6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Бінарний урок Англійська мова. Інформатика "Програмні засоби навчання іноземних мов"

Про матеріал
Комбінований урок з англійської мови та інформатики в 10 класі на тему "Програмні засоби навчання іноземних мов". Вчитель англійської мови – Кузнєцова Ольга Михайлівна.
Перегляд файлу

ПЛАН-КОНСПЕК
бінарного уроку

 

Предмети: Інформатика. Англійська мова

 

Тема уроку: Програмні засоби навчання іноземних мов.

 

Мета уроку:

 

Навчальна складова:

 •    навчитися використовувати програмні засоби для вивчення іноземної мови, зокрема електронні словники та перекладачі;
 •    ознайомити учнів з новими словами з теми «Computers» та здійснювати переклад текстів;
 •    формування вмінь застосовувати свої знання.

Розвиваюча складова:

 •    розвиток навичок роботи з комп'ютером та електронними словниками;
 •    розвиток мовленнєвих і пізнавальних здібностей, готовності до комунікації;
 •    розвиток пізнавального інтересу, уміння висловлювати власну думку, аналізувати;
 •    розвиток пам'яті, логічного мислення, навичок працювати в групах;
 •    тренування вміння виконувати нестандартні завдання.

Виховна складова:

 •    виховання в учнів інтересу та поваги до комп'ютерної науки, іноземної мови;
 •    виховання потреби в практичному застосуванні іноземної мови, використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні іноземної мови;
 •    виховання здатності чітко організовувати самостійну і групову роботу.
 •     

Тип уроку: комбінований.

 

Вид уроку: бінарний урок з використанням інтерактивних і комп’ютерних

технологій.

 

Форми проведення: словесні, наочні, практичні.

 

Методи організації навчальної діяльності: фронтальні, індивідуальні,

групові.

Комплексне методичне забезпечення: 

 • ТЗН: мультимедійний проектор, екран, НКК з підключенням до мережі Інтернет.
 •      Дидактичні засоби: набір слів та текстів для перекладу, словники.
 • Наочність: мультимедійна презентація для супроводу уроку.

Міжпредметні зв'язки: інформатика, англійська мова.

 

 

ХІД УРОКУ I. Організаційний момент.

Перевірка явки учнів, готовності до уроку, видача роздаткового матеріалу, оголошення теми та мети уроку. (На екрані слайд 1 - тема і мета уроку).

 1. Актуалізація опорних знань .

Фронтальне опитування учнів викладачем англійської мови:

 1. Де ми здійснюємо пошук перекладу невідомих слів? (словники)
 2. Які види словників ви знаєте? (орфографічний словник, перекладний словник, словник іншомовних слів, тлумачний словник)
 3. Особливості словників для перекладу з англійської мови на українську. (список скорочень, алфавіт, впорядкованість слів від А до Z, наявність транскрипції)

Фронтальне опитування учнів викладачем інформатики:

 1. Для чого призначені пошукові машини (системи)? (зберігають адреси Web-сторінок в базі даних і видає користувачам результати пошуку за ключовими словами)
 2. Які ви знаєте пошукові машини? (google.com,yandex.ru, rambler.ru,...)
 3. Які додаткові можливості мають сучасні пошукові машини, зокрема Google? (зображення, карти, відео, новини, пошта, календар,...)
 1. Мотивація навчальної діяльності.

(На екрані слайд 2 - мотивація)

Викладач інформатики: Сучасне суспільство вимагає від людини знання іноземних мов для спілкування з представниками інших країн, уміння працювати з іншомовними документами, розуміння вмісту аудіо- та відеоматеріалів тощо. Опанування мови іншої країни передбачає вміння розуміти та висловлюватись усно й письмово цією мовою.

Викладач англійської мови: На уроках іноземної мови, під час читання іншомовних друкованих матеріалів, у ході спілкування ви поповнюєте свій словниковий запас. Але знати переклад усіх слів іншої мови нереально. Так, за даними американської лінгвістичної компанії The Global Language Monitor (глобальний монітор мови), у червні 2009 року кількість слів у англійській мові досягла 1 млн і поповнюється щоденно 15 новими словами.

ІУ. Подача нового матеріалу .

Викладач англійської мови: Під час перекладу текстів з української мови іноземною та навпаки ви звикли користуватися словниками, щоб знайти переклад окремих невідомих слів. Ця клопітка робота може бути спрощена, якщо використовувати електронні словники.

Викладач інформатики: Для потреб перекладу розроблені спеціальні електронні словники з визначеною парою мов: з якої мови здійснюється переклад і на яку мову. Ця пара мов визначає так званий напрямок перекладу. Словники можуть містити слова загальної лексики - універсальні словники або спеціальну термінологію, що використовується в окремих галузях професійної діяльності, спеціалізовані словники.

(На екрані слайд 3 - можливості електронних словників)

Сучасні електронні словники, як правило, надають користувачу такі можливості:

 • вибирати напрямок перекладу з набору мов, словники яких містяться в програмі;
 • вибирати професійну галузь для пошуку перекладу в спеціалізованому словнику;
 • знаходити переклади слів або словосполучень з однієї мови на іншу та їх транскрипції;
 •       прослуховувати озвучування перекладів слів;
 •      доповнювати словникову базу даних власними варіантами перекладів;
 •       встановлювати додаткові словники та ін.

Викладач англійської мови: Електронні словники можуть бути встановлені на комп'ютері користувача, на кишеньковому ПК, смартфоні, мобільному телефоні або розміщуватися на веб-сайтах - он-лайнові словники.

Переклад текстів з використанням електронних словників не відрізняється від виконання цього завдання з використанням друкованого словника. Кожне слово або словосполучення тексту, переклад якого потрібно визначити з використанням електронного словника, потрібно перекласти окремо.

Для того щоб працювати з текстом і перекласти його нам потрібно подати нові слова: (На екрані слайд 4 - слова для перекладу)

Translate words

computer -

laptop case -

spreadsheet -

close -

computer case -

speaker -

database -

save -

screen -

microphone -

desktop -

print -

netbook -

headphones -

virus -

quit -

motherboard -

optical disc -

bug -

click -

main memory -

memory card -

window -

surf -

power unit -

flashcard -

folder -

download -

mouse -

printer -

font -

connect -

keyboard -

scanner -

file -

 

laptop -

restart -

open -

(додаток 1)

 

Перекладемо перших 10 слів використовуючи звичайні словники.

Викладач інформатики: Переклад наступних слів зробимо використовуючи он-лайн перекладач Google. (На екрані слайд 5 - перекладач Google)

Для цього потрібно:

 •       відкрити браузер;
 •       в рядок адреси ввести www.google.com;
 •       в меню сайту вибрати: Більше ^ Перекладач;
 •       вибрати напрямок перекладу (з якої мову на яку перекладати);
 •       ввести слова, які потрібно перекласти.

Тепер зробимо переклад декількох слів скориставшись он-лайн перекладачем. (На екрані слайд 6 з гіперпосиланням на перекладач Google).

Викладач почаює алгоритм перекладу слів он-лайн перекладачем Google.

 1. Практична робота .

Перед початком роботи викладач інформатики обов’язково наголошує на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з комп’ютером, та разом з учнями пригадує основні правила.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Завдання 1.

Учням пропонується здійснити переклад слів, що залишилися, самостійно. (практичне виконання перекладу на комп’ютері використовуючи он-лайн перекладач)

Завдання 2.

Наступне завдання полягає у перекладі тексту. Для цього учням пропонується відкрити збережений у них на комп’ютері текстовий документ наступного змісту:

 

Computers have had a great impact on society. Today computers are constantly becoming a part of everyday life. Computers are used in everything from the home PC or laptop to appliances such as microwaves and even our cars. Not only have computers had a great impact on our everyday life, but also on education and the workplace. Computers are used in our appliances, mobile phones, entertainment devices (such as DVD players) and others. The Internet has had a huge impact on society. It provides information and services, as well as the ability to communicate people all around the world in variety of ways. Around the world, the Internet is available to millions of people. Those who don't have computer or access to the Internet at home will often have access at work or school, or even at the local library. Another added bonus of the Internet is that the majority of the information and services available are free.

The use of computers for educational purposes has been highly beneficial for those involved. News, assignments, tests, lecture notes can be placed on the Internet for students who live in remote areas and cannot travel to and from university or other tertiary institution each day. Computers impact every part of our lives. From the home, to the work-place and in education, computers aid us to do what we want. In general, computers are beneficial to the tasks they are applied to. (додаток 2)

 

 

Текст необхідно скопіювати в он-лайн перекладач. Викладач зауважує, що текс одразу буде перекладений.

Ще однією, дуже важливою особливістю перекладача Google є можливість озвучування тексту, зокрема англійською мовою. Учням пропонується прослухати текст озвучений перекладачем.

Після прослуховування учні самостійно читають та використовуючи он­лайн перекладач, перекладають текст.

 

 

 

 

 1. Закріплення нового матеріалу .

Вправа 1. (На екрані слайд 7 - питання до тексту).

Також учням пропонується відповісти на запитання до тексту:

TRUE OR FALSE

 1. Society is much influenced by computers at present time.
 2. You can find computers everywhere, even in your car.
 3. Computers can be operated by microwaves.
 4. DVD player is an entertainment device.
 5. The Internet is a source of information only.
 6. You can't watch people and hear their voices through the Internet.
 7. You can get access to the Internet at the local library.
 8. Not all the information and services available are free.
 9. Computers can be used in education at a distance.

Вправа 2. (На екрані слайд 8 - завдання вправи).

C:\Users\4A8F~1\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image1.jpegIdentify the parts of a computer (1 -8) and refer them to the words below.

CD

Mouse Floppy Disk Floppy Drive Screen/Monitor CD-ROM Drive Tower Case Keyboard

(1 - CD, 8 - Mouse, 6 - Floppy Disk,

 1. - Floppy Drive, 5 - Screen/Monitor,
 1. - CD-ROM Drive, 4 - Tower Case,

7 - Keyboard)

Вправа 3. (На екрані слайд 9 - завдання вправи).

Match the words in the box with their definitions below.

 1. ... is a list of computer operations.
 2. ... is a small picture or symbol.
 3. ... is software for creating text files (e. g., Microsoft Word).
 4. ... means to press and release the button on the mouse.
 5. ... is a little arrow on the screen that moves when you move

(Click - 4, menu - 1, Cursor - 5, icon - 2, Word processor - 3)

Вправа 4. (На екрані слайд 10 - завдання вправи).

Match the verbs to the following phrases

 1. print a) with your mouse
 2. click b) at the screen
 3. download c) on a keyboard
 4. listen d) with a printer
 5. look e) the cable
 6. surf f) into a floppy disc
 7. save g) with the speakers
 8. type h) into a microphone
 9. speak i) the material from the Internet
 10. connect j) the Internet pages

(1 -d, 2 -a, 3 -j, 4 -g, 5 -b, 6 -f , 7 - i, 8 - c, 9 - h, 10 - e )

Вправа 5. (На екрані слайд 11 - завдання вправи). Find the words in the grid

K

E

M

B

S

C

C

I

L

Y

E

B

A

G

L

V

O

M

B

O

Y

M

O

H

O

A

M

A

I

P

B

O

A

A

L

A

P

T

O

P

O

U

J

K

I

C

U

T

R

C

A

S

L

O

L

I

T

P

I

O

R

E

T

S

C

R

E

E

N

W

D

M

I

C

E

P

R

I

N

T


VIІ Підсумок уроку. Виголошення ключових моментів уроку, виставлення оцінок з обґрунтуванням.

VІІІ. Домашнє завдання. Використовуючи он-лайн перекладач перекласти текст «THE INTERNET: HERE TO STAY» (додаток 3) і відповісти на запитання до нього.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Translate words

 

computer -

laptop case -

spreadsheet -

close -

computer case -

speaker -

database -

save -

screen -

microphone -

desktop -

print -

netbook -

headphones -

virus -

quit -

motherboard -

optical disc -

bug -

click -

main memory -

memory card -

window -

surf -

power unit -

flashcard -

folder -

download -

mouse -

printer -

font -

connect -

keyboard -

scanner -

file -

 

laptop -

restart -

open -

 

 

 

Додаток 2

 

Computers have had a great impact on society. Today computers are constantly becoming a part of everyday life. Computers are used in everything from the home PC or laptop to appliances such as microwaves and even our cars. Not only have computers had a great impact on our everyday life, but also on education and the workplace. Computers are used in our appliances, mobile phones, entertainment devices (such as DVD players) and others. The Internet has had a huge impact on society. It provides information and services, as well as the ability to communicate people all around the world in variety of ways. Around the world, the Internet is available to millions of people. Those who don't have computer or access to the Internet at home will often have access at work or school, or even at the local library. Another added bonus of the Internet is that the majority of the information and services available are free.

The use of computers for educational purposes has been highly beneficial for those involved. News, assignments, tests, lecture notes can be placed on the Internet for students who live in remote areas and cannot travel to and from university or other tertiary institution each day. Computers impact every part of our lives. From the home, to the work-place and in education, computers aid us to do what we want. In general, computers are beneficial to the tasks they are applied to.

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

THE INTERNET: HERE TO STAY

 

Most people today cannot imagine their life without the Internet. I believe it is one of the most important innovations. Thanks to the worldwide web, our lives have become easier and more exciting.

First of all, the Internet helps us find information easily. For example, we can read the news and find answers to the questions 24 hours a day.

In addition, we can use the Internet for entertainment. We can send e-mail to friends and shop online. We can even listen to the latest music and watch live sporting events from other parts of the world.

However, some people argue that the Internet has a negative effect on society. Internet users become less sociable. They stay at home most of the day instead of going out to shop, work and meet friends.

In my opinion, the Internet has more advantages than disadvantages. Our lives are better with it and I hope it is here to stay.

 1. Most people nowadays
 1. cannot live without the Internet
 2. imagine their life without the Internet
 3. live without the Internet

 

docx
Додано
18 січня 2019
Переглядів
745
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку