7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Бензен як представник ароматичних вуглеводнів

Про матеріал

Урок допоможе ознайомити учнів із бензином як представником нового класу органічних речовин – аренів (ароматичних вуглеводнів), з особливостями ароматичного зв'язку; установити зв'язок між будовою молекули бензину та його фізичними властивостями; звернути увагу на отруйність бензину, його біологічний вплив на живі організми.

Перегляд файлу

Тема:Бензен як представник ароматичних вуглеводнів

Мета:

-   освітня:ознайомити учнів із бензином як представником нового класу органічних речовин – аренів (ароматичних вуглеводнів), з особливостями ароматичного зв’язку; установити зв'язок між будовою молекули бензину та його фізичними властивостями; звернути увагу на отруйність бензину, його біологічний вплив на живі організми.

-    виховна:сформуватинауковийсвітоглядучнів при вивченніфізичнихвластивостейаренів,їхфізіологічноговпливу на організм; сприятиестетичному, екологічномувихованню;

-    розвиваюча:
1) розвиватиспостережливістьучнів на уроціхімії;
2) розвиватипізнавальнийінтересучнів до предмету;
3) розвиватитакімисленнєвіоперації : вміння  узагальнювати, робитивисновки.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: підручник для 9-го класу

Базові поняття й терміни:бензен (бензол), бензольне ядро, арени

 

                                           Хід уроку

І. Організаційний етап
Формування в учнів здоров´язберігаючихкомпетенцій

Щоб не мати сколіозу

Сидіть прямо за столом,

Тримайте ноги на підлозі

Тільки під прямим кутом.

Також про зір не забувайте –

Рівно голову тримайте

ІІ. Актуалізація опорних знань

   Ми вже з вами частково вивчили насичені і ненасичені вуглеводні, тепер давайте коротенько згадаємо вивчене.

Бесіда

  1. Назвіть загальну формулу:

а) насичених вуглеводнів (СnH2n+2)

б) ненасичених вуглеводнів (СnH2nnH2n-2)

2) Чому для ненасичених вуглеводнів можна навести дві різні формули загального виду?

Гра «Знайди мене»

З літер, що відповідають правильним відповідям одержіть прізвище німецького вченого (Правильна відповідь – Кекуле)

   Формула

     Алкан

      Алкен

      Алкін

С2Н6

 К

           Л

Т

С3Н6

          О

Е

У

С2Н2

           Р

М

К

С4Н6

           Н

В

У

С5Н10

          Д

Л

Г

С4Н10

 Е

К

Б

Що це за вчений і що він відкрив ми з вами дізнаємось на протязі сьогоднішнього уроку.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Отже, записуємо тему  уроку: «Бензен як представник ароматичних вуглеводнів»

Учні повинні:
- знати: загальну формулу ароматичних вуглеводнів, фізичні й хімічні властивостібензену;
- вміти: складати молекулярні, електронні та структурні формули бензену.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу:

Розповідь учителя

   Ароматичні сполуки було виділено на початку другої половини ХІХ ст. з природних пахучих речовин – рослинних смол, бальзамів, ефірних олій.

Бензен (бензол) – найпростіший представник класу ароматичних вуглеводнів. Ця назва, як і багато інших в органічній хімії склалася історично, оскільки перші з добутих сполук цієї групи мали справді приємний запах.

   Його вперше відкрив англійський вчений М.Фарадей 1825 р. у світильному газі.

   Але вчені тривалий час не могли з´ясувати справжню будову бензину. Якщо порівнювати його формулу С6Н6 з формулою гексану С6Н14 , можна зробити висновок про значну ненасиченість зв’язків у молекулі бензену.

   Лише у 1865 р. (через 40 років після визначення елементного складу бензену)  німецький учений А.Кекуле запропонував формулу , що найкраще відобразила рівноцінність і атомів Карбону, і атомів Гідрогену.

                                           Н

 

                                           С 

                           Н-С                       С-Н

 

                                                                      структурна формула молекули

                          Н-С                        С-Нбензену

 

                                            С

 

                                            Н

   У цій формулі ми бачимо шестичленний цикл із трьома подвійними зв’язками , які чергуються з простими. Проте і ця формула неповністю відповідає реальній структурі бензену. Після з´ясування електронної будови 

Молекули бензену формулу почали записувати таким чином:

 


                                                                         електронна будова молекули
бензену


   Мається на увазі, що атоми Карбону розміщуються в кутах шестикутника і сполучені з атомами Гідрогену. кільце всередині шестикутника показує, що в молекулі існує спільна шести електронна хмара, утворена електронами, наданими у спільне користування шістьма карбоновими атомами.

   Зв’язки між атомами Карбону не є простими чи подвійними в чистому вигляді. Через це бензен не належить ні до насичених ні до ненасичених вуглеводнів, а є представником нової групи – ароматичних вуглеводнів.

   Арени – ненасичені вуглеводні із загальною формулою СnH2n-6, молекули яких містять бензольне кільце.

Фізичні властивості бензену:

  • Безбарвна рідина;
  • З різким характерним запахом;
  • Легша від води;
  • Розчиняється у воді;
  • Розчинна в органічних розчинниках.

   Бензин токсичний тому робота з ним в умовах щколи неприпустима.

Хімічні властивості бензену:

  1. У складі бензену значний вміст Карбону, тому на повітрі сполука горить кіптявим полум’ям , а в кисні згоряє повністю:

   6Н6 + 15О2→12СО2+6Н2О

  1. Як і насичені вуглеводні, бензен вступає в в реакції заміщення, внаслідок чого атоми Гідрогену можуть заміститися, наприклад, на атоми Хлору:

             СНСН

           НС                   СННСССІ
                                           +  СІ – СІ                                 +НСІ
          НС                  СННС              СН

 СНСН

Хлоробензен

Нітратна кислота (за наявності сульфатної кислоти) реагує з бензеном за такою схемою:

             СНСН

           НС                   СННССNO2
         +  НО –NO2                                  2O
          НС                  СННС             СН

 СН           СН

Нітробензен

  1. Порівняно з ненасиченими вуглеводнями, для яких характерні реакції приєднання бензен  вступає в ці реакції у значно жорсткіших умовах (відбуваються важко тому що руйнується стійка ароматична система). За наявності каталізатора до молекули бензену приєднуються шість атомів Гідрогену:

 

СН                                                СН2

           НС                   СНН2ССН2
         +  2                                  
          НС                  СНН2С             СН2

 СН                        СН2

                                                            Циклогексан

   Добута сполука циклогексан належить до групи вуглеводнів , що називаються циклопарафінами.

Приклади інших циклопарафінів:

 

    СН2                           Н2ССН2СН2

 

                                                                                Н2С                        СН2

 

Н2С                     СН2Н2ССН2Н2ССН2

Циклопропан                   Циклобутан                                 Циклопентан

Гомологи бензену

Бензен, як і інші вуглеводні, починає відповідний гомологічний ряд. Гомологи бензену – це продукти заміщення одного або кількох атомів водню в молекулі бензену на вуглеводневі радикали:

Приклади:

 

                     СН3С2Н5                                                   С3Н7

 
метилбензенетилбензенпропілбензен

 

Застосування бензену

Бензен має дуже велике значення, оскільки це вихідна речовина для одержання великої кількості органічних сполук.

Застосування бензенунаведено в схемі.

 

 ІV.  Домашнє завдання

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
7 липня 2018
Переглядів
1966
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку