29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Бінарний Урок з інформатики та української мови в 11 класі

Про матеріал
Конспект бінарного уроку з інформатики та української мови в 11 класі. Інформатика: Буклет. Призначення. Принципи композиції. Види буклетів. Верстка буклету. Українська мова:Розділові знаки в реченнях з відокремленими членами: додаток, обставини, означення.
Перегляд файлу

Додаток 3.

Бінарний урок з інформатики та української  мови в 11 класі

Підготувала: Бистрова Є.М.,

учитель інформатики

Криворізької гімназії №91

Тема. Інформатика: Буклет. Призначення. Принципикомпозиції. Видибуклетів. Верстка буклету. Українська мова:Розділові знаки в реченнях з відокремленими членами: додаток, обставини, означення.

Тип уроку.Інформатика:урок формування умінь і навичок, урок узагальнення і систематизації знань. Українська мова: урок узагальнення і систематизації знань.

Обладнання:зошити, підручники, ПК, мультимедійна дошка.

Мета. Українська мова. узагальнити та систематизувати знання учнів про відокремлені члени речення, правила відокремлення означень, означень, обставин; вдосконалювати навички правильної побудови та вимови речень із відокремленими членами речення та правила вживання розділових знаків при відокремлених членах. Інформатика: систематизувати основні поняття з теми «Графічний дизайн у поліграфії», показати практичне значення теми. формувати мовленнєву та інформаційну компетентності; виховувати любов до рідної мови,  формувати предметні та ключові компетентності; виховувати інформаційну культуру учнів.

Хід уроку

 1. Організаційний момент(3 хв)

Діти, сьогодні на уроці ви будете співпрацювати з двома  вчителями-учителем інформатики і учителем української мови і літератури.

Сьогодні ми пригадаємо, що таке відокремлені члени реченняі як вони відокремлюються, дізнаємося про принципи композиції і етапи створення поліграфічної продукції і виготовимо буклет.

Епіграфом до уроку будуть слова І.Франко «Книги – морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, Той, хоч і труду мав досить, Дивнії перли виносить.»

 1. Актуалізація опорних знань (7хв)

Змішане тестування у Kahoot: 5 запитань українська мова, 5 запитань інформатика.

 1. Публікація – це…
  1. процес і результат оприлюдненняповідомлень, видання;
  2. галузьпромисловості, щозаймаєтьсявиготовленнямдрукованоїпродукції;
  3. матеріалпідготовлений до друку;
  4. настільнавидавнича система.
 2. Publisher бюлетень – це…

 1. шаблон публікації;
 2. публікація з однієїчикількохсторінок, яка міститьповідомлення з певного кола питань;
 3. графічнийоб’єкт у публікації;
 4. частинасторінки.

 1. Поліграфія – це…
  1. процес і результат оприлюднення повідомлень, видання;
  2. галузьпромисловості, щозаймається виготовленнямдрукованої продукції;
  3. матеріал підготовлений до друку;
  4. настільна видавнича система.
 2. До якоїпрограми схоже редагування та форматуванняграфічнихоб’єктів у публікаціяхPublisher?

 1. PowerPoint;
 2. Paint;
 3. Photoshop;
 4. Excel.

 1. В якомуформатізберігається публікація?

 1. pptx;
 2. docx;
 3. pub;
 4. xlsx.

 1. Яким відокремленим членом речення є виділені слова?І книга мене так ніжно обійма, що, окрім неї, не хочеться нічого.

 1.                Відокремлена прикладка;
 2.               Відокремлене означення;
 3.                Відокремлена обставина;
 4.               Відокремлений уточнюючий додаток.

 1. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена дієприслівниковим зворотом.
  1.                А книга, наростаючи, квітла над моєю свідомістю.
  2.               Мислення розвивається поволі й трохи нерішуче.
  3.                І я гортаю сторінку за  сторінкою, учитуючись у кожнісінький рядок.
  4.               Дівчата сиділи на лаві, читаючи.
 2. Яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова?Тут, у запилюженій міській бібліотеці, причаїлися наші, повні досвіду, книжки.
  1. Відокремлене означення;
  2. Відокремлена уточнююча обставина;
  3. Відокремлений додаток;
  4. Відокремлена прикладка.
 3. Укажіть речення, у якому відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом (розділові знаки випущено).
  1. Зачаровані подорожні, читаючи книги, сиділи й мовчали.
  2. Оповита тишею бібліотека дихала пахощами вистояного часу.
  3. Бібліотека оповита тишею дихала пахощами вистояного часу.
  4. А он старе Монастирище,  за свідченнями очевидців, колись козацькє село.
 4. Укажіть речення з відокремленим додатком.
  1. Нікого тут нема, крім мене й господині.
  2. Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні.
  3. Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий.
  4.  І от тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої.
 1. Формування вмінь та навичок

Українська мова.(8хв)

 1. Виконання завдання у середовищі Learningapps.

З’ясуйте, якийвідокремлений член речення є в кожному прикладі (означення, прикладка (різновидозначення), додаток, обставина )

 1. Перегороджений дамбами, Дніпровтратив свою велич.
 2. Шумить і гомонить ріка, обганяючи себе саму.
 3. Дніпро, цеймогутнійбогатир, тяжко зітхає.
 4. Цясвоєрідна гавань, на відмінувід основного русла Дніпра, мілкіша.

QR Code

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1) Ні, (2) я хочу (3) крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу! (4) Геть думи сумні!


 1. Займенник
 2. вигук
 3. сполучник
 4. частка
 5. прийменник

QR Code

2. Робота в зошитах. Лінгвістична лабораторія.

На мультимедійній дошці виведено члени речення окрім книг, зокрема для молодших читачів, загорнувши підручники, літаючи, наповнені мудрістю, заглиблена в спогади. Творче завдання.Як ти розумієш вислів Джонатана Свіфта «Книги–діти розуму»?Напиши текст,  використовуючи відокремлені члени речення написані на дошці.

Інформатика.(4хв)

Учитель інформатики. Буклет – публікація, виготовлена на одному аркуші та складеназгинанням у кількасторінок так, щоїїможнапереглядати, не розрізаючисторінок, а розкриваючи як ширму. У формі буклета виготовляютьсяпутівники, проспекти, програмиконцертів і вистав, рекламипродукції та послугтощо. Як правило, буклет складається з одного аркуша формату А4, розміщеного в альбомнійорієнтації та розділеного на 3 рівнічастини. По межах цихчастин буклет згинається. Друкздійснюється, як правило, з обохсторінаркуша.

Основнепризначення буклета – реклама навчального закладу, підприємства, організації, особи, нового товару, новоїакціїтощо. А враховуючи те, щовсівідомостіповинні бути розміщені на одному аркуші, зміст буклета повинен міститиневеликі за обсягомфрагменти тексту, які точно передаютьосновнівідомості про об’єкт, а такожфотографії та малюнки, щоілюструютьцівідомості. Фотографії та малюнкиповинні бути високоїякості і міститинезначнукількістьоб’єктів, якічіткорозрізняються.

Як правило, буклет маєтитульну і заключнусторінки. На титульнійсторінці, вказується заголовок буклета – йогоосновна тема і фотографіяабомалюнокізцієї теми. Можутьвказуватисядані про того, хтовипустивцей буклет. На рис. 3 подано зразкиоформленнятитульноїсторінки буклета.

На заключнійсторінцізазначаютьсяконтактніданітієїорганізаціїабо особи, яка випустилацей буклет.

Прикладиоформленнябуклетівможнапереглянути в Інтернеті. Для цьогослідв рядкупошуку ввести ключове слово буклет і вибрати команду (абогіперпосилання, залежновідпошуковоїсистеми).

Проектування буклету можна на представити як послідовність 3-х етапів:

1. Постановка задачі (підготовчийетап) – полягає в усвідомленні дизайнером проблемипроектноїрозробки, описі мети проектування та чинників, щоїїобмежують, а також правил прийняттярішень для виборунайкращоговаріанта.

2. Розв’язаннязадачі (власнепроектування) починається з висуваннягіпотез про шляхи вирішеннязадачі та виборустратегіїпроектування; продовжуєтьсярозробленнямваріантів і завершуєтьсявиборомзасобу, щонайбільшповновідповідаєвизначенимвимогам.

3. Описрозв’язаннязадачі (виконанняробочоїдокументації і натурнихзразків) передбачаєоформленняінформації, необхідної для виготовленняоб’єкта, щопередаєтьсявідпроектувальникавиробнику. Залежновід характеру проектноїзадачі, об’єктомпередпроектногоаналізуможе бути вихіднапроектнаситуація, аналоги, прототипи, нормативи і стандарти.

 

4.Узагальнення знань, умінь, навичок. Робота за комп’ютером(13 хв)

Учні об’єднуються у творчі групи по 3-4 учня.   Перед  групами поставлено задачу - створити  рекламно- літературний  буклет«Цю книжку має прочитати кожна дитина». Текстом, символами, ілюстраціями створити привабливий образ книги, зацікавити майбутнього читача, популяризувати твір. В тексті  буклету використовувати речення з відокремленими членами.

5. Оцінювання роботи на уроці (7хв)

Захист проєктів творчих груп.

6.  Підсумок уроку.(3 хв)

Проводиться з використанням методу «Рюкзак» та «Кольорові капелюшки»

Вирушаючи в дорогу ми беремо з собою необхідні речі. Закінчуючи урок, можна також зібрати «рюкзак», щоб узяти в дорогу знання, вміння, способи діяльності, рецепти досягнення успіху, настрій, тощо.

У кожного з вас на столі є кольорові капелюшки: синій, червоний та жовтий. Жовтий - факти про знання та вміння; червоний – настрій, емоції;  синій - важливість уроку. Ви оберіть один капелюшок та висловіть свою думку про урок.

Знання та вміння

Важливість уроку

Настрій, емоції

Я знаю…

Я вмію…

Я досяг(ла) успіху, тому що…

Урок важливий, тому що…

Я досяг(ла) успіху, тому що…

Менісподобалося…

Мійнастрій…

Я досяг(ла) успіху, тому що…

 

docx
Додано
19 березня 2020
Переглядів
480
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку