5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Завдання для тематичного контролю знань з біології 6 клас

Про матеріал
У даній методичній розробці запропоновано завдання для тематичного контролю знань рекомендовані для використання на уроках біології для перевірки знань учнів або поточного оцінювання .
Перегляд файлу

Біологія

Завдання для тематичного контролю знань 6 клас

   Тема 1 Клітина.

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1.Кожна клітина вкрита ендоплазматичною сіткою.
2.Цитоплазма як зовнішнє  середовище  об’єднує в єдине ціле всі клітинні структури.
3.Рослинна і тваринна клітини відрізняються наявністю пластидів.
Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4. Укажіть складову клітини, що є центром керування процесами її життєдіяльності: а) мітохондрія; б) ядро; в)хлоропласт; г) вакуоля.
5. Укажіть складові клітини, які забезпечують передачу спадкової інформації:
   а) хромосоми; б) вакуолі; в) ядерця; г) рибосоми.                                                                                               6. Своєрідними органічними станціями клітини є :             а) мітохондрії, б) хромопласти, в)  вакуолі, г) лейкопласти.

II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)
Доповніть незакінчене речення

 1.   Верхня частина трубки  мікроскопа  -  …….  .                                                                                                                                            
 2.   Пластиди бувають …….. .
 3.   Термін «клітина» запропонував англійський  дослідник……  .

 Прості завдання з відкритою відповіддю

 1.   Назвіть органелу в якій запасаються поживні речовини.
 2.  Які функції виконує ядро в клітині?
 3. Завдяки чому змінюються розміри клітин?                                                            

III рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Установіть послідовність

13. Установіть послідовність поділу клітин :а) утворення двох дочірніх клітин; б) розміщення хромосом посередині клітини;в) розходження частин хромосом до різних кінців клітини; г) ущільнення хромосом; д) поділ цитоплазми материнської клітини.

Завдання з німим малюнком

14.      Розгляньте схематичний малюнок, перерахуйте
компоненти

1…………..

2…………..

3………..…

4………….

5…………..

6…………..

Дайте визначення  

 1.           Клітина – це

IV рівень (правильне розв'язання одного завдання  на вибір учня оцінюється в 3 бали) Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

 1.         Які основні етапи розвитку науки про  клітини – цитології?
 2.         Яка будова та функції ядра?

 

ТЕМА 2. Одноклітинні організми

Варіант 1      

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1. Інфузорія рухається за допомогою несправжніх ніжок.

2. Хламідомонада  має війки.

3. Тіло губки  складається з багатьох  клітин.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4. Хлорела належить до: а) бактерій; б) рослин; в) грибів.

5. Органела  руху бактерій: а) скоротлива вакуоля; б)  ядро;

в) хлоропласт; г) джгутик.

6. Укажіть переносника збудника малярії: а) муха це-це,

б) блоха людська) в) кровосисні комарі)

II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)
Доповніть незакінчене речення

7. Вакуолі, які забезпечують розщеплення їжі, що надходить до клітини -………. .

8.Організми у яких відсутнє ядро відносяться до царства……….. .

9. Одноклітинні організми, які мають ознаки і рослин і тварин………………… .

Прості завдання з відкритою відповіддю

10. В якому стані бактерії переживають несприятливі умови середовища?

11. В яких середовищах живуть одноклітинні?

12. Які організми називаються паразитами?

III рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)
Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13. До ознак рослинного організму в евглени зеленої належать: а) наявність хлорофілу;  б) запасна поживна речовина - крохмаль; в) запасна поживна речовина - глікоген;  г) гетеротрофне живлення; д) автотрофне живлення.

Завдання з німим малюнком

14. Розгляньте малюнок інфузорії-туфельки і назвіть позначені структури.

1……………

2……………

3………………

4………………

5………………

 Дайте визначення

      15.   Стерилізація - це

 

IV рівень (правильне розв'язання одного завдання  на вибір учня завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру

16. Вкажіть спільні  і відмінні риси одноклітинних рослин і тварин.

17. Яке значення одноклітинних грибів в природі і житті людини?

 

 

ТЕМА 2. Одноклітинні організми

Варіант 2      

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1. Водорості — виключно багатоклітинні рослини.

2. Амеба  має постійну форму тіла.

3. Тіло бактерій складається з трьох  клітин.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

      4. Оболонки клітин грибів містять: а) хітин; б) целюлозу; в) глікоген.

5. Дріжджі належать до: а) бактерій; б) рослин; в) грибів.

6.    Органела, яка має зелений колір:  а) скоротлива вакуоля; б) світлочутливе вічко; в) ядро; г) хлоропласт;  е) оболонка; ж) джгутик.

II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)
Доповніть незакінчене речення

7. Вакуолі, які забезпечують виділення рідин, що надходить до клітини - …………. .

8.Малярію спричиняють одноклітинні тварини, які називаються  ………… .

9. Одноклітинні організми, які мають ознаки і рослин і тварин…………… .

Прості завдання з відкритою відповіддю

10. Які ви знаєте форми бактерій?

11. В яких середовищах живуть одноклітинні рослини?

12. Чим вкрита клітина рослин?

II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)
Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13. До ознак тваринного організму в амеби належать: а) наявність хлорофілу; б) запасна поживна речовина - крохмаль; в) запасна поживна речовина  глікоген; г) гетеротрофне живлення; д) автотрофне живлення.

Завдання з німим малюнком

14. Розгляньте малюнок амеби 
і назвіть позначені структури.

1……

2 ……

        3…….

        4…….

        5…….

Дайте визначення

15. Пастеризація - це

IV рівень (правильне розв'язання одного завдання  на вибір учня оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру

16. Вкажіть спільні  і відмінні риси одноклітинних  рослин і тварин.

17. Яке значення бактерій в природі і житті людини?

 

 

ТЕМА 3.  Рослини. Вегетативні органи Частина1

Варіант 1

I рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала).

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)        

1.  У листку відбувається фотосинтез.

2.  Тканина з якої починається ріст всіх органів провідна.                           

3.  Коренеплід - це плід, що має форму кореня.                  

Тестові завдання з однією правильною відповіддю     

4.   Зазначте органели клітини рослин, у яких відбувається фотосинтез: а) ядро, б) хлоропласти, в) вакуолі.

5.   Бічні корені утворюються: а) тільки на головному корені; б) на головному і додат­кових коренях; в) тільки на додаткових.                                                                 

6.   Укажіть вегетативний орган рослини: а) квітка, б) насінина, в) пагін, г) плід.

II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)          

Доповніть незакінчене речення

7.   Генеративна брунька відрізняється від вегетативної наявністю ................... .

8.   Підземні видозміни пагона  .............. . 

9.   Функцію запасання поживних речовин  у корені виконує ................ .

Прості завдання з відкритою відповіддю

10. Що таке брунька? 

11. Що транспортує рослина від кореня до листків?

12. Як називається коренева система, де видно головній корінь?

Ш рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13. Через продихи в листках відбувається: а) фотосинтез; б) газообмін; в) транспірація.

 Завдання з німим малюнком

http://fictionbook.ru/static/bookimages/05/63/62/05636205.bin.dir/h/i_009.jpg14. Розгляньте і назвіть позначені частини . Підпишіть малюнок                                                                              

1………

2………

3………

4………

5….…..

6………

7………

 Дайте визначення

15. Що таке пагін?

IV рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)        

16. Яке значення для рослин мають видозміни кореня . Навести приклади?

17. Оцініть правильність твердження: Рослини-епіфіти, які ростуть не в ґрунті, а на  стовбурах великих дерев, утворюють повітряні корені для фотосинтезу».

 

 

 

ТЕМА 3.  Рослини. Вегетативні органи. Частина 1.

 ВАРІАНТ 2

I рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)    

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1.   Пагін складається зі стебла, листків і бруньок.

2.   Корені бувають стрижневі та мичкуваті.

3.   Прості листки бувають черешковими та сидячими.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4.   Зачатковим пагоном є: а) брунька; б) листок; в) корінь.

5.   У процесі фотосинтезу листки поглинають з повітря: а) вуглекислий газ; б) азот в) кисень.                                                                                                         

6.  Бічні корені утворюються: а) на головному; б) на додаткових; в) на головному і додаткових.                              

II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)         

Доповніть незакінчене речення                                                                        

7.   Частина кореня, який захищає верхівку кореня від пошкоджень і полегшує просування кореня в ґрунті -...............  .

8.   Тканина, яка забезпечує ріст стебла у товщину і висоту, - це .......... ... .

9.   Процес виділення вуглекислого газу  і поглинання кисню  .....................  .

Прості завдання з відкритою відповіддю                                           

10. Назвіть типи бруньок.

11. Які типи  видозмін листка  вам відомі?       

12. Назвіть основну функцію кореневих волосків .                                                           

ІІІ рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестове  завдання з кількома варіантами відповідей                    

13. За походженням корені бувають. а) підземні; б) головні; в) додаткові; г) бічні, д) повітряні.                                    

Завдання з німим малюнком.

14. Підпишіть корені.

1.........................

2………….........

3…………….....

 

Дайте визначення

15. Що таке вегетативні органи?

IV рівень (правильне розв'язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

16. Що таке мінеральне живлення?

17. Який зв'язок існує між процесами фотосинтезу та дихання?                  

 

 

ТЕМА 3.  Рослини. Генеративні органи. Частина 2

ВАРІАНТ 1

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1.   Віночок у квітки складається з пелюсток.

2.   Тичинка складається з приймочки і стовпчика.

3.   Усі рослини запилюються за допомогою вітру.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4.   У деяких рослин квітки: а) не мають квітконіжок;

б) мають додаткові корені.

5.   Пиляк - це частина: а) тичинки; б) маточки.

6.   Штучне запилення відбувається за участю: а) вітру;

б) людини; в) птахів.

    II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)         

Доповніть незакінчене речення                                                                        

7.   Двостатева квітка має тичинки і .................  .

8.   Мак і дурман утворюють плоди одного типу, які називають ..................  .

9.   Зародок  з поживними речовинами – це  ...............  . Прості завдання з відкритою відповіддю

10. Який спосіб запилення найпоширеніший серед квіткових рослин?

11. Яке значення нектару?

12. Яку назву має плід вишні?

III рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13. Поширенню плодів тваринами сприяють:

а) крилоподібні придатки; б) соковиті,  смачні оплодні;

в) здатність плодів розкриватись; г) наявність гачків.

Завдання з німим малюнком

14. Назвіть складові частини квітки, зображеної на ма­люнку.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

биология 311

 

Дайте визначення

15. Що таке проста оцвітина?

 

VI  рівень (правильне розв'язання завдання оцінюється в 3 бали)

 Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

16. Чи правильне таке твердження: «Комахи запилюють тільки рослини з великими, яскраво забарвленими квітками?»

17. Чим пояснюється раннє цвітіння верби?

 

 

 

 

ТЕМА  3.  Рослини. Вегетативні органи Частина 2

ВАРІАНТ 2

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1.   Маточка містить зав'язь.

2.   Насінина утворюється із насінного зачатка.

3.   Плоди завжди соковиті.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4.   Квітки, що мають лише тичинки або лише маточки, називають: а) одностатевими; б) двостатевими;

      в) змішаними.  

5.   Де міститься насінний зачаток: а) у зав'язі маточки;

      б)  у приймочці маточки;  в) у стовпчику маточки?

6.   За допомогою вітру поширює свої плоди: а) кульбаба; б) огірок; в) лопух.

II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

7.   Головні частини квітки - це.................. та .............  .

8.   Злиття чоловічої та жіночої статевих клітин з утворенням зиготи - це...............  .

9.   Здатність відновлювати цілий організм з його частини внаслідок поділу та подаль­шої спеціалізації клітин - це ...............  .

Прості завдання з відкритою відповіддю

10. Назвіть форми запилення квіток.

11.3 яких шарів складається оплодень соковитих плодів?

12.3 яких частин складається маточка?

III рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13. Виберіть ознаки, що характеризують плід біб: а) сухий розкривний плід; б) сухий  нерозкривний плід;

      в) насіння на лушпинах; г) насіння на центральній перего­родці; д) однонасіннєвий; є) багатонасіннєвий.

14. Встановіть відповідність між рослинами та типом суцвіть.

1

Смородина,черемха, люпин

А

Зонтик

2

Цибуля, вишня, часник

Б

Волоть

3

Бузок, виноград

В

Кошик

4

Жито, пшениця

Г

Китиця

5

Соняшник, айстра, кульбаба

Д

Складний колос

 

 

Е

Головка

Дайте визначення

15. Що таке подвійне запліднення?

IV рівень (правильне розв'язання завдання оцінюється в 3 бали одне завдання на вибір)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

16. Зазначте особливості будови квіток, які запилюють комахи.

17. Оцініть переваги розмноження плодових дерев за допомогою живців над розмно­женням насінням.

 

 

 

ТЕМА 3.  Рослини. Вегетативні органи Частина2

ВАРІАНТ 3

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1.   Квітку, в якої є тичинки і маточка, називають двостатевою.

2.   Маточка містить пиляки.

3.   Після запилення квітки відбувається запліднення.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4.   Зрілі тичинки містять: а) пилок, б) спори.

5.   Плоди з гачками, за допомогою яких вони чіпляються до хутра тварин, мають  рослини: а) дуб; б) лопух.

6.   Пилок насінних рослин - це: а) одиниця розмноження; б) чоловічий гаметофіт: в) покрив насінного зачатка.

II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

7.   До приймочки маточки прилипає ...................  .

8.   Якщо суцвіття складається з поодиноких квіток на квітконіжках, послідовно розміщених на спільній осі, то його називають...............  .

9.   Соковитий однонасінний справжній плід - це..........  .

Прості завдання з відкритою відповіддю

10. Поясніть, яким чином соковиті плоди сприяють поширенню рослин у природі.

11. Де міститься насінний зачаток?

12. Яку назву має плід пшениці?

III рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13. Біологічне значення суцвіть полягає в тому, що за їхньою допомогою: а) полег­шується запилення;

б) регулюється розвиток рослини; в) бджоли легко збирають нектар; г) збільшується ймовірність перехресного запилення.

Завдання з німим малюнком

http://d.120-bal.ru/pars_docs/refs/25/24080/24080_html_d5be4c8.jpg14. Назвіть типи суцвіть, зображених на малюнку.

1 ……

2 ……

3 ……

4 ……

5 …….

6 …….

7 …….

 

 

Дайте визначення

15. Що таке дводомна рослина?

IV рівень (правильне розв'язання а завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

16. Зазначте особливості будови квіток, які запилює вітер.

17. Охарактеризуйте пристосування перехреснозапильних рослин, спрямовані на те, щоб запилитися.

 

 

 

 

 

3.  Рослини. Вегетативні органи Частина2

ВАРІАНТ 4

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1.   Тичинки входять до складу оцвітини.

2.   Нектар утворюється в квітках для відлякування комах.

3.   Просте суцвіття має одну вісь, на якій розміщено декілька квіток.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4.   Чашечка у квітки: а) буває тільки зеленого кольору;

 б) може видозмінюватись.

5.   Насіння зберігає схожість завдяки: а) чашечці;

б) твердому оплодню.

6.   У суцвіття зібрані здебільшого квітки: а) білого кольору; б) дрібні; в) великі; г) за­пашні.

II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

7.   Квітки, які не мають тичинок, називають...................................................

8.   Крилоподібні придатки у плодів ясена сприяють їхньому....................................

9.   За кількістю насіння плоди поділяють на................................. і ......................

Прості завдання з відкритою відповіддю

10. Назвіть кормову рослину, в якої утворюється суцвіття головка.

11. Назвіть способи перехресного запилення квіток.

12. Яку роль відіграє запах квіток у процесі запилення?

III рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

http://t.onlineslovari.com/photos/biologicheskiy_entsiklopedicheskiy_slovar/okoloplodnik1.gif13. Насінний зачаток міститься : а) всередині квітколожа; б) у стовпчику; в) у зав'язі; г) у пилковому зерні; д) у маточці.

Завдання з німим малюнком

14. Назвіть складові частини плоду.

     1………..

     2………..

     3………..

 

Дайте визначення

15. Що таке  запилення?

IV рівень (правильне розв'язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

16. Поясніть явище, за якого в рослин одного виду квітки розцвітають неодночасно,

17. Висловіть свою думку стосовно того, яку користь рослині приносять птахи, проковтнувши соковиті плоди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 4. Різноманітність рослин

ВАРІАНТ 1

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1. Найбільша систематична одиниця – вид.

2. Улотрикс – представник червоних водоростей .

 3. Капуста відноситься до плодово-ягідних культур.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4.Визначте ознаку, яка притаманна лише покритонасінним рослинам:а)здатні утворювати насінини;б) здатні формувати плоди;в) мають тільки мичкувату кореневу систему.

5. Зазначте групу рослин, до якої належать пшениця, ячмінь, жито, рис, кукурудза: а)  плодові культури; б) овочеві культури; в)  зернові; г)  ягідні.

6.Назвіть рослину-паразита: а)  росичка; б)  повитиця; в) ромашка;г) блекота.

II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)
Доповніть незакінчене речення

7.  Коробочка мохів має назву……

8. Голкоподібні листки сосни та ялини називаються  …. 

9. Усі форми співіснування організмів різних видів називають …

Прості завдання з відкритою відповіддю.

10. Які ознаки характерні для голонасінних?

11. Що таке Червона  Книга?

12. Наведіть приклади чинників неживої природи

III рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13. Вкажіть основні відмінності голонасінних від покритонасінних: а) розмноження насінням; б) наявність квітки і плоду; в) відсутність квітки та плоду;

г) запліднення подвійне; д) запліднення одинарне;

е) захищеність насіння оплоднем; є) незахищеність насінних зачатків.             

Завдання з німим малюнком

14.      Розгляньте схематичний малюнок, перерахуйте
компоненти

1…………..

2…………..

3………..…

4………….

5…………..

6…………..

Дайте визначення

15. Покритонасінні це-

IV рівень (правильне розв'язання одного завдання  на вибір учня оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

16.  Вкажіть переваги голонасінних над споровими рослинами.

17. Які можливі наслідки масштабного вирубування лісів у Карпатах?

ТЕМА 4. Різноманітність рослин

ВАРІАНТ 2

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1.У вищих рослин тіло почленоване на вегетативні органи, які складаються з тканин.

2. Різноманітність рослин вивчає наука систематика

3. Соняшник відноситься до плодово-ягідних культур.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

4.Назвіть комахоїдну рослину: а)  росичка; б)  калина; в) ромашка; г) троянда.

5. Визначте ознаку, яка притаманна лише голонасінним рослинам:а)здатні утворювати насінини;б) здатні формувати плоди;в) мають тільки мичкувату кореневу систему.

6. Назвіть організми здатні споживати лише готові органічні сполуки.

II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)
Доповніть незакінчене речення

7. Тип місцевості, де поширений даний вид  називається...

8.  Усі чинники навколишнього середовища, які впливають на організми , називаються   …. 

9. Орляк, оленячі роги, листовик , сальвінія плаваюча відносяться до …

Прості завдання з відкритою відповіддю.

10. Що таке спорангій?

11.Як людина використовує торф?

12. Наведіть приклади овочевих культур

III рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

 1.        Вкажіть основні відмінності покритонасінних від голонасінних: а) розмноження насінням; б) наявність квітки і плоду; в) відсутність квітки та плоду; г) запліднення подвійне; д) запліднення одинарне; е) захищеність насіння оплоднем; є) незахищеність насінних зачатків.

Завдання з німим малюнком

http://reftrend.ru/files/149/39bd49e9ef09cbadab790e281401f659.html_files/21.png14.      Розгляньте схематичний малюнок, перерахуйте
компоненти

1…………..

2…………..

3………..…

4………….

5…………..

Дайте визначення

15. Що таке рослинне угрупування?

IV рівень (правильне розв'язання одного завдання  на вибір учня оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

16. Вкажіть переваги покритонасінних над голонасінними рослинами.

17. Як діяльність людини впливає на навколишнє середовище?

Тема 5 . Гриби.

Варіант 1

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

 1.   Серед грибів є одноклітинні та багатоклітинні організми.
 2.   Гриби - це окреме царство організмів.
 3.   Лишайники ростуть набагато повільніше, ніж рослини.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю

 1.   Назвіть гриб, який належить до пластинчастих:

а)  білий гриб;  б)  опеньок; в)  маслюк; г) підберезник.

 1.   Плодові тіла шапкових грибів - це органи, в яких:

а) утворюються спори;б) дозріває насіння; в) фотосинтез; г) утворення плодів.

 1.   Дріжджі належать до: а) бактерій; б) рослин; в) грибів; г) тварин.

II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

 1.   Багатоклітинне  вегетативне тіло гриба – це………
 2.   Живі організми, які утворюють плісняву (цвіль), належать до царства………
 3.   Гриби що споживають органічні речовини решток рослин і тварин – це……….

Прості завдання з відкритою відповіддю

 1.           Який тип розмноження є переважаючим у лишайників?
 2.    Поясніть функції трубчастого і пластинчастого шарів з нижнього боку шапки?
 3.           Чому мукор відносять до цвілевих грибів?

ІІІ рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13. Завдяки життєдіяльності грибів: а) утворюється гумус у ґрунті; б) стаються      отруєння людей;

в) формується мікориза; г) повітря насичується киснем.

 

14.  Розгляньте малюнок гриба і назвіть позначені частини 

1…………

2………..

3…………

  Дайте визначення

         15. Що таке міцелій?

IV рівень (правильне розв'язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

 1.              Чим відрізняються гриби від рослин?

17.     Чому лишайники називають індикаторами (показниками) незадовільного стану довкілля?

 

 

Тема 5 . Гриби

 Варіант 2

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

 1.   Гриби можуть стати причиною хвороби людини.
 2.   Серед грибів є одноклітинні та багатоклітинні організми.
 3.   Лишайники ростуть набагато швидше, ніж рослини.

 Тестові завдання з однією правильною відповіддю

 1.   Оболонки клітин грибів містять: а) хітин; б) целюлозу.
 2.   Укажіть структури, які клітини грибів не мають: а) клітинна оболонка; б) ядро; в)хлоропласти; г)мітохондрії.

6. Причиною почорніння плодів помідорів є паразитичний: а) гриб; б) лишайник; в) рослина.

II рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)
Доповніть незакінчене речення

 1.   Гриби, які живляться органічними рештками, належать до групи…………
 2.   Вегетативне тіло гриба називається…………
 3.   Метод визначення стану навколишнього середовища за складом живих організмів   певної місцевості ……..

Прості завдання з відкритою відповіддю

 1.           За яких умов гриби утворюють спори?
 2.           Чому мукор відносять до цвілевих грибів?

12.   Який тип розмноження є переважаючим у лишайників?

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей

13.   Лишайники людина використовує: а) в оленярстві та парфумерному виробництві; б)  в будівельній справі; в) як показники стану довкілля.

Завдання з німим малюнком

http://dmee.ru/tw_files2/urls_2/32/d-31816/31816_html_m6a57a5e8.png14.      Розгляньте схематичний малюнок, перерахуйте  компоненти

1…………..

2…………..

3………..…

Дайте визначення  

      15. Що таке мікориза?

            IVрівень(правильне розв'язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання на вибір)

 1.           Чим відрізняються гриби від рослин?
 2.                                Чому лишайники можуть першими серед інших організмів оселитися й жити на вільних територіях?

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
16 жовтня 2019
Переглядів
3942
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку