Завдання з друкованою основою для практичної роботи "Дослідження якісного складу солей"

Про матеріал
Завдання з друкованою основою для учнів 11 класу до практичної роботи за новою програмою. Пропонується три варіанти роботи. Кожен варіан містить теоретичну частину (однакова для всих), яка має на меті налаштувати учнів на роботу та актуалізувати знання про якісні реакції на йони та прнактичну частину. Практична частина складається з трьох дослідів на встановлення якісного складу речовин та розпізнавання розчинів в пронумерованих пробірках за допомогою одного реактива.
Перегляд файлу

Прізвище, ім’я __________________________ Клас  11 ____   Дата ______________  Варіант   1

Практична робота

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ  ЯКІСНОГО  СКЛАДУ СОЛЕЙ.

Теоретична частина

Встановіть відповідність між наведеним йоном, якісним реактивом на цей йон та ознакою хімічної реакції, використовуючи такі реактиви на йони:

А) AgNO3;    Б) NaOH;  В) H2SO4. Ознаки хімічної реакції: 1. Осад жовтого кольору

2. Білий сирнистий осад. 3. Білий молочний осад, що не розчиняється в жодній кислоті. 4. Хлопєвидний осад, що розчиняється у надлишку лугу. 5. Жовтуватий осад. 6. Яскраво-жовтий осад. 7. Драглистий осад. 8.Зеленувати осад, що з часом на повітрі  стає бурим. 9. Бурий осад. 10. Виділення газу без запаху. 11. Виділення газу з різким запахом.

Дані внесіть в таблицю:

Досліджуваний йон

Реактив (буква)

Ознака реакції

(цифра)

Br-

A

5

Cl-

 

 

I-

 

 

PO43-

 

 

SiO32-

 

 

CO32-

 

 

Fe2+

 

 

Fe3+

 

 

NH4+

 

 

Al3+

 

 

Ba2+

 

 

 

Практична частина

Пам’ятайте! Кислоти та луги – речовини їдкі! Працюйте з ними обережно! При потраплянні на руки чи в очі негайно промийте великою кількістю проточної води! Після роботи старанно вимийте руки.

Мета: навчитись встановлювати якісний склад солей дослідним шляхом. Вдосконалювати навички планування, постановки хімчного експерименту, встановення закономірностей, складання рівнянь реакцій іонного обміну.

Реактиви:______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Обладнання:____________________________________________________________

 

Дослід 1. Встановлення якісного складу солей. .

В дві пробірки налийте невелику кількість розчину ферум(ІІ) сульфату; доберіть та додайте до кожної пробірки реактиви, за допомогою яких можна встановити наявність катіонів Fe2+ та аніонів SO42–  в складі солі; опишіть хід досліду; запишіть спостереження та рівняння відповідних реакцій в молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Виконання______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Спостереження__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рівняння реакцій ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок (які реакції є якісними на іони феруму(ІІ) та сульфат-іон?) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід 2. Розпізнавання речовин.

В трьох пронумерованих пробірках знаходяться розчини натрій йодиду, натрій ортофосфату та натрій хлориду; встановіть вміст кожної пробірки, добравши необхідний реактив;

запишіть відповідні рівняння реакцій в молекулярній та скороченій іонно-молекулярній формах;

у висновку укажіть номер пробірки та визначений розчин, відповідь обґрунтуйте.

Виконання____________________________________________________________________

Спостереження: Пробірка 1   ____________________________________________________

Пробірка 2 ____________________________________________________________________

Пробірка 3 _____________________________________________________________________

Рівняння реакцій

Пробірка 1  ______________________________________________________________________

Пробірка 2_______________________________________________________________________

Пробірка 3 _______________________________________________________________________

Висновок

Пробірка 1  ______________________________________________________________________

Пробірка 2_______________________________________________________________________

Пробірка 3 _______________________________________________________________________

 

Дослід 3. Дослідження якісного складу речовини.

Вам видана кристалічна речовина. Дослідіть, це хлорид барію чи  натрію?

Виконання______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Спостереження__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рівняння реакцій ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок (які реакції Ви використали?) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Загальний висновок роботи:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Прізвище, ім’я __________________________ Клас  11 ____   Дата ______________  Варіант   2

Практична робота

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ  ЯКІСНОГО  СКЛАДУ СОЛЕЙ.

Теоретична частина

Встановіть відповідність між наведеним йоном, якісним реактивом на цей йон та ознакою хімічної реакції, використовуючи такі реактиви на йони:

А) AgNO3$    Б) NaOH;  В) H2SO4. Ознаки хімічної реакції: 1. Осад жовтого кольору

2. Білий сирнистий осад. 3. Білий молочний осад, що не розчиняється в жодній кислоті. 4. Хлопєвидний осад, що розчиняється у надлишку лугу. 5. Жовтуватий осад. 6. Яскраво-жовтий осад. 7. Драглистий осад. 8.Зеленувати осад, що з часом на повітрі  стає бурим. 9. Бурий осад. 10. Виділення газу без запаху. 11. Виділення газу з різким запахом.

Дані внесіть в таблицю:

Досліджуваний йон

Реактив (буква)

Ознака реакції

(цифра)

Br-

A

5

Cl-

 

 

I-

 

 

PO43-

 

 

SiO32-

 

 

CO32-

 

 

Fe2+

 

 

Fe3+

 

 

NH4+

 

 

Al3+

 

 

Ba2+

 

 

 

Практична частина

Пам’ятайте! Кислоти та луги – речовини їдкі! Працюйте з ними обережно! При потраплянні на руки чи в очі негайно промийте великою кількістю проточної води! Після роботи старанно вимийте руки.

Мета: навчитись встановлювати якісний склад солей дослідним шляхом. Вдосконалювати навички планування, постановки хімчного експерименту, встановення закономірностей, складання рівнянь реакцій іонного обміну.

Реактиви:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Обладнання:____________________________________________________________________

 

Дослід 1. Встановлення якісного складу солей. .

В дві пробірки налийте невелику кількість розчину барій хлориду; доберіть та додайте до кожної пробірки реактиви, за допомогою яких можна встановити наявність катіонів Ва2+ та аніонів Сl  в складі солі;опишіть хід досліду;запишіть спостереження та рівняння відповідних реакцій в молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Виконання______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Спостереження__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рівняння реакцій ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок (які реакції є якісними на іони барію та хлору?) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід 2. Розпізнавання речовин.

В трьох пронумерованих пробірках знаходяться розчини ферум (ІІ) сульфату, ферум (ІІІ) хлориду та амоній хлориду; встановіть вміст кожної пробірки, добравши необхідний реактив;

запишіть відповідні рівняння реакцій в молекулярній та скороченій іонно-молекулярній формах;

у висновку укажіть номер пробірки та визначений розчин, відповідь обґрунтуйте.

Виконання____________________________________________________________________

Спостереження: Пробірка 1   ____________________________________________________

Пробірка 2 ____________________________________________________________________

Пробірка 3 _____________________________________________________________________

Рівняння реакцій

Пробірка 1  ______________________________________________________________________

Пробірка 2_______________________________________________________________________

Пробірка 3 _______________________________________________________________________

Висновок

Пробірка 1  ______________________________________________________________________

Пробірка 2_______________________________________________________________________

Пробірка 3 _______________________________________________________________________

 

Дослід 3. Дослідження якісного складу речовини.

Вам видана кристалічна речовина. Дослідіть, це хлорид чи ортофосфат натрію?

Виконання______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Спостереження__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рівняння реакцій ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок (які реакції Ви використали?) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Загальний висновок роботи:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Прізвище, ім’я __________________________ Клас  11 ____   Дата ______________  Варіант   3

Практична робота

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ  ЯКІСНОГО  СКЛАДУ СОЛЕЙ.

Теоретична частина

Встановіть відповідність між наведеним йоном, якісним реактивом на цей йон та ознакою хімічної реакції, використовуючи такі реактиви на йони:

А) AgNO3$    Б) NaOH;  В) H2SO4. Ознаки хімічної реакції: 1. Осад жовтого кольору

2. Білий сирнистий осад. 3. Білий молочний осад, що не розчиняється в жодній кислоті. 4. Хлопєвидний осад, що розчиняється у надлишку лугу. 5. Жовтуватий осад. 6. Яскраво-жовтий осад. 7. Драглистий осад. 8.Зеленувати осад, що з часом на повітрі  стає бурим. 9. Бурий осад. 10. Виділення газу без запаху. 11. Виділення газу з різким запахом.

Дані внесіть в таблицю:

Досліджуваний йон

Реактив (буква)

Ознака реакції

(цифра)

Br-

A

5

Cl-

 

 

I-

 

 

PO43-

 

 

SiO32-

 

 

CO32-

 

 

Fe2+

 

 

Fe3+

 

 

NH4+

 

 

Al3+

 

 

Ba2+

 

 

 

Практична частина

Пам’ятайте! Кислоти та луги – речовини їдкі! Працюйте з ними обережно! При потраплянні на руки чи в очі негайно промийте великою кількістю проточної води! Після роботи старанно вимийте руки.

Мета: навчитись встановлювати якісний склад солей дослідним шляхом. Вдосконалювати навички планування, постановки хімчного експерименту, встановення закономірностей, складання рівнянь реакцій іонного обміну.

Реактиви:______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Обладнання:____________________________________________________________

 

Дослід 1. Встановлення якісного складу солей. .

В дві пробірки налийте невелику кількість розчину амоній сульфату; доберіть та додайте до кожної пробірки реактиви, за допомогою яких можна встановити наявність катіонів NH4+ та аніонів SO42–  в складі солі; опишіть хід досліду; запишіть спостереження та рівняння відповідних реакцій в молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Виконання______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Спостереження__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рівняння реакцій ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок (які реакції є якісними на іони амонію та сульфат-іон?) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослід 2. Розпізнавання речовин.

В трьох пронумерованих пробірках знаходяться розчини алюміній хлориду, ферум(ІІ) хлориду та купрум(ІІ)  хлориду; встановіть вміст кожної пробірки, добравши необхідний реактив;

запишіть відповідні рівняння реакцій в молекулярній та скороченій іонно-молекулярній формах;

у висновку укажіть номер пробірки та визначений розчин, відповідь обґрунтуйте.

Виконання____________________________________________________________________

Спостереження: Пробірка 1   ____________________________________________________

Пробірка 2 ____________________________________________________________________

Пробірка 3 _____________________________________________________________________

Рівняння реакцій

Пробірка 1  ______________________________________________________________________

Пробірка 2_______________________________________________________________________

Пробірка 3 _______________________________________________________________________

Висновок

Пробірка 1  ______________________________________________________________________

Пробірка 2_______________________________________________________________________

Пробірка 3 _______________________________________________________________________

 

Дослід 3. Дослідження якісного складу речовини.

Вам видана кристалічна речовина. Дослідіть, це силікат чи  карбонат натрію?

Виконання______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Спостереження__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рівняння реакцій ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок (які реакції Ви використали?) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Загальний висновок роботи:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

docx
Додано
23 березня 2020
Переглядів
1339
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку