29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Заняття з елементами тренінгу "Знай свої права"

Про матеріал
Заняття з елементами тренінгу має мету: - виховувати правову культуру школярів - сприяти культивуванню поваги прав і свобод особистості, відчуття власної гідності, справедливості - розвивати навички участі у дискусії
Перегляд файлу

 

 

 

Борщівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. №2

 

 

 

 

 

 

 

«Знай свої права»

 

заняття з елементами тренінгу

для учнів 5-7 класів

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала класний керівник 7 класу

Котик Марія Михайлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Знай свої права»

заняття з елементами тренінгу

для учнів 5-7 класів

 

Мета:

  •  ознайомити учнів із міжнародно - правовими стандартами прав людини та правовою базою України щодо захисту дитинства;
  • формувати систему правових знань, соціальні компетенції,
  • виховувати правову культуру школярів, взаємоповагу, повагу до думки та прав інших людей, товариськість,
  • розвивати навички участі у дискусії, усне зв’язне мовлення, вміння викладати власну думку та відстоювати власну позицію;
  • розвивати навички співпраці у групі;
  • сприяти культивуванню поваги прав і свобод особистості, відчуття власної гідності, справедливості.

 

Обладнання: 

а) Мультимедійна презентація «Законодавство про права дитини»

б) Законодавчі акти : Конституція України, Закон України «Про освіту», витяг із Конвенції Прав дитини.

в) Унаочнення  / «дерево знань», «острів очікувань»,  «галявина надій» /.

г) Плакат з епіграфом до заняття .

д) Фарби, фломастери, ватман для малювання.

е) Липучі стікери «листочки», «кульбабки»    

 

/ Заняття проводиться згідно трненінгової моделі – учні разом з педагогом розсідаються в коло , мінімальна кількість учасників -12 учнів, максимальна – 15 учнів; /

 

 

                                                           Я маю право жити на землі, 

                                                           Творити, дихати, учитись,

                                                           Примножувать багатства всі її

                                                           Своєю Україною гордитись.

 

                                         Хід заняття 

 

Вправа «Знайомство»

Мета: активізувати учнів для проведення заняття.

Вчитель:

Діти, ми з вами познайомимось незвичним способом. Я пропоную кожному з вас розпочати наше знайомство реченням: «У мене в сім’ї я маю право на…».  Продовжіть речення.

 

Вправа «Правила» 

Мета: виробити правила роботи в групі.

Вчитель:

Давайте подумаємо над запитанням «Для чого людині правила?»

 /діти обговорюють, запропоноване вчителем завдання /.

Я пропоную вам виробити наші спільні правила , яких ми будемо дотримуватись, працюючи протягом заняття,

/ учні пропонують свої правила, записуючи їх на плакаті, «Правила вивішуються на дошці для загального огляду /

 

Вправа «Очікування» 

Мета: налаштувати учнів на реалізацію мети вчителя.

Вчитель:

Тема нашого заняття «Знай свої права». Мені цікаво, що ви очікуєте від нашої зустрічі. Пропоную вам на стікерах –кульбабках записати свої очікування , озвучити їх та помістити на «Острові  очікувань».

/ діти виконують завдання»/

 

Вправа «Інформаційне повідомлення» 

Мета: ознайомити учнів із міжнародно - правовими стандартами прав людини ,  правовою базою України, щодо захисту дитинства; формувати систему правових знань, соціальні компетенції.

Вчитель.

 Діти, пропоную обговорити  права дитини в Україні.

/ презентаційний слайд /

1. Що, на вашу думку, означає слово «право», «права»?

2. Чи можна сказати, що кожна людина має права?

3. Чи потрібно підтримувати права людини і громадянина державою?

На ці запитання ми спробуємо сьогодні відповісти.

Як ви розумієте термін «права дитини»?

/ презентаційний слайд /

  Права дитини – це певні спеціальні можливості, необхідні людині віком до 18 років для існування і досягнення зрілості.

Ваші однолітки за кордоном також вивчають свої права і вміють ними користуватись.У світі існує окремий день, присвячений правам людини - це 10 грудня.  Щоденно кожен з нас чує: права людини передбачають…

Що ж таке права  дитини ? Ми  розглянемо права дитини та дізнаємось, що записано в Конвенції ООН- основному міжнародному документі.

/ вчитель демонструє мультимедійну презентацію «Законодавство про права дитини» /

Передусім, Конвенція – це угода.

Текст Конвенції про права дитини готувався, обговорювався та узгоджувався більше десяти років. Конвенція ООН про права дитини - це угода між країнами.   20 листопада  1989  року  Генеральна  Асамблея  ООН  ухвалила   Конвенцію  прав  дитини, яку  називають  «світовою  конституцією  прав  дитини».

Цей особливий документ було ратифіковано 191 країною світу.

Метою Конвенції є встановлення стандартів для захисту дітей від зневаги та образ, з якими вони стикаються до певної міри щодня в усіх країнах. В ній беруться до уваги різні культурні, політичні та економічні особливості держав. На першому плані в цьому документі стоять інтереси самої дитини. Права, викладені в Конвенції, умовно можна поділити на три частини:

Забезпечення: право володіти певними речами, отримувати певні послуги та мати доступ до того й того (мова йде про ім’я та громадянство, медичний догляд, освіту, відпочинок та ігри, опікування інвалідами та сиротами).

Захист: право бути захищеним від дій, що завдають шкоди дитині (наприклад, від розлучення з батьками, залучення до воєнних дій, комерційної чи сексуальної експлуатації, фізичного чи психічного знущання).

Участь: Дитина має право бути почутою, коли приймають рішення, що стосуються її життя. Підростаючи, дитина повинна мати дедалі більше можливостей брати участь у житті суспільства, готуватися до самостійного

життя (наприклад, користуватися свободою думки та слова, вибору культури, релігії та мови).

Конвенція ООН про права дитини набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року і з цього часу є частиною національного законодавства.

Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини в перший же рік своєї незалежності.

Конвенція ООН про права дитини – це ваші права. Вони знайшли своє відображення у чинному законодавстві України. Ви  можите не думати про них, ви можеш не використовувати їх щодня.  Втім, ви  маєте знати, що вони існують і вони невід’ємні від інших прав, гарантованих вам державою.

Я хочу познайомити вас з основними Законами України, що захищають права дитини.

/ на мультимедійних слайдах вчитель демонструє учням Конституцію України, Закон України «Про освіту»,та витяги з них, де йдеться про захист дитинства та права дітей /

 Закони різних країн - різні. Йдеться зокрема про цифру повноліття і про вік, з якого підліток несе кримінальну відповідальність за скоєний злочин: в одних країнах це 7 років, в інших – 12, в Україні – 14 – 16 років. Але кожен з вас повинен знати, що є права, які не можна змінити. Наприклад, право на турботу і піклування. Також незмінним є, твердження про те, що всі діти мають рівні права. Держава може бути більш чи менш демократичною, але змінити ці права вона не може. Вони – ваші.

 

Вправа «Підбери пару » 

Мета: формувати навички систематизації отриманих знань, співпраці у групі;сприяти культивуванню поваги прав і свобод особистості,

Вчитель: / Використовуємо Додаток 1 /

Ми з вами попрацюємо в групах. Розрахуйтесь на кшталт «юрист»-«правник».  Сформуйте групи відповідно розрахунку. Кожна група отримає зображення права в малюнку і текстовий варіант. Ваше завдання підібрати правильні пари

/учні виконують завдання, після завершення завдання вчитель демонструє на слайді правильні відповіді та обговорює помилки. /

 

Вчитель:  /демонстрація мультимедійного слайду /

Чи знаєте ви, куди може звернутись дитина, коли її права порушені?

Давайте зернимось до Конституції.

Ст. 55  Конституції України. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій  чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

   Перш ніж звертатися до суду, громадяни України можуть окремі питання щодо захисту своїх прав вирішити звернувшись до: органу місцевого самоврядування, правоохоронного органу (прокуратура, міліція, нотаріат), Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, Президента України.

   Якщо вичерпані всі можливості вирішення питань щодо захисту прав людини безпосередньо в Україні, громадяни України мають право звернутися до Європейського суду з прав людини, який знаходиться у Страсбурзі.

 

Вправа «Правовий лабіринт» 

Мета: вміння викладати власну думку та відстоювати власну позицію; навички співпраці у групі;  сприяти культивуванню поваги прав і свобод особистості, відчуття власної гідності, справедливості.

Вчитель:

Ми попрацюємо з вами в парах. Ви отримаєте картки з ситуацією , обговоріть та дайте правильну  відповідь на запитання. Час на роздуми 1 хв.

/ учні одержують картки з ситуаціями, обговорюють між собою та озвучують прийняте рішення /.

/Додаток 2 /

 

Вправа «Кольоровий калейдоскоп » 

Мета: формувати відповідальність за свої вчинки, вміння співпрацювати в групі.

Вчитель:

Кожен з вас - частина суспільства, і наскільки гармонійним буде ваше співіснування, залежить від вас як особистості.

Людина від народження наділена правами, а з часом у процесі життя, після досягнення встановленого законом віку, набуває здатності мати обов’язки і нести відповідальність за свої дії.

Однак запам’ятайте: поряд з вами живуть люди, які також мають права. Тому реалізовувати свої права, не порушуючи при цьому прав та інтересів інших – це своєрідне мистецтво. Досягти такого балансу можливо не тільки завдяки високій правовій свідомості і грамотності, а перш за все тоді, коли ти в своїх діях керуєшся совістю, порядністю, людяністю, добрими намірами, чесністю, повагою до оточуючих.

 В суспільстві існує правило «Прагнучи відстояти свої права, не порушуйте права інших!!!»

Перед вами фарби, кольоровий папір, фломастери та чистий аркуш. Ваше завдання: створіть за допомогою підручних матеріалів картину «Наші обо»язки».

Працюємо у групах «митці», «творці», «живописці». Кожна група обере того, хто презентуватиме ваш «шедевр».

/ учні формуються в групи, створюють зображення та презентують свою роботу./

Вчитель:

Якщо ми говоримо „право”, то завжди маємо на увазі „обов’язок”, і навпаки. Ми – громадяни України, і у нас є обов’язки перед Вітчизною, своїм народом, іншими людьми, перед своїми рідними і близькими. Головний обов’язок – поважати права інших!!!

 

Вправа «Галявина надій» 

Мета: підвести підсумки заняття, визначити емоційний стан учнів.

Вчитель:

Діти,  у нас протягом заняття знаходилось «Дерево знань».  Дерево без листочків зовсім непривабливе. Пропоную вам зробити його красивим. Ось вам «листочки». Напишіть , які знання ви отримали на сьогоднішньому занятті та прикріпіть їх до «Дерева знань»  Допоможемо нашому дереву розквітнути. 

/ учні роблять надписи на кольорових листочках, та прикріплюють їх до макету дерева /

Вчитель:

Нас чекає «Галявина надій», надій на те, що ви обов’язково використаєте знання, отримані  сьогодні у вашому житті .

Методом «Мікрофону» швидко, висловіть свою думку чи позицію.

/ демонстрація мультимедійного слайду /

1. Яке право найбільше привернуло вашу увагу та запам’яталось вам?

2. Які обов’язки вам необхідно виконувати?

3.  Чи вважаєте ви за потрібне вивчати свої права та методи їх захисту? Чому?

4.  Де і як ми можемо дізнатися про свої права та обов’язки?

5.Щоб ви хотіли побажати своїм ровесникам на завершення нашого заняття?

/ учні дають відповіді на запитання /

 

Вчитель:

А на завершення пропоную усім  разом проговорити нашу  речівку :

 

                                         Раз, два, три, чотири,

                                         Ми права сьогодні вчили.

                                         Їх бажєм знати всі -

                                        Пригодяться нам в житті !

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

                                  Конвенція ООН про права дитини

Прийнята Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р. Набула чинності в Україні 27 вересня 1991 р.

Стаття 1. Дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річ-ного віку.

Стаття 2. Повага та забезпечення за кожною дитиною всіх прав, без будь-якої дискримінації.

Стаття 3. Забезпечення дитині захисту й піклування, потрібних для її добробуту.

Стаття 4. Держави-сторони вживають усіх належних заходів щодо . здійснення прав дитини.

Стаття 5. Держави-сторони поважають відповідальність, права та обов'язки батьків, що за законом відповідають за дитину.

Стаття 6. Кожна дитина має невід'ємне право на життя.

Стаття 7. Кожна дитина має право на ім'я і набуття громадянства.

Стаття 8. Кожна дитина має право на збереження індивідуальності.

Стаття 9. Кожна дитина має право не розлучатися з батьками.

Стаття 10. Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право підтримувати стосунки і контакти з обома батьками.

Стаття 11. Держави-сторони вживають заходів щодо боротьби з незаконним переміщенням і неповерненням дітей із-за кордону.

Стаття 12. Кожна дитина має право вільно висловлювати свої по­гляди.

Стаття 13. Кожна дитина має право вільно висловлювати свої дум­ки, одержувати й передавати інформацію на свій вибір.

Стаття 14. Кожна дитина має право на свободу думки, совісті та релігії.

Стаття 15. Кожна дитина має право на свободу асоціацій і свободу мирних зборів.

Стаття 16. Кожна дитина має право на захист від втручання в осо­бисте і сімейне життя.

Стаття 17. Кожна дитина має право на доступ до інформації.

Стаття 18. Спільна та однакова відповідальність обох батьків за виховання і розвиток дитини.

Стаття 19. Захист дитини від усіх форм фізичного і психологічно­го насильства.

Стаття 20. Дитина, яка тимчасово чи постійно позбавлена сімей­ного оточення, має право на особливий захист і допомогу, що надаєть­ся державою.

Стаття 21. Держави-сторони дозволяють існування системи уси­новлення.

Стаття 22. Забезпечення дитині права одержати статус біженця.

Стаття 23. Право неповноцінної дитини в розумовому або фізич­ному аспекті на особливе піклування.

Стаття 24. Кожна дитина має право на користування найбільш до­сконалими послугами системи охорони здоров'я.

Стаття 25. Кожна дитина має право на піклування.

Стаття 26. Кожна дитина має право користуватися благами соці­ального забезпечення.

Стаття 27. Кожна дитина має право на рівень життя, потрібний для фізичного, розумового, морального та соціального розвитку дитини.

Стаття 28. Кожна дитина має право на освіту.

Стаття 29. Освіта дитини має бути спрямована на розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі; на підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві.

Стаття 30. Кожна дитина має право користуватися своєю куль­турою, сповідувати свою релігію, виконувати обряди, користуватися рідною мовою.

Стаття 31. Кожна дитина має право на відпочинок і дозвілля.

Стаття 32. Кожна дитина має право на захист від економічної екс­плуатації та від виконання будь-якої роботи.

Стаття 33. Кожна дитина має право на захист від незаконного зло­вживання наркотичними засобами та психотропними речовинами.

Стаття 34. Кожна дитина має право на захист від усіх форм сексу­альної експлуатації.

Стаття 35. Держави-сторони вживають заходів щодо запобігання викраденню дітей, торгівлі дітьми чи їх контрабанди.

Стаття 36. Кожна дитина має право на захист від усіх форм екс­плуатації, що шкодять добробуту дитини.

Стаття 37. Жодна дитина не повинна зазнавати катувань та інших жорстоких, нелюдських видів поводження чи покарання.

Стаття 38. Захист дитини у разі збройного конфлікту.

Стаття 39. Заходи для сприяння фізичному та психологічному від­новленню дитини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, експлу­атації, зловживань, катувань.

Стаття 40. Особлива турбота дитині, що перебуває у конфлікті з законом.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

Картка 1

Ти запізнився на урок і вчитель не впускає тебе до класу. Як ти вчиниш? Які права твої порушені?

а)підеш гуляти по школі;

б)звернешся до директора зі скаргою на вчителя;

 в)попросиш вибачення і дозволу сісти на своє місце;

 г)почнеш «качати» права, нагрубиш учителю і нахабно сядеш на своє місце.

Картка 2

Ти їхав на велосипеді і зачепив маленьку дівчинку, яка впала. Як ти вчиниш? Які права порушені?

а) зупинишся та нагримаєш на неї, щоб не плуталася під колесами, а гуляла на дитячому майданчику;

б)зупинишся, піднімеш, обтрусиш платтячко, поправиш бантик і поїдеш далі;

в)зупинишся, піднімеш дівчинку, обтрусиш платтячко, проведеш її додому;

г) натиснеш на педалі, тільки тебе й бачили, сподіваючись на те, що дівчинка тебе не запам’ятає.

Картка 3

Ти не вивчив урок і вчитель оцінила твої знання незадовільно Вдома мати наказала тебе , не пустивши гуляти з друзями, а Батько, повернувшись з роботи,відлупцював тебе ременем. Що ти робитимеш? Які твої права порушені?

а)втечеш з дому, щоб батьки пожаліли, що наказали тебе;

б)прийдеш сам на допомогу потерпілому;

в)зробиш вигляд, що нічого не сталося, продовжуватимеш поводитись як звик.

г)викличеш міліцію щоб покара батьків

д) спробуєш виправити оцінки , вивчивши уроки та поговориш з батьками про свої відчуття після покарання.

Картка 4

На перерві твій товариш відібрав в учня молодших класів мобільний телефон. На тою просьбу не чинити так, друг погрозив тобі , що поб’є тебе, якщо ти кому розкажеш. Що ти робитимеш? Які права порушені?

а) попросиш поради в батьків,

б) повідомиш про вчинок товариша вчителю,ризикуючи втратити «друга»,

в) ніяких дій не чинитимеш, адже ви друзі,

г) спробуєш пояснити товаришеві про неправомірність його дій

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
18 листопада 2019
Переглядів
672
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку