19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Тест для ДПА з географії

Про матеріал
Тестові завдання для Державної підсумкової атестації з географії складено відповідно до Додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 №1/9-196 " Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році"
Перегляд файлу

Варіант 3

І Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

  1.               Який числовий масштаб карти, на якій в 1см відображено 2,5 км:

А 1 : 25 000    Б  1 :  250 000

В 1 :  2500 000   Г  1:  25 000 000

2. В якому рядку всі наведені гірські породи відносяться до магматичних?

А базальт, граніт , обсидіан, туф    

Б мармур, кварцит, гнейс, кристалічний сланець

В пісковик, сланець, пісок, щебінь   

Г ракушняк, крейда, кам՚яна сіль, вапняк.

3. Постійні вітри, що дують з тропіків в сторону помірних широт

А пасати    Б західні вітри

В мусони     Г бриз

4. Поширення на значній території Євразії багаторічної мерзлоти спричинене

А наявністю покривних льодовиків через низьке положення снігової лінії.

Б великою кількістю опадів при низьких температурах.

В малою кількістю опадів, низькими зимовими температурами і коротким літом.

Г руйнуванням озонового шару.

5. У якій проекції виконано наведену карту

 А циліндричній прямій

Б циліндричній поперечній

В азимутальній

Г конічній

6. Історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства і поширення міського способу життя, це

А урбанізація    Б субурбанізація 

В агломерація   Г мегалополіс

 

7. На власній сировині базується галузь кольорової металургії України

А виплавка титану і феронікелю.

Б виплавка алюмінію.

В виплавка міді.

Г виплавка цинку і свинцю.

 

8. Використовують невичерпні джерела енергії, але залежать від кліматичних умов та сезонів року, електростанції

А атомні      Б гідравлічні

В теплові      Г альтернативні

 

ІІ Завдання на встановлення відповідності

9. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями

 

А Річковий басейн

  1.               Місце впадіння річки в море або в головну річку

Б Річкова система

  1.               Частина річкової долини, що періодично затоплюється водою під час повені

В Вододіл

  1.               Територія, з якої вода збирається в дану річкову систему

Г Заплава

  1.               Границя між двома річковими системами

 

Д Гирло

 

 

10. Встановіть відповідність між географічними відкриттями та датами, коли вони здійснені.

А Відкриття Америки Х. Колумбом

1 1768—1771 рр.

Б Перша кругосвітня подорож Ф. Магеллана

2 1492 р.

В Перша експедиція Джеймса Кука

3 1820 р.

Г Відкриття Антарктиди

4 1519-1521 рр.

Д Подорож Марко Поло в Індію і Китай

 

11. Встановіть відповідність між поняттями, пов՚язаними з міграціями населення, та їх визначеннями

 

А еміграція  

1. в’їзд до країни

Б імміграція 

2. повернення до країни попереднього проживання

В реіміграція 

3. виїзд людей за межі країни свого проживання

Г. діаспора  

4. розселення людей за межами своєї батьківщини

Д сальдо міграції

 

 

12. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями

А Планова економіка

1 сукупність всіх видів економічної діяльності людей, а також регулювання економічної діяльності

 

Б Класична ринкова економіка

2 тип економічної системи, за якої роль основного регулятора економічних відносин виконує ринок

 

В Традиційна економіка

3 тип економічної системи, що організована на основі ринкової  саморегуляції, з державним регулюванням соціальної сфери

 

Г Перехідна економіка

4 тип економічної системи, за якої економічні ресурси  перебувають у державній власності, координація економічної діяльності здійснюється за рахунок центрального керування

 

Д Економічна система

 

 

ІІІ Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей із семи

13. Виберіть правильні твердження, що стосуються елементів погоди і клімату.

 

1. На нагрівання земної поверхні впливає кут нахилу сонячних променів.

2. Спочатку нагрівається повітря, а від нього земна поверхня.

3. Полюси по півроку не освітлюються сонячними променями.

4. Океанічні течії не впливають на клімат.

5. На екваторі переважають повітряні маси з високим тиском.

6. Вітер – це переміщення повітря з областей з низьким тиском в області з високим  тиском.

7. Характер підстильної поверхні впливає на клімат.

14. Виберіть правильні твердження, що стосуються рельєфу та  геологічної будови Землі.

 

1. Система Гімалаїв утворена в мезозойську епоху складчастості.

2. Щит – ділянка платформи, де кристалічний фундамент виступає на земну поверхню.

3. Рівнини-це ділянки земної поверхні з відносними висотами менше 500 метрів

4. Великі рівнини приурочені до платформ, а гори до областей складчастості.

5. Родовища нафти і природного газу знаходяться в прогинах платформ.

6. В межах Тихоокеанського кільця знаходиться 80 % діючих вулканів.

7. Африкансько-Аравійська платформа відноситься до молодих платформ.

 

15. Правильні твердження стосовно політичної карти світу.

1. Новітній період формування політичної карти світу, що характеризується розпадом колоніальних імперій та утворенням незалежних держав, тривав з 1939 року до середини 50-х років ХХ століття.

2. За адміністративно-територіальним устроєм країни поділяються на республіки і монархії.

3. Україна – унітарна республіка.

4. Форма правління, за якої Президент обирається шляхом усенародного голосування, але уряд підзвітний, в основному парламенту – це парламентсько-президентська республіка.

5. Держава-це політична організація суспільства з певною формою правління, яка визначає господарство та певні політичні структури.

6. Монархії поділяються на конституційні і неконституційні.

7. Держава, що має у своєму складі адміністративно-територіальні частини, що мають певну законодавчу самостійність, є республікою.

 


16. Правильні твердження стосовно сільського господарства України і світу.

1. Вид сільського господарства, при якому господарі або орендарі виробляють продукцію, більшу частину якої самі споживають, називається товарним.

2. У структурі земельного фонду України переважає рілля.

3. Етнічні та релігійні особливості країн не впливають на спеціалізацію сільського господарства.

4. Вирощування озимого жита, вівсу, гречки, льону є галузями спеціалізації Полісся.

5. Сільськогосподарські угіддя в Україні становлять 30 %  від загальної площі держави.

6. Землезабезпеченість – це відношення площі земель до кількості населення.

7. Дрібнотоварне сільське господарство характерне для США, Канади, Австралії .

 

IV Географічні задачі, що потребують розв՚язку.

17. За даними таблиці визначити середньорічну температуру та амплітуду температур.

січень

лютий

березень

квітень

трав.

червень

липень

серпе.

верес.

жовт.

листоп.

груд.

-8

-6

+3

+14

+17

+20

+22

+21

+16

+8

+1

-5

 

18. Знайти природний приріст населення України за 2018 рік, якщо станом на 1 січня 2018 року чисельність населення була 42 386 400 чол., а на 1 січня 2019 року стала 42 153 200 осіб.

 

V Завдання відкритого типу.

19. Які природні чинники впливають на розвиток сільського господарства України? Дайте оцінку агрокліматичним ресурсам України.

 

20. Охарактеризуйте структуру машинобудування. Поясніть розміщення її основних галузей та провідних підприємств України.

 

VI Практичне завдання.

21. Нанесіть на контурну карту світу основні басейни нафти та природного газу.

doc
Додано
11 квітня
Переглядів
394
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку