Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Збірник навчально-методичних матеріалів до уроків польської мови у 5 класі

Про матеріал

Збірник навчально-методичних матеріалів до уроків польської мови у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів включає навчальну програму з польської мови авторів М. Р. Мацькович, Л. Д. Бугера, Л. А. Пришляк для шкіл з українською мовою навчання (рекомендовано МОНМС України. Лист № 1/11-13380 від 28.08.2013), календарно-тематичне планування уроків польської мови у 5 класі, складене за вказаною програмою та підручником Біленької-Свистович Л.В., Ковалевського Є., Ярмолюк М. О. «Польська мова. 5 клас». Також подано методичні рекомендації, вимоги до оцінювання та список літератури, яку можна використати при підготовці до уроків.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник

навчально-методичних матеріалів

до уроків польської мови

у 5 класі

 


УДК 373.5.016:811.162.1(072)

ББК 74.261.7

        З-41

 

Збірник навчально-методичних матеріалів до уроків польської мови включає навчальну програму з польської мови авторів М. Р. Мацькович, Л. Д. Бугера, Л. А. Пришляк для шкіл з українською мовою навчання, календарно-тематичне планування уроків польської мови у 5 класі, складене за вказаною програмою та підручником Біленької-Свистович Л.В., Ковалевського Є., Ярмолюк М. О. «Польська мова. 5 клас». Також подано методичні рекомендації, вимоги до оцінювання та список  літератури, яку можна використати при підготовці до уроків, варінти завдань для контрольних робіт.

Матеріали адресовані вчителям польської мови, студентам, які вивчають польську мову.

 

 

Рецензенти:

Ясінська Н. В., завідувач кафедри теорії та методик викладання шкільних предметів ВІППО, кандидат педагогічних наук;

Цьолек Н. М., викладач СНУ ім. Лесі Українки, кандидат філологічних наук.

 

 

Укладачі:

творча група вчителів:

Бондарук Л. М., методист ВІППО;

Щерба Л. М., учитель Заборольської ЗОШ І–ІІІ ст. Луцького району;

Станько-Присяжнюк А. О., учитель ЗОШ І–ІІІ ст. с. Гірка Полонка  Луцького району;

Трубнікова О. В., учитель Луцької спеціалізованої школи  № 1.

 

 

 

Збірник навчально-методичних матеріалів до уроків польської мови у 5 класі / укладачі Бондарук Л. М., Щерба Л. М., Станько-Присяжнюк А. О., Трубнікова О. В. – Луцк : ВІППО, 2014. – 58 с.

 

 

 

Збірник навчально-методичних матеріалів розглянутий науково-методичною радою ВІППО (протокол №2  від 16. 04. 2014 року).

 

 

         УДК 373.5.016:811.162.1(072)

         ББК 74.261.7

 

 

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

 

 

 

Вступ…………………………………………………………………………………….

 

4

1.

Методичні рекомендації……………………………………………………………….

 

5

2.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання …………………………………......................................................................

 

 

7

3.

Календарно-тематичне планування уроків польської мови у 5 класі (2 год.)……...

 

18

4.

Оцінювання навчальних досягнень учнів…………………………………………….

 

26

5.

Орієнтовна  схема запису в журналі …………………………………………………

 

42

6.

Зразки контрольних робіт ……………………………………………………………..

44

 

7.

Рекомендована література …………………………………………………………….

 

55

8.

Список використаних джерел…………………………………………………………

 

56

 


ВСТУП

 

Збірник навчально-методичних матеріалів до уроків польської мови у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів включає навчальну програму з польської мови авторів М. Р. Мацькович, Л. Д. Бугера, Л. А. Пришляк для шкіл з українською мовою навчання (рекомендовано МОНМС України. Лист № 1/11-13380 від 28.08.2013), календарно-тематичне планування уроків польської мови у 5 класі, складене за вказаною програмою та підручником Біленької-Свистович Л.В., Ковалевського Є., Ярмолюк М. О. «Польська мова. 5 клас». Також подано методичні рекомендації, вимоги до оцінювання та список літератури, яку можна використати при підготовці до уроків.

Календарно-тематичне планування, складене творчою групою, допоможе вчителям реалізувати основну мету навчання мови – формування комунікативної компетенції, що має кілька складових: лінгвістичну, соціолінгвістичну, соціокультурну, стратегічну, соціальну. При формуванні комунікативної компетенції необхідно звертати увагу на наступні види мовленнєвої діяльності: говоріння, читання, письмо та аудіювання. Крім того, важливим елементом навчання польської мови є врахування таких мовних ліній:

– мовленнєвої (аудіювання, говоріння, робота  текстом, читання вголос та мовчки, письмо);

мовної (загальні відомості про польську мову та охоплює такі розділи як «Фонетика», «Орфоепія», «Графіка», «Лексикологія», «Фразеологія», «Будову слова», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфографія», «Пунктуація»);

– соціокультурної (розглядається у взаємозв’язку з мовленнєвою та мовною лініями);

– діяльнісної (стратегічної) змістової (полягає у формуванні діяльнісної компетенції).

Теми уроків польської мови тісно пов'язані з іншими навчальними предметами шкільної програми: з українською, англійською мовами, світовою літературою, історією, географією. Календарно-тематичне планування уроків польської мови не обмежує творчої ініціативи вчителя.

Також пропонуються методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання польської мови. Враховано специфіку навчання, зроблено роз’яснення та зауваження. Подано зразок заповненя журнальної сторінки; зразки контрольних робіт з мовних тем. Список  літератури допоможе вчителям якісно та ґрунтовно підготуватись до уроків.

Матеріали адресовані вчителям польської мови, студентам, які вивчають польську мову.

 


ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерством освіти і науки розроблено для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України № 1/9-368 від 24 травня 2013 року «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейшли на навчання за новими програмами для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України за адресою:  www.mon.gov.ua.

Для учнів 6–11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17-22, 2012 р.).

 

Польська  мова

Головна мета вивчення польської мови в загальноосвітніх навчальних закладах – надати основи знань про мову, що дозволить забезпечити достатньо високий рівень спілкування та грамотного письма, необхідних для успішної індивідуальної та соціальної діяльності, міжкультурного взаєморозуміння. Ця мета реалізується через головний методологічний принцип – комунікативність навчання.

У початковій ланці вивчення польської мови може відбуватись за програмою:

Польська мова для 14 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. Автор: Войцева О. А., доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова; кандидат філологічних наук (див. сайт МОН України).

Вивчення польської мови у 5 класі буде здійснюватися за наступними навчальними програмами:

Польська мова для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою (укладачі: Іванова М. С., Ільчук В. Т., Дудкевич Н. В., Куц М. І.).

Польська мова для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (укладачі: Бучацька Т. Г., Войцева О. А.) (програма є продовженням курсу польської мови і читання у 1–4 класах).

Польська мова: для 5–9 класів (1-й рік навчання) загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (укладачі: Бугера Л. Д., Мацькович М. Р., Пришляк Л. А.).

У 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою за умови вивчення польської мови у початкових класах необхідно використовувати навчальну програму авторів Бучацької Т. Г., Войцевої О. А. Коли польську мову починають вивчати з  5 класу – навчальну програму авторів Бугери Л. Д., Мацькович М. Р., Пришляк Л. А.

При вивченні польської мови за рахунок варіативної складової типових навчальних планів необхідно користуватися навчальними програмами:

Щерба Л. М., Зелінська М. З. Польська мова  для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5–11 класи. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді  та спорту України (Лист № 1/11-13289 від 14.08.2012 р.).

Зінчук С. О. Польська мова : програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 2–11 класи, 5–11 класи. – Дрогобич : Посвіт, 2010. – 44 с. (Лист  МОНМСУ № 1.4-18-Р-196 від 20.11.2010 р.).

Наказом Міністерства освіти і науки № 10 від 04.01.2013 р. присвоєно гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» підручникам-переможцям І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 59 класів загальноосвітніх навчальних закладів:

«Польська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Войцева О. А., Бучацька Т. Г.).

«Польська мова (1-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Біленька-Свистович Л. В., Ковалевський Є., Ярмолюк М. О.).

Порядок вивчення польської мови у 69, 11 класах залишається таким, як і в попередні роки. Вона може вивчатися за двома варіантами типових навчальних планів (див. додатки 1 та 2), затверджених наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66. Одним із них передбачено вивчення польської мови як предмета в інваріантній складовій з 1 по 11 клас (по 2 години на тиждень); за другим – за рахунок варіативної складової, починаючи з 1 або 5 класів. В першому випадку слід використовувати програму за ред. Зінчук С. О. В останньому випадку (вивчення мови за рахунок варіативної складової) форми вивчення польської мови (вона може вивчатися як предмет, курс за вибором, факультатив) та кількість годин на її вивчення визначає адміністрація загальноосвітнього навчального закладу, яка формує варіативну складову навчального плану, враховуючи при цьому побажання учнів та їх батьків. У випадку, коли польська мова вивчається за рахунок варіативної частини як предмет, необхідно користуватися навчальною програмою за ред. Зінчук С. О; коли мова вивчається як курс за вибором, факультатив слід використовувати програму за ред. Щерби Л. М., Зелінської М. З., скоригувавши зміст на відповідну кількість годин, визначену у робочих навчальних планах загальноосвітнього навчального закладу. Скоригована програма має погоджуватися на засіданні методичного обєднання загальноосвітнього навчального закладу та затверджуватися директором навчального закладу.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

ПОЛЬСЬКА МОВА

 

5 КЛАС

 

ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ  З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

 

 

Рекомендовано МОН молодь спорту України.

Лист №1/11-13380 від 28.08.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКЛАДАЧІ: Мацькович Марія Романівна,

 Бугера Леся Дмитрівна, Пришляк Любов Андрієвна

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Програма призначена для вивчення курсу польської мови у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням українською мовою. Курс вивчення розпочинається у 5 класі..  Програма враховує сучасні підходи до вивчення мов, які закладені в Державному стандарті базової і повної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. № 1392).

Основною метою навчання мови є формування комунікативної компетенції, що має кілька складових: лінгвістичну, соціолінгвістичну, соціокультурну, стратегічну, соціальну. При формуванні комунікативної компетенції звертається увага на такі види мовленнєвої діяльності як  говоріння, читання, письмо та аудіювання. Новий рівень комунікативної компетенції – це певні вміння і навички в організації мовлення. Це також вміння вибудовувати його логічно, послідовно і переконливо, ставити завдання і досягати поставленої мети.

Програма має на меті також виховання та розвиток багатої творчої, толерантної особистості учня, громадянина України, який з повагою ставиться до інших народів, які проживають на території нашої держави.

Ключовим поняттям при досягненні зазначеної вище мети, є вирішення наступних завдань:

вироблення позитивної мотивації для вивчення польської мови;

– розвиток умінь та навичок, необхідних для мовленнєвої діяльності (читання, розуміння усного мовлення, слухання, ведення діалогу, усні та письмові висловлювання);

– засвоєння основної системи норм сучасної літературної польської мови та поступове збагачення її лексичного запасу (фонетика, орфоепія,граматика, лексика, фразеологія, стилістика);

– розвиток соціокультурної компетентності, який передбачає готовність і бажання взаємодіяти з іншими національностями, які проживають на території України, уміння поставити себе на місце іншого і здатність впоратись із ситуацією, що склалася, духовний та моральний розвиток учня;

формування загально навчальних принципів навчання, умінь та навичок учнів, їх смаків, критичного та гнучкого мислення.

Вивчаючи польську мову з 5 по 9 клас, необхідно звертати увагу учнів на спільні правила, які функціонують в українській та польській мовах. Порівняння польської з українською мовою набагато полегшить роботу учнів при запам’ятовуванні орфографічних та граматичних випадків, допоможе зрозуміти мовну взаємозалежність, пришвидшить запам’ятовування конкретних винятків, збагатить словниковий запас.

Програма курсу польської мови відповідає основним лініям змісту навчання, які визначені Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти: мовної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної (стратегічної).

Основними принципами програми є:

– комунікативна спрямованість;

  особистісна орієнтація;

– наступність у навчанні.

Ключові компетенції, на які зорієнтована програма, це соціальна, загальнокультурна, інформаційно-комунікаційна.

Програма з польської мови враховує засади особистісного розвитку учня, дає йому можливість розвивати свої здібності, що сприяє також формуванню належних предметних компетенцій. Діяльнісний підхід у програмі розвиває набуті під час навчання вміння та навички.

Мовленнєва лінія включає в себе роботу у таких видах як:

аудіювання, тобто сприймання та розуміння на слух незнайомих текстів, що належать до різних типів, стилів і жанрів мовлення;

говоріння ( усне діалогічне та монологічне мовлення);

робота з текстом (складання плану, переказування, вираження основної думки тексту, висловлення свого ставлення до прочитаного);

читання вголос та мовчки (формування навичок плавного читання з правильною дикцією та правильним наголошуванням логічних частин речення);

письмо (формування навичок грамотного письма, списування та записування під диктовку та з пам’яті). 

Мовна лінія включає в себе загальні відомості про польську мову та охоплює такі розділи, як «Фонетика», «Орфоепія», «Графіка», «Лексикологія», «Фразеологія», «Будову слова», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфографія», «Пунктуація».

Знання, отримані при вивченні поданих вище розділів, дають повне уявлення про мовну структуру сучасної польської мови.

Соціокультурна лінія розглядається у взаємозв’язку з мовленнєвою та мовною лініями. Соціокультурна компетентність передбачає вивчення матеріальної та духовної культури польського народу у порівнянні з українським народом, засвоєнні знань про звичаї, традиції, літературу, державу та її адміністративний устрій, географічне положення. Ця лінія має велике виховне значення і повинна сприяти формуванню толерантного ставлення до інших народів, втім польського народу, як в особистому спілкуванні, так і на міжнаціональному рівні.

Реалізація соціокультурної лінії відбувається за допомогою правильно підібраних матеріалів – текстів, завдань, поезій, які містять відомості про  культуру, історичні події, свята, визначних діячів, літературні твори.  Тематика спілкування, яка вміщена в програмі, відображає важливі для кожного народу поняття: сім’я, дім, державність, мова,  дружба, природа тощо.

Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія полягає у формуванні діяльнісної компетенції, допомагає опанувати необхідні стратегії, що визначають мовленнєву діяльність, а також розвиток загально навчальних компетенцій.  

Загальнонавчальні вміння це застосування набутих знань, правильна організація навчального часу, послідовність навчання,  об’єктивне оцінювання власних та чужих досягнень, вміння знаходити необхідну інформацію, робити висновки та узагальнення, вміння послідовно усувати власні недоліки, а також вдосконалювати  вміння та навички у сфері говоріння, письма та читання.

Стратегічні вміння – це ті вміння, які дають можливість успішного виконання поставленого завдання. Учень, незважаючи на рівень володіння мовою,  повинен мобілізувати відомі йому комунікативні засоби. Цьому сприяють попереднє вивчення усталених форм та зворотів висловлення, складання плану висловлювання, звертаючи увагу на основний зміст висловлювання, переконливі докази власної правоти.

Стратегічні вміння, як правило, розглядаються як частина комунікативних вмінь, але стосуються перш за все аспектів поведінки користувача мови при виконанні завдань.

Усі вище вказані змістові лінії вивчення мови (мовна, мовленнєва, соціокультурна, діяльнісна (стратегічна)) – формують комунікативну компетентність особистості, сприяють моральному, духовному, етичному, культурному росту учнів, їх патріотичному вихованню.

Зміст навчальної програми з польської мови тісно пов’язаний з іншими навчальними предметами шкільної програми. Перш за все з українською мовою, англійською мовою, світовою літературою, історією, географією.

Зміст програми не обмежує творчої ініціативи вчителя. Вчитель має змогу доповнювати запропоновану тематику для спілкування додатковим змістом, додавати на власний розсуд для читання уривки з художніх творів, керуючись при цьому потребами та віковими особливостями та мовним рівнем спілкування учнів.


5-й КЛАС

(70 годин; 2 години на тиждень)

(4 години резервні)

 

І. МОВЛЕННЄВА ЛІНІЯ

Кількість навчальних годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

4 години

АУДІЮВАННЯ

Сприймання та розуміння на слух незнайомих текстів, що належать до різних стилів та жанрів мовлення.

Визначальні фактори для ефективного слухання-розуміння.

Прослуховування, розуміння текстів художнього стилю (обсяг 200–250 слів). Час звучання – 2–2,5 хв.

Обсяг текстів інших стилів –  100–150 слів. Час звучання – 1–1,5 хв.

Вид тексту аудіювання – розповідь, опис.

Жанр тексту – казка, оповідання, поезія, пісня, загадка, прислів’я, приказка, скоромовка.

Форми аудіювання – з опорою на написаний текст (читає вчитель, учень чи прослуховується аудіо запис) і без опори на написаний текст (читає вчитель, прослуховується аудіо запис).

Сприймання на слух, розуміння при плавному темпі мовлення слів, що містять 5–6 звуків також тих, які позначаються двома графічними відображеннями.

Сприйняття на слух особливостей інтонації в словосполученнях, що містять односкладові слова.

Різні речення за типом висловлювання (питальні, окличні та розповідні).

Речення містять 7–8 слів

Учень/учениця:

розрізняє на слух звуки слова;

розрізняє схожі слова;

вирізняє словосполучення та речення;

розрізняє речення різні за типом висловлювання та інтонації;

розрізняє за інтонацією  словосполучення та речення,

які містять односкладові слова;

розрізняє закінчені

та незакінчені речення;

вміє закінчити речення;

дає відповіді на просте запитання (згідно тематики);

поділяє текст на частини, називає їх, складає простий план;

розуміє прослуханий текст, виконує прості завдання до нього;

розуміє основну думку тексту;

може назвати форму прослуханого тексту;

розрізняє жанри тексту;

сприймає на слух особливості інтонації в словосполученнях, що містять односкладові слова;

сприймає різні речення за типом висловлювання (питальні, окличні та розповідні;

розрізняє стиль прослуханого тексту;

може передати короткий зміст  тексту після двох прослуховувань

8 годин

 

 

 

ГОВОРІННЯ: усне діалогічне

та монологічне мовлення

Усне діалогічне мовлення (4 год)

Правила діалогічного спілкування – структура діалогу, ситуація спілкування, місце спілкування, офіційне та неофіційне спілкування.

Дотримання мовного етикету.

Відтворення прочитаного чи прослуханого діалогу.

Складання простих діалогів з опорою на поданий матеріал та без нього.

Висловлювання кожного з двох учасників – не менше 4–5 реплік не враховуючи привітання та прощання

 

 

 

Учень:

розрізняє діалоги, що стосуються різних сфер спілкування;

застосовує відповідні за змістом та значенням слова;

відтворюють готові діалоги;

ставить загальні та нескладні спеціальні питання;
відповідає на них згідно

з мовним матеріалом і ситуацією спілкування; реагує на прості, в дещо уповільненому темпі, репліки вчителя

і однокласників;

дотримується правил спілкування; обмінюється репліками на рівні мікродіалогу

 

 

Усне монологічне мовлення (4 год)

Основні вимоги для якісного монологічного мовлення:

відповідність тематиці, основній думці, наявність вступу, основної частини і висновку;

повторення за зразком даного тексту;

– усний детальний переказ тексту-розповіді розміром 50–60 слів – з використанням матеріалів (план, короткі незавершені речення з тексту-розповіді);

– усне складання розповіді за малюнками;

– складання тексту за поданими словами та словосполученнями.

Обсяг висловлювання – не менше 6 речень

 

Учень:

представляє себе, своїх друзів, батьків, застосовуючи прості, здебільшого ізольовані речення;
повідомляє про місцезнаходження предмета;
описує предмет згідно тематики;
робить короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал.
 

 

24 годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 години

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НАВИЧОК ЧИТАННЯ ТА ПИСЬМА

Правильна вимова звуків у словах  схожих у вимові до українських та правильне їх графічне відтворення.

Вимова звуків не схожих до українських та правильне їх написання. Вимова звуків, які позначаються двома графічними відображеннями (chrząszcz, rzecz, chaber)та правильне їх написання.

Вимова м’яких літер. Способи передачі м’якості в польській мові(niebo, zima, ktoś, ćma, liść, lalka).

Написання та вимова слів з ó i u.

Написання та вимова слів з і та j.

Написання та вимова слів з ch i h.

Вправи на вимову носових звуків ę, ą в закінченнях дієслів i в орудному  та знахідному відмінках однини  жіночого роду. Наголос у словах.

Звернення уваги на індивідуальні проблеми учнів, наприклад  у вимові

s – ś, ł – l, b – w

 

РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ І ПИСЬМА

Читання вголос та про себе невеликих за обсягом неадаптованих текстів – казок, поезій, загадок, прислів’їв, оповідань.

Розуміння логічного змісту тексту. Сприймання та розуміння речень тексту згідно вивченої тематики. Слова містять по 5–6 букв. Правильна вимова слів. Правильний наголос у словах, словосполученнях.

Правильна інтонація при читанні речень тексту. Розуміння змісту речення. Речення повинно містити не більше 8 слів. Швидкість читання 60–90 слів на хвилину.

Письмовий виклад текстів розповідного характеру – за планом, поданими словами чи словосполученнями, поданими малюнками.

Пишуть на слух до 6 речень.

Письмовий виклад матеріалу про прочитане – 4–5 речень.

Обсяг тексту для читання – не менше 200 друкованих знаків

 

 

Учень:

знає польський алфавіт та двознаки (диграфи) польської мови;

знає правила наголошування;

знаходить слова в тексті, які означають ті самі звуки;
читає про себе та вголос і розуміє слова, словосполучення, речення, тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний

в усному мовленні;

пише слова, які пишуться

за фонетичним принципом,

а також ті, вимова яких не відповідає написанню;

 

 

 

 

 

 

 

Учень:

розуміє логічний зміст тексту;

читає невеликі за обсягом неадаптовані тексти;

пише особистого листа 

з опорою на зразок;

 пише короткі записки чи повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб;

описує предмети шкільного вжитку, погоду, людину – себе та оточуючих;

списує текст за зразком;

пише текст з пам’яті

та перевіряє написане;

пише речення зі слуху;

пише текст, який диктує вчитель;

пише текст за планом, поданими словами чи словосполученнями, або поданими малюнками

 

 

ІІ. МОВНА ЛІНІЯ (25 годин)

Кількість навчальних годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

6 годин

Звуки та букви. Склад. Наголос. Написання

Голосні та приголосні звуки. Тверді та м’які, дзвінкі та глухі приголосні звуки.

Носові голосні.

Поділ на склади.

Алфавіт.

Написання та позначення м’яких літер. Способи передачі м’якості в польській мові(wisi, idzie, los, nigdy, dzień).

Оглушення приголосних в кінці слова, перед глухим приголосним.

Написання слів ó i u.

Написання слів з і та j.

Написання слів з ch i h.

Написання слів з eu, au.

Написання та вимова слів зę, ą.

Написання двознаків – cz, sz, rz,dz, dź, dżch, szcz.

Велика та мала літера.

Основні правила переносу.

Основні правила наголосу та слова з подвійним наголосом.

Використання дієслів byćimieć

Знайомство з частинами мови.

Відмінювання іменників середнього роду типу niebo, zdanie, muzeum;

Відмінювання іменників жіночого роду типу

Форми дієслів з закінченням -am; -asz, -em; -esz

 

Учень/учениця:

розрізняє звуки слова;

розрізняє слова з різною кількістю складів;

може поділити слово на склади для переносу;

вимовляє згідно правил вимови;

вміє позначати м’якість слів;

розрізняє способи пом’якшення;

може відрізнити носові звуки;

правильно записує діакритичні знаки;

записує відповідні двознаки;

знає вийнятки і правильно їх записує;

правильно переносить слова

з рядка в рядок;

знає алфавіт польської мови;

розміщує слова згідно алфавіту;

знає правила написання великої літери, ó i u, і та j, ch i h, ę, ą

4 години

 

Лексикологія. Фразеологія. Подібність

у звучанні та у значенні польських

та українських слів – mapa–мапа , palec–палець, telefon–телефон, samodzielny–самостійний.

Застосування багатозначних слів, слів

з прямим та переносним значенням слова. Омоніми, синоніми, антоніми.

Тлумачні словники.

Схожі за значенням фразеологічні звороти

Учень:

розрізняє схожі та різні

за значенням слова в польській

та українській мові;

вирізняє багатозначні слова, близькі та протилежні

за значенням;

знаходить синоніми

до фразеологічних зворотів, подає їх значення;

поєднує пари протилежних

і схожих за значенням слів;

дає оцінку правильного застосування слова чи фразеологізму;

вміє користуватись словником

15 годин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Текст (5 год)

Текст з простими та складними реченнями. Містить вступ, основну частину, висновок.

Поділ тексту на абзаци. Розділові знаки в кінці  речення. Розділові знаки при однорідних членах речення. Розділові знаки при прямій мові. Єднальні та протиставні сполучники в реченні. Застосування займенників. Особові займенники.

 

 

 

Речення за метою висловлювання         (10 год)

Розповідні, питальні, спонукальні (1 год)

Розділові знаки в кінці речення.

Застосування питально-відносних займенників.

Застосування сполучників у реченнях.

Речення, що містять прохання, поради, рекомендації.

 

 

 

Окличні речення (1 год)

Вигуки в окличних реченнях. Розділові знаки.

 

 

Словосполучення  (3 год.)

Види словосполучення. Його відмінність від речення та слова.

Будова словосполучень з односкладовими словами.

Головні та залежні слова у словосполученні.  Застосування словосполучень у реченні.

 

 

 

 

Головні та другорядні члени речення

(3 год.)

 Значення присудка для будови речення. Форми дієслова – być;

Група підмета та група присудка.

Другорядні члени речення – означення, обставина, додаток.

 

 

 

 

 

 

 

 

Звертання (1 год.)

Звертання виражені одним та кількома словами.

Розділові знаки при звертанні.

 

Заперечні речення (1 год.)

Особливості будови. Подвійне заперечення. Застосування слів – nigdynie

 

Учень:

сприймає текст в цілому;

розрізняє в ньому речення прості і складні;

знаходить в тексті абзаци;

будує поширені і непоширені речення;

правильно застосовує розділові знаки при прямій мові;

знає особливості застосування займенників.

 

Учень:

розрізняє слова, словосполучення, речення;

правильно застосовує інтонацію при різних за метою висловлювання реченнях;

вміє будувати речення-прохання, давати прості рекомендації, поради;

застосовує в реченнях питально-відносні займенники.

 

Учень:

знає правила пунктуації при вигуках;

правильно записує вигуки.

 

Учень:

вирізняє головні та залежні слова у словосполученнях;

правильно будує словосполучення та складає їх у речення;

знає види словосполучень;

розрізняє словосполучення, речення та висловлювання;

виправляє неправильно складені словосполучення та речення.

 

Учень:

правильно знаходить другорядні члени речення;

складає речення з другорядними членами;

правильно будує речення та висловлювання;

знає роль присудка для будови речення;

правильно застосовує форми дієслова – być;

розрізняє групу підмета та групу присудка.

 

Учень:

знає правила пунктуації при звертаннях, правильно відмінює слова-звертання;

 

Учень:

правильно будує стверджувальні та заперечні речення;

будує речення з подвійним запереченням

 

 

ІІІ. ПОВТОРЕННЯ (1 година)


                                                                                                 Додаток 1

 

Орієнтовна тематика текстів для читання, монологічного та діалогічного мовлення передбачена у відповідності з основними сферами використання мови –  особистісною, публічною та освітньою.

Особистісна сфера включає теми:

Я та моя сім’я – моє ім’я та прізвище, вік, домашня адреса, інтереси, члени сім'ї, взаємоповага, домашні обов’язки, сімейні свята та традиції.

Мої друзі – зовнішній вигляд, вік, риси характеру, коло зацікавлень, порівняння.

Охорона здоров’я – дотримання розпорядку дня, здоровий спосіб життя.

Відпочинок та дозвілля –проведення канікул, вільного часу, ігри.

Спорт – види спорту, його значення, визначні спортсмени.

Покупки – види магазинів та товарів, вибір подарунків.

Публічна сфера включає теми:

Батьківщина :наша держава Україна, моє місто (село), Республіка Польща.

Подорожування – вид транспорту, вибір маршруту, міські екскурсії, визначні пам’ятки, похід у гори, туристичне спорядження.

Природа – пори року, рослинний та тваринний світ України та Польщі,  національні парки, заповідники, рослини та тварини, що занесені до «Червоної книги».

Сучасні засоби телекомунікації – радіо та телебачення, комп’ютерні технології, можливості Інтернету, засоби мобільного зв’язку.

Мистецтво – види, представники, досягнення, музеї, музика, кіно, театр.

Суспільство – права та обов’язки дитини, учня, громадянина.

Освітня  сфера включає теми:

Освіта – роль освіти в житті людини, її зв'язок з практичною діяльністю, види навчальних закладів Польщі та України, покликання та  вибір професії, самовдосконалення.

Шкільне життя: шкільне знаряддя. Клас, історія та вигляд школи, урок польської мови, відносини з однокласниками, класний керівник.

Бібліотека – значення книжки в житті учня, улюблений автор, улюблена книга, улюблений герой, роль бібліотеки у житті учня, традиційні, електронні та аудіо книги.

 

 

 

 

 


Працюючи за програмою «Польська мова: для 5–9 класів (1-й рік навчання) загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» (укладачі: Бугера Л. Д., Мацькович М. Р., Пришляк Л. А.)., учителю слід звернути увагу на такі моменти: у розділі «Формування елементарних навичок читання та письма» (Мовленнєва лінія) прописані написання і вимова слів з ó-u, i-j, ch-h, але відсутня орфограма rz. Звісно ж, написання і вимова слів з rz теж мусять бути вивчені в 5 класі.

У складовій «Мовна лінія» прописане використання дієслів być i mieć. Ймовірно, мається на увазі не лише поєднання інфінітиву даних дієслів з іншими частинами мови, а й про особові форми цих дієслів в теперішньому часі.

В цій же частині програми зазначено: «Форми дієслів з закінченням -am,  -asz; -em, -esz». Дієслова з таким закінченнями належать до III дієвідміни. Можливо, поняття дієвідміни варто подати в 5 класі, а не в 6, як передбачено програмою.

 Це ж стосується використання слів – Pan, Pani, Państwo, Panie, Panowie та займенника Wy.

Також відповідно до програми в 5 класі потрібно навчити відмінювати іменники середнього роду типу niebo, zdanie, muzeum. Можливо, поняття  «Рід іменника, відмінки» варто подати в 5 класі, а не в 6, як передбачено програмою.

Аналогічна ситуація з відмінюванням іменників жіночого роду. Окрім того, в програмі, розділ «Звуки і букви. Склад. Наголос. Написання» («Мовна лінія»), не вказано, тип іменників жіночого роду, який потрібно навчитися відмінювати. Не зрозуміло чи це відмінювання іменників, що закінчується на голосну твердий чи м’який різновиди, а можливо, це іменники з нульовою флексією. Але враховуючи, що даних тем в 6–9 класах немає, вивчатись мають усі типи відмінювання іменників жіночого роду.

В частині «Синтаксис і пунктуація» у розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» зазначено: «…давати прості рекомендації, поради». Ймовірно, йдеться про конструкції типу: «Proszę podać», «Proszę przeczytać», або ж про часто вживані на заняттях дієслова в наказовому способі, типу: «Przeczytaj», «Podaj», «Przetłumacz».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ НОТАТОК

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Календарно-тематичне планування уроків польської мови у 5 класі

(1-й рік навчання, 2 год. на тиждень)

(за підручником  Біленька-Свистович Л. В., Ковалевський Є., Ярмолюк М. О. «Польська мова. 5 клас»)

 

І СЕМЕСТР

Дата

Підтема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Примітка

АЛФАВІТ

1.

 

Алфавіт. Читання та писання літер і, о, е, и, у, а, ó

 

Голосні звуки.

Позначення м’якості

у польській мові за допомогою літери і.

Фонетичні вправи

 

2.

 

Алфавіт.

Читання та писання літер

ą, ę

 

Носові голосні.

Написання та вимова слів з ę, ą.

Написання слів з eu, au.

Фонетичні вправи

 

3.

 

Алфавіт.

Читання та писання літер

j, l, m, ł

Улюблені ігри та забави для дітей

Приголосні звуки в польській мові. Тверді та м’які, дзвінкі та глухі приголосні звуки.

Дієслово  być в теперішньому часі.

Поділ на склади.

Фонетичні вправи

 

4.

 

Алфавіт. Читання та писання літер t, k, s, ś, d

Казки та легенди Польщі

Вживання займенників oni i one.

Способи позначення м’якості в польській мові.

Фонетичні вправи

 

5.

 

Алфавіт.

Читання та писання літер r, b, p

Мандрівка Краковом

Знайомство з частинами мови.

Часові форми дієслів. Вивчення дієслів iść, jechać.

Фонетичні вправи

 

6.

 

Алфавіт.

Читання та писання літер w, c, ć

 

Мандрівка Варшавою

Способи позначення м’якості в польській мові.

Вивчення дієслів iść, jechać.

Фонетичні вправи

 

7.

 

Алфавіт.

Читання та писання літер z, ź, ż

У селі

Написання слів з żrz.

Фонетичні вправи

 

 

8.

 

Алфавіт.

Читання та писання літер

g, n, ń, f, h

 

Урок географії. Львів

Написання та позначення м’яких літер. Способи передачі м’якості в польській мові.

Написання слів з ch i h.

Фонетичні вправи

 

9.

 

Двознаки в польській мові

Пори року: осінь

Написання двознаків – cz, sz, rz,dz, dź, dżch, szcz.

Буквосполучення szcz.

Оглушення приголосних в кінці слова, перед глухим приголосним.

Фонетичні вправи

 

10.

 

Алфавіт

Дуже важливі слова (слова ввічливості)

 

 

 

Формування елементарних навичок читання та письма (фонетичні вправи).

Правильна вимова звуків у словах, схожих у вимові до українських та правильне їх графічне відтворення

 

 

ЦЕ МІЙ ДІМ

11.

 

Знайомство. Місце проживання

Лексичний словник (тем. блок № 1, ст. 72 підручника)

Знайомство з частинами мови.

Використання дієслів być

i mieć (теперішній час).

Наголос

 

12.

 

Мій край, мій батьківський дім

 

Лексичний словник (тем. блок № 1, ст. 72 підручника)

Знайомство з частинами мови.

Використання дієслів być i mieć (теперішній час)

 

 

13.

 

Моя кімната

Лексичний словник (тем. блок № 1, ст. 72 підручника)

Знайомство з частинами мови.

Особливості вживання особових займенників у протиставному реченні

 

14.

 

Опис кімнати

Лексичний словник (тем. блок № 1, ст. 72 підручника)

Знайомство з частинами мови

 

15.

 

Контрольна робота № 1

 

Тестові завдання за мовними темами

 

 

МОЯ СІМ’Я

16.

 

Моя сім’я. Знайомство

 

Лексичний словник (тем. блок № 2, ст. 87 підручника)

Роди іменників.

Вивчення дієслова mieszkać.

Вивчення займенників mój, twój, swój, moi, twoi, swoi

 

17.

 

Моя сім’я. Професії

Лексичний словник (тем. блок № 2, ст. 87 підручника;

ст. 97, вправа 20)

 

Орудний відмінок однини.

Вивчення дієслів

у теперішньому часі

 

18.

 

Розповідь про себе та сім’ю

Лексичний словник (тем. блок № 2, ст. 87 підручника)

Велика літера. Орудний відмінок однини.

Вивчення дієслів

у теперішньому часі

 

19.

 

Моя країна – Україна

Лексичний словник (тем. блок № 2, ст. 87 підручника).

Назви національностей (ст. 94, впр. 12)

Числівники від 0 до 10.

Велика літера. Орудний відмінок однини.

Вивчення дієслів у теперішньому часі.

Написання закінчень іменників - ów,  - ówka

 

20.

 

Відомі люди Польщі

та України

Лексичний словник (тем. блок № 2, ст. 87 підручника)

Вивчення дієслів у теперішньому часі.

Вивчення займенників on, go, jego, niego

 

 

ТИЖДЕНЬ І ДЕНЬ

21.

 

Мій тиждень.

Дні тижня

Лексичний словник

(тем. блок № 3, ст. 102 підручника)

Використання дієслів być

i mieć (минулий час).

Числівники від 10 до 20

 

22.

 

Мій тиждень.

Дні тижня, пори доби

Лексичний словник

(тем. блок № 3, ст. 102 підручника)

Використання дієслів być

 i mieć (минулий час).

Числівники від 10 до 20

 

23.

 

Мій день. Час, годинник

Лексичний словник

(тем. блок № 3, ст. 102 підручника)

Закінчення дієслів минулого часу

 

 

24.

 

Робочий день школяра.

Час, годинник

Лексичний словник

(тем. блок № 3, ст. 102 підручника)

Закінчення дієслів минулого часу.

Числівники від 0 до 100

 

25.

 

У вихідні

Лексичний словник

(тем. блок № 3, ст. 102 підручника)

Написання слів ó i u.

Закінчення дієслів минулого часу

 

 

26.

 

Мої захоплення

Лексичний словник

(тем. блок № 3, ст. 102 підручника)

Закінчення дієслів минулого часу.

Написання слів ó i u

 

27.

 

Розповідь про свій день (складання висловлювання)

Лексичний словник

(тем. блок № 3, ст. 102 підручника)

Числівники.

Закінчення дієслів минулого часу

 

 

 

ДВАНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ

28.

 

Дванадцять місяців.

Лексичний словник (тем. блок №4, ст. 121 підручника)

Відмінки та числа іменників.

Види речень за метою висловлювання

 

29.

 

Пори року: зима.

Лексичний словник (тем. блок №4, ст. 102 підручника)

Іменники – назви істот та неістот

 

30.

 

Контрольна робота № 2

 

Тестові завдання

за мовними темами, списування тексту

 

31.

 

Читання, обговорення прочитаного. Слухання, обговорення прослуханого. Поділ тексту

на смислові частини

 

 

 

32.

 

Повторення вивченого матеріалу

 

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

Дата

Підтема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Примітка

 

ДВАНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ

33.

 

Календар, наповнений радістю

Назви місяців.

Лексичний словник (тем. блок № 4 ст. 121 підручника)

Відмінювання іменників середнього роду в однині

 

34.

 

Календар, наповнений радістю

Назви місяців.

Лексичний словник (тем. блок № 4 ст. 121 підручника)

Відмінювання іменників середнього роду в однині

 

35.

 

Моя улюблена пора року

Назви місяців.

Лексичний словник (тем. блок № 4 ст. 121  підручника)

Відмінювання іменників середнього роду в однині

Особові та деякі присвійні займенники

 

36.

 

Свята зимового циклу

Назви місяців.

Лексичний словник (тем. блок № 4 ст. 121 підручника)

Діеслово być в майбутньому часі

 

 

37.

 

Свята зимового циклу.

Складаємо прогноз погоди

 

 

Позначення м’якості. Написання і-j у словах

 

 

ШКОЛА

38.

 

Урок польської мови у школі Дарка

Лексичний словник (тем. блок № 5 ст. 137 підручника)

Відмінювання іменників жіночого роду, які закінчуються на –а в однині

 

39.

 

Розклад уроків

Лексичний словник (тем. блок № 5 ст. 137 підручника)

Відмінювання іменників жіночого роду, які закінчуються на –а в однині

 

40.

 

Мій день в школі

Слова ввічливості

(ст. 139)

Відмінювання іменників жіночого роду, які закінчуються на –а в однині

 

41.

 

Шкільне приладдя

Лексичний словник (тем. блок № 5 ст. 137 підручника)

Дієслова 3, 4 дієвідміни (-am, -asz, -em, -esz)

 

42.

 

Шкільне приладдя.

Моє робоче місце

Лексичний словник (тем. блок № 5 ст. 137  підручника)

Дієслова 3, 4 дієвідміни (-am, -asz, -em, -esz)

 

43.

 

Робота зі словниками.

Переклад

Написання речень

з найбільш вживаними

та схожими до української мови словами

Дієслова wiedzieć  і  znać

 

 

 

44.

 

Складання колективної розповіді про школу

Лексичний словник (тем. блок № 5 ст. 137 підручника)

Дієслова 3, 4 дієвідміни (-am, -asz, -em, -esz)

 

45.

 

Розмовляємо польською мовою

Лексичний словник (тем. блок № 5 ст. 137 підручника)

Написання слів з ę, оm, op, em, en, ą.

Дієслово rosmawia

 

46.

 

Контрольна робота № 3

 

Тестові завдання

за мовними темами, списування тексту

 

 

РОДИННІ СВЯТА

47.

 

Моє особисте свято

Лексичний словник (тем. блок № 6 ст. 156 підручника)

Відмінювання іменників жіночого роду (ст. 159 підручника)

 

48.

 

Складання вітальної листівки

Вживання звертань, слів ввічливості

Відмінювання іменників жіночого роду.

Вживання особових займенників в реченні

 

 

 

49.

 

Святковий стіл (сервірування столу, святкове меню)

Лексичний словник – назви посуду, столових приборів, страв

Відмінювання іменників жіночого роду.

Дієслова stawić, nakrywać, postawić, zebrać, zmywać itd

 

 

50.

 

Святковий стіл (сервірування столу, святкове меню)

Лексичний словник – назви продуктів та готових страв

Дієслова stawić, nakrywać, postawić, zebrać, zmywać itd.

Відмінювання прикметників за родами (чоловічого

та середнього родів)

 

51.

 

Ігри та забави

Лексичний словник – назви дитячих ігор та розваг

Відмінювання прикметників за родами (жіночого роду)

 

52.

 

Святкові декорації (кольори)

Лексичний словник – назви кольорів

(ст. 166)

Дієслова ІІ дієвідміни. Відмінювання дієслів

ІІ дієвідміни

 

53.

 

Короткий переказ тексту. Переклад тексту українською та польською мовами

Використання словника

Написання rz – ż у словах

 

 

СПОРТ

54.

 

Спорт – це здоров’я. Відтворення прочитаного чи прослуханого діалогу

Лексичний словник  № 7

(ст. 172 підручника)

Дієслова теперішнього часу

 

55.

 

Види спорту

Назви спортивних дисциплін

Відмінювання неособових іменників чоловічого роду

 

56.

 

Види спорту. Частини тіла

Назви частин тіла людини

Відмінювання неособових іменників чоловічого роду

 

57.

 

Відомі спортсмени Польщі

та України

Назви спортивних дисциплін

Відмінювання прикметників в однині

 

58.

 

Урок фізкультури

в нашій школі

Лексичний словник № 7

(ст. 172 підручника)

Відмінювання дієслів

І дієвідміни

 

59.

 

Спортивні ігри на свіжому повітрі

Лексичний словник №7

(ст. 172 підручника)

Відмінювання дієслів

І дієвідміни

 

60.

 

Здорова родина – здорова країна!

Лексичний словник  № 7

(ст. 172 підручника).

Використання словника

Відмінювання дієслів

 

61.

 

Короткий переказ тексту. Переклад тексту українською та польською мовами

Використання словників

Написання chh у словах

 

62.

 

Повторення вивченого матеріалу

 

 

 

63.

 

Контрольна робота № 4

 

Тестові завдання

за мовними темами

 

64.

 

Казки

та легенди. Легенда про Вавельського дракона

Ст. 189 підручника

Вживання дієслів

в минулому часі

 

65.

 

Інсценізація легенди про Вавельського дракона

Складання діалогів з опорою на текст (ст. 189)

Вживання  дієслів в теперішньому часі

 

66.

 

Читання, слухання, обговорення прочитаного тексту. Вправи на розуміння тексту

Ю. Тувім «Пташине радіо» (ст. 194 підручника)

Повторення вивченого

 

67.

 

Контрольне аудіювання

 

Аудіювання тексту

 

68.

 

Пора року – літо.

Опис літнього дня за учнівськими малюнками

Використання словників

Повторення вивченого

 

69.

 

Мої плани на літні канікули.

Віртуальна мандрівка

Повторення вивченого

 

70.

 

Урок повторення та узагальнення вивченого

 

 

 

 

 

 


ДЛЯ НОТАТОК

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Методичні рекомендації

щодо оцінювання результатів навчання російської мови

 та інших мов національних меншин

(лист МОН Від 30.08. 2013 №1/9-592)

 

У методичних рекомендаціях подано вимоги оцінювання для таких мовних курсів:

І – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовою національних меншин;

ІІ-А – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивченя з 1 класу);

ІІ-Б – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу).

Звертаємо увагу учителів польської мови, що в загальноосвітніх навчальних закладах Волинської області польська мова викладається за варіантом ІІ-Б (для шкіл із навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу).

 

Оцінювання умінь і навичок мовленнєвої діяльності

I. Аудіювання (слухання, розуміння прослуханого)

1. Перевіряються уміння сприймати на слух незнайомий текст і розуміти:

– тему тексту;

тип і стиль мовлення;

– фактичний зміст;

причиново-наслідкові зв’язки;

– основну думку висловлювання;

– виражально-зображувальні засоби прослуханого твору.

Перевірка аудіативних умінь здійснюється фронтально. Вчитель читає учням незнайомий текст два рази.

Після прослуховування учням пропонується серія запитань. Школярі повинні мовчки вислухати кожне запитання, варіанти відповідей на нього, вибрати один із варіантів і записати лише його номер поряд із номером запитання.

Кількість запитань та варіантів відповідей до них визначається так.

 

Класи

варіант ІІ-Б

5–6-й

6 запитань з двома варіантами відповідей

7–9-й

6 запитань з трьома варіантами відповідей

 

Завдання мають стосуватися теми тексту, фактичного змісту тексту, причиново-наслідкових зв’язків, його головної думки, типу і стилю мовлення,  окремих мовних особливостей (переносне значення слова, образні вирази тощо).

2. Матеріал для контрольного завдання: зв’язне висловлювання (текст добирається відповідно до вимог програми для кожного класу).

 

Обсяг тексту (і відповідно тривалість звучання) орієнтовно визначається так.

 

Клас

Обсяг та час звучання текстів, що належать до

художнього стилю

інших стилів

5-й

200–250 слів

2–2,5 хвилин

100–150 слів

1–1,5 хвилин

6-й

250–300 слів

2,5–3 хвилин

150–200 слів

1,5–2 хвилин

7-й

300–350 слів

3–3,5 хвилин

200–250 слів

2–2,5 хвилин

8-й

350–400 слів

3,5–4 хвилин

250–300 слів

2,5–3 хвилин

9-й

400–450 слів

4–4,5 хвилин

300–350 слів

3–3,5 хвилин

 

3. Одиниця контролю: відповіді учнів на запитання за прослуханим текстом, одержані в результаті виконання тестових завдань.

 

4. Оцінювання.

У варіанті ІІ-Б правильна відповідь на кожне з 6 запитань оцінюється двома балами.

Оцінювання здійснюється, виходячи з того, що за цей вид діяльності учень може одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка ще не дала задовільного результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу). У випадку, коли учень з певних причин не виконав завдання, він мусить пройти відповідну перевірку додатково з тим, щоб одержати той чи інший бал.

При проведенні аудіювання слід забезпечити такі умови, при яких можливість списування і підказок звелися б до мінімуму. Адже учні пишуть у відповідях лише правильний номер відповіді.

 

II. Говоріння і письмо (діалогічне та монологічне висловлювання)

При перевірці складених учнями висловлювань (діалогів, усних/письмових переказів та творів) враховується ступінь самостійності роботи і міра допомоги вчителя.

Усне діалогічне мовлення

Усне діалогічне мовлення в усіх варіантах курсів перевіряється у 5–9 класах.

1. Перевіряються вміння:

– виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється; дотримуватися теми спілкування;

– складати, розігрувати діалог відповідно до запропонованої мовленнєвої ситуації й мети спілкування;

– знати й використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету;

– вміти аргументувати висловлені тези з метою бути зрозумілим, переконливим співрозмовником; розуміти можливість різних поглядів на ту саму проблему;

– дотримуватись правил спілкування (не перебивати співрозмовника, заохочувати його висловити свою власну думку, зацікавлено і доброзичливо вислуховувати його, вміти висловити незгоду з позицією іншого так, щоб не образити його, тощо);

– дотримуватись норм літературної мови.

Перевірка сформованості діалогічного мовлення здійснюється таким чином: учитель пропонує двом учням протягом 3–5 хвилин обдумати, підготувати діалог і розіграти його перед класом. Оцінка ставиться кожному з учнів.

 

2. Матеріал для контрольного завдання залежить від підготовки учнів і ступеня передбачуваної самостійності під час виконання завдання: від даного варіанту діалогу (передбачається повтор з невеликим доповненням) до загального формулювання теми (передбачається самостійне визначення змісту діалогу, його мовного оформлення).

 

3. Одиниця контролю: діалог, складений двома учнями.

Класи

варіант ІІ-Б

5-й

4–5 реплік

6-й

5–6 реплік

7-й

6–7 реплік

8-й

7–8 реплік

9-й

8–9 реплік

Обсяг діалогу орієнтовно визначається так (мінімальна кількість реплік для двох учнів).

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оцінювання.

Діалогічне мовлення оцінюють за такими критеріями:

початковий рівень 1, 2, 3 бали одержують учні, які зуміли повторити запропонований матеріал і додати до нього 1–2 репліки (на кожного з учасників діалогу);

середній рівень 4, 5, 6 балів одержують учні, які, спираючись на певну кількість допоміжних матеріалів, що не являють собою закінчених фрагментів діалогу; склали – хоч і не дуже вправно – діалог, при цьому припустились відхилень від теми, окремі репліки співрозмовника залишились без відповідей, не склали вступної та підсумкової реплік; припустились значної кількості помилок у мовному оформленні реплік (понад 34 помилок на кожного учня);

достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які самостійно в цілому вправно склали діалог, продемонстрували належну культуру спілкування, висловили, але недостатньо обґрунтували свої погляди на предмет, що обговорюється, в окремих випадках використовували репліки, зміст яких не був щільно пов’язаний із змістом висловлювання співрозмовника; припустились помилок у структурі діалогу (відсутні вступна та/чи підсумкова репліки) та мовному оформленні реплік (не більше 34 помилок на кожного учня);

високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які самостійно склали діалог, продемонстрували високу культуру спілкування, вміння уважно й доброзичливо слухати співрозмовника, коротко формулювати свою думку, даючи можливість висловитися партнеру по діалогу; представили не лише свою думку, а й змогли зіставити різні погляди на той самий предмет, навести аргументи «за» і «проти» в їх обговоренні; побудувати діалог, структура, мовне оформлення якого відповідає нормам.

Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від змістового наповнення діалогу, якості його мовного оформлення, додержання правил спілкування.

 

Монологічне мовлення

Усний/письмовий переказ, усний/письмовий твір

1. Перевіряються вміння:

– виявляти певний рівень обізнаності з теми висловлювання;

– будувати висловлювання певного обсягу, добираючи та впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал; відтворювати інформацію докладно, стисло, вибірково;

– викладати матеріал логічно, послідовно, враховуючи співвідношення основної та другорядної інформації; дотримуватися теми висловлювання;

– підпорядковувати виклад головній думці;

– враховувати ситуацію спілкування та адресата мовлення;

– виявляти своє ставлення до предмету висловлювання, розуміти можливість різних тлумачень тієї самої проблеми, вміти оцінити аргументи, сформулювати своє бачення проблеми;

– використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови, вдало користуючись лексичним, граматичним багатством мови.

У варіанті ІІ-Б усний переказ проводиться у 5–6 класах, а усний твір – у 7–9 класах.

Письмові перекази і твори як перевірні види роботи по класах здійснюються залежно від варіанту курсу (див. табл.):

 

Класи

варіант ІІ-Б

 

переказ

твір

5-й

–усно

6-й

–усно

7-й

+письмово

–усно

8-й

+письмово

–усно

9-й

+письмово

–усно

 

Перевірка вміння усно переказувати чи створювати текст здійснюється індивідуально: учитель пропонує певне завдання (переказати зміст матеріалу докладно, стисло, вибірково; самостійно створити висловлювання на відповідну тему) і дає учневі час на підготовку.

Перевірка вміння письмово переказувати чи створювати текст здійснюється фронтально: учням пропонується переказати прочитаний учителем (за традиційною методикою) текст чи інший матеріал для переказу або самостійно написати твір.

 

2. Матеріал для контрольного завдання.

А) Переказ.

Матеріалом для переказу (усного/письмового) може бути текст (добирається відповідно до вимог програми для кожного класу).

Обсяг тексту (кількість слів) для усного докладного переказу орієнтовно визначається так:

 

Клас

варіант ІІ-Б

5-й

30-40

6-й

40-50

7-й

50–60

8-й

60–70

9-й

70–100

 

Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5–2 рази більшим за обсяг тексту для докладного переказу.

Час звучання усного переказу:

у варіант ІІ-Б – 1–2 хвилини.

Обсяг письмового переказу (кількість сторінок), складеного учнем, орієнтовно визначається так.

 

Клас

варіант ІІ-Б

5-й

6-й

7-й

0,3–0,5

8-й

0,5–0,75

9-й

0,75–1,0

 

Б) Твір.

Матеріалом для усного твору можуть бути: тема, сформульована на основі попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та проаналізованого художнього твору, а також пропоновані для окремих учнів допоміжні матеріали.

3. Одиниця контролю: усне/письмове висловлювання учнів, укладене в жанрі та стилі відповідно до вимог програми для кожного класу.

 

4. Оцінювання.

У монологічному висловлюванні передусім оцінюють його зміст.

За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку – за зміст, враховуючи при цьому якість мовного оформлення, зокрема відповідність орфоепічним, лексичним та граматичним нормам, правильність інтонування речень, стилістичну доречність використання мовних засобів. Це здійснюється орієнтовно, на основі досвіду учителя, без підрахування помилок, зважаючи на технічні труднощі фіксації в усному мовленні помилок різних типів.

За письмове висловлювання ставлять також одну оцінку.

У варіант ІІ-Б оцінюють лише зміст письмового переказу.

Коли оцінка виставляється лише за зміст письмової роботи (варіант II-Б), то помилки у мовному оформленні виправляються, але не враховуються при виведенні підсумкового балу. Вчитель аналізує ці помилки і використовує їх у проведення подальших тренувальних робіт.

Оцінювання усного/письмового переказу, а також усного/письмового твору оцінюють за такими критеріями:

початковий рівень 1, 2, 3 бали одержують учні, які, спираючись на значну кількість запропонованих учителем допоміжних матеріалів, будують лише окремі речення або переказують окремі фрагменти змісту, що не становлять зв’язного тексту; припускаються значної кількості помилок у мовному оформленні;

середній рівень – 4, 5, 6 балів одержують учні, які, спираючись на допоміжні матеріали, будують текст, який відзначається певною зв’язністю, але збідненим змістом, непропорційністю частин, недостатньо вправним слововживанням, наявністю помилок у мовному оформленні;

достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які без опори на допоміжні матеріали, досить вправно будують текст, але припускаються окремих відхилень від теми, певних недоліків у структурі висловлювання, у співвідношенні основної та другорядної інформації; переказуючи, вони виявляють розуміння авторської позиції, але не коментують її; будуючи твір, вони висловлюють, але недостатньо аргументують свій погляд на предмет мовлення; допускають окремі помилки у мовному оформленні;

високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які вправно будують текст; висловлюють і аргументують свою думку; вміють зіставити різні погляди на той самий предмет, оцінити аргументи на їх доведення, обрати один із них; окрім того, вміють пристосувати висловлювання до особливостей тієї чи іншої мовленнєвої ситуації, комунікативного завдання; припускаються окремих помилок у мовному оформленні.

Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від змістового наповнення усного/письмового висловлювання, комунікативної спрямованості, якості його мовного оформлення.

При оцінюванні грамотності письмових переказів та творів враховуються:

– помилки, що порушують лексичні та граматичні (морфологічні і синтаксичні) норми;

– помилки, що порушують стилістичну єдність тексту;

– орфографічні та пунктуаційні помилки.

Звертаємо увагу, що при перевірці письмового переказу (7–9 класи) рекомендується оцінювати лише зміст. Хоча в критеріях оцінювання рекомендовано враховувати помилки в мовлєннєвому оформленні.

Можливо, все ж таки варто не лише виправляти, а й враховувати  помилки, що порушують лексичні та граматичні (морфологічні і синтаксичні) норми; помилки, що порушують стилістичну єдність тексту; орфографічні помилки. Це буде мотивувати учнів до вивчення різних розділів мови. Звісно ж, залишається незмінним факт, що оцінка за зміст переказу домінує.

 

Пропонуються такі критерії оцінювання грамотності творчих письмових робіт [Додаток 2. до наказу МОН України №1222 від 21.08.2013 ].

 

Бали

Кількість помилок

Припустима кількість орфографічних, пунктуаційних помилок

Припустима кількістьлексичних, граматичних, синтаксичних, стилістичних

помилок

 

1

2

3

15–16 і більше

13–14

11–12

9–10

4

5

6

9–10

7–8

5–6

7–8

7

8

9

4

3

1+1 (негруба)

5–6

10

11

12

1

1 (негруба)

3

2

1

 

У тому випадку, коли оцінюється як зміст, так і мовне оформлення, оцінка є середнім показником набраних балів за зміст і мовне оформлення роботи. Наприклад, якщо учень за зміст письмової роботи одержав 12 балів, а за її мовне оформлення – 8, то підсумковою оцінкою за цей вид діяльності має бути 10 балів. Якщо загальна сума балів не ділиться без залишку, то підсумковим балом є ціле число більше з двох чисел.

 

 

 

 

 

 

 

III. Читання

Читання вголос

Контрольна перевірка читання вголос здійснюється у всіх варіантах курсів у 5–9 класах.

 

1. Перевіряються вміння читати із достатньою швидкістю, плавно, з гарною дикцією, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм, пристосовуючи темп, тембр, гучність читання до змісту, стилю тексту, авторського задуму й особливостей тих, що слухають (ступінь підготовки, зацікавленість даною темою тощо).

Перевірка вміння читати вголос здійснюється індивідуально: вчитель дає учневі текст, опрацьований на попередніх уроках, деякий час на підготовку і пропонує прочитати цей текст перед класом.

 

2. Матеріал для контрольного завдання: знайомий учневі текст, дібраний відповідно до вимог програми для кожного класу; текст добирається так, щоб час його озвучення окремим учнем з нормативною швидкістю дорівнював 12 хвилинам (для читання слід пропонувати невеликі тексти, відносно завершені уривки творів або порівняно великий текст, розділений на частини, які читаються кількома учнями послідовно);

 

3. Одиниця контролю: озвучений учнем текст. Швидкість читання у звичайному для усного мовлення темпу:

в варіанті ІІ-Б60–90 слів за хвилину. (Можна припустити, що учень повинен прочитати за 1-2 хв. від 60 до 90 слів. Залежить від особливостей індивідуального темпу читання кожного учня).

 

4. Оцінювання.

Читання вголос оцінюється за такими критеріями:

початковий рівень – 1, 2, 3 бали одержують учні, які читають зі швидкістю, нижчою за норму, не зовсім правильно членують текст на речення, інтонаційно не пов’язують належним чином слова в реченні між собою, припускаються значної кількості помилок у читанні слів (пропуск, перестановка, заміна звуків та складів); порушують вимоги до вимови слів (дикція, орфоепічні норми), інтонування речень;

середній рівень – 4, 5, 6 балів одержують учні, які читають, інтонаційно пов’язуючи слова в реченні між собою, поділяючи текст на речення, але допускають помилки в інтонуванні кінця речення та в інтонуванні речень певної синтаксичної будови; читання не досить плавне, його швидкість не відповідає нормам, є орфоепічні помилки, недоліки в дикції;

достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які читають плавно з швидкістю, що відповідає нормам; належним чином інтонують речення різної синтаксичної будови, логічно правильно поділяють речення на смислові відрізки, але недостатньо вправно передають авторський задум, стильові особливості тексту, не пристосовують читання до комунікативного завдання; припускаються орфоепічних помилок, недоліків дикції;

високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які читають плавно, зі швидкістю, що відповідає нормам; належним чином інтонують речення різної синтаксичної будови, логічно правильно поділяють речення на смислові відрізки; добре відтворюють авторський задум, стильові особливості тексту, пристосовують читання до певного комунікативного завдання; читають орфоепічно правильно, з гарною дикцією.

Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від кількісних та якісних показників читання вголос.

 

Читання мовчки

Контрольна перевірка читання мовчки здійснюється у варіанті ІІ-Б – в 7–9 класах.

 

1. Перевіряються вміння читати незнайомий текст із належною швидкістю і розуміти після двох прочитувань (ІІ-Б варіантів):

– тему прослуханого тексту;

– фактичний зміст;

– причиново-наслідкові зв’язки;

– основну думку висловлювання;

– тип і стиль мовлення висловлювання;

– виражально-зображувальні засоби прочитаного твору.

Перевірка вміння читати мовчки здійснюється фронтально: учні читають незнайомий текст від початку до кінця (при цьому фіксується час, витрачений учнями на читання – з метою визначення швидкості). Потім учитель пропонує серію запитань. Школярі повинні вислухати кожне запитання, варіанти відповідей на нього, вибрати один з них і записати лише його номер поряд із номером запитання.

Таким чином кількість запитань та варіантів відповідей до них визначається так.

 

Класи

варіант ІІ-Б

5–6-й

-------------------------------------

7–9-й

12 запитань з трьома варіантами відповідей*

 

*Для 7-9 класів в частині «Оцінювання» зазначається, що розуміння прочитаного виявляється за допомогою тестової перевірки, правильний вибір відповіді на кожне із 12 запитань оцінюється одним балом (наприклад, вибір правильних відповідей на 12 запитань дає 12 балів).

 

Запитання повинні стосуватися фактичного змісту тексту, його основної думки, окремих мовних особливостей (переносне значення слова, виразні засоби тощо).

Завдання мають стосуватися теми тексту, фактичного змісту тексту, причиново-наслідкових зв’язків, його головної думки, типу і стилю мовлення, окремих мовних особливостей (переносне значення слова, виразні засоби тощо).

 

2. Матеріал для контрольного завдання: незнайомі учням тексти різних стилів, типів мовлення, жанрів, що включають монологічне та діалогічне мовлення (відповідно до вимог програми для кожного класу).

У варіанті ІІ-Б контрольна перевірка здійснюється у 7–9 класах і пропонуються художні тексти.

Текст добирається таким чином, щоб учні, які мають порівняно високу швидкість читання, витрачали на нього не менше 1–2 хвилини часу і були нормально завантажені роботою.

Обсяг текстів для контрольного завдання орієнтовно визначається так:

 

Клас

варіант ІІ-Б

обсяг текстів, що належать до

художнього стилю                інших стилів

5-й

6-й

7-й

360–420 слів                      300–360 слів

8-й

420–480 слів                      360–420 слів

9-й

480–540 слів                        420–480 слів

 

3. Одиниця контролю: відповіді учнів на тестові завдання, складені за текстом, і швидкість читання.

 

4. Оцінювання. Оцінювання читання мовчки здійснюється за двома параметрами: розуміння прочитаного та швидкість читання.

Розуміння прочитаного виявляється за допомогою тестової перевірки, правильний вибір відповіді на кожне із 12 запитань оцінюється одним балом (наприклад, вибір правильних відповідей на 12 запитань дає 12 балів).

Швидкість читання мовчки (слів за хвилину) по класах оцінюється з урахуванням таких орієнтовних норм:

 

Класи

варіант ІІ-Б

5-й

6-й

7-й

90–180

8-й

100–200

9-й

110–220

 

Швидкість читання при виведенні бала за цей вид мовленнєвої діяльності враховується таким чином:

у варіанті ІІ-Б бали 10–12 може одержати лише той учень, швидкість читання у якого не нижче, ніж мінімальний показник у нормативах для відповідного класу.

Той, хто не виконує зазначених норм швидкості читання мовчки, одержує на 2 бали менше.

У цілому оцінювання здійснюється, виходячи з того, що за цей вид мовленнєвої діяльності учень може одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка ще не дала задовільного результату) до 12 балів (за правильні відповіді на запитання тестового характеру та належну швидкість читання). У тому разі, коли учень з певних причин не виконав роботу, він має пройти додаткову перевірку з тим, щоб одержати відповідний бал.

Відповідно до  зазначених вимог, на оцінку впливає швидкість читання. Однак визначити, чи учень за  заданий час прочитав відповідну частину тексту, є складно, оскільки учні повинні написати лише номер варіанта відповіді. Учень може вгадати відповідь на запитання, що стосуються останньої частини тексту. Неправильна відповідь може свідчити не про низьку швидкість читання, а про нерозуміння прочитаного. Логічно було б не диктувати учням завдання, а роздати на картках. Це можуть бути запитання з варіантами відповіді, завдання на «правда-неправда», вставити пропущене слово, словосполучення, продовжити речення. Тобто, завдання з більш розгорнутими відповідями.

 

Оцінювання знань з мови та мовних умінь

Оцінювання мовних знань та умінь здійснюється тематично. Зміст контролю визначається згідно з комунікативним підходом до шкільного мовного курсу.

 

1. Перевірці підлягає мовний матеріал, необхідний в першу чергу для правильного використання мовних одиниць.

У варіанті ІІ-Б перевіряється таке коло знань з мови та мовні вміння.

– сполучати слова, доповнювати, трансформувати речення, добираючи належну форму слова, потрібну лексему, відповідні засоби зв’язку між частинами речення, між реченнями у групі пов’язаних між собою речень тощо;

– виявляти розуміння значення мовних одиниць та особливостей їх використання в мовленні.

Перевірка здійснюється фронтально у письмовій формі із застосуванням завдань тестового характеру.

 

2. Для контрольної перевірки використовують завдання тестового характеру, складені на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп пов’язаних між собою речень.

Рекомендується пропонувати учням 6 завдань, складність яких збільшується від класу до класу.

У варіанті ІІ-Б завдання стосуються тільки побудови, реконструювання та використання мовних одиниць.

До кожного завдання учням пропонується дібрати власні приклади.

Обсяг завдань визначається таким чином, щоб контрольна перевірка за певною темою тривала 1520 хвилин (з огляду на можливості виконання завдання учнем середнього рівня підготовки).

 

3. Одиниця контролю: вибрані учнями правильні варіанти виконання завдань тестового характеру та самостійно дібрані приклади.

 

4. Оцінювання результатів контрольної роботи здійснюється так. За правильне виконання кожного із 6 запропонованих завдань учень одержує по 1 балу. Один бал за кожне завдання учневі додається в разі самостійного добору прикладів.

Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за зазначену вище роботу учень міг одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу). У тому разі, коли учень з певних причин не виконав роботу, він має пройти додаткову перевірку з тим, щоб одержати відповідний бал.

Пропонується застосувати завдання тестового характеру, слід пам’ятати, що тестовий характер це не лише вибір правильного варіанту. Ефективними є завдання множинного вибору (наприклад, вибрати слова з запропонованих  і доповнити ними текст. Завдання даного типу можна застосовувати при вивченні різних часнин мови). Також завдання на трансформацію слів, словосполучень, речень. Ймовірною проблемою може бути добір власних прикладів до окремих завдань.

 

Оцінювання орфографічних  і пунктуаційних умінь учнів

 

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є списування, зорово-слуховий і слуховий диктанти.

У варіант ІІ-Б в 5–6 класах використовують контрольне списування; в 7–8 класах у першому семестрі – списування, у другому семестрі – зорово-слуховий диктант; в 9 класі у першому семестрі – зорово-слуховий диктант, у другому семестрі – слуховий диктант.

 

1. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.

Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.

 

2. Матеріал для контрольного завдання.

Для контрольного диктанту (списування) використовується текст, доступний для учнів певного класу.

Обсяг письмових робіт з правопису – списування, зорово-слухового та слухового диктантів (кількість слів у тексті).

 

 

У варіанті ІІ-Б.

 

Клас

Списування

Зорово-слуховий диктант

Слуховий диктант

5-й

50–60

6-й

60–70

7-й

70–80

60–70

8-й

80–90

70–80

9-й

80–90

70–80

 

Примітка. Під час визначення кількості слів у диктанті (тексті для списування) враховуються як самостійні, так і службові слова.

 

Для контрольних диктантів використовуються тексти, в яких кожне з опрацьованих протягом семестру правил орфографії та/чи пунктуації, були представлені 3–5 прикладами. Однак для списування добирають тексти, не обмежуючись вивченими правилами орфографії та пунктуації.

 

3. Одиниця контролю: текст, записаний учнем під диктування.

 

4. Оцінювання. Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

– орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

– помилка в одному й тому ж слові, яке повторюється у диктанті кілька разів, вважається однією помилкою; помилки на одне правило, але у різних словах вважаються різними помилками;

– розрізняють грубі і негрубі помилки (перелік негрубих помилок визначається програмою з відповідної мови);

– п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки;

– орфографічні та пунктуаційні помилки на невивчені правила виправляються, але не враховуються.

Списування оцінюється на тих самих підставах, але однаково враховуються помилки на вивчені та невивчені правила.

 

 

 

 

 

Нормативи оцінювання.

 

Бали

Кількість помилок

варіант ІІ-Б

1

20–21 і більше

2

18–19

3

16–17

4

14–15

5

12–13

6

10–11

7

8–9

8

6–7

9

4–5

10

2–3

11

1+1(негруба)

12

1(негруба)

 

Якщо не грубих помилок більше двох, то 2 такі помилки зараховуються як одна груба.

Нормативи для 1–9 балів передбачають певну можливість ураховувати поступ кожного учня у навчанні правопису, охайність оформлення роботи тощо (наприклад, 5 балів ставиться за 9–10 помилок). Для найвищих балів такого варіювання не передбачено.

Слід зауважити, що списування – це прийом, що полягає в детальному копіюванні учнем окремих слів або цілих зв’язних уривків. Але робота такого типу є ефективною лише на початкових етапах навчання. А в зв’язку з тим, що списування пропонується до І семестру 8 класу, варто проводити такий вид перевірки як списування, ускладнивши його різними видами завдань (граматичними, орфографічними, лексичними, логічними, стилістичними.

Оцінювання ускладненого списування може відбуватись таким чином: виводиться середнє арифметичне за саме списування (див. нормативи в табл.) і балами за додаткове завдання. Наприклад, в тексті пропонується 12 слів з пропущеною орфограмою. Кожна правильно виконана орфограма – 1 бал. Якщо учень за саме списування одержує 12 балів, а за додаткове завдання –  8 балів, то середнє арифметичне  10 балів.

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТРОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

 

 Виведення підсумкового (семестрового) балу виставляється наприкінці кожного семестру (півріччя). Він узагальнено відображає підготовку учня з відповідної мови.

Семестровий бал є результатом оцінювання досягнень учня у таких аспектах:

– слухання-розуміння (аудіювання);

– говоріння (діалогічне мовлення; монологічне мовлення: усний переказ, усний твір);

– читання (вголос та мовчки);

– письмо (списування, диктант, письмовий переказ, письмовий твір);

– відомості про мову, мовні вміння;

– ведення зошитів.

Контрольна перевірка здійснюється фронтально та індивідуально.

Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання та вміння.

Фронтальні контрольні роботи з аудіювання та читання мовчки здійснюються лише один раз на рік наприкінці другого семестру.

Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог; усний переказ, усний твір) та читання вголос.

Оцінювання говоріння здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок – щоб кожний учень за семестр одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного твору.

Читання вголос оцінюється також індивідуально, оцінки накопичуються протягом семестру.

Необхідно звернути увагу на читання вголос і говоріння. Оцінки накопичуються впродовж року (як зазначено нижче).Чим більше оцінок буде мати учень за ці види контролю, тим об’єктивнішою  буде підсумкова оцінка.

Впродовж семестру учня треба оцінити за визначеними показниками, для кожного з яких у класному журналі відводиться окрема колонка. Кількість колонок із мовної теми залежить від кількості тематичних блоків.

При виведенні тематичної оцінки, яка визначає рівень опанування учнями тієї чи іншої мовної теми (звуки і букви, частини мови, просте речення тощо), слід враховувати таке. Фронтальною формою перевірки результатів навчання з цього аспекту мовного курсу є контрольна робота з теми, яка складається із завдань тестового характеру. Оцінки за цю роботу виставляють у класному журналі з позначенням дати її виконання. Окрім того, здійснюється поточне оцінювання успіхів учня у засвоєнні мовного матеріалу і його результати враховуються у виведенні підсумкової оцінки за тему. Рекомендується враховувати при виставленні поточних оцінок і вміння учнів працювати самостійно з навчальним матеріалом, у парах і групах у взаємодії з однокласниками під час розв’язання навчальних проблем.

Наприклад, якщо за контрольну роботу з теми учень отримав 8 балів, а серед поточних оцінок переважають значно нижчі (або значно вищі) бали, то підсумкову тематичну оцінку знижують (підвищують) на 1–2 бали (залежно від різниці між показниками поточного оцінювання та результатами перевірної роботи).

Крім того, у класному журналі повинні бути колонки: «диктант» («списування»), «аудіювання», «діалог»*, «усний переказ»* та/чи «усний твір»*, «письмовий переказ» та/чи «письмовий твір», «читання вголос»*, «читання мовчки», «зошити». (Позначені зірочкою перевірні роботи у навчанні мов етнічних меншин, зважаючи на меншу кількість годин, здійснюються не раз на семестр, а раз на рік.)

За умови, коли учитель має можливість здійснити додаткову перевірку того чи іншого виду навчальної діяльності (наприклад, провести перевірку аудіювання не один раз, а двічі на рік, перевірку читання вголос у окремих учнів не один раз, а двічі), то для виведення підсумкової оцінки береться кращий показник з відповідного виду роботи.

Ведення зошитів оцінюється 12 балами щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботу.

Семестровий бал виставляють на основі тематичних оцінок за  кожну тему, та  оцінок за  обов’язкові контрольні роботи з різних видів мовленнєвої діяльності.

Річний бал виставляється на основі семестрових балів.

Перелік контрольних робіт для варіанта ІІ-Б.

 

Параметри

перевірки

Клас, семестр

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Мовні вміння

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

Аудіювання

1

1

1

1

1

Говоріння:

діалог

 

 

1*

 

 

1*

 

 

1*

 

 

1*

 

 

1*

усний переказ

1*

1*

усний твір

1*

1*

1*

Читання:

Вголос

 

 

1*

 

 

1*

 

 

1*

 

 

1*

 

 

1*

мовчки

1

1

1

Письмо:

списування

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

зорово-слуховий диктант

1

1

1

слуховий диктант

1

письмовий переказ

1

1

1

Загальна кількість показників, на основі яких виводиться загальний бал

 

3

7

3

7

3

9

3

9

3

9

 

* Види діяльності, перевірка яких здійснюється індивідуально протягом року; для них не виділяються окремі уроки.


Орієнтовна  схема

запису в журналі результатів оцінювання навчальних досягнень учнів

 (польська мова, 5 клас)

 

 

 (2 год. на тиждень. Орієнтовно 70 уроків)

І семестр

 

Польська мова                                      Облік навчальних досягнень учнів

(назва предмета)

з/п

Місяць і

 число

 

 

Прізвище

 та ім’я учня (учениці)

 

 

 

 

 

ЗОШИТИ

(щомісяця)

 

 

Оцінка за к.р. з теми у колонці з датою її виконання

(2 к.р. на семестр)

 

СПИСУВАННЯ

ТЕМАТИЧНА

(2 на семестр)

 

І СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНА

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.р. № 2 і списування проводимо на одному уроці. Виставляємо в 2 колонки – оцінка за тестові завдання в колонку з датою, а за списування – у колонку з надписом СПИСУВАННЯ.

ІІ семестр

Польська мова                                      Облік навчальних досягнень учнів

(назва предмета)

з/п

      Місяць і

 число

 

 

 

Прізвище

та ім’я учня (учениці)

ДІАЛОГ

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ

ЧИТАННЯ  ВГОЛОС

 

ЗОШИТИ

(ЩОМІСЯЦЯ)

Оцінка за к.р. з теми у колонці з датою її виконання

 

(2 к.р. на семестр)

СПИСУВАННЯ

 

ТЕМАТИЧНА

(2 на семестр)

АУДІЮВАННЯ

(в кінці семестру)

ІІ   СЕМЕСТР

СКОРИГОВАНА

РІЧНА

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.р. № 3 і списування проводимо на одному уроці. Виставляємо в 2 колонки – оцінка за тестові завдання в колонку з датою, а за списування – у колонку з надписом СПИСУВАННЯ.

К.р. № 4 і аудіювання проводимо на одному уроці. Виставляємо в 2 колонки – оцінка за тестові завдання в колонку з датою, а за аудіювання– у колонку з надписом АУДІЮВАННЯ (в кінці  ІІ семестру).

 

Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять

у класному журналі з польської мови*

(2 год. на тиждень)

 

Учитель_________________________________________________________

з/п

Дата

Зміст уроку

Завдання додому

1.

 

Контрольна робота № 1: тестові завдання за мовними темами

 

2.

 

Контрольна робота № 2: тестові завдання за мовними темами, списування тексту

 

3.

 

Контрольна робота № 3: тестові завдання за мовними темами, списування тексту

 

4.

 

Контрольна робота № 4: тестові завдання за мовними темами, аудіювання

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

 

* Сторінки журналу (зміст уроку) з польської мови заповнюється українською мовою незалежно від мови навчання в загальноосвітньому навчальному закладі.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразки

 контрольних робіт


Imię  

 

Nazwisko

 

Контрольна робота № 1

Варіант І

 

1. Провідміняй за особами дієслова.

Być - бути

Mieć – мати

l.p

l.p.

ja

ja

ty

ty

on

ona

ono

on

ona

ono

l.mn.

l.mn.

My

My

Wy

Wy

Oni

One

Oni

One

 

2.  Опиши свій будинок, вкажи адресу, кількість кімнат (3-5 речень).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Переклади на польську мову.

 

Я живу у будинку.

________________________________________________________________________________

 

У будинку є спальня, кухня, дитяча кімната, зал.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

В моїй кімнаті є стіл, крісло, шафа та ліжко.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

На стіні висить годинник, на столі лежить зошит.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imię  

 

Nazwisko

 

Контрольна робота № 1

Варіант ІІ

 

1. Провідміняй за особами дієслова.

Mieszkać - проживати

Mieć – мати

l.p

l.p.

ja

ja

ty

ty

on

ona

ono

on

ona

ono

l.mn.

l.mn.

My

My

Wy

Wy

Oni

One

Oni

One

 

2.  Опиши свою кімнату, вкажи адресу, що є в кімнаті (3-5 речень).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Переклади на польську мову.

Я живу у будинку.

________________________________________________________________________________

 

У мене є дитяча кімната.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

В моїй кімнаті є стіл, крісло, шафа та ліжко.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

На стіні висить картина, на підлозі лежить килим.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 


Imię  

 

Nazwisko

 

Контрольна робота № 2

Варіант І

 1.                Провідміняй за особами дієслова

Сzytać читати

Jeść – їсти

l.p

l.p.

ja

ja

ty

ty

on

ona

ono

on

ona

ono

l.mn.

l.mn.

My

My

Wy

Wy

Oni

One

Oni

One

 

2.  Розкажи про свою школу (3-5 речень).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Переклади на польську мову.

Я навчаюся у 5 класі.

________________________________________________________________________________

 

В школі є кабінети польської мови, української мови, їдальня.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

В пеналі є ручка, олівець, гумка, лінійка, кольорові олівці.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

На стіні висить годинник, на столі лежить зошит.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imię  

Nazwisko

 

Контрольна робота № 2

Варіант ІІ

 

 1.                Провідміняй за особами дієслова

Znać - знати

Umieć – вміти

l.p

l.p.

ja

ja

ty

ty

on

ona

ono

on

ona

ono

l.mn.

l.mn.

My

My

Wy

Wy

Oni

One

Oni

One

 

2.  Що ти вивчаєш у школі (3-5 речень).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Переклади на польську мову.

Я навчаюся у загальноосвітній школі І – ІІІ ступеня с. Забороль.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Мій клас на 2 поверсі.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

В моєму класі є дошка, шафи, парти.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

На стіні висить картина, на підлозі лежить килим.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Imię  

 

Nazwisko

 

Контрольна робота № 3

Варіант І

 

 1.                Провідміняй за особами дієслова

Wiedzieć - бачити

Rozumieć – розуміти

l.p

l.p.

ja

ja

ty

ty

on

ona

ono

on

ona

ono

l.mn.

l.mn.

My

My

Wy

Wy

Oni

One

Oni

One

 

2.  Розкажи про свою школу (3-5 речень).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Переклади на польську мову.

Я навчаюся у 5 класі.

________________________________________________________________________________

 

В школі є кабінети польської мови, української мови, їдальня.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

В пеналі є ручка, олівець, гумка, лінійка, кольорові олівці.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

На стіні висить годинник, на столі лежить зошит.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imię  

 

Nazwisko

 

Контрольна робота № 3

Варіант ІІ

 

 1.                Провідміняй за особами дієслова

Powtarzać - повторювати

Oglądać – оглядати

l.p

l.p.

ja

ja

ty

ty

on

ona

ono

on

ona

ono

l.mn.

l.mn.

My

My

Wy

Wy

Oni

One

Oni

One

 

2.  Що ти вивчаєш у школі (3-5 речень).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Переклади на польську мову.

Я навчаюся у загальноосвітній школі І – ІІІ ступеня с. Забороль.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Мій клас на 2 поверсі.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

В моєму класі є дошка, шафи, парти.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

На стіні висить картина, на підлозі лежить килим.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Imię  

 

Nazwisko

 

Контрольна робота № 4

Варіант І

 

 1.                Провідміняй за особами дієслова

Chcieć – хотіти

Móc – могти

l.p

l.p.

ja

ja

ty

ty

on

ona

ono

on

ona

ono

l.mn.

l.mn.

my

my

wy

wy

oni

one

oni

one

 

2.  Розкажи про свій улюблений вид спорту (3-5 речень).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Переклади на українську мову.

 Pójdę ma mecz piłki nożnej.

________________________________________________________________________________

 

W szkole jest  kółko turystyczne.  

________________________________________________________________________________

 

Ja lubię grać w gry komputerowe.  

________________________________________________________________________________

 

Nasza drużyna sportowa pojedzie na zawody.

________________________________________________________________________________

Imię  

 

Nazwisko

 

Контрольна робота № 4

Варіант ІІ

 

 1.                Провідміняй за особами дієслова

Pisać – писати

Gotować – готувати

l.p

l.p.

ja

ja

ty

ty

on

ona

ono

on

ona

ono

l.mn.

l.mn.

My

My

Wy

Wy

Oni

One

Oni

One

 

2.  Na jakie pozaszkolne zajęcia chodzisz i dlaczego? (3-5 речень).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Переклади на українську мову.

 

My lubimy chodzić po górach.

________________________________________________________________________________

 

Мój brat gra w tenisa.

________________________________________________________________________________

 

Вardzo chcę pojechać w góry na narty.

________________________________________________________________________________

 

Нalinka zdobyła złoty medal .

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca kontrolna nr 1

 

 1.               Wpisz brakujące litery. ( Dyktando)

a) Kapus...a, g...ra, m...ka, w...jek, pude...ko, t...lipan, ko...ut, kie...basa, ro...alik, ...del,de...;

b) ...arszawa, w...lkan, c...rka, ci...żarówka, szy...ki, ro...er, ceb...la, poci...g, r...cznik, ...abry, d...b. 

 

2.  Napisz  wyrazy w porządku alfabetycznym.

a) jaskółka, łopata, teatr, kanarek, sowa, deser, ryś, wyspa, arbuz, ciastko, żaba, gazeta, gil.

b) cukier,  pomidor, rakieta, tort, ćma, poziomki, ziemniaki, guzik, cyfra, paw, keks, malina, litera.

 

3.Daj odpowiedź na pytania.

a) Czy ty masz komputer?

Czy Ola  to jest dobra koleżanka ?

b) Czy Władysław ma ciekawą książkę?

Czy chłopcy są dzisiaj w szkole?

 

Praca kontrolna nr 2

 

1. Podziel rzeczowniki   ( wyrazy) według rodzajów.

a) mama, brat, kot, babcia, chustka, kucharka, mieszkanie, album, lustro, fortepian, chłopiec;

b) tata, siostra, pies, szorty, zabawka, dziadek, nauczycielka, krzesło,  uczeń, dziecko, ul.

 

2.Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

 1.                w/we:   poniedziałek, wtorek, czwartek

Jola przyjdzie do ciebie ................

...................................zaczyna się nowy tydzień.

Gdzie byłeś...................................

 1.               w/we: wtorek, piątek, sobotę

  Kasia ma lekcje muzyki..............................

Mama nie pracuje ....................................

...........................pójdziemy do kina.

 

Praca kontrolna nr 3

 

 1.               Podziel rzeczowniki na żywotne i nieżywotne.
 1.          dziewczynka, ptak, filiżanka,miód, uczeń, książka, ćwiczenie, dynia, kukułka, akrobata, zając;
 2.         pszczoła, dyrektor, las, morze, kucharka, ogórek, telefon, gruszka, drzewo, wilk, siostra.

 

2.Napisz rzeczowniki w liczbie mnogiej.

a)                                                                         b)

Patyk –                                                                 Szyszka - 

Rękawiczka –                                                       Ławeczka -

Chusteczka –                                                        Cukierek -

Liść –                                                                    Tablica -

Szkoła –                                                                Dom -

Zeszyt –                                                                Krzesło -

Piórnik -                                                                Podręcznik –

 

3.Wypisz z tekstu czasowniki. Utwórz od nich formę bezokolicznika.

a) Zbliża się jesień. Dni są krótsze. Kolorowe liście opadają z drzew. Na zimę drzewa tracą liście. Tylko świerk i sosna pięknie się zielenią.

b) W sadzie dzieci pomagają rodzicom. Zrywają jabłka i gruszki i kładą je do koszyków. Potem zaniosą zbiory do piwnicy. Zimą zjedzą smaczne owoce.

 

4. Uporządkuj zdania w odpowiedniej kolejności.

 a) Zbieraliśmy kolorowe liście. Na kartkach układaliśmy z nich bukiety. Wczoraj byliśmy na wycieczce. Najładniejsze liście przynieśliśmy do klasy. Powstały zupełnie niezwykłe obrazki. Potem przyklejaliśmy liście klejem.

b) Zjeżdżaliśmy na sankach.  Dzisiaj cała klasa na lekcji wychowania fizycznego poszła  na podwórko. Wczoraj padał śnieg. Dzieci lepiły bałwana i grały w śnieżki. Wszyscy mieli mokre rękawiczki. Na lekcji plastyki malowaliśmy pejzaż zimowy.

 

Praca kontrolna nr 4

 

1. Odmień przez przypadki rzeczowniki.

a) dach, zeszyt

b) komputer, świat

 

 1.               Proszę uzupełnić.

Mam na imię............................  Mam......................lat. Jestem....................  (jaki/jaka) i.................. (jaki/jaka). Mam (jakie) ............................włosy. Mam (jakie).......................oczy. Ja umiem..............................................(co robić).

 

3.Czasowniki w nawiasach zapisz w odpowiedniej formie.

a) Dzieci ( dbać) o zieleń w swoim najbliższym otoczeniu: w domu, w klasie, na podwórku. (Sadzić) roślinki i młode drzewka i ( pielęgnować) je. Nie powinny ( łamać) gałęzi ani   bezmyślnie ( zrywać) kwiatów. Dzieci (móc) też brać udział w Wielkim Sprzątaniu Świata.

b) Latem razem z rodzicami ( pojechać)  nad morze. Będziemy (chodzić) na spacery. Mój brat (chcieć) nauczyć się pływać. Ja (zbudować) zamek z piasku. Tata (obiecywać) złowić rekina ale ja mu nie (wierzyć). Mama (zrobić) sobie korale z bursztynu, który sama (znaleźć).

 

4.Uzupełnij wolne miejsca  podanymi rzeczownikami w odpowiednim przypadka:

 

a) głowa, kolega, koleżanka, praca, słowa,  przyjaciółka, ptaki, sarny

Trzeba ruszyć .......................  i pomóc........................... i ...................................,  którzy nie mogą sobie poradzić z ............................domową.

Nie wierzę jej miłym ........................,  przestała być już moją .................... .

Daję w zimie ..................... ziarno, a.............................siano.

 

b) chmury, wiatr,  dom, buda,  dzieci,  wróble, miska, deszcz, niebo

..................zasłoniły całe..................... Powiało zimnem.  Zerwał się.......................... 

....................uciekły do .......................... Tylko Azor szczekał przed .......................... Nie bał się ...........................  Przypatrywał się ................................. , które chciały jeść z jego...................

 

При підготовці до уроків корисними для вчителів будуть такі видання:

 

1. Біленька-Свистович Л. Я вивчаю польську мову / Л. Біленька-Свистович, М. Ярмолюк. – К. : АртЕк, 1998. – 304 с.

2. Конопка Б. З польською на ти / Б. Конопка. – Варшава : Фундація допомоги полякам на Сході, 1999. – 242 с.

3. Вуйцік Я. Польська мова / Я. Вуйцік, М. Вуйцік. – Варшава : Видавництва шкільні тв. педагогічні, 1996.

4. Метера Х. Полюби польську мову / Х. Метера.  – Люблін, 1995.

5. Шельц-Маяс М. Слова і словечка / М. Шельц-Маяс. – Краків, 2006. – 98 с.

6. Глущук О. М. Польська мова. Yęzyk polski: навч. посібн. для студ. економ. спец. вищих навч. закл. – 2-ге вид., доп. і перероб. / О. М. Глущук, І. В. Замула, К. В. Романчук , В. Л. Ваховська,   О. П. Войналович  ; за ред. Ф. Ф. Бутинця, М. Добії. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 248 с.

7. Малолєпша М. «Ура» польською 1 / М. Малолєпша, А. Шимкєвіч. – Краків, 2008.

8. Буркат А. «Ура» польською 2. / А. Буркат, А. Ясіньска. – Краків, 2008.

9. Буркат А., Малолєпша М., Шимкєвіч А. «Ура» польською 3/ А. Буркат, М. Малолєпша, А. Шимкєвіч.  – Краків, 2008.

10. Васейко Ю. С. Практичний курс польської мови : навч. посіб. : для студ. ВНЗ / Ю. С. Васейко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 194 с.

11. Cлюсар О. Польська мова : посібн. для студ.-міжнародників.  – Чернівці : Книги–ХХІ, 2007. – 136 c. 

12. Ковалєвска М. Що нас єднає / М. Ковалєвска, Є. Ковалєвскі. – Краків, 2008. – 173 с.

13. Кротовська Я. Практичний курс польської мови /  Я. Кротовська, Л. Кашкуревич, Г. Лєсная, Н. Селіванова. – АСТ, Восток-Запад, 2005. – 560 с.

14. Кухарчик Я. Починаю розмовляти польською мовою / Я. Кухарчик. – Лодзь : ВІНГ, 1999. – 214 с.

15. Кухарчик Я. Вже розмовляю польською мовою / Я. Кухарчик. – Лодзь: ВІНГ, 1999. – 214 с.

16. Серетни А.  А що це таке? : словник з ілюстраціями А. Пятковського / А. Серетни. – Краків : 2006. – 252.

17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.polskaszkola.org

18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.publikacje.edu.pl


Список використаних джерел

 

1. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», 2003 р.

2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь мови та літератури. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. (див. веб-сайт МОН Молодьспорту України).

3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2011 року  № 329.

4. Лист МОН України № 1/9-368 від 24 травня 2013 року «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі». www.mon.gov.ua.

5. Наказ МОН України № 1222 від 21.08.2013. (Додаток 2 до наказу МОН України  від 21.08.2013 № 1222). www.mon.gov.ua.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 139 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». www.mon.gov.ua.

7. Лист МОН молодьспорту України від 01.06.2012 року № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін». Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17–22, 2012 р.

8. Польська мова: для 5–9 класів (1-й рік навчання) загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (укладачі: Бугера Л. Д., Мацькович М. Р., Пришляк Л. А.).  www.mon.gov.ua. Також «Glos nauczyciela», бюлетеньСпілки вчителів-полоністів України. –  Дрогобич. –  № 1–12. – 2013.

9. Біленька-Свистович Л. В. Польська мова : підручн. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою (1-й рік навчання) / Л. В. Біленька-Свистович, Є. Ковалевський, М. О. Ярмолюк. – Чернівці : Букрек, 2013. – 224 с. : іл.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник навчально-методичних матеріалів

до уроків польської мови у 5 класі

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі:

 

Бондарук Л. М., Щерба Л. М.,

Станько-Присяжнюк А. С., Трубнікова О. В.,

1

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ляпкало Євгенія Геннадіїна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
8 лютого 2018
Переглядів
8856
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку