14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Загальні відомості про фізичні якості для учнів початкової школи

Про матеріал

Під час навчання фізичним вправам, дітей потрібно знайомити з теоретичним матеріалом, щоб діти мали уявлення та розуміли про що йде мова на уроці фізичної культури.

Перегляд файлу

Основні фізичні якості

(загальні відомості для учнів початкової школи)

Термін “фізична якість” віддзеркалює рухові можливості людини в основі яких лежить її природні задатки.

   Фізичні якості - це сукупність властивостей організму, що забезпечують йому можливість здійснювати активну рухову діяльність.

   Фізичні якості пов'язані між собою і впливають на розвиток одна одної.

У процесі занять фізкультурою розвивати фізичні якості:

  • - сила;
  • - швидкість;
  • - витривалість;
  • - спритність;
  • - гнучкість.

Від рівня розвитку фізичних якостей залежать результати виконання таких природних рухів, як біг, стрибки, метання, плавання та ін.

Сила – це здатність переборювати зовнішній опір або протидіяти йому за допомогою м’язових зусиль. В якості опору можуть виступати, наприклад, маса обтяжень предметів, спортивного знаряддя; опір партнера; опір навколишнього середовища; реакція опори при взаємодії з нею; сили земного тяжіння, які дорівнюють масі тіла людини тощо. Чим більший опір, тим більше потрібно сили для його подолання. Головним фактором у прояві сили є м’язове напруження. Разом із тим, не останню роль при цьому відіграє і маса тіла людини.

Гнучкість – це здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою.
Розрізняють активну і пасивну гнучкість. Гнучкість відносно легко і швидко розвивається, якщо заняття носять щоденний систематичний характер. У дівчат та жінок рухливість у суглобах приблизно на 10 % вища, ніж у хлопців та чоловіків. У похилому віці гнучкість у жінок і чоловіків практично не відрізняється.  Розвиток гнучкості тісно пов’язаний з розвитком сили. Захоплення силовими вправами може призвести до обмеження рухомості в суглобах, як і прискорений розвиток гнучкості без належного зміцнення м’язово-зв’язкового апарату може призвести до розхитаності в суглобах. 

 Сукупність названих властивостей людини і визначає ефективність рухової діяльності, яка отримала назву спритність.  Спритність як рухова якість людини лежить в основі спортиівної майстерності.
Спритність – це складна комплексна фізична якість, яка не має єдиного критерію оцінки і може бути визначена, як здатність людини швидко оволодівати складно координаційними, точними руховими діями і перебудовувати свою діяльність залежно від ситуації, що виникла. Якщо для розвитку фізичних якостей та удосконалення техніки використовуються складнокоординаційні вправи, то одночасно удосконалюється і спритність.

Витривалість - здатність людини тривалий час виконувати роботу без зниження інтенсивності. Якщо кільком учням запропонувати одну і ту ж вправу, то через деякий час одні з них припинять її виконувати, а інші будуть продовжувати.  Різні можливості учні у виконанні певної роботи можна пояснити різним рівнем фізичної витривалості. Зниження ефективності виконання роботи, а з часом і повне її припинення пояснюється тим, що в організмі накопичується втома. Більш витривалим є той, хто за інших рівних умов менше втомлюється, або втома в нього наступає пізніше. Ефективним засобом розвитку загальної витривалості є спортивні та рухливі ігри, танці та аеробіка.

 

Швидкість - це здатність виконувати рухові дії за мінімальний час. Якість швидкості виявляється при виконанні будь-яких рухових дій за найкоротший час. Триваліше виконання рухових дій в максимально можливому темпі вимагає прояву швидкісної витривалості. Вона є комплексною руховою якістю. Для комплексного розвитку рухових реакцій у поєднанні з іншими проявами швидкості найефективнішими є рухливі і спортивні ігри за спрощеними правилами та на менших, відносно стандартних, майданчиках.

   Більшість фізичних якостей людини у процесі особистого розвитку змінюються нерівномірно. В деякі роки та чи інша якість має дуже високі темпи приросту, або навіть може бути спад її показників.

   Головним фактором впливу на розвиток фізичних якостей є фізичне навантаження, яке одержує людина при виконанні фізичних вправ. Судити про величину фізичного навантаження можна і за показниками ЧСС, частоти та глибини дихання, хвилинного та ударного об’ємів серця, кров’яного тиску тощо. Обсяг навантаження визначається тривалістю роботи та загальною кількістю вправ, виконаних на занятті. Досягнути ефективності при вдосконаленні фізичних якостей можна лише за умови чіткого дозування навантаження.

   Після виконання фізичних вправ в організмі розгортаються різні реакції відновлення. … Тривалість відновлення залежить від величин та характеру навантаження.

docx
Додано
28 травня
Переглядів
70
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку