20 липня о 18:00Вебінар: Як вчителю зберегти своє здоров'я в умовах сучасного буремного життя

Аналіз уроку англійської мови

Про матеріал
Аналіз уроку англійської мови, проведеного за темою "Travelling" зміст, мета, етапи
Перегляд файлу

                     Аналіз уроку англійської мови,

     проведений вчителем Загальноосвітньої школи І-ІІ ст. № 4 у 6 класі

                    Шамановою Анною Василівною

     Проаналізувала урок: студентка 4 курсу 4 – А групи

          ННІ гуманітарної освіти

 Мінтус Анна Михайлівна

1. Загальні відомості про урок, його тип, структуру і зміст.

Тема: "Travelling"

Мета: розширити знання учнів про подорожі; ознайомити з новими лексичними одиницями; закріпити ці знання у ході виконання практичних завдань; розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію учнів; формувати здатність порівнювати мовні явища рідної та іноземної мов; розвивати здатність мовного самоконтролю; розвивати уяву учнів в умовах роботи в парах; удосконалювати техніку читання; формувати всебічно розвинену особистість; виховувати інтерес до вивчення теми та до іншомовного середовища; виховувати потребу розширювати свій кругозір; формувати мотивацію до вивчення іноземної мови.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: роздатковий матеріал, ілюстративний матеріал, презентація "Welcome to London", відеофрагмент "London".

Підготовленість класу до уроку: учні заздалегідь підготувалися до уроку. Дошка була витертою, зроблене вологе прибирання класу, приміщення провітрене. Учитель також до початку уроку оформила дошку, записавши на ній дату проведення уроку, класну роботу і скоромовку на повторення звука [k].

Структура та зміст уроку

       Урок складається із традиційних трьох етапів: початок, основна частина та заключна частина.

       На початковому етапі вчитель провела організаційний момент: привіталась, запитала кількість відсутніх на уроці учнів, спитала у них якою є погода цього дня. Учні розучили нову скоромовку " Can you can a can as a canner can can a can?", тренуючи вимову звука [k]. Даний вид роботи сприяв активізації навички говоріння.

Анна Василівна намагалась активізувати діяльність учнів за допомогою такого завдання: вона говорила країну, а учні повинні були сказати столицю. Після цього вчитель поговорила з учнями про їхні майбутні весняні канікули. На дошці вчитель написала вираз “I am going to” і діти повинні були відповідати, які місця вони збираються відвідати на канікулах за допомогою цього звороту  (I am going to visit Kyiv on spring holidays; I am going to visit Sumy on spring holidays; I am going to visit any places on spring holidays; I am going to play computer; I am going to visit town library тощо).

Мова вчителя була правильною, відповідала усім нормам методики. Також Анна Василівна слідкувала і за правильністю мовлення учнів, виправляла помилки, які здебільшого траплялись у вживанні виразу “I am going to” (діти забували ставити дієслово після частки to). Зверталась увага на зв'язне висловлення думок учнів, побудову повних речень.

Таким чином вчитель налаштувала учнів на засвоєння нового навчального матеріалу, ввівши їх у іншомовну атмосферу, за допомогою фонетичної та мовленнєвої зарядок.

На цьому етапі була задіяна мислительна діяльність учнів. Дані види роботи відповідали віковим та індивідуальним особливостям учнів, які були достатньо активними під час виконання завдань, поставлених вчителем.

Основна частина уроку передбачала повторення вивченого матеріалу з теми "Подорож". Перед учнями були поставлені основні завдання до вивчення теми, після чого вони виконували вправу 1 на ст. 106 у підручнику О. Карп`юк. Завдання було у вигляді вікторини: питання та варіанти відповідей (What waterfalls is the highest in the world? Which continent is the largest in the world? Which ocean is the deepest in the world? How many continents are there in the world? тощо). Учні були поділені на дві команди і по черзі відповідали на питання. Якщо одна команда не могла відповісти, право відповіді переходило до другої. За кожну правильну відповідь надавався один бал. Учитель підтримувала активність всього класу, даючи змогу відповісти майже всім учням. Також учитель паралельно використовувала елементи бесіди, які включали висловлення власної точки зору учнів щодо певних цікавих місць, які вони б хотіли відвідати. Завдання були різними за складністю, що вказувало на диференційований підхід до організації практичного застосування знань. Використання різних видів діяльності дало змогу активізувати роботу та активність учнів, а також підтримувати дисципліну у класі (поставити запитання, висловити свою думку тощо). Переважну кількість часу говорили учні. Мовлення вчителя займало близько 10%, як того потребують вимоги програми. Учні 6 класу оперували лексичним та граматичним матеріалом на рівні зв’язного висловлювання. Вони проявили досить стійкі уміння і навички під час оперування лексичними одиницями, та деякими граматичними структурами в різних ситуаціях усного спілкування та читання.

        Після цього відбувся захист проектів на тему “Interesting places”. Савіженко Олексій та Ніколаєнко Крістіна презентували свої доклади про визначні місця Лондону. Була подана цікава інформація з ілюстраціями та описами. Презентація, попередньо створена учнями класу, надала доповіді експресивності. Анна Василівна допомагала учням з відповідями. Нову лексику пояснювала усьому класу, використовуючи розповідь-пояснення та приклади, щоб учні самостійно могли зрозуміти значення тієї чи іншої лексичної одиниці.

На даному етапі уроку була присутня робота з роздатковим матеріалом (практичний метод організації та здійснення навчальної діяльності), учні складали власні діалоги в опорі на схему, після чого інсценували їх перед рештою класу.

На заключному етапі Анна Василівна підвела підсумки уроку, виставила оцінки найактивнішим учасникам, які працювали протягом усього заняття з власними коментарями.  Після цього було оголошено записане на дошці домашнє завдання (впр.4, стор.104; повторити Past Indefinite та Present Perfect). Учитель на прикладі декількох речень пояснила виконання вправи, яку необхідно виконати вдома.

Типовими недоліками в мовній підготовці школярів є недосконала вимова, відсутність фонематичного слуху та недостатнє усвідомлення граматичних структур.

У ході уроку було застосовано різні методи: бесіда, розповідь-пояснення, вправи продуктивного та репродуктивного типу та інші. Вони ефективно діяли під час заняття: сприяли збільшенню активності учнів, їхнім старанням і бажанню досягнути значні результати у розумінні основного змісту матеріалу.

Дисципліна під час уроку була витриманою. Одразу було видно, що вчитель вміє володіти класом, що допомогло їй у проведенні уроку і спрямуванні уваги учнів у правильному напрямку. Вчитель використав індивідуальний підхід до кожного учня, різнорівневі завдання для учнів, які добре встигають і для невстигаючих учнів.

      Даний урок був проведений на високому методичному рівні. Цілі уроку були досягненні, методи та прийоми, які сприяли активності учнів, кращому засвоєнню навчального матеріалу, використані ефективно, кожний етап уроку логічно зв’язаний між собою, був зв'язок з попередньою темою.

Загальна оцінка уроку  – "відмінно".