Тема: «Інноваційно – комунікаційні технології навчання: стратегія розвитку і досвід упровадження»

Про матеріал

В данній статті йдеться про інноваційно – комунікаційні технології навчання: стратегія розвитку і досвід упровадження. Основна мета і направлення використання ІКТ в перукарській справі - це підготовка робітничих кадрів, конкурентоспроможних на ринку праці.

Сьогодні велика увага приділяється формуванню ІКТ - компетенцій учнів. І це цілком виправдано тим, що інформація і наукові знання стали чинниками, що визначають загальний стратегічний потенціал суспільства. Завдання викладача полягає в тому, щоб навчити учнів самостійно шукати і засвоювати знання, які необхідні для підготовки їх до успішного життя в інформаційному суспільстві, професійній діяльності. Сучасний урок неможливий без використання інформаційних і телекомунікаційних технологій. Кожен день інтернет - співтовариство українських викладачів поповнюється новими іменами, в мережі з'являються нові освітні ресурси, в ПТНЗ приходять нові програмні засоби. Викладач не може знаходитися в стороні від цих процесів. Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) проходить по шляху нарощування методичного матеріалу кожним викладачем у рамках свого предмета. Сьогодні викладач має можливість досить широко використовувати інформаційні та комунікаційні технології на уроках з кожного предмету.

Використання комп'ютерних технологій на уроках спецтехнології - справа вже не майбутнього, а теперішнього часу.
Перегляд файлу

Скрябіна Олена Юріївна.

Тема: «Інноваційно – комунікаційні технології навчання: стратегія розвитку і досвід упровадження».

Основне завдання професійно-технічної освіти  - це підготовка робітничих кадрів, конкурентоспроможних на ринку праці. Моя методична тема, як викладача: «Використання ІКТ в перукарській справі».  Для визначення її було проведено педагогічне дослідження. В першу чергу визначена педагогічна проблема а саме: низький рівень працевлаштування учнів у перукарні першої категорії та перукарні салонного типу. Сьогодення показує, що більшість сучасних перукарень мають базу клієнтів, які бажають побачити кінцевий результат образу ще до того, як сядуть у крісло до майстра - професіонала. А для цього в перукарнях широко впроваджується комп’ютеризований підбір зачісок та макіяжу за допомогою спеціальних програм. Тому сучасному перукарю-професіоналу недостатньо тільки знань технологій виконання перукарських послуг, а і необхідно уміти підбирати за фотокарткою колір волосся, різновид зачіски, довжину волосся на комп’ютері в спеціальних програмах, відповідно до індивідуальності клієнта.

Було визначено причини проблеми: недостатній рівень володіння учнями комп’ютерними технологіями, невміння їх працювати в спеціальних програмах та з сучасними технічними засобами, призначеними для підбору і створення образу клієнта. Після фронтального відвідування уроків виробничого навчання виявлено, що майстри виробничого навчання недостатньо володіють методикою використання сучасних комп’ютерних програм перукарського напрямку. До закладів ПТНЗ приходять нові покоління учнів, які живуть в інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі. Інформаційні технології стають потужним багатофункціональним засобом навчання. Провівши педагогічне дослідження було визначено ряд завдань, відповідно до яких розроблено програму роботи над методичною темою по вирішенню проблеми.

 Програма включає в себе такі завдання:

 • дидактичні: формування пізнавальних здібностей учнів, розвиток творчої активності учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання; забезпечення й стимулювання саморозвитку  й самореалізації особистості; підвищення рівня навченості учнів, підвищення їх фахової компетентності.
 • педагогічні: системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій а саме: технологій інтерактивного навчання; технологій проектів; інформаційно-комунікаційних та новітніх технологій.

Реалізація даних завдань можлива шляхом активного використання на уроках спецдисциплін ІКТ, мультимедія, Інтернет-ресурсів, навчально-інформуючі – електронні посібники; електронні енциклопедії; програма презентацій Power Point; програма “Cosmopolitan”; програма “3000 зачісок”; електронні  посібники з показом трудових прийомів; кінофільми і відео ресурси та інші.

Основні напрями реалізації ідеї.

 • Залучення учнів до самостійного пошуку інформації.
 • Розвиток критичного мислення.
 • Розвиток творчих здібностей.
 • Розвиток особистості учня та його адаптація у світовому інформаційному просторі.
 • Формування інформаційної культури учнів, забезпечення їх інформаційних потреб.
 • Інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання ІКТ.
 • Удосконалення комплексно-методичного забезпечення навчально - виховного процесу.
 • Участь у конкурсах фахової майстерності на рівні училища, області, України.

Переваги комп’ютерного навчання:

Для викладача

 •                   Полегшення праці викладача
 •                   Індивідуалізація навчання
 •                   Збільшення швидкості одержання інформації
 •                   Можливість моделювання і демонстрація процесів, недоступних для спостереження в умовах ПТНЗ

Для учня

 •                   Учні починають розуміти складні ідеї завдяки більш якісній динамічній подачі матеріалу
 •                   Розвиває особистісні й соціальні навички
 •                   Учні працюють творчо, стають впевненішими у собі
 •                   Робить урок цікавішим, надає більших можливостей для участі у навчальному процесі, розвиває мотивацію
 •                   Підвищує професійний рівень, конкурентоспроможність на ринку праці.

Особливості використання ІКТ:

 •                   Використання при подачі нового матеріалу,  закріпленні, повторенні, контролі знань;
 •                   Використання Multimedia – технологій – вільний доступ до необхідної інформації, вибір способу її отримання і використання в заданій ситуації.

МЕТА І НАПРАВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ.

Основна мета і направлення використання ІКТ в перукарській справі - це підготовка робітничих кадрів, конкурентоспроможних на ринку праці.

Сьогодні велика увага приділяється формуванню ІКТ - компетенцій учнів. І це цілком виправдано тим, що інформація і наукові знання стали чинниками, що визначають загальний стратегічний потенціал суспільства. Завдання викладача полягає в тому, щоб навчити учнів самостійно шукати і засвоювати знання, які необхідні для підготовки їх до успішного життя в інформаційному суспільстві, професійній діяльності. Сучасний урок неможливий без використання інформаційних і телекомунікаційних технологій. Кожен день інтернет - співтовариство українських викладачів поповнюється новими іменами, в мережі з'являються нові освітні ресурси, в ПТНЗ приходять нові програмні засоби. Викладач не може знаходитися в стороні від цих процесів. Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) проходить по шляху нарощування методичного матеріалу кожним викладачем у рамках свого предмета. Сьогодні викладач має можливість досить широко використовувати інформаційні та комунікаційні технології на уроках з кожного предмету.

Використання комп'ютерних технологій на уроках спецтехнології - справа вже не майбутнього, а теперішнього часу. Викладачу комп'ютер не диктує методи і зміст навчання, він адекватно і ефективно включається в програми навчання, забезпечуючи повноцінну організацію навчальної діяльності. Для конкретного учня використання комп'ютерів на уроках і в позаурочній діяльності може створити унікальне інформаційне середовище і сприяти успішному просуванню по індивідуально освітній траєкторії.

У деяких джерелах зустрічається вираз «комп'ютерні технології». Однак, викладачу, який використовує ІКТ на уроках, не слід забувати, що в основі будь-якого навчального процесу лежать педагогічні технології. Інформаційні освітні ресурси повинні не замінити їх, а допомогти бути більш результативними. Вони покликані оптимізувати трудовитрати педагогів, щоб навчальний процес став більш ефективним. Інформаційні технології покликані розвантажити викладача і допомогти йому зосередитися на індивідуальній і найбільш творчій роботі - відповідати на «каверзні» питання активних учнів, і навпаки, намагатися «розворушити», «підтягти» найслабкіших і пасивних.

Комп'ютерні технології не тільки допомагають організувати навчальний процес з використанням ігрових методів, але й отримати більш сильний зворотній зв'язок. Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити найкращу, в порівнянні з іншими технічними засобами навчання, реалізацію принципу наочності, більшою мірою сприяють зміцненню знань і на практичних заняттях - умінь. Крім того, засобам мультимедіа відводиться завдання забезпечення ефективної підтримки ігрових форм уроку, активного діалогу "учень-комп'ютер".

Аналіз  досвіду роботи показує, що умовно систему використання комп'ютера на уроці „ Перукарська справа ” можна розділити на три стадії (етапи):

Перший - комп'ютерна підтримка уроків. Тут комп'ютер використовує тільки викладач в якості засобу візуалізації матеріалів уроку. На уроці, як правило, практикуються виступи викладача чи учнів з використанням комп'ютера, проектора, звукових колонок. Найчастіше для виступу використовується програма  Microsoft PowerPoint у якості програмної оболонки, в якій створюється мультимедійна презентація, рідше застосовується така програма, як Macromedia Flash. Найчастіше презентації носять лінійний характер, що є нормальним явищем, так як більшість виступів на увазі саме лінійний характер піднесення матеріалу.

У залежності від уроку викладач або учень можуть включати в свою презентацію (мультимедійний проект) текстові або графічні фрагменти, анімацію, відеофільми, а також музичне або голосовий супровід. Презентація може бути побудована таким чином, щоб найбільш оптимально вирішувати поставлені на уроці задачі

Так, наприклад, для  вивчення теми  «Фарбування волосся » використовується презентація, що робить розповідь вчителя більш насиченим, ілюстративним. Презентація дозволяє вчителю не просто читати лекцію, але вести бесіду з учнями, задаючи питання по темі і тим самим, змушуючи учнів актуалізувати знання, отримані раніше з інших предметів, висловлювати припущення (Наприклад: - Як ви вважаєте з якої зони розпочинають фарбувати волосся і чому? ), аналізувати отриману інформацію (характеристика груп волосся, барвників), порівнювати (чим відрізняються хімічні барвники від фізичних), узагальнювати (Лабораторна робота. Визначення властивостей різних видів волосся та груп барвників), робити висновки (які хімічні елементи входять до складу  барвників та діагностувати волосся), тим самим, розвиваючи мислення учнів, активізуючи їх пізнавальну діяльність. Бесіда активізує учнів, розвиває їх пам'ять і мову, робить відкритими знання учнів, має велику виховну силу, є гарним діагностичним засобом.

Експерти вже давно помітили - за результатами численних експериментів сильний зв'язок між методом, за допомогою якого учень засвоював матеріал, і здатністю згадати (відновити) цей матеріал у пам'яті. Наприклад, тільки чверть почутого матеріалу залишається в пам'яті, якщо учень має можливість сприймати цей матеріал зорово, то частка матеріалу, що залишився в пам'яті, підвищується до однієї третини. При комбінованому впливі (через зір і слух) частка засвоєного матеріалу досягає половини, а якщо залучити учня в активні дії в процесі вивчення, то частка засвоєного може скласти 75%. Медіапрезентації розраховані на будь-який тип сприйняття інформації. На одному слайді може перебувати  інформація для кращого засвоєння  різних  категорій людей (візуалів, аудіалів, кінестетиків і дискретом).

Сформувати глибокі пізнавальні інтереси до предмета в усіх учнів неможливо і, напевно, не потрібно. Важливо, щоб усім учням на кожному уроці „ Перукарська справа ” було цікаво. Тоді у багатьох з них первісна зацікавленість предметом переросте в глибокий і стійкий інтерес до предмету, професії.. Різноманітність цікавих форм навчання на уроках (ігри-вправи, змагання, конкурси, розповідь-завдання, ігри-подорожі, шаради, загадки, курйози, жарти, конкурс на швидке відшукання помилок і т. д.) створює позитивний емоційний фон діяльності, має в своєму розпорядженні до виконання тих завдань, які вважаються важкими і навіть непереборними. Всі форми навчання, перераховані вище можна реалізувати за допомогою ІКТ, відобразити в презентації. Цікавість + ілюстративність особливим чином забарвлюють матеріал, роблять процес оволодіння знаннями більш привабливим, дають поживу переживань. Рамки використання цікавості на уроці дуже рухливі. Проте надмірне захоплення мультимедійними технологіями без відповідної методичної підготовки може призводити до педагогічних помилок, що знижує ефективність їх застосування.

Другий - комп'ютерний супровід уроків спецтехнології. На цьому етапі крім використання вчителем комп'ютера як ефективного засобу надання або ілюстрації матеріалів уроку, комп'ютер може бути використаний учнями як засіб повторення раніше вивченого матеріалу. Тут же комп'ютеру може бути довірено поточний контроль знань учнів. Так як до роботи з комп'ютером допускаються учні, то викладач повинен знати і дотримуватися правил організації безпечної роботи учнів з комп'ютерною технікою , і робоче місце, обладнане комп'ютером, має бути відповідним чином організоване.

Третій етап - етап використання сучасних комп'ютерних програм у навчанні. Особливістю цього етапу є проведення уроків технології з роботою всіх учнів на комп'ютерах під керівництвом викладача. Висока роль застосування на уроках технології різних електронних довідників та посібників, енциклопедій, програм. Використання ресурсів і послуг Інтернету значно розширює можливості і викладача і учня у всіх видах діяльності.

Навчання з використанням засобів ІКТ дозволяє створити умови для формування таких соціально значущих якостей особистості як активність, самостійність, креативність, здатність до адаптації в умовах інформаційного суспільства, для розвитку комунікативних здібностей та формування інформаційної культури особистості.

Пошук і обробка інформації можуть розглядатися як інтерактивне діалогове взаємодія учнів з комп'ютером, при якому переслідуються реальні цілі комунікації (запит та отримання інформації), тобто як людино-машинний діалог, в якому комп'ютер виступає в ролі партнера по комунікації. При роботі з великими обсягами інформації в учнів формуються вміння і навички критичного мислення, здатності здійснювати вибір і нести за нього відповідальність, оцінювати ефективність інформаційного пошуку, визначати грамотно обсяг пропонованої інформації, читати швидко, осмислено текст, графіки, схеми, креслення, формулювати думки ясно , коротко, по справі, викладати думки в письмовому вигляді, виконувати аналіз, порівняння, класифікацію. Комп'ютер здійснює спілкування учнів у класі у процесі роботи з комп'ютерними навчальними програмами, які виступають у ролі стимулу для комунікації і засоби відтворення умов ситуації спілкування.

Пакет Microsoft Office, що володіє широким спектром інструментів для передачі, зберігання та обробки інформації, дає можливість розвитку комунікативних умінь учнів. В навчанні використовуються текстовий процесор Word, графічний растровий редактор Paint і Калькулятор і інші програми: Excel, PowerPoint, Adobe PhotoShop, FrontPage, Publisher. За даних видах роботи формуються такі вміння та навички, як викладати думки в письмовому вигляді подавати інформацію у вигляді графіка, схеми, креслення, написати конспект, доповідь, розташовувати раціонально текст на папері, від форматувати правильно текст електронного документа, викликати інтерес слухачів, читати виразно, швидко, осмислено. Знайдену і оброблену інформацію на уроці обов'язково потрібно прослухати, переглянути, проаналізувати, порівняти і оцінити. Учні можуть обмінюватися думками, інформацією, ставити питання один одному і викладачеві. Учні при цьому отримують навички публічних виступів, участі в дискусіях, вміння встановлювати і підтримувати контакти, співпрацювати і працювати в команді, що передбачає врахування різних точок зору, вміння аналізувати їх заснування. Цьому можуть сприяти нестандартні уроки. Спілкування учнів на подібних уроках формує вміння слухати уважно, не перебиваючи, розуміти сенс жестів, поз, правильно сприймати міміку, інтонацію, передати інформацію жестами, позою, підтримати контакт очима, вибрати потрібну позицію спілкування, вибрати цікаву тему спілкування, задати правильну тональність спілкування.

Компютерні програми, що використовую в своїй роботі:

 •              Intel - «навчання для майбутнього»;
 •                  всі новини з Інтернету;
 •                   відео сервіси (YouTube);
 •                   програмні продукти «Cosmopolitan»;
 •                   навчально-інформуючі – електронні підручники;
 •                   електронні відео-посібники;
 •                   енциклопедії,  кінофільми;
 •                   графічний редактор Paint;
 •                   програма презентацій Power Point.

Програма Intel  «навчання для майбутнього» пропонує світовий досвід успішного надання освітянам навичок  ефективного використання ІКТ в освіті. Деякі програмні засоби можуть допомогти викладачеві розвивати в учнів загально навчальні та спеціальні навички, а також навички мислення високого рівня значно швидше і ефективніше, ніж при використанні традиційних засобів. Так, наприклад, використовуючи у навчальному процесі створені учнями мультимедійні презентації, публікації та веб-сайти, можна розвивати в них такі навчальні уміння та навички:

Презентація – усний виступ перед аудиторією; вміння стисло формулювати свою думку; використання різних мультимедійних засобів і можливостей (зображення, звукозаписи, відео файли, гіперпосилання та інші веб-сайти або файли)

Публікація (інформаційний бюлетень чи буклет)- використання повних речень, розрахованих на читання однією людиною; комбінування тексту і зображень (схем, графіків і діаграм); періодичне висвітлення ходу та резервів досліджень; творчі роботи учнів.

Веб-сайт – публікація поточної інформації або результатів досліджень; спілкування з широкою аудиторією (в межах країни або всього світу); збір інформації з різних регіонів.

Відео сервіси (YouTube) - Використання відео роликів та відео сюжетів для супроводу лекцій і пояснень до практичних занять (запис, редагування і публікація, відео, проведення мережевих конкурсів відео кліпів).

«Cosmopolitan» віртуальний іміджмейкер дозволяє за допомогою спеціальної програми створити власний стиль та імідж, використовуючи поради фахівців підібрати не тільки зачіску і аксесуари, а й колір волосся що підходять саме вам, але й  подивитись на себе по новому.

Також, впроваджуючи данні програми, застосовую методи:

 • пояснювально – ілюстративний;
 • практичний;
 • проблемно – пошуковий;
 • репродуктивний;
 • ігрові методи;
 • метод проектів.

Таким чином, використання ІКТ на уроках «Перукарська справа» розвиває комунікативні здібності учнів у двох напрямах одночасно:

1 напрямок - інтерактивний діалог учня з комп'ютером,

2 напрямок - діалог учня з учнем чи викладачем.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчальний процес ПТНЗ суттєво змінює характер взаємодії між викладачем і учнем, орієнтуючи останнього на активне самостійне освоєння знань за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Діяльність педагога в цих умовах спрямована не на відтворення інформації, а на надання допомоги, підтримки, супроводу навчається в освітньому процесі. Усвідомлене і цілеспрямоване застосування інформаційних технологій здатне в значній мірі змінювати освітні формати і стимулювати досягнення нової якості в галузі навчання, виховання, розвитку учнів і організації освітнього процесу. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) створюють широкі можливості для розвитку сучасної освіти, насамперед у напрямку індивідуалізації, створюють умови для реалізації творчого потенціалу викладача й учня. Освітні засоби ІКТ включають в себе різноманітні програмно-технічні засоби, призначені для вирішення певних педагогічних завдань, що мають предметний зміст і орієнтовані на взаємодію з навчаються. Використання різних освітніх засобів ІКТ в навчальному процесі дозволяє вирішити такі завдання:

1. Освоєння предметної області на різних рівнях глибини і детальності.

2. Вироблення умінь і навичок вирішення типових практичних завдань в перукарській справі..

3. Вироблення вмінь аналізу і прийняття рішень в нестандартних проблемних ситуаціях.

4. Розвиток здібностей до фахової діяльності.

5. Проведення навчально-дослідницьких експериментів з моделями

досліджуваних об'єктів, процесів.

6. Відновлення знань, умінь і навичок.

7. Контроль та оцінювання рівнів знань і умінь.

У сфері викладання спецтехнології використання ІКТ відкриває нові дидактичні можливості, пов'язані з візуалізацією матеріалу, його «пожвавленням», можливістю представити наочно ті явища і процеси, які неможливо продемонструвати іншими способами.

Це стосується, у тому числі можливості створення анімаційних моделей, що особливо важливо при вивченні тем «Стрижка волосся», «Фарбування волосся», «Моделювання зачісок». Підвищується і власне якість наочності, і її змістове наповнення. Зокрема, прекрасні можливості створює систематизація та структурування навчального матеріалу через гіпертекст. З'являється можливість для концентрації великих обсягів навчального матеріалу з різних джерел, представлених у різних формах, оптимально вибраних і скомпонованих вчителем залежно від потреб учнів і особливостей програми. Такі дидактичні матеріали також створюють можливість для реалізації діалогічного компонента в навчанні: можна представляти різні джерела інформації, різні точки зору, різні підходи до одного і того ж явища. Безумовно, використання такої наочності робить процес навчання більш живим і цікавим, підвищує мотивацію учнів, сприяє їх активізації.

Використання ІКТ тим більше актуально в наш час, так як у ПТНЗ, як правило, відсутні, або морально застаріли необхідні набори схем, таблиць, ілюстрацій, фотографій, репродукцій. Для підготовки та проведення уроку, раніше, викладачу доводилося багато часу витрачати на пошуки дидактичного та методичного матеріалів, додаткової літератури, підготовки класної дошки. Це було вкрай незручно. Сама яскрава книга із закладками, для демонстрації учням репродукцій під час пояснення матеріалу, скорочувало дорогоцінний час відведений для проведення практичних, лабораторних робіт на цілих 20% (це десь близько 20 хвилин).

Місце використання ІКТ на уроці. У будь-який час: на початку, в середині або в кінці уроку при підведенні підсумків роботи, тобто можна доповнити лекцію, розповідь, показ прийомів виконання практичного завдання - фрагментарно. Досить детально продумати послідовність подачі зображень на екран, щоб навчальний ефект був максимально великим. Адже засоби мультимедіа, надають викладачу, можливість, показати необхідне зображення з точністю до миті.

У сфері організації самостійної творчої роботи учнів ІКТ грають серйозну роль як інструмент підтримки інноваційних технологій, у тому числі і в позаурочній роботі. Перш за все, вони стають основою для методу проектів, для самостійної навчально-дослідницької, ігрової діяльності. Сьогодні в ПТНЗ масово реалізуються предметні, міжпредметні та надпредметні проекти на базі інформаційних технологій, які сприяють реалізації творчого потенціалу учнів, активізації їх пізнавальної активності, орієнтації в сучасних проблемах науки, культури, соціального життя.

Широко використовуються інформаційні технології для організації ігрової діяльності учнів. ІКТ стають основою для організації дистанційного навчання.

Інформаційно-комунікативні технології грають серйозну роль у зміні системи контролю знань учнів. Нові системи контролю знань на базі ІКТ характеризуються оперативністю, регулярністю, створюють широкі можливості для диференціації (створення індивідуальних завдань, що відрізняються рівнем складності, темпом виконання), узагальнення результатів та накопичення матеріалів, що дозволяють оцінювати особистісну динаміку учня. Крім того, вони дозволяють поєднувати процедури контролю та тренінгу. Ще один важливий момент пов'язаний з можливостями зміщення акцентів з зовнішньої оцінки на самооцінку і самоконтроль учня. Система контролю знань на базі ІКТ психологічно більш комфортна і для викладача, і для учня. Для учня вона в значній мірі є без стресового, оскільки створюється можливість роботи в індивідуальному режимі, наодинці з комп'ютером, що виключає в значній мірі фактор тривожності, пов'язаний з безпосередньою взаємодією з виклвдачем. А викладач позбавляє від рутинної роботи, тим самим, заощаджуючи його сили і вивільняючи час для творчої діяльності.

Інформаційно-комунікативні технології створюють нові можливості для вирішення організаційних питань у процесі навчання.

Освітні засоби ІКТ включають в себе різноманітні програмно-технічні засоби, призначені для вирішення певних педагогічних завдань, що мають предметний зміст і орієнтовані на взаємодію з навчаються.

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках «Перукарська справа» доречно застосовувати при вивченні окремих тем і розділів програми технології. Це обумовлюється наступними чинниками:

1. Дана освітня область передбачає, перш за все, формування та вдосконалення практичних умінь, навичок учнів в підборі та зберіганні засобів для догляду за волоссям, у способах сучасної обробки волосся, моделюванні зачісок. Відповідно, більша кількість часу має приділятися практичній діяльності учнів на уроці.

2. Недостатня кількість мультімедіа дисків в навчальній медіатеці. Наявні диски мають вузьку тематичну спрямованість, не позбавлені ряду достоїнств. Таких, як професійний рівень роботи програмістів, красива графіка, містять хорошу мультиплікацію, багатофункціональні і т. д. Але в більшості своїй вони не вписуються в структуру   уроку конкретного вчителя. З їх допомогою неможливо досягти всіх цілей, поставлених викладачем  на уроці.

«Комп'ютеризація освітніх процесів сама по собі не веде автоматично ні до хорошого. Комп'ютеризація - це шлях до іншої освіти », - сказав один з фахівців в області інформатизації освіти. Комп'ютери служать підмогою, що дозволяє заощадити час і зробити роботу більш ефективною: здійснити пошук інформації, вирішити більшу кількість задач (і зменшити домашнє завдання), проаналізувати результати, скористатися графічними можливостями комп'ютера, сприяють розвитку інтересу учнів до предмету, що вивчається, стимулювання пізнавальної та творчої активності і самостійності учнів, формування комунікативних навичок, забезпечення об'єктивного контролю знань, якості засвоєння матеріалу учнями і т.д.

Формування ІКТ-компетентності повинне проходити на всіх уроках (а не тільки на уроках інформатики). Наше спільне завдання - зробити акцент на формування цих умінь відповідно до вимог інформаційного суспільства, в якому більша частина інформації подана в електронному вигляді: для цього викладач повинен бути налаштований на формування цієї компетентності (грубо кажучи, пам'ятати про неї завжди); потрібно зміна дидактичних цілей типових завдань, які ви зазвичай даєте своїм учням (цілей буде як мінімум дві: вивчення конкретного навчального матеріалу і формування ІКТ-компетентності); формування ІКТ-компетентності допомагає використання активних методів навчання (групова чи командна робота, ділові та рольові ігри і т. д.). Викладач повинен вміти формувати інформаційно-освітнє середовище, в якій дитина могла б виражати і одночасно навчати себе.

Таким чином, освітні засоби ІКТ включають в себе різноманітні програмно-технічні засоби, призначені для вирішення певних педагогічних завдань, що мають предметний зміст і орієнтовані на взаємодію з навчанням. ІКТ-компетентність - це загальні вміння та їх формування має відбуватися на всіх уроках, в тому числі, на уроках спецтехнології. Впровадження ІКТ в освітній процес вимагає розробки абсолютно нової методики викладання спецтехнології, яка багато в чому пов'язана з дослідницькими, проектними технологіями. При цьому викладач повинен вміти формувати інформаційно-освітнє середовище в якому учень міг би самовиражатися і одночасно навчати себе.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ПЕРУКАРСЬКІЙ СПРАВІ:

Після проведеного дослідження було виявлено такі результати:

 • покращився рівень навчальних досягнень учнів;
 • збільшилась кількість учасників Всеукраїнських конкурсів;
 • покращилося працевлаштування учнів у перукарні першої категорії та перукарні салонного типу;
 • достатній  рівень володіння учнями комп’ютерними технологіями, невміння їх працювати в спеціальних програмах та з сучасними технічними засобами;
 • майстри виробничого навчання оволоділи методикою використання сучасних комп’ютерних програм перукарського напрямку;
 • покращилася підготовка робітничих кадрів, конкурентоспроможних на ринку праці
 • активно впроваджується інформаційно-комунікаційні технологій в навчальний процес.


Список використаних джерел

1.Левин И. А. «Самоучитель работы на компьютере». -  М,: "НОЛИДЖ" 2000.

2.Логвіненко В.Г. Інтернет як засіб розвитку пізнавальної самостійності студентів// Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. - Вип.3.- Кривий Ріг: Видавничий відділ НМет АУ.-2003.-С.204-207.

3. Назаров С. В.  «Компьютерные технологии обработки информации». – М.: Финансы и статистика, 1995.

4. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін/За ред.О.А.Дубасенюк:3б.наук.-метод.прац.-Житомир:Вид-во ЖДУ,2004.-261с.

5. СкрипкоЛ.Е. Внедрение инновационных методов обучения: перспективные возможности или непреодолимые проблемы? // Менеджмент качества. — 2012. — № 1. — С. 76—84.

6. Фигурнов В.Э. «IBM PC для пользователя». -  М.: ИНФРА 1998.

7. Черкасов М.Н. Инновационные методы обучения студентов // Материалы XIV Международной заочной научно-практической конференции «Инновации в науке» (19 ноября 2012 г.); Новосибирск: Изд. «СибАК», 2012. – 154 с.  URL: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/5010-2012-11-26-13-41-40

 

 


Анотація.

Скрябіна Олена Юріївна. «Інноваційно – комунікаційні технології навчання: стратегія розвитку і досвід упровадження».

Автором розглядаються інноваційні технології навчання, які впроваджені у практичну діяльність Державного навчального закладу Черкаське ВПУ ім. Г.Ф.Короленка. На підставі вивчення психолого-педагогічної літератури, автором визначені поняття: «інновації», «інноваційне навчання», «інноваційна діяльність» та ін.. Доведено, що впровадження інформаційних технологій у практичну діяльність майбутніх фахівців у галузі перукарського мистецтва сприятиме розвитку їх творчості.

Скрябина Елена Юрьевна. «Инновационно - коммуникационные технологии обучения: стратегия развития и опыт внедрения».

Автором рассматриваются инновационные технологии обучения, которые используются в практической деятельности Государственного учебного заведения Черкасского ВПУ им. Г.Ф.Короленка. В результате изучения психолого-педагогической литературы, автором определены такие понятия: «инновации», «инновационное обучение», «инновационная деятельность» и др. Доказано, что использование информационных технологий в практической деятельности будущих специалистов в области парикмахерского искуства, способствует развитию их творчества.

Skriabina Elena Uriivna. "Innovation - ICT navchinnya: strategy development and implementation experience."

The author considers the innovative learning technologies that are used in the practice of the State educational institution of Cherkassy VPY them. G.F.Korolenka. The study of psychological and educational literature, the author defines such notions as "innovation", "innovative teaching", "innovation" and others proved that the use of information technology in the practice of future professionals in the field of hairdressing contributes to the development of their creativity.

Скрябіна Олена Юріївна, кваліфікація: викладач вищої категорії, звання: старший викладач, викладач предмету перукарська справа. Працює Державний навчальний заклад Черкаське ВПУ ім. Г.Ф. Корленка. М.Черкаси, вул Смаглія 6

doc
Додано
31 грудня 2017
Переглядів
4256
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку