Аналіз уроку Географії 9 клас

Про матеріал
Дата проведенння Клас Предмет Кількість учнів Відсоток присутніх учнів за списком присутніх 26.11.2018 9 Географія 7 7 100 % Тема уроку: Сільське господарство України Землезабезпеченість. Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства. Розвиток кормової бази тваринництва. Мета уроку: Знаннєвий компонент: ознайомити учнів з особливостями структури сільськогосподарських земель України, географією основних виробництв рослинництва Діяльнісний компонент:удосконалити навички роботи з картами, визначати місце України на світових ринках сільськогосподарської продукції; розвивати в учнів уміння аналізувати статистичні дані, дані діаграм, працювати з картою; Ціннісний компонент: виховувати почуття господарського ставлення до землі, екологічну грамотність. Основні поняття: структура сільськогосподарських угідь, географія рослинництва. Обладнання й матеріали: підручник географії, «Фізична карта України», атлас. Тип уроку: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК Мета відвідування: Вивчення стану викладання предмета. Форми роботи вчителя над розвитком умінь і навичок учнів щодо інтелектуальної роботи.
Перегляд файлу

 

Аналіз уроку

Вчитель:  Максимюк А.К.

 

І. Загальні відомості про урок

 

Дата проведенння

    Клас

   Предмет

Кількість учнів

Відсоток     присутніх учнів

     за списком

   присутніх

  26.11.2018

9

Географія

7

7

100  %

Тема уроку:

Сільське господарство України Землезабезпеченість.

Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства. Розвиток кормової бази тваринництва.

Мета уроку:

 Знаннєвий компонент: ознайомити учнів з  особливостями структури сільськогосподарських земель України, географією основних виробництв рослинництва

Діяльнісний компонент:удосконалити навички роботи з картами, визначати  місце України на світових ринках сільськогосподарської продукції; розвивати в  учнів уміння аналізувати статистичні дані, дані діаграм, працювати з  картою;

Ціннісний компонент: виховувати почуття господарського ставлення до землі, екологічну грамотність.

  Основні поняття:

 структура сільськогосподарських угідь, географія рослинництва.

Обладнання й  матеріали:

підручник географії, «Фізична карта України», атлас.

Тип уроку:

  ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Мета відвідування:

Вивчення стану викладання предмета.

Форми роботи вчителя над розвитком умінь і навичок учнів щодо інтелектуальної роботи.

 

ІІ. Спостереження за ходом уроку.

Етапи уроку

Примітка

1. Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

 

2.  Актуалізація опорних знань

  Фронтальна бесіда за питаннями.

3. Мотивація навчальної діяльності

 

Повідомлення теми уроку.

Формулювання разом з учнями мети й завдань уроку.

 

Землеробські традиції, що виникли на території України, — одні із найдавніших на Землі. Найкращі світові ресурси чорноземів зосереджені в нашій державі. Знання про розвиток рослинництва від найдавніших часів і про його сьогоднішній стан є важливими, оскільки Україна і надалі залишається світовим лідером у виробництві зернових та окремих технічних культур.

 4.   ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

  1. Сільське господарство України. Опрацювати текст підручника   Ознайомитися із часткою сільського господарства у ВВП України, співвідношенням рослинництва й тваринництва, порівняти ці дані із даними високорозвинених країн.

2. Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Опрацювати діаграму (с. 45, §11). Зробити висновки.

 3. Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства. Робота в групах. На основі роботи з картами скласти характеристику особливостей вегетації культурних рослин, стану ґрунтів, потреб у кількості поживних речовин та їх поширення відповідно до кліматичних умов.

5.  ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ

 

Опрацювання запитань рубрики

 «Закріплюємо знання» (с. 48, §11).

 

6. Підведення підсумків уроку

 Д\З.

1) Опрацювати матеріал підручника (§12).

2) Користуючись додатковою літературою або джерелами мережі Інтернет, напишіть стисле повідомлення про ріпак або сою: осередки їх походження, райони вирощування в Україні, господарське використання.

ІІІ.ВИСНОВКИ:

 

Питання

Ні

Частково

Так

1

Готовність учнів до сприйняття матеріалу уроку.

 

 

+

2

Оптимальність змісту інформації (глибина, логічність, дохідливість).

 

 

+

3

Науковий рівень викладання, вибір найбільш ефективних методів і форм роботи.

 

 

+

4

Обладнання уроку (демонстрування натуральних об'єктів, проведення дослідів).

 

 

+

5

Комплексне пізнання учнями природи і суспільства.

 

 

+

6

Реалізація пізнавальних можливостей матеріалу.

 

 

+

7

Залучення учнів до самостійного пошуку знань.

 

 

+

8

Знайомство з новим матеріалом у порівняльному плані.

 

 

+

9

Використання матеріалу місцевої природи.

 

 

+

10

Ознайомлення з природоохоронною роботою.

 

 

+

11

Уміння спостерігати за змінами в природі, вести календар природи.

 

 

+

12

Сформованість навичок самостійної роботи учнів.

 

+

 

13

Характер і обсяг домашнього завдання, готовність учнів до його виконання.

 

 

+

14

Відповідність рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам.

 

+

 

15

Формування загально навчальних умінь і навичок.

 

+

 

16

Відповідність структури уроку його типу та меті.

 

 

+

17

Раціональність розподілу й використання навчального часу.

 

 

+

18

Педагогічно виправлений контроль та облік знань, умінь і навичок. Об'єктивність оцінювання.

 

 

+

 

Оцінки:

Андрійчук С. – 4;

Гуцул Т. – 10;

Данилюк Б. – 6;

Попіль В. – 8;

Романюк Д. – 7;

Романюк С. -7;

Теслицька І. – 9;

 

       Урок проведено на високому методичному рівні.

Учні мали можливість:

  • Сформувати та розвинути вміння порівнювати.

• Сформувати та розвинути вміння аналізувати.

• Сформувати та розвинути вміння здійснювати синтез.

• Сформувати та розвинути вміння здійснювати узагальнення, класифікацію, абстрагування.

• Сформувати та розвинути вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

• Сформувати та розвинути вміння здійснювати перенесення дій з однієї галузі знань на іншу.

• Сформувати та розвинути вміння здійснювати прогнозування та планування своїх дій.

• Виробити вміння виокремлювати головне у прочитаному.

• Виробити вміння складати план прочитаного.

• Розвивати спостережливість.

• Розвивати культуру усного та писемного мовлення.

• Виробити вміння застосовувати індуктивний метод пізнання дійсності.

• Сформувати вміння застосовувати дедуктивний метод пізнання дійсності.

• Виробити вміння логічного мислення.

• Виробити вміння діалектичного мислення.

• Розвивати спеціальні здібності (інтелектуальні ).

• Розвинути образну та смислову пам'ять.

 

ІУ. ПРОПОЗИЦІЇ:

 

  1. Продовжити роботу з учнями над розвитком умінь і навичок учнів щодо інтелектуальної роботи.
  2.  Продовжити формування системи уявлень і понять про тіла і явища природи та взаємозв'язки й залежності між ними; предметних умінь на основі засвоєних природознавчих знань; умінь застосовувати спеціальні методи пізнання природи (спостереження, дослід, практична робота).

 

 

Ознайомлена:                           А.К. Максимюк

 

 

26.11.2018р.

 

doc
Додано
3 квітня 2019
Переглядів
1495
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку