Завдання до контрольної роботи з розділу «Механіка»

Про матеріал
В контрольній роботі з розділу «Механіка» надається завдання у вигляді 2 варіантів, де необхідно виконати завдання та отримати бали (після її виконання). Мінімальна кількість балів - 0.5б, максимальна - 4 бали.
Перегляд файлу

Контрольна робота

 «Механіка»

Варіант 1.

 1. (0,5 б) Равлик рухається зі швидкістю 0,5 мм/с. За який час він подолає відстань 1,5 м?   а) 7,5 хв;       б) 15 хв;       в) 50 хв;           г) 1 год 25 хв.
 2. (1 б) Автомобіль рухається прямолінійно, зміна його шляху описується рівнянням: . Виберіть правильну відповідь.

а) прискорення тіла 0,5 м/с2;

б) тіло не мало початкової швидкості;

в) тіло не рухалося;

г) прискорення тіла 2 м/с2.

 1. (1,5 б) Тіло вільно падає на поверхню Землі з висоти 245 м. Протягом якого часу воно падатиме?
 2. (2 б) Рівняння руху тіла має вигляд: . Охарактеризуйте рух, укажіть його параметри, побудуйте графік.
 3. (3 б) Радісний собака зустрічає хазяїна. Рівняння руху собаки та хазяїна має вигляд: і . Охарактеризуйте: а) місце їхньої зустрічі та час, через який вона станеться; б) координату собаки та хазяїна через 10 с від початку спостереження.
 4. (4 б) Велосипедист рухається рівномірно по колу радіусом 150 м, роблячи 0,25 об/хв. Визначте шлях і переміщення велосипедиста за : а) 60 с; б) 120с.

Варіант 2.

 1. (0,5 б) М’яч падає вниз із деякої висоти. Опором повітря нехтуємо. Що ви можете сказати про даний рух? а) м’яч рухається рівномірно; б) шлях, пройдений м’ячем, прямопропорційний часу його руху; в) м’яч рухається з постійним прискоренням; г) прискорення м’яча залежить від часу падіння.
 2. (1 б) Автомобіль рухається прямолінійною ділянкою шляху. Залежність шляху , пройденого автомобілем, від часу , має вигляд: . Виберіть правильну відповідь.
 3. (1,5 б) Колесо радіусом 80 см котиться по горизонтальній дорозі без проковзування. Який шлях воно пройде, зробивши 20 повних обертів?
 4. (2 б) За графіком залежності швидкості від часу охарактеризуйте рух; знайдіть параметри руху (швидкість та прискорення); запишіть рівняння руху . Визначте переміщення, здійснене за перші 5 с руху.
 5. (3 б) Рівняння руху двох тіл: і . Визначте місце зустрічі та її час. Якою буде відстань між тілами через 4 с після початку руху?
 6. (4 б) Тіло вільно падає з висоти 10 м. одночасно з висоти 20 м вертикально вниз кидають інше тіло. На землю обидва тіла впали одночасно. З якою початковою швидкістю кинули друге тіло? Прискорення вільного падіння вважати рівним 9,8 м/с2.

Варіант 1

 1. (0,5 бала) Брусок нерухомо лежить на похилій площині. Як спрямована сила тертя спокою?

А. 1               Б. 2               В. 3              Г. 4

 1. (1 бал) Швидкість тіла масою 1 кг, що вільно падає, збільшилася від 2 м/с до 4 м/с.

А. Кінетична енергія тла збільшилася вдвічі;

Б. Потенціальна енергія зменшилася на стільки ж, на скільки збільшилася кінетична енергія;    

В. Імпульс тіла зменшився вдвічі;

Г. Робота сили тяжіння більша за 10 Дж.

 1. (1,5 бала) Визначте вагу вантажу масою 200 кг під час його підйому з прискоренням 1,5 м/с2. прискорення вільного тяжіння 9,8 м/с2
 2. (2 бала) Два візка масами 100г та 200г рухаються зі швидкостями 5 та 10 км/год. Після зіткнення вони почали рухатися в різні боки. Швидкість першого візка після зіткнення стала дорівнювати 7км/год. Визначити швидкість другого візка після зіткнення.
 3. (3 бали) Яку масу m3 має третій вантаж, якщо маса перших двох становить відповідно m1 =7 кг та m2 =3,5 кг? Важіль невагомий та перебуває у рівновазі.

 1. (4 бали) Тіло масою 500 г, кинуте вертикально вгору з початковою швидкістю 40 м/с, піднялося на висоту 50м. Визначте силу опору повітря, вважаючи її під час руху тіла постійною. Прискорення вільного падіння 9,8 м/с2.

Варіант 2

 1. (0,5 бала) Дівчинка підкинула м’яч вертикально вгору.

А. Імпульс м’яча в процесі підйому залишається постійним;

Б. Потенціальна енергія зменшилася на стільки ж, на скільки збільшилася кінетична енергія;

В. Під час підйому м’яча кінетична енергія переходить у потенціальну енергію;

Г. Повна механічна енергія м’яча в процесі його підйому збільшується.

 1. (1 бал) Космонавт масою 60 кг перебуває на борту космічного корабля.

А. Під час вертикального старту корабля маса космонавта збільшується;

Б. Під час руху космічного корабля коловою орбітою навколо Землі на космонавта не діє сила тяжіння;

В. У польоті, коли двигуни вимкнені, вага космонавта дорівнює нулю;

Г. Коли корабель стартує вертикально вгору з прискоренням 10 м/с2, космонавт тисне на крісло із силою, меншою від 1 кН.

 1. (1,5 бала) Яку силу слід прикласти до тіла масою 200 г, щоб воно рухалося з прискоренням 2,5 м/с2?
 2. (2 бали) Два візка масами 50г та 80г рухаються зі швидкостями 8 та 15 км/год. Після зіткнення вони почали рухатися в один бік. Визначити швидкість руху після зіткнення.
 3. (3 бала) Визначте потенціальну та кінетичну енергії тіла масою 100г, кинутого вертикально вгору зі швидкістю 15 м/с, через 2 с від початку руху.
 4. (4 бала) Сани масою 100 г рухаються рівноприскорено по горизонтальній ділянці шляху під дією сили 200 Н, напрямленої вгору під кутом 30о до горизонту. З яким прискоренням рухаються сани, якщо коефіцієнт тертя =0,01?

 

doc
Додано
17 квітня
Переглядів
1719
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку