27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

10кл_2сем_Календ-анг_відеопосиланнями♫

Про матеріал
10 клас 2-й семестр. Календарно - тематичне планування з відеопосиланнями та змістовними лініями♫. Англійська мова.
Перегляд файлу

Form 10          1

Календарно-тематичне планування з англійської мови, 10 клас 2 семестр, 2 год. на тиждень за підручником

Карпюк О. English: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Тернопіль: Астон, 2018

    Дата

Тема уроку

Змістові лінії

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Передбачуване д\з

Екологічна безпека й сталий розвиток

Громадянська відпові-дальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість і фінансова грамотність

Лексика 

Граматика

Читання

Аудіювання.

Говоріння

Письмо

Тема 5: Наука та Технічний прогрес

30

 

/01

Сучасні засоби комунікації і технології.

Сучасні технології в нашому житті.

https://www.dataart.com.ua/news/10-ted-talks-pro-tekhnologiji-ta-shtuchnii-intelekt-angliiskoyu/

Аналіз

впливу науково-технічного прогресу на життя людини.

Обговорює важливість

сучасних засобів

комунікації та

комп’ютерних

технологій для

розв’язання

екологічних

проблем.

 

 

 

 

Дискутує довкола

питання впливу

сучасних засобів

комунікації та

компютерних

технологій на

здоров’я людини. Оцінює позитивні

та негативні

наслідки певних

винаходів для

здоров’я людини.

 

 

 

Демонструє

розуміння ролі

сучасних засобів

комунікації та

комп’ютерних

технологій у

розвитку

грошових

відносин.

an access,

an attachment,

a data, a device, hardware, input,

output, software,

a website, online,

to surf,

 

 

 an icon,

a device, to delete, an attachment,

a directory,  to click,  a blog,

a Wikipedia

to scroll  p/down,

to hack into,

to log off/out,

to back up,

to pick up emails,

to zoom in/out,

to print outto chat online, a web browser, to search out information,

to compress files, a service  provider,

to get connected,

a superhighway,

a link a website,

a hypertext,

a cyber café,

a hacker,

a network

 

 

Phra-

sal Verbs

ex.2,3,4,5

pp.112-114; ex.7,

p.116;

ex.1,2,3,

pp.117-118

PB

Article

pp.112-114

https://www.youtube.com/watch?v=v3p_KnYaGLk

 

 

PB

ex.1b,

p.112;

 

 

PB

ex.1a, p.112;

ex.6, p.116

 

Впр. 8,9 с. 117, вивчити слова

31

 

/01

Формування граматичних навичок. Фразові дієслова. https://grammarway.com/ua/phrasal-verbs

 

PB Grammar Links

ex.4,5,6,

pp. 118-120

 

 

PB

ex.8, p.121

 

Записати власні речення із новими словами.

32

 

Комп’ютер

не обладнання. http://poradu24.com/english/slovnik-anglijskix-kompyuternix-terminiv-na-rizni-temi.html

Розвиток навичок аудіювання.

 

 

PB ex.3,4, p.122

https://www.youtube.com/watch?v=_rYaIJnAZ5I&feature=emb_logo

 

 

PB

ex.1,2, pp.121-122

 

 

Впр. 5 с. 122; впр. 1б с. 123

33

/01

 Всесвітня мережа. Інтернет -кафе. Розвиток навичок говоріння.

 

 

 

PB ex.1a, p.123

 

https://www.youtube.com/watch?v=8jeLCQ62vFk

PB ex.1b, p.123;

ex.3, p. 124

PB ex.2,

p. 124;

 

Розповісти про користування інтернетом.

34

/01

Електронний лист. Стилі.

http://easy-english.com.ua/letter-in-english/

 

 

 

 

 

PB ex.2,

p. 125;

ex.4, p. 127; ex.5-6, pp.127-128

https://www.youtube.com/watch?v=jqwO2U9HSNk&feature=emb_logo

 

PB ex.1,

p. 125; ex.3, p.126

 

Впр. 7a, b, с. 129

35

/01

Вебресурси. Улюблені сайти. https://www.britishcouncil.org.ua/english/learn-online/websites

 

 

 

 

Активізація мов- ного і мовленє-вого мате-ріалу

PB ex.1,2a, p.130;

 

 

 

PB ex.4,5, pp.131-132

 

PB ex.2b,3,

pp. 130-131

 

PB ex.6, 7b,  pp. 132-133;

ex.8, p.134-135

36

/02

Написання електронного листа.

https://www.youtube.com/watch?v=hehE0scOXzw

 

 

 

 

 

 

PB ex.4,

p. 137

 

PB ex.3,

p.136

PB ex.7a, p.133

 

Повторити слова

37

/02

Розвиток навичок письма.

ТО1.

 

 

 

 

PB ex.1, p. 136

 

PB ex.3, p. 136

 

https://www.youtube.com/watch?v=2WrmQ2SHaxM&feature=emb_logo

 

 

Завдання вчителя.

 

ТЕМА 6: НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

38

/02

Природній

катаклізм як явище в природі. Розвиток навичок читання https://www.youtube.com/watch?v=yP-qql3q53I

/на укр. мові/

Усвідомлення причин-но-наслідкових зв’язків у взаємо-

дії людини і природи. Аргументація необхідності відповідального ставлення до довкілля.

 

 

 

 

 

 

Розуміння

впливу екологічних чинників на здоров’я людини.

 

 

 

 

 

Обґрунтування необхідності використання енергозбережуючих технологій

avalanche, a drought,  a typhoon, volcano,

an eruption,

a flood,  tsunami,

an earthquake,

a tornado,

a famine,

a disaster,

a hazard,

a heat wave,

hailstorms,

a blizzard

a hurricane,

a landslide,

a frequency,

a threat,  a cause,

a reason, resistant,

to respond,

to occur, to damage a sandstorm,

a tidal wave,

to affect,  reduce,

to destroy,

to occur,

an accident,

to threaten,

to provoke,

a catastrophe

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lj2nZVXiocY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PB ex. 1,2,3,

pp. 140-142

PB

Article

pp.140-142

 

 

 

Впр.4, с. 143; вивчити слова

39

/02

Види катаклізмів та можливість їх прогнозування https://www.youtube.com/watch?v=HaEmIakO7f4

 

PB ex.5,

pp. 144-145;

 

https://www.youtube.com/watch?v=V3qj5wDIvDg&t=3s+++https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwat

 

PB ex.6,

p. 146

 

PB ex.2,

p. 147

Впр1,3,

с. 146-147; вивчити слова

40

/02

Вплив на життя планети та наслідки  природних катаклізмів https://www.youtube.com/watch?v=XXSo7fcZIEY

Conditionals

(I, II)

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=taM40HtxTE8

/ українською/

PB ex. 3b, 4, p. 148

PB ex. 1,2,3a,

p.147

 

Скласти 12 речень; знати правило

41

/02

Правила безпеки під час землетрусу чи іншого лиха. Розвиток навичок аудіювання.

 

PB ex.4,

p. 149

 

PB ex. 2,3, 5a,b, p. 149

 

 

PB ex.1, p. 149

 

Розповісти про свої дії під час землетрусу.

42

/02

Пошуки причин і шляхів запобігання природнім стихійним лихам

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VmG33ce1ZIM

 

PB ex. 1,2,3,

pp. 150-151

 

Впр. 4 с. 151

43

/02

Етапи написання творчої роботи. Техніка генерації ідей. Написання замітки в газету

 

 

 

 

 

PB Writing Point

ex. 1a, 2,

pp. 152-153

 

The Chernobyl disaster

https://www.youtube.com/watch?v=clr4vtcyK6A

PB ex. 1b, 3, 4,

pp. 153-154

 

PB ex. 5,6,7,

p.154

 

Впр.1,2a,

с. 156

Впр3, 4a

с. 157-158

44

/02

Розвиток навичок письма.

ТО2.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gLZJlf5rHVs

What If Earth got Kicked Out of the Solar System?

ex. 5,6,7

pp.160-161

Завдання вчителя

Впр. 4 с. 158-159

ТЕМА 7: КУЛЬТУРА.    ЖИВОПИС.

45

/02

Розвиток живопису в Україні. Розвиток навичок читання.

Презентує та

Обґрунто

вує

мистецькі проекти

щодо збережен

ня

довкілля та

забезпечення

його сталого

розвитку.

 

 

Висловлен

ня власних почуттів та емо

цій, викликаних творами мис

тецтва.

 

 

 

 

 

Дискутує довкола

питання впливу

мистецтва на

емоційний стан

людини.

 

 

 

 

 

 

Співвідносить

можливість

відвідування

мистецьких

заходів із

власною

фінансовою

спроможністю.

an artist, an image,  fame, a genre, a masterpiece, a scene, a scenery, a tendency, a theme, to depict, to devote, to propagate, to represent, to inspire, to influence, to refer,  a master, a portrait, an icon, a fresco, distinguished, prominent, outstanding, brilliant, representative, pastoral, rural a landscape, a seascape,

a still-life, a battle scene, water colours, to capture, to portray, a trend, baroque, to reflect,

a sitter, folk,

abstraction, avant-garde, classicism, futurism, impressionism,

realism

an exhibition,

unique,

 

Past Perfect Tense

Past Perfect Continuous Tense

PB ex.4,5

pp. 166-169

 

 

PB Text

‘Artistic Traditions in Ukraine’pp.166-168

https://www.youtube.com/watch?v=YH6GVa4mJIM

 

PB x.1,2,3,  p. 166

 

 

 

Впр. 5-6 с. 169; вивчити слова.

46

/03

Відомі українські та англійські художники. Роль мистецтва в житті людини

 

 

ex.2

pp.171

 

 

 

 

PB

ex.7, p.170

PB ex.1, p.171

 

 

 

 

Впр. 3 с. 172; вивчити слова.

47

/03

Відвідування галерей, виставок та музеїв. Граматика.

Past Perfect Tense

Past Perfect Continuous Tense

PB Grammar Links,

ex. 1,2,4,

pp.173-175

https://www.youtube.com/watch?v=mo4WFuG-5lU

 

 

PB ex.3,5, pp.174-175

 

Впр. 6 с. 175; знати правила

48

/03

Розвиток навичок аудіювання.

 

 

 

 

 

PB

ex.5, p.176

 

PB ex.3,4,

p. 176

https://www.youtube.com/watch?v=Y8WVylHh7C8

PB

ex.1,2,

pp.175-176

 

 

Скласти діалог про відвідування виставки картин.

49

/03

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

 

 

 

 

 

PB ex.2, p.178

 

 

PB ex. 1, 3,  pp.178-180

https://www.youtube.com/watch?v=xbEsOKy4pLw

 

Впр. 4 с. 180

50

/03

Зв’язність і послідовність у творчому письмі

Структура есе. Критерії оцінювання творчого письма.

 

 

 

 

 

PB p.181

ex.2a,3, pp. 183-184;

ex. 5, 6a, p. 185

Сучасні українські художники

https://www.youtube.com/watch?v=4cwdOe8B70g

 

PB ex.1,

p.182;

ex.2b

p. 183; ex.4, p.184;

ex. 6b, c, d, p. 186

PB ex. 4,  p.190;

ex. 9,

p.193

Впр. 7, с. 187

51

/03

Розвиток навичок письма. Тематичне оцінювання.

ТО3.

 

 

 

 

Активізація

мовного  мовленнєвого матеріа

лу

PB ex.3, p.188;

ex.8, p. 191

 

Всесвітньо відомий сучасний український художник.

https://www.youtube.com/watch?v=yail7h4TYhA

/українською/

 

 

PB ex.1,2, p.188

 

Впр 5-7 с. 190

ТЕМА 8: Дозвілля і спорт.

52

/03

Спорт і дозвілля. Види спорту. Розвиток навичок читання.

Презентує та

обґрунтовує

власні проекти

щодо збереження

довкілля та

забезпечення

його сталого

розвитку.

Обговорення участі у клубах за інтересами.

 

 

 

 

Усвідомлення основних переваг здорового способу життя.

 

 

 

 

Співвідносить

власні культурні

потреби з

можливостями

сімейного

бюджету.

a cricket,  an injury,  jogging,

riding,  sailing,

a sport an event,

to kick, be in the open, to stay fit an achievement,

a coach,  contest,

a participant,

a referee,  to achieve,  to draw, , to determine, to attend a game, associated football, rugby

tobogganing,

a disgrace, an opposition, a pitch, a promotion, to oppose, to tackle, to get injured

https://www.youtube.com/watch?v=bByenhYiDe8

 

https://www.youtube.com/watch?v=sizWHV1CGGE

 

 

 

 

 

https://friendsclub.com.ua/leksika-na-angliyskom-na-temu-Sport

 

PB ex.1,3,4,

pp.198-200

 

https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk&t=8s

PB ex.2,

p. 198

 

PB ex.5,

p. 200

https://childdevelop.com.ua/worksheets/9139/

 

Впр. 6-7 с. 201

53

/04

Ставлення до занять спортом. Обладнання.

Expressing Future

Actions

(revision and com-

parison)

PB ex.6, p.201;

https://www.youtube.com/watch?v=9k6J6nsHc9E

PB ex.7,

p. 201;

ex.1,2,3,

p.202https://www.youtube.com/watch?v=QNqcH6O7HJ8

PB ex.4,

p. 202

 

Впр.5, с.203; вивчити слова

54

/04

Розвиток граматичних навичок Tense Revision: Past Tenses & Future Tenses

Tense Revision/ повторення

Past Tenses & Future Tenses

p. 203

https://www.youtube.com/watch?v=A5pxWb2WpK8

PB ex.1,2,4,  pp. 203-205;

 

 

PB ex.3, , pp. 204

 

Впр. 5-6 с. 205-206

55

/04

Спорт у Великобританії та США. Розвиток навичок аудіювання.

 

 

PB ex. 4, 5, p.207

 

PB ex. 2, 3,

p. 207;

ex.6, 8,

pp. 208-209

https://www.youtube.com/watch?v=8yCr0OwPO_U

PB ex.1, p. 207

 

Впр.7,

с. 208 Розповісти про нац. вид спорту в США чи Англії.

56

/04

Спортивні події. 

Враження від переглянутих змагань та виступів

 

 

 

 

 

 

 

PB ex.2,

p. 210

ex. 4a,  p. 211

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xyz8QLKt1r0

PB ex. 1,2,3, 4b,

pp. 209-212

 

Впр. 5 с. 212

57

/04

Порядок вираження власних вражень, думок, поглядів та висновків на письмі.

Написання есе «Спорт у житті людей»

 

 

 

 

 

 

Повтор. Грам p. 220

https://www.youtube.com/watch?v=3lI3R9_Z1HY

 

PB Writing Point

p. 212

ex.6, 7,

p.214

 

 

PB ex.1,2, pp.212-213;

ex. 4, p.214;

https://www.youtube.com/watch?v=qemBA7VOUIQ

PB ex.3, p. 213

PB ex.5,

p.214;

 

Впр.8,

с.215

58

/04

Розвиток навичок письма. Тематичне оцінювання.

ТО4.

Тест «Перевір себе»

 

 

 

 

 

Активізація мовного, мовленнєвого матеріалу

PB ex.1,2,5,

pp.216-217

 

https://www.youtube.com/watch?v=zdow47FQRfQ

PB ex.4,

pp. 216-217;

ex.5, 6, 7, 8 p.217

PB ex.3,

p. 216

https://www.youtube.com/watch?v=YCbJNmS4PKk

Впр. 8 с. 219

https://www.youtube.com/watch?v=W83aakAyyl0

ТЕМА 9: Державний устрій.

59

/04

Державний устрій України.

http://schoollib.com.ua/english_lang/1/3.html

Висловлення власної громадянської позиції щодо соціальних викликів.

Усвідомлення ролі України як незалежної держави у світі

 

Демонструє

розуміння

важливості

благодійної

діяльності.

an anthem,

awareness,

a court,

disarmament,

a division, a law,

an official, a self-determination,

a sovereignty,

a vote, to declare,

to elect,  to proceed, to proclaim, executive, judicial, legislative,

long-cherished,

supreme, a policy, politics, to join, to unite,

a democracy, a republic,

a constitution, totalitarian, oppressive, to govern,

to run, a senator,

a politician,  the administration, a ruler, a president,

a prime minister,

a queen, a corruption, corrupt, to corrupt,  flourish, flourishing,

to reveal, a revelation,

to restrict, a restriction,

to unite, united,

to inherit, an inheritance

 

 

 

 

Повторення матеріалу.

 

PB ex.2, pp.224-226; ex.4 pp.227

 

PB Article

‘The

State of Ukraine’

p.224

 

PB ex.1, p.224;

PB ex.3,

p. 227

 

 

Впр. 5-6 с. 228; вивчити слова

Повторити: 

https://www.youtube.com/watch?v=2z_WQ2hkUXI

60

/04

Політична система в англомовних країнах.

 

 

PB ex.7a, 8, p. 229;

ex.2,  p. 232;

 

Політична система Англії

http://www.learnenglishbest.com/topic-political-system-of-great-britain.html

PB ex.9, p.231;

ex.4b

p. 234

 

 

Впр. 3-4 с. 233-234

61

/04

Формування граматичних навичок.

Past Forms.

Mixed tenses.

https://www.youtube.com/watch?v=f98HtyjcWxE

PB ex.1, 2, pp. 234-235; ex.5, 6 pp.236-237

 

Повторення матеріалу.

 

The 26th of April – The Chernobyl disaster Day

https://www.youtube.com/watch?v=Bnkgw4JnoYI

 

PB ex.3,4, pp. 235-236

 

Скласти 12 речень.

62

/05

Формування навичок аудіювання з теми.

 

 

 

 

 

 

Past Forms.

Mixed tenses.

Повторення мате-ріалу.

PB ex.1,

p. 238;

 

PB ex. 2,3, pp. 239-240

Цікаво!

https://www.youtube.com/watch?v=NkH5HQQlw50

PB ex.1, p.238;

ex.3b, p.240;

ex.5b, p.242

ex.6, p.242

 

 

Впр 4, с.241; вивчити слова

63

/05

Розвиток навичок мовлення з теми.

 

 

 

 

Повторення Passive / active 

voice:

 

PB ex.2a,

p. 243

 

Зберегти природні ресурси України

https://ukrainian.voanews.com/a/sim-porad-yaki-dopomozhut-zberegty-dovkillia-ta-sche-zekonomyty/4618831.html

PB ex. 1,

p. 243;

ex.2b,

p. 243

 

 

Впр. 3 с. 243-244; вивчити слова

Read:

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20180823-ornament-muzyka-ta-smachna-kuhnya-vsesvitno-vidomi-symvoly-ukrayiny/

64

/05

Навчання письма. Summary.

 

 

 

 

 

PB ex.1,

p. 245;

ex. 4,

p. 247

Символіка та свят України.

https://www.youtube.com/watch?v=NAfX3NjGulA

PB ex.2,

p. 246

Повторення матеріалу.

 

PB ex.3,

p. 247;

 

Впр. 5, p. 246

65

/05

Розвиток навичок письма.

ТО5.

 

 

 

 

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

PB ex.2, p. 248; ex.4a,

p. 250

 

Політичний устрій України https://www.youtube.com/watch?v=Pu8tL3ptXRM

Повторення матеріалу.

PB

ex.3,

p. 249;

 

PB 

ex.1,

p. 248

 

Впр. .4b,

с. 251. Підготуватись до контролю письма.

Повторення матеріалу

 

66

/05

Контроль навичок письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання вчителя за 2 варіантами

Підготуватись до контролю аудіювання.

67

/05

Контроль навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

Завдання вчителя за 2 варіантами

 

 

Підготуватись до контролю читання.

68

/05

Контроль навичок читання

 

 

 

 

 

 

Завдання вчителя за 2 варіан-тами

 

 

 

Підготуватись до контролю говоріння.

69

/05

Контроль навичок говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання вчителя за 2 варіантами

 

Впр. 1-2 с. 252

70

/05

Підсумковий урок.

 

 

 

 

 

 

Завдання вчителя.

 

Завдання вчителя.

Завдання вчителя.

Повторенити матеріал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Дата

Тема уроку

Змістові лінії

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Передбачуване д\з

Екологічна безпека й сталий розвиток

Громадянська відпові-дальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість і фінансова грамотність

Лексика 

Граматика

Читання

Аудіювання.

Говоріння

Письмо

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Fischenko Yevgeniia
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Liudmila
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Kolmakova Iryna Anatoliivna
  Щиро дякую за вашу роботу.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Дашівець Світлана Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додав(-ла)
Sokolova Larysa Dmytrivna
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
27 січня
Переглядів
1096
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку