2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Цикл уроків за темою "Творчість Лесі Українки"

Про матеріал

Поглибити знання учнів про Лесю Українку та її творчість, вчити визначати тему, основну думку, провідні мотиви поезій; розвивати логічне й образне мислення; формувати такі риси характеру, як: мужність, цілеспрямованість, наполегливість;виховувати почуття прекрасного.

Перегляд файлу

 Тема. Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви. Поезія «Ви щасливі, пречистії зорі».

 Мета: поглибити знання учнів про Лесю Українку та її творчість, вчити визначати тему, основну думку, провідні мотиви поезій; розвивати логічне й образне мислення;  формувати такі риси характеру, як: мужність, цілеспрямованість, наполегливість;виховувати почуття прекрасного.

 Цілі.

 Учні повинні знати:

коло проблем, які мають розв’язати протягом вивчення теми;

цікаві факти з життя Лесі Українки та її родини;

зміст поезії «Ви щасливі, пречистії зорі»;

особливості виразного читання віршів, художні засоби поетичних творів, тематику ліричних поезій.

 Учні повинні вміти:

самостійно визначати проблеми, які розв’язуються протягом вивчення теми;

розповідати про Лесю Українку, про її поліські корені;

виразно читати ліричні твори та визначати їх вид;

характеризувати образ ліричного героя;

висловлювати власні думки;

визначати роль і місце художніх засобів у поезіях.

 Обладнання: портрет письменниці, фотоальбом «Леся Українка»,книжкова виставка .

 Теорія літератури: лірика, види ліричних творів, стопа, рима.

 Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

 Методи, прийоми, форми роботи: виразно-художнє читання, колективний аналіз твору, бесіда, «Мікрофон», гра, робота в парах, робота в групах.

Хід уроку.

 І. Мотивація навчальної діяльності.

1. З'ясування емоційної готовності учнів до уроку

 - Погляньте за вікно. Яка сьогодні погода? Чи впливає природа на ваш настрій? Якщо так, то яким чином?

2.  Актуалізація опорних знань («Незакінчене речення»: «Для мене Леся Українка – це…»)

3. Озвучення. «Мікрофон».

4. Гра «Продовжте речення».

 - Справжнє ім'я Лесі Українки –

 - Матір'ю поетеси була письменниця –

 - Леся Українка грала на …

 - «Мамо, чи кожна пташина

     В вирій на зиму літає?» -

                в неньки спитала дитина - це рядки з вірша…

 ІІ Опрацювання навчального матеріалу.

 1. Коментування висловів про Лесю Українку (записані на дошці)

- «Шевченко, Франко, Леся Українка – це ж не тільки поети величезного таланту і невичерпної енергії, - вони люди з великим людським серцем і розумом, з героїчною силою духу. У них є чого повчитися не тільки українцям.» (М.Горький)

- «Від часу Шевченкового «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте» Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст сеї слабосилої, хорої дівчини.» (І.Франко)

- «Леся Українка була в своїй творчості справді весняною бурею, що гримить над світом» (М.Тихонов).

2. Самостійна робота з підручником. Опрацювання матеріалу про життєвий і творчий шлях письменниці.

3. Робота в парах. Відповіді на запитання підручника за змістом прочитаного.

4. Повторення відомостей з теорії літератури. Лірика і ліричні твори, їх жанри.

( Лірика – виражальний рід літератури, де зображується людина через відтворення її почуттів, переживань, роздумів. Жанри: філософська (роздуми про сенс людського життя), громадянська (розуміння поетом сучасного йому суспільного життя і ставлення до нього), пейзажна ( ставлення до природи, описи природи допомагають у розкритті думок і почуттів, психологічного стану героїв), інтимна ( почуття і переживання, зв’язані з особистим життям людини).

5. Виразне читання вчителем поезії «Ви щасливі, пречистії зорі» напам'ять.

6. Виразне читання 1-2 учнями.

7. Бесіда за змістом твору.

 Про що вам думалось, що уявлялось, коли ви слухали поезію?

 Чи можна цей вірш назвати автобіографічним? Якщо так, то чому?

 Твір написано 18 липня 1900 року. Які події в житті поетеси відбувалися?

8. Робота з текстом поезії (у групах). (Завдання роздруковані і вручені керівнику групи)

І група.

 - Прочитати І строфу .

 - Якими словами можна передати душевний стан ліричної героїні?

 - Як звертається вона до зір?

 - Чому вона «не мовила б і слова», якби мала промені?

ІІ група

 • Прочитати ІІ строфу.

- Якими словами можна передати душевний стан ліричної героїні?

 - Як звертається вона до зір?

- Чому героїня згодна на самотність?

ІІІ група

 • Прочитати ІІІ строфу.
 • Якими епітетами багаті ці рядки?
 • З чим порівнює авторка зорі?
 • Чому вона думає, що не знала б «ні туги, ні жалю», якби була зіркою?

9. Узагальнююча бесіда.

Як можна сформулювати основну думку вірша «Ви щасливі, пречистії зорі»?

Про що цей твір? (Відображення хвилини людського життя; прагнення до зірок як символу абсолютної досконалості, ідеалу).

Яким кольором можна передати настрій поезії?

Особливості композиції. (Символічний образ зоряного неба передається за допомогою синтаксичного паралелізму, строфічної анафори («пречистії зорі», «якби я була зіркою в небі») і звертання («пречистії зорі», «холоднії зорі»). Мелодійність тексту підкреслюється тристопним анапестом з суцільними жіночими римами )

Теорія літератури. Повторення відомостей про анапест та жіночу риму.

(Анапест – трискладова стопа з наголосом на останньому складі. Жіноча рима – наголос на передостанньому складі)

ІІІ. Рефлексивно-оцінювальний етап

- Самооцінка навчальної роботи в групах, у парах («Сьогодні на уроці мені найкраще вдалося…»)

Домашнє завдання. Обов’язкове: навчитися виразно читати вивчений вірш; скласти запитання до автора про його життя;

За бажанням: намалювати ілюстрації, скласти кросворд про життя Лесі Українки.

 

  Тема. Леся Українка. Тема гармонійного єднання людини з природою («Давня весна»). Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини («Хотіла б я піснею стати…»).

 Мета: продовжити ознайомлення учнів з поезією Лесі Українки; розвивати вміння виразно читати поетичні твори, визначати художні засоби та їхню роль у вірші; виховувати почуття прекрасного.

 Цілі.

Учні повинні знати:

цікаві факти з життя Лесі Українки та її родини;

засоби виразного читання поетичних творів;

тему, основну думку, мотиви поезії.

Учні повинні вміти:

виразно читати ліричні твори;

розповідати про Лесю Українку, про її поліські корені;

характеризувати образ ліричної героїні;

висловлювати власні думки про неї.

 Тип уроку: комбінований урок.

 Обладнання: портрет Лесі Українки; фотоальбом «Леся Українка»; книжкова виставка; ілюстративний матеріал; запис романсу Кирила Стеценка «Хотіла б я піснею стати…».

Теорія літератури: лірика, види ліричних творів, стопа, рима, романс.

 Форми роботи: створення ілюстрацій, виразне читання поезій, робота з асоціаціями, робота в парах, у групах, метод ПРЕС, ідейно-художній аналіз поетичного твору.

Хід уроку.

 І. Мотивація навчальної діяльності.

1. Актуалізація опорних знань:

 а) робота в парах: питання, адресовані авторові;

 б) створення асоціативного ряду «Весна».

 ІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Перевірка домашнього завдання (у групах):

 а) виразне читання поезії «Ви щасливі, пречистії зорі»;

 б) питання – відповідь за змістом вірша;

 в) захист ілюстрацій до вивченого твору.

 г) оцінювання керівниками груп.

2. Самостійне читання поезії «Давня весна».

3. Створення ілюстрацій з подальшим коментуванням і обговоренням.

4. Метод ПРЕС: довести, що поезія «Давня весна» Лесі Українки – зразок автобіографічного твору.

5. Зробити письмово ідейно-художній аналіз вірша за планом (роздрук на парті ):

Аналіз поетичного твору

 * визначити зміст ліричного твору – переживання, почуття;

 *визначити предмет опису та його зв'язок з поетичною ідеєю;

 *визначити своєрідність використання зображально-виражальних засобів автором;

 *визначити ритміку;

 *визначити інтонацію;

 *композиція ліричного твору;

 *поетична лексика;

 *поетичний синтаксис

 *поетична фонетика;

 *віршування.

6. 1-2 учні зачитують свої записи.

7 Слово вчителя.

Поезія «Давня весна» ввійшла до збірки «Думи і мрії», значна частка якої містить романсову інтимно-психологічну лірику, зокрема цикл «Мелодії». Образ природи виконує важливу художню функцію в поезії., де виявляється неоромантичне бачення природи як джерела душевної наснаги. Дарунки «радісної весни» - «листячко зелене», «білесенькі квітки», «вітер», який «про весняну волю заспівав», «пісні пташині» - творять піднесений настрій ліричної героїні.

 У цей же цикл увійшла ще одна поезія, яку ми маємо сьогодні розглянути. Це «Хотіла б я піснею стати…». Так як весь цикл «Мелодії», в основі побудови якого лежить музичний принцип, нагадує великий музичний твір, у названій поезії світлий мотив виливається у розлогу, вільну й сонячно-мажорну мелодію. Як страждання юної героїні можуть жахати весь світ, а її ридання чути навіть зорі, так у світлу хвилину лише всесвіт може вмістити її радість, її дзвінкий спів. Отже, велика радість виборюється у зіткненнях з великим горем.

 На основі віршів цього циклу Кирило Стеценко створив три романси «Стояла я і слухала весну…», «Дивлюсь я на яснії зорі…», «Хотіла б я піснею стати…»

 Теорія літератури.  Романс

 У час роботи над віршами цього циклу Леся Українка вивчала історію Англії і англійську літературу, особливо творчість Байрона. (Учні діляться своїми враженнями про творчість цього поета).

8. Робота над змістом поезії «Хотіла б я піснею стати…»:

 * прослухування запису романсу Кирила Стеценка «Хотіла б я піснею стати…»:

 * виразне читання 1-2 учнями;

 * бесіда за змістом твору:

  Δ Про що мріє лірична героїня?

  Δ Чим вона схожа з авторкою вірша?

  Δ Визначте тему та головну думку поезії. ( Тема творчості; головна думка – вільна творчість-політ виражає душевний світ митця).

  Δ До якої лірики належить даний твір?  ( Особиста).

  Δ Назвати художні засоби, які допомагають зрозуміти поезію. (Епітети, порівняння)

  Δ Назвати образи вірша, які допомагають передати душевний стан героїні.

( Вітер, зорі, хвилі, море, пісня, мрія).

9. Узагальнююче слово вчителя.

 Вірш «Хотіла б я піснею стати…» побудований як повторення одного мотиву в різних варіантах і має чіткий поділ на строфи, що характерно для романсової композиції. Ритмомелодичну структуру творить мелодійний тристопний амфібрахій, який часто використовувався в романсовій ліриці другої половини ХІХ – поч.. ХХ ст..

10. Теорія літератури. Повторення відомостей про амфібрахій.

(Амфібрахій – трискладова стопа з наголосом на другому складі)

ІІІ. Рефлексивно-оцінювальний етап.

 1. «Незакінчене речення»: «Ліричні поезії Лесі Українки приваблюють мене…», Ліричні героїні Лесі Українки схожі на неї тим…».
 2. Самооцінка, оцінювання роботи класу

Домашнє завдання. Обов’язкове : а) вивчити напам'ять вірш «Хотіла б я піснею стати…»; б) виразне читання поезії «Давня весна»; в) читати поему «Давня казка».

На вибір: а) дібрати музику до поезії «Давня весна»; б) приготувати повідомлення про події в житті Лесі Українки 1893 року.

 

 

 

 

Тема. Проблеми і мотиви поеми «Давня казка»: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові.

 Мета: вміти прокоментувати зміст поеми «Давня казка»; визначати її основні проблеми, мотиви і головну думку; розвивати вміння здійснювати порівняльну характеристику образів; прищеплювати школярам любов до рідної мови, культури.

 Цілі.

 Учні повинні знати:

зміст поеми;

основні роди художньої літератури.

 Учні повинні вміти:

довести жанрову належність твору;

усно характеризувати головного героя;

знаходити в тексті різновиди опису;

висловлювати власне ставлення до прочитаного.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: портрет письменниці, фотоальбом «Леся Українка», книжкова виставка, ілюстративний матеріал, запис поеми.

Теорія літератури: ліро-епічна соціальна поема- казка.

Форми роботи: вільне письмо, обмін думками, робота в парах, пошук інформації, запитання до тексту.

Випереджувальне завдання: підготувати повідомлення про події в житті поетеси 1893 року.

Хід уроку.

І Мотивація навчальної діяльності учнів.

1. Актуалізація опорних знань.

 - Вільне письмо: за 5-7 хвилин викласти свої думки й почуття, що стосуються поетичної творчості Лесі Українки.

 - Озвучення зробленого 2-3 учнями.

 ІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Взаємоопитування вірша «Хотіла б я піснею стати…» (у парах).

2. Два учні біля дошки пишуть самодиктант – по одній строфі вірша «Хотіла б я піснею стати…», визначають віршовий розмір, аналізують строфу.

3. Виразне читання вірша «Давня весна» (2-3 учнями)

4. Слухання музики, яку діти дібрали до цієї поезії (1-2 учнів).

5. Оцінювання виконання домашнього завдання.

6. Робота з підручником. Повторення відомостей з теорії літератури.

 - Записати в зошити визначення основних родів художньої літератури: епосу, лірики, драми, а також поеми, ліро-епічної поеми.

7. Слово вчителя.

 Леся Українка протягом свого творчого життя, крім багатьох віршів, драматичних творів, оповідань, статей, написала і 9 ліро-епічних поем: ;Русалка», «Місячна легенда», «Ізольда-білорука» та інші. Майже всі вони пройняті ідеями визвольної боротьби проти соціального й національного гніту. Сюжети для більшості з них поетеса брала або з усної народної творчості, або з історичного минулого різних народів, або з біблійних легенд. На основі цих сюжетів Леся Українка порушувала проблеми, які й нині хвилюють людство.

 Ліро-епічна поема «Давня казка» вперше була опублікована у львівському журналі «Житє і слово» за 1896 рік, хоча написана вона у 1893 році. У час творення цієї поеми одні письменники реакційного напрямку заявляли, що мистецтво потрібне лише для розваги, інші – що історію вершать царі, королі, що гнобительський лад – непорушний, вічний. Поемою «Давня казка» Леся Українка давала гостру відсіч носіям цих теорій.

8. Повідомлення учня про події в житті поетеси 1893 року. (Вихід першої збірки «На крилах пісень» за сприяння Івана Франка; живе в Гадячі, Одесі, Колодязному, Києві; за поетесою встановлено негласний нагляд департаменту поліції; завершила поеми «Роберт Брюс, король шотландський», «Давня казка»; О Маковей надсилає авторці розрізненими аркушами заборонену збірку «На крилах пісень»).

9. Робота над текстом поеми.

 * Прослуховування уривків у записі.

 *Аналіз поеми за планом:

  Δ. Тема поеми: роль поетичного слова в житті суспільства.

  Δ Основна думка: поетичне слово нерозривно пов’язане з народними інтересами і повинно служити визвольній боротьбі трудящих.

  Δ Жанр: ліро-епічна соціальна поема-казка. Що тут є від казки? (Казковий зачин, події відбуваються в давно минулі часи, в якійсь невідомій країні, головні персонажі – поет і Бертольдо – зустрічаються тричі, як і в казках).

  Δ. Особливості композиції твору. ( Експозиція – «Десь, колись, в якійсь країні проживав поет нещасний… І не був поет самотнім… Зав’язка – зустріч поета з Бертольдом; перший діалог, у якому розкриваються основні риси характеру поета і Бертольда на тому етапі їхнього життя; другий діалог, де протиставляється уявлення про щастя поета і Бертольда. Розгортання подій – «Забажалось королеві звоювати чужеє царство…». Кульмінація – сутичка народного поета із всевладним графом Бертольдом на грунті захисту інтересів простого люду; вірші поета цієї пори – це справжні шедеври; визначення характерів Бертольда і поета. Розв'язка -  «Так довіку у темниці довелось поету жити, за тюремний спів він мусив головою наложити…)

  Δ Які проблеми порушені в поемі? Розкрийте їх на прикладах з твору.

  Δ Мовно-виражальні засоби, які допомагають розкрити проблеми, порушені в темі уроку: поетичний синтаксис – антитеза, інверсія, фразеологія; лексика твору – загальновживані слова, архаїзми із західноєвропейської літератури, фольклору; тропи – епітети, метафори, порівняння. (Діти самостійно добирають і записують приклади в зошити).

  Δ Іронія і сатира в поемі. (В іронічному плані написані окремі рядки «поетових пісень», у сатиричному плані показано взаємини між графом і народом. В іронічному плані вживаються слова «лицар» і «лицарство» щодо Бертольда та його воїнів. В Україні «лицар» - мужня, благородна людина, захисник волі. Таким лицарем Леся Українка вважала поета). Знайти відповідні рядки.

10. Підсумовуюча бесіда. Отже, на основі проведеної роботи зробіть висновок, як же розкривається в поемі роль митця в суспільстві, його служіння музі й народові.

11. Розгляд ілюстрацій до «Давньої казки» художників В Касіяна та В.Панфілова.

 ІІІ. Рефлексивно-оцінювальний етап.

 • Що нового я дізнався (-лася) про творчість Лесі Українки?
 • Що найбільше схвилювало під час роботи над поемою?
 • Якою повинна бути роль митця у суспільстві?

Домашнє завдання: обов’язкове – робота з підручником, вивчити напам'ять уривок з поеми (на вибір);

на вибір: прочитати іншу поему Лесі Українки; намалювати ілюстрації до «Давньої казки» і до самостійно прочитаної.

 

 

 

 

 

 

 

 Тема. Проблеми і мотиви поеми Лесі Українки «Давня казка»: суть людського щастя, вдячності.

 Мета: поглибити в учнів уявлення про погляди Лесі Українки на призначення мистецтва і митця; вчити їх сприймати художній твір у єдності змісту й форми; розкрити високі моральні риси народного співця; показати в чому суть людського щастя, вдячності; формувати в дітей високі моральні якості – гуманізм, щирість, ненависть до зла, грубості, несправедливості; виховувати в школярів любов до рідного слова.

 Цілі.

Учні знають:

зміст понять «ліро-епічна соціальна поема-казка», «головний герой»;

 засоби характеристики героя художнього твору.

 Учні вміють:

визначати жанрові ознаки твору;

характеризувати образ поета і Бертольдо;

добирати цитати для розкриття проблеми, зазначеної в темі;

виразно читати уривки, які найбільше вразили.

 Тип уроку: комбінований урок.

 Теорія літератури: антитеза.

 Обладнання: портрет поетеси, книжкова виставка, ілюстративний матеріал, дитячі малюнки.

 Форми роботи: робота в групах, робота з текстом, «Мікрофон».

Хід уроку.

 І. Мотивація навчальної діяльності.

1. З'ясування емоційної готовності до уроку. (Сигнальні картки керівників груп).

2. Актуалізація опорних знань: «Незакінчене речення»: «Людське щастя – це…», «Бути вдячним означає…».

 ІІ. Опрацювання навчального матеріалу

1..Робота в групах. Виразне читання напам'ять вибраного уривку з поеми «Давня казка».

2  Коментування оцінок керівниками групи.

3. Робота з текстом. Виразно прочитати ті моменти поеми, які найбільше вразили.:

4.Поглибити знання учнів про антитезу. Робота з підручником. Знайти приклади антитез в поемі, розкрити їх зміст. (Антитеза – протиставлення протилежних понять, явищ, предметів, людських характерів тощо. Наприклад: «Люди мучились, як в пеклі, пан втішався, мов в раю»).

5.Робота в групах.

І група.

 * Опрацювати І розділ поеми. Бесіда за змістом. 

- Чи нагадує початок поеми казку?

 -. Прочитати в ролях діалог між поетом і лицарем. Дати відповіді на запитання:

Δ Які риси характеру поета й лицаря тут виявляються?

Δ Як розуміють вони поняття щастя людини і вдячності один одному?

Δ Розкажіть про вплив на слухачів пісень поета. Свої відповіді підтверджуйте рядками з тексту.

ІІ група.

 * Опрацювати ІІ розділ поеми. Бесіда за змістом. 

-. Як проявив гостинність поет, коли побачив лицаря?

 -. З якою метою прийшов Бертольдо до співця?

 -. Як звали панну, якій писалася серенада? Про що в ній йшлося?

 -. Що лишила вона лицарю? (Свої відповіді підтверджуйте цитатами)

ІІІ група.

 • Опрацювати ІІІ розділ поеми Бесіда за змістом.

- Хто врятував військо від ганьби й загибелі? Як саме?

- Прочитати виразно пісню відважного лицаря. Які зображально-виражальні засоби надали цій пісні такої сили впливу на воїнів? Підтвердіть свої думки цитатами.

- Яку нагороду обіцяв Бертольдо співцеві? Виразно прочитати відповідні рядки.

ІV група.

 • Опрацювати ІVрозділ поеми. Бесіда за змістом.

- Як поводився з людьми Бертольдо, коли мав награбоване багатство?

- Розкажіть про інші звичаї лицаря.

- Перечитайте строфу, в якій висловлюється думка про нескореність народу.

- Розкажіть про пошану і вдячність народу до поета.

 1. «Мікрофон». Дати відповідь на питання: Як розкривається в поемі «Давня казка» проблема суті людського щастя, вдячності?
 2. Показ ілюстрацій до поеми художників С.Караффи-Корбут, В.Касіяна, В.Панфілова. (Фотоальбом «Леся Українка», с. 74-75) 

ІІІ.  Рефлексивно-оцінювальний етап.

 1. Обмін  враженнями  від прочитаних інших поем Лесі Українки.
 2. Самооцінка, заповнення карток оцінювання роботи в групах.

Домашнє завдання. Обов’язкове: підготуватися до уроку – підсумку за творчістю Лесі Українки; виконати завдання в залежності від ролі (біографи, читачі, літературознавці-дослідники, художники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Підсумковий урок за творчістю Лесі Українки.

 Мета:  відтворити основні віхи біографії письменниці; навчати застосовувати найпростіші форми пошуково-дослідницької роботи; вміти висловлювати своє ставлення до Лесі Українки, точніше аргументувати свої думки; розвивати логічне мислення, уважність; виховувати любов до прекрасного.

 Тип уроку: повторення вивченого матеріалу.

 Обладнання: портрет письменниці, книжкова виставка, фотоальбом «Леся Українка», ілюстрації учнів до творів.

 Епіграф:                                                    Десь, колись, в якійсь країні

                                                                                Проживав поет нещасний,

                                                                                Тільки мав талант до віршів

                                                                                Не позичений, а власний.

                                                                                             Леся Українка «Давня казка»

Хід уроку.

І. Повідомлення теми уроку й очікуваних результатів.

 Очікувані результати. Після цього уроку учні повинні вміти:

 • відтворювати основні віхи біографії Лесі Українки;
 • застосовувати найпростіші форми пошуково-дослідницької роботи;
 • висловлювати своє ставлення до творчості Лесі Українки;
 • точніше аргументувати власні думки;
 • ефективно працювати в малих групах;
 • аналізувати результати своєї роботи.

ІІ, Мотивація навчальної діяльності.

 • Слово вчителя.

Іван Франко у 1898 році, визначивши місце Лесі Українки в українській літературі, писав: «Від часу Шевченкового «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте» Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст сеї слабосилої, хорої дівчини… Україна, на наш погляд, нині не має поета, щоб міг силою і різносторонністю свого таланту зрівнятися з Лесею Українкою».

Сьогодні людство високо цінує творчість української письменниці, яка все свідоме життя боролася за щастя і рівноправність усіх народів. Іі твори перекладені багатьма мовами народів світу і служать справі захисту миру.

Пам’ятники Лесі Українці споруджено в Сурамі, в Батумі, в Ялті, в Луцьку, в Канаді, кілька пам’ятників у Києві. (Робота з фотоальбомом).

Ім'я Лесі Українки носять вулиці, театри, бібліотеки. У багатьох містах, де побувала поетеса, відкрито музеї. Є такий музей і в Новограді-Волинському (колишньому Звягелі), де народилася поетеса. Центральний музей – в Києві на вулиці П.Саксаганського. (Робота з фотоальбомом). Але найкраща шана памяті доньки українського народу – ростити в серцях людей посіяні нею зерна доброти, краси, мужності, волі, братерства.

На сьогоднішньому уроці ми маємо ще раз торкнутися краси її творчості. Дві команди братимуть участь у конкурсах біографів, читачів, дослідників, читців, ілюстраторів. (Діти у групах самостійно вибирають собі роль. Читачі – учні усього класу.). Отож розпочинаємо роботу.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

 1. Конкурс «Біографи». За кожну правильну відповідь – 1 бал.

Тестові завдання для біографів обох груп.

 1. Леся Українка народилася у:

а) с. Колодязному;

б) м. Звягелі;

в) м. Гура-Гомора.

       2) Справжнє ім'я Лесі Українки:

  а) Марія Олександрівна Вілінська;

  б) Наталія Іванівна Кобринська;

  в) Лариса Петрівна Косач.

      3) Літературний псевдонім матері Лесі Українки:

  а) Ганна Барвінок;

  б) Олена Пчілка;

  в) Дніпрова Чайка.

                4) Мати Лесі Українки походила з роду:

  а) Драгоманових;

  б) Костомарових;

  в) Косачів.

               5) Батько Лесі Українки був

  а) священиком;

  б) юристом;

  в) учителем.

               6) Лариса Косач здобула освіту

  а) у Київському університеті;

  б) у Петербурзі;

  в) вдома.

                7) Літературне ім'я Ларисі Косач дали

  а) вона сама;

  б) її мати;

  в) Іван Франко.

                  8) Леся Українка була членом гуртка

  а) «Плеяда»;

  б) «Київська громада»;

  в) «Жіноча громада».

                 9) «Від часу Шевченкового «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте» Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як із уст сеї слабосилої, хорої дівчини…» Ці слова належать

  а) М.Коцюбинському;

  б) О.Маковею;

  в) І.Франкові.

      10) За кордоном пам’ятники Лесі Українці споруджено у

  а) Вашингтоні;

  б) Сурамі;

  в) Батумі;

  г) Брюсселі;

  г) Торонто.

 2. Інтерактивний конкурс «Читачів». Питання до читачів (1 бал).

  - На основі поезії «Хотіла б я піснею стати…» романс створив…

  - Із якого твору слова?

  А)  …якби я так високо стояла,

        Хай була б я весь вік одинока.

                                                           («Ви щасливі, пречистії зорі…»)

  Б) Вона летіла хутко, мов стокрила,

          За нею вслід співучії пташки!

                                                            («Давня весна»)

   В) Лунали б тоді мої мрії

          І щастя моє таємне,

       Ясніші, ніж зорі яснії,

           Гучніші, ніж море гучне

                                                            («Хотіла б я піснею стати…»)

  Г) Співало все, сміялось і бриніло,

       А я лежала хвора й самотна.

                                                                («Давня весна»)

  Г) Хто нам може розповісти

       Щось таке цілком новеє,

      Щоб ніхто з нас не відмовив:

      «Ет, вже ми чували сеє!»

    («Давня казка»)

  Д) Моя душа ніколи не забуде

        Того дарунку, що весна дала.

                                                               («Давня весна»)

  Е) Співи стихли, потім хутко

       Налетіла літня нічка;

       Дерева шуміли з вітром,

       Гомоніла бистра річка.

(«Давня казка»)

  Є) Місяць, другий вже ведеться

        Тая прикрая облога,

        Серед війська почалися

        Нарікання і тривога.

(«Давня казка»)

3 . Виступ 2 читців (читання напам'ять вивчених самостійно поезій).

4. Гра «Вільне слово». Учитель ставить запитання: «Який із творів Лесі Українки, вивчених на уроках, найбільше вас вразив, запам’ятався і чим саме? (Відповіді учнів)

5. Конкурс літературознавців-дослідників.(1 бал)

  - Які збірки Лесі Українки вам відомі?

  - Що вам відомо про дитячі роки письменниці?

  - Зв'язок поетеси з Поліссям.

  - Як називався перший вірш письменниці і кому присвячений?

  - Назвіть відомі казки для дітей письменниці.

  - Що таке антитеза?

6. Сугестопедичний конкурс юних ілюстраторів.

  - Представлення і коментар своїх робіт групою ілюстраторів  до вивчених і самостійно прочитаних творів.

ІV. Підбиття підсумків конкурсу..

 • Чи збагатили свої знання, готуючись до уроку і під час занять.?
 • Що вам найбільше сподобалось?
 • Навіщо ми вивчаємо життя і творчість Лесі Українки?

V. Виставлення оцінок. Нагородження найактивніших.

VІ. Домашнє завдання. Написати твір-роздум на тему: «Поетична зоря Лесі Українки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
2968
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку