Appearance. ( з використанням методики «Whole Brain Teaching»)

Про матеріал
Цілі: Практична: повторити та активізувати ЛО по темі. Розвиток монологічного мовлення. Розвиваюча: активізувати мислення, розвивати творчий характер у дітей. Освітня: розширяти знання учнів та творчі їх здібності. Виховна: виховувати інтерес до вивчення англійської мови.
Перегляд файлу

 

Тема: Appearance. Unit 4. Lesson 1.

( з використанням  методики «Whole Brain Teaching»)

 

Цілі:

Практична: актуалізація вживання лексики з теми.

Розвиваюча: активізувати мислення, розвивати творчий характер у дітей, слухову память.

Освітня: розширити знання учнів з теми.

Виховна: виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань.

Обладнання:

              -додатковий матеріал;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи уроку

Річові дії вчителя

Річові дії учнів

I. Початок уроку

 • Morning nice to meet you.
 • How are you?
 • I am fine, thank you.
 • Nice to meet you.
 • I am fine (so-so), thank you. And how are you?

1.Attention

 • Class!
 • Class-class!
 • Classity-class!
 • Yes!
 • Yes-yes!
 • Yesity-yes!

2.The Organizer: Classroom Rules

 • Rule 1- Follow directions quickly. (Gesture: raise one finger then swim your hand rapidly through the air)
 • Rule 2- Raise your hand for permission to speak (Gesture: raise two fingers then make a talking motion with your hand)
 • Rule 3- Raise your hand for permission to leave your seat (Gesture: raise three fingers then walk two fingers through the air)
 • Rule 4-Make smart choices (Gesture: raise four fingers then tap your temple three times with one finger)
 • Rule 5- Keep your dear teacher happy (Gesture: raise five fingers then use both hands framing your mouth and make a smiley face)

(Учні повторюють правила, імітуючи інтонацію, жести вчителя)

3.Відпрацьовування правил

Rule 1

(Учні повторюють правило 1, імітуючи жести та інтонацію. Таким чином повторюються всі правила)

4.The Whole Brain Activation: Teach-OK

 • Class! (Декілька хлопків)
 • Teach (Вчитель ходить між рядами, перевіряючи роботу учнів! Час від часу каже: «Use gestures, please!»
 • Yes (клас імітує хлопки)
 • OK (протягом 30 секунд-1 хвилини учні навчають один одного правилам, використовуючи жести та інтонацію)

5.The Motivator: The score-board

(На дошці знаходиться табло «Smiley-Frowny»)

Student Independents Teachers

(Після виконання завдання вчитель показує на табло і оцінює позитивно роботу учнів-Smiley-point)

(Якщо учитель вважає, що не всі учні були включені у роботу, то оцінює з-Flowny-point)

Учні реагують на Smiley-point, плескають у долоні і кричать: Oh, yes!

(Учні реагують на Frowny-point- піднімають плечі та різко опускають їх, стонучи: Oh, no!)

6.Повідомлення теми урока

Now, I propose at first repeat the ABC

Today I got a strange letter. And I don’t know how to guess it. Help me.

1,16,16,5,1,18,1,14,3,5

 

 

 

 

 

 

Ok, this word is «Appearance» and it is the topic of our lesson.

(Учні повторюють абетку)

(На дошці записана абетка і під кожною літерою записана цифра.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a b c d e f  g h  I   j    k   l

13 14 15 16 17 18 19 20

m   n   o    p   q   r    s    t

21 22 23 24 25 26

U    v   w   x    y    z

(Учні записують літеру під кожною цифрою)

II. Основна частина уроку:

1.Річова зарядка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Читання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Контроль розуміння тексту

 

 

 

 

III. Фізкультхвилинка

 

 

 

 

 

 

 

IV. Закріплення матеріалу уроку

 

 

 

 

1.Аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Підготовка до розповіді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Розвиток мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Заключна частина уроку

1.Підсумок «Smiley-Frowny»

 

 

 

 

 

 

2.Пояснення домашнього завдання

 

 • Class!
 • Class-class!
 • Classity-class!
 • Mirror! (Вчитель піднімає роки вгору)

 

(Вчитель відпрацьовує лексику уроку, використовуючи вірші-асоціації:

Красивое лицо у Джеймс-

Лицо мы называем face

Соринка в глаз попала- «ай»

Глаз по-английски еуе

Буква N задаст вопрос:

Nose по-английски- «нос»?

К моей губе пушок прилип

Губу мы называем lip

Много боли, много бед,

А страдает моя head

Уши у слона большие-

Уши по-английски- ear

Брился быстро: вжик- вжик-

Поранил щеку- cheek

 • Class!
 • Class-class!
 • Classity-class!
 • Teach (Варіація хлопків)

 

 

 

 

 

(Вчитель ходить між рядами, контролюючи роботу. Якщо бачить, що хтось не приймає участь, то каже «Independents». На табло «Frowny» виставляється «штрафний бал»

 • Class!
 • Class-class-classity!
 • Open your books page 56, ex. 2. Read and act out.
 • Class!
 • Class-class!

Open your books page 57, ex. 3

 

1.Етап підготовки до читання. Бесіда з класом за малюнком.

2.Етап читання.

Read the text ex 3, page 57 and get ready to tell the class about the teddy bear)

 • Class!
 • Class-class-classity!

(Етап перевірки розуміння змісту текста)

 • Agree or disagree

     Ex. 4, p. 57

Sing a song

This is my head

And this is my body.

This is my face and neck

This is my nose.

And this is my mouth,

And this is my hand,

And my leg

 • Class!
 • Class-class!
 • Hands and eyes!

 

 

 

 • Class!

(Today we have an unusual guests. He is plump with big mouth and nose. He has got red hair and big blue eyes. He has a propeller and a press-button. Let’s guess who is he?

    He is a small boy. His hair is fair and short. He has long thin arms and legs. He is Marvina’s friend. He loves Malvina. Who is he?

 • Class!
 • Class-class!
 • Hands and eyes!

(Робота за опорами)

Describe this Mermaid

(Вчитель показує малюнок Русалоньки. На дошці записані опори)

She _____ ______.

She _____ ______.

Her eyes are _____.

Her nose ism _____.

She has ______ hair.

She can ______.

 • Class!
 • Classity-classity-class!

(варіація хлопків)- Teach

(Перед учнями малюнки казкових героїв)

 

 • Class!
 • Class-class!
 • Switch!

(Вчитель ходить між рядами та підбадьорює учнів. Якщо хтось не працює, вчитель може перервати роботу: Independent-учні кричать:»Oh,no»

(Після завдання оцінювання проводиться на табло «Smiley-Frowny»)

(Запамятай! Різниця між «Smiley-Frowny» повинна бути не більше 3 пунктів. Різниця між «Smiley-Frowny» помножується на 2. Ця цифра означає додаткові хвилини.

Якщо «Smiley-points» більше, то додаткові хвилини віддаються на гру. Якщо «Frowny-points» більше, то цей час віддається на додаткове завдання

(додаткові хвилини додати на гру)

 • Class!
 • Hands and eyes!

Project work.

Make poster.

Ex. 5, p. 57

Describe one toy.

 

 • Class!
 • Class-class-class!
 • Hands and eyes!
 • Complete the crossword across and down

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ступня
 2. Лице
 3. Голова
 4. Вухо
 5. Нога

 

6.Ніс

7.Рука(кість)

8.Рука

4.Око

 

 

 

 

 

 

 • Yes!
 • Yes-Yes!
 • Yessity-yes!
 • Mirror! (Учні імітують жести та інтонацію)

(Учні повторюють за вчителем, допомагаючи собі жестами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Yes!
 • Yes-Yes!
 • Yessity-yes!
 • OK (Протягом 1 хвилини учні навчають один одного цим словом, використовуючи жести)

(Реакція на «Frowny»-grown

 • Awwwwww!)

 

 

 • Yes!
 • Yes-yes-yessity!

(Учні читають по ролях текст)

 • Yes!
 • Yes-yes!

(Учні читають разом з вчителем)

 

 

 

 

 

 • Yes!
 • Yes-yes-yessity!

(Учні відповідають Yes\No, обов’язково додають до відповіді жести)

(Учні співають, показуючи на частини тіла під час співу)

 

 

 

 

 

 • Yes!
 • Yes-yes!
 • Hands and eyes!

(Учні складають руки разом та дивляться на вчителя)

 • Yes!

(He is Karlson)

 

 

 

(He is Pierro)

 

 

 

 • Yes!
 • Yes-yes!
 • Hands and eyes!

 

(Учні описують малюнок, опираючись на дошку)

 

 

 

 

 

 

 

 • Yes!
 • Yessity-yessity-yes!
 • OK!

(учні протягом 1-2 хвилин описують малюнок)

 • Yes!
 • Yes-yes!

(Uh! Oh! Switch!)

(Імітуючи вимкнення переключателя)

Учні обмінюються ролями. Тепер 2 учень говорить, а 1-як дзеркало повторює)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Yes!
 • Hands and eyes!

 

 

 

 

 

 • Yes!
 • Yes-yes-yes!
 • Hands and eyes!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Unit 4, Lesson 2

Тема уроку: «Appearance»

(з  використанням  методики «Whole Brain Teaching»)

 

  Цілі:

Практична: повторити та активізувати ЛО по темі. Розвиток монологічного мовлення.

Розвиваюча: активізувати мислення, розвивати творчий характер у дітей.

Освітня: розширяти знання учнів та творчі їх здібності.

Виховна: виховувати інтерес до вивчення англійської мови.

   Обладнання:

-додатковий матеріал

-опори для використання методики «Whole Brain Teaching»

 

        Етапи уроку               Річові дії вчителя               Річові дії учнів

   1.Початок уроку.      -Morning nice to meet      -Nice to meet you.

      Організаційний        you.

момент.                         -How are you?                          -I am fine (so-so), thank you

                                                                                             -And how are you?

 

1.Attention                    -Class!                                         -Yes!

                                        -Class-class!                                -Yes-yes!

                                        -Classity-class!                           - Yessity-yes!       

 

2.The organizer:

Classroom Rules          -Rule 1-Follow directions         (Учні повторюють правила,

                                       quickly.                                          Імітуючи інтонацію, жести

                                       (Yesture: raise one finger           вчителя)

                                     then swim your hand rapidly

                                   throw the air.

                                  -Rule 2-Raise your hand for

                                   permission to speak.

                                   (Yesture: raise two fingers then

                                  make a talking motion with your

                                  hand)

                                 -Rule 3-Raise your hand for permission

                                   to leave seat.

                                  (Yesture: raise three fingers then walk

                                  two fingers through the air)

                                 -Rule 4-Make smart choices.

                                 (Yesture: raise four fingers then tap your

                                 temple three times with one finger)

                                -Rule 5-Keep your dear teacher happy.

                                 (Yesture: raise five fingers then use both

                                 hands framing your mouth and make a

                                 smiley face.

 

3.Відпрацювання  –Rule 1                                                             (Учні проговорюють

 Правил                                                                                              правило 1 імітуючи

                                                                                                             жести та інтонацію.

                                                                                                             Таким чином повто-

                                                                                                            рюється всі правила)

 

4.The Whole Brain  -Class (Декілька хлопків)                            -Yes! ( імітує хлопки)

Activation: Teach-   -Teach (Вчитель ходить між рядами       -Ok! (на протязі 30

                                      Каже: «Use gestures, please                секунд до 1 хвилини

                                                                                                             учні учать друг

                                                                                                            друга правилам

                                                                                                           використуючи жести

                                                                                                           та інтонацію.

 

5.The Motivator:   (на дошці знаходиться табло                    (Учні реагують на

The score board    «Smiley/Frowny»)                                          -Smiley-point плеска-

                                 Student Independents Teachers                  ють у долоні і

                                 (Після виконання завдання вчитель        кричать: Oh yes!)

                                  показує на табло і оцінює позитивно     (Учні реагують на

                                  роботу учнів –Smiley-point)                       -Frowny-point-:

                                 (Якщо вчитель вважає, що не всі були     Oh, no! та гучно

                                  включені у роботу, то оцінюється з         стогнуть.

                                  -Frowny-point)

 

 2.Підготовка до      (Емоційний настрій учнів)

сприйняття                 Look at the picture.

іншомовного            -Who is she?

мовлення.                 -Is she happy or sad?

1.Повідомлення      -Who is happy, say? – I’m happy.

теми уроку                -Who is sad, say? – I’m sad.

2.Уведення                         Warming-up!

в іншомовну             -Class!                                                      -Yes!

атмосферу.               -Classity-classity-yes!                            -Yessity-yessity-yes!

                                    -Mirror! (підняти руки до гори)        -Mirror! (Учні підніма-

                                   (Учні повторюють за вчителем,         ють руки до гори, пока-

                                   Допомагаючи жестами)                      зуючи, що вони готові

                                                                                                      до імітації)

                                   -Head and shoulders,

                                    Knees and toes,

                                    And eyes and ears and

                                   Mouth and nose.

                                   -Class!                                                  -Yes!

                                   -Class-class-class!                              -Yessity-yessity-yes!

                                   -Hands and eyes!                               -Hands and eyes!

                                   -Look at the blackboard and           (Учні в зошитах

                                    try to find opposites:                       відмічають вірні

 1. bad          a) short                 відповіді)
 2. clean       b) white                1.d;2.f;3.c;4.e;5.a;6.b
 3. fat            c) slim
 4. happy     d) good
 5. long        e) sad
 6. black       f) dirty

-Class!                                          -Yes!

-Classity-classity-class!             -Yessity-yessity-yes!

-Look at the blackboard.

(на дошці записані слова 3

  уроку)

    long, short, tall, thin, slim,

plump

                                         -Mirror (підняти руки до гори)  -Mirror (підняти руки

(Вчитель проговорює слова з    догори)

дошки, допомагаючи собі        (Учні повторюють,

жестами)                                       допомагаючи жестами)

-Class!                                              -Yes!

-Class-class-class!                          -Yes-yes-yes!

(декілька хлопків) –Teach!     (повторюють хлопки) –OK!

                                                      (Учні відпрацьовують

                                                      слова з дошки)

                                          -Class!                                            -Yes!

                                          -Switch!                                         -Oh, switch! (іметуючи

                                                                                                  виключення)

                                          (Вчитель ходить між

                                          рядами та заохочує учнів:

                                          «Please, use questures!»

                                           Робота виконується 1-2 хвили-

                                          ни, після відмічається  на

                                          дошці «Smiley-Frowny»

                                           -Class!                                              -Yes!

                                           -Class-class!                                    -Yes-yes!

                                           Open your books ex.1 p.58

                                           -Class!                                              -Class!

                                           -Class-class!                                    -Yes-yes! (учні виконують

                                            Complete and say!                       завдання)

                                             Ex.2 p.58

 

2.Перевірка                Check on homework

д

 

3.Читання.                  (Подання тексту для читання)

Етап підготовки        Бесіда з класом за малюнком.

до читання                 Look at the exercise 3, p.59

                                      Say, what are the boys doing?

-Етап читання        Read the text and get ready to tell

                                  the class about these boys.

-Етап перевірки    Answer the questions. Ex.3 p.59        (Учні відповідають на

розуміння                                                                                питання по тексту)

-Motivator

4.Закріплення

нового матеріала -Class!                                                    -Yes!

                                  -Hands and eyes!                                 -Hands and eyes!

                                  -Look at ex.4 p.59, choose and say

                                   Example: -I am tall/ not tall/short.  Учні виконують завдання

                                                     -I am not tall.                     по зразку.

                                   -Class!                                                    -Yes!

                                   -Class-class!                                          -Yes-yes!

                                   -Classity-classity-class!                       -Yessity-yessity-yes!

                                   -Hands and eyes!                                 -Hands and eyes!

                                   Look at the blackboard

                                    (на дошці написан вірш)

                                   -My sister is pretty,

                                    My sister is nice.

                                    She  has a short nose

                                    And beautiful eyes.

                                    Her full lips are rosy too,

                                    Her hair is fair,

                                    Her eyes  are blue.

                                    Her little face is round,

                                    Her ears are small.

                                    I love my dear sister,

                                Best of all.

                                -Class!                                                    -Yes!

                                -Mirror! (вчитель піднімає  руки    -Mirror! (учні повторюють

                                 до гори)                                                за вчителем)

                                (З опорою на малюнок дівчинки

                                діти повторюють вірш, допомага-

                                ючи собі жестами)

                                -Class!                                                     -Yes!

                                -Class-class!                                           -Yes-yes!

                                -(декілька хлопків) –Teach!              (повторення хлопків) OK!

                                                                                                (1-2 хвилини один учень

                                                                                                 повторює вірш, допомага-

                                                                                                 ючи жестами, другий

                                                                                                 слухає та повторює жести

                                                                                                 першого)

                               -Class!                                                      -Yes!

                               -Switch!                                                   -Oh, switch!

                                                                                                 (імітація виключення)

                                                                                                 (другий учень повторює

                                                                                                 вірш, з жестами, а перший

                                                                                                 тільки повторює жести)

Motivator           Вчитель ходить між рядами

                             та заохочує учнів: «Please,

                             use questures

                             В кінці цього етапу уроку,

                             підводяться результати

                             на дошці «Smiley-Frowny».

3.Заключна      -Homework Ex.5 p.59

частина уроку   Write about yourself.

 

Підведення      -Summarizing!

підсумків          (Підводиться підсумок уроку,

уроку.                 підраховуються бали

                             «Smiley-Frowny» та

                             помножуються на 2.

                             якщо більше «Smiley» -

                             хвилинини на гру.

                             Якщо більше «Frowny» -

                             декілька хвилин повторення

                             матеріалу уроку.

                                So, you work hard and  thank

                              You for  your work. See you soon.

                              The lesson is over. Good  bye!

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Unit 4, Lesson 3

     Тема уроку Appearance(з  використанням  методики «Whole Brain Teaching»)

 

     Цілі:

Практична:

     Формування навичок групової та самостійної діяльності.

Розвиваюча:

     Розвиток у дітей інтересу до англійської мови через гру.

Освітня:

     Накопичувати багаж нового лексичного матеріалу та здобувати досвід його застосування.

Виховна:

     Виховувати вміння спілкуватися на уроці.

Обладнання:

-додатковий матеріал

 -опори для використання методики «Whole Brain Teaching»

        Етапи уроку               Річові дії вчителя               Річові дії учнів

   1.Початок уроку.      -Morning nice to meet      -Nice to meet you.

      Організаційний        you.

момент.                         -How are you?                          -I am fine (so-so), thank you

                                                                                             -And how are you?

 

1.Attention                    -Class!                                         -Yes!

                                        -Class-class!                                -Yes-yes!

                                        -Classity-class!                           - Yessity-yes!       

 

2.The organizer:

Classroom Rules          -Rule 1-Follow directions         (Учні повторюють правила,

                                       quickly.                                          Імітуючи інтонацію, жести

                                       (Yesture: raise one finger           вчителя)

                                   then swim your hand rapidly

                                   throw the air.

                                  -Rule 2-Raise your hand for

                                   permission to speak.

                                   (Yesture: raise two fingers then

                                  make a talking motion with your

                                  hand)

                                 -Rule 3-Raise your hand for permission

                                 to leave seat.

                                  (Yesture: raise three fingers then walk

                                  two fingers through the air)

                                 -Rule 4-Make smart choices.

                                 (Yesture: raise four fingers then tap your

                                 temple three times with one finger)

                                -Rule 5-Keep your dear teacher happy.

                                 (Yesture: raise five fingers then use both

                                 hands framing your mouth and make a

                                 smiley face.

 

3.Відпрацювання  –Rule 1                                                             (Учні проговорюють

 Правил                                                                                              правило 1 імітуючи

                                                                                                             жести та інтонацію.

                                                                                                             Таким чином повто-

                                                                                                            рюється всі правила)

 

4.The Whole Brain  -Class (Декілька хлопків)                            -Yes! ( імітує хлопки)

Activation: Teach-   -Teach (Вчитель ходить між рядами       -Ok! (на протязі 30

                                      Каже: «Use gestures, please                секунд до 1 хвилини

                                                                                                             учні учать друг

                                                                                                            друга правилам

                                                                                                           використуючи жести

                                                                                                           та інтонацію.

 

5.The Motivator:   (на дошці знаходиться табло                    (Учні реагують на

The score board    «Smiley/Frowny»)                                          -Smiley-point плеска-

                                 Student Independents Teachers                  ють у долоні і

                                 (Після виконання завдання вчитель        кричать: Oh yes!)

                                  показує на табло і оцінює позитивно     (Учні реагують на

                                  роботу учнів –Smiley-point)                       -Frowny-point-:

                                (Якщо вчитель вважає, що не всі були     Oh, no! та гучно

                                  включені у роботу, то оцінюється з         стогнуть.

                                  -Frowny-point)

 

6.Уведення в    -Class!                                                                    -Yes!

іншомовну        -Class-class-class!                                                -Yes-yes-yes!

атмосферу:       -Hands and eyes!                                                 -Hands and eyes!

                             -Гарне обличчя у дівчинки Грейс.

                            Обличчя-це, звичайно, face.

                             -Ти чому, чому мовчиш?

                              Чищу зуби, зуби-teeth.

                             -Сів на шею Чуку Гек: шия по-англійськи

                               neck.

                            -Від плеча до кісті сам руку називаю arm.

                            -Мені махнув рукою friend, кисть руки

                              звемо ми hand.

                            -Пальцем я вказав на книги, палець

                               по-англійськи  finger.

                           -А якщо черевик взуваю, ступнюfoot я

                                називаю.

                              -(декілька хлопків) – Teach                          (повторюють хлопки

                              -Class!                                                                 Ok!)                                       

                              -Switch!                                                              (1 учень повторює

                                                                                                            вірші, а 2 – слухає і

                                                                                                            повторює жести.

                                                                                                          -Yes!

                                                                                                          -Oh, switch (жестом

                                                                                                          показуючи виключен-

                                                                                                            ня)

                                                                                                      (Діти міняються ролями

                                                                                                         2 розповідає, допома-

                                                                                                         гаючи собі жестами, а

                                                                                                        1 –слухає, повторюючи

                                                                                                         жести.

 

2.Основна           -Class!                                                             -Yes!

частина уроку    -Classity-classity-class!                                -Yessity-yessity-yes!

1.Розвиток         Look at the picture. Be attentive.

Навичок              (с опорой на рисунок)

аудіювання:      Mother Monster is small and yellow.

                             She has one green eye, a big red nose

                            and two very  small grey ears. Her mouth

                            is big and blue. There are three teeth in her

                            mouth. He hair is black. It is long. She has

                            short arms and big hands. Her legs are

                            short. She has a red dress on. She is a nice

                           monster.

                           -Class!                                                                         -Yes!

                           -Class-class!                                                               -Yes-yes!

                           -Hands and eyes!                                                      -Hands and eyes!

                           -Take pencils, listen to the story and draw          (Учні слухають

                            the picture.                                                               розповідь й малю-

                            -Baby Monster is very small and green. He       ють по тексту)    

                            has a big heard, short brown hair, two blue

                            eyes and a small mouth. His nose is long and

                            green. His arms and legs are small. His hands

                            are small to. His body is small and red. He has

                            yellow shorts on. He is lovely.

 

 

2.Motivator      (Виставляються додаткові бали на «Smiley»

                            дощці) (Учні здають вчителю зошити на

                            перевірку)

 

 

 

 

3.Закріплення                       -Class!                                           -Yes!                                        

матеріалу по                         -Class-class-class!                       -Yes-yes-yes!

темі.                                        –Hands and eyes!                       -Hands and eyes!

                                                                                                        (Учні описують іграшку

                                                                                                        по зразку)

                                                  Look at ex.2 p.61

                                          Look at the pictures and say:

                           Example: This is a robot. It has got a funny

                           face. It has got a big nose. It has got two

                           eyes and two ears. It has got two arms and

                           two legs.

                          -Class!                                                                     -Yes!                                                  

                         -Hands and  eyes!                                                  -Hands and eyes!

                                            Ask and answer!                                  (Учні складають

                        Example: -How many heads has a toy dragon   питання та відпові-

                           got?                                                                         дають з опорою на

                           -It has got three heads.                                        малюнок)

 

5.Фізкульт-   -Class!                                                                       -Yes!

хвилинка      -Class-class-class!                                                   -Yes-yes-yes!

                        Sing a song.                                                           –Head and shoulders,

                                                                                                             Kneesand toes.

                                                                                                        And eyes, and ears,

                                                                                                        and mouth, and nose.

                                                                                                        Arms and fingers,

                                                                                                        Legs and feet,

                                                                                                        And hair, and hands,

                                                                                                       And face, and teeth.

                                                                                                       Arms and fingers,

                                                                                                       Legs and feet.

                                                                                                       Legs and feet.

 

6.Перевірка     Check on Homework

д/з                     -Class!                                                            -Yes!

                           -Classity-classity-class!                               -Yessity-yessity-yes!

                           -Hands and eyes!                                        -Hands and eyes!

                           -You have to plan for

                            description appearance

                            on the board.

                                     To describe a person:

 1. age
 2. face
 3. eyes
 4. lips
 5. nose
 6. hair                                                         (Учні отримують малюнки

                                                                       казкових героїв)

-Class!                                                          -Yes!

-Mirror!                                                       -Mirror!

   This is … (Ariel)

   She is … (young)

   Her face is … (nice)

   Her eyes are … (blue)

   Her lips are … (rosy)

   Her nose is … (small)

   Her hair is … (red)

                                                                   (У учнів на парті малюнки

                                                                   Урсули, Мальвіни, Герди,

                                                                   Червоної Шапочки)

-Class!                                                       -Yes!

-Class-class-class!                                   -Yes-yes-yes!

  (декілька хлопків)                               (повторення хлопків)

-Teach!                                                       -Ok!

 

(Вчитель ходить між рядами              1 учень описує казкового

та заохочує учнів: «Please, use            героя з опорою на дошку,

gestures»                                                  допомагаючи жестами,

                                                                    2 учень – слухає та

                                                                    повторює жести;

 

-Class!                                                         -Yes!

-Classity-classity-class!                            -Yessity-yessity-yes!

-Switch!                                                      -Oh, switch!

                                                                     (Учні міняються ролями)

 

Motivator           (Підбиваються підсумки на дошці

3.Заключна        «Smiley-Frowny»

частина уроку

Домашнє           Homework. Good for you our lesson

завдання           comes to the end. 

                                  Ex.5 p.61 complete and write

Підведення        Summarizing (підбиття результатів)

підсумку уроку 

                            In conclusion I’d like to thank you for

                            your work during the lesson. In my

                            opinion you really work hard and

                            deserve the following marks…

                                             So long, children

 

 

 

                                                                              

 

                                        

                                                 

           

 

                 

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема-Зовнішність Appearance. Unit 4. Lesson 4 ( з використанням лексичного матеріалу «Whole Brain Teaching»

Тип уроку- урок закріплення знань

Мета:

 • Практична: закріплення лексичного матеріалу у мові;
 • Освітня: розвиток вміння спілкуватися, використовуючи різні види мовленнєвої діяльності;
 • Розвиваюча: розвиток комунікативних здатностей учнів, шляхом використання інтерактивних технологій на уроці;
 • Виховна: виховувати увагу, цікавість до предмета.

 

Обладнаня:

  Використовуваний підручник та учбові посібники:

 1. Whole Brain Teaching (Seminar 1: Daily Instruction and Classroom Management)
 2. Роздатковий матеріал
 3. Картки

 

Використовуване обладнання:

 • Ноутбук
 • Мультімедійний проектор
 • Екран для демонстрації
 • Магнитна дошка

 

Етапи уроку

Річові дії вчителя

Річові дії учнів

I. Початок уроку

 • Morning nice to meet you.
 • How are you?
 • I am fine, thank you.
 • Nice to meet you.
 • I am fine (so-so), thank you. And how are you?

1.Attention

 • Class!
 • Class-class!
 • Classity-class!
 • Yes!
 • Yes-yes!
 • Yesity-yes!

2.The Organizer: Classroom Rules

 • Rule 1- Follow directions quickly. (Yesture: raise one finger then swim your hand rapidly through the air)
 • Rule 2- Raise your hand for permission to speak (Yesture: raise two fingers then make a talking motion with your hand)
 • Rule 3- Raise your hand for permission to leave your seat (Yesture: raise three fingers then walk two fingers through the air)
 • Rule 4-Make smart choices (Yesture: raise four fingers then tap your temple three times with one finger)
 • Rule 5- Keep your dear teacher happy (Yesture: raise five fingers then use both hands framing your mouth and make a smiley face)

(Учні повторюють правила, імітуючи інтонацію, жести вчителя)

3.Відпрацьовування правил

Rule 1

(Учні повторюють правило 1, імітуючи жести та інтонацію. Таким чином повторюються всі правила)

4.Whole Brain Activation: Teach-OK

 • Class! (Декілька хлопків)
 • Teach (Вчитель ходить між рядами, перевіряючи роботу учнів! Час від часу каже: «Use gestures, please!»
 • Yes (клас імітує хлопки)
 • OK (протягом 30 секунд-1 хвилини учні навчають один одного правилам, використовуючи жести та інтонацію)

5.Motivator: The score-board

(На дошці знаходиться табло «Smiley-Frowny»)

Student Independents Teachers

(Після виконання завдання вчитель показує на табло і оцінює позитивно роботу учнів-Smiley-point)

(Якщо учитель вважає, що не всі учні були включені у роботу, то оцінює з-Flowny-point)

Учні реагують на Smiley-point, плескають у долоні і кричать: Oh, yes!

(Учні реагують на Frowny-point- піднімають плечі та різко опускають їх, стонучи: Oh, no!)

II.Основна частина уроку

 • Class!
 • Class-class!
 • Classity-class!
 • Mirror! (Вчитель піднімає роки вгору)

 

(Вчитель відпрацьовує лексику уроку, використовуючи вірші-асоціації:

Красивое лицо у Джеймс-

Лицо мы называем face

Соринка в глаз попала- «ай»

Глаз по-английски еуе

Буква N задаст вопрос:

Nose по-английски- «нос»?

К моей губе пушок прилип

Губу мы называем lip

Много боли, много бед,

А страдает моя head

Уши у слона большие-

Уши по-английски- ear

Брился быстро: вжик- вжик-

Поранил щеку- cheek

 • Class!
 • Class-class!
 • Classity-class!
 • Teach (Варіація хлопків)

 

 

 

 

 

(Вчитель ходить між рядами, контролюючи роботу. Якщо бачить, що хтось не приймає участь, то каже «Independents». На табло «Frowny» виставляється «штрафний бал»

 • Yes!
 • Yes-Yes!
 • Yessity-yes!
 • Mirror! (Учні імітують жести та інтонацію)

(Учні повторюють за вчителем, допомагаючи собі жестами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Yes!
 • Yes-Yes!
 • Yessity-yes!
 • OK (Протягом 1 хвилини учні навчають один одного цим словом, використовуючи жести)

(Реакція на «Frowny»-grown

 • Awwwwww!)

 

2.Читання

 • Class!
 • Class-class-classity!

Open your books page 62, ex. 1 Look listen and read.

 • Class!
 • Class-class!

Open your books and read:

 • Jack, Polly, Peter and Sue are friends. They play together every day. Jack and Sue are tall and slim. Polly and Peter are not tall Polly is plump. Sue Peter and Polly have got dark hair. Jack has got fair hair.

(Потім виходять діти, які виконують Джека, Полі, Пітера, Сью. Текст читається ще раз, учні в цей час імітують те, про що йде мова в тексті)

 

 • Yes!
 • Yes-yes-yessity!

 

 

 • Yes!
 • Yes-yes!

(Учні читають разом з вчителем)

 

3.Контроль розуміння тексту

 • Class!
 • Class-class-classity!
 • Agree or disagree
 1. Jack is tall and slim.
 2. Sue has got long dark hair.
 3. Sue and Polly are slim.
 4. The boys are handsome.
 5. Peter has got fair hair.

 

 • Yes!
 • Yes-yes-yessity!

(Учні відповідають Yes\No. Обов’язково додають до відповіді жести.)

4.Відпрацьовування моноголу.

 • Class!
 • Class-class!
 • Hands and eyes

This is Sue

She is tall

She is slim

She has got dark hair

(Вчителька коротко проговорює, супроводжуючи жестами)

 • Class!
 •  (варіація хлопків)-Teach
 • Class-class!
 • Switch

(Вчитель ходить між рядами та підбадьорює учнів. Якщо хтось не працює, вчитель може перервати роботу: Independent-учні кричать Oh,no

(Після завдання оцінювання на табло «Smily-Frowny»

 • Yes!
 • Yes-yes!
 • Hands and eyes!

(Учні складають руки разом та дивляться на вчителя)

 

 

 • Yes!
 • OK

(Учні протягом 30 секунд- 1 хвилини відпрацьовують цей речовий момент. 1 учень говорить, супроводжуючи свою відповідь жестами, 2 учень як дзеркало повторює жести)

 • Yes!
 • Yes-yes!

Uh, oh! Switch!

(імітуючи вимкнення переключателя, учні обмінюються ролями: тепер 2 учень говорить, 1 учень-як дзеркало повторює

5.

 • Class!
 • Class-class-song!
 • (Учні виконують пісню- дію «If you are happy…»
 • Yes!
 • Yes-yes-song!

If you are happy and you know it! Clap your hands! If you are happy and you know it! And you really want to show it, if you are happy and you know it! Clap your hands! (Snap your fingers click your tongue no your head say ok. If you are happy and you know it do all five…

6.Аудіювання

 • Class!
 • Class!
 • Hands and eyes!

Who is it?

 1. She has a round face and a small hose. She has blue hair. She is very beautiful.
 2. He is handsome. His eyes are blue. He has got a long nose. He has a father but he has no mother.
 3. This is our classmate. She is short. She has got fair hair and brown eyes. She has a white blouse and green shirt.
 • Yes!
 • Yes!
 • Hands and eyes!

 

 • It is Malvina!

 

 • It is Buratino!

 

 

 • It is Alina!

 

 

7.Підготовка до розповіді.

 • Class!
 • Class-class-classity!
 • Hands and eyes!

(Робота з опорою)

My friend is pretty. Ma friend is nice. She has a shot nose. And beautiful eyes!

 • Class!
 • (Варіація хлопків)-Teach
 • Yes!
 • Yes-yes-yessity!
 • Hands and eyes!

(Учні повторюють, імітуючи жести вчителя)

 • Yes!
 • OK!

(Учні працюють над речовим моментом.

1 учень- вчить, використовуючи жести.

2 учень- як дзеркало повторює.

8.Розвиток діалогічної мови.

 • Class!
 • Switch!
 • Class
 • Hands and eyes!
 • Hello!
 • Hello
 • How are you?
 • I am fine (so-so) thank you! And how are you?
 • I am fine!
 • This is Sveta. She is my friend. My friend is pretty. My friend s is nice. She has a shot nose. And beautiful eyes! She it tale. I love my friend!
 • Class!
 • Teach!
 • Class!
 • Switch!
 • Class!
 • Class!
 • Class-class-classity!
 • Who is the best?
 • Yes!
 • Hands and eyes!

(Під час розповіді про друга учні як дзеркало повторюють жести)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Учні відпрацьовують діалог: 1 учень-вчить, 2 учень-повторює)

 

 

 • Yes!
 • OK!

 

 • Yes!

 

 • Uh ,oh, switch!

 

 • Yes!

 

 • Yes-yes-yessity!

 

IV.Заключна частина уроку

 

 

 

 

 

 1. Підсумок «Frowny-Smiley»

 

 

 

 

 

 1. Пояснення домашнього завдання.

 

(Запам’ятай! Різниця між «Smiley-Frowny» повинна бути не більше 3 пунктів. Якщо нагород багато, учні дуже легко до цього ставляться. Якщо дуже багато Frowny-для учнів це тяжко. Це натяк, що вчителю треба поставити Frowny.

Різниця між «Smiley-Frowny» помножується на 2. Ця цифра означає додаткові хвилини.

Якщо «Smiley-points» більше, то додаткові хвилини віддаються на гру. Якщо «Frowny-points» більше, то цей час віддається на додаткове завдання

(В кінці уроку оцінка виставляється також вчителю)

(Фрагмент відео-гри)

 • Class!
 • Hands and eyes!

Project work.

Make poster.

Describe your classmate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Yes!
 • Hands and eyes!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 4

Lesson 5

Тема уроку:  Check yourself

Цілі:

Практична: Контроль використання вивченої лексики з теми  «Appearance». Розвиток монологічного та діалогічного мовлення.

Розвиваюча: Розвивати творчий характер у дітей, слухову память, навичок і вміння вести бесіду за темою «Appearance».

Освітня: Досягти ситуації успіху кожного учасника і його максимальної самореалізації.

Обладнання:

 • опори для використання методики «Whole Brain Teaching»
 • додатковий матеріал
 • опори для розвитку мовлення

  

 

 

 

 


 

Етапи уроку

Річові дії вчителя

Річові дії учнів

I Початок уроку

Організаційний момент

-Morning, nice to meet you

-How are you?

-I am fine, thank you

- Nice to meet you

-I am fine (so-so), thank you. And how are you?

 

1)Attention

-Class!

-Class-class!

-Classity-class!

-Yes!

-Yes-yes!

-Yessity-yes!

2)The Organizer: Classroom Rules

-Rule 1- Follow directions quickly.

(Gesture: raise one finger then swim your hand rapidly through the air)

-Rule 2- Raise your hand for permission to speak.

(Gesture: raise two fingers then make a talking motion with your hand)

-Rule 3- Raise hand for  permission to leave your seat.

(Gesture: raise three fingers then walk two fingers through the air)

-Rule 4- Make smart choices

(Gesture: raise four fingers then tap your temple three times with one finger)

-Rule 5- Keep your dear teacher happy.

(Gesture: raise give fingers then use both hands framing your  mouth and make a smiley face)

(Учні повторюють правила, імітуючи інтонацію, жести вчителя)

3)Відпрацювання правил

- Rule 1

(Учні проговорюють правило 1,  імітуючи жести та інтонацію. Таким чином повторюються всі правила)

4)The Whole Brain

Activation: Teach- OK!

-Class!

(Декілька хлопків)

-Teach

(Вчитель ходить між рядами перевіряючи роботу учнів! Час від часу каже : «Use gestures, please!»)

-Yes!

(клас імітує хлопки)

-Ok!

(на протязі 30 секунд до 1 хвилини учні вчать один одного правилам використовуючи жести та інтонацію)

5)The Motivator: The Scoreboard

(на дошці знаходиться табло «Smiley/Frowny»)

Student Independents Teachers

(Після виконання завдання вчитель показує на табло і оцінює позитивно роботу учнів - Smiley -point)

(Якщо вчитель вважає що не всі учні були включені у роботу то оцінюється з - Frowny - point)

 

(Учні реагують на - Smiley point плескають у долоні і кричать : Oh yes!)

(Учні реагують на - FrownypointOh no! голосно стогнучи)

6)Введення в іншомовну атмосферу

Warming-up!

-Class!

-Classity – classity – class!

-Hands and eyes!

-Guess the puzzle!

-They are red, beautiful and big

-It is long and dark

-It’s straight

-They are green

-It’s oval

 

-Yes!

-Yessity-yessity-yes!

-Hands and eyes!

 

(lips)

(hair)

(nose)

(eyes)

(face)

II Основна частина уроку.

 

 

 

1)Активізація уроку

-Class!

-Class-class-class!

-Hands and eyes!

 

 

Look at the blackboard, here you can see works. Repeat them.

-Yes!

-Yes-yes-yes!

-Hands and eyes!

 

 

(Учні повторюють за вчителем)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

(Учні виконують завдання)

1.face – an oval/round face

2.eyes – brown/green eyes

3.hair – long/short hair

 

-Open your books and look at ex.1, p.66.

 Choose and complete

 Example : A nose – a big/small nose.

 

2)Motivator

(Підводяться підсумки на Smiley-Frowny )

 

3)Подання тексту для читання.

Reading.

Ex.2, p.66

 

4)Етап підготовки до читання. Бесіда з класом за малюнками

Look at the pictures and say what you can see at them.

(учні коротко описують малюнки)

5)Етап читання

Read the text and get ready to tell the class about toys.

 

6)Етап перевірки розуміння змісту тексту

Match after reading

(учні виконують завдання у формі тесту)

7)Перевірка д/з

Homework

Ex.5, p.65

8)Розвиток навичок мовлення

-Class!

-Class-class-classity!

-Hands and eyes!

-Look at the picture. Complete and say.

Ex.3, p.66

 

-Class!

-Classity-classity-class!

-(Декілька хлопків)

Teach!

(Вчитель ходить між рядами та заохочує учнів «Please, use gestures»)

 

 

-Yes!

-Yes-yes-yessity!

-Hands and eyes!

(учні разом з вчителем відпрацьовують опору)

 

 

-Yes!

-Yessity-yessity-yes!

(хлопки)

-OK

(1 учень описує «Червону шапочку» не забуваючи жестами доповнювати свою розповідь

2 учень– повторює жести)

() Закріплення матеріалу

-Class!

-Class-class-class!

-Switch.

-Yes!

-Yes-yes-yes!

-Oh, switch.

(учні обмінюються ролями)

 

10)Motivator

(підводяться підсумки роботи на цьому етапі на дошці Smiley-Frowny)

-Please, who wants to describe this beautiful girl.

(1 учень описує малюнок)

11)Motivator

(Додаткові фішки на Smiley-Frowny )

 

12)Фізкульт-хвилинка

Now sing a song!

Don’t forget to use your gestures!

-I’ve got ten little fingers,

  I’ve got ten little toes,

  I’ve got ten two ears,

  I’ve got ten two eyes,

  And just one little nose.

(учні працюють разом з вчителем)

13)Розвиток навичок письма

-Class!

-Class-class-class!

-Hands and eyes!

 Complete and write about these people.

Ex.4, p.67

-Yes!

-Yes-yes-yes!

-Hands and eyes!

(учні виконують завдання у зошиті)

14)Motivator

(Додаткові фішки на Smiley-Frowny )

 

15)Закріплення, використання вивченого матеріалу у мові

Now it’s time to play a little game «Who is he (she)? »

Example: I know him by his long nose.

I know

him

her

by

his her

Long nose

 

 

 

 

Long blue hair

 

 

 

 

Long black beard

 

 

 

 

Red hat

 

 

 

 

Golden hair

 

 

 

 

Long fair hair and crystal shoes

 

 

 

 

Long grey hair and a long beard

-It’s Pinocchio

 

(учні виконують завдання. Відповіді:

Its Malvina,

Its Karabas,

It’s Red Riding-Hood,

It’s Zlatovlaska,

It’s Cindella,

It’s Robinson Crusoe.)

16)Motivator

(Додаткові фішки на Smiley-Frowny )

 

17)Розвиток навичок мовлення

-Class!

-Class-class-class!

-Hands and eyes!

-One of the pupils has a birthday. Guess who he/she is.

I help you asking questions. And only Max know who he/she is. That’s why he will help us.

-Is it a boy or a girl?

-What is her hair?

-What colour are her eyes?

-What is her face like?

-What is her nose like?

-Is her hair long or short?

-What has she on?

 

 

-Yes!

-Yes-yes-yes!

-Hands and eyes!

 

 

 

 

 

-It is a girl.

Her hair is dark.

-They are blue.

-It’s oval.

-it’s small.

-Her hair is long.

-She has a blue skirt and write blouse on.

-Oh, it’s Irene.

18)Motivator

(Підведення підсумків цього етапу на Smiley-Frowny)

 

III Заключна частина уроку. Домашнє завдання

Homework: Ex.5, p.67

Write about your friend or relative

 

1)Підведення підсумків уроку.

OK, we worked hard and I’d like to thank you be happy. See you soon. Good bye.

So long, so long, bye.

We were happy: you and I.

So long, so long, buy.

It’s just the time to say good-bye!

 

 

 

                                  

 

 

docx
До підручника
Англійська мова для загальноосвітніх навчальних закладів 3 клас (Карпюк О. Д.)
Додано
1 травня 2020
Переглядів
394
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку