Збірник лабораторно-практичних робіт з теми "Обробка табличної інформації"

Про матеріал
Збірник лабораторно-практичних робіт з теми "Обробка табличної інформації", відпрацювання практичних навичок роботи
Перегляд файлу


ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.1

 

 Тема:   Ознайомлення з вікном програми

Мета:

Навчитися різними способами запускати програму

Набути практичних навичок роботи із елементами файлів-книг.

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися             вимог безпеки життєдіяльності праці !

 

Виконання практичних завдань

Відкрити ЕТ а допомогою ПУСК, ярлика на робочому столі, через контекстне меню).

2. Розглянути кнопку системного меню на рядку заголовку.

3. Розглянути рядок в якому є назва програми і назва документу та кнопки керування вікном.

4. Розглянути рядок головного меню (операційного меню). Пункти записати в зошит

5. Розглянути вкладки Главная та Вставка. Записати в зошит їх призначення та які кнопки вони мають.

6. За допомогою пункту Вид додати  лінійку та сітку.

7. Описати вікно Excel.

8. Закінчити роботу. Оформити висновки


ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.2.

 

 Тема:   Ознайомлення з вікном програми

Мета:

отримання довідкової інформації прикладної програми MS Excel Комп’ютерне забезпечення:                Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися             вимог безпеки життєдіяльності праці !

 

Виконання практичних завдань

 

1. Відкрити ЕТ а допомогою ПУСК, ярлика на робочому столі, через контекстне меню).

2. Для отримання довідкової інформації натисніть клавішу F1

3. Знайдіть інформацію про:

- створення, відкриття і збереження файлів-книг;

- створення і використання шаблонів робочих книг;

 - формули;

- діаграми;

- абсолютні і відносні адреси

4. Розгляньте структуру аркуша (кожен аркуш книги розбито на стовпці і рядки, на перетині яких утворюються комірки).

5. Розгляньте позначення стовпців, позначення рядків та позначення комірки.

6. За допомогою смуг прокручування перемістіться по аркушу. Виясніть скльки стовпців та рядків міститься в одному аркуші. (Для швидкого переміщення до країв аркуша використовують к.к. Ctrl+, Ctrl+, Ctrl+, Ctrl+.)

7. Клацніть п.к.м. у будь якому місці робочого аркша. Таким чином, одну з комірок виділено, вона називається активною. Розгляньте адресу активної комірки (заголовок стовпця і рядка або в лівому кінці рядка формул).

8. Виділіть діапазон стовпців вертикальна смуга таблиці (наприклад, В:Н).

9. Виділіть діапазон рядків горизонтальна смуга таблиці (наприклад, 2:15).

10. Виділіть  блок комірок прямокутник, що задається адресою лівої верхньої і правої нижньої комірок (наприклад, В2:Н15)

 

11. Закінчити роботу. Оформити висновки.

 


ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.3 – 2.4

 Тема:   Введення даних за типами

Мета:

набути практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць і виконанні в них арифметичних операцій.

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися             вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

Для заданої таблиці, у якій наведені результати іспитів, створити електронну таблицю, виконати її редагування.

Таблиця 1

Хід роботи:

 1. Із дозволу вчителя ввімкніть комп'ютер і завантажте табличний процесор MS Excel (Пуск\Программы\ Microsoft Office\Microsoft Excel 2003).
 2. У таблиці 1 наведено результати іспитів. Створіть відповідну електронну таблицю (див. мал. 1). Переконайтеся в тому, що в ній немає помилок.
 3. Внесіть до створеної електронної таблиці такі зміни: замість предмета "Геометрія" введіть "Алгебра"; замість прізвища "Сомов І.Н." уведіть прізвище "Костенко І.А."; учневі Перілко В.О. замініть оцінку "З" з фізи­ки на оцінку "4".
 4. Викресліть із електронної таблиці рядок, у якому зазначено прізвище Перілко В.О.
 5. Якщо всі попередні пункти виконано правильно, ви отримаєте електронну таблицю з даними, наведеними в таблиці 2.
 6. Додайте ще один новий лист і назвіть його своїм ім’ям. (ПКМ на назві листа-Перейменувати)
 7. Перенесіть всю інформацію на цей лист.
 8. Введіть у поле Прізвища- прізвища своїх одногрупників.
 9. Надати стиль шрифту і вирівнювання тексту за зразком. (Вертикальне вирівнювання тексту по центру можна встановити на вкладниці Главная - Выравнивание).
 10. Оформити таблицю за зразком (Вкладка Главная).

 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.5

Тема:   Робота з аркушами книг. Переміщення, вставка, вилучення, перейменування аркушів книги.

Мета:

навчитися працювати з аркушами книг та виконувати дії над обєктами

 

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися            

вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

1. Запустіть Excel. Створіть документ під назвою Аркуші

2. Добавте в книгу лист 4, лист 5, лист 6 ( підведіть курсор миші до ярлика аркуша н.: лист 3, клацніть П.К.М. виберіть команду Вставить)

3. Задайте аркушам імена: понеділок, вівторок, ···, неділя (підведіть курсор миші до ярлика аркуша, який буде перейменовуватись, натисніть П.К.М. і виберіть команду Перейменувати або двічі клацніть Л.К.М на назві ярлика аркуша., задайте потрібне імя)

4. Перемістіть аркуші в такому порядку: неділя, субота, , понеділок иберіть потрібний ярлик аркуша, натисніть л.к.м і утримуючи її перетягніть аркуш у потрібне місце)

5. Вилучіть аркуші під назвою субота та неділя.

6. Введіть деякі дані в комірки А1:А10. Скопіюйте значення цих комірок на інші аркуші.

7. Відкрийте Нове вікно за допомогою пункту меню Вікно. Прогляньте, що спільне, а що відмінне у даних вікнах.

8. Закріпіть верхній рядок за допомогою вкладки Вид – Закрепить области.  За допомогою горизонтальної і вертикальної прокрутки полистайте аркуш.

9. Закінчіть роботу. Оформіть висновки

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.6

Тема:   Робота з аркушами книг. Переміщення, вставка, вилучення, перейменування аркушів книги.

Мета:

навчитися переміщувати, вставляти, вилучати та перейменовувати аркуші книг

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися           

 вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

 

1. Запустіть Ехсеl.

2. Заповніть блок комірок В2:Е4 довільними даними. Скопіюйте його в будь-яке інше місце всіма відомими вам способами, скасовуючи попереднє копіювання при переході до кожного наступного способу.

3. Виконайте пункт 2 методом Drag and Drop.

4. Заповніть комірки А1:А10 числом 25 за допомогою маркера заповнення (введіть у комірку А1 число 25, підведіть курсор миші у правий нижній кут комірки, зявиться чорний квадрат, натисніть Л.К.М. і невідпускаючи її тягніть маркер до комірки А10).

5. Заповніть комірки В1:В10 числами, починаючи з 10 за допомогою маркера заповнення.

6. Заповніть комірки С1:С12 номером по порядку за допомогою команди Головна / Прогресія або натиснути і утримуючи клавішу переміщати маркер або за допомогою маркера заповнення ведіть в комірку С1 цифру 1, в С2 2, виділіть дані комірки, підведіть курсор миші у правий нижній кут виділеного блоку і перемістіть маркер до комірки С12)

7. Заповніть комірки Е1:Е12 назвами місяців за допомогою маркера заповнення (скористайтеся порадами п.6.)

8. За допомогою команди Буферу обміну кожну комірку блока С1:С12 помножте на число 5 (введіть числа в блок С1:С12, введіть число 5 в будь-яку комірку та скопіюйте її, виконайте команду Буфер обміну / Спеціальна вставка / Помножити)

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.7 – 2.8

 

Тема:   Форматування комірок та діапазон комірок.

Мета:

навчитися форматувати комірки

 

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися            

вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

 1.                   Завантажте текстовий процесор Microsoft Excel.
 2.                   Оздобте за поданим нижче зразком таблицю в Excel.
 3.                   Введіть до таблиці дані.

 

Завдання:

Розробити  в  Excel  наведену  нижче  таблицю

 

№ п/п

П.І.П.

Стать

Кількість днів на лікарняних

1  кв.

2  кв.

3 кв.

4  кв.

За рік

1

Продатко  Тетяна  Василівна

ж

 

 

 

 

 

2

Гавриленко  Марія  Борисівна

ж

 

 

 

 

 

3

Чоботенко  Ірина  Юріївна

ж

 

 

 

 

 

4

Горбатенко  Олена  Миколаївна

ж

 

 

 

 

 

5

Василенко  Юлія  Володимирівна

ж

 

 

 

 

 

6

Котельнікова  Наталія  Сергіївна

ж

 

 

 

 

 

7

Семенов  Валентин Володимирович

ч

 

 

 

 

 

8

Клименко  Світлана  Антонівна

ж

 

 

 

 

 

9

Ярошенко  Сергій  Ярославович

ч

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

5. Запишіть до зошита звіт про виконану роботу.

 


ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.9 – 2.10

Тема:   Створення формул. Введення формул

Мета:

навчитися створювати формули

 

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися            

вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

В свої папці Excel створіть аркуш під назвою Логічні функції

Завдання 1

 1. На першому аркуші створіть таблицю за зразком:

 1. Введіть курс долара та євро на сьогоднішній день
 2. Використовуючи функцію обчисліть вартість обладнання в гривнях
 3. Перейменуйте аркуш  на Комп’ютер

Завдання 2

 1. На другому аркуші створіть таблицю:

 1. Обчисліть загальну кількість книжок
 2. Використовуючи функцію  обрахуйте кількість книжок по виду літератури
 3. Перейменуйте аркуш  на Книги
 4. Закінчіть роботу. Оформіть висновки


ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.11 – 2.12

 

Тема:   Робота з майстром функцій

Мета:

навчитися створювати функції за допомогою майстра функцій

 

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися            

вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

 1. Створіть таблицю згідно зразка:

Хімічний склад та енергетична цінність страв у сніданку

Продукти

Кількість

Білки

Жири

Вуглеводи

Енергетична цінність

Сирники

100 г.

12,00 г.

20,00 г.

5,00 г.

240 Ккал.

Сметана

100 г.

2,80 г.

20,00 г.

3,20 г.

206 Ккал.

Хліб білий

50 г.

3,68 г.

0,20 г.

23,60 г.

113 Ккал.

Масло бутербродне

10 г.

0,25 г.

6,15 г.

0,17 г.

57 Ккал.

Кава

200 г.

0,00 г.

0,00 г.

0,00 г.

40 Ккал.

Разом в сніданку

 

 

 

 

Стандартна потреба

Білки

Жири

Вуглеводи

 

12%

60%

28%

 

Висновок:

 

 

 1.  Підрахуйте загальну кількість білків, жирів та вуглеводів у сніданку
 2. Закінчити роботу. Оформити висновки

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.13 - 2.14

 

Тема:   Робота з майстром функцій

Мета:

навчитися створювати функції за допомогою майстра функцій

 

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися            

вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

 1. Створіть таблицю за поданим нижче зразком.

Реалізація путівок

Країна

Мета

Проїзд

Кількість

Ціна

Вартість

Болгарія

Відпочинок

Авіа

16

320

 

Болгарія

Відпочинок

Автобус

22

240

 

Болгарія

Лікування

Авіа

10

330

 

Болгарія

Лікування

Автобус

8

250

 

Болгарія

Екскурсії

Авіа

2

240

 

Болгарія

Екскурсії

Автобус

11

160

 

Греція

Відпочинок

Авіа

8

670

 

Греція

Відпочинок

Автобус

15

550

 

Греція

Екскурсії

Авіа

21

590

 

Греція

Екскурсії

Автобус

25

470

 

Чехія

Екскурсії

Авіа

16

320

 

Чехія

Екскурсії

Автобус

19

240

 

Чехія

Відпочинок

Авіа

8

380

 

Чехія

Відпочинок

Автобус

15

300

 

Чехія

Лікування

Авіа

11

480

 

Чехія

Лікування

Автобус

5

400

 

Туреччина

Екскурсії

Авіа

3

410

 

Туреччина

Екскурсії

Автобус

12

360

 

Туреччина

Відпочинок

Авіа

18

560

 

Туреччина

Відпочинок

Автобус

13

510

 

 

 1. Обчисліть вартість кожної поїздки.
 2. Обчисліть загальну вартість та кількість поїздок.
 3. Після назви кожної країни вставте додатковий рядок Всього.
 4. Підрахуйте вартості та кількості поїздок по кожній країні.


ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.15 - 2.16

Тема:   Засоби «Пошук рішення» та «Підбір параметрів».

Мета:

навчитися виконувати пошук рішення

 

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися            

вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

Завдання 1

 1. Відкрийте файл Функції, перейдіть на пустий лист , створіть таблиці:

 1. Використовуючи функцію у третій таблиці підрахуйте кількість вітамінів у кожному з запропонованих салатів

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.19 - 2.20

 

Тема:   Фільтрація даних. Автофільтр. Розширений фільтр.

Мета:

навчитися виконувати фільтрацію даних та встановлювати розширений фільтр

 

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися            

вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

 1. Створити таблицю за зразком.

Автор

Назва

Кількість сторінок

Рік видання

 1.  

Іванов

Алгебра

120

1998

 1.  

Шевченко

Кобзар

15

2001

 1.  

Мариніна

Чужа маска

230

2000

 1.  

Іванов

Математика

75

1998

 1.  

Мариніна

Стиліст

290

2005

 1.  

Толстой

Анна Кареніна

340

1999

 1.  

Донцова

Дама з кігтиками

250

2000

 1.  

Шевченко

Три літа

180

1999

 1.  

Толстой

Війна і мир

670

1998

 1.  

Толстой

Три ведмеді

10

2000

 1.  

Донцова

Басейн з крокодилами

430

2002

 1.  

Іванов

Геометрія

85

1999

 

 1. Використовуючи авто фільтр виконати умови фільтрації

а) вивести всі книги Шевченка;

б) вивести всі книги Донцової і Мариніної;

в) вивести всі книги з кількістю сторінок <100;

г) вивести всі книги, прізвища авторів яких починаються з букв після К;

д) відобразити всі книги, у назві яких є слово «діти»

е) відобразити всі книги, у назві яких між словами є прийменник або сполучник з однієї букви.

 1. Повернути таблицю у вихідне положення
 2. Зберегти файл під назвою Фільтрація.


ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.21 - 2.22

 

Тема:   Зведені таблиці. 

Мета:

навчитися створювати зведені таблиці

 

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися            

вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

 1.      Створіть нову книгу Excel з назвою Зведена таблиця.
 2. Створіть табличку згідно зразка.

 

 1. На основі даної таблиці побудуйте зведену, яка би відображала дані по кожному продавцю:
 • встановіть курсор всередині таблиці;
 • виконайте команду Вставка → Зведена таблиця
 • після цього створиться новий лист, на якому побудована структура зведеної таблиці і список полів нашої основної таблиці.
 1. Перегляньте створену таблицю. У списку Продавець виберіть прізвище якогось продавця та проаналізуйте дані, що виведуться у таблиці.
 2. Аналогічно створіть зведену таблицю, яка б виводила дані по датах.
 3. Створіть зведену таблицю, яка б виводила дані по назві товару.
 4. Відповідно перейменуйте назви листів з створеними таблицями на Продавці, Дати, Товари.


ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.23 - 2.24

 

Тема:   Створення бази даних в ЕТ. 

Мета:

навчитися створювати базу даних в ЕТ.

 

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися            

вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

Пошук даних (фільтрація даних) виконують таким чином: спочатку вибирають рядок, що містить назви полів таблиці, а потім дають команду «Данные» -> «Фильтр» -> «Автофильтр».

Після цього клітинки з назвами полів перетворюються в списки. Відкривши потрібний список, можна вказати бажані параметри фільтрації даних бази. Критерії пошуку можна вибрати із запропонованих або створити самому.

Для побудови складного критерію пошуку можна використати «Розширений фільтр». Розширений фільтр можливо замінити виконанням кілька разів команди «Автофільтр».

Досить корисним в обробці таблиць є знаходження «Підсумків» в таблицях. Підсумки використовують для знаходження різних показників (суми, середнього значення, мінімального та максимального значення та ін.).

Для одержання підсумків до таблиці застосовують команду «Данные» -> «Итоги». У вікні, що з’явилося, задають:

- Назву поля з об’єктами, для яких створюють підсумки.

 Потрібну операцію.

- Назву поля, що містить дані для підсумків.

Завдання 1.

  Країна

    Столиця

    Населення

    Площа 

   Карта

  Австрія

    Вена

    7513

    84

         

  Албанія

    Тирана

    2459

    29

 

  Андорра

    Андорра

    30

    0,5 

 

  Білорусь

    Мінськ

    9675

    208 

 

  Бельгія

    Брюссель

    9823

    30

 

  Болгарія

    Софія

    8825

    111

 

  Ватикан 

 

       0,7

    0,0004 

 

  Великобританія

    Лондон

    55928

    244

 

  Угорщина

    Будапешт

    10671

    93

 

  Германія

    Берлін

    78225 

   356,5

 

  Гибралтар

    Гибралтар

    30

    0,006

 

  Греція

    Афіни

    9707

    132

 

  Данія

    Копенгаген

    5130

    44

 

  Гренландія

 

     50

    2176

 

  Ірландія

    Дублін

    3166

    70

 

  Ісландія

    Рейк'явік

    220

    103

 

  Іспанія

    Мадрид

    36230

    505

 

  Італія

    Рим

    56323

    301

 

  Ліхтенштейн

    Вадуц

    25

    0,2

 

  Люксембург

    Люксембург

    358

    2,6

 

  Мальта

    Валлетта

    330

    0,3

 

  Монако

    Монако 

   25

    0,002

 

  Нідерланди

    Амстердам

    13900

    41

 

  Норвегія

    Осло

    4064

    387

 

  Польща

    Варшава

    35000

    313

 

  Португалія

    Лісабон

    9730

    92

 

  Росія

    Москва 

   139165

    17075

 

  Румунія

    Бухарест

    21800

    238

 

  Сан-Марино

    Сан-Марино

    20

    0,06

 

  Україна

    Київ

    50135

    604

 

  Фінляндія

    Хельсінкі

    4741

    337

 

  Франція

    Париж

    53183

    551 

 

  Чехія

    Прага

    15138 

   128

 

  Швейцарія

    Берн

    6298

    41

 

  Швеція

    Стокгольм

    8268

    450

 

  Югославія

    Белград

    22074

    256

 

Сортування.\

иділимо одно з полів бази даних. Виберемо на Панелі інструментів Сортування по зростанню чи Сортування по спаданню, або в меню Записи вибрати Сортування. 

- Відсортуйте таблицю по зростанню площі країни.

- Відсортуйте таблицю по спаданню населення.

- Відсортуйте таблицю по зростанню назви країни

Пошук.

Для того щоб знайти дані за будь-якою умовою, необхідно виділити стовпець, в якому здійснюється пошук, натиснути кнопку Знайти і далі виконати алгоритм пошуку даних.

- Знайти дані про Італію.

- Знайти країну, назва якої починається на літеру “І”

- Знайти країну, назва якої містить літеру “И”.

- Знайти країну, назва якої закінчується на літеру “Н”.

- Знайти в полі Населення число “30”.

- Знайти по всій таблиці назви, які містять сполучення символів “рі”.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.25 - 2.26

 

Тема:   Побудова діаграм в ЕТ. 

Мета:

навчитися будувати діаграми

 

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися            

вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

Завдання 1.

1. Запустити табличний процесор Excel.

2. Створити кругову діаграму розподілу акцій компанії "Vektor" між власниками за введеними нижче даними.

01-03-11.jpg

Діаграма повинна включати легенду, поміщену справа, де кожен колір буде відповідати прізвищу власника. На самій діаграмі потрібно розмістити надписи, що будуть включати в себе категорію і долю кожного власника в процентному відношенні.

Завдання 2.

Створити графік коливання курсу валюти за рік за наведеними нижче даними.

01-03-12.jpg

Завдання 3.

Створити гістограми (стовпчикові діаграми) кількості продажу умовного товару 1 і 2 за рік окремо за даними, вміщеними нижче.

01-03-13.jpg


ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.27 - 2.28

 

Тема:   Редагування та форматування елементів діаграми 

Мета:

навчитися редагувати та форматувати елементи діаграми

 

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися            

вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

 1. Запустити табличний процесор Excel.
 2. Створіть таблицю

 1. Створіть діаграму


ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2.29 - 2.30

Тема:  Створення макросів

Мета:

навчитися створювати та використовувати макроси

Комп’ютерне забезпечення:   Персональні комп’ютери

Програмне забезпечення:      Операційна система Windows 7, Microsoft Word

! В процесі роботи на персональному комп’ютері дотримуватися           

 вимог безпеки життєдіяльності праці !

Виконання практичних завдань

 

Хід роботи

 

1. Запишіть макрос, який виконує форматування виділеного фрагмента текста: шрифт - Arial Black, розмір - 10, колір шрифту зелений, накреслення напівжирний курсив, вирівнювання по центру комірки.

2. Створіть нову панель інструментів.


3. Розмістіть на цій панелі швидкого запуску кнопку для запуску макроса.

4. Зупиніть запис макроса.

5. Перевірте його дію

6. Якщо створений макрос вам не потрібний, видаліть його.

7. Закінчіть роботу. Оформіть висновки.

 

 

 

docx
Додано
7 червня
Переглядів
129
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку