Цікавий шлях до рідної літератури

Про матеріал
Збірка складається з тестів відкритого і закритого типів, тестів на послідовність та співвідносність, ситуативних тестів з української літератури для 6 класу шкіл національних меншин з російською мовою навчання (І семестр). Вона розрахована на вчителів, які намагаються урізноманітнити форми роботи на уроці і зробити його цікавим. Завдяки наявності питань та відповідей, вона доступна турботливим батькам, які б хотіли допомогти своїм дітям засвоїти і закріпити шкільний матеріал. Це видання, завдяки своїй доступності, також буде корисним дітям, яким подобається вивчення української літератури, для самостійної перевірки власних знань.
Перегляд файлу

2. Національний гімн «Ще не вмерла України і слава, і воля…» проголошений  Державним Гімном України:

        а) 10 квітня 1991 року;

        б) 6 березня 2003 року;

        в) 28 січня 1992 року;

        г) 29 вересня 1994 року.

 

   3. Синьо-жовтий прапор як державний затверджено Постановою Верховної Ради України від:

        а) 28 січня 1992 року;

        б) 6 березня 2003 року;

        в) 28 червня 1996 року;

        г) 7 березня 1999 року.

 

  4. Пісні літературного походження:

       а) гімни;

       б) колядки;

       в) веснянки;

       г) щедрівки.

 

  5. Слово, яке називає того, до кого звертаються з проханням, повідомленням:

       а) вставні слова;

       б) риторичні звертання;

       в) риторичні запитання;

       г) епітети.

 

  6. Урочиста пісня, прийнята як символ державної, національної єдності:

      а) марш;

      б) патріотична пісня;

      в) гімн;

      г) історична пісня.

7. Слова вірша «Ще не вмерла України і слава, і воля…» написав:

     а) Павло Чубинський;

4

Єрмакова М.Ю.

 

 

 

 

Цікавий шлях до

рідної літератури

 

Тестові завдання різних типів

 

 

 

 

Українська література

6 клас

І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременівка 2018

  

Єрмакова М.Ю.

 

 

Цікавий шлях до рідної літератури: тестові завдання різних типів. – Кременівка, 2018. – 58 с.

 

 

 

   Збірка  складається з тестів відкритого і закритого типів, тестів на послідовність та співвідносність,  ситуативних тестів з української літератури для 6 класу  шкіл національних меншин з російською мовою навчання (І семестр). Вона розрахована на вчителів, які намагаються урізноманітнити форми роботи на уроці і зробити його цікавим. Завдяки наявності питань та відповідей, вона доступна турботливим батькам, які б хотіли   допомогти   своїм   дітям   засвоїти і  закріпити

шкільний матеріал.

   Це видання, завдяки своїй доступності, також буде корисним дітям, яким подобається вивчення української літератури, для самостійної перевірки власних знань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Пісня – душа народу.   

          Державні символи

            України

 

    28 червня 1996 року була прийнята Конституція

  незалежної держави України. Стаття 20 Конституції

  України проголошує: «Державними символами Укра-

  їни є Державний Прапор України, Державний Герб

  України, Державний Гімн України…».  

       Поезія «Ще не вмерла України і слава, і воля...» швидко розійшлася в народі. Певний час авторство приписували Тарасові Шевченку. Музику до вірша на-писав західноукраїнський композитор і диригент, гре-ко-католицький священик  Михайло Вербицький (1815-1870). Слід зазначити, що  в тексті Гімну, найбільш усталеному і канонізованому, два рядки належать Миколі Вербицькому, а музику до слів П. Чубинського, крім М. Вербицького, писали й інші українські композитори, зокрема Кирило Стеценко.

 

Тести закритого типу

 

   Оберіть в поданих питаннях  одну правильну відповідь.

   1.Символічний знак, зображений на прапорах, монетах, печатках, документах:

        а) герб;

        б) гімн;

        в) прапор;

        г) печатка.

3

   

Народився П.Чубинський 27 січня 1839 року.

За бунтарські пісні переслідується російським царським урядом.

Навчання в Київській гімназії, в Петербурзькому університеті.

 

3.   Розставте послідовно слова з вірша Максима Риль-

      ського «Учителів, немає, гнів, і, любов, морським,

      народ, ніж, гомоні, і, говорить, мудріших, народ,  

     у, тому».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

     б) Михайло Вербицький; 

     в) Богдан Лепкий;

     г) Тарас Шевченко.

 

 8. Павло Чубинський помер … , похований у Києві:

     а) 27 січня 1839 року;

     б) 26 січня 1884 року;

     в) 27 січня 1893 року;

     г) 29 січня 1885 року.

 

 9. Як символ нашої держави прапор почав використовуватися в період:

     а) Володимира Мономаха;

     б) Київської Русі;

     в) Жовтневої революції;

     г) незалежної України.

 

 10. Суверенітет держави – це:

     а) добробут держави;

     б) культура держави;

     в) незалежність держави;

     г) менталітет держави.

 

 11. Невеликий усний віршований твір, що співається:

     а) пісня;

     б) фольклор;

     в) обряд;

     г) колядка.

 

 12. Національна символіка держави:

     а) гімн, герб, обряди;

     б) пісні, герб, прапор;

     в) гімн, герб, прапор;

     г) булава, прапор, печатка.

 

5

 

                             Тести відкритого типу

 

Продовжте речення.

 

 1. Фольклор – це … .

 

 1. Обряд – це … .

 

 1. Слова «Прислухайтесь, як океан співає, -

                Народ говорить. І любов, і гнів

                У тому гомоні морськім. Немає

                Мудріших, ніж народ, учителів…» написав…

 

 1. Державний Прапор – це …  .

 

 1. Державний Гімн – це … .

 

 

 1. Держаний Герб – це  … .

 

 1. Романс – це … .

 

 

 1. Балада – це ….

 

 1. Епітет – це … .

 

 

10. Автор слів Гімну «Ще не вмерла України і слава, і воля…» …. , композитор … .

 

11. До пісень літературного походження належать ….

 

12. Михайло Вербицький ( 1815-1870) – це … .

 

6

Тести на співвідносність

 

 1. Співвіднесіть поняття і визначення:

     а) гімн;                    а) символічний знак, зображе-  

                                        ний на прапорах, монетах, 

                                        печатках і документах;

     б) герб;                    б) велична пісня на честь дер-

                                         жави;

     в) прапор;                в) полотнище жовто-синього

                                         кольору.

 1. Співвіднесіть автора і його твір:

а)  П.Чубинський ;    а) «Росте черешня в мами на

                                      городі»;

б) С. Руданський;      б) «Повій, вітре, на Вкраїну»;

в) А. Деденко;            в) «Ще не мерла України і

                                      слава, і воля…».

 

 1. Визначте роль кожного з героїв для України:

  

Наливайко

 

Залізняк

 

Богдан Хмельницький

 

 

Тести на послідовність

 

1. Розставте рядки пісні за порядком.

          Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

          Ще не вмерла України і слава, і воля,

          Запануєм і ми, браття, у свої сторонці.

          Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

 

2.  Установіть відповідність у подіях з життя П. Чубин-

     ського.

Записав близько 40 тисяч обрядових пісень.

Помер 26 січня 1884 року.

7

3. Встановіть відповідність предмета та його ролі у

    вірші Б.Лепкого «Журавлі».

    а) журавлі;               а) мерехтить в очах;

    б) шлях;                    б) відлітають у вирій;

    в) слід;                      в) гине в синіх хмарах.

 

4. Співвіднесіть художній засіб з прикладом.

     а) сірий шнурок;      а)архаїзм;

     б) заки;                     б) уособлення;

     в) мерехтить шлях;   в) епітет.

 

5. Співвіднесіть термін і його визначення.

     а) ідея твору;            а) те, що автор показав у тво-

                                         рі;

     б) тема твору;           б) прийоми і методи зобра

                                        ження головних героїв, по-

                                        дій;

       в) художні засоби     в) те, що автор хотів показати

           твору;                       у творі, чому навчити.

 

 

Тести на послідовність

 

1. Установіть послідовність у рядках вірша Б.Лепкого «Журавлі»

            Заки море перелечу,

            Чути: кру! кру! кру!

            В чужині умру,

            Крилонька зітру.

 

 1. Установіть послідовність у подіях з біографії Б.Лепкого.

1. Викладав у Ягеллонському університеті.

2. Помер Б.Лепкий 21 липня 1941 року у Кракові.

3. Закінчив гімназію в м. Бережани.

12

ІІ. Крокує осінь золота.

    2.1. Богдан Лепкий

     Журавлі з давнини, долаючи всі перешкоди, назустріч сонцю летять над землею журавлі. Ці птахи завжди користувалися повагою і любов’ю нашого народу. Яких тільки журавлів не вигадали наші предки. Це і дерев’яний колодязний журавель, і кмітливий журавель із казки, і журавель-мрія із  прислів’я, і ще багато-багато журавлів … І поети не обминули цих птахів.

У давнину журавлів називали «крунами». За давньою легендою, і наша країна названа на честь крунів – журавлів – Україною – журавлиним краєм.

 

Тести закритого типу

   Оберіть в поданих питаннях  одну правильну відповідь.

 

 1. Б.Лепкий народився:

     а) у с. Моринці на Полтавщині;

     б) у с. Кречулень на Тернопільщині;

     в) у с. Кременчук на Київщині;

     г) у с. Богданівці на Львівщині.

 

2. Вірш «Журавлі» (Видиш, брате мій…»)  написав:

     а) М. Вінграновський;

     б) Б. Лепкий;

     в) Л. Глібов;

     г) Т.Шевченко.

 

3. Головна думка вірша «Журавлі»:

9

     а) смерть ліричного героя від розлуки з Батьківщи-

         ною;

     б) туга ліричного героя за рідним краєм;

     в) сум ліричного героя на Батьківщині;

     г) прощання ліричного героя з рідними краєм.

 

4. Ліричний герой:

     а) образ поета, чиї переживання, почуття, думки 

         зображено в ліричному творі;

     б) головний герой, думки якого зображено в лірич-

        ному творі;

     в) образ другорядного героя, що стежить за голов-

        ним і розповідає про нього;

     г) співець, який описує рідний край.

 

5. Б. Лепкий помер:

     а) у Києві;

     б) у Німеччині;

     в) у Польщі;

     г) у Чехії.

 

6. Уособлення це:

     а) художній засіб, коли неживому предметі надано 

         рис живої істоти;

     б) перебільшення;

     в) художнє означення;

     г) опис природи.

 

 

Тести відкритого типу

Продовжте речення.

 

1. Б.Лепкий прочитав повість «Маруся» Григорія Квітки-Основ'яненка,  коли йому виповнилося  …років.

 

10

2. Визначте художній засіб у рядках

« Мерехтить в очах  безконечний шлях,

   Гине, гине  в сірих  хмарах слід по журавлях» – це…

 

3. «Ой летів журавлик з дому на чужину

І у небі плакав тяжко і ридав,

Покидав тополі, покидав калину

І навіки землю рідну покидав». Ці слова написав…

 

4. Музику на вірш Б.Лепкого «Журавлі» склав … .

 

5. Батьківщина – це…

 

6. Б.Лепкий більшу частину свого життя працював … .

 

 

Тести на співвідносність

 

 

1. Співвіднесіть події та дати з життя Б.Лепкого.

   а) 1872 рік;      а) прочитав «Марусю» Г.Квітки-

                              Основ'яненка;

   б) 1877 рік;      б) народився Б.Лепкий;

   в) 1841рік;       в) помер Б.Лепкий.

 

2. Співвіднесіть міста та місце навчання і роботи  Б.Лепкого.

   а) м. Бережани;           а) навчався в Академії мис-

                                           тецтв;

   б) м. Відень (Австрія);  б) викладав у Ягеллонському     

                                          університеті;

   в) м. Краків Польща;   в) вчителював у гімназії.

 

11

 

              б) мисливці, сонце, річка;

              в) ондатра, мисливці, баржі;

              г) мисливці, собаки, вовки.

 

8. Щоб захистити гусенятко, його батько… (за оповіданням М.Вінграновського «Гусенятко»):

             а) заховав його в очереті;

             б) сховав під грудьми;

             в) вивів гніздо на струмінь води;

             г) відвів гусенятко до людей.

 

9. Невеликий прозовий епічний твір про одну чи дві події в житті одного героя:

      а) повість;

      б) поема;

      в) оповідання;

      г) переказ.

 

10. Опис природи:

      а) пейзаж;

      б) інтер’єр;

      в) портрет;

      г) художнє означення.

 

11. Якою постає природа у творах М. Вінграновського:

     а) чужою, страшною;

     б) привітною, неживою;

     в) олюдненою, привітною;

     г) суворою, неживою.

 

12. Головна думка оповідання М.Вінграновського «Гусенятко»:

      а) життя гусячої зграї;

      б) любов до рідних, відданість, готовність

         пожертвувати собою заради рідних;

16

  4. Народився Б.Лепкий у 1872 році.

5. Перейшов на навчання до Віденського університету.

 

3. Встановіть послідовність слів у прислів’ї

«Верби, без, нема, калини, і, України».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 1. М.Вінграновський

       Твори Миколи Вінграновського – це здивування перед світом природи. У його віршах зайчатка «котять передніми лапами по городах капусту в поле», метелики «в піжмурки грають», а сірий вовк, дуже стомлений», «заснув у хащі» та «лапою укрився». Його герої (звірі, птахи, комахи) «думають» і «говорять» так переконливо, що ми впевнені,  – по-іншому не може бути.

       Майже одночасно з поезією Микола  Вінграновський почав писати і прозу. Як і у віршах, так і в прозаїчних творах митець поєднує світ людей зі світом тварин, птахів, комах, рослин – усього живого.

 

 

Тести закритого типу

   Оберіть в поданих питаннях  одну правильну відповідь.

 

1. Якими людськими рисами наділяє  М. Вінграновський грім за віршем «Грім»:

          а) взаємодопомога;

          б) ненависть;

          в) злість;

          г) смуток.

 

2. Зв’язок  між предметами, явищами, коли одне уявлення викликає інші подібні або контрастні:

         а) уособлення;

14

         б) метафора;

         в) асоціація;

         г) гіпербола.

 

3.    Які дієслова характеризують дії грому з вірша М. Вінграновського «Грім»:

             а) жив, ненавидів, лютував;

             б) любив, бачив, налив, натрусив;

             в) покинув, заговорив, побив;

             г) полинув, розбив, наробив.

 

4. Відгадайте загадку –  і ви дізнаєтеся про образ-персонаж одного з віршів М. Вінграновського «Гарне, добре, на всіх дивиться, а людям на себе дивитися не дозволяє».:

              а) сонце;

              б) собака;

              в) блискавка;

              г) тінь.

 

5. Микола Вінграновський вчився:

              а) у Київському педагогічному інституті;

              б) у Київському театральному інституті;

              в) у Київському медичному інституті;

              г) у Київському ветеринарному інституті.

 

6. Помер М.Вінграновський:

              а) в м. Києві у 1945 р.;

              б) в м. Києві у 1991 р.;

              в) в м. Києві у 2004 р.,

              г) в м. Києві у 1824 р..

 

7. Які небезпеки чатували на тата-гусака з гусенятком (за оповіданням М.Вінграновського «Гусенятко»):

              а) літаки, ондатра, ліс;

15

    2.3. Л.І.Глібов.  Байки

 

   Особливу роль в українській літературі відграє Леонід Іванович Глібов. Він був одним із засновників художньої   реалістичної   байки

ХІХ ст. За своє життя Л.Глібов написав  107   байок.  За  словами І.Франка, байки є «головним титулом сего талановитого поета».

   На думку вчених, байка – один з найдавніших жанрів літератури. Але спочатку вона існувала лише в усній народній творчості разом із казками, переказами, прислів’ями. В Україні байки відомі з ХІІІ ст.  Їх писали Г.Сковорода, П. Гулак-Артемовський, П.Боровиковський, Є.Гребінка та багато інших письменників.

      З 24 вересня 2002р. в обігу знаходиться ювілейна монета, присвячена 175-річчю з дня народження Л.І.Глібова. Монета виготовлена з нейзильберу. Діаметр  монети  31,0 мм,  вага 12,8 г, тираж – 30 тис. штук. Автори: М.Кочубей, Р. Чайковський.

 

Тести закритого типу

 Оберіть в поданих питаннях  одну правильну відповідь.

 

1. Леонід Глібов народився:

       а) у с. Краковці на Львівщині;

       б) у с. Веселий Поділ на Полтавщині;

       в) у с. Краковці на Полтавщині;

       г) у с. Леонідівка на Львівщині.

20

      в) сум за ріднею;

      г) радість від самостійності у житті.

 

 

Тести відкритого типу

Продовжте речення.

 

1. Алітерація – це…

 

2. Символ – це…

 

3. Наші предки шанували і поважали Сонце, тому що…

 

4. М.Вінграновський «Олюднює» явище природи, тому що…

 

5. Композиція твору – це…

 

6. Фразеологізм «відлягло від серця» означає…

 

7. Фантастичне у творі – це…

 

8. Ямб – це…

 

9. Хорей – це…

 

10. Розмір вірша – це…

 

11. Рима – це…

 

12. Побудова художнього твору – це…

 

 

 

17

Тести на співвідносність

 

1. Встановіть елементи композиції у творі М. Вінграновського «Гусенятко»:

    а) експозиція;               а) відліт гусей у вирій;

    б) зав’язка;                   б) пригоди батька з гусе-

                                            нятком;

    в) розвиток дії;             в) гусенятко в людській

                                             оселі;

    г) кульмінація;              г) знайомство з сім’єю гу-

                                            сака;

    д) розв’язка                  д) гусенятко на стрімкій

                                            течії.

 

2. Встановіть вид художнього засобу за оповіданням  М. Вінграновського «Гусенятко»:

    а)епітет;               а) очерет, мовчав, темінь за-

                                      ладила гусаку в спину, вода

                                      нервує;

    б) уособлення;     б) веселий очерет;

    в) повторення;    в) напружено і вороже, во-

                                   роже і темно.

 

3. Встановіть відповідність жанру та твору.

         а) «Що робить сонце уночі» ;  а) оповідання;

    б) «Первінка», «Гусенятко»;     б) збірка;

    в) «Сто поезій», «На срібнім березі»;  в) вірш.

 

4. Встановіть відповідність дати та події з життя М.Вінграновського.

    а) 1956 р.,   а) удостоєний Шевченківської премії;

    б) 1962 р.,   б) став студентом Київського театраль

                           ного інституту;

    в) 1984 р.,   в) вийшла перша збірка віршів.

 

18

Ситуативні тести

  Оберіть в поданих питаннях всі правильні відповіді ( від 2 і більше).

 

 1. Які риси характеру, притаманні людині, ми спостерігаємо в гусака (за оповіданням М. Вінграновського «Гусенятко»):

а) добрий:

б) ласкавий;

в) егоїстичний;

г) суворий;

д) люблячий;

е) безтурботний.

 

2. Оберіть із запропонованих героїв оповідання «Гусенятко» М.Вінграновського:

а) ондатра;

б) гусенятко;

в) тато-гусак;

г) кочегар;

д) качка-помічниця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Ситуативні тести

Оберіть в поданих питаннях всі правильні відповіді ( 2 і більше).

 

1. Виділіть основні елементи байки:

            а) мораль;

            б) розповідь;

            в) алегорія;

            г) герої;

            д) ліризм;

            е) драматизм.

 

2. Оберіть ті епітети, які можна вважати характеристикою Вовка з байки Л.Глібова «Вовк і кіт»:

           а) підступний;

           б) доброзичливий;

           в) вихований;

           г) улесливий;

           д) показний;

           е) заляканий;

           ж)знервований;

           з)спокійний.

 

3.  Оберіть героїв байок Л.Глібова («Вовк і Кіт», «Щука», «Вовк і ягня»):

          а) Ягня;

          б) Муха;

          в) Бджола;

          г) Цап;

         д) Лисиця;

         е) Степан, Трохим;

         ж)Карась;

         з) Баран.

 

 

24

2. Початкову освіту Л.Глібов здобув:

      а) вдома;

      б) у місцевій школі;

      в) у місцевого дяка;

         г) у приватній школі.

 

3. У байці «Вовк і кіт»  Л.Глібова розповідається про:

       а) неввічливого Кота;

       б) безвихідне становище Вовка;

       в) дружбу Вовка і Кота;

       г) пригоди Вовка і Кота в місті.

 

4. Невеликий епічний, здебільшого віршований, твір алегоричного характеру, який має повчальний зміст:

       а) акровірш;

       б) байка;

       в) приказка;

       г) легенда.

 

5. У 2002 р. до 175-річчя Л.Глібова було:

       а) встановлено премію Л.Глібова;

       б) видано 5-томна збірка байок Л.Глібова;

       в) випущено в обіг монету;

       г) встановлено пам’ятник на батьківщині бай-

          каря.

 

6. Музику до вірша Л.Глібова «Журба» («Стоїть гора високая») написав:

        а) О.Прокоф’єв;

        б) П.Чубинський;

        в) М.Лисенко;

        г) М.Вербицький.

 

7. Переданий дослівно уривок чи вислів з якогось

21

 

твору іншого автора називається:

         а) цитата;

         б) план;

         в) переказ;

         г) чуже мовлення, передане дослівно.

 

8. Гостре висміювання якоїсь вади, в’їдливий сміх:

        а) гумор;

          б) іронія;

          в) сатира;

          г) карикатура.

 

9. У творчому доробку Л.Глібова:

      а) 100 байок, 50 загадок, 14 акровіршів;

      б) 107 байок, 14 загадок, 50 акровіршів;

      в) 107 байок, 50 загадок, 14 акровіршів;

      г)  102 байки, 10 загадок, 10 акровіршів.

 

10. Останні роки життя він тяжко хворів, майже повністю втратив зір, але продовжував працювати, це:

         а) Л.Глібов;

         б) Б.Лепкий;

         в) М.Вінграновський;

         г) П.Чубинський.

 

11. Мораль байки «Вовк і Кіт»  Л.Глібова криється в словах:

    а) «усюди Вовченька недоленька морочить»;

    б) «Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб Вов 

        ка од біди сховали!»;

    в) «… що, братику, посіяв, те й пожни».

 

 

 

22

Тести відкритого типу

Продовжте речення.

 

 1. Алегорія – це…

 

 1. Акровірш – це…

 

 

 1. Контраст – це…

 

 1. Жанр байки не втрачає своєї популярності, тому що…

 

 

 1. У байці «Вовк і Кіт» Л.Глібов висміює такі людські вади, як…

 

 1. Тема Байки Л.Глібова «Щука» …

 

 

 1. Ідея байки Л.Глібова «Вовк і Кіт»…

 

 1. Цитата «Послухали Лисичку і Щуку кинули у річку» з байки Л.Глібова …

 

 

 1. Уривок «Що, братику, посіяв, те й пожни» з байки Л.Глібова…

 

10. «Журба» належить до жанру…

 

11. Я знаю таких письменників-байкарів…

 

12. Головна думка байки «Щука»…

 

23

б) «Світ ловив мене, та не піймав»;

в) «Незрівнянні в своїм роді поетичні твори Руданського»;

г) «Мова моя калинова».

 

4. Співомовка – це:

а) короткий гумористичний вірш повчального характеру;

б) короткий гумористичний вірш, побудований на основі переказу, легенди;

в) короткий гумористичний вірш, побудований на основі анекдоту, приказки чи притчі.

 

5. Практично всім своїм творам Степан Руданський давав назву «співомовки», тобто :

 а) «співати і казати»;

 б) «мова співу (богині музи)»;

 в) «богиня співу»;

 г) «муза краси».

 

6. У Криму Степан Руданський познайомився :

 а) з А. Метлинським, М.Щепкіним, І.Айвазовським;

 б) з І.Франком,  І. Айвазовським;

 в) з А. Метлинським, Л.Українкою, І.Франком.

 

7. Головного героя співомовки «Вовки» Степана Руданського, за яким «аж сто вовків гналось», можна назвати:

 а) сміливим;

 б) страхітливим;

 в) винахідливим;

 г) самовпевненим.

 

8. Двоскладовий розмір вірша з наголосом на другому складі:

 а) ямб;

28

Тести на співвідносність

 

1. Співвіднесіть героя і сказані ним слова ( за байкою Л.Глібова «Вовк і Кіт»).

        а) Вовк;                  а) «Проси мерщій Степана, 

                                            він добрий чоловік»;

       б) Кіт;                      б) «Як тільки навернусь, він  

                                           і згадає поросятко»;

       в) автор;                  в) «Ні, в гості Вовк не забі-

                                         жить, а він прибіг, щоб

                                         де-небудь сховаться».

 

2. Встановіть назву твору та цитати, взятої з нього.

        а) «Хто доня?»;          а) «Між людьми, як пташ-

                                              ка, в’ється. У людей і 

                                              їсть, і п’є…»;                                         

        б) «Що за птиця?» ;    б) «Вловіть мені тую куро-

                                              чку рябую. А я подарую

                                              грушку золотую»;

        в) «Хто баба?» ;           в) «В земляній сиджу ко-

                                               морі.

                                               А коса моя надворі».

 

3. Встановіть відповідність початку і закінчення прислів’їв:

         а) Чия сила;              а) та думки лукаві;

         б) Слова ласкаві;       б) того правда;

         в) На язиці медок;    в) а на думці – холодок.

 

 

 

 

 

 

 

25

Тести на послідовність

1. Розставте послідовно рядки з вірша Л.Глібова «Журба».

    А в мене бідне серденько

    Біжить вона, шумить.

    Журюся я над річкою…

    І мліє, і болить.

2. Розставте послідовно рядки з байки Л.Глібова «Вовк і Кіт»

 -   Чи чуєш гомін той?

      -   Проси Мерщій Степана.

      -   Так я у його вкрав барана.

      Він добрий чоловік, -

      За мною то женуться!

      Кіт Вовкові сказав.

   -  Котусю-Батечку!

      Куди ж мені поткнуться?...

3. Розставте послідовно рядки з байки Л.Глібова «Щука».

За стряпчого, як завсіди годиться,

Усе народ, як бачите, такий

Була приставлена Лисиця.

Добрячий та плохий.

 

4. Продовжить невеликий словничок «Алегоричність образів байок Л.Глібова».

Вовк – безжальність.

Бджоли – працелюбність.

Лисиця – …

Щука – …

Цап – …

Ягня – …

Кіт – …

5.Встановіть послідовність слів у приказці:

«А, діла, не, слова, добрі, людину, красять».

26

 1.  

Степан Руданський

 

   Уже понад століття чарують читача веселі гуморески, дотепні й влучні байки, ліричні пісні видатного українського поета Степана Руданського.

 

Тести закритого типу

 

Оберіть в поданих питаннях  одну правильну відповідь.

 

1. Степан Руданський народився в селі Хомутинцях на Вінниччині:

а) 12 лютого 1814 року;

б) 8 березня 1864 року;

в) 7 січня 1834 року;

г) 9 березня 1861 року.

 

2. Вірш Степана Руданського став народною піснею, це:

а) «Стоїть гора високая»;

б) «Повій, вітре, на Вкраїну»;

в) «Очи чёрные»;

г) «Несе Галя воду».

 

3. На надмогильному камені Степана Руданського

вирізьблено слова :

а) «На могилі не заплаче ніхто на чужині

     Хіба хмаронька заплаче дощем по мені»;  

27

Тести на послідовність

 

1. Встановіть послідовність загадок, які задавав король козакові,  за співомовкою С.Руданського «Козак і король»:

1) «…угадай, що думати буду?...»;

2) «…покажи середину світу…»;

3) «… скільки зір на небі серед літа?...».

 

2. Встановіть послідовність слів у визначенні терміну «співомовка»:

« Співомовка – побудований, анекдоту, короткий, вірш. На, гумористичний, основі, народного, притчі, приказки, чи».

 

3. Встановіть послідовність вислову Валерія Шевчука про Степана Руданського: «мову співучу», Руданський, тим, Степан, що, створив, великий».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 б) хорей;

 в) рима;

 г) строфа.

 

 

9. Види римування вірша:

 а) пряма, скісна, точна;

 б) ямб, хорей;

 в) кільцева, перехресна, суміжна;

 г) точна, неточна, приблизна.

 

Тести відкритого типу

 

Продовжте речення.

 

 1. Прислів’я – це … .

 

 1. Співомовка – це … .

 

 1. Гумор – це … .

 

 1. Степан Руданський працював у Ялті … (ким?).

 

 

 1. Степан Руданський протягом усього свого життя написав понад … співомовок.

 

 1. Тема співомовки С. Руданського «Окуляри» - це ….

 

 1. Ідея співомовки  С. Руданського «Запорожці у короля» - це … .

 

 1. За головним героєм співомовки С. Руданського

 

29

 

 «Вовки» гналися «аж … вовків».

 

 1. Головні герої співомовки С. Руданського «Козак і король» - це … .

 

 1. Жанр, який започаткував С.Руданський, … .

 

 

 1. Степан Руданський рано пішов з життя, тому що … .

 

 1. Гумореска – це … .

 

Тести на співвідносність

 

 1. Встановіть відповідність назви співомовки С.Руданського та цитат з них:

а) «Козак і король»;        а) «Ану, - каже, - покажи се-

                                          редину світу!

                                       А той палицю підняв, може,

                                         з піваршина

                                        Та в підлогу нею гуп: «Отут

                                         середина!»;

б) «Окуляри»;                   б) «Розходився мужичок

                                            Аж ґвалт дякувати,

                                            Та одна йому біда:

                                            Не вміє читати»;

в) «Запорожці у короля»; в) «Вони як поїли,

                                            Так ті вуса прездорові

                                            Вгору й завертіли».

 

 1. Встановіть відповідність назви твору та його героя:

 

а) «Козак і король»;          а) миші;

 

30

б) «Запорожці у короля»; б) багатий пан;

в) «Вовки»;                       в) ляхи-мосціпани (поляки).

 

 1. Встановіть відповідність архаїзму та його визначення:

а) воєводство;               а) старовинна міра довжини;

б) кармазиновий;          б) частина землі, яка нале-    

                                          жала воєводі;

в) аршин;                      в) виготовлений з дорогої

                                         тканини.

 

 1. Встановіть відповідність дат і подій з життя Степана Руданського:

 

а) 1880;                           а) народився С.Руданський;

б) 1834;                           б) вступив до Петербурзької 

                                         медико-хірургічної акаде-

                                          мії;

в) 1855;                           в) в Києві надруковані спі-

                                          вомовки С.Руданського.

 

 1. Встановіть відповідність назви співомовки та її  мети:

а) «Вовки»;                       а) весела вдача, кмітливість 

                                             козаків;

б) «Козак і король»;          б) розум, дотепність козаків 

                                          у незвичайних  ситуаціях;

в) «Запорожці у короля»;   в) освіченим стане тільки

                                          той, хто навчається;

г) «Окуляри»;                      г) «У страху очі великі».

 

 

 

 

 

 

31

образу вірша Якова Щоголева «Листопад»:

а) «серпень дав, що можна дать»;       а) епітет;

б) холодні міста;                                  б) порівняння;

в) небо, немов циновий дах;               в) уособлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 1.  Яків Щоголів

 

     Дивна доля цього поета. Ще за життя Якова Щоголева деякі його  вірші стали народними піснями  («Пряха», «Черевички» та інші). З виникненням української школи чимало його поезій посіли почесне місце в шкільних хрестоматіях. Але поза цими широковідомими віршами творчість Якова Щоголева маловідома.

 

Тести закритого типу

  Оберіть в поданих питаннях  одну правильну відповідь.

 

1. Яків Щоголів  народився:

а) 5 червня 1828 року;

б) 8 червня 1898 року;

в) 5 листопада  1824 року;

г) 7 листопада 1895 року.

 

2. Вірш «Листопад» написав:

а) Яків Щоголів;

б) Степан Руданський;

в) Іван Глібов;

г) М.Вінграновський.

 

3. Головна думка вірша «Листопад»: 

а) радість ліричного героя від приходу осені;

б) сум ліричного героя від приходу осені;

в) сум осені від приходу ліричного героя;

г) радість людей від приходу осені.

33

 

4. Словесна деталь – це:

а) прийоми створення пейзажу;

б) прийоми створення словесного малюнку;

в) прийоми створення образу;

г) прийоми створення інтер’єру. 

 

5. Яків Щоголів помер у віці:

а) 72 років;

б) 73 років;

в) 74 років;

г)  75 років;

 

6. Визначте риму вірша «Листопад»:

а) перехресна;

б) суміжна;

в) кільцева;

г) пряма.

 

Тести відкритого типу

 

Продовжте речення.

 

 1. Епітет – це … .

 

 1. Метафора – це … .

 

 

 1. Порівняння – це … .

 

 1. Уособлення (персоніфікація) – це … .

 

 1. Повторення літери с у рядках

                         І висне небо в ті часи,

 

34

                         Немов циновий дах,

                         І стигнуть краплі від роси,

                         Як сльози на гілках 

створює ….. настрій.

 

 1. Закінчивши Харківський університет, Яків Щоголів влаштувався в канцелярію губернатора, де пропрацював … років.

 

Тести на співвідносність

 

1. Встановіть відповідність терміну і його визначення:

а) словесний малюнок;         а) перебільшення;

б) словесна деталь;               б) опис словами різ-

                                                них явищ природи,

                                                подій чи предметів;

в) гіпербола;                         в) художній прийом

                                                створення словесного 

                                                малюнку.

 

2.  Встановіть відповідність епітетів до образів з вірша Якова Щоголева «Листопад»:

а) вітер;                                    а) червоно-жовтий;

б) лист;                                     б) морозний;

в) дах;                                       в) циновий.

 

3. Встановіть відповідність занять та професій між членами родини Якова Щоголева:

а) Яків;                                     а) священик;

б) дід Якова;                             б) канцелярист;

в) батько Якова;                       в) дрібний службовець.

 

4. Встановіть відповідність художнього засобу та

35

 1. Тема оповідання «Маленький горбань» Спиридона Черкасенка – це ….

 

 1. Павлик з оповідання «Маленький горбань» Спиридона Черкасенка більше любив гратися з дівчатами, тому що … .

 

 1. Герої літературного твору бувають … ( за значенням у житті).

 

 1. Епічні твори поділяються за такими жанрами ….

 

 1. Слово «епос» з грецької ….

 

 1. Слова «матері його мішок груш» любив промовляти герой оповідання Спиридона Черкасенка «Маленький горбань» … .

 

Тести на співвідносність

 

 1. Співвіднесіть події та дати з біографії Спиридона Черкасенка:

а) 1905;                      а) переїхав до Праги, де і про

                                        жив до кінця життя;

б) 1923;                      б) підготував українську

                                      читанку;

в) кінець 20-х ХХ ст.; в) проживав у Ужгороді на За-

                                       карпатті, друкував  твори у

                                        журналі «Пчілка».

 

 

 

 

 

 

40

2.6.

Спиридон Черкасенко

 

  Ім’я Спиридона Черкасенка пов’язане з шахтарським краєм. У Донбасі він вчителював, написав багато творів про працю і тяжке життя шахтарів. Велике місце в його творчій біографії посідають твори для дітей.

    У 20-х роках ХХ ст. у трудових школах України діти навчалися за читанками, складеними Спиридоном Черкасенком. А такі пісні на вірші С.Черкасенка, як «Тихо над річкою», «Ой, чого ти, дубе…», не виходять з репертуару українських співаків та хорових капел.

 

 

Тести закритого типу

 Оберіть в поданих питаннях  одну правильну відповідь.

 

1. Оберіть епічний твір:

а)  драма;

б) вірш;

в) оповідання;

г) п’єса.

 

2.  Про кого сказано в оповіданні Спиридона Черкасенка «Маленький горбань»  такі слова «… глибокі, променисті, розумні очі його, що одсвічували далеко

37

 захованими тихим смутком»:

а)  дід Антип;

б) Захарко;

в) Павлик;

г) Петрик.

 

3.  Павлик з оповідання Спиридона Черкасенка «Маленький горбань» жив:

а) з батьками;

б) з дідусем;

в) з бабусею та дідусем;

г) з ненькою та дідусем.

 

4. Невеликий за розміром розповідний художній твір, здебільшого про одну чи декілька подій з життя людини:

а) п’єса;

б) оповідання;

в) вірш;

г) повість.

 

5. Дідусь з оповідання Спиридона Черкасенка «Маленький горбань» не хотів пускати Павлика до хлопців, тому що:

а) вони йому не подобалися;

б) хлопці були старші за Павлика;

в) вони могли скривдити його;

г) Павлик не хотів з ними товаришувати.

 

6. Об’єктивне зображення людської особистості у взаємодії з іншими людьми і подіями:

а) епос;

б) лірика;

в) драма;

г) фольклор.

 

38

7. Спиридон Черкасенко жив у Києві, працював журналістом, редагував журнал:

а) «День»;

б) «Сонце»;

в) «Веселка»;

г) «Друг».

 

8. Творчий доробок Спиридона Черкасенка складає:

а) 10 книг;

б) 20 книг;

в) 30 книг;

г) 40 книг.

 

9. Опис природи – це …:

а) інтер’єр;

б) пейзаж;

в) портрет;

г) словесна деталь.

 

10. «Маленький горбань» Спиридона Черкасенка – це … :

а) повість;

б) оповідання;

в) новела;

г) п’єса.

 

 

Тести відкритого типу

Продовжте речення.

 

 1. Епос – це … .

 

 1. Епічний твір – це … .

 

 1. Головний герой твору – це … .

39

в) Павлик;

г) дід Антін;

д) дід Антип;                                                                                                                                                  е) тітка Ярина.

2. Оберіть жанри епічних творів:

а) роман;                         

б) повість;                       

в) драма;

г) оповідання;

д) вірш;

е) нарис.

 

3. Пряма мова складається з:

а) слів автора;                

б) мови персонажів;

в) діалогів;

г) монологів;

д) ліричних відступів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

2. Встановіть відповідність героя та його опису з оповідання Спиридона Черкасенка «Маленький горбань»:

а) Захарко;                 а) « …покурюючи люлечку, си-

                                        дить він під вікном на при-

                                         зьбі…»;

     б) дід Антип;               б) « …сині, як небо, очі диви

                                             лися спокійно…»;

в) мати;                       в) « …вхопив його ззаду за по-

                                        перек, повалив на землю і

                                        на давив коліном…»;

г) Павлик;                    г) « Очима, повними сліз, ди-

                                      вилася вона в його обличчя,

                                      обережно гладила по голів-

                                       ці».

 

3. Встановіть відповідність характеристики героя з прислів’ям:

а) Павлик;                      а) «Без Бога в голові»;

б) Захарко;                     б) «Дала серце, та не дала

                                          вроди. А нема вроди,

                                          нема й щастя»;

в) дід Антип;                  в) «Життя прожити – не поле

                                          перейти»;

г) мати;                           г) «Щастя минає, а злидні

                                          довічні».

 

4. Співвіднесіть автора і сказані ним слова з оповідання Спиридона Черкасенка «Маленький горбань»:

а) дід Антип;                 а) «До дівчат можна, вони не

                                        такі, як оті, паливоди,

                                        хлопці»;

 

 

 

41

 

б) мати;                         б) «У панів гості …кинула все

                                        та мерщій сюди»;

в) Захарко;                     в) «Ти посидиш коло мене? І

                                        казочку розкажеш?»;

г) Павлик;                       г) «А що то ти, горбатий, ро-

                                        биш? Ось я тобі!».

 

5. Встановіть відповідність художніх засобів до уривків з оповідання Спиридона Черкасенка «Маленький горбань»:

а) уособлення;                 а) «барвистий панський

                                           степ»;

б) символ;                        б) «ясний погожий день ви

                                        кликав з халупок  людей»;

в) порівняння;                 в) «велике серце»;

г) епітет;                          г) «… горіли злістю, мов у 

                                        вовченяти, хижі чорні

                                        очі Захаркові».

 

6. Співвіднесіть архаїзми, діалектизми з сучасними поняттями ( за оповіданням Спиридона Черкасенка «Маленький горбань»):

а) вшпарити;                  а) пустун;

б) небезпременно;          б) обов’язково;

в) паливода;                   в) стільчик;

г) дзиґлик;                      г) покарати.

 

 

Тести на послідовність

 

1. Розкрийте зміст кожної з частин композиції художнього твору (  за оповіданням Спиридона Черкасенка «Маленький горбань»):

Експозиція - …

 

42

Зав’язка - …

Розвиток дії - …

Кульмінація - …

Розв’язка - …

 

2. Встановіть послідовність пунктів плану (за  змістом оповідання Спиридона Черкасенка «Маленький горбань»):

   1. Битва за пташенят.

   2. Примирення хлопців.

   3. Стан Павлика після бійки.

   4. Інтерес Павлика до казок.

   5. Гра на луках.

 

3. Встановіть послідовність слів у прислів’ї: « Й, щастя, нема, вроди, нема, а, вроди, не, та, дала, серце, дала».

 

4. Продовжте асоціативний ряд (  за оповіданням Спиридона Черкасенка «Маленький горбань»):

Павлик – добро;

Захарко - …

Дід Антип - …

Тітка Явдоха - …

 

 

Ситуативні тести

 Оберіть в поданих питаннях всі правильні відповіді ( 2 і більше ).

 

1. Оберіть головних героїв оповідання С. Черкасенка  «Маленький горбань» .

     а) Захарко;                      

б) Петрик; 

43

     

 

 

9. Добродушне висміювання, форма комічного - … .

 

10. Відображення одного предмета, явища, суспільної вади через інші - … .

 

11. М. Вороний закінчує поему «Євшан-зілля» зверненням до України, тому що … .

 

12. До сюжету про євшан-зілля зверталися такі письменники, як … .

 

Тести  на співвідносність

 

1. Розподіліть  ознаки

                героїчної пісні               колискової пісні

 невпинна, бренькіт дужий, журна, ревли-стогнали струни, пісня вільного народу, наче лагідна молитва, спів ніжний, мов скажена хуртовина.

 

2. Співвіднесіть архаїзми з сучасними поняттями  (за поемою М.Вороного «Євшан-зілля»):

а) почот;                         а) музикант, співак;

б) розкоші;                     б) пошана;

в) гудець;                       в) багатство.

 

3. Встановіть відповідність художніх засобів до уривків з поеми М.Вороного «Євшан-зілля»):

а) уособлення;           а) «Наче лагідна молитва,

                                        Журно пісня та лунає»;

б) епітет ;                   б) «Ревли-стогнали струни»;

в) порівняння;        в) «Рідний степ, широкий, воль-

                              ний пишнобарвний і квітчастий»;

 

48

 •          2.7. Микола Вороний

 

       Микола Вороний працював бібліотекарем і коректором режисером українського театру,  допомагав І. Франкові у виданні газети «Громадський голос», був редактором журналу «Зоря», актором відомих театральних труп. Але найбільше за все він любив літературу. Створив багато гарних творів. Серед них поема, в основу якої покладена легенда, про сина половецького хана.

 

Тести закритого типу

 

Оберіть в поданих питаннях  одну правильну відповідь.

 

1. М.Вороний народився:

а) 24 листопада 1871 року;

б) 25 листопада 1781 року;

в) 24 листопада 1874 року;

г) 25 листопада 1784 року.

 

2.  Легенда про євшан-зілля міститься в:

а) Київському літописі;

б) Руському літописі;

в) Іпатіївському літописі;

г) Галицько-Волинському літописі.

 

3. Слово «євшан» за походженням – тюркське, озна-

чає:

45

а) петрушка;

б) полин;

в) калина;

г) ковил.

 

4. Ханський син забув рідний край, тому що …( за поемою М.Вороного «Євшан-зілля»):

а) втратив пам'ять;

б) жив у неволі;

в) не хотів думати про батьків;

г) йому наказали.

 

5. Послом до свого сина хан відправив … (за поемою М.Вороного «Євшан-зілля»):

а) музику-співака, гудця;

б) танцюриста-співака;

в) бандуриста;

г) кобзаря.

 

6. Доповніть речення «Жив у Києві в неволі

                                     Ханський син, малий …»:

а) хлопчина;

б) хлопець;

в) хлопчисько;

г) хлопчик.

 

7. Як зреагував юнак на євшан-зілля (за поемою М.Вороного «Євшан-зілля»):

а) залишився байдужим;

б) згадав Батьківщину;

в) викинув євшан-зілля;

г) заспівав пісню про батька.

 

 1. До кого звертається автор у останніх рядках поеми «Євшан-зілля» М.Вороного:

 

46

а) до матерів;

б) до батьків;

в) до Батьківщини;

г) до України.

 

9. Як лунала колискова пісня з вуст гудця (за поемою М.Вороного «Євшан-зілля»):

а) наче мамина молитва;

б) наче ніжная молитва;

в) наче лагідна молитва;

г) наче добрая молитва.

 

 

Тести відкритого типу

 

Продовжте речення.

 

 1. Поема – це … .

 

 1. Ліричний відступ – це … .

 

 1. Легенда – це … .

 

 1. Переказ – це … .

 

 1. Художнє порівняння – це … .

 

 1. Тема поеми М.Вороного «Євшан-зілля» - … .

 

 1. Головна думка поеми М.Вороного «Євшан-зілля» - … .

 

 1. Невеликий твір гумористичного або сатиричного спрямування з алегоричним змістом - … .

 

47

Тести закритого типу

 

  Оберіть в поданих питаннях  одну правильну відповідь.

 

1. Б.-І. Антонич народився:

а) 5 жовтня 1907 року;

б) 5 жовтня 1908 року;

в)5 жовтня 1909 року;

г)  5 жовтня 1910 року.

 

2. Перша збірка, яку видав 1931 року Б.-І. Антонич, мала назву:

а) «Привітання матері»;

б) «Привітання життя»;

в) «Привітання другові»;

г)  «Привітання синові».

 

3. Природність і краса звучання окремих мовних елементів, звуків, слів та цілих речень у художньому творі, зокрема у віршах:

а) милозвучність;

б) евфонія;

в) мелодійність;

г)  звучання.

 

4.  Якими звуками сповнені рядки поезії «Коляда»

Б.-І. Антонича:

а) р;

б) с;

в) ж;

г)  н.

 

5. Один з поетичних тропів: умовне означення якогось явища або поняття іншим на основі подібності з метою

52

г) гіпербола;               г) «Вдень не їсть, а серед ночі

                                       Плаче, бідний, та зітхає.

                                       Сну не знають його очі…».

 

4. Співвіднесіть вид римування і схематичне його зображення:

а) АВВА;                         а) кільцеве;

б) ААВВ;                         б) перехресне;

в) АВАВ;                         в) суміжне.

 

Тести  на послідовність

 

 

 1. Встановіть послідовно слова в прислів’ї « І, родом, народом, людина,  міцне, дерево, корінням».

 

 1. Розкрийте зміст кожної з частин композиції художнього твору (  за поемою М.Вороного «Євшан-зілля»):

     Експозиція - …

Зав’язка - …

Розвиток дії - …

Кульмінація - …

Розв’язка - …

Епілог - … .

 

 1. Розставте рядки з поеми М.Вороного «Євшан-зілля» послідовно:

Найулюблена дитина.

Половецького б то хана

Жив у Києві в неволі

Ханський син, малий хлопчина,

 

 

 

49

Ситуативні тести

 

 Оберіть в поданих питаннях всі правильні відповіді ( 2 і більше ).

 

 1. Оберіть ознаки поеми:

а) ліричні монологи героя або автора;

б) віршована форма;

в) велика за розміром на відміну від вірша;

г) напружений сюжет;

ґ) наявність авторської пунктуації.

 

 2. Оберіть ознаки, які вказують на те, що твір «Євшан-зілля» М.Вороного – поема:

а) описуються пов’язані між собою події;

б) віршована форма;

в) основних персонажів – 2-3;

г) прозова форма;

ґ) автор висловлює власні думки і почуття.

 

3. Микола Вороний навчався:

а) в Харківському реальному училищі;

б) у Віденському університеті;

в) у Київському університеті;

г) у Львівському університеті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

2.8.

Богдан-Ігор Антонич. Пісні зимового

календарного циклу

    Споконвіку в Україні зимові свята супроводжувалися різними традиціями, звичаями, обрядами. Розпочиналися зимові свята Днем Святого Миколая. Далі – Новий рік, Святвечір, Різдво Христове, Щедрий вечір, День Святого Василя та Водохреща.

 

 

 

 

      Богдан-Ігор Антонич – один з найталановитіших українських поетів ХХ ст.. Народився в с.Новиця на Лемківщині в сім’ї священика. У 1933 році закінчив Львівський університет. Цікавився малярством, музикою, фольклором,українськими народними танцями. Вірші почав писати ще в дитячі роки. Яскраві спогади дитинства про казковість та незвичність побуту рідного краю навіяли йому багато поезій, серед них «Різдво» і «Коляда», що ввійшли до збірки «Три перстені».

 

 

 

 

51

 

 2. Оберіть серед поданих персонажів героїв  вірша

Б.-І. Антонича «Різдво» правильні:

а) лемківці;

б) Діва Марія;

в) Бог;

г)  Різдво;

ґ) Сонце;

д) Місяць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

стисло і яскраво передати певну ідею:

а) уособлення;

б) алегорія;

в) символ;

г)  паралелізм.

 

6. Який художній засіб використано у рядках поезії «Коляда» Б.-І. Антонича

                        «Ходить сонце у крисані,

                         Спить слов’янськеє Дитя,

                         Їдуть сани, плаче Пані,

                         Снігом стелиться життя»:

а) уособлення;

б) алегорія;

в) епітет;

г)  порівняння.

 

7. Слово або вираз, вжиті в переносному, образному значенні:

а) уособлення;

б) алегорія;

в) символ;

г)  троп.

 

8. Головний герой поезії Б.-І. Антонича «Різдво»:

а) Марія;

б) Бог;

в) Різдво;

г)  Діва Марія.

 

Тести відкритого типу

 

Продовжте речення.

 

 1. Колядка – це … .

53

 1. Старовинні обрядові величальні пісні, що співалися на Новий рік, у Щедрий вечір - … .

 

 1. Лемки – це … .

 

 1. Евфонія – це … .

 

 1. Основними святами зимового циклу є - … .

 

 1. Щедрувати – означає … .

 

 1. Б.-І. Антонич помер 6 липня 1937 року на … році життя.

 

Тести на співвідносність

 

 1. Встановіть відповідність назви вірша зі словами, взятими з нього:

а) «Різдво»;                а) «Тешуть теслі з срібла сани,

                                         сняться веснянії сни»;

б) «Коляда»;               б) «У ста млинах зима пшеницю

                                     на сніг сріблясто-синій шле»;                                                                               

в) «Зима»;                 в) «Прийшли лемки у крисанях

                                     і принесли місяць круглий».

 

 1. Встановіть відповідність події з вірша Б.-І. Антонича «Різдво» з видом художнього засобу:

а) фантастичне;    а) «Прийшли лемки у крисанях…»;

б) казкове;            б) лемки принесли місяць  круг-

                                 лий;

в) реальне;            в) народився Бог на санях.

 

Тести на послідовність

  

1.Запишіть якнайбільше інформації, яку містять вірші

54

Б.-І. Антонича «Різдво», «Коляда»:

     1. Герой вірша.

     2. Міфологічні персонажі.

     3. …

     4. …

     5. …

     6. …

 

2. Встановіть послідовність рядків із «Щедрівки»:

          Стала собі щебетати,

          Подивися на кошару.

          Вийди, вийди, господарю,

          Господаря викликати.

 

3. Встановіть послідовність рядків із «Щедрий вечір тобі, пане господарю»:

  Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

  Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

  Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

  Застеляйте столи та все килимами, радуйся!

 

Ситуативні тести

 

   Оберіть в поданих питаннях всі правильні відповіді ( 2 і більше ).

1.  Б.-І. Антонич мав багато захоплень. Оберіть правильні:

а) грав на фортепіано;

б) грав на скрипці;

в) пробував складати пісні;

г)  пробував складати  мелодії;

ґ) захоплювався скульптурою;

    д) захоплювався літературою.

 

 

55

1)а. 2) в. 3) б. 4) а. 5) б. 6) в. 7)в. 8) в. 9) в. 10) а. 11) в. 12) б.

 

Тести відкритого типу

 

1. Алітерація – це сумісно надмірне повторення однакових приголосних звуків з метою створити звуковий образ зображуваного.

 

2. Символ – це умовне позначення якого-небудь предмета, поняття або явища; художній образ, який умовно відтворює усталену думку, ідею, почуття.

 

3. Наші предки шанували і поважали Сонце, тому що для них воно було божеством.

 

4. М. Вінграновський олюднює явища природи, тому що сповнений віри в любов до природи, до людей, віри в правду і добро.

 

5. Композиція – це побудова художнього твору.

 

6. … полегшало.

 

7. Фантастичне у творі – це видумане, нереальне, неймовірне.

 

8. Ямб – це двоскладова стопа з наголосом на другому складі.

 

9. Хорей – це двоскладова стопа з наголосом на першому складі.

 

10. Розміри вірша –  ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест.

60

 

Відповіді до тестів

 

І. Пісня – душа народу. Державні символи України

Тести закритого типу

1) а. 2) б. 3) а. 4) а. 5) б. 6) в. 7) а. 8) б. 9) б. 10) в. 11) а. 12) в.

Тести відкритого типу

 1. Фольклор – це усна народна творчість.
 2. Обряд – це  певні дії людей у дохристиянський період, пов’язані  з певними віруваннями людей в існування багатьох божеств, які супроводжувалися піснями, іграми, танцями, замовляннями.
 3. Максим Рильський.
 4. Державний Прапор України  – це полотнище у поєднанні  жовтого і блакитного кольорів, які 

     символізують  синє небо і жовте пшеничне поле.

 1. Державний Гімн – це величальна пісня на честь держави, музично-поетичний символ державної єдності.
 2. Державний герб – це символічний знак, зображений на прапорах, монетах, печатках і документах.
 3. Романс – соціальна лірична пісня, про кохання.
 4. Балада – епічний жанр казкового чи легендарного змісту.
 5. Епітет – це художнє означення.

10. Автор слів Гімну «Ще не вмерла України і слава, і воля…» Павло Чубинський, композитор Михайло Вербицький.

11. До пісень літературного походження належать гімни, балади, романси, застольні тощо.

12. Михайло Вербицький (1815-1870) – це західноукраїнський композитор і диригент, греко-католицький священик, який склав мелодію на слова вірша П. Чубинського «Ще не вмерла України і слава, і воля…» .               57

Тести на співвідносність

 1. а-б; б-а; в-в.
 2. а-в; б-б; в-а.
 3. Наливайко – гетьман України (1594-1596).

Залізняк – ватажок гайдамаків ( 40 рр. ХVІІІ).

Богдан Хмельницький – гетьман України (1648-1657).

 

Тести на послідовність

 

 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у свої сторонці.

 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    Народився П.Чубинський 27 січня 1839 року.

        Записав близько 40 тисяч обрядових пісень.

  Навчання в Київській гімназії, в Петербурзькому  

  університеті.

  За бунтарські пісні переслідується російським  

  царським урядом.

  Помер 26 січня 1884 року.

 

 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ... І любов, і гнів

У тому гомоні морським. Немає

Мудріших, ніж народ, учителів.

 

ІІ. Крокує осінь золота.

2.1.Богдан Лепкий

 

Тести закритого типу

1)б. 2) б. 3) б. 4) а. 5) в. 6) а.

 

Тести відкритого типу

58

1. 5 років.

2. Уособлення.

3. Марко Черемшина.

4. Левко Лепкий.

5. Батьківщина – це рідний край, місце, де ти народився.

6. … викладачем.

 

Тести на співвідносність

 

1. а-б, б-а, в-в.

2.  а-в, б-а, в-б.

3.  а-б, б-а, в-в.

4.  а-в, б-а, в-б.

5.  а-в, б-а, в-б.

 

Тести на послідовність

 

1.Чути: кру! кру! кру!

   В чужині умру,

   Заки море перелечу,

   Крилонька зітру.

 

2.

1. Народився Б.Лепкий у 1872 році.

2. Закінчив гімназію в м. Бережани.

3. Перейшов на навчання до Віденського університету.

  4. Викладав у Ягеллонському університеті.

5. Помер Б.Лепкий 21 липня 1941 року у Кракові.

 

3. Без верби і калини нема України.

 

2.2. М. Вінграновський

 

Тести закритого типу

59

Тести відкритого типу

 

1. Прислів’я – це короткий влучний вислів повчального характеру.

 

2. Співомовка – це короткий гумористичний вірш, побудований на основі анекдоту, приказки чи притчі.

 

3. Гумор – це художній прийом у творах літератури, спосіб художнього зображення, коли про серйозні речі говориться з добродушною посмішкою.

 

4.  …лікарем.

 

5.  ...200 співомовок.

 

6.  …неграмотність, неосвіченість головного героя.

 

7.  …весела вдача запорожців, вміння знайти вихід з будь-якого скрутного становища.

 

8. … 100 вовків.

 

9. Король, багатий пан, козак.

 

10. … співомовка.

 

11. …життєві негаразди та хвороба звели письменника в могилу.

 

12. Гумореска – це невеликий художній твір, в якому про події та персонажів розповідається в жартівливому тоні.

 

Тести на співвідносність

1.А-а, б-б. в-в.

64

11. Рима – це співзвучність закінчень суміжно чи близько розташованих словах у кінці чи в середині віршорядків.

 

12. Побудова художнього твору – композиція.

 

Тести на співвідносність

 

 1. А-г, б-а, в-б, г-д, д-в.
 2. А-б, б-а, в-в.
 3. А-в, б-а, в-б.
 4. А-б, б-в, в-а.

 

Ситуативні тести

 

 1. А), б), г), д).
 2. А), б), в), г).

 

2.3. Л. Глібов. Байки

 

Тести закритого типу

1)б. 2)а. 3)б. 4)б. 5)в. 6)в. 7)а. 8)в. 9)в. 10)а. 11)в.

 

Тести відкритого типу

 1. Алегорія – це спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями.

 

 1. Акровірш – це поетичний твір, у якому початкові літери кожного першого віршованого рядка, що читаються зверху вниз, розкодовують слово чи фразу, присвячену певній особі чи події.

 

 1. Контраст – протиставлення, героїв, образів чи явищ.

61

 1. Жанр байки не втрачає своєї популярності, тому що за допомогою алегоричних образів можна викрити негативні риси та вади людини, суспільства.

 

 1. У байці «Вовк і Кіт» Л. Глібов висміює такі людські вади, як: крадійство, неввічливість, боягузтво, егоїзм, заляканість, улесливість, знервованість.

 

 1. Тема байки Л.Глібова «Щука» - несправедливий суд над щукою, яка «того заїла в смерть, другого обідрала».

 

 1. Ідея  байки Л.Глібова «Вовк і Кіт» - як ти поставишся до людей, так і люди поставляться до тебе.

 

 1. … «Щука».

 

 1. …«Вовк і Кіт».

 

 1.                     …вірш.

 

     11. Л.Глібов, П.Гулак-Артемовський, Г.Сковорода.

 

     12. Головна думка байки «Щука» - несправедливість 

         судової системи ( правим буває той, хто сильні

         ший чи багатший).

 

Ситуативні тести

 

 1. А), б), в), г).
 2. А), г), е), ж).
 3. А), б), в), г), д), е).

 

Тести на співвідносність

62

 

Тести на співвідносність

 

 1. А-б, б-а, в-в.
 2. А-в, б-а, в-б.
 3. А-б, б-а, в-в.

Тести на послідовність

 

1.     Журюся я над річкою…

        Біжить вона, шумить.

        А в мене бідне серденько

    І мліє, і болить.

 

2.   -   Чи чуєш гомін той? За мною то женуться!

 -  Котусю-Батечку! Куди ж мені поткнуться?...

     -   Проси Мерщій Степана.

         Він добрий чоловік, - Кіт Вовкові сказав.

     -   Так я у його вкрав барана.

     

3. Усе народ, як бачите, такий

Добрячий та плохий.

     За стряпчого, як завсіди годиться,

Була приставлена Лисиця.

 

4.  Лисиця – хитрість.

Щука – злодійка.

Цап – неграмотність.

Ягня – безпорадність.

Кіт – байдужість.

 

5.  «Не слова красять людину, а добрі діла».

 

 

 1.      Степан Руданський

 

Тести закритого типу

1)в. 2)б. 3)а. 4)в. 5)б. 6)а. 7)б. 8)а. 9)в.

63

4.  Захарко – бездушність.

    Дід Антип – досвід.

    Тітка Явдоха – страждання.

 

Ситуативні тести

 

 1. А), в), д), е).
 2. А), б), г), е).
 3. А), б).

 

2.7. Микола Вороний

 

Тести закритого типу

 

1)а. 2)г. 3)б. 4)б. 5)а. 6)а. 7)б. 8)г. 9)в.

 

Тести відкритого типу

 

1. Поема – це невеликий за обсягом віршований твір, в якому зображуються видатні події минулого й сучасного, уславлюються люди з незвичайною долею, сильним, героїчним характером.

 

2. Ліричний відступ – строфи, які є ніби ліричними вставками у віршоване оповідання і в яких автор відступає від основної розповіді.

 

3. Легенда – невеликий епічний твір розповідного характеру  з елементами фантастики.

 

4. Переказ – невеликий епічний твір розповідного характеру  з описом реального життя видатних історичних особистостей, подій.

 

5. Художнє порівняння – художній засіб, в основі якого лежить порівняння одних предметів чи явищ з іншими

68

2.А-б, б-в, в-а.

3. А-б, б-в, в-а.

4. А-в, б-а, в-б.

5. А-г, б-а, в-б, г-в.

 

Тести на послідовність

 

 1. 3,2,1.

 

 1. Співомовка – короткий гумористичний вірш, побудований на основі анекдоту, приказки чи

         притчі.

 

 1. Степан Руданський великий тим, що створив «мову співучу».

 

2.5. Яків Щоголів

 

Тести закритого типу

1)а. 2)а. 3)б. 4)б. 5)в. 6)а.

 

Тести відкритого типу

 

 1. Епітет – художнє означення.

 

 1. Метафора – художній троп, в основі якого лежить перенесення значення одного предмета, явища на інші.

 

 1. Порівняння – художній засіб, в основі якого лежить порівняння одних предметів чи явищ з іншими.

 

 1. Уособлення (персоніфікація) – художній засіб, в основі якого лежить прийом перенесення рис живої людини на неживий предмет.

65

 1. …сумний настрій.

 

 1. …20 років.

 

Тести на співвідносність

 

 1. А-б; б-в; в-а.
 2. А-б; б-а; в-в.
 3. А-б; б-а; в-в.
 4. А-в; б-а; в-б.

 

2.6. Спиридон Черкасенко

 

Тести закритого типу

 

1)в. 2)в. 3)г. 4)б. 5)в. 6)а. 7)б. 8)в. 9)б. 10)б.

 

Тести відкритого типу

 

1. «Епос» у грецькій мові означає «розповідь». Це один з трьох основних родів літератури, поряд з лірикою і драмою. Зміст епічних творів розкривається у формі авторської розповіді. Епічні твори поділяються за такими жанрами: роман, повість, оповідання, нарис, новела тощо.

 

2. Епічний твір – це твір розповідного жанру, в якому зображені життєві події, людські характери, вчинки.

 

3. Головний герой твору – це дійова особа, змальована письменником у взаєминах з іншими особами, наділена яскраво окресленими рисами характеру.

 

4. …змалювання життя сільського хлопця з фізичними вадами у взаєминах з однолітками.

 

66

5. …вони любили слухати його розповіді, не насміхалися і не ображали його.

 

6. …позитивні і негативні.

 

7. Епічні твори поділяються за такими жанрами: роман, повість, оповідання, нарис, новела тощо.

 

8. «Епос» у грецькій мові означає «розповідь».

 

9. …дід Антип.

 

Тести на співвідносність

 

 1. А-б, б-в, в-а.
 2. А-в, б-а, в-г, г-б.
 3. А-б, б-а, в-в, г-г.
 4. А-а, б-б, в-г, г-в.
 5. А-б, б-в, в-г, г-а.
 6. А-г, б-б, в-а, г-в.

 

Тести на послідовність

 

1. Експозиція - знайомство з головними героями твору.

    Зав’язка – ставлення дітей до Павлика.

    Розвиток дії – пригоди хлопця на луках, уміння слу

    хати і розповідати казки.

    Кульмінація – побиття хлопця, його хвороба.

    Розв’язка – дружба Павлика з Захарком, «велике сер 

    це малого каліки».

 

2. 4, 5, 1, 3, 2.

 

3. «Дала серце, та не дала вроди… А нема вроди, нема й щастя».

 

67

3.  Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

     Застеляйте столи та все килимами, радуйся!

     Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

     Бо прийдуть до тебе три празники в гості,

     радуйся!

 

Ситуативні тести

 

1. Б), г), д).

2. А), б), в), г), д).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

6. …перебування ханського сина в полоні.

 

7. …любов до Батьківщини.

 

8. …байка.

 

9. …гумор.

 

10. …метафора.

 

11. …йому не байдужа була для України, хоча його безпідставно заарештували й ув’язнили, оголосивши «ворогом народу».

 

12. Російський поет А.Майков, український поет І.Франко та інші.

 

Тести на співвідносність

 

1.                                 Ознаки

       героїчної пісні                         колискової пісні

      бренькіт дужий                            невпинна

ревли-стогнали струни         журна

  пісня вільного народу      наче лагідна молитва

мов скажена хуртовина                   спів ніжний

 

2. А-б, б-в, в-а.

    А-б, б-в, в-а, г-г.

    А-а, б-в, в-б.

 

Тести на послідовність

 

1. «Дерево міцне корінням, людина –  родом і народом».

 

2.  Експозиція – згадка про дані літописи.

Зав’язка – знайомство з героями.

69

Розвиток дії – шлях гудця до хлопця, спів гудця перед ханським хлопчиною.

Кульмінація – хлопець згадав рідний край і рідного батька.

Розв’язка – повернення хлопця додому.

Епілог – звернення ліричного героя до України, яка залишилася сиротою при рідному народі.

 

3.  Жив у Києві в неволі

Ханський син, малий хлопчина,

Половецького б то хана

Найулюблена дитина.

 

Ситуативні тести

 

1.  А), б), в), г), ґ).

2.  А), б), в), ґ).

3.  А), б),  г).

 

 

2.8. Богдан-Ігор Антонич. Пісні зимового календарного циклу

 

Тести закритого типу

 

1)в. 2)б. 3)б. 4)б. 5)в. 6)а. 7)г. 8)в.

 

Тести відкритого типу

 

1. Колядка – календарна пісня зимового циклу, в якій люди висловлювали свої мрії та побажання здоров’я, достатку, щастя, злагоди і спокою в родинах.

 

2. …колядки, щедрівки.

 

3. Лемки – етнографічна група українців, що здавна

70

живуть у Карпатах по обох схилах Східних Бескидів.

 

4. Евфонія – природність і краса звучання окремих мовних елементів, звуків, слів та цілих речень у художньому творі, зокрема у віршах.

 

5. …Різдво Христове, Новий рік (Василя Святого), Водохреща.

 

6. Щедрувати – означає висловлювати свої мрії та побажання здоров’я, достатку, щастя, злагоди і спокою в родинах.

 

7. …28 році.

 

Тести на співвідносність

 

 1. А-в, б-а, в-б.
 2. А-б, б-в, в-а.

 

Тести на послідовність

 

   1.   1. Герой вірша.

         2. Міфологічні персонажі.

         3. Казкові елементи.

         4. Віршований.

         5. Наявні епітети, метафори, уособлення, колори-     

            стика.

         6. Прихований герой.

 

2.           Стала собі щебетати,

          Господаря викликати.

          Вийди, вийди, господарю,

          Подивися на кошару.

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

І.І. Пісня – душа народу. Державні символи України…3

ІІ. Крокує осінь золота

2.1. Богдан Лепкий……………………………………………  9

2.2. М.Вінграновський ……………………………………..  14

2.3. Л.І.Глібов. Байки………………………………………… 20

2.4. Степан Руданський ……………………………………. 27

2.5. Яків Щоголів……………………………………………… 33

2.6. Спиридон Черкасенко…………………………………. 37

2.7. Микола Вороний………………………………………… 45

2.8. Богдан-Ігор Антонич. Пісні зимового циклу…….. 51

Відповіді до тестів……………………………………………. 57

2.1. Богдан Лепкий…………………………………………… 58

2.2. М.Вінграновський ……………………………………..  59

2.3. Л.І.Глібов. Байки………………………………………… 61

2.4. Степан Руданський ……………………………………. 63

2.5. Яків Щоголів……………………………………………… 65

2.6. Спиридон Черкасенко…………………………………. 66

2.7. Микола Вороний………………………………………… 68

2.8. Богдан-Ігор Антонич. Пісні зимового циклу…….. 70

 

doc
Додано
28 листопада 2019
Переглядів
475
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку