18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Застосування інтерактивних фізкультурно – оздоровчих вправ на уроках англійської мови (Методичні рекомендації вчителям, які викладають у початковій школі)

Про матеріал
Видання містить методичні рекомендації вчителям щодо необхідності впровадження елементів здоров’язбережувальних технологій у навчальний процес під час викладання англійської мови.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

Застосування інтерактивних фізкультурно –

оздоровчих вправ на уроках

 англійської мови

(Методичні рекомендації вчителям, які

викладають у початковій школі)

 

 

 

Будко Тетяна Олександрівна,

                                           учитель англійської мови

                           першої категорії

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

 

Передмова

 

Розділ І. Здоров’язбережувальні технології на уроках іноземної мови

 

 Розділ ІІ. Практичне запровадження інтерактивних фізкультурно – оздоровчих вправ

 

 2.1.Бестінг

 

2.2. Фізкультхвилинки

 

2.3. Пальчикова гімнастика

 

2.4. Вправи для відпочинку зору

2.5.Рухливі ігри

2.6. Фізкультхвилинки за методикою сенсорних вправ

2.7. Ментальна рефлексія

 

 

Висновки

 

 

Література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоров'я настільки переважує решту благ життя, що здоровий жебрак щасливіший за хворого короля.
(Артур Шопенгауер)

 

.

      Надання якісної та доступної для всіх дітей освіти є гострою потребою часу. «Даючи знання, не відбирай здоров’я»,  – так ще у Давньому Римі формулювався один з найгуманніших принципів освіти. Не втратив він актуальності й у наш час. Останнім часом викликає занепокоєння катастрофічне погіршення здоров’я учнів. Значна інтенсифікація навчального процесу призводить до збільшення навантаження на організм дітей. Педагогічні дослідження останніх років показують, що протягом періоду навчання у школі у багатьох дітей стан здоров’я погіршується у 3-4 рази. Проблема погіршення здоров’я учнів має соціальне значення, її причинами є соціально-економічні умови, погана екологія , а також «шкільний фактор» - найбільш значимий за тривалістю і силою впливу на функціональні можливості організму дитини. Внаслідок цього ми отримуємо низьку активність учнів на уроці. Через це використання освітніх технологій, що сприяють збереженню здоров’я, має дуже велике значення у наш час.

 

Здоров’язбережувальні  технології - основа усіх педагогіч­них технологій, спрямованих на зміцнення та відтворення здоров'я учасників навчально-виховного процесу.

Здоров’я підростаючого покоління – це передусім процес збереження та розвитку психічних та фізичних якостей, оптимальної працездатності та соціальної активності у школі та вдома.

За визначенням М. К. Смирнова, до здоров'язбережувальних освітніх технологій належать «психолого-педагогічні технології, програми, методи, які спрямовані на виховання у дітей особистісних якостей, культури здорової, що сприяють його збережен­ню.та зміцненню, формують уявлення про здоров'я як цінності, мотивують доведення здорового способу життя».

Мета здоров'язбережувальних освітніх технологій — забез­печення умов фізичного, психічного, соціального та духовного комфорту, що сприяють продуктивній навчально-пізнавальний та практичній діяльності учасників освітнього процесу, заснованій на науковій організації праці та культури здорового способу життя особистості.

Молодший шкільний вік — період соціального, фізіологічного та психологічного  становлення особистості. Тіло й душа дитини потребують дбайливого ставлення, захисту та розуміння. Ми маємо допомогти кожному малюку зробити вибір на користь здорового способу життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І

Елементи здоров’язбережувальних технологій на уроках іноземної мови

 

Іноземна мова, за даними досліджень психологів, педагогів та медиків, належить до групи найбільш важких предметів, що вимагають значного напруження найвищої нервової діяльності учнів. Сучасний урок англійської мови характеризується великою інтенсивністю та вимагає від учнів концентрації уваги, напруження сил, бо у великій кількості використовуються тренувальні вправи.

Слід пам’ятати, що вчитель, який бажає щось міцно закріпити у дитячій пам’яті, повинен потурбуватися про те, щоб як можна більше органів відчуття - око, вухо, голос, м’язові рухи - прийняли участь у запам’ятовуванні. Різноманітні методичні засоби значно підвищують працездатність дітей, бо залучають до роботи інші аналізатори, нові, не втомлені ділянки кори головного мозку. Зняти втому, підвищити працездатність допоможуть засоби релаксації, багаторазові фізкультхвилинки, на які можна відводити 3-5 хвилин.

Проведення фізкультхвилинок повинно вирішувати наступні завдання:

 1. Зменшення втоми та зниження негативного впливу одноманітної робочої пози;
 2. Активізація уваги учнів та підвищення можливостей до сприйняття навчального матеріалу;
 3. Звільнення учня на деякий час від напруження мозку.

Це можуть бути різноманітні рухи, гра, співи, щось нове та незвичне. Після фізкультхвилинки учні стають більш активними, їхня увага активізується, з’являється зацікавленість у подальшому засвоєнні знань.


Розділ ІІ

 Практичне запровадження

фізкультхвилинок та рухливих вправ

 

2.1. Бестінг

Бестінг – це вправи та ігри для стабілізації психічного стану дитини. Наприклад, діти стають у коло і по черзі висловлюють свої мрії, побажання, підтримку друзям.

Вправа 1. Morning Greeting”

Now you’ll have your everyday morning greeting. Find classmates who were born in the same season as you and make a circle with them. Greet each other saying something pleasant. Don’t repeat the same greeting.

    Possible greetings

 • Hello! Glad to see you because you are my best friend.
 • So, do I.  I consider you are my  true (real) friend too.
 • Good morning! Nice to meet you!
 • Oh, my dear friend! Happy to see you too!
 • Haven’t seen you for ages! How are you?
 • I’m fine, thank you! Fancy meeting you here.

 

 

Вправа 2. “Garland of wishes”

Stand in a circle. Greet each other and wish something pleasant

I wish you | good luck                                               

                   | strong health

 

 

2.2. Фізкульхвилинки

 

   При проведенні уроку вчитель завжди повинен враховувати фізіологічні та психологічні властивості дітей і передбачати такі види діяльності, які знімають напруження та втомленість. Особливо це стосується учнів початкових класів. Релаксація, яка створює позитивний настрій, дає вихід фізичній енергії і дозволяє зняти розумову напругу, сприяє поліпшенню уваги та кращому засвоєнню учбового матеріалу.  

     Такими видами релаксації, звичайно, є фізкультхвилинки, ігри, пісні та вірші, особливо ті, що супроводжуються рухами та діями. Більшість з них не потребує багато місця та часу і можуть використовуватись на різних етапах уроку.

Фізкульхвилинка являє собою невеликий комплекс рухливих вправ, який складений так, щоб задіяти усі групи мязів. Таке фізичне навантаження зніме втому, дасть відпочинок мязам, органам слуху, відновить сили дитини, підніме настрій. У склад фізкультхвилинки треба вводити комплекси з 4-6 вправ, 2 з яких спрямовані на формування правильної постави, 2-3 для плечей, поясу, тулубу. Необхідно, щоб це були різні вправи, бо велика кількість повторів зменшує зацікавленість у їх виконанні. Фізкультхвилинка може проводитись з речами(м’яч) або без них, у музичному супроводі, під лічбу або римований текст.

 

Вимоги до організації та проведення

фізкультхвилинок

 1. Фізкультхвилинки проводяться на початковому етапі втоми(8-14 хвилина уроку), в залежності від віку учнів, складності матеріалу.
 2. Для молодших школярів доцільно робити фізкультпаузу між 15-20 хвилинами уроку.
 3. Вправи повинні бути цікавими та простими у виконанні.
 4. Тривалість проведення – 2-3 хвилини
 5. Під час проведення фізкультхвилинки учні можуть сидіти за партами або стояти біля них, або біля дошки, поодинці чи групами.

Рекомендації для вчителя:

Вчитель повинен володіти культурою рухів та образно демонструвати вправи, вміти поєднувати рухи з музичним супроводом, знати основні терміни фізичних вправ.

 

 

 

 

IF YOU ARE TIRED

 AT THE ENGLISH LESSON…

 

Giraffes are tall, with necks so long.

(Stand on tip toes; raise arms high

up into the air)

Elephants' trunks are big and strong.

  (Make trunk with a hand and an arm)

Zebras have stripes and can gallop away,

(Gallop around in a circle)

While monkeys in the trees do sway.

(Sway back and forth)

Old crocodile swims in a pool so deep,

(Pretend to swim)

Turtles in the sun go to sleep.

До теми „Частини тіла” можна вибрати:

 

Clap, clap, clap your hands.

Clap your hands together. (2 times)

Stamp, stamp, stamp your feet.

Stamp your feet together.

Nod, nod, nod your head.

Nod your head together.

Dance, dance, dance, dance

Dance, dance together.

Shake, shake, shake your hands,

Shake your hands together.

Smile, smile at your friends,

Let us smile together.

 

 

Hands up, hands down!

Hands on hips, sit down.

Stand up, hands to the sides.

Bend left, bend right.

One, two, three, hop.

One, two, three, stop!

Stand still!

 

Touch your head,

Touch your nose,

Touch your knees,

Touch your toes.

Turn around, round, round, round, round, round!

 

 

Teddy Bear, Teddy Bear, touch your nose

Teddy Bear, Teddy Bear, touch your toes;

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground,

Teddy Bear, Teddy Bear, turn around.

Teddy Bear, Teddy Bear, turn around,

Teddy Bear, Teddy Bear, touch the ground,

Teddy Bear, Teddy Bear, reach up high

Teddy Bear, Teddy Bear, wink one eye,

Teddy Bear, Teddy Bear, slap your knees,

Teddy Bear, Teddy Bear, sit down please.

 

Head and shoulders,

knees and toes,

knees and toes,

knees and toes!

Head and shoulders,

knees and toes,

eyes, ears, mouth and nose!

 

If you are happy and you know it,

clap your hands (2 times)

If you are happy and you know it ,

And you really want to show it (2 times)

Clap you hands!

Step your feet

Wink one eye

Touch your nose (head, ear, etc.)

Shake your hands

Jump so high!

My hands upon my head I place,

On my shoulders, on my face.

Then I raise them up on high

And make my fingers quickly fly.

Then I put them in front of me

And gently clap:

one, two, three!

 

 

Hands on your hips,

Hands on your knees,

Put them behind you,

If you please.

Touch your shoulders,

Touch your nose,

Touch your ears,

Touch your toes.

Raise your hands

High in the air,

At your sides, on your hair.

Raise your hands as before

While you clap:

One, two, three, four!

Right foot, left foot ,

see me go!

I am big, and fat, and slow!

Here I am in the street,

With my long nose

And four big feet!

(show an elephant)

 

2.3. Пальчикова гімнастика

Пальчикова гімнастика - дуже гарний засіб відпочинку після письмових вправ, особливо у молодшому шкільному віці. Гра з пальцями – це інсценівка будь-яких римованих історій чи казок за допомогою пальців та долонь. Ця гра нібито відображає реалії навколишнього світу – речі, тварин, людей, їхню діяльність, явища природи. Під час пальчикової гри діти повторюють рухи за вчителем і тим самим активізують моторику рук. Відпрацьовується спритність, вміння керувати своїми рухами, концентрувати увагу на певній діяльності.

 

Ten little boys can stand up straight,

Ten little boys can make a gate,

Ten little boys can make a ring,

Ten little boys can bow to the king.

Ten little boys can dance all the day,

Ten little boys can now hide away.

 

These are mother’s forks and knives(fingers are crossed)

This is mother’s table(show the table)

This is mother’s looking-glass(show the mother doing make-up)

This is baby’s cradle.(show swinging of the cradle)

 

 

 

Daddy finger, daddy finger

Where are you?

Here I am , here I am

How do you do?

Mommy finger, mommy finger

Where are you?

Here I am , here I am

How do you do?

Brother finger, brother finger

 Where are you?

Here I am , here I am

How do you do?

Sister finger, sister finger

Where are you?

Here I am, here I am

How do you do?

Baby finger, baby finger

Where are you?

Here I am , here I am

How do you do?

 

 

(5 fingers are gentlemen, 5 fingers are ladies. They meet and begin to dance.)

Five little gentlemen

Going for a walk.

Five little gentlemen

Stop for a talk.

Along came five ladies,

They stood all together,

And they began to dance.

This is my right hand,

I'll raise it up high (Raise the right hand)

This is my left hand,

I'll touch the sky. (Raise the left hand.)

Right hand, (Show the right palm.)

Left hand, (Show the left palm)

Roll them around. (Roll hands around)

Left hand, (Show the left palm)

Right hand, (Show the right palm)

Turn around, turn around.

 

I can show you my face

Where everything is on its place

With my nose I can smell

Many objects I see well

With my eyes I look around,

Watch my feet and stamp the ground

With my ear I can hear

What my friend is doing near

With my mouth I can eat

 

 

See the little crocodile,

Swimming in the river Nile.

Now look at his happy green,

When the little fish came in!

 

2.4. Вправи для відпочинку зору

Проблема погіршення зору у динаміці навчального процесу не є новою. Серед чинників, які впливають на стан зору, 21% складають фактори внутрішкільного середовища. Несправедливість у тому, що зорову патологію найчастіше отримують найбільш працьовиті школярі. Маючи бажання допомогти таким дітям, офтальмологи розробили багато підходів, але суттєва їх частина не може бути використана вчителем, бо він не має спеціальної медичної освіти. Але ефективність засобів щодо збереження зору дітей залежить не тільки від лікарів, а й від вчителів. Під час уроку буде доцільним включати вправи на релаксацію для очей. Вправи виконуються колективно та тільки стоячи.

 Необхідно переключати фокус зору, дивитися хоча б 2 хвилини у далину, потім треба заплющити очі на 1-2 хвилини, дати їм відпочити. Ця проста вправа знімає втому, тимчасово розслаблює м’язи очей. Бажано кожній вправі надавати характеру гри.

 

EXERSICES FOR EYES

 

Look left, look right,

Look up, look down,

Look around.

Look at your nose,

Look at that rose,

Close your eyes.

Open, wink and smile.

Your eyes are happy again!

 

 

Look at the window,

Look at the door,

Look at the ceiling,

Look at the floor.

 

 

 

 

Turn your eyes up and down(10 times).

Turn your eyes to the left, to the right(10 times)

Close your eyes tight for 5 seconds and open(5 times)

Blink for 10 seconds.

Close your eyes and relax.

 

 

 

2.5. Рухливі ігри

Рухливі ігри – найкращі ліки від гіподинамії. Їхня головна перевага полягає в тому, що вони мають у собі всі види рухів, притаманних людині, – біг, стрибки, пластику рук, тулуба. Під час проведення рухливої гри дитина відчуває радість після напруження розумових сил.

Віршова форма римованих вправ, пісень, казок сприяє відпрацюванню ритмічної вимови паралельно з ритмічними рухами.

Виконання ритмічних рухових вправ у поєднанні з мовленнєвою діяльністю:

 • сприяє реалізації рухової активності, що є притаманною дітям;
 • сприятливо впливає на настрій дитини;
 • стимулює інтерес до навчання
 • дає можливість підтримувати позитивний контакт між учителем та учнями.

 

1. Гра «Частини  тіла»

Учні  стають  у  коло. Потім  повертаються  попарно  обличчям  одне  до  одного,тобто  стають  партнерами. Коли  вчитель  промовляю  фразу  «Hand  to  hand»  учні  мають  доторкнутися  руками  одне  до  одного. Далі  додаються  фрази  «Leg  to  leg», «Nose  to  nose», «Head  to  head» і  т.д.,використовуючи  назви  різних  частин  тіла.

2. Гра «Слідуй Інструкціям»

Учні беруть картку з числом, читають інструкцію і виконують.

Наприклад :

Find a blue pencil.

Jump like a frog.

Write the word “white” on the blackboard.

Draw a fish.

Put your pencil on the chair.

Find a fish.

Find a black pencil.

Jump like a hare.

Write the word “black” on the blackboard.

Draw the sun.

3.Гра «У  зоопарку»

We are ducks. We are walking now.
 We are snakes. We are moving now.
 We are monkeys. We are jumping now.

We are rabbits. We are hopping now.
 We are wolves. We are running now.
We are bears. We are eating honey now.

 

 

 

 

4.Гра «Бігова доріжка»

Учасники гри можуть сидіти чи стояти. Вчитель викликає їх по черзі.

Перший учень підбігає до будь-якого предмета, що знаходить у кімнаті, доторкається до нього, називає його англійською мовою і повертається на своє місце. Другий учень підбігає до того самого предмета, торкається його, повторює назву, потім торкається іншого предмета, і назвавши його, повертається на своє місце. Таким чином, кожен учень повторює всі названі до нього предмети та додає своє слово. Гру можна проводити у дуже швидкому темпі.

 

 


2.6. Фізкультхвилинки  за методикою сенсорних вправ

Сенсорний розвиток дитини -  це розвиток її відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів. Він становить фундамент її розумового розвитку. Сенсорне виховання має важливе значення для всебічного розвитку дитини.

Вправа 1. В верхніх кутах класу фіксуються сюжетні зображення . Під кожним малюнком поміщається у відповідній послідовності одна з цифр : 1-2-3-4 . Усі учні піднімаються в положення вільного стояння і під команду вчителя « 1-2-3-4 » починають фіксувати погляд по черзі на відповідному малюнку. Потім порядок відліку міняється: 4-3-2-1 , 1-3 , 4-2 і т.д. При цьому учні здійснюють синхронно рухи очима , головою і тулубом. Але діти повинні не просто« Пробігти » очима , а й встигнути усвідомлено побачити всі 4 сюжети. Тривалість вправи 1,5 хвилини. Така робота попереджає стомлюваність , сприяє розвитку зорово - моторної реакції , швидкості орієнтації в просторі.
Вправа 2. Використання на уроках сенсорного кола.
В якості сенсорного кола може використовуватися будь який  круглий предмет , наприклад обруч або кругла вішалка для дрібних речей з прищіпками . Це коло прикріплюється кронштейном до стіни близько класної дошки на висоті 2,3 м. За його окружності прив'язуються різнокольорові стрічки. Їх довжина різна і залежить від зросту учнів . На кінцях стрічок прикріплені прищіпки з кільцями. У них - завдання у вигляді крапельок , сніжинок і т.д. Учитель запрошує учня до дошки для виконання завдання. Школяр тягнеться , відкриває прищіпку і бере завдання .
Сенсорний коло сприяє правильної постави і стимулює розвиток спинних м'язів.
Вправа 3. «Квітка здоров'я »
Квітку здоров’я виготовляють  з кольорового картону. У неї 7 пелюсток : жовта , фіолетова , синя , червона , коричнева, зелена, рожева. Середина квітки – помаранчева. На стеблі пелюстка світло-зеленого кольору. На кожній пелюстці і в середині квітки написана одна з тем занять, які проводяться на протязі року: «Life in the Family», «My Body», «Healthy Life»,  «Food and Meals», «My Room», «My Daily Life », etc.
За допомогою подібних вправ (квіти, пірамідки) розвиваються зорово-моторна реакція, стереоскопічний зір, відчуття локалізації в просторі.

 

 

 

 

 

2.7. Ментальна релаксація

Релаксація – це розслаблення після напруженої учбової діяльності. Її мета – зняти напругу, надати дітям невеличкий відпочинок, викликати позитивні емоції, гарний настрій. Сучасний урок вимагає значної концентрації уваги, але іноді, насамперед у середині чи в кінці учбового дня не кожна дитина вміє вчасно перебудувати сприйняття з одного уроку на інший. Допомогти у цьому може психологічна підтримка, а саме – аутогенне тренування. Ментальна релаксація є системою засобів саморегуляції функцій організму. Вона дозволяє активно керувати вищими психічними функціями, зміцнює силу волі, покращує увагу, регулює частоту скорочень серця, нормалізує ритм дихання.

Аутогенне тренування зазвичай проводиться у середніх та старших класах протягом 3-5 хвилин, на початку або у середині уроку. Учням пропонується зайняти комфортну позицію, заплющити очі, поступово розслабити м’язи обличчя, рук, усього тулуба. Поступово, дослухаючись до слів учителя, викликаємо у себе відчуття тепла, приємної легкості. Не відволікаємось на сторонні думки. Вихід з вправи повинен бути спокійним та поступовим.

MENTAL RELAXING

Imagine your head to be a jug.

You have to empty this jug from dirty water and fill it with clear and fresh water.

 

Sitting on the chair bow your head pouring out everything that shouldn’t be there at the moment:

sorrows, anger, regrets, injury, fear.

Raise your head and fill your jug with kindness, love, confidence.

 

Sit comfortably. Close your eyes.
Breathe in. Breathe out.
Let’s pretend it’s summer. You are lying on a sandy beach. The weather is fine. A light wind is blowing from the sea. The birds are singing. You have no troubles. No serious problems. You are quiet. Your brain relaxes. There is calm in your body. Nothing diverts your attention. You are relaxing. (Pause)
Your troubles float away.
You love your relatives, your school, your friends. They love you too. Learn to appreciate every good thing. The Earth is full of wonders. You can do anything. You are sure of yourself, that you have much energy. You are in good spirits.
Open your eyes. How do you feel?

 

 

Висновки

 

Інтерактивні фізкультурно- оздоровчі заходи – найкращі ліки від гіподинамії. Головна їх перевага полягає в тому, що вони мають у собі всі види рухів, притаманних людині – біг, стрибки, пластику рук, тулуба. Під час проведення фізкультхвилинки дитина відчуває радість після напруження розумових сил. Знання великої кількості таких вправ є необхідним для вчителя. Цей багаж слід постійно відновлювати та доповнювати. Отже, потрібні римовані вправи, вірші, пісеньки, казки. Віршована форма сприяє відпрацюванню ритмічної вимови паралельно з ритмічними рухами. Але вчитель повинен брати до уваги деякі психологічні та методичні моменти використання фізкультхвилинок. Так, слід пам’ятати, що дуже голосне промовляння тексту дратує слухачів, пригнічує чіткість вимови, але тихе, монотонне промовляння навпаки втомлює. Тому тексти слід вимовляти чітко, але не голосно.

Фізкультхвилинки стимулюють навчальну діяльність учнів, розвивають фантазію та уяву, увагу, пам’ять, пластичність рухів, знімають скутість. Це є важливим засобом самовираження: вчитель може краще пізнати своїх учнів, їхні організаторські, творчі здібності, фізичні можливості; завдяки цьому встановлюється більш тісний контакт між педагогом та дитиною, між дітьми в учнівському колективі.

Таким чином, виконання ритмічних рухових вправ у поєднанні з мовленнєвою діяльністю:

 • сприяє реалізації рухової активності, що є притаманною дітям;
 • сприятливо впливає на настрій та емоційний тонус дитини;
 • стимулює інтерес до навчання;
 • дозволяє підтримувати позитивний контакт між вчителем та учнями.

 

 

 

 

 

 

 

 


Література

 

 1. Вишневський О. «Теоретичні основи сучасної української педагогіки». – Дрогобич, «Коло», 2006
 2. Пучкова Ю.Я. «Игры на уроках английского язика». – М., «Астрель», 2005
 3. Стронин М.Ф. «Обучающие игры на уроке английского язика». – М., «Просвещение», 1984
 4. «Сучасні технології навчання». – «Управління школою», № 8-9 березень 2008
 5. Смирнов Н.К. «Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы». – М.: «АРКТИ», 2003.

1

 

doc
Додано
23 січня 2020
Переглядів
431
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку