

-розпізнає один із кількох запропонованих математичних об'єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших; читає і записує числа, переписує даний математичний вираз, формулу;

-зображує найпростіші геометричні фігури (малює ескіз);

- виконує однокрокові дії з числами, найпростішими математичними виразами; впізнає окремі математичні об'єкти і пояснює свій вибір

-співставляє дані або словесно описані математичні об'єкти за їх суттєвими властивостями; за допомогою вчителя виконує елементарні завдання

-самостійно не розрізняє умову і вимогу, дані та невідомі елементи проблемної ситуації;

-не може відповісти на запитання щодо умови, залежності між елементами проблемної ситуації, недостатності та надлишковості даних;

- самостійно не  добирати моделі та способи, розробляти план розв’язання проблемної ситуації за аналогією;

-неправильно виокремлює простіші проблеми у складі запропонованої

проблемної ситуації;

-не вдається прийняти рішення щодо вибору раціонального способу

розв’язання проблемної ситуації

 

 

pdf
Додано
23 грудня 2023
Переглядів
3539
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку