11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Завдання для проведення олімпіади з предмету "Географія"

Про матеріал

ЗАВДАННЯ до ОЛІМПІАДИ

з предмету «Географія».

Кожен варіант олімпіадних робіт з предмету «Географія» включє тестові завдання різних типів і рівнів складності, зокрема:

• завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати із джерелами інформації;

• завдання на визначення відповідності передбачають вибір взаємопов'язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв'язків;

• завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання і забезпечать можливість перевірки вміння учнів висловлювати власні думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, описувати географічні процеси і явища, робити висновки, застосовувати знання і вміння у новій ситуації; порівнювати географічні об'єкти і явища; уміння застосовувати наявні знання і уміння для вирішення запропонованого завдання.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ до ОЛІМПІАДИ

з предмету

«Географія»

 

 

 

Розроблено:

викладачем Гринько Л.А.

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____ р.


ЗАВДАННЯ до ОЛІМПІАДИ

з предмету «Географія».

 

Кожен варіант олімпіадних робіт з предмету «Географія» включє тестові завдання різних типів і рівнів складності, зокрема:

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати із джерелами інформації;
 • завдання на визначення відповідності передбачають вибір взаємопов’язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв’язків;
 • завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання і забезпечать можливість перевірки вміння учнів висловлювати власні думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, описувати географічні процеси і явища, робити висновки, застосовувати знання і вміння у новій ситуації; порівнювати географічні об’єкти і явища; уміння застосовувати наявні знання  і уміння для вирішення запропонованого завдання.

 

На виконання письмової роботи з олімпіади з предмету «Географія» відводиться до 45 хвилин.

Атестаційну роботу учні виконують на окремих проштампованих навчальним закладом аркушах.


Варіант І

І Тестові завдання (0.5 бал максимальна оцінка 4 балів):

 1. Укажіть океан у якому найчастіше спостерігається таке грізне явище природи, як цунамі:

 • А Індійський
 • Б Атлантичний
 • В Тихий
 • Г Північний Льодовитий

 1. Провідними експортерами  нафти є:

 • А Канада, Австралія, Бразилія;
 • Б Японія ,Південна Корея, Філіппіни;
 • В Німеччина,Швеція, Франція;
 • Г Саудовська Аравія, Ірак, Іран.

 1. Найбільше у світі природного газу імпортує:

 • А Японія;
 • Б Україна;
 • В Росія ;
 • Г Німеччина.

 1. Лідерами за  збиранням рису є:

 • А Аргентина, Мексика, Бразилія;
 • Б Франція ,Італія, Іспанія;
 • В Туніс, Алжир, Єгипет;
 • Г Китай, Індія ,Індонезія.

 1. Найбільша країна Європи за кількістю населення:

 • А Португалія;
 • Б Румунія;
 • В Німеччина;
 • Г Чехія.

 1. Найбільша країна Європи за площею:

 • А Іспанія;
 • Б Італія;
 • В Франція;
 • Г Угорщина.

 1. Які групи островів входять до складу Океанії?

 • А Меланезія
 • Б Полінезія
 • В Мікронезія
 • Г Усі перелічені

 1. Який вид транспорту найбільш сприяє розвитку зовнішніх зв’язків Австралії?

 • А морський
 • Б автомобільний
 • В залізничний
 • Г трубопровідний

ІІ Тестові завдання на визначення відповідності. Правильна відповідь на кожне запитання – 2 бали  (за одну правильно визначену відповідність – 0,5 бала). Всього 4 балів

9 Установіть відповідність між річковими портами і річками, на яких вони розташовані:

А. Черкаси

1. Дунай

Б. Ізмаїл

2. Десна

В. Чернігів

3. Дніпро

Г. Миколаїв

4. Припять

 

5. Південний Буг

10  Установіть відповідність між назвами та їх описом.

А. Природний рух населення

1. Різниця між народжуваністю і смертністю на 1000 осіб за 1 рік (%о,  проміле)

Б. Механічний рух населення

2. Процес скорочення чисельності населення

В. Природний приріст

3. Переміщення людей, пов’язані зі зміною місця проживання (міграції)

Г. Депопуляція

4. Зміна чисельності та складу населення в результаті народжуваності та смертності (без міграції)

 

5. Процес збільшення чисельності населення

ІІІ рівень (повне і правильне розв’язання оцінюється в 4 бали)

 1. Зрозуміло, що найгостріші демографічні проблеми характерні для країн, що розвиваються. Чи означає це, що економічно розвинутих країн вони не стосуються? Відповідь обґрунтуйте.

 


Варіант ІІ

 

І Тестові завдання (0.5 бал разом 4  бали):


 


 1. За прогнозами ООН, на середину ХХІ ст. першою країною за чисельністю буде :

 • А Нігерія;
 • Б Індія  ;
 • В Китай;
 • Г США.

 1. Яка країна має найменшу чисельність населення:

 • А Ватикан
 • Б Гібралтар
 • В Монтсеррат
 • Г Піткерн

 1. Укажіть, як називається форма організації виробництва  якщо кінцевий продукт одного виробництва є сировиною для іншого:

 • A  комбінування;
 • Б  кооперування;
 • B  спеціалізація;
 • Г  концентрація.

 1. Укажіть, як називається система заходів, що проводить держава з метою регуляції кількості населення:

 • А  демографічна криза;
 • Б  демографічний вибух;
 • В  демографічна політика;
 • Г  демографічна ситуація

 1. Визначте, яка галузь соціальної сфери найбільше сприяє розвитку транспорту, зв’язку, будівництва:

 • А  туризм;
 • Б  охорона здоров’я;
 • В  наука;
 • Г  культура.

 1. До якої групи країн відноситься Південна Африканська Республіка?

 • А нерозвинені країни
 • Б країни, що тільки розвиваються
 • В слаборозвинені країни
 • Г провідні розвинені країни

 1. Який з перелічених регіонів розвиваються переважно за рахунок туризму?

 • А Західна Європа
 • Б Велика Британія
 • В Південна Азія
 • Г Океанія

 1. Найбільш економічно розвитими країнами Латинської Америки є

 • А Чили, Перу
 • Б Колумбія, Болівія
 • В. Уругвай, Парагвай
 • Г Мексика, Бразилія

ІІ Тестові завдання на визначення відповідності. Правильна відповідь на кожне запитання – 2 бали  (за одну правильно визначену відповідність – 0,5 бала). Всього 4 балів

9. Установіть відповідність між островом та державою, якій належить цей острів:

А. Сицилія

1. Індонезія

Б. Суматра

2. Австралія

В. Тасманія

3. Італія

Г. Хоккайдо

4. Японія

 

5. Індія

10. Встановіть відповідність між показником погоди і приладом для його вимірювання:

         Показники погоди  Прилади

    А атмосферний тиск    а) термометр

    Б вітер                  б) гігрометр

    В вологість повітря     в) опадомір

    Г опади                  г) барометр

              д) флюгер. 

 

ІІІ рівень (повне і правильне розв’язання оцінюється в 4 бали)

11. Порівняйте структуру зайнятості населення України та розвинутих країн. У чому полягають причини відмінностей? Які зміни відбулися в структурі зайнятості населення України останнім часом?

 


Варіант ІІІ

І Тестові завдання (0.5 бал разом 4 бали):

 1. Укажіть, як називається система заходів, що проводить держава з метою регуляції кількості населення:

 • А  демографічна криза;
 • Б  демографічний вибух;
 • В  демографічна політика;
 • Г  демографічна ситуація

 


 1. Закінчіть речення: «Великі групи людей, які пов'язані спільністю походження і мають однакові зовнішні ознаки – це ...»:

 • А  мовні сім'ї;
 • Б  народи;
 • В  людські раси;
 • Г  нації.

 1. Визначте країну, з якою Україна має морський і суходільний кордони:

 • А  Польща;
 • Б  Болгарія;
 • В  Румунія;
 • Г  Угорщина

 1. Японія ввозить:

 • А цукор
 • Б сировину;
 • В обладнання;
 • Г рибу.

 1. Канада багата на:

 • А паливо;
 • Б ліс;
 • В металеві руди;
 • Г всі відповіді вірні.

 1. Який вид транспорту найбільш сприяє розвитку зовнішніх зв’язків Австралії?

 • А морський
 • Б автомобільний
 • В залізничний
 • Г трубопровідний

 1. Закінчіть речення: «Сукупність галузей, які зайняті різним видом видобутку палива та сировини, входять до _________________  промисловості.»:

 •                         А важкої;
 •                         Б обробної;
 •                         В видобувної ;
 •                         Г легкої.

 1. Зазначте, який із процесів належить до природних змін чисельності населення. (1 бал)

 • А. народжуваність;
 • Б. імміграція;
 • В. еміграція 
 • Г. механічний рух населення.

ІІ Тестові завдання на визначення відповідності. Правильна відповідь на кожне запитання – 2 бали  (за одну правильно визначену відповідність – 0,5 бала). Всього 4  балів

9. Установіть відповідність між країнами і регіонами світу, до яких вони відносяться:

А. Данія

1. Південно-Західна Азія

Б. Саудівська Аравія

2. Латинська Америка

В. Японія

3. Південна і Південно-Східна Азія

Г. Аргентина

4. Західна Європа

 

5. Східна Азія

10. Встановіть співвідношення між колонками:

А. Басейн річки

1 річка з усіма притоками

Б. Річкова долина

2 зниження, яке тягнеться  від початку річки до гирла

В. Річкова система

3 площа, з якої річка збирає воду

Г. Вододіл

4 частина річкової долини, яка під час повені затоплюється

 

5 межа, яка розділяє басейни річок

ІІІ рівень (повне і правильне розв’язання оцінюється в 4 бали.

11. Назвіть найвпливовіші міжнародні організації та охарактеризуйте їх. Висловіть ставлення щодо потреби участі України в діяльності міжнародних організацій.

doc
Додано
24 вересня 2019
Переглядів
414
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку