29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

"Застосування здоров'язберігаючих технологій та квестів з професії в освітньому процесі"

Про матеріал
"Застосування здоров'язберігаючих технологій та квестів з професії в освітньому процесі"дана методична розробка рекомендована для використання молодим спеціалістам та майстрам виробничого навчання як методичні рекомендації при підготовці кваліфікованих робітників для підприємств-замовників кадрів з професії " Оператор поштового зв'язку , сортувальник".
Перегляд файлу

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ »

З ДОСВІДУ РОБОТИ

 

ПОДОПРИГОРИ ВІТИ ВАСИЛІВНИ,

МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ , ВИКЛАДАЧА СПЕЦДИСЦИПЛІН ЗА ПРОФЕСІЄЮ «ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ»

 

ЗА ТЕМАТИЧНОЮ НОМІНАЦІЄЮ: «Упровадження освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів»

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА НА ТЕМУ:

«Застосування здоров’язберігаючих технологій та квестів з професії в освітньому процесі»

F:\Подопригора\фото\фото почта\45600120_1984207004960989_7827188313361481728_n.jpg

IMAG0471

м.ДНІПРО 2019р.

 

 

В запропонованому посібнику розкриваються теоретичні основи використання здоров’язберігаючих технологій, а також їх практичне застосування в роботі майстра в/н, класного керівника в ПТНЗ. Методичний посібник містить методичні розробки заходів  які використовуються в освітньому процесі в навчальному закладі. Рекомендовано для використання в роботі майстрів  в/н , класних керівників  в ДЦПТО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………… 4

РОЗДІЛ І Теоретичні аспекти застосування здоров’язберігаючих

технологій на уроках та у виховній роботі…………………………………..5

1.1 З історії здоров’язберігаючих технологій………………………………..5

1.2 Поняття ,,здоров’язберігаючі технології………………………………….

1.3 Основні завдання……………………………………………………………

1.4 Створення організаційно-педагогічних умов, які забезпечать

психічне здоров’я і комфорт учнів в ПТНЗ…………………………………..

РОЗДІЛ ІІ  Види оздоровчої діяльностів освітньому процесі за професією: «Оператор поштового звязку , оператор компютерного набору…………..7

2.1.Превентивне виховання в освітньому процесі……………………………

2.2 Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка………………………………..

2.3 Пальчикова гімнастика……………………………………………………...

2.4 Психогімнастика…………………………………………………………….

2.5 Кольоротерапія………………………………………………………………

2.6 Проведення виховних заходів та уроків з використанням елементів методики В.П.Базарного………………………………………………………..

РОЗДІЛ ІІІ Особистий досвід роботи…………………………………………

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..

Список використаних джерел………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Сучасне суспільство вже має нову дитину, що вихована вуличним та віртуальним світом комп’ютерів і телевізорів. Байдужість, жорстокість, егоїзм, відчуття неповноцінності, бездуховність, з ослабленим здоров’ям, низьким духовним розвитком, порушеною психікою - ось, далеко не ввесь, перелік відбитку сучасного часу. А звідси і низька успішність, апатія та пасивність до навчально-виховної роботи учня вцентрі. Ось чому сьогодні кожен педагогічний колектив виокреслює першочерговим завданням освітньої роботи в навчальному закладі виховання ціннісного ставлення учня до себе. Виробити в дітей активну життєву позицію, зміцнити їх фізично, духовно та психічно – найважливіші завдання педагогів. Через призму виховного процесу проходить становлення маленького громадянина, змінюються його погляди та уподобання. Учень, що активно приймає участь у позакласних та загальноосвітніх заходах різко відрізняється від пасивного. Виступи на сцені перед аудиторією дітей та дорослих виробляють багато позитивних якостей: діти стають комунікабельними, творчими, ініціативними, культурними, артистичними, духовно збагачуються, швидко орієнтуються в різних ситуаціях та знаходять відповідне правильне рішення. Діти, що стають успішними у виховному процесі стараються не відстати і в навчанні. Ставши лідером в одному учень, не усвідомлюючи того, тягнеться і до іншого.

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І Теоретичні аспекти застосування здоров’язберігаючих технологій на уроках та у виховній роботі             

1.1.  З історії здоров’язберігаючих технологій

Час не стоїть на місці. Людство завжди перебуває у пошуках нових ідей і цей процес розпочинається саме зі шкільної парти. Час змінює стандарти, стереотипи, потреби, і сьогодні школа теж потребує реформування. А це довгий, клопіткий процес. Людина тим і відрізняється від комахи та бджоли, що будує не за існуючими, природніми інстинктами, а за народженими творчістю проектами у баченні прекрасного та гармонійного.

Колись метою школи було навчити якомога більше людей читати та писати. Зараз - це рівень початкової школи. А загальні цілі – зовсім інші. У центрі викладається безліч предметів, але інформаційний простір сьогодні майже безмежний (телебачення, радіо, Інтернет), тому вчитель перестає бути

єдиним джерелом знань.

А метою сучасного центру є підготовка випускників до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті.

Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки.

Основна мета сучасного навчального зкладу полягає у формуванні здорової особистості. Здорової як фізично, так і духовно. Тому кожен навчальний зклад сьогодні шукає свій шлях змін у просторі покращення якості освіти та виховання.

Відповідно до Наказу Міністерства науки і освіти, молоді та спорту України № 1243 від 31.10.2011 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність.  Цей принцип реалізується шляхом виховання ціннісного ставлення до себе.

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я"— це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров'я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, вести здоровий спосіб життя, активно відпочивати.(Додатки 2,4)

Ціннісне ставлення до свого психічного "Я"передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу — думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню у неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.

Ціннісне ставлення до свого соціального "Я" виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей; позиції активного суб’єкта громадянського суспільства, який може і має впливати на долю країни.

Характер ціннісного ставлення особистості до себе істотно змінюється з віком.У молодшому шкільному віці розвивається рефлексія, формується вміння оцінювати себе як предмет змін.

У підлітковому віці формується прагнення до самоствердження, з'являється хворобливе переживання неуспіху, зростає роль самооцінки в регуляції поведінки. 

У юнацькому віці актуалізується потреба у самовизначенні, оцінці своїх здібностей і можливостей; виникає процес визначення сенсу життя та свого місця в ньому.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін (Лист МОН молодьспорту від 01.06.2012 року № 1/9-426) важливою ознакою сучасного уроку є використання здоров’язберігаючих технологій .

Національна Доктрина розвитку освіти України в ХХ столітті передбачає вирішення таких проблем :

- виховання морально та фізично здорової людини;

-формування в учнів наукового світогляду, уявлення та розуміння наукової картини світу живої природи на основі усвідомлення понять і закономірностей взаємозв’язку безпечної поведінки людини, здорового способу життя, цінування власного життя та життя інших. Здоров’я, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, - це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб або фізичних вад .

Отже, здоров’я – єдність фізичного, психічного, духовного, соціального, інтелектуального та творчого аспектів здоров’я, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад.

У своїх працях видатний педагог В.О.Сухомлинський писав: «Досвід переконав нас у тому, що приблизно у 85% усіх невстигаючих учнів головна причина відставання у навчанні – поганий стан здоров’я, якесь нездужання або захворювання, найчастіше зовсім непомітне і таке, що можна вилікувати тільки спільними зусиллями матері, батька, лікаря та вчителя». На думку великого педагога, школа та вчитель зокрема повинні брати активну участь у збереженні здоров’я учнів.

Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при постійній

взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичним працівником та психологом, повинен планувати й організовувати свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу.

Чому ми звертаємось сьогодні до теми здоров‘язбереження ?

Тому що здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.

Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої, а також відсутність мотивації до збереження та зміцнення здоров‘я.

Вступаючи до школи, 85% дітей мають ті чи інші порушення соматичного та психічного характеру, зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання.

На кінець навчання в середньому по Україні не більше 6-10% випускників загальноосвітніх шкіл можуть вважатися здоровими, тоді як 52% - мають морфофункціональні відхилення різного характеру, а 40% мають хронічні захворювання, а в школах нового типу відсоток практично здорових учнів є ще нижчим і сягає лише 2 – 3 %. Гігієнічна оцінка навантаження учнів у школах нового типу показала, що навчальне навантаження перевищує допустимі  рівні на 1 – 3 години, зростає кількість обов’язкових предметів, робочий день збільшується та негативно впливає на школярів зниження рухової активності.

За даними експертів 75% хвороб у дорослих людей є наслідком умов життя в дитячі та молоді роки.

З кожним роком по Україні спостерігається погіршення стану здоров’я дітей: хворобливість, відхилення в роботі внутрішніх органів, 90% випускників - нездорові, мають ті чи інші відхилення в стані здоров’я.

Сучасний стан  здоров’я та суспільної свідомості населення України свідчить, що існує реальна загроза вимирання нації. При цьому  найбільше страждають незахищені верстви населення, які нині позбавлені можливості життєвого самовизначення  та самореалізації, що призводить до їх соціальної дезадаптації.

У Законі України «Про загальну середню освіту» в ст. 5 зазначено, що завданнями загальної середньої освіти є: виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

А в ст. 22 говориться про те, що загальноосвітній навчальний заклад повинен забезпечувати безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формувати гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців). І що відповідальність за організацію харчування учнів покладається на керівників цих навчальних закладів.

Учитель-предметник, володіючи сучасними педагогічними знаннями, у

постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками,

шкільним психологом, класним керівником, повинен планувати та організовувати свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу.

Здоров’я дитини, її соціально – психологічна адаптація, нормальне зростання і розвиток багато в чому визначаються середовищем, у якому вона живе. Для дитини 6 – 17 років таким середовищем є навчальний заклад, оскільки тут учень проводить 70% часу.

Існують різні визначення здоров’я та підходи до його збереження та зміцнення в педагогіці. Згідно визначенню Всесвітньої організації охорони здоров’я: “Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб або фізичних вад”.

,,Мати гарне здоров’я – це мати почуття найвищого блаженства, що дозволяє людині говорити із задоволенням:,,Я почуваю себе чудово! Я живу чудово!” – писав творець однієї з популярних сьогодні систем оздоровлення Бречч. Відомо, що основна мета життя – щастя. Але до нього веде одна дорога - міцне здоров’я. Здорова людина любить життя. Вона  рідко буває нещасливою.

Важко уявити собі у числі активних і повноцінних учасників навчально-виховного процесу дитину або вчителя, у яких постійно болить голова, які  знаходяться у постійній нервовій напрузі, всього бояться.

Здоров’я – єдність соматичного, психічного, духовного, соціального, інтелектуального та творчого аспектів здоров‘я, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад.

Фізичне здоров’я складає організм людини як біологічну систему: органи і системи життєзабезпечення, їхні функції та здоровий стан, фізична діяльність і біохімічні процеси, гігієна тіла, рухова активність, здорове харчування, генетичне і репродуктивне здоров’я, профілактика хвороб, фізичний розвиток.

 

1.2 Поняття «здоров’язберігаючі технології»

Поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності освітнього процесу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти:

-  сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

-  оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

-  повноцінний та раціонально організований руховий режим.

Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість виокремити такі типи (за О. Ващенко):

- здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини;

- оздоровчі технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, ароматерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія;

- технології навчання здоров’ю– гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології реалізуються завдяки включенню

відповідних тем до предметів загально навчального циклу, введення до варіативної частини навчального плану нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти;

- виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.

Здоров’язберігаючі технології навчають дітей жити без конфліктів. Навчають укріплювати, зберігати своє і цінити чуже здоров’я. Ці технології прищеплюють дітям принципи здорового способу життя, посилюють мотивацію до навчання.

Урок – це основна структурна одиниця навчального процесу. Урок у

здоров’язберігаючих технологіях повинен не викликати в учнів погіршення здоров’я. Сучасний урок – це урок інноваційний, який викликає в учнів і вчителів задоволення, стимулює цікавість, творчість. Усе це досягається різноманітними формами роботи з використанням інтерактиву та інноваційних технологій.

Теоретична значущість й актуальність розглянутої проблеми, її недостатня розробленість послужили підставою для визначення теми практикоорієнтованого проекту «Здоров’язберігаючі технології – інноваційний крок в освіті».Психічне здоров’я утворюють позитивні емоції і почуття, воля, самосвідомість, самовиховання, мотивація поведінки, стреси, психотравми, резерви психологічних можливостей людини, запобігання шкідливих звичок, формування гігієнічних навичок і позитивних звичок.

Духовне здоров’я – це здоров’я в системі загальнолюдських цінностей, ідеал здорової людини, традиції культури українського народу, розвиток позитивних духовних рис, духовні цінності й засоби розвитку духовності.

Соціальне здоров’я - соціальні потреби та інтереси, етика родинних зв’язків, наслідки антисоціального ставлення до довкілля, соціальне забезпечення життєво важливих потреб, соціальна адаптація, здоров’я нації, формування потреби вести здоровий спосіб життя.

Інтелектуальне здоров'я - це можливість відкрити наші уми для нових ідей та досвіду, які можуть допомогти в поліпшенні особистої, групової та

суспільної взаємодії.

На шляху до інтелектуального здоров'я необхідно витрачати більше часу на навчання, наприклад читання книг, журналів і газет, для того щоб бути в курсі  поточних питань та ідей.

Одним із складових здоровя є і творчість. Тому що саме творчий підхід до вирішення будь-яких життєвих проблем, завдань робить людину здоровою.

Ось чому тема створення у навчальному закладі здоров‘язберігаючого середовища є такою актуальною.

Ключовими компетентностями, що сприяють здоров’ю, якими повинні володіти учні для успішної соціалізації, є наступні: 

- навички раціонального харчування;

- навички рухової активності та загартування;

- санітарно-гігієнічні навички;

- навички організації режиму праці та відпочинку;

- навички самоконтролю;

- навички мотивації успіху та тренування волі;

- навички управління стресами;

- навички ефективного спілкування;

- навички попередження конфліктів;

- навички співчуття (емпатії);

- навички поведінки в умовах тиску;

- навички співробітництва;

- навички самоусвідомлення та самооцінки;

- визначення життєвих цілей і програм;

- аналіз проблем прийняття рішень.

Що ж розуміють під поняттям «здоров‘язберіагаюча технологія»?

Слово «технологія» в перекладі з грецької мови означає вчення про мистецтво.

Поняття «технологія» в педагогіку прийшло з виробництва, де визначається як сукупність різних елементів, зокрема прийомів, операцій, дій, процесів та їхню послідовність, тобто це своєрідна майстерність людини. Таким чином «технологія» виступає як алгоритм, за допомогою якого отримується запланований результат.

Здоров'язберігаюча технологія – це побудова послідовності факторів, що попереджують руйнування здоров'я при одночасному створенні системи сприятливих для здоров'я умов.

Поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує у собі всі напрямки діяльності навчального закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я.

Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти:

- сприятливі умови навчання дитини у школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

- оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

- повноцінний та раціонально організований руховий режим.

Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.

Здоров'язберігаючі технології дозволяють:

- сформувати соціальну зрілість випускника;

- забезпечити можливість учням реалізувати свій потенціал;

- зберегти і підтримати фізіологічне здоров'я учнів.

Здоров’я дітей - одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, учителів, суспільства в цілому. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. Турботу викликає різке погіршення стану фізичного та розумового розвитку підростаючого покоління, зниження рівня народжуваності й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої.

Тому головним завданням у діяльності педагогічних колективів навчальних закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків.

Мета сучасного навчального закладу - підготовка учнів до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки.

Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками та шкільними

психологами, планує й організовує свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. У своїй роботі він звертається до різноманітних педагогічних технологій.

Сучасна освіта характеризується широким впровадженням технологічного підходу. І це є об’єктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку дитини.

Поняття “технологія” в педагогіку прийшло з виробництва, де визначається як сукупність різних елементів, зокрема прийомів, операцій, дій, процесів та їхню послідовність, тобто це своєрідна майстерність людини. Таким чином «технологія» виступає як алгоритм, за допомогою якого отримується запланований результат.

У кінці 70-их років минулого століття збільшується увага до педагогічної технології і на Україні. Однак і сьогодні стосовно поняття «педагогічна технологія» єдиної думки науковців поки що не існує. У науковій літературі зустрічається понад 300 тлумачень цього поняття в залежності від того як автор уявляє собі структуру й складові освітнього технологічного процесу. Але їх об’єднує те, що всі автори єдині у визначенні мети педагогічної технології – це підвищення ефективності навчально-виховного процесу і гарантування досягнення учнями запланованих результатів навчання.

За визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, що своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти.

Будь - яка педагогічна технологія має відповідати основним критеріям технологічності: концептуальності, системності, керованості, ефективності, відтворюваності.

Технології навчання спрямовані на підвищення рівня знань, умінь і навичок протидії негативним явищам та формування відповідальної поведінки.

Поняття “здоров’язберігаючі технології” об’єднує в собі всі напрями діяльності центру щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Здоров’язберігаючі освітні технології поділяються на три групи:

-організаційно-педагогічні(визначають структуру навчального процесу, яка сприяє запобіганню станів перевтомлення, гіподинамії тощо);

- психолого-педагогічні(пов’язані з безпосередньою роботою вчителя на уроці);

- навчально-виховні (це програми з формування культури здоров’я, навчання навичок здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, захворювань, позакласні заходи, гуртки, квести,робота з батьками).

Доповнюють зміст здоров'язберігаючих технологій поняттям - _"здоров’язберігаючі заходи" і реалізують їх через:

 

· диспансеризацію учнів;

· "Дні здоров'я" та туристичні походи, екскурсії на підприємство;

·  спортивні свята, спартакіади, квести;

· бесіди про здоров'я з учнями;

· бесіди про здоров'я з батьками;

·вітамінізацію;

· факультативи з проблем здоров’я та здорового способу життя;

· ведення листків здоров'я та стіннівок на оздоровчу тематику тощо.

Дослідженнями доведено, що ефективність формування здорового способу життя вимагає активного залучення учнів до здоров’язберігаючого навчального процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я. Аналіз здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітніх закладів України дозволив виділити складові моделі цієї діяльності. Вона має поєднувати такі форми і види роботи:

- корекцію порушень соматичного здоров'я з використанням комплексу оздоровчих та медичних заходів без відриву від навчального процесу;

- різноманітні форми організації навчально-виховного процесу з урахуванням їх психологічного та фізіологічного впливу на учнів;

- контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу; нормування навчального навантаження та профілактику перевтоми учнів;

- медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізичного і  психічного розвитку учнів;

- розробку та реалізацію навчальних програм із формування в учнів навичок ведення здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок;

- діяльність служби психологічної допомоги вчителям та учням у подоланні стресів, стану тривоги; сприяння гуманному ставленню до кожного учня; формування доброзичливих взаємовідносин у колективі вчителів;

- організацію та контроль за дотриманням збалансованого харчування всіх учнів ;

- заходи, що сприяють збереженню та зміцненню здоров'я вчителів та учнів, створення умов для їх гармонійного розвитку.

Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я дітей та підлітків потребує пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості, підприємств-замовників кадрів. Однак особливе місце та відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язберігаючим, і в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров'я сучаснихучнів, а про майбутнє України.

 

1.3 Основні завдання освітнього процесу в центрі:

1. Створення психолого-педагогічних і організаційно-педагогічних умов, які забезпечують психічне здоров’я і комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу на основі: фізкультурно-  спортивної активності; обґрунтованої відповідності навчального навантаження обсягові інформації, психофізичним можливостям її засвоєння; переведення традиційної інформаційно-об'ємної системи навчання на систему, яка навчає учнів самостійно здобувати знання, вільно мислити, застосовувати отриману інформацію на практиці.

2. Реалізація наукової організації навчальної праці, виробничого навчання та практики ,харчування та відпочинку учнів.

3. Створення максимально можливих санітарно-гігієнічних умов.

4. Включення учнів до свідомої діяльності з формування культури здорового способу життя, забезпечення цього процесу навчально-методичними посібниками.

5. Створення в навчальному закладі системи управління та моніторингу здоров’язберігаючої технології.

6. Формування культури здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час.

7. Створення системи підготовки кадрів, соціальної і фінансової підтримки ідеї здоров’язберігаючої технології; агітації і пропаганди; об'єднання зусиль усіх підрозділів навчального закладу, закладів медицини та фізичної культури.

8. Забезпечення програмного і навчально-методичного обладнання з проблемами здоров’язберігаючої технології.

9. Забезпечення психологічного і медичного супроводу освіти.

10.Створення оптимальних умов для функціонування фізичної культури; забезпечення можливостей для впровадження сучасних інноваційних форм і методів роботи.

11.Створення інформаційно-комп’ютерного забезпечення оздоровчої системи.

12.Створення умов для дослідницько-експериментальної і науково-пошукової роботи з питань моделювання й апробації здоров’язберігаючих освітніх технологій.

 

1.4 Створення організаційно-педагогічних умов, які забезпечать психічне здоров’я і комфорт учнів

Основна роль у здоров’язберігаючій діяльності будь-якого освітнього закладу відводиться грамотній організації навчального процесу та виховній роботі. Кожен педпрацівник повинен працювати за моделлю здоров’язберігаючого середовища, найбільш значимими компонентами якої є:

- створення комфортних умов навчання (розклад уроків, перерв, режимні моменти);

- використання оздоровчих методик, які регулюють рухову активність, і прийомів реабілітації розумової і фізичної працездатності.

Модель екологічно комфортного освітнього середовища з використанням технології реабілітації працездатності учнів реалізується шляхом оптимізації і гуманізації навчального процесу, які можливі через:

 - застосування різнорівневого навчання;

 - глибоку диференціацію та індивідуалізацію навчання;

 - широке використання сучасних педтехнологій;

- широке використання сучасних  виробничих технологій які використовуються на підприємстві ПАТ «Укрпошта»

 - інтерактивне навчання в майстенях та лабораторіях центру за професією: «Оператор поштового звязку»;

 - створення фізичного, фізіологічного, психічного комфорту для учнів;

 - настанови вчительського колективу на створення відносин "учитель-учень" за формулою "суб’єкт-суб’єкт". Забезпечення позитивної мотивації навчання шляхом створення можливості успіху для кожного учня;

 - розумне зменшення обсягу домашніх завдань із метою запобігання перевантаження учнів.

Важливою умовою проведення уроків є застосування на заняттях здоров'язберігаючих технологій, що вимагає:

 - урахування періодів працездатності учнів на уроках;

 - урахування вікових і фізіологічних особливостей дітей на уроках;

 - наявність емоційних розрядок на уроках та під час проведення виховних заходів;

 - чергування пози з урахуванням видів діяльності;

 - використання оздоровчо-фізкультурних пауз, квестів на уроках та виховних заходах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ Види оздоровчої діяльності в освітньому процесі за професією: «Оператор поштового звязку , оператор компютерного набору»

2.1.Превентивне виховання в освітньому процесі.

Сутність, мета і завдання превентивного виховання

Превентивне виховання – це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, формування здорового способу життя, навичок відповідальної поведінки, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику асоціальних проявів у поведінці учнівської молоді, позитивне бачення життя. Термін "превентивний" розглядається в Концепції превентивного виховання молоді в системі освіти України як "попереджувальний" (запобіжний, охоронний, захисний) і стосується профілактики девіантної  поведінки, алкоголізму, наркоманії, СНІДу, способу життя, який веде до хвороб, знецінення сенсу життя.

Превентивне виховання – це цілеспрямована система  заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного змісту, спрямованих на формування позитивних соціальних установлень, запобігання вживанню психоактивних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків. Воно є пріоритетним напрямом діяльності держави, всіх виховних інституцій і здійснюється в інтересах дитини і молодої людини, суспільства.

Превентивність має бути складовою будь-якої соціально-педагогічної дії, оскільки превентивний процес суттєво посилює позитивний потенціал суб’єктів взаємодії.

Система превентивного виховання будується на теоретико-методологічних засадах особистісно-орієнтованого гуманістичного підходу до особистості на основі Конвенції про права дитини, інших міжнародних актів і рекомендацій щодо становища учнівської молоді, у відповідності до Національної програми виховання учнівської молоді, а також до національних програм протидії зловживанню наркотичних засобів, профілактики захворюваності на СHІД, боротьби зі злочинністю тощо .

Мета превентивного виховання полягає у досягненні сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення. Вона може розглядатися поліаспектно.

 •                 Педагогічний аспект превентивної діяльності полягає у сформованості такої позиції особистості, яка конкретизується культурою цінностей, самоактуалізацією, свідомим вибором моделей поведінки.
 •                 Соціальний аспект передбачає об’єднання зусиль суб’єктів превентивної діяльності на міжгалузевому рівні, спрямованих на узгоджену і своєчасну реалізацію попереджувальних заходів, нейтралізацію і поступове усунення детермінантів, що викликають негативні прояви.
 •                 Психологічний аспект превентивної діяльності передбачає диференційований індивідуально-психологічний, статевовіковий підходи до виявлення генезису деструктивних проявів у поведінці особистості й розробку науково обґрунтованих програм соціалізації та корекції девіацій.
 •                 Правовий аспект полягає в охороні й захисті прав особистості, формуванні правової культури [1,c.12].

Педагогічна превенція – це частина загального навчально-виховного процесу освітнього закладу. Вона має бути представлена двома основними групами засобів: загальною ранньою превенцією з усіма учнями і спеціальною превенцією з важкими учнями та їх батьками. Тому її слід розглядати, в першу чергу, як систему колективних та індивідуальних виховних впливів, спрямованих на вироблення імунітету до негативних впливів оточуючого середовища з метою попередження розвитку асоціальної спрямованості особистості і перебудови ставлення особистості до оточуючої дійсності в процесі виховання.

Превентивну роботу слід будувати на базі вивчення причин відхилень у поведінці засобами педагогічної діагностики та прогнозування; з урахуванням специфіки кожного навчального закладу, рівня розвитку учнівського колективу; залучення важковиховуваних підлітків до практично-предметної та особистісно-ролевої діяльності, а також суспільно-корисної продуктивної праці. Для забезпечення результативної превентивної роботи у навчальному закладі необхідно:

– створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів середовища;

– забезпечити соціально-психологічну, педагогічно зорієнтовану діяльність на запобігання залучення учнівської молоді до негативних ситуацій;

– надавати комплексну психолого-педагогічну та організовувати медико-соціальну допомогу тим молодим особистостям, які її потребують;

– забезпечити адекватну соціальну реабілітацію учнівської молоді, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;

– стимулювати молодь до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяти розвитку здоров’язбережувального  навчально-виховного процесу, навчанню з раннього віку навичкам відповідальності за власне життя і здоров’я;

– сприяти виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при підготовці спеціалістів /педагогів, психологів, медиків, соціологів, юристів, соціальних працівників/, батьків та ін. до превентивної роботи з дітьми і молоддю;

– об’єднанню зусиль різних суб’єктів превентивної роботи.

Ключові елементи превентивного виховання в освітньому середовищі містять:

 

 • просвіту та інформування учнівської молоді у сфері прав дитини, здорового способу життя, ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), репродуктивного здоров’я, відповідального батьківства;
 • розвиток особистісних ресурсів, життєвої компетентності, вироблення адаптивної стратегії поведінки;
 • формування здорової статево рольової та сімейної ідентифікацій .

 

Модернізація змісту превентивного виховання ґрунтується на врахуванні позитивних надбань превентивної педагогіки і водночас передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями суспільного розвитку, має відповідати викликам сьогодення і майбутнього.

Ефективна система превентивного виховання покликана стати запобіжником різних негативних збочень серед учнів ПНЗ, як фізичних, так і духовних. Її оновлення у навчальних закладах відбувається цілісно з урахуванням таких пріоритетів:

 •                   забезпечення наступності здійснення виховних впливів між загальноосвітньою школою професійно-технічними і вищими навчальними закладами;
 •                   психологізація виховного процесу, опора на надійну діагностичну основу, яка є підґрунтям для прийняття і реалізації педагогічно доцільних рішень;
 • вчасне виявлення та корекція негативних психологічних відхилень учнів, здійснення психолого-педагогічного супроводу учнів, які опинились у складній життєвій ситуації;
 • попередження виникнення та поширення в навчальних закладах осередків негативних соціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, злочинності, негативної молодіжної субкультури тощо), попередження життєвих криз в учнів, які опинились у складній життєвій ситуації;
 • розвиток життєвої компетентності як інтегративної якості особистості, яка має забезпечити життєстійкість, життєздатність і життєтворчість учнівської молоді.

 

Особливості соціально-економічних, політичних труднощів, які переживає наша держава сьогодні, протиріччя розвитку нашого суспільства, реформованість ринкових стосунків гостро вплинули і на навчальні заклади. Помітним стало падіння у підлітків інтересу до навчання, не дає належного ефекту система виховної роботи навчально-виховного закладу, погіршується дисципліна, знижується анти девіантний імунітет учнів, зростає кількість важковиховуваних підлітків, правопорушень, скоєних неповнолітніми.

Антидевіантний імунітет – це якість особистості, яка формується як стійкий негативний стан: це неприйняття в собі та в інших девіантності (відхилення від морально-етичних, правових, гігієнічних, екологічних, психологічних норм життєдіяльності та життєтворчості особистості) .

Важковиховуваність підлітків – складне соціальне і педагогічне явище. Його подолання вимагає від освітньої установи розробки ефективної системи превентивного виховання учнівської молоді.

«Превентивний» - в перекладі з латинської (praventivus) означає запобіжний. Система превентивного виховання – це керована діяльність, яка забезпечує теоретичну і практичну реалізацію заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження, подолання відхилень у поведінці учнів і запобігання розвитку різних форм їх асоціальної, аморальної поведінки, а саме:

 • правопорушень (схильності до агресії, крадіжок, брехні та інших вад, що можуть привести до кримінальних дій);
 • екологічної брутальності та егоцентризму (ставлення до всього, що оточує як до засобу і сировини для задоволення власних примітивних потреб);
 • поганих звичок (алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, токсикоманії);
 • статевих порушень та їх наслідків (статевої розпусти, венеричних хвороб та СНІДу, статевого насильства тощо);
 • важких психологічних та психічних станів з наслідками (депресії та суїциду, акцентуації та загострення психопатичних тенденцій тощо) .

Технологія превентивного виховання – це система заходів, які мають носити попереджуючий, випереджуючий, запобіжний характер і бути спрямовані, насамперед, на вдосконалення способу життя учнів, обрання ними правильної соціальної орієнтації.

Її функції багатогранні. В сучасній педагогічній науці та практиці національної школи виділяються такі:

 • діагностична (виявлення причин і факторів відхилень у поведінці);
 • координуюча (координація зусиль, усіх зацікавлених виховних інститутів у попередженні і подоланні асоціальної поведінки);
 • прогностична (передбачення можливих негативних явищ у поведінці неповнолітніх та ін.).
 • корекційно-реабілітаційна функція, що ставить за мету узгодження виховного процесу з реальними умовами соціалізації дитини і пов’язана з втручанням у негативну ситуацію її розвитку на рівні знань, емоцій, поведінки, використання оптимальної корекційної допомоги, перевиховання та подолання негативних проявів у поведінці, налагодження стосунків для позитивного способу життя;
 • освітньо-консультативна функція передбачає використання сучасних технологій надання оптимальної освітньої, консультативної інформації; попередження і нейтралізацію надмірної інформації про види і форми негативних явищ;
 • організаційно-методична функція ставить за мету опрацювання і реалізацію міжгалузевих науково-дослідних проектів з проблем превентивного виховання; дослідження соціально-педагогічних та медико-біологічних факторів розвитку схильності неповнолітніх до негативної поведінки та розробку заходів щодо її профілактики; соціально-педагогічних та психолого-педагогічних технологій на базі дошкільних, позашкільних закладів, шкіл, ПТУ, установ реабілітації неповнолітніх та молоді;
 • інтегративно-просвітницька функція передбачає збір, обмін, аналіз, адаптацію, узагальнення та впровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду превентивного виховання, інтеграцію у світовий превентивний процес в роботі з дітьми і молоддю .

На загально-соціальному рівні соціально-превентивна діяльність у широкому значенні має за мету виявлення, усунення і нейтралізацію причин і умов, які викликають різного роду негативні явища. Педагогічна превенція як компонент системи виховної роботи навчального закладу актуалізує мету виховання - забезпечення набуття учнівською молоддю особистого досвіду реалізації прав і виконання обов’язків у моральних і правових взаємостосунках; попередження ситуації її соціальної дезадаптації.

Психологічний аспект превентивних дій педагога полягає у встановленні довірливих стосунків з важковиховуваними дітьми, реалізації соціально значущої мети – охороні прав дитини, що складає основу для гуманістичних умов виховання.

Оскільки сутність протиправної поведінки неповнолітніх полягає у соціальній дезадаптації, психологічний аспект превенції  полягає в необхідності формування у важковиховуваних підлітків потреби у самовизначенні, самопізнанні, самовдосконаленні, в розширенні особистих знань досвіду гуманних і демократичних стосунків, у прагненні до активного подолання негативних явищ в соціальній дійсності.

Як особливу мету педагогічної превенції варто виділити моральну мету особистості. Вона повинна визначатись як гуманістичне відповідальне ставлення вихованця до людини, з якою він спілкується. При цьому моральна позиція має конкретизуватись громадськістю, культурою поведінки, дисциплінованістю, працелюбством, здоровим способом життя тощо.

Слід зауважити, що критерії досягнення окремої мети – виховання якостей особистості є реалізація загальної мети виховання особистості і, як кінцевої мети – формування соціальної відповідальності особистості.

У превентивному вихованні учнівської молоді важливими є залучення до виховного процесу батьків, громадських організацій, самоврядування; координація взаємодії школи, сім’ї і громадськості. Співпраця навчального закладу з батьківською громадськістю, іншими суспільними виховними інститутами забезпечить стійкість і стабільність навчально-виховного процесу, сприятиме усуненню психолого-педагогічних порушень соціальної адаптації неповнолітніх.

 

Принципи превентивного виховання учнів ПНЗ

Основними принципами превентивного виховання у сучасному навчальному закладі є наступні:

 • принцип гуманістичної орієнтації превентивного виховання зосереджує увагу педагога на дитині як на вищій цінності, враховує її вікові та індивідуальні особливості, допомагає підлітку розробити індивідуальну програму, стимулює відповідальне ставлення до своєї поведінки, діяльності, спілкування, життєвих виборів;
 • принцип врахування вікових, гендерних та індивідуальних особливостей учнівської молоді у вихованні передбачає, що виховання повинно узгоджуватися із загальними законами людського розвитку і вибудовуватися відповідно статі, віку та інших індивідуальних особливостей дитини;
 • принцип стратегічної цілісності – визначає єдину цілісну стратегію превентивної діяльності навчального закладу;передбачає наступність у реалізації превентивного виховання на різних освітніх рівнях; що охоплює всі сфери життєдіяльності учнівської молоді; здійснюється різними соціальними інститутами у навчальній і позанавчальній діяльності;
 • принцип наступності у вихованні вказує на безперервність процесу превентивного виховання (як на рівні поколінь, так і на рівні системи освіти), на необхідність особистісного засвоєння  вихованцями культурно-історичних цінностей, моральних норм і традицій українського народу;
 • принцип виховання в колективі підкреслює, що виховання, здійснюючись в дитячо-дорослих спільнотах різного типу, дає вихованцям позитивний досвід соціального життя і створює сприятливі умови для позитивно спрямованих самопізнання, самовизначення та самореалізації;
 • принцип технологізації передбачає науково обґрунтовані дії педагога та відповідно організовану ним діяльність учнівської молоді, підпорядковані досягненню спеціально спроектованої системи профілактичних цілей, що узгоджуються з психологічними механізмами розвитку особистості та ведуть до кінцевої мети превентивного виховання;
 • принцип індивідуалізації полягає у визначенні індивідуальної траєкторії соціального розвитку кожної дитини, виокремлення спеціальних завдань, що відповідають її особливостям, включення учнівської молоді у різні види діяльності; розкриття потенціалу особистості як у навчальній, так і у позанавчальній роботі; надання можливостей кожній дитині для самореалізації і саморозкриття; здійснення моніторингу змін індивідуальних якостей дитини;
 •  

принцип соціальної адекватності потребує відповідності змісту і засобів превентивного виховання соціальній ситуації розвитку дитини, врахування і використання різноманітних факторів соціального середовища

Зазначені принципи утворюють певну систему. Кожен принцип, як важлива складова системи, взаємопов’язаний з іншими. Їх поєднання є запорукою ефективності превентивного виховання.

Основним результативним критерієм превентивного виховного процесу в навчальних закладах має стати формування життєвої компетентності особистості, здатної до самостійного життя й діяльності в сучасному суспільстві як Громадянин, Професіонал, Сім’янин, Носій культури. Під цим кутом зору повинні розглядатися результати превентивної виховної діяльності.

Рівні педагогічної превенції

Всі превентивні заходи, які складають систему роботи навчального закладу по превентивному вихованню учнівської молоді, можна розділити на рівні: первинна, вторинна і третинна превенція (запобігання).

Первинна або переважна соціальна превенція спрямована на збереження і розвиток умов, що сприяють здоров’ю, збереженню життя учнівської молоді і на попередження несприятливого впливу на нього факторів соціального і природного середовища.

Вона є масовою і найбільш ефективною.

Первинна превенція має базуватися на комплексному системному вивченні впливу умов і факторів соціального і природного середовища на здоров’я і розвиток дитини.

До заходів первинної превенції можуть належати:

 • педагогічний захист (забезпечує фізичну, психологічну і морально-психологічну безпеку кожного окремого вихованця, відстоює його інтереси і права; створює умови для вільного розвитку його духовних і фізичних сил);
 • фізіолого-педагогічний захист (забезпечує фізичне здоров’я, безпеку життя і розвитку організму вихованця);
 • психолого-педагогічний захист (спрямований на надання допомоги в психологічній стабілізації особистості, на розвиток психологічної стійкості, творчої активності дитини, її здатності розуміти і розкрити себе);
 • соціально-педагогічний захист (допомагає подолати міжособистісні конфлікти і розвиває здатність до позитивних, правомірних контактних стосунків з суспільством, державою, людьми; сприяє розвитку здібностей та інтересів людини, захисту її прав і розвиває ті якості, які необхідні для повноцінної життєтворчої особистості; запобігає можливим порушенням соціальних механізмів моральної та правової регуляції).

 

Основним завданням вторинної (ранньої) превенції є якомога раннє виявлення негативних змін в поведінці дитини з метою попередження їх подальшого розвитку. Її підґрунтям є результати різнопланової масової діагностики різноманітних аспектів життєдіяльності учнів, глибокий аналіз чинників, причин і обставин, що зумовлюють асоціальну поведінку підлітків.

Рання превенція повинна бути індивідуальною в плані корекції систем життєдіяльності та життєзабезпечення організму дитини і починати її доцільно вже в старших групах дитячого садка. Важливим показником ранньої превенції є характер поведінки дитини: грубість, агресивність, брехливість, лінощі та інші негативні якості особистості які свідчать про спотворення ціннісних орієнтацій і недоліки внутрішніх регуляторів її поведінки.

До заходів ранньої превенції можуть бути віднесені ті, які якнайповніше забезпечують формування рис особистості учня, її морального досвіду суспільної поведінки, а також заходи, що скеровують процес соціальної самоорганізації особистості, який включає самопізнання, самовизначення, саморозвиток, самореалізацію, в цілому її самовдосконалення.

Третинна або цілеспрямована превенція  включає сукупність заходів, спрямованих на попередження переходу відхилень у поведінці в більш важку стадію. Вона теж повинна бути індивідуальною і містити заходи по виявленню і усуненню конкретних недоліків родинного, учнівського і суспільного виховання, а також цілеспрямовану роботу з тими підлітками, які мають відхилення в поведінці від соціальних норм, як моральних, так і правових, з окремими групами, колективами по уникненню несприятливих наслідків їх поведінки.

Сучасні педагогічні дослідження переконують, що педагогічну превенцію слід пов’язувати з формуванням конкретного морального почуття відповідальності дитини. Адже превентивне виховання – це організований освітньою установою комплекс систематичного і цілеспрямованого впливу на свідомість, почуття і волю учнів з метою попередження антигромадської поведінки [6,c.35]. Сутність її полягає у розвитку почуття соціальної відповідальності підлітків за свою поведінку, що сприяє глибокому усвідомленню не лише своїх прав, а й обов’язків. Почуття соціальної відповідальності є інтегративним у формування моральних якостей важковиховуваних підлітків.

Педагогічна превенція може розглядатись як самостійний вид педагогічної діяльності зі своєю метою, мотивами, умовами інтерпретації методів виховання. Мета має розглядатись у трьох площинах – соціальній, психологічній, педагогічній. Вона є теоретико-методологічною основою визначення критеріїв ефективності процесу виховання, оскільки завжди пов’язана з ним та з необхідністю прогнозування очікуваних результатів. З цієї точки зору поняття мети педагогічної превенції може втілюватись у взірець, який пропонується важковиховуваному підлітку, виступати як мета виховної діяльності, процесу виховання.

 

Проектування ігрових технологій виховної діяльності

В умовах розбудови та становлення правової держави важливим є набуття учнівською молоддю вміння аналізувати сучасні події, виробити особисту точку зору,; аргументовано, логічно, толерантно вести дискусію, спираючись на одержані знання в процесі вивчення основ наук та особистий життєвий досвід, стверджуючи людську гідність; виховання в учнівської молоді інтересу, пізнавальної активності до обранної професії.

Важливим засобом їх успішного вирішення є впровадження в виховній  роботі ефективних технологій виховання учнів, зокрема, технологій превентивного виховання.

Виховна технологія – це чітко структурований алгоритм взаємодії суб’єктів виховного процесу, які використовують комплекс заходів, що спрямовані на досягнення виховної мети та вдосконалення педагогічної діяльності .

  При створенні превентивного середовища у навчальному закладі, ми рекомендуємо наступні форми та методи виховання: диспути, правова бесіда, філософський стіл, сократівська бесіда, правовий брейн-ринг, інтелектуальний хокей, рольові ігри, турніри, КВК, дидактичні ігри, бесіди за «круглим столом», прес-конференції, бліц-турніри, конкурси правозахисників, аналіз ігрових ситуацій, відкритий мікрофон, теоретична конференція та ін.. Впровадження їх в досвід роботи педагогічних працівників ПНЗ та застосування в позакласній виховній роботі забезпечить формування стійкого правового світогляду учнів, високий рівень їх правової культури, допоможе розвинути почуття громадськості, людської гідності, здатність усвідомити своє місце в суспільстві та державі, закріпить набуті різносторонні знання правознавчого характеру, особливо про права людини, вміння їх реалізувати, виховуватиме повагу до прав та основних свобод людини і громадянина.

Ефективними формами превентивного виховання учнівської молоді є навчальні ігри. Вони можуть виступати як цілісна самостійна технологія і як елемент технології, який активізує пізнавальну та творчу діяльність учнівської молоді і забезпечує формування правознавчих умінь та навичок, тренінгу. Це певною мірою репетиція діяльності людини, оскільки забезпечує можливість учневі «програти» практично кожну конкретну ситуацію і застосувати її в житті.

У системі технологій превентивного виховання використовується п’ять моделей гри, основу яких складають імітація діяльності, розігрування ролей, виконання операцій, інсценування, психодрами та соціограми.

Імітаційні ігри забезпечують можливість змоделювати діяльність правоохоронного органу, організації, події, конкретну діяльність людей (проведення наради, сесії, виборів, обговорення напрямів роботи, нормативних актів, просто бесіди), обстановки, умов, в яких відбувається подія (залу засідань, кабінету). Технологія імітаційної гри, крім сюжету події, має містити опис структури та призначення імітованих об’єктів, документів, нормативних актів, що визначають специфіку імітованої діяльності та змалювання обставин, за яких відбувається подія.

Операційні ігри допомагають відпрацювати виконання конкретних специфічних операцій, зокрема, проведення бесіди, дискусії, круглого столу, брейн-рингу тощо. В них моделюється процес самої діяльності. Операційні ігри проходять в умовах, що імітують реальну обстановку.

Технологія розігрування ролей забезпечує набуття практичних умінь та навичок відпрацювання тактики поведінки, дії, виконання певних функцій, обов’язків конкретної особи. Для її проведення розробляється модель-п’єса ситуації. Між учасниками розділяються ролі з «обов’язковим змістом» у відповідності до проблемної ситуації, винесеної на обговорення.

Технологія інсценування є своєрідним «діловим театром», в якому розігрується будь-яка ситуація та поведінка людини за певних обставин. Учасники гри мають мобілізувати весь свій досвід, знання, навички, вжитися в образ певної особи, зрозуміти її роботу, оцінити обставини та обрати правильну лінію поведінки. Технологія має за мету навчити учасника гри орієнтуватись в різних обставинах, вміти давати об’єктивну оцінку своєї поведінки, враховувати можливості інших людей, налагоджувати з ними контакти, впливати на їх інтереси, потреби та діяльність, не застосовуючи формальних атрибутів влади та наказу. Основу її складає конкретна ситуація, розподіл функцій та обов’язків дійових осіб та їх завдання.

Психодрама та соціограма близькі до розігрування ролей та технології інсценування. Це той самий «театр», але вже соціально-психологічний, в якому відпрацьовується вміння відчути ситуацію в колективі, оцінити та змінити стан іншої людини, вміти налагодити необхідний контакт.

Важливим є проектування технології. Проект має включати визначення мети, постановку проблеми, обґрунтування постановки задачі, сценарій, загальне змалювання процедури технології, зміст ситуації та характер дійових осіб.

Процедура технології складається з наступних етапів:

 1. Підготовка аудиторії, учасників та експертів. Визначається режим роботи, формується головна мета заняття, обґрунтовується постановка проблеми та вибору ситуації. Видаються пакети матеріалів та документів.
 2. Ознайомлення учасників гри із ситуацією, опрацювання законодавчих актів. Збирається додаткова інформація, проводяться групові та індивідуальні консультації учасників гри, між ними допускаються попередні контакти.
 3. Процес гри. Від початку гри ніхто не має права втручатись і змінювати її хід. Дії учасників коригує лише викладач, якщо вони самохіть змінюють процес ігри.
 4. Аналіз, обговорення, оцінка результатів. Виступ експертів, обмін думками, обстоювання учасниками гри своїх рішень, висновків, ідей. Констатація досягнутих результатів, пошук помилок, формулювання кінцевих підсумків виховного заходу.

Застосування рольових ігор на уроках

Рольова гра – це невелика п’єса, яка ставиться учнями. Як правило, в її основі лежить імпровізація. Її мета – інсценізувати незвичні для учнів ситуації та події конфліктного характеру. Рольові ігри сприяють кращому розумінню цих ситуацій, а також формуванню співучасті щодо тих, про кого йдеться у грі. Наприклад, у рольовій грі про конфлікти,грабіж, учні, виконуючи роль жертви, набувають звичок ситуативно відчувати, що означає бути жертвою злочину.

Наприклад: Конфліктна ситуація на відділенні поштового зв’язку з недостачі коштів чи знаків поштової оплати в кассі,на робочому місці.

Звертаємо Вашу увагу, що:

 1. Оскільки рольові ігри імітують реальне життя, вони повинні зачіпати проблеми, на які немає однозначної відповіді. Наприклад, правильна і неправильна поведінка уявних персонажів. Не намагайтесь створити враження, що існує єдина правильна відповідь на кожне запитання, якщо насправді такої немає. Дуже важливо, щоб учні і педагоги вміли приймати різні точки зору природно, як нормальне явище. Педагоги не повинні нав’язувати своє бачення спірних проблем або добиватися консенсусу за будь-яку ціну. Однак, Ви можете підсумувати ті моменти, в яких вдалося досягти згоди, і залишити відкритими ті, які потребують подальшого обговорення.
 2. Рольові ігри треба проводити з обачністю. Педагоги повинні рахуватися з почуттями окремих учнів і соціальним складом групи. Наприклад, рольова гра про етнічні меншини вимагає особливої обережності, якщо в групі є їхні представники, так щоб учні, які до них належать, не відчували себе зневаженими або виставленими на посміховище.

 

Робота в парах і группах на уроках виробничого навчання, професійно-практичної підготовки

Суть методу та його мета. Поділ групи на пари або підгрупи дає учням більші можливості для участі в співпраці.

Такий поділ може бути доцільним, якщо треба генерувати велику кількість ідей за невеликий проміжок часу або осмислити абстрактні поняття на основі власного досвіду.Робота в парі»Оператор –клієнт».

 

2.2Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка

Оздоровчі хвилинки під час уроків та виховних заходів повинні комбінувати в собі  фізичні вправи для осанки,  вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще проводити під музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість, відновити рівновагу учнів. Такі вправи можна досить успішно надавати проводити самим учням або поєднувати з елементами ігор. Наприклад: зараз похиляться вперед ті, у кого день народження взимку та весною, теж саме зроблять всі, хто народився влітку та восени. А тепер піднімуться ті, хто сьогодні прийшов до школи. 

2.3 Пальчикова гімнастика

Ще у ІІ тисячолітті до нашої ери китайські мудреці знали, що існує взаємозв'язок між рухами пальців, кисті та розвитком мислення. Це підтверджують дослідження фізіологів. У роботах В.М. Бехтерева є висновки про те, що маніпуляції рук впливають на функціонування центральної нервової системи, розвиток мовлення. Прості рухи кистей допомагають зняти загальну напругу, а також власне з рук, розслаблюють губи, що сприяє покращенню вимови звуків, розвитку мовлення дитини. Дослідження М.М. Кольцової свідчать, що кожен із пальців руки має своє представництво у корі великих півкуль головного мозку.

Таким чином, мовлення перебуває у прямій залежності від розвитку дрібної моторики руки.

2.4 Психогімнастика

Завданням "психогімнастики” є збереження психічного здоров’я, запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного напруження, розвиток кращого розуміння себе та інших, створення можливостей для самовираження особистості. Більшість психогімнастичних завдань побудовані на імітації певних почуттів та емоційних станів людини. Решта передбачає відтворення дітьми дій та вчинків уявних героїв. У таких іграх діти тренують свою увагу, пам’ять, спостережливість, витримку, а також вчаться розуміти людські емоції та контролювати їх. Такі вправи можуть проводитися у вигляді ігор, де потрібно зобразити певні емоції, або продемонструвати певній емоційний стан (пантоміма).

Одним із напрямків роботи ціннісного ставлення до свого фізичного "Я"— є вміння мати високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження та емоційного навантаження. Особливої уваги в цьому напрямку заслуговує робота Пола   І. Деннісона і Гейл Деннісона "Гімнастика мозку". Гімнастика мозку являє собою прості рухи і вправи, що приносять задоволення, вони допомагають вихованцям будь-якого віку розкривати ті можливості, які закладені в нашому тілі. Кілька хвилин (5-7 хвилин) занять дають високу розумову енергію. Дуже ефективною є вправа «Гаки» (Додаток 5), яка допоможе навчитися учням заспокоюватися після нервового збудження.

2.5. Кольоротерапія

Із самого народження кожного з нас оточують кольори, що виявляють вплив на організм, нервову систему та психіку людини, налаштовуючи його в унісон з оточуючим світом. Колір значно впливає на нас: притягує нас і до нас, змушує робити покупки та викликає різноманітні емоції. Зумовлює раптові почуття і навіть фізіологічні реакції, від припливу крові до почуття холоду.

Колір може навіть лікувати.

 Наприклад, біль знімають відтінки блакитного. А сил надає помаранчевий. Зелений заспокоює. Недарма ми так намагаємось хоча б не на довго вирватись із міста - ближче до природи і її зеленого кольору.

Також колір може передавати риси характеру та стан:

- темно-синій - концентрація на внутрішніх проблемах, потреба в спокої, самоаналіз;

- зелений – рівновага, незалежність, впертість, прагнення до безпеки;

- червоний – сила волі, ексцентричність, направленість у зовнішній світ, агресія (якщо красного забагато), підвищена збудженість, активність;

- жовтий – добрі емоції, безпосередність, цікавість, оптимізм;

- фіолетовий – фантазія, інтуїція, емоційна та інтелектуальна зрілість;

- коричневий – відчуття, фізичний дискомфорт, незручність, часто неприємні емоції;

- чорний – пригніченість, протест, справжня потреба в змінах;

- сірий – відсутність кольору, апатія, бажання піти, не помічати нічого, що тривожить.

Тому завданням у діяльності педагогів навчального закладу на сучасному етапі є збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків.

В нашому навчальному закладі в навчальних кабінетах і лабораторіях використовуються такі кольори : жовтий, фіолетовий які викликають добрі емоції,оптимізм,цікавість, фантазію,інтуіцію.

F:\Подопригора\фото\фото почта\45609717_1984206841627672_4590450214057279488_n.jpgРисунок1

Майстерня операторів поштового звязку та кабінет спецтехнології

 

 

 

 

 

 

Традиційний колір нашого підприємства замовників кадрів ПАТ «Укрпошта»- жовтий, який  викликає добрі емоції, оптимізм

F:\Подопригора\фото\фото почта\901000.jpg.

 

2.6.Проведення виховних заходів та уроків з використанням елементів методики В.П.Базарного

Методика В.П. Базарного забезпечує реалізацію головного завдання кожного освітнього закладу – збереження здоров'я кожного учня. Завдяки даній технології досягається:

1. Гарантований результат поліпшення здоров'я учнів.

2. Підвищення рівня успішності та ефективності навчального процесу.

3. Психологічний комфорт в освітньому закладі.

4. Є найефективнішим способом профілактики порушень у розвитку хребта, короткозорості, нервово-психічних і серцево-судинних стресів, раннього остеохондрозу та атеросклерозу та іншої суто шкільної патології.

До основних методів та прийомів, що використовуються в здоров'язберігаючих технологіях В. П. Базарного відносяться:

- Навчання у режимі зміни динамічних поз.

- Вправи на зорову координацію.

- Візуально-координаторні тренажі, за допомогою опорних зорово-рухових траєкторій (офтальмотренажери).

- Вправи на м'язово-тілесну координацію.

А) Режим динамічної зміни поз

Навчальні заняття та виховні заходи в класах проводяться в режимі зміни динамічних поз. Максимально допустима тривалість часу перебування в одній позі - 20-25 хвилин. Дитина сидить на уроці 40 хвилин, але вона повинна рухатися, особливо хлопчик в 4-6 разів більше. Режим «динамічної зміни поз» підвищує загальний опір організму до інфекційних захворювань, здійснюється профілактика короткозорості, забезпечує оптимальне функціонування серцево-судинної системи організму, стабілізує процеси збудження і гальмування центральної нервової системи. Для цього використовуються спеціальні зростомірні меблі з похилою поверхнею - парти - конторки. Частину уроку учень сидить за партою, а іншу частину - стоїть за конторкою за робочим місцем оператора. Тим самим зберігається і зміцнюється його тілесна вертикаль, хребет, постава - основа енергетики людського організму. Діти можуть стояти на масажних килимках і в цей час стоячи послухати завдання, оповідання, проблемну виробничу ситуацію,брати участь в усному рахунку з використанням тарифів, вирішити логічну задачку.

Цей режим позитивно впливає:

-на підтримання фізичної, психічної активності розумової діяльності;

-на показники фізичного розвитку здоров'я;

-на роботу імунної системи.

На уроках виробничого навчання я активно застосовую методику В. П. Базарного навчання у режимі зміни динамічних поз навчаючи учнів в майстерні «Операторів поштового звязку», яка обладнана і максимально наближена до умов виробництва відділення поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта».Учні спочатку слухають вступний інструктаж з теми і охорони праці.Майстер показує практичні прийоми з прийому,обробки,сортування поштових відправлень.Учні працюють в парах «Оператор – клієнт»

за робочими місцями за барєром міні-поштового відділення, відпрацьовують операції з адресування,упакування,зважування,тарифікації поштових відправлень та оформлення виробничої документації. Завершивши процес прийому відправлення міняються місцями. За один урок вони виконують операції відправника і оператора поштового звязку.

Всі вказані види роботи бажано чергувати якомога частіше. Це свідчить , що є можливість навчати та виховувати, зберігаючи здоров'я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ Особистий досвід роботи(методрозробки)

Квест-урок з професії оператор поштового звязку

 на тему: «Надання послуг поштового звязку з технології прийому, обробки поштових відправлень»

 Квест дозволяє розвивати активне пізнання на уроках, сприяє розвитку мислення, допомагає долати проблеми та труднощів, а саме: вирішити, розплутати, придумати, уміти застосовувати свої знання на практиці у нестандартних ситуаціях, тобто актуалізувати знання, вчить мислити логічно, розвиває інтерактивні здібності.

Мета квест-уроку: Виробити в учнів активну життєву позицію, зміцнити їх фізично, духовно,виховати любов до обранної.Розвивати  комунікабельність, творчість, ініціативність, культуру, швидко орієнтуватися в різних ситуаціях та знаходить відповідне правильне рішення з проблемної ситуації або даного завдання.

Впровадження квесту дозволяє:

 

 • Активізувати розумову діяльність шляхом створення спеціальних умов для виконання завдань, які потребують достатньої свідомості й зрілості учнів, здатності до подолання спеціально створених перешкод;
 • формувати стійкий інтерес учнів до предмету;
 • активізувати сприйняття матеріалу засобами наочності (реальних предметів, макетів, моделей, зображень кінофрагментів, фотографій, малюнків, умовних графічних знаків, символіки);
 • поєднати новітні та традиційні дидактичні засоби навчання;
 • розвинути універсальні форми розумової діяльності в контексті навчання інформатики (аналіз, синтез, індукція, порівняння, систематизація тощо).

Спочатку назва «квест» (англ. quest) використовувалася в назві комп'ютерних ігор, розроблених компанією Sierra On-Line: King's Quest, Space Quest, Police Quest. Пізніше квестом почали називати активні екстремальні та інтелектуальні ігри. У 1995 році модель веб-квесту була представлена викладачем університету Сан-Дієго Берні Доджем як метод для найбільш вдалого використання Інтернету на уроках. Ним було виділено 12 видів завдань для веб-квестів:переказ, планування та проектування, самопізнання, компіляція, творче завдання, аналітична задача, детектив, головоломка, таємнича історія, досягнення консенсусу, оцінка, журналістське розслідування, переконання, наукові дослідження.

За джерелами Вікіпедії, квест (від англ. quest – пошук, пошук щастя / знання / істини, пошук пригод) – інтелектуальне змагання з елементами рольової гри, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими учасниками.

На мою думку, квестце вид інноваційного навчання з елементами традиційного виду навчання (проблемного) у якому використовуються методи стимулювання засобами рольової гри (друга група методів навчання за Ю.К. Бабанським).

Останнім часом найбільшої популярності набула класифікація методів навчання за рекомендаціями Ю. К. Бабанського, яка має два варіанти:
• методи організації і проведення навчально-пізнавальної діяльності (словесні, наочні, проблемно-пошукові, індуктивно-дедуктивні); методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності (пізнавальні ігри, навчальні дискусії, емоційний вплив педагогів, заохочення навчальної діяльності, покарання); методи контролю і самоконтролю в навчанні (опитування, письмові роботи, тестування, контрольні лабораторні роботи, контрольні практичні роботи, машинний контроль, самоконтроль);
• методи організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання та мотивації уміння; методи контролю і самоконтролю в навчанні; бінарні методи навчання.

 

Змістова лінія квесту включає такі компоненти:

 

Вступ, керівництво до дії – визначення часових рамок, головних ролей учасників або сценарій квесту, попередній план роботи, знайомлення зі змістом квесту в цілому.

 • Центральне завдання – чітко визначено результат, який має одержати команда, виконавши задану серію квест-завдань.
 • Список інформаційних ресурсів(на електронних чи паперових носіях), необхідних для виконання завдання, може даватися учням в процесі роботи на кожному з етапів.
 • Опис процедури роботи, яку необхідно виконати учасникам під час проходження етапу (може зазначатися на кожному етапі окремо чи на початку гри).
 • Розробка критеріїв чи параметрів оцінювання– залежить від типу навчальних завдань, які вирішуються на квесті.
 • Висновок(презентація) – аналіз досвіду, отриманого учасниками квесту.
 •  

Основні засади квесту:

 

 • Проходження за сюжетом, який може бути чітко визначеним або мати декілька варіантів, у залежності від вибору учасника.
 • Питання розраховані на застосування логіки.
 • Однозначність відповіді (одне слово якщо це запитання для переходу між етапами; розширена відповідь якщо це запитання самого етапу).
 • Регламентована кількість часу на обговорення.
 • Не завжди лаконічні та чіткі завдання розвивають дослідницькі навички – аналіз випадкових, на перший погляд, відомостей, збір різних, дещо абсурдних як за виглядом, так і за функціональністю даних-повідомлень.
 • Залучення всіх учасників – думка кожного учасника враховується, навіть, якщо це тільки «рух у невідоме», висловлювання ідей, виконання певних практичних завдань.
 • Міжпредметні зв’язки, застосування знань у новій ситуації:поштовий зв'язок, обладнання відділень поштового звязку , адміністративна географія, професійна етика і психологія, українське ділове мовлення, іноземна мова.

Вибір завдання квесту:

 • Для квесту завдання складаю таким чином, щоб вони включали не тільки поточний матеріал, який учні вивчають на даному етапі, а й деякі елементи попередніх тем з метою повторення пройденого матеріалу. Ці елементи не є розв’язком завдання, а тільки шляхом до одержання результату. Наприклад, способи шифрування, складові комп’ютера, касового апарату,  поштовий звязок, історія розвитку комп’ютерної техніки – є елементами, які допомагають знайти відповідь на запитання, пов’язані з технологічним процесом прийому поштових відправлень і обслуговування споживача.Оскільки учні проявляють зацікавленість до всього незвичайного, яскравого, то неординарність завдань сприяє переключенню уваги, змінює хід думок, учень починає мислити не тільки логічно, а й абстрактно, творчо, що, в свою чергу, сприяє розвитку вищих форм мислення.
 • Застосування такого методу змінює урок. Учні мають можливість більше спілкуватися, висловлювати власну думку, в них розвивається уміння не тільки працювати самостійно, а й у команді.
 • Проведення уроків на одну тему в різних групах однієї паралелі з використанням та без використання даного методу показало, що учні активніше, з більшою зацікавленістю й захопленням працюють на квест-уроці.
 • Вважаю, що система роботи з використанням квестів формує пізнавальний інтерес до вивчення спецтехнології поштового звязку, виробничого навчання та закріплює любов до обраної професії.

 

 

 

 

 

Переваги використання квесту:

 

 • дозволяє учням пізнати один одного в умовах необхідності прийняття швидких рішень;
 • виявляє: приховані якості учнів, потенційних лідерів, інтелектуалів, учнів-логістів, які вміють прорахувати на декілька ходів вперед;
 • розвиває логічне мислення, інтуїцію, вміння швидко знаходити вихід із складної ситуації, знайти спільну мову з різними людьми;
 • дозволяє учням краще ознайомитися з темою, бо всі сценарії носять тематичний характер;
 • проводить аналогії й асоціації між явищами;
 • швидка актуалізація інформації;
 • ігрові етапи дозволяють спільно пережити емоційні сплески, що психологічно зближує учнів, викликають масу позитивних емоцій і радісних спогадів, сприяють розвитку комунікабельності;
 • інтелектуальні етапи розвивають ерудицію і виявляють спритність.

Аналізуючи власну професійну діяльність, роблю висновок, що використання квесту в освітньому процесі приносить позитивні результати.

Розвиток логічного мислення, пам’яті, уваги, уяви, спостережливості, інформатичних вмінь підвищує загальний рівень розвиненості учня. Ким би не збирався стати учень, який фах не обрав би, йому потрібно правильно і швидко міркувати, діяти організовано, враховуючи обставини і наявні ресурси. Впевнена, що той вчитель, який спробує створити та провести хоча б один квест з учнями, одразу побачить у своїх вихованцях позитивні зміни.

Таким чином,основна ідея квесту: розвиток навчально-пізнавальної активності в умовах, коли всі психічні процеси учня, його увага, емоційно-вольова сфера готові до активного опрацювання навчального матеріалу.

При використанні квесту, як методу стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ігрової діяльності учні шукають оригінальні рішення. Під час гри команди вирішують логічні завдання шляхом підказок і пошуку рішень в нестандартних ситуаціях. Після завершення чергового  квест-завдання команди переходять до виконання наступного. Перемагає команда групи, що виконала завдання швидше за інших і яка якісно надала послуги поштового звязку.

 

При використанні дидактичних ігор з професії  як методу навчання, застосовую окремі прийоми при проведенні квесту з професії  «оператор поштового зв’язку»: головоломки, викреслення зайвого, шифрування(розшифрувати поштові індекси), упакування предметів (вкладення в поштове відправлення), створення за зразком(зробити макет поштового відправлення,заадресувати), представлення за обмежений час результатів дослідницької роботи у вигляді виступу, презентації, стінгазети, брошури, запитання-відповідь, розв’язування завдань, «ключове слово», адресування на іноземній мові.

Ділова гра- квест відбувається в межах центру між групами операторів гр.№15(веселий листоноша), гр.№8 (Стріла), учнями 1 курсу(клієнти). Учасникам видається теоретичне квест-завдання, яке учні виконують на поштових станціях, якщо  вони правильно виконують його за відведений час, то одержують пропуск-автоперехід (марка, відбиток календарного штемпеля)до наступної станції.

Теоретичні квест- завдвння виконуються від 1-4 поштової станції.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\DSCN1112.JPG

На 5 станції«Операційна зала» виконується  заключне практичне завдання з професії

F:\Подопригора\фото\фото почта\45609717_1984206841627672_4590450214057279488_n.jpg

 

Організатору(начальнику ВПЗ) допомогає ревізійна комісія ,яка слідкує за правильністю виконання технологічних операцій з надання послуг. До складу РК входять по 1 учню з груп,викладачі , майстри.

 

IMAG0471

 

Інструкція для ревізійної комісії- (РК):

 

 • РК  слідкують за дотриманням правил
 • РК не мають права дати автоперехід швидше вказаного у завданнях часу.
 • РК не мають права давати підказки і надавати допомогу командам.
 • За шум при виконанні завдання РК штрафує команду груп на 5 хвилин (час, який додається команді після успішного виконання фінішного завдання).
 • РК роблять відповідні записи у картці організатора(начальника) та маршрутних листах команд.
 • Після того, як всі команди пройшли відповідний етап РК  віддає картку організатору(начальнику  міні поштового відділення).

Інструкція для учасників:

 

 • Дискваліфікація за ЧІТ обох команд (cheat – шахрайство, передавання відповіді іншій команді).
 • Команди самостійно слідкують за часом, відведеним для виконання одного завдання.
 • Квест-завдання для переходу дається тільки після розв’язання відповідного завдання етапу або як автоперехід після відведеного для виконання завдання часу.
 • За порушення правил гри чи грубе порушення дисципліни команда одержує штрафні 5 хвилин, які додаються команді після успішного виконання фінішного завдання.

Інтерактивна ділова гра-квест

План проведення:

1. Вступне слово.

2. Жеребкування та розподіл маршрутних листів.

3.Відвідання станцій командами:

3.1. Станція «Пересувне відділення поштового звязку».

3.2. Станція «Поштова».

3.3. Станція «Пункт прийому пошти».

3.4. Станція «Міні поштове відділення».

3.5.Станція «Операційна зала»

4. Повернення до пункту призначення, презентація професії за результатами квесту.

5. Заключне  слово.

Хід гри.

Ділова гра-квест призначена для учнів  центру з професії  «оператор поштового звязу» проводиться в рамках  тижня пошти, декади робітничих професій навчального закладу та дні відкритих дверей в навчальному закладі з профорієнтаційної роботи.

I.  Вступне слово.

Добрий день! Вітаємо Вас в стінах нашого чудового навчального

закладу!  Сьогодні ви приймете участь взахоплюючій грі – « квест».

Це гра для  сучасних звязківців  ! Ознайомлення з професіями зв’язку, з предметами які вивчаються за професією та можливість спробувати попрацювати на поштовому відділенні і відчути себе сучасним зв’язківцем а також побути клієнтом нашого міні-відділення.  Ознайомлення з роботодавцями . Ви дізнаєтесь, фахівців якого роду діяльності випускає наш навчальний заклад.

Згідно умов  квесту кожна команда повинна пройти 5 станцій.  

Назва кожної станції відповідає певній спеціальності нашого центру, або предмету який вивчається за професією кваліфікованого робітника.

Але, щоб перейти від однієї станції до іншої, ви повинні виконати

цікаві  квест-завдання. На допомогу Вам прийдуть отримані  знання в  центрі з спецтехнології та виробничого навчання.

II. Жеребкування та розподіл маршрутних листів.

Учні різних груп діляться на команди. За кожною командою

закріплюється  супровідник-курєр, який постійно супроводжує учнів станціями відповідно до маршрутного листа.

Відбувається жеребкування та розподіл маршрутних листів.

Зміст маршрутних листів в окремому файлі.

Зачитуються умови квесту, критерії оцінювання

Умови квесту, критерії оцінювання

Максимальна кількість балів, отриманих при проходженні кожної

станції – 15  (по два бали за кожне квест-завдання) і 7 балів з практичного завдання з обслуговування споживачів.

 

1. Станція «Пересувне відділення поштового звязку»- 2 бали

2. Станція «Поштова»- 2 бали

3. Станція «Пункт прийому пошти»- 2 бали

4. Станція «Міні поштове відділення»- 2бали

5.Станція «Операційна зала»- 7 балів

 

Учасникам видається теоретичне квест-завдання, яке учні виконують на поштових станціях, якщо  вони правильно виконують його за відведений час, то одержують пропуск-автоперехід (марка, відбиток календарного штемпеля)

 до наступної станції.

Теоретичні квест- завдвння виконуються від 1-4 поштової станції.На 5 станції«Операційна зала» виконується  заключне практичне завдання з професії

Організатору(начальнику ВПЗ) допомогає ревізійна комісія ,яка слідкує за правильністю виконання технологічних операцій з надання послуг.

До складу РК входять по 1 учню з груп,викладачі, майстри.

 

Оцінювання здійснюється за наступними показниками:

Z-звіт

№з/п

Критерії оцінювання

Максимальна кіл-сть балів

Знижено балів

Фактично

1

Зовнішній вигляд учасника

1

 

 

2

Організація робочого місця

2

 

 

3

Дотримання норм часу

1

 

 

4

Виконання квест-завдань

15

 

 

5

Дотримання вимог охорони праці

1

 

 

6

Своечасне, якісне виконання практичного

квест-завдання

7

 

 

7

Представлення презентації,виступу  з професії

3

 

 

 

Всього

30

 

 

 

Маршрутний лист команди гр.№__

№з/п

Назва станції

Максимальна кіл-сть балів

Знижено балів

Фактично

1

«Пересувне відділення поштового звязку»

2

 

 

2

«Поштова»

2

 

 

3

«Пункт прийому пошти»

2

 

 

4

«Міні поштове відділення»

2

 

 

5

«Операційна зала»

7

 

 

6

Своечасне, якісне виконання практичного

квест-завдання

7

 

 

7

Представлення презентації,виступу  з професії

3

 

 

 

Всього

25

 

 

 

 

Зачитуються інструкції для учасників і ревізійної комісії.

Квест- завдання в окремому файлі.

III. Відвідання станцій групами.

3.1. Станція «Пересувне відділення поштового звязку».

Квест-завдання №1 станція «Пересувне відділення поштового звязку»:

1.За допомогою карти України і довідника з поштової індексації визначити обласні адміністративні центри і поштові індекси областей:

Наприклад: Дніпропетровська обл. –м.Дніпро – 4900

Харківська обл.-

Запоріжська обл.-

Закарпатська обл.-

Волинська обл.-

Одеська обл.-

2. Скільки адміністративних областей має Україна ?

Вкажіть назви адміністративних областей(крім тих що вказані в завданні ).

 

Квест -завдання  №2 станція «Пересувне відділення поштового звязку»:

1.Факультативні послуги поштового зв’язку:

а) додаткові послуги

б) традиційні послуги

2.Універсальні послуги поштового зв’язку:

а) додаткові послуги

б) традиційні послуги

в) фінансові послуги

3.Оплата послуг поштового зв’язку:

а) готівка

б) безготівковий рахунок

в) ЗПО

г) міжнародні купони для відповіді

4.Фінансові послуги поштового зв’язку

а) надання послуг з прийому,обробки,виплати грошових переказів

б)прийом рекомендованої кориспонденції.

5.Страхова пошта:

а) рекомендована пошта

б) з оголошеною цінністю

6.Тара для упакування:

а) гофрокартонний папір

б) конверти

в) стандартні поштові ящики

7.Тара для пересилання:

а) мішки

б) планшети для ЗПО

в) контейнери

8.Письмова кореспонденція:

а) листи

б) бандеролі

в) секограми

г) посилки

9.Секограми:

а) військові відправлення

б) службові відправлення

в) відправлення для незрячих

10.Терміни передплати на періодичні друковані видання:

а)1 місяць

б) квартал

в) піврічча

г) рік

 

 

3.2. Станція «Поштова». Квест-завдання №1 станція «Поштова»:

1.Знаки поштової оплати:

а) марки

б) марковані конверти
в) міжнародні купони для відповіді

2.Оплата послуг поштового зв’язку:

а) готівка

б) безготівковий рахунок

в) ЗПО

г) міжнародні купони для відповіді

3.Яким видом транспорту пересилаються поштові відправлення :

а) автотранспорт

б) авіа

в) ждт

4.Фінансові послуги поштового зв’язку

а) надання послуг з прийому,обробки,виплати грошових переказів

б)прийом рекомендованої кориспонденції.

5.Види грошових переказів:

а) внутрішні                б) міжнародні

6.Види внутрішніх переказів:

а) прискорені електронні

б) переказ післяплати

в)переказ з повідомленням

7.Види міжнародних переказів

а) прискорені електронні

б) переказ післяплати

в)переказ з повідомленням

г)міжнародний простий поштовий переказ

8.Бланки та виробничі документи при прийомі переказів:

а) бланк електронний переказ ф.115

б) бланк переказ післяплати ф.113

в)бланк  міжнародний переказ  ф.TFP1

г) бланк міжнародний переказ  з повідомленням про вручення ф.CN07

д) бланк  реєстр ф.11

е) бланк  електронне повідомлення ф.122

є) бланк  повідомленням про вручення ф.119

9.Документи на підставі яких оплачуються перекази:

а) паспорт громадянина України

б) закордонний паспорт

г)довіренність

д) військовий квиток

10.Терміни зберігання переказів в ВПЗ:

а) 1 місяць з дня надходження в ВПЗ

б) 6 місяців

Квест-завдання №2 станція «Поштова»

За допомогою карти України  і довідника з поштової індексації визначити районні адміністративні центри і поштові індекси областей:

Наприклад:Апостолівський район – Апостолове -53000

Солонянський р-н.-

Петриківський р-н.-

Новомосковський р-н.-

Нікопольський р-н.-

Павлоградський р.н-

Синельниківський р.н.-

2.Скільки адміністративних районів має Дніпропетровська область ?

Вкажіть назви адміністративних районів(крім тих що вказані в завданні ).

3.3. Станція «Пункт прийому пошти».

Квест-завдання №1 станція«Пункт прийому пошти»

Вказати в картці-завданні граничну масу поштових відправлень.

Внутрішні поштові відправлення повинні мати такі розміри і граничну масу: 


Вид поштового відправлення 


Гранична маса, кілограмів 


Розмір в упаковці, міліметрів 


Поштові картки 


-  


максимальний: 120 х 235 


мінімальний: 90 х 140 


Листи 


-


максимальний: 450 - в одному з трьох 
вимірів (довжина, ширина, висота), а згорнутих трубкою: 700 - завдовжки і 150 - у діаметрі, в окремих випадках бандеролі можуть прийматися завдовжки до 1500, якщо вкладення не можна перегинати (карти, схеми тощо) 
мінімальний: 100 - в одному вимірі та не менш як 50 - в іншому вимірі (будь-якої мінімальної товщини), а загорнутих трубкою: 100 - завдовжки і 50 - у діаметрі 


Бандеролі 


-


з вкладенням однієї книжки 


- 


Секограми  


-

Посилки 


-

максимальний: 500 х 500 х 400 
приймаються окремі посилки з предметами завдовжки до 2000, периметр (довжина кола) найбільшого поперечного перерізу яких не перевищує 1500 
мінімальний: 90 х 140 х 50 


з одягом військовослужбовців строкової служби 


- 

Прямі контейнери 

нетто -

 

 

Квест-завдання №2  станція«Пункт прийому пошти»

Ключеве слово (дати визначення виробничим термінам):

Лист  -

Посилка -

Бандероль  -

Дрібний пакет

Письмова кориспонденція

Секограма

Страхова пошта

Постпакет

Авіавідправлення

Тара для пересилання

Тара для упакування

ЗПО

АРМ-ВЗ

АСРК-РП

ШКІ

Сканер -

Принтер

ЕККА

Іменні речі

Марка –

Службове відправлення –

Урядове відправлення  -

3.4. Станція «Міні поштове відділення».

Квест-завдання №1 станція«Міні поштове відділення»:

1.За  допомогою  поштових індексів розшифруйте наступні індекси на основі п’ятизначної структури індексу :

49041       65000      69000-

49055       65005      65100-

49101       61000      91000-

49005       61100      83000-

49008       62030      80000-

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА

З РОЗШИФРУВАННЯ ПОШТОВИХ ІНДЕКСІВ

1-2 цифри усіх індексів позначають адміністративні утворення(центри та території)Наприклад:

49- м.Дніпро

50- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг

51,52,53- Дніпропетровська обл.

3 цифра індексів територій адміністративних утворень вказує місто чи район.

Наприклад:

514- Дніпропетровська обл. Павлоградський район;

534- Дніпропетровська обл. м. Марганець.

3,4,5 цифра індексів територій адміністративних утворень або 4,5 цифра вказують номери підпорядкованих їм відділень зв’язку або населених пунктів

Наприклад:

* 49000 - м. Дніпро, ЦПЗ№1-Поштамт. 

* 49037 - м. Дніпро, 37-е міське відділення поштового зв’язку  .

* 49107 - м. Дніпро, 107 міське відділення поштового зв’язку  .

Квест-завдання №2 станція«Міні поштове відділення»

 Викресли зайве:

1.Фінансові послуги поштового зв’язку:

а) надання послуг з прийому,обробки,виплати грошових переказів;

б)прийом рекомендованої кориспонденції.

2.Страхова пошта:

а) рекомендована пошта;

б) з оголошеною цінністю.

3.Тара для упакування:

а) гофрокартонний цупкий папір;

б) конверти;

в) стандартні поштові ящики.

4.Тара для пересилання:

а) мішки;

б) планшети для ЗПО;

в) контейнери.

5.Письмова кореспонденція:

а) листи;

б) бандеролі;

в) секограми;

г) посилки;

д) поштові картки.

6.Секограми:

а) військові відправлення;

б) службові відправлення;

в) відправлення для незрячих.

7. Які ШКІ клеяться на рекомендовану міжнародну письмову кориспонденцію

а)  V;

б)  R;

в)  П.

8.Яким видом транспорту пересилаються поштові відправлення :

а) автотранспорт;

б) авіа;

в) здт.

9.Які види поштових відправлень відносяться до міжнародної письмової кориспонденції:

а) листи;

б) дрібні пакети;

в) бандеролі;

г) посилки;

д) секограми.

10.До яких виробничих документів приписуються рекомендовані авіавідправлення

а) реєстр ф.11;             

 б)накладна ф.16.

11.Які використовуються адресні ярлики при пересиланні авіавідправлень:

а) ф.10;                               

 б) ф.17

 

 

3.5.Станція «Операційна зала»

В «Операційній залі» виконується практичне завдання з технологічного процесу з обслуговування клієнтів і надання поштових послуг.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЗА ПРОФЕСІЄЮ «ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВЯ’ЗКУ»

Завдання:

1. Прийняти, обробити міжнародний рекомендований  дрібний пакет від фізичної особи масою 500 г . заповнити митну декларацію ф.CN-22  , який  пересилається авіа транспортом.

Заадресувати на адресу одержувача:

VITA PODOPRIHOORA

YESILKENT MAN. NAZIM HIKMENT BUL. INNOVIA-2 SITESI B6 BLOK NO: 55C  IC KAPI NO: 16 5 ESENYURT TURKCE / ISTANBUL / 

TURKCE

34500                             

Посилання поштових індексів  в Турції :

https://xn----ctbhccqqveaj8ad3e3ci.cybo.com/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB-(%D0%B8%D0%BB)/?p=3

Інструкційно-операційна карта:

    1. Перевірити вкладення у рекомендованому дрібному пакеті.

     2.  Перевірити правильність оформлення  п/в, митної декларації

          ф. CN-22  

3. Упакувати дрібний пакет.

4. Заадресувати дрібний пакет.

     5. Оформити лицеву сторону дрібного пакету.

     а) наклеїти ШКІ;

б) наклеїти марки на суму плати;

в) прикріпити повідомлення про вручення ф CN-22   на адресному боці п/в

6. Зважити дрібний пакет.

7. Протарифікувати дрібний пакет.

8. Обробити дрібний пакет.

9. Виписати квитанцію ф.1 або видати чек РРО.

10. Приписати до виробничої документації ф.11.

11. Передати для подальшої обробки та транспортування в ЦОП

Заступник директора з НВР                                         І.С. Ємець  

Ст. майстер                                                                   C.І.Панченко

Майстер в/н                                                                    В.В. Подопригора   

 

 

Максимальна кількість балів, отриманих при проходженні кожної

станції – 15  (по два бали за кожне квест-завдання) і 7 балів з практичного завдання з обслуговування споживачів.

1. Станція «Пересувне відділення поштового звязку»- 2 бали

2. Станція «Поштова»- 2 бали

3. Станція «Пункт прийому пошти»- 2 бали

4. Станція «Міні поштове відділення»- 2бал

5.Станція «Операційна зала»- 7 балів

 

 

 

 

IV. Повернення  до пункту призначення.

Після  того, як  будуть пройдені  всі станції,  учасники з курєром повертають маршрутні листи до пункту  призначення.

Доки  підраховуються бали ревізійною комісією.

За 2 хвилини команди за результатами квесту презентують свою професію, роботу в команді, роблять висновки .За що отримують додаткові бали.

  Всі гості запрошуються до  актової зали для  підведення підсумків.

V.  Заключне  слово.

Закінчилась  інтерактивна гра – квест .

За результатами квесту учні отримують нагороди (сертифікати) як переможці у таких номінаціях:

Найспритніші звязківці;

Найкмітливіші в розвязанні конфліктних ситуацій в  відділенні поштового звязку;

Найкмітливіші в логіці і шифруванні;

Найкмітливіші  в поштовому зя’зку;

Найерудованіші з адміністративної географії.

Найспритніші в адресуванні

Найспритніші в обслуговуванні

Найспритніші в упакуванні

Адміністрація  центру дякує всім учасникам та організаторам квесту, а

також сподівається, що використання інтерактивних форм роботи стане

традиційним не тільки в рамках відкритих заходів, а також і в  освітньому процесі.

Квести – це сучасно, цікаво і корисно!!!

Розробила майстер в/н                               В.В.Подопригора

 

Квест-завдання №1 станція «Пересувне відділення поштового звязку»:

 

1.За допомогою карти України і довідника з поштової індексації визначити обласні адміністративні центри і поштові індекси областей:

Наприклад: Дніпропетровська обл. –м.Дніпро – 4900

Харківська обл.-

Запоріжська обл.-

Закарпатська обл.-

Волинська обл.-

Одеська обл.-

 

2. Скільки адміністративних областей має Україна ?

Вкажіть назви адміністративних областей(крім тих що вказані в завданні ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест-завдання  №2 станція «Пересувне відділення поштового звязку»:

 

1.Факультативні послуги поштового зв’язку:

а) додаткові послуги

б) традиційні послуги

2.Універсальні послуги поштового зв’язку:

а) додаткові послуги

б) традиційні послуги

в) фінансові послуги

 

3.Оплата послуг поштового зв’язку:

а) готівка

б) безготівковий рахунок

в) ЗПО

г) міжнародні купони для відповіді

4.Фінансові послуги поштового зв’язку

а) надання послуг з прийому,обробки,виплати грошових переказів

б)прийом рекомендованої кориспонденції.

 

5.Страхова пошта:

а) рекомендована пошта

б) з оголошеною цінністю

6.Тара для упакування:

а) гофрокартонний папір

б) конверти

в) стандартні поштові ящики

7.Тара для пересилання:

а) мішки

б) планшети для ЗПО

в) контейнери

8.Письмова кореспонденція:

а) листи

б) бандеролі

в) секограми

г) посилки

9.Секограми:

а) військові відправлення

б) службові відправлення

в) відправлення для незрячих

10.Терміни передплати на періодичні друковані видання:

а)1 місяць

б) квартал

в) піврічча

г) рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест-завдання(тести )№1 станція «Поштова»:

 

1.Знаки поштової оплати:

а) марки

б) марковані конверти
в) міжнародні купони для відповіді

2.Оплата послуг поштового зв’язку:

а) готівка

б) безготівковий рахунок

в) ЗПО

г) міжнародні купони для відповіді

3.Яким видом транспорту пересилаються поштові відправлення :

а) автотранспорт

б) авіа

в) ждт

4.Фінансові послуги поштового зв’язку

а) надання послуг з прийому,обробки,виплати грошових переказів

б)прийом рекомендованої кориспонденції.

5.Види грошових переказів:

а) внутрішні

б) міжнародні

 

6.Види внутрішніх переказів:

а) прискорені електронні

б) переказ післяплати

в)переказ з повідомленням

7.Види міжнародних переказів

а) прискорені електронні

б) переказ післяплати

в)переказ з повідомленням

г)міжнародний простий поштовий переказ

8.Бланки та виробничі документи при прийомі переказів:

а) бланк електронний переказ ф.115

б) бланк переказ післяплати ф.113

в)бланк  міжнародний переказ  ф.TFP1

г) бланк міжнародний переказ  з повідомленням про вручення ф.CN07

д) бланк  реєстр ф.11

е) бланк  електронне повідомлення ф.122

є) бланк  повідомленням про вручення ф.119

9.Документи на підставі яких оплачуються перекази:

а) паспорт громадянина України

б) закордонний паспорт

г)довіренність

д) військовий квиток

10.Терміни зберігання переказів в ВПЗ:

а) 1 місяць з дня надходження в ВПЗ

б) 6 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест-завдання №2 станція «Поштова»

1.За допомогою карти і довідника з поштової індексації визначити районні адміністративні центри і поштові індекси областей:

Наприклад:Апостолівський район – Апостолове -53000

Солонянський р-н.-

Петриківський р-н.-

Новомосковський р-н.-

Нікопольський р-н.-

Павлоградський р.н-

Синельниківський р.н.-

 

2.Скільки адміністративних районів має Дніпропетровська область ?

Вкажіть назви адміністративних районів(крім тих що вказані в завданні ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест-завдання №1 станція«Пункт прийому пошти»

Вказати в картці-завданні граничну масу поштових відправлень.

Внутрішні поштові відправлення повинні мати такі розміри і граничну масу: 


Вид поштового відправлення 


Гранична маса, кілограмів 


Розмір в упаковці, міліметрів 


Поштові картки 


-  


максимальний: 120 х 235 


мінімальний: 90 х 140 


Листи 


-


максимальний: 450 - в одному з трьох 
вимірів (довжина, ширина, висота), а згорнутих трубкою: 700 - завдовжки і 150 - у діаметрі, в окремих випадках бандеролі можуть прийматися завдовжки до 1500, якщо вкладення не можна перегинати (карти, схеми тощо) 
мінімальний: 100 - в одному вимірі та не менш як 50 - в іншому вимірі (будь-якої мінімальної товщини), а загорнутих трубкою: 100 - завдовжки і 50 - у діаметрі 


Бандеролі 


-


з вкладенням однієї книжки 


- 


Секограми  


-

Посилки 


-

максимальний: 500 х 500 х 400 
приймаються окремі посилки з предметами завдовжки до 2000, периметр (довжина кола) найбільшого поперечного перерізу яких не перевищує 1500 
мінімальний: 90 х 140 х 50 


з одягом військовослужбовців строкової служби 


- 

Прямі контейнери 

нетто -

  

 

Квест-завдання №2  станція«Пункт прийому пошти»

Ключеве слово(дати визначення виробничим термінам) :

Лист  -

Посилка -

Бандероль  -

Дрібний пакет

Письмова кориспонденція

Секограма

Страхова пошта

Постпакет

Авіавідправлення

Тара для пересилання

Тара для упакування

ЗПО

АРМ-ВЗ

АСРК-РП

ШКІ

Сканер -

Принтер

ЕККА

Іменні речі

Марка –

Службове відправлення –

Урядове відправлення  -

Військове відправлення -

Квест-завдання №1 станція «Міні поштове відділення»:

1.За  допомогою  поштових індексів розшифруйте наступні індекси на основі п’ятизначної структури індексу :

49041       65000      69000-

49055       65005      65100-

49101       61000      91000-

49005       61100      83000-

49008       62030      80000-

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА

З РОЗШИФРУВАННЯ ПОШТОВИХ ІНДЕКСІВ

1-2 цифри усіх індексів позначають адміністративні утворення(центри та території)

Наприклад:

49- м.Дніпро

50- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг

51,52,53- Дніпропетровська обл.

3 цифра індексів територій адміністративних утворень вказує місто чи район.

Наприклад:

514- Дніпропетровська обл. Павлоградський район;

534- Дніпропетровська обл. м. Марганець.

3,4,5 цифра індексів територій адміністративних утворень або 4,5 цифра вказують номери підпорядкованих їм відділень зв’язку або населених пунктів

Наприклад:

* 49000 - м. Дніпро, ЦПЗ№1-Поштамт. 

* 49037 - м. Дніпро, 37-е міське відділення поштового зв’язку  .

* 49107 - м. Дніпро, 107 міське відділення поштового зв’язку  .

Квест-завдання №2  станція «Міні поштове відділення» 

Викресли зайве:

1.Фінансові послуги поштового зв’язку:

а) надання послуг з прийому,обробки,виплати грошових переказів;

б)прийом рекомендованої кориспонденції.

2.Страхова пошта:

а) рекомендована пошта;

б) з оголошеною цінністю.

3.Тара для упакування:

а) гофрокартонний цупкий папір;

б) конверти;

в) стандартні поштові ящики.

4.Тара для пересилання:

а) мішки;

б) планшети для ЗПО;

в) контейнери.

5.Письмова кореспонденція:

а) листи;

б) бандеролі;

в) секограми;

г) посилки;

д) поштові картки;

е) дрібні пакети.

 

 

6.Секограми:

а) військові відправлення;

б) службові відправлення;                 в) відправлення для незрячих.

7. Які ШКІ клеяться на рекомендовану міжнародну письмову кориспонденцію

а)  V;

б)  R;

в)  П.

8.Яким видом транспорту пересилаються поштові відправлення :

а) автотранспорт;

б) авіа;

в) зт(залізничний транспорт).

9.Які види поштових відправлень відносяться до міжнародної письмової кориспонденції:

а) листи;

б) дрібні пакети;

в) бандеролі;

г) посилки;

д) секограми.

10.До яких виробничих документів приписуються рекомендовані авіавідправлення

а) реєстр ф.11;              

б)накладна ф.16.

11.Які використовуються адресні ярлики при пересиланні авіавідправлень:

а) ф.10;                                

б) ф.17

Практичне завдання(квест) №1 станція«Операційна зала»

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

 

ЗА ПРОФЕСІЄЮ «ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВЯ’ЗКУ»

 

Завдання:

 1. Прийняти, обробити міжнародний рекомендований  дрібний пакет від фізичної особи масою 500 г . заповнити митну декларацію ф.CN-22  , який  пересилається авіа транспортом.
 2. За зразком макету поштового відправлення , оформити дрібни й пакет, проставити відмітки на лицевій стороні відправлення згідно привил і порядку прийому п/в/
 3. Перевірити правильність адресування п/в  клієнтом, також правильність заповнення митної декларації ф.CN-22   і повідомлення про вручення ф.CN-07 які заповнює клієнт.
 4. Клієнт адресує п/в

Заадресувати на адресу одержувача:

VITA PODOPRIHOORA

YESILKENT MAN. NAZIM HIKMENT BUL. INNOVIA-2 SITESI B6 BLOK NO: 55C  IC KAPI NO: 16 5 ESENYURT TURKCE / ISTANBUL / 

TURKCE

34500                            

 Посилання поштових індексів  в Турції :

https://xn----ctbhccqqveaj8ad3e3ci.cybo.com/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB-(%D0%B8%D0%BB)/?p=3

5.Відправник клієнт адресує( вказує свою адресу ) за місцем реєстрації

 

Інструкційно-операційна карта до практичного квест-завдання:

    1. Перевірити вкладення у рекомендованому дрібному пакеті згідно керівництва.

     2.  Перевірити правильність оформлення  п/в, митної декларації

          ф. CN-22, повідомлення про вручення ф.CN-07 .

          Перевірити відповідність вкладення із записами у ф.  CN-22.

3. Упакувати дрібний пакет, обклеїти стрічкою типу «Скотч»

4. Заадресувати дрібний пакет клієнтом.

     5. Оформити лицеву сторону дрібного пакету.

     а) наклеїти ШКІ;

б) проставити массу(poids);

в) зробити відмітку Petit Paguet

г) проставити штамп Т.Р._________

в) проставити КШТ

в) прикріпити ф.CN-22   на адресному боці п/в

г) прикріпити повідомлення про вручення ф.CN-07 зі зворотньої сторони п/в

6. Зважити дрібний пакет.

7. Протарифікувати дрібний пакет, вказати суму плати в Т.Р._______

8. Обробити дрібний пакет.

9. Виписати квитанцію ф.1 або видати чек РРО.

10. Приписати до виробничої документації ф.11.

11. Передати для подальшої обробки та транспортування в ЦОП

Заступник директора з НВР                                         І.С. Ємець  

Ст. майстер                                                                    C.І.Панченко

Майстер в/н                                                                    В.В. Подопригора   

ВИСНОВКИ

Сучасний освітній процес характеризується широким впровадженням здоров’язберігаючих технологій. І це є об’єктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку учня.

Впровадження здоров'язберігаючих технологій потребує від педагога , по-перше, не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів, індивідуальні мовні особливості кожного учня. Намагатися планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми. Здоров'язберігаючі технології передбачають : зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної , емоційної, рухової видів діяльності; групової й парної форм роботи, які сприяють підвищенню рухової активності , вчать вмінню поважати думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій,квестів, нестандартних уроків, інтегрованих уроків. Педагог повинен працювати так, щоб навчання та виховання дітей в навчальному закладі не завдавало збитку їх здоров'ю, не знижувало рівня мотивації навчання.

Питання орієнтації на впровадження здоров’язберігаючих технологій, організації освітнього процесу щодо підтримання здоров’я – це цілий пласт для серйозної методичної роботи , який спонукає на подальшу творчу працю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 

1.Волкова В. Поняття “здоров'язберігаючі технології” та їх класифікація

2.Терлецька Л. Про методи арт-терапії // Психолог. – 2002.- № 5.– С.26.

3.Бех І.Д. Особистісно зорієнтовані технології виховання // Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод. посібник. – К., 1996.- С.283-298.

      4. В.Ф.Базарный Нервно-психическое утомление учащихся в традиционной школьной среде.-Сергиев Пасад, 1995. – 41 с.

       5. https://dorobok.edu.vn.ua/article/view/798

        6. В.В.Ягупов «Педагогіка- класифікація методів навчання за Ю.К.Бабанським.Проблема класифікації методів навчання.

     7.http://eduknigi.com/ped_view.php?id=179

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Podopryhora Vita Vasylivna
Додано
17 квітня 2019
Переглядів
1078
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку