19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Бінарний урок з історії та економіки для учнів 11-х класів на тему: «Характеристика економічної системи СРСР в період з 1945 по 1991 рік. Взаємозв'язок між економічними системами,

Про матеріал

Мета уроку:

Навчальна: дати порівняльну характеристику економічного становища СРСР в період з 1953 по 1985 роки. Розкрити суть періодів «відлиги», «застою», «перебудови» охарактеризувати процес перебудови в СРСР; закріпити навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу, уміння розглядати історичні явища в конкретно — історичних умовах; проаналізувати типи економічних систем, зокрема планову економічну систему колишнього СРСР, прослідкувати за змінами в економіці України, порівняти планову (командну) і ринкову економіку; розкрити роль держави та її функції, з'ясувати взаємозв'язок між економічним розвитком та інфляцією; розвивати вміння учнів зіставляти, аналізувати, порівнювати, розв'язувати задачі на конкретних прикладах; виховувати у учнів інтерес до реалій соціально-економічного життя країни.

Розвивальна: розвивати образне і логічне мислення, пам'ять, увагу, спостережливість, уміння мотивувати власні думки, робити ґрунтовні висновки, формувати світогляд учнів, виховувати почуття поваги до історії, патріотичні почуття, любов до Батьківщини, народу його традицій. Розвивати креативність, вміння учнів аналізувати, виділяти головне, суттєве, обґрунтовано висловлювати власні думки.

Виховна: виховувати свідомість, патріотизм, почуття пошани і поваги до історичного минулого, прищеплювати учням вміння систематизувати вивчений матеріал, навички шукати, обробляти та використовувати інформацію.

Інтегруюча: інтеграція діяльності вчителів історії та економіки з формування в учнів навчально-організаційних, навчально-інформаційних, навчально-інтелектуальних умінь і навичок.

Тип уроку: урок - семінар з застосуванням інтерактивних технологій.

Перегляд файлу

Бінарний урок з історії та економіки для учнів 11-х класів на тему:

 

«Характеристика економічної системи СРСР в період з 1945 по 1991 рік. Взаємозв'язок між економічними системами, інфляцією та економічним зростанням».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Урок проводиться за схемою:


Тема. Характеристика економічної системи СРСР в період з 1945 по 1991 рік..  Взаємозв'язок між економічними системами, інфляцією та економічним зростанням.

Мета уроку:

Навчальна: дати порівняльну характеристику економічного становища СРСР в період з 1953 по 1985 роки. Розкрити суть періодів «відлиги», «застою», «перебудови» охарактеризувати процес перебудови в СРСР; закріпити навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу, уміння розглядати історичні явища в конкретно — історичних умовах; проаналізувати типи економічних систем, зокрема планову економічну систему колишнього СРСР, прослідкувати за змінами в економіці України, порівняти планову (командну) і ринкову економіку; розкрити роль держави та її функції, з'ясувати взаємозв'язок між економічним розвитком та інфляцією; розвивати вміння учнів зіставляти, аналізувати, порівнювати, розв'язувати задачі на конкретних прикладах; виховувати у учнів інтерес до реалій соціально-економічного життя країни.

Розвивальна: розвивати образне і логічне мислення, пам'ять, увагу, спостережливість,  уміння мотивувати власні думки, робити ґрунтовні висновки, формувати світогляд учнів, виховувати почуття поваги до історії,  патріотичні почуття, любов до Батьківщини, народу його традицій. Розвивати креативність, вміння учнів аналізувати, виділяти головне, суттєве, обґрунтовано висловлювати власні думки.

Виховна: виховувати свідомість,  патріотизм, почуття пошани і поваги до історичного минулого,  прищеплювати учням вміння систематизувати вивчений матеріал, навички шукати, обробляти та використовувати інформацію.

Інтегруюча: інтеграція діяльності вчителів історії та економіки з формування в учнів навчально-організаційних, навчально-інформаційних, навчально-інтелектуальних умінь і навичок.

Тип уроку: урок - семінар з застосуванням інтерактивних технологій.

Форма роботи:  групова.

Основні поняття і терміни: наддержава, сталінізм, відбудова, культ особи, «відлига», «застій», «перебудова», дефіцит, «цеховики», косигінські реформи, інфляція.

Основні дати: 1946 - 1951 роки, 1953 - 1964 роки, 1964 - 1985 роки, 1985 -1991 роки.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінна карта «СРСР у 1940-1980-ті роки», атлас, порівняльні таблиці, роздатковий матеріал, схеми, графіки, ілюстрації.

Епіграф уроку: Держава існує не для того, щоб перетворити земне життя на рай, а для того, щоб завадити перетворити його на пекло.

                        М. Бердяєв

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

П. Повторення вивченого матеріалу

План уроку:

 1. Вступне слово вчителя.
 2. Характеристика типів економічних систем.
 3. Характеристика економічного розвитку СРСР в період з 1945 по 1991 рр.
 4. Ринкова економічна система і сучасна економіка України. Недоліки і переваги.
 5. Інфляція, типи інфляції в економіці України та засоби боротьби з нею.
 6. Висновки по уроку.

Оголошення теми та мети уроку. Повторення типів економічних систем. Аналіз планової (командної) економіки колишнього СРСР, її переваги і недоліки. Характеристика економічної системи СРСР в період з 1945 по 1991 рік. Складання порівняльних таблиць показників економічного розвитку СРСР в 1945 - 1991 роках та основних показників економічного розвитку СРСР ( 1945 - 1991р.р.) у % до США. Характеристика ринкової економіки її недоліків та переваги.

 

Таблиця № 1

 

Показники

П'ятирічки

 

 

       IV

(1946-1950)

V

(1951-1955)

VI

(1956-1960)

VII

(1961-1965)

VII

(1966-1970)

VIII

(1971 -1975)

IX

(1976-1980)

         X

 (1981-1985)

Валовий суспільний продукт

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний дохід

 

 

 

 

 

 

 

 

Капіталовкладення

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивність праці

 

 

 

 

 

 

 

 

Промислова продукція

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільгосппродукція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця № 2

Показники

1945

1950

1960

1970

1980

1985

Національний дохід

 

 

 

 

 

 

Промислова продукція

 

 

 

 

 

 

Сільськогосподарське виробництво

 

 

 

 

 

 

Продуктивність праиі в промисловості

 

 

 

 

 

 

Продуктивність праці сільському господарстві

 

 

 

 

 

 

Нафта

 

 

 

 

 

 

Електроенергія

 

 

 

 

 

 

Сталь

 

 

 

 

 

 

Клас розбивається на п'ять груп по експертів 5-7 чоловік які отримують завдання заздалегідь, на основі раніше вивченого матеріалу з Новітньої історії та новітньої історії України. Одночасно кожна група є головним компонентом економічного кругообігу: І-ша група - «Домашнє господарство. Родина - сім'я». ІІ-га група - «Держава - органи самоврядування». ІІІ-тя група - «Підприємства - фірми». ІV-та група - «Ринок». V-та група - «Інфляція».

 1. Вступне слово вчителя.

    Ми живемо з Вами в такий час, коли кожна людина вже не є гвинтиком державної машини, а тому повинні розбиратися у гаслах і аргументах численних партій та кандидатів у президенти. Тому вже в школі ми повинні навчатися аналізувати факти, події, заяви, ситуації. Сьогодні на уроці ми з вами спробуємо дати характеристику економічного становища СРСР в період з 1945 по 1991 роки, дати характеристику командно -адміністративному типу економіки та зробити висновки до чого призводять командно - адміністративні методи господарювання, проаналізуємо чинники, що призвели до нинішньої економічної кризи в Україні, а також спрогнозуємо яким є оптимальний шлях економічного розвитку нашої країни. Сьогодні групи експертів дадуть нам експертну оцінку розвитку економіки СРСР післявоєнного періоду, зроблять висновки до чого призвели командно — адміністративні методи господарювання в СРСР.

Для того, щоб нам перейти до аналізу стану економіки колишнього СРСР, ми згадаємо типи економічних систем, які від лому існують в світі. Я роздам Вам вірші, за якими Ви визначите типи економічних систем і зачитаєте при своїх відповідях.

Питання для груп. Дайте характеристику відомих Вам типів економічних систем. Типи економічних систем:

 

1. Традиційна;
2. Планова;

3. Ринкова;

4.3мішана;

 

 1. А тепер перейдемо до характеристики економічного становища СРСР в період з 1945 по 1991 роки.

 

Експертна група № І ( характеристика економіки СРСР в 1945 -1951 роках ).

1943 - 1951 роки ввійшли в історію СРСР як роки відбудови народного господарства. Основними напрямками якого були:

1. Скасування обмежень воєнного часу.

 • Відновлення 8-ми годинного робочого дня, та відновлення відпусток;
 • Скасування обов'язкових позаурочних робіт;
 • Скасування законів і обмежень воєнного часу;

2. Заходи щодо підвищення життєвого рівня:

 • Працевлаштування демобілізованих і репатрійованих;
 • Скасування в 1947 році карткової системи на продукцію першої необхідності;
 • Зниження цін на продовольчі та промислові товари;
 • Розгортання житлового будівництва;
 • Збільшення виробництва товарів народного споживання;
 • Грошова реформа 1947 року;

3. Заходи у промисловості:

 • Часткове переведення підприємств на випуск мирної продукції;
 • Відновлення зруйнованих промислових об'єктів у першу чергу важкої промисловості;
 • Розвиток енергетики;
 • Запровадження нової техніки і технологій;
 • Будівництво нових підприємств;

4. Заходи в сільському господарстві:

 • Відновлення МТС, постачання села сільгоспмашинами;
 • Підвищення норм хлібозаготівлі, збільшення податків.
 • Примусові позики;
 • Організовані набори сільської молоді на відбудову міст і промисловості;

Особливості відбудовчого періоду.

- Значні масштаби відбудовчих робіт (більш, ніж у будь-якій іншій країні Європи).

- Розрахунок лише на власні сили, а не на зовнішню допомогу. « Холодна війна » робила неможливим використання західної, перш за все американської, технічної та грошової допомоги.

 • Під час відбудови ставка робилась на важку промисловість та енергетику (88% капіталовкладень) (за рахунок легкої промисловості, соціальної сфери та сільського господарства; на ці галузі відводилось лише 7% капіталовкладень).
 • Відбудова здійснювалась централізовано за чітким державним планом.
 • Вагома роль належала адміністративно-командній системі. Саме вона давала змогу у короткий час мобілізувати і зосередити значні матеріальні й людські ресурси в на певному об'єкті.
 • Непропорційно велика роль ідеології, яка знаходила свій пряв у широкомаcштабних мобілізаційно-пропагандистських заходах - соціалістичних змаганнях, рухах передовиків і новаторів.
 • Ускладнення відбудовчого процесу посухою і голодомором 1946-1947 років.
 • Нестача робочої сили, а особливо кваліфікованої, обладнання і технологій.
 • Відмова від грошової допомоги за «планом Маршала».
 • Продовження бойових дій, особливо на західноукраїнських землях з вояками ОУН-УПА.
 • Складна криміногенна ситуація в країні.
 • Зміцнення сталінського режиму.

Джерела відбудови в СРСР.

 • Прибутки існуючих підприємств. Перерозподіл ресурсів легкої та харчової промисловості на користь важкої.
 • Трудове піднесення, рух передовиків.
 • Грошова реформа 1947 року.
 • Колективізація у західних регіонах СРСР. «Розкуркулення».
 • Примушення населення робити заощадження у банках, купувати облігації, лотереї.
 • Продаж за кордон національних і культурних цінностей.
 • Антирелігійна кампанія у західних регіонах СРСР. Пограбування церков.
 • Збільшення норм виробітку.
 • Збільшення експорту сировини і сільгосппродукції за кордон.
 • Використання праці в'язнів ГУЛАГу (8-9 млн. осіб) та військовополонені 1,5млн. німців, 0,5 млн. японців ).
 • Збільшення прямих і непрямих податків, особливо на селян.
 • Існування карткової системи розподілу продуктів і речей широкого вжитку до 1947 року. Зниження життєвого рівня населення.

- Репарації з Німеччини (4,3 млрд. дол.), Італії, Угорщини, Румунії, Фінляндії.

- Повернення додому демобілізованих з армії, бувших в'язнів нацистських концтаборів    та осторбайтерів.

Цифри для таблиці

 Національний дохід в СРСР (у % до США) в 1950 році складав 31%, випуск промислової продукції менше 30%, видобуток нафти в 1945 році - 8% (у 1950 - 14%), електроенергія в 1945 році - 15%(у 1950 - 22%), сталь в 1945 році - 16% (у 1950 - 30%).

 

Висновок І групи.

 Результати відбудовчого періоду були неоднозначними. З одного боку, було загоєно рани війни, протягом 1946-1950 років повністю відбудовано промисловість і навіть збільшено виробництво. Проте обсяг виробництва легкої промисловості в 1950 році склав лише 80% довоєнного рівня. З іншого - ціна відбудови була занадто високою. Зниження реального рівня життя, важкі житлові і побутові умови були характерними для більшості населення. Скасування карткової системи розподілу продуктів і проведення в 1947 році грошової реформи ще більше посилило тягар відбудови. Іншим негативним наслідком стало остаточне розорення сільського господарства. На селян, що отримували мізерні заробітки, не поширювались соціальні гарантії, вони були позбавлені права мати паспорти, а відповідно вільно переміщуватись країною. Також їм доводилось сплачувати великі податки, що були введені на присадибні господарства. Для інтенсифікації праці колгоспників сталінське керівництво продовжувало застосовувати примусові та репресивні заходи. Незважаючи на репресії, надзвичайні зусилля селян, на кінець п'ятирічки так і не вдалося досягти показників довоєнного рівня розвитку. Так, у 1950 році валовий збір зернових складав лише 85% довоєнного рівня.

Експертна група № П (характеристика економіки СРСР в 1953-1964 роках).

Після смерті Й.В.Сталіна в березні 1953 року, до влади в вересні 1953 року приходить М.С.Хрущов. Ця дата стала початком процесу, що згодом отримає назву «відлига»- спроба лібералізації суспільно-політичного життя, проведення значних соціально-економічних реформ.

Із програми КПРС, прийнятої на XXII з'їзд і партії 1962 рік.

...За підсумками другого десятиліття(1971 - 1980 р.р.) буде створена матеріально -технічна база комунізму, що забезпечить матеріальні і культурні блага для всього населення; радянське суспільство упритул підійде до принципу розподілу за потребами. Відбудеться поступовий перехід до єдиної загальнонародної власності. Таким чином, у СРСР буде в основному побудоване комуністичне суспільство...

КПРС намічає збільшити об'єм промислової продукції:

 • упродовж  найближчих   10   років,   приміром  у   2,5   рази,   і перевищити  рівень промислового виробництва США;
 • упродовж 20 років – не менш ніж у 6 разів і залишити далеко позаду теперішній об'єм промислового виробництва США.

Для цього необхідно підняти продуктивність праці в промисловості впродовж 10 років більш ніж у 2 рази, а за 20 років - у 4 - 4,5 рази.

   Через 20 років продуктивність праці в радянській промисловості перевищить сучасний рівень продуктивності праці в США приблизно в 2 рази, а в погодинному виробітку - у зв'язку зі скороченням робочого дня у СРСР - значно більше...

Основні напрямки економічних реформ були:

1.   Заходи у сільському господарстві:

 • Підвищення закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію;
 • Введено авансування праці колгоспників (до цього з ними розраховувалися один раз на рік);
 • Селянам дозволили розводити птицю та домашню худобу;
 • Почалось освоєння цілинних земель ( це був яскравий приклад екстенсивного варіанту розвитку сільського господарства), в 1954 році цілина дала 40% валового збору зерна;
 • В 1958 році приймається рішення про продаж сільськогосподарської техніки колгоспам, яка до цього часу знаходилась в руках МТС;

- В 1959 році розпочалась кукурудзяна епопея, що призвело до скорочення посівних площ пшениці;

 • В 1961 році було реорганізовано Міністерство сільського господарства СРСР, яке перетворилось на консультативний орган;
 • З 1959 року відновлюються гоніння на особисті господарства колгоспників, було заборонено мати худобу городянам, з 1958 по 1962 рік поголів'я худоби зменшилось з 22млн. до 10 млн. голів;

- Виділення дотацій сільському  господарству;

 

2. Спроби реформ в промисловості.

 • Прискорення процесу технічної реконструкції підприємств, за 1956-1960 роки було введено в дію в З рази більше нових типів машин, агрегатів, приборів ніж за попередню п'ятирічку;
 • Відбулося скорочення адміністративно-управлінського персоналу на виробництві;
 • В 1957 році створюються раднаргоспи, які прийшли на зміну галузевим міністерствам;
 • В 1959 - 1961 роках приріст промислової продукції був на рівні 10% на рік;
 • Впроваджуються зміни в нормуванні та оплаті праці;
 • В березні 1963 року була створена Вища Рада Народного Господарства СРСР при Раді Міністрів СРСР з метою покращення керівництва промисловістю і будівництвом;
 • В листопаді 1963 року на Пленумі ЦК КПРС було прийнято рішення про поділ партійної організації кожної області на дві - промислову і сільськогосподарську;

Особливості економічного становища періоду відлиги.

 1. В 1962 році натомість бувших сезонних знижень цін на продукцію сільського господарства держава підвищила роздрібні ціни на масло на 50%, на м'ясо на 25- 40%,як наслідок підвищилась ціна на десятки найменувань продуктів з м'яса та молока;
 2. Внаслідок освоєння цілинних земель в нечерноземних районах зернове господарство взагалі було покинуте.
 3. В 1963 році внаслідок суховію на цілині загинув весь урожай зернових. Для того щоб уникнути дефіциту хліба пришилося забрати все зерно з елеваторів, пустити в хід стратегічні запаси зерна та вперше закупити хліб за кордоном.

4.Не відбулося запланованого скорочення управлінського апарату. Внаслідок реорганізації партійного керівництва партійний апарат стрімко виріс, зросла плутанина, якої в Росії не було з часів Івана IV Грозного.

5.Внаслідок безглуздої політики посилився відтік сільського населення в міста.

 1. На сільське господарство, як і раніше, давили стереотипи минулого - досягти результату будь - яким, навіть незаконним шляхом що призводило до негативних наслідків. Найбільш яскраво це проявилось в так званій «рязанській афері».
 2. Хоча в семирічному плані (1959 - 1965) і ставилось завдання забезпечити населення житлом, продуктами споживання, але основні його ідеї зводились як і раніше до випереджаючого розвитку капіталоємних галузей групи «А».
 1. Перевага місцевих інтересів над загальними (економічний сепаратизм).

9. Відсутність єдиної технологічної політики.

10. Складнощі з плануванням.

 1. Збереження командних методів управління.
 2. Більш раціональне використання ресурсів і матеріалів.
 3. Зменшення нераціональних транспортних перевезень.
 4. Краще забезпечення місцевих економічних інтересів.
 5. Створення умов для запровадження госпрозрахунку.
 6.  

Цифри для таблиці.

Національний дохід в СРСР ( у % до США) в 60 роках 60%, промислова продукція - 60%, сільськогосподарське виробництво - 75 - 80%, продуктивність праці в промисловості - 40 -50%, продуктивність праці у сільському господарстві - 33%, видобуток нафти 50-ті роки -14%( 60-ті - 42%), електроенергії - 50 - ті роки 22%( 60 - ті

 - ті - 33%), сталі 50-ті роки - 30% (60-ті-71%).

 

Висновок II - ї групи.

Соціально економічний розвиток у 50 - 60 рр. відбувався за складних умов. Пошуки спроб удосконалення управління розвитком господарства не завжди давали бажані результати, оскільки реформи часто не доходили до трудових колективів. Водночас перехід від галузевої до територіально} системи управління став однією з найраціональніших реорганізацій тих часів, що позитивно позначилось на розвитку індустріального потенціалу. Проте ці нововведення не були доповнені госпрозрахунком, розширенням сфер товарно-грошових відносин, самостійністю підприємств.

За всіх позитивних змін в аграрному комплексі в 50-на початку 60 рр. далися взнаки посилення адміністративного тиску на село, непродуманість багатьох рішень, необґрунтованість реорганізації колгоспів, обмеження підсобного господарства, порушення агротехніки.

Низькою була матеріальна зацікавленість робітників та колгоспників в результатах своєї праці. Рівень життя народу знижувався, загострювались соціальні суперечності. Спроби реанімувати економіку не дали позитивних наслідків.

Хрущовські реформи так і не внесли кардинальних змін у розвиток країни. «Відлига» торкалася тільки окремих сторін життя радянського суспільства. Зміни лише ліквідували найбільш одіозні прояви сталінського режиму. Але непослідовність, суперечливість цих змін зрештою призвели до того, що задуми ініціаторів стали перетворюватись у свою протилежність. До того ж межі «відлиги» були занадто вузькими аби довести реформи до логічного кінця і докорінним чином оздоровити суспільство. Командно - адміністративна система ще раз довела свою нездатність вирішити найбільш болючі проблеми радянського суспільства.

 

Порівняльна таблиця економічного розвитку УРСР в 1940-1965 рр. ( в % ).

 

Галузь

Індекс зростання

Галузева структура за вартістю

 

 

1940-1960

1960   до 1965

1940(у цінах 1927 року)

1958  (у цінах    1965 року)

1965

Промисловість    в цілому

365

153

100

100

100

Паливна

232

129

4,6

8,5

5,2

Електроенергетика

486

182

2,9

1,9

2,7

Металургія

310

144

10,3

14,3

13,5

Машинобудування і металообробка

672

185

36,4

19,3

23,9

Промисловість

Будівельних матеріалів

1180

148

1,8

3,9

4,5

Хімічна

390

-

5,5

4,2

4,5

Деревообробна

332

124

3,6

4,3

3,3

Легка

224

122

9,7

13,1

11,3

Харчова

211

148

17,6

28,4

26,7

Експертна група № Ш (характеристика економіки СРСР в 1964 -1982 роках).

14 жовтня 1964 року відбувся Пленум ЦК КПРС, на якому з доповід′ю проти політики М.С.Хрущова виступив Суслов. Хрущова звинуватили в порушенні принципів колективного керівництва, погіршення стосунків з Китаєм, присвоєння звання Героя Радянського Союзу керівнику Єгипту А. Насеру. Хрущов заявив, що боротися за владу не буде, і попросив написати за нього заяву про ухід на пенсію за станом здоров'я Першим секретарем ЦК КПРС було обрано Леоніда Ілліча Брежнєва.

Період 1964 - 1985 рр. В історичній і публіцистичній літературі отримав образну назву -«застій». Ця назва не зовсім точно відображає процеси, що відбувалися в другій половині 1960-х - першій половині 1980-х років, але характеризує загальну тенденцію соціально-економічного і політичного розвитку радянської системи. «Застій» не передбачав припинення розвитку країни. Здійснювались реформи (друга половина 1960-х років), виконувались п'ятирічні плани, велось активне будівництво тощо. Ці часи характеризуються досягненням відносної соціальної та матеріальної стабільності, досить пристойним порівняно з попередніми періодами рівнем життя основної маси населення.

Основні етапи періоду «застою».

І-й   етап   (1965-1970рр.)   -   Спроба   проведення   економічних   реформ,   які   мали   б упорядкувати економіку СРСР після «реформаторської гарячки» хрущовського періоду, косигінські реформи.

ІІ-й етап (1970 -1982рр.) - Наростання кризи, «консервація» існуючої системи.

 

Характеристика косигінських реформ.

Промисловість - Удосконалення системи планування і надання більшої самостійності підприємствам. Посилення економічного стимулювання і матеріальної зацікавленості трудових колективів. Створювались промислові об'єднання: агропромислові, торгівельно-промислові, науково - промислові, створювались територіально-виробничі комплекси. Однак принцип директивного управління залишався недоторканим. Сільське господарство - зменшення планів обов'язкових поставок зерна. Встановлення твердих планів закупівлі продукції на п'ять років. Підвищення закупівельних цін. Запровадження надбавок за надпланову продукцію, гарантованої оплати праці колгоспникам. Скасування обмежень щодо особистих підсобних господарств. Зміцнення матеріально-технічної бази колгоспів і радгоспів. Дотації і капіталовкладення у сільське господарство(за 70-ті-початок 80-х в село було вкладено більш 500 млрд. рублів). Продовження політики ліквідації так званих «неперспективних сіл».

Прояви кризи радянської системи соціально-економічного розвитку.

 •       Дефіцит товарів;
 •       Відмова від нових технологій або повільне їх запровадження;
 •       Невисока якість більшості товарів;
 •       Продовольча криза;
 •       Хронічна криза сільського господарства;
 •       Прихована інфляція (зростання цін при незмінних розмірах заробітної плати);
 •       Переважно екстенсивний шлях розвитку економіки;
 •       Висока затратність виробництва, енергоємність і матеріалоємність продукції;
 •       Поява тіньової економіки («цеховики»);

 

Особливості економічного розвитку в період «застою».

 •       Доходи СРСР з експорту нафти протягом 1970- 1980-х рр. Складали 180 млрд. доларів.
 • За 1960- 1987 рр. Основні фонди народного господарства (обладнання, техніка, споруди) зросли у 8-м разів, а їх віддача знизилась у 2 рази.
 •       Зі 160 млн. тон сталі, що виплавлялась в СРСР, 20 млн. тон потрапляло у стружку.
 •       60% продукції, що вироблялась, не користувалась попитом
 •       На одну одиницю зброї, що виробляли країни НАТО, у СРСР вироблялось сім.
 •       Тіньова економіка споживала 10% ресурсів, а виробляла 20% національного доходу.
 •       На початок 1980-х років СРСР випускав більше, ніж США, тракторів - у 5 разів;

залізної руди - у 4 рази; нафти, цементу, сталі, станків - у 2 рази. Відносне скорочення в СРСР витрат на наукові дослідження, поглиблення науково-технічного розриву з США.

 • З 1967 по 1985 рік щорічно село залишало 700 тис. чоловік.
 • За 20 років імпорт м'яса, риби, масла, цукру, зерна виріс в грошовому виразі в 10 раз. До кінця 80-х років 50 млн. чоловік в промисловості були зайняті ручною працею.
 • В першій половині 80-х рр. В СІЛА використовували біля 800 тис. ЕОМ, в СРСР - 50 тис.
 • Кількість металоріжучих верстатів в СРСР перевищило кількість верстатників на початок 70-х рр. Приблизно в 1,4 рази.
 • В   промисловості   на   початок   80-х   рр.   були   автоматизовані   або   комплексно механізовані тільки 10-15% підприємств.

Цифри для таблиці.

Валовий суспільний продукт: 1966-1970 - 6,7%, 1971-1975 - 5,6%, 1976 - 1980-3,5%; Національний дохід: 1966-1970-6,7%, 1971-1975-4,6%, 1976-1980-3,4%; Капіталовкладення: 1966-1970-6,8%, 1971-1975-6,4%, 1976-1980-2,1%; Продуктивність праці: 1966-1970-6,1%, 1971-1975-4,1%, 1976-1980-3,0%; Промислова продукція: 1966-1970 - 8,4%, 1971-1975 - 7,2%, 1976-1980 - 3,5%; Сільгосппродукція: 1966-1970 - 3,2%, 1971-1975 - 3,0%, 1976-1980 - 1,6%; Економічний розвиток у % до США.

Національний дохід( 1970р.) - понад 65%, промислова продукція - 75%, сільськогосподарське виробництво - 85- 90%, продуктивність праці в промисловості — 53%, продуктивність праці в сільському господарстві - 20- 25%, видобуток нафти - 80%, електроенергії - 53%, сталі - 142%.

Висновок ІІІ-ї групи.

Реформи 1960-х років не усунули негативних проявів радянської системи, яка потребувала докорінних реформ. Але радянське керівництво тривалий час приховувало кризові явища в господарстві та, навпаки, «законсервувало» існуючу систему, що призвело до її всеохоплюючої кризи.

Експертна група №ІV (економічний розвиток СРСР у 1982-1985 роках).

Після смерті 10 листопада 1982 року Л.І. Брежнєва на чолі СРСР було обрано Ю. В. Андропова, колишнього керівника КДБ Радянського Союзу. Після смерті Брежнєва настав III етап періоду застою (1982-1985), який характеризувався змінами в партійному керівництві, усвідомленням кризового стану радянського суспільства. Політика, яку проводив Андропов, мала безліч протеріч. Андропов цілком усвідомлював всю складність ситуації в країні на початок 80-х років. Андропов вважав, що необхідно рішуче взятись за наведення порядку та дисципліни на виробництві та подолання кризових явищ в суспільстві, таких як: корупція, алкоголізм. Радянська економіка зберігала ті ж тенденції, що і раніше: екстенсивність, абсолютна централізація, командно-адміністративні методи управління, переважання промисловості групи «А», прихована інфляція та внутрішній дефіцит. В 1984-1986 роках в СРСР проходить антиалкогольна кампанія яка призвела до втрат бюджету в розмірі 10 млрд. карбованців. Зниження світових цін на нафту призводить до недоотримання бюджетом СРСР мільярдів доларів. При реалізації рішення по посиленню трудової дисципліни місцеві органи, які традиційно діяли в адміністративно-бюрократичному дусі, припустилися грубих порушень законності, затримуючи, нібито для перевірки причин незнаходження на роботі, людей в магазинах, перукарнях, кінотеатрах, тощо. В лютому 1984 року Андропов помер. Генеральним секретарем ЦК КПРС було обрано К.У. Черненка, період правління якого можна охарактеризувати як відродження найгірших традицій брежнєвського часу.

Цифри для таблиці.

Валовий суспільний продукт 1981-1985 рр. - 3,5%;

Національний дохід 1981-1985 рр. - 3,7%;

Капіталовкладення 1981-1985 рр. -3,1%;

Продуктивність праці 1981-1985 рр. - 3,8%;

Промислова продукція 1981-1985 рр. - 3,5%;

Сільгосппродукція 1981-1985 рр. - 0,5%;

Видобування нафти, виробництво електроенергії і сталі в СРСР У % до СІЛА :

Нафта - 1980 рік - 142% (1985 рік - 135%).

Електроенергія - 1980 рік -53% (1985 рік - 58%).

Сталь - 1980 рік - 142% (1985 рік - 190%).

Висновки групи № IV.

Незважаючи на спроби реформування економіки СРСР з середини 1980-х років почала наростати економічна криза яка стала одною з головних причин розпаду Радянського Союзу.

Експертна група № V ( економічний розвиток в СРСР у 1985 -1991 роках).

В березні 1985 року, після смерті Черненка, на посаду Генерального секретаря ЦК КПРС було обрано М.С. Горбачова. Весною 1985 року скоріш за все і сам Горбачов не збирався змінювати суспільно-політичний лад в СРСР, вважаючи що соціалізм в країні (цілком життєздатним. Однак він розумів що так як раніше жити не можна. Можна виділити декілька етапів економічних реформ запропонованих Горбачовим:

I етап. Квітневий пленум ЦК КПРС 1985 року - XXVI з'їзд КПРС - програма
прискорення соціально - економічного розвитку передбачала:

- до 2000 року створити виробничий потенціал, що дорівнював би вже створеному за
попередні 70 років;

- вирішити традиційні соціальні проблеми - продовольчу, житлову, забезпечення
товарами повсякденного вжитку.

Ці заходи передбачалось досягти за рахунок технічного переоснащення машинобудування на основі досягнень НТР, активізації людського фактору.

Програма була утопічною. Вона свідчила про нерозуміння керівництвом глибини соціально-економічної кризи радянського суспільства.

II етап. Із червня 1987 року - реформи Рижкова - Абалкіна. Сутність реформ виражена в
трьох «С»: самостійність, самоокупність, самофінансування. Були прийняті закони: «Про
державне підприємництво», «Про кооперацію», «Про індивідуальну трудову діяльність»
тощо. Вони передбачали:

- переведення підприємств на госпрозрахунок;

залежність заробітної плати від результатів господарської діяльності;

 •       сприяння запровадженню досягнень НТР;
 •       розвиток кооперативної форми власності та індивідуальної трудової діяльності; Непослідовність, половинчастість реформи привели до їх краху.

III етап. Червень 1990 року - Верховна рада СРСР прийняла програму переходу до
регульованої ринкової економіки:

 •       запровадження елементів ринкових механізмів;
 •       збереження значного державного сектору.

В умовах повного розвалу господарського механізму і самого СРСР програма виявилась нереалістичною і нежиттєздатною.

Висновки групи № V.

Старі командно-адміністративні методи керування економікою, непослідовність і

хаотичність реформ, низька ефективність дій уряду призвели до глибокої

економічної кризи, остаточному розвалу фінансової системи, гіперінфляції, розпаду господарських зв'язків структурної кризи радянської системи, зростанню національної самосвідомості, дискредитації центральної влади і КПРС, посиленню амбіцій політичних лідерів і місцевих еліт.

Аналізуючи таблиці заповнені учнями на дошці, групи роблять загальний висновок по першій частині уроку.

 

Загальні висновки груп.

Командно-адміністративні методи управління економікою, небажання радянського керівництва відмовитись від застарілих методів управління, всебічність державної власності, відсутність суб'єктів ринкових відносин, різний рівень економічного розвитку різних республік СРСР, недостатня економіко-правова підготовка населення, низький рівень життя стали одною з головних причин розпаду СРСР.

3. Ви продовжуєте працювати в групах і для подальшої роботи Вам пропонується лист

громадянина не згодного з тими змінами в житті, що відбуваються навколо. Вам потрібно розібратись з листом, відповісти на поставлені запитання, сказати чи згодні Ви чи ні з автором листа, аналізуючи основні характеристики економічних систем.

 

Лист до редакції. Чи потрібен нам ринок?

Зараз багато пишеться про колишні часи. Що 70 років в СРСР були справжнім знущанням над людиною, що люди жили погано, в поганих умовах, нічого доброго не бачили, наражалися на гоніння. Тому стару, командно-адміністративну систему треба знищити і перейти до нової, ринкової. На це можна відповісти наступне.

1 .Так, жили важко. Але ж панове, були дві війни -І і II світові. Чи ми їх починали ? проте це наші міста і села були зруйновані, це ми їх відновили. Могло тоді бути легке життя ? Ні. Адже жодна з країн світу нам по суті не допомагала і ні одна так не постраждала. Було все - голод, холод, руїни міст і попелище сіл. Всі подолали, тому що була віра, віра в світле майбуття, хоч і називали іі комунізмом.

2.Але ж ми ніколи не знали, що таке не отримати зарплатню. А за роки незалежності іі не виплачували роками. Ціни після війни потрошку,  але знижувались. Проте в 1994-1995 рр. після відмови від командної системи ціни виросли в 150 разів - абсолютний світовий  рекорд.   У  нас  ніколи  не   було  безробіття,   але  зараз  його  визнано національною проблемою, як і бідність, особливо в західних регіонах. Чи працюють, як  раніше   інженери,   робітники,   а  чи   краще   стало  жити  селянам?   Сільське господарство, як і раніше, збиткове.

З. Кажуть, погана була система, але заводи і фабрики стабільно працювали, як і електростанції, і світло не вимикали. Але в нас кілька років тому було і таке. Якщо згадати перші п'ятирічки в 30-40-х рр., то приріст продукції в напівголодній країні щорічно складав 16%, а ми зараз як велику перемогу кажемо про 10-12%. Великий Радянський Союз на рівних розмовляв зі всіма країнами, в тому числі і з СПІА. А тепер наші вибори перевіряють всі, кому не лінь. Хто б тоді посмів це зробити?

4. Що стосується освіти, немає чого казати. Ми, діти простих робітників, мали змогу вступити до будь-якого інституту( без хабарів, меж іншим ) і вчитися безкоштовно, ще й отримувати стипендію. А влітку були студентські будзагони, і спробуй ще попади до них-конкурс! Що ж зараз? Чи попадеш ти на бюджет, а як батьки бідні...

5. Так, ми не багато жили. Але ж ми могли за пільговими дитячими путівками відпочивати влітку та за пільговими студентськими путівками об'їздити весь Радянський Союз. Ми не були за кордоном, це було неможливо, але ж повірте, природа Алтаю, Криму, Далекого Сходу нічим не поступається закордону. І ще. Де б ми не були - в Середній Азії чи на Кавказі, в Молдавії чи в Ленінграді, всюди були друзі, всюди був мир. Чи могли подумати ми, вчорашні співвітчизники, що будемо стріляти друг у друга: вірмени - в азербайджанців, грузини - в абхазів, чеченці - в росіян, росіяни - в молдаван... А зараз через вибори - вже Захід і Схід України  - майже вороги.

 1. Так, погана була система. Але ж вона виховувала людину, яка перемогла фашизм і захистила Вітчизну. Запитаємо себе: чи захистить нас армія, в яку не хочуть йти молоді хлопці. Чи тепер можна Батьківщину захищати тільки за гроші?...Але ж це почесний обов'язок...
 2. А чи можна порівнювати моральність тоді і зараз? Чемність, вихованість на значно нижчому рівні. З екранів кіно і телебачення, зі сторінок преси - насильство, розбещеність. Молоде покоління не визначається здоров'ям - ані фізичним, ані духовним. Не можу сказати, що тоді не пили, але ж рекламувати спиртні напої - такого, вибачте не було. Так, ми відкрили кордони. Але саме звідти отримали СНІД, наркоманію, майже легальну проституцію. Те, чого раніше соромились, зараз виставляється напоказ.
 3. Деякі «принадності» ринкової економіки нам поки ще невідомі. Нам невідомі (поки) кризи надвиробництва - як у США в 1929 році, коли товару так багато, що його закопують в землю, в той час коли люди вмирають з голоду. Проте багато нам уже відомо: різке розшарування на багатих і бідних, палаци одних і злиденність інших. І цей розрив буде збільшуватись, адже всі умови для цього створені. Чи впевнені Ви, що колись це не вибухне?

Так невже це - наше світле майбутнє? В такому разі, може, не слід руйнувати все, що було гарного і соромитись минулого? Чи така вже жахлива колишня командна система? Чи така вже вона бездоганна, ринкова система?

Для роботи Ви користуєтесь роздатковим матеріалом на столах, а при відповідях можна використовувати «шпаргалку» для роботи на дошці.

 

Завдання для роботи в групах:

І-ша група.

1. Зачитати вірш і визначити тип економічної системи:

Гнат про блат

Поставила жінка раз Запитання Гнату

«Коли ж люди, накінець,

 Будуть жить без блату?»

 «Блат, глубоко, мовив Гнат,

-Це затям віднині.

 Притаївся, ніби чорт,

У кожній людині.

А все ж таки, дорога,

Не можна без блату.

От, скажімо, ми оце

Будували хату.

Працював на складі кум.

На заводі - сваха,

Потихеньку нам пливли

І цегла, і бляха.

Там відпустять нам вапна,

В іншім місці - лату, А хіба дістали б це, Якби так, без блату?

 1. Виконати на дошці схему: «Схема планового управління економікою СРСР» - короткий аналіз. Вказати на роль держави в економіці.
 2. Проаналізувати п. 4, 5, 7 листа; чи згодні Ви з автором листа відносно переваг і недоліків планової економіки.

ІІ-га група.

 1. Виконати схему «Кругообіг ресурсів у плановій економіці», зробити короткий аналіз відносно ролі домашнього господарства.
 2. Чи згодні Ви з автором листа п. 2,5.

ІІІ-тя група.

1.   Прочитайте вірш і визначте тип економічної системи. Які форми власності вказані?

Пенсійного віку

Дуже спритно, худко-худко

Містом бігають маршрутки.

 І маленькі, і дебелі

-«Мерседеси» і «Газелі»,

І «Фольксвагени», і «Форди»

-Всі вони гасають гордо.

Всі виблискують в красі,

Імпозантні ці таксі.

Каже баба тихо діду:

- На маршрутці я поїду.
Каже бабі в голос дід:

                                 - Там, стара, платити слід,

- Заспокойся, клепку май,
І тролейбуса чекай!
Довго в будь-якій порі
Стійте, бабо з дідом:

В нас тролейбуси старі -

Ледве-ледве їдуть.

                                      Ті маршрутки - вищій клас,

Їх уже - без ліку:

А тролейбуси всі в нас - пенсійного віку.

2. Проаналізуйте лист п.8, чи згодні Ви з автором листа? Чому?

3. Що таке «чорний ринок» і «псевдоринок» у плановій економіці. В чому причина їх існування?

ІV-та група.

1.  Прочитайте вірш і визначте тип економічної системи:

Гроші продають

Все на ринку є, на радість

Та не в тому суть.

При базарі тьоті й дяді

Гроші продають.

Пропонують дуже шпарко

 Зблизька і здаля:

                                      «Рублі, долари і марки!»

Кожний промовля.

                                      Йде торгівля досить жваво

Хоч немає в них і права

На це ремесло...

Де ще в світі є держава,

Щоб таке було?

 1. Проаналізуйте п. 3 листа; чи згодні Ви з автором листа?
 2. Чи існує «чорний ринок» в ринковій економіці? Чому?
 3. Які види ринків Ви знаєте? Що це за ринки?

 

4. Чи пам'ятаєте Ви купони? У 1996 році після грошової реформи ціни частково  стабілізувались, проте за інерцією продовжували зростати. А з грудня 1993 року по жовтень 1999 року ціни в Україні зросли у 28 разів, а курс долара США у 3 рази.

V-та група.

 1. Які існують види інфляції і що таку інфляція?
 2. Які причини інфляції в СРСР, покажіть це на графіку на дошці, вкажіть 2 типи інфляції.
 3. Визначте темпи і вид інфляції на дошці:

Булка хліба у жовтні коштував 1 гривню 10 копійок, а в листопаді — 1 гривню 30 копійок.

Розв'язок: Іу= 1.30:1.10=1.18, І=(Іу-1)х100=18%,тобто ціни виросли на 18%.

Які існують засоби боротьби з інфляцією?

Ми з Вами проаналізували економічні явища, розкрили їх зв'язок з економічним розвитком держави. Підсумуємо урок грою «Мозковий штурм» із заповненням анкет: «Що відбудеться у нашому житті, якщо уряду не буде?».
 Зразок анкети.

Відповіді

Твоя точка зору

Точка зору однокласників

1 Розквіт країни

 

 

2.Хаос

 

 

3.Розпад країни

 

 

4.Нічого не буде

 

 

5.Інші пропозиції

 

 

Гра «Мозковий штурм». Що зображено на ілюстраціях на дошці (збір ідей).

 •       Ми дійсно різні люди?
 •       А що нас об'єднує?
 •       З економічної точки зору ми всі споживачі?
 •       Наші потреби однакові?
 •       То чи потрібна нам держава?
 •       Яка держава нам потрібна?

5. На основі таблиць, та повтореного матеріалу групи роблять загальний висновок по уроку.

Економіка Радянського Союзу мала яскраво виражений командно-адміністративний тип. Командно-бюрократичні методи управління призвели до глибокої економічної кризи, а згодом до кризи суспільства і кризи свідомості. Продовольча криза посилилась наростанням паливної, енергетичної, транспортної кризи. Показником краху командно-бюрократичної економіки стала інфляція, величезне зростання внутрішнього та т зовнішнього боргу, знецінення карбованця, зростання натурального обміну (бартеру). Популістські економічні рішення, самі по собі виправдані (підвищення пенсій, зарплати, різноманітних допомог і виплат), не підкріплені реальними реформами, остаточно підірвали економічне життя країни. Безліч різноманітних програм переходу до ринку не призвели до створення реального ринку, захисту власності, фінансової реформи. Криза командно-бюрократичної економічної системи призвела до кризи тоталітарного політичного режиму що в свою чергу призвело до глибокого перелому в свідомості суспільства.

Ш. Кінець уроку.

- Рефлексія

 1. Сьогодні я дізнався…
 2. Було цікаво …
 3. Я зрозумів, що…
 4. Тепер я можу…
 5. Я відчув, що…
 6. Я набув…
 7. Я навчився…
 8. У мене вийшло…
 9.  Я зміг…
 10.  Я спробував…
 • Виставлення оцінок та підбиття підсумків;

Держава існує не для того, щоб перетворити земне життя на рай, а для того, щоб завадити перетворити його на пекло.

М. Бердяєв.

 

docx
Додано
6 листопада 2018
Переглядів
535
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку