15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

«Засоби візуальної розробки програм».

Про матеріал
Перш ніж ми з вами перейдемо до вивчення нової теми, пригадаємо, що ми вивчили на попередній лекції. Ми познайомилися з поняттям алгоритму, властивостями алгоритмів, способами задання алгоритмів, розглянули види алгоритмів та вчилися будувати блок-схеми алгоритмів. Отже, дайте відповіді
Перегляд файлу

Тема: «Засоби візуальної розробки програм».

Вид заняття: лекція

Тип заняття: засвоєння нових знань, формування вмінь

Мета заняття:

навчальна:

- формувати поняття про мови програмування, візуальний стиль

програмування, поняття змінної та функції у програмуванні;

- сформувати навички та вміння програмувати лінійні алгоритми;

- навчити використовувати середовище програмування для реалізації

алгоритмів.

розвиваюча:

- сприяти розвитку логічного та критичного мислення шляхом вирішення

практичних задач;

- розвивати вміння аналізувати, порівнювати та узагальнювати інформацію.

виховна:

- сприяти формуванню пізнавального інтересу до предмету.

- виховувати уважність та дисциплінованість, вміння чітко та лаконічно

висловлювати думки;

- виховувати наукове світосприйняття.

Міжпредметні зв’язки: математика, фізика, англійська мова.

Засоби навчання:

ТЗН: комп’ютер, мультимедійний проектор;

Дидактичний матеріал до ТЗН: презентації, відеоматеріали;

Роздатковий матеріал: інструктивно-теоретичні картки, картки з вправами.

Література:

Базова:

1. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика

11 клас: підручник для загальноосвіт. навч. закладів: рівень стандарту – К:

Генеза, 2011.

Допоміжна:

1. Баженов В.А., Венгерський П.С., Горлач В.М. та ін. Інформатика.

Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: підручник – К.: Каравела, 2003.

2. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології / за ред. О.І.

Пушкаря – К.: Академія, 2001.

Хід заняття

І. Вступна частина

1.1. Організаційний момент. Перевірка присутності студентів на занятті.

1.2. Інформаційна п’ятихвилинка.

1.3. Вступне слово викладача. Повідомлення теми, мети заняття.

ІІ. Основна частина

2.1. Актуалізація опорних знань студентів.

2.2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

2.3. Вивчення нового матеріалу:

- введення понять «мова програмування», «змінна», «ім’я змінної», «функція»,

«форма», «об’єкт форми»;

- правила програмування лінійних алгоритмів.

2.4. Узагальнення та систематизація отриманих знань:

– розв’язування задач.

ІІІ. Заключна частина

3.1. Підведення підсумків заняття: виконання вправ на рефлексію, аналіз

роботи.

3.2. Оголошення домашнього завдання:

1. Опрацювати: Ривкінд Й.Я. Інформатика 11 кл. с. 28-33; матеріал в

інструктивно-теоретичній картці;

2. * Створити проект, що визначає гальмівне зусилля F (H), яке розвиває

двигун, щоб зупинити підйомний кран масою m (кг), що рухається зі швидкістю

v (м/с) на відстані L (м), використовуючи формулу F=(mv2)/(2L).

3. Підготуватися до лабораторної роботи.

2.2.Розгорнутий план

І. Вступна частина:

1.1. Організаційний момент. Перевірка присутності студентів на занятті.

1.2. Інформаційна п’ятихвилинка.

1.3. Повідомлення теми і мети заняття.

ДОДАТОК 1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ №1.

Тема нашого сьогоднішнього заняття звучить так: «Засоби візуальної

розробки програм». Будь ласка, запишіть дату та тему заняття у ваш

лекційний зошит.

Сьогодні на занятті ми будемо працювати за наступним планом:

1. Загальні відомості про мови програмування. Visual Basic (VB).

2. Змінні та функції у VB.

3. Вікно VB. Об’єкти форми.

4. Програмування лінійних алгоритмів.

ІІ. Основна частина:

2.1. Актуалізація опорних знань студентів.

Перш ніж ми з вами перейдемо до вивчення нової теми, пригадаємо, що

ми вивчили на попередній лекції. Ми познайомилися з поняттям алгоритму,

властивостями алгоритмів, способами задання алгоритмів, розглянули види

алгоритмів та вчилися будувати блок-схеми алгоритмів. Отже, дайте відповіді

на наступні запитання:

1. Що називається алгоритмом?

2. Які існують види алгоритмів?

3. Дайте означення лінійного, розгалуженого та циклічного алгоритмів.

2.2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

(Мотивацію навчально-пізнавальної діяльності в найбільшій мірі

рекомендується здійснити під час вивчення 1-го пункту плану).

Сьогодні на занятті ми будемо працювати не лише з лекційними

зошитами, а будемо також користуватися інструктивно-теоретичними

картками (ДОДАТОК 2).

2.3. Отже, питання № 1. Мова програмування – це мова призначена для

запису комп’ютерних програм.

Мови програмування поділяються на два класи: мови програмування

низького рівня і мови програмування високого рівня. Мови програмування низького рівня – це символьні, машинні мови. Програми, написані мовами програмування низького рівня, використовуються для того, щоб пристрої ЕОМ могли працювати.

Для вирішення повсякденних прикладних задач людини використовують програми, написані мовами програмування високого рівня. Ці мови схожі на звичайні людські мови. Вони мають алфавіт, набір слів, правила синтаксису, пунктуації і семантики.

Мов програмування високого рівня налічується більше 2500. Деякі мови

програмування набули значного поширення і використовуються

програмістами в усьому світі, деякі мови відомі декільком людям, і то лише

тому, що вони самі їх і розробили.

У нас працювала група студентів № 1 над питанням «Мови програмування». Зараз ми послухаємо їх доповідь.

Під час доповіді вам необхідно виконати завдання в інструктивнотеоретичній картці. А саме в таблиці 1 «Мови програмування» ви повинні

стрілочками з’єднати мову програмування та її розробника і записати рік

розробки мови.

ДОДАТОК 3. ПРЕЗЕНТАЦІЯ № 2.

Доповідь 1. «Мови програмування».

Першою мовою програмування високого рівня була мова FotrRAN,

розроблена у 1957 році американським вченим Джоном Бекусом. Назва

розшифровується як перекладач формул. Ця мова призначалася для

розв’язування складних математичних задач. Зараз Фортран – мертва мова,

але вона зробила свою важливу справу. На основі ФОРТРАНУ були складені

більшість наступних мов програмування високого рівня.

Після мови програмування ФОРТРАН були створені багато інших мов

програмування, які в наші дні вже не використовуються. Але є і такі, які

розвивалися разом з комп’ютерною технікою і використовуються і нині.

У 1963-1964 рр. була винайдена мова програмування Бейсік. ЇЇ

розробники – викладачі Дартмундського коледжу в США Джон Кемені і

Томас Курц. З початку свого існування ця мова позиціонувалася як мова для

навчанню програмуванню студентів, фактично мова для початківців. Згодом

отримала значне розповсюдження.

У 1970 році швейцарський програміст Ніклаус Вірт створив мову

програмування Паскаль, назвавши її на честь видатного вченого Блеза

Паскаля, який створив першу в світі механічну машинку для додавання та

віднімання чисел. Ця мова, як і Бейсік позиціонувалася як мова для навчання

програмуванню. В подальшому стала основою для інших мов програмування.

Сьогодні є декілька мов програмування високого рівня, які

використовуються для практичного застосування.

У 1972 році американець Денніс Рітчі створив мову програмування С. Ця

мова програмування, а також створені на її основі мови С++ і С#, широко

використовується і сьогодні. Наразі на мові С написана найбільша кількість

програмного забезпечення у світі.

У 1991 році голландський програміст Гвідо ван Россум розробив мову

програмування Пітон. Пітон став досить популярною мовою програмування,

використовується для розробки штучного інтелекту, має зручні можливості

для роботи з математичними елементами.

У 1995 році датський програміст Расмус Лердорф створив мову

програмування PHP. Це найпопулярніша мова програмування серед вебпрограмістів, використовується для створення сайтів та веб-додатків.

Найбільш затребуваною в наш час є мова програмування Java, створена у

1995 році канадським програмістом Джеймсом Гослінгом. З самого початку

призначалася для програмування роботи побутових пристроїв, в тому числі

кавомашин. Назва Java – це сорт кави з острова Ява. Але потім виявилося, що

програми написані на Java не залежать від операційних систем чи пристроїв,

для яких вони написані, чого не відбувається з більшістю інших мов

програмування. Це і зробило Java універсальною мовою програмування, а

Джеймса Гослінга – одним з найвпливовіших програмістів сучасності.

Вважається, що програмування - це досить складна справа. Але навіть

найвидатніші програмісти сучасності колись розпочинали з чогось простого.

Давайте переглянемо відео.

ДОДАТОК 4. ВІДЕОРОЛИК.

Вислів Стіва Джобса, який ви побачили на початку ролика можна взяти

як епіграф до нашого заняття. «Всі повинні навчитися комп’ютерному

програмуванню, оскільки воно вчить думати».

Ми будемо вивчати мову програмування Visual BASIC (VB). Чому саме

її? Є три основні причини:

1. Мова програмування Visual BASIC – одна з найпростіших мов

програмування високого рівня. З англ. «basic» означає «основний», «базовий».

Однак, BASIC – це також абревіатура (Beginners All-purpose Symbolic

Instruction Code), що перекладається як «універсальний програмний код для

початківців».

2. Мова програмування Visual BASIC створена компанією Microsoft

на основі мови BASIC. Microsoft у свій час зробила ставку на цю мову

програмування.

3. Додаток Visual BASIC for Applications вбудований в програми

пакету MS Office, що не потребує встановлення додаткового програмного

забезпечення.

Слово «visual» означає візуальний стиль програмування, при якому

програми не пишуть, а проектують. Програмістів, які використовують цей

стиль, доцільніше називати інженерами-проектувальниками програмних

засобів, оскільки перед тим, як почати набирати перший рядок програмного

коду, створюється інтерфейс, тобто проектується зовнішній вигляд робочого

середовища, з яким працюватиме користувач.

Питання № 2. Змінна – це іменована область пам’яті, яка змінює своє

значення в ході виконання програми.

Кожна змінна повинна мати ім’я. Ім’я змінної – це рядок символів, який

ідентифікує змінну у програмі.

Функція – це команда, яка виконує певну дію і повертає результат своєї

роботи у програму.

За допомогою презентації в інструктивно-теоретичній картці

заповнюємо таблицю 2 «Типи змінних» і таблицю 3 «Функції».

Питання № 3. Розглядаємо вікно VB, частини з яких воно складається та

призначення цих частин. В інструктивно-теоретичній картці заповнюємо

таблицю 4 «Об’єкти форми».

Питання № 4. Розглядаємо стандартну схему програмування лінійних

алгоритмів.

2.4.Задача 1. Створити проект обчислення периметра P та площі S

прямокутника зі сторонами a і b.

(За допомогою презентації розглядаємо розв’язання запропонованої

задачі).

У нас працювала група студентів № 2 над питанням «Видатні

програмісти сучасності».

ДОДАТОК 5. ПРЕЗЕНТАЦІЯ № 3.

Доповідь 2. «Видатні програмісти сучасності».

Програмування в наш час це одна з найперспективніших галузей

майбутнього. Бути програмістом не тільки престижно, це також часто означає

немалий вплив у світі та гарне матеріальне становище. Давайте

познайомимося з деякими найвидатнішими та найвпливовішими

програмістами сучасності.

Почнемо з найвідомішого з них – Вільям Генрі Гейтс ІІІ, відомий як Білл

Гейтс. Гейтс народився у 1955 році в Сіетлі, США в заможній сімї адвоката. У

школі мав видатні успіхи з математики та точних наук, але не сприймав інші

дисципліни, вважаючи їх пустою тратою часу. Потім вступив до

Гарвардського університету. У 1975 році разом зі своїм одногрупником Полом

Алленом заснував компанію Microsoft. Гейтсу тоді було 20 років. Компанія

забирала весь час і Гейтс був відрахований за академічну неуспішність.

Диплом Гарварда він таки отримав – майже через 30 років. З 1988 року

компанія Microsoft залишається незмінним лідером по продажу програмного

забезпечення. Основне дітище Microsoft - це операційна система Windows, яка встановлена на 80% персональних комп’ютерів світу і залишається

найуспішнішою операційною системою. Гейтс постійно посідає лідируючі

позиції серед найбагатших людей світу. Станом на січень 2018 року його

статки складають 92 млрд. $.

Основну конкуренцію операційній системі Windows зараз складає

операційна система Linux. Лінус Торвальдс – розробник цієї операційної

системи. Народився у 1969 році у Хельсінкі. В школі мав значні успіхи з

математики і фізики. Розробив ядро Linux в 1991 році, будучи студентом. На

відміну від власницьких операційних систем (на кшталт Microsoft Windows),

вихідні коди Linux доступні усім для використання, зміни та розповсюдження.

Linux використовується переважно як серверна операційна система для

суперкомп’ютерів. У списку 500 найпотужніших комп'ютерів світу 92.4 %

працюють під управлінням операційної системи Linux.

Наступні програмісти в буквальному сенсі змінили світ: Тім Бернерс-Лі і

Роберт Кайо – засновники всесвітньої мережі Інтернет.

Тім Бернерс-Лі народився у Лондоні у 1955 році в сім’ї математиків, які

брали участь у розробці перших ЕОМ. Роберт Кайо народився у 1947 році в

Бельгії. Саме ці два фахівці в області інформатики, незалежно один від

одного, запропонували глобальний гіпертекстовий проект, який нині відомий

як Всесвітня глобальна павутина – Інтернет. За цей винахід королева Британії

Єлизавета ІІ надала Бернерсу-Лі титул лицаря.

Наступні в нашому списку – Сергій Брін і Ларрі Пейдж. Обоє

народилися у 1973 році і познайомилися, коли були студентами. Брін

народився в Росії. І батько і мати працювали математиками. Родина

емігрувала до США, коли Сергієві виповнилося 6 років. Ларрі Пейдж

народився в США в родині професора комп’ютерних наук і викладача

програмування. У 1998 році Брін і Пейдж організували компанію Google.

Пошукова система Google – найуспішніша з нині існуючих. 65% користувачів  Інтернет користуються для пошуку інформації саме Google. Для порівняння на 2-му місці знаходиться китайська пошукова система Baidu. Нею користуються близько 8 % користувачів Інтернет.

Однак, для більшості користувачів найбільш відомими програмістами є

розробники соціальних мереж та месенджерів.

Марк Цукерберг – заснував соціальну мережу FaceBook у 2004 році.

Цукерберг народився у 1984 році у США в сім’ї лікарів. Програмуванням захопився ще в школі. Потім вступив до Гарварду. В гуртожитку Гарвардського університету разом з однодумцями і була створена соціальна мережа FaceBook, яка зараз є найпопулярнішою у світі. Цукерберг став багатим завдяки природній потребі людей до спілкування та їхньому прагненню до популярності. На кінець січня 2018 року статки Цукерберга складають 74 млрд. $ США.

У нашій країні до недавніх пір конкуренцію соціальній мережі FaceBook

складала російська соціальна мережа ВКонтакте, про яку ми не можемо не

згадати, оскільки більшість з нас мали чи мають там сторінки. Її головний

розробник – Павло Дуров. Він народився у 1984 році в Ленінграді у сім’ї

доктора філологічних наук.

Дуров підтримав Євромайдан в Україні. Коли в грудні 2013 року ФСБ

Росії вимагала від нього видати особисті дані організаторів груп Євромайдану,

Дуров відмовився. Це призвело до того, що він змушений був продати свою

частку акцій ВКонтакте і назавжди залишити Росію. Зараз ця соціальна

мережа повністю контролюється ФСБ.

Наразі Павло Дуров займається месенджером Telegram – безкоштовним

додатком до смартфонів. Телеграм позиціонується як месенджер з новим

способом шифрування повідомлень, що забезпечує їх секретність.

А закінчимо знайомство з програмістами наймолодшим мільярдером

світу, який заробив свої гроші самостійно, а не отримав їх у спадок. Це Еван

Шпігель, який народився у США у 1990 році в родині заможних адвокатів.

Програмуванням зацікавився на старших курсах Стенфордського

університету, де навчався на факультеті промислового дизайну. Шпігель -

один з розробників месенджера SnapChat, який став дуже популярним серед

підлітків. Його особливість у тому, що повідомлення людина може

переглянути дуже обмежений період часу – в середньому 10 секунд. Якщо

цього не сталося, то повідомлення зникає назавжди. Вважають, що секрет

успіху Шпігеля полягає в тому, що він відчуває, чого хочуть підлітки, одні з

головних користувачів соціальних мереж.

Задача 2. Скласти проект, який дозволить запитати ім’я студента та

групу, в якій він (вона) навчається і виведе повідомлення «Привіт ? з групи ?!»

(За допомогою презентації розглядаємо розв’язання запропонованої

задачі).

ІІІ. Заключна частина.

3.1. Отже, сьогодні за занятті ми з вами дізналися, що таке мова

програмування, які існують мови програмування. Вивчили основні поняття

мови програмування та навчилися програмувати лінійні алгоритми.

А зараз закріпимо вивчений матеріал за допомогою розгадування

кросворду та виконання вправи «Продовжіть речення…».

КРОСВОРД (ДОДАТОК 6):

1. Як називається стиль програмування, при якому програми

проектують, тобто створюють зовнішній вигляд робочого середовища, а потім

пишуть програмний код? (Візуальний)

2. Як називається іменована область пам’яті, яка не змінює своє значення в

ході виконання програми? (Константа)

3. Назвіть першу мову програмування високого рівня. (Фортран)

4. Назвіть розробника мови програмування Java. (Гослінг)

5. Назвіть вид транслятора, який перекладає програму, написану мовою

програмування високого рівня в машинні коди покроково. (Інтерпретатор)

6. Назвіть одного з розробників мови програмування Basic. (Кемені)

7. Як називається іменована область пам’яті, яка змінює своє значення в ході

виконання програми? (Змінна)

8. Назвіть одного з засновників компанії Microsoft. (Гейтс)

9. Назвіть вид алгоритму, в якому команди виконуються послідовно у порядку

їх запису, причому один раз. (Лінійний)

10. Назвіть розробника мови програмування Фортран. (Бекус)

11. Назвіть об’єкт форми, який використовується для задання написів на

формі програмістом. (Мітка)

3.2.Домашнє завдання включає опрацювання теоретичного матеріалу в

підручнику і інструктивно-теоретичній картці та створення програмного

проекту. (Домашнє завдання записано в картці).

І, наостанок, пропоную виконати дві вправи на рефлексію «Піца»

(ДОДАТОК 7) і «Дерево» (ДОДАТОК 8).

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 10 клас, Розробки уроків
Інкл
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
3 липня 2019
Переглядів
526
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку