19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Цикл занять "Граматичні категорії іменника"

Про матеріал
Цикл занять "Граматичні категорії іменника" призначений для учнів 10 класу, які за допомогою цікаво підібраного дидактичного матеріалу можуть практично розвивати уміння та навички з використання граматичних форм іменника, повторити особливості правопису, а також практично закріпити знання тестовими завданнями, створеними за принципом темстування на зовнішньому незалежному оцінюванні.
Перегляд файлу

Комунальний заклад «Бериславський медичний коледж»

Херсонської обласної ради

 

 

 

Цикл занять

«Іменник. Граматичні категорії іменника. Складні випадки правопису»

 

 

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні

                                                 циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

                                        Протокол №___від_______20__року

                                                       Голова циклової комісії ______Л.І.Драган

 

 

 

 

 

 

 

Берислав 2019

Тема заняття: Морфологічні норма. Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми іменника

Мета заняття:

навчальна:- повторити та систематизувати знання студентів про систему частин мови,  ознаки, за якими виділяється і характеризується кожна з частин мови (лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль), удосконалювати правописні вміння та навички; удосконалювати логічне мислення, вміння порівнювати, виділяти головне, роботи висновки, узагальнювати пам'ять; закріплювати вміння роботи з таблицями.

виховна: виховувати любов до рідного слова.

Тип заняття: узагальнення і систематизації  вивченого

Міжпредметні зв’язки: культура мовлення, правопис

 

Структура заняття і розрахунок часу:

І. Організаційна частина   8хв.

ІІ. Основна частина заняття   65хв.

ІІІ. Заключна частина заняття   7хв.

Навчально – методична література:

Обов’язкова:    Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.                     

Додаткова:    Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Забезпечення заняття: картки, опорні конспекти, таблиця, підручник.

Попередня підготовка заняття:

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

 

І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

1. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

2.  Актуалізація та корекція знань

1. Поставте наголоси ту словах

Вимога, говорю, заробіток, зубожіння, зручний, кінчити, краду, підлітковий, пітний, суєтний.

2. Відредагуйте речення

Відредагуйте речення й запишіть.

1. Самі кращі міроприємства були проведені у минулому році.

2. Доброго дня! Вибачаюсь, але я, на жаль, не маю мєлочі.

3. – Андрій весь час наді мною сміється і таким чином задіває моє самолюбство
- Доню, не приймай це так близько до серця: на самому ділі брат над тобою не знущається – він шуткує.

ІІ. Підготовка до вивчення нового матеріалу

Культура мовлення

Відомість (список), відомість (повідомлення), маркетинг, жалюзі, індустрія, металургія, оптовий, роздрібний, центнер, кілометр, ринковий, показник.

 1. Вивчіть правильний варіант слововживання

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

повістка дня

порядок денний

підняти важливе питання

порушити важливе питання

обсудити проблему

обговорити проблему

затягувати прийняття рішення

зволікати з ухваленням рішення

звернутися на рахунок відпустки

звернутися щодо відпустки

розставити по алфавіту

розставити за алфавітом

поступила пропозиція

надійшла пропозиція

покласти ходатайство в особисту справу

покласти клопотання до особової справи

текучість кадрів

плинність кадрів

приймати належні міри

уживати належних заходів

 

 1. Позначте маркером (обведіть олівцем) нові для вас слова й вивчіть їх.

Ділові папери

витяг з протоколу – виписка из протокола

клопотання – ходатайство

відгук – отзыв

лист – письмо

довідка – справка

наказ – приказ

доповідна записка – докладная записка

оголошення – объявление

доручення - доверенность

повідомлення – сообщение

ділова угода – деловоесоглашение

пояснювальна записка – объяснительная записка

заява – заявление

свідоцтво про шлюб – свидетельство о браке

звіт – отчёт

 

Приладдя

грудочка крейди – мелок

печатка – печать

гумка – резинка

простий олівець – простой карандаш

зошит – тетрадь

тека – папка

кулькова ручка – шариковая ручка

швидкозшивач – скоросшиватель

папір (Р. в. паперу) - бумага

 

Меблі та інші предмети

дошка – доска

стіл для засідань – стол для заседаний

кошик для сміття – корзина для мусора

стілець – стул

письмовий стіл – письменный стол

тумба з шухлядами – тумба с ящиками

полиця – полка

шафа – шкаф

Основні поняття

готівка – наличные

облік – учёт

досвідчений - опытный

освіта – образование

досвід – опыт

податок – налог

дослідницький –исследовательский

посада – должность

діловодство – делопроизводство

послуга – услуга

звіт – отчёт

початківець – начинающий

купівля – покупка

продаж – продажа

літучка – летучка

п’ятихвилинка – пятиминутка

мережа – сеть

розрахунок – расчёт

нарада – совещание

 

 

4.  Мотивація навчальної діяльності

5. Повідомлення теоретичного матеріалу

 Самостійні (повнозначні) частини мови мають лексичне та граматичне значення, відповідають на питання, можуть використовувати синтаксичні ролі членів речення. До самостійних частин мови належать іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово й прислівник.

ІМЕННИК

Іменник – самостійна змінна частина мови, яка має значення предметності й відповідає на питання хто? що?

Лексично-граматичні категорії:

 • назви істот і неістот;
 • загальні(узагальнена назва предмета; пишуться з малої літери) та власні назви (індивідуальна назва особи чи предмета, пишуться з великої літери) та інші.

Граматичні категорії: рід (чоловічий, жіночий, середній; може бути і спільний); число (однина, множина); відмінок (називний – прямий; родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний – непрямі).

Синтаксична роль – будь-який член речення: підмет(Ігор готувався до ЗНО), присудок (Ігор – старанний учень), додаток (Бачу Ігоря), означення (Ігор купив зошит у лінійку), обставина (Ігор навчається в школі).

Назви істот і неістот

ІСТОТИ

(хто?)

НЕІСТОТИ

(що?)

Поділ іменників на назви істот і неістот не цілком збігається з уявленням про живе і неживе в природі

 • Назви людей, тварин (зокрема птахів): хлопець, бабуся, мандрівник, дитя, сова , лев, ведмідь, Мурчик;
 • назви міфологічних істот: лісовик, домовик, мавка, русалка, відьма;
 • назви померлих: мрець, небіжчик, покійник(АЛЕ! Труп – неістота);
 • назви шахових фігур і карт: валет, туз, пішак*, ферзь
 • назви предметів, явищ, конкретних й абстрактних понять: хустка, зірка, магазин, біологія;
 • назви сукупності людей чи тварин: табун, гурт, рій, сотня, армія;
 • назви мікроорганізмів: бактерія*, вірус

 

Форми знахідного відмінка множини збігаються з формами родового відмінка (знахідний = родовому): нема (кого?) друзів, подруг

(Р. в. множ.) і зустрів (кого?) друзів, подруг (З. в. множ.)

Форми знахідного відмінка множини збігаються з формами називного відмінка (знахідний = називному): є (що?) автомобілі, картини, вікна

(Н. в. множ.) і бачу (що?) автомобілі, картини, вікна (З. в. множ.)

 

*У цих іменниках спостерігається хитання у визначенні їх як істот чи неістот, що позначається на їхньому відмінюванні (форми знахідного відмінка множини можуть збігатися з формами родового).

 

Загальні та власні назви

ЗАГАЛЬНІ

ВЛАСНІ

Пишуться з малої літери

Пишуться з великої літери

Мають форми однини і множини (хлопець – хлопці)

Категорія числа для них не актуальна, проте інколи можуть мати форми або тільки однини (Чернігів, Бориспіль), або тільки множини (Карпати, Суми)

узагальнюють – називають предмет як представника однотипних предметів, явищ, опредметнених ознак, речовин тощо

Індивідуалізують – називають називають предмет як індивідуальний, унікальний

 • Прізвища, імена, імена по батькові, псевдоніми, прізвиська, клички тварин (Лук’яненко, Марія, Іван, Григорович, Марко Вовчок, Куций, Бровко);
 • географічні назви (Австрія, Дніпро, Київ);
 • астрономічні назви (Земля, Сатурн, Оріон);
 • назви творів мистецтва і продуктів виробництва (поема «Катерина», симфонія Шуберта «Незавершерна», скульптура Родена «Мислитель», автомобіль «Таврія»);
 • назви державних установ, творчих і спортивних колективів, закладів і партій (Верховна Рада України, хор «Роксоланія», клуб «Динамо Київ»);
 • назви історичних подій, свят, релігійних понять (Кримська війна, Різдво, Біблія);
 • назви найвищих посад, почесних звань (Президент України і под.) тощо

…є постійної межі: у процесі функціонування загальні іменники можуть переходити у власні й навпаки: Дон Кіхот, Дон Жуан – донкіхот, донжуан; віра, надія, любов – Віра, Надія, Любов (імена) тощо

 

Рід іменників

Для визначення роду більшості іменників достатньо спробувати «підставити» до слова займенник цей/ця/це:

Чоловічий – можна підставити слово «цей» (цей чоловік / дім / ніс);
Жіночий – можна підставити слово «ця» (ця жінка / хата/ рука);
Середній -  можна підставити слово «це» (це тіло / весло / сонце);
Спільний – визначається з контексту ( цей  плакса і ця плакса).

Далі наведено слова, визначення роду яких у текстах найчастіше є проблемним.

 

Рід відмінюваних іменників із нульовим закінченням

Чоловічий рід

Жіночий рід

аерозоль

біль (відчуття фізичного страждання; хоч у значенні «білі нитки, пряжа» - іменник ж. р.)

бридж (гра)

висип, насип, розсип

дріб (десятковий, барабанний)

дриль (інструмент)

картель (різновид монополії)

кір

накип

нежить

перекис

поступ

пропис

пилин

продаж

Псалтир

рояль

рукопис

Сибір

степ

степінь і ступінь

толь (покрівельний матеріал із товстого картону)

тюль

туш (муз. пєса; ненавмисне торкання в більярді)

фенхель (рослина)

шампунь

ярмарок

Бандероль

бешамель (соус, приправа)

бязь (тканина)

ваніль

верф (сукупність споруд на березі водойми, де будуть і ремонтують судна)

гуаш

жирандоль (свічник)

жовч

заполоч (нитки для вишивання)

каніфоль (смола, добута з хвойних дерев)

Керч

консоль (виступ)

мігрень

нехворощ (різновид полину)

папороть

путь

ретуш (виправлення, підмальовування картин, фотознімків; обробка каменя сколюванням)

розкіш

скрижаль

суміш

туш (фарба)

фланель (тканина)

шагрень (шкіра, папір)

 

 

Варіанти слів з однаковим лексичним значенням, що належать до різних родів

Африкат – африката; банкнот – банкнота; цебер – цебро; жираф – жирафа; зал – зала; манжет – манжета; мозоль – мозоля; мотузок – мотузка; оазис – оаза; плацкарт – плацкарта; спазм – спазма тощо

 

Деякі слова можуть належати до двох родів: дрож, купіль, фальш, харч – ж. р. і ч. р.

Іменники спільного роду

можуть називати осіб як чоловічої, так і жіночої статі; мають закінчення –а, , рідше –о:базіка, жаднюга, нероба, потвора, нехлюя, бестія; базікало, чванько, ледащо й тощо.

Рід невідмінюваних іменників

Застосовуючи правила, наведені нижче, пам’ятай, що вони стосуються лише невідмінюваних іменників! Невідмінюваними в українській мові є:

 • іншомовні слова з кінцевим голосним: метро, пюре, меню (але пальто, пальтом, пальта…; ситро, ситра, ситром);
 • жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний та –о(чоловічі … подарував Алісі Гончар, зустрівся з Іриною Мисько, але подарував Іванові Гончару, зустрівся з Ігорем Миськом;
 • російські прізвища на –ово, -аго, - их:бачу Ігоря Черних, працював із Зоєю Черних;
 • деякі абревіатури й складноскорочені слова:до НДІ, завскладу, замдекана, але …

 

Спосіб визначення роду

Приклади

 1. Назви осіб за віднесеністю до статі чи за традицією

Ч. р.: аташе ( консультант при дипломатичному представництві),буржуа (представник класу буржуазії), денді (вишукано, пишно й модно одягнений чоловік; франт), імпресаріо (організатор концертів), кутюр’є (розробник одягу), кюре (католицький священик у Франції, та Бельгії), маестро, месьє, портьє (швейцар у готелі), рефері, тифозі (спортивний уболівальник в Італії), тореро (людина, яка б’ється з биком на кориді), шансонсьє (естрадний співак), япі (освічена людина в США, яка прагне зробити кар’єру)

Ж. р.: леді, інженю (акторка, яка грає ролі наївних дівчат), міс, мадам, фрау

 1. Назви тварин – іменники ч. р. (можливе розрізнення статі)

Кенгуру, колібрі, шимпанзе; але ця роздратована шимпанзе (про самицю)

! Назви риб – ж.р.: гурамі, івасі, путасу, фугу. Муха цеце (ж.р.)

 1. Назви неістот – іменники середнього роду

Авокадо, безе, адажіо, галіфе, амплуа.

! Назви мов – ж. р.: бенгалі, гінді, комі; назви вітрів – ч. р.: грего, майстро, памперо, солано, сироко, торнадо;

Деякі інші назви, зокрема: авеню (вулиця); альма-матер (університет); бере (груша); боржомі (вода); кольрабі (капуста); салямі (ковбаса); бері-бері (хвороба); капітель (верхня частина колони) – ж. р.; барбекю (страва); сулугуні (сир); бенді (хокей із м’ячем); кабукі (театр); кантрі (стиль у музиці); шимі (танець); багі (перегоновий автомобіль) – ч. р.

 1. Власні назви – рід за родовою назвою

Чилі, Гаїті (країна) – ж.р.; Капрі, Кюсю (острів) – ч. р.; Міссурі, Міссісіпі (ріка) – ж. р.; Сочі, Есасі (місто) – с. р.

 1. Абревіатури – за родом … слова

ГЕС (станція) – ж. р.; НТУ (університет) – ч. р.; УЗД (ультразвукове дослідження) – с. р.6

 1. За родом відмінюваного слова в іменниках з одним незмінним компонентом: кафе-автомат (ч. р.); крем-сода (ж. р.); програма-максимум (ж. р.)
 1. За родом слова, яке має ширше значення в іменниках із двома відмінюваними компонентами: диван-ліжко (ч. р.);замок-блискавка (ч. р.); музей-квартира (ч. р.); виставка-продаж (ж. р.); сукня-костюм (ж. р.); крісло-гойдалка (с. р.)

…мінювані іменники можуть належати до двох родів:

веселий і весела хіпі (гіпі), складна і складне есперанто (штучна … ) … і міцне і міцний бренді, запальний і запальне па-де-де, па-де-труа, сиртакізагадкова і загадковий візаві (той хто перебуває навпроти).

 

 

 6.  Закріплення знань за допомогою практичних вправ

Завдання 1.Визначте рід іменників іншомовного походження.

Какаду, бюро, кенгуру, кіно, меню, рагу, кашне, пенсне, шимпанзе, поні, колібрі, динго, таксі, марабу, нанду, журі, амплуа, турне, боа, Гейне, кольрабі, депо.

 

Завдання 2.Запишіть слова у три колонки за родами.

Батумі (місто), Арагві (річка), Ай-Петрі (вершина), Хоккайдо (острів), Страмболі (вулкан), Батумі (місто), карт-бланш (бланк), гризлі, аташе, тореро, шансоньє,кепі, пюре, алое, кольє, жалюзі, цунамі, драже, кредо, ему.

 

Завдання 3. Утворіть словосполучення.

(Прибулий) месьє, (трамвайний) депо, (військовий) аташе, (стрункий) міс, (мій) імпресаріо, (справедливий)рефері, (сміливий) тореро, (відомий) шансоньє, (елегантний) маестро, (несамовитий) тифозі, (активний) япі, (австралійський) кенгуру, (проводовий) радіо, (овочевий) рагу, (шотландський) поні, (заповзятий) папараці, (екстравагантний) кутюр’є, (усміхнений) фрейліна, (люб’язний) портьє, (літній) мадам, (серйозний) фрау, (крикливий) какаду, (яскравий) ара, (галасливий) жако, (швидкий) ему, (маленький) шимпанзе, (крихітний) колібрі, (потішний) маго, (неповороткий) гризлі, (новий) табло.

7. Підсумки заняття

Тести для самоконтролю

1. До жіночого роду належать усі іменники рядка

А цунамі, Токіо, капучино, ескімо

Б сальто, салямі, сулугуні, барбекю

В авеню, Арагві (річка), фрау, Монакко

Г пап’є-маше, реноме, Капрі, хобі.

2. До чоловічого роду належать усі іменники рядка

А ельдорадо, Гаїті, канапе, кашне

Б месьє, ара, колібрі, Страмболі (вулкан)

В маго, гризлі, монпансьє, манго

Г поні, жако, кабукі, кредо.

3. До середнього роду належать усі іменники рядка

А авеню, альма-матер, кольрабі, есперанто

Б резюме, какао, рагу, євро

В кутюр’є, рефері, кантрі, інтерв’ю

Г арго, манто, маестро, капучино.

4. Іменники ООН, СНД, ВАК належать до

А спільного роду

Б чоловічого роду

В середнього роду

Г жіночого роду.

5. Іменники кашне, меню, інтерв’ю, табло, канапе належать до

А чоловічого роду

Б жіночого роду

В середнього роду

Г спільного роду.

6. Іменники цеце (муха), івасі, путасу (риба), ківі (пташка)належать до

А жіночого роду

Б чоловічого роду

В спільного роду

Г середнього роду.

7. Іменники протеже, візаві, хіпі, інкогніто належать до

А жіночого роду

Б чоловічого роду

В середнього роду

Г спільного роду.

8. Іменники колібрі, гризлі, ему, какаду належать до

А середнього роду

Б спільного роду

В чоловічого роду

Г жіночого роду.

9. Іменники Батумі, Нагасакі, Тбілісі, Токіо належать до

А спільного роду

Б чоловічого роду

В середнього роду

Г жіночого роду.

10. Іменники бренди Шанель, Прада, Версаче, Гучі належать до

А жіночого роду

Б середнього роду

В чоловічого роду

В спільного роду.

 

8. Домашнє завдання

Конспект, параграф 49, впр.7, с.160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема заняття: Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю.

Мета заняття:

навчальна:- повторити та систематизувати знання студентів про систему частин мови,  ознаки, за якими виділяється і характеризується кожна з частин мови (лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль), удосконалювати правописні вміння та навички; удосконалювати логічне мислення, вміння порівнювати, виділяти головне, роботи висновки, узагальнювати пам'ять; закріплювати вміння роботи з таблицями.

виховна: виховувати любов до рідного слова.

Тип заняття: узагальнення і систематизації  вивченого

Міжпредметні зв’язки: культура мовлення, правопис

 

Структура заняття і розрахунок часу:

І. Організаційна частина   8хв.

ІІ. Основна частина заняття   65хв.

ІІІ. Заключна частина заняття   7хв.

Навчально – методична література:

Обов’язкова:    Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.                     

Додаткова:    Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Забезпечення заняття: картки, опорні конспекти, таблиця, підручник.

Попередня підготовка заняття:

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

 

І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

1. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

2.  Актуалізація та корекція знань

1. Поставте наголоси ту словах

Відомість (список), відомість (повідомлення), маркетинг, жалюзі, індустрія, металургія, оптовий, роздрібний, центнер, кілометр, ринковий, показник.

2. Відредагуйте речення

Відредагуйте речення й запишіть.

1. Поступила пропозиція внести до повістки для питання про текучість кадрів.
2. Особисті справи роставлені по алфавіту, а ходатайства по датах надходження.

3. Щоб прийняти належні міри, нам треба підняти це питання терміново і не затягувати його.

ІІ. Підготовка до вивчення нового матеріалу

Культура мовлення

 1. Прочитайте слова, правильно їх наголошуючи.

Читання, завдання, добуток, черговий, довести, форзац, поняття, визвольний, довідник, сантиметр.

 

 1. Вивчіть правильний варіант слововживання

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

співставити факти

зіставити факти

дані співпадають

дані збігаються

вірна відповідь

правильна відповідь

отримати освіту

здобути освіту

часто переписуватися

часто листуватися

здавати екзамен

складати екзамен (іспит)

зробити слідуючим чином

зробити таким чином

навчатися музиці

навчатися музики

учбова частина

навчальна частина

 

 1. Позначте маркером (обведіть олівцем) нові для вас слова й вивчіть їх.

Документи

залікова книжка (залікова) – зачётная книжка (зачётка)

студентський квиток – студенческийбилет

щоденник – дневник

Приладдя

аркуш - лист

пензлик - кисточка

електронний підручник – электронныйучебник

підручник – учебник

зошит – тетрадь

посібник - пособие

косинець – угольник

словник - словарь

крейда - мел

трикутник - треугольник

папір - бумага

фарба - краска

Основні поняття

батьківські збори – родительскоесобрание

мова - язык

вивчення - изучение

навчання - обучение

викладач – преподаватель

образотворче мистецтво – изобразительноеискусство

вихователь – воспитатель

 

відділення - отделение

педрада - педсовет

відмінник – отличник

переказ - изложение

гурток - кружок

перерва - перерыв

дослід - опыт

праця - труд

дослідження - исследование

природознавство - природоведение

дослідник - исследователь

самоврядування - самоуправление

здібності – способности

слабенький, один з останніх - отстающий

креслення - черчение

співи - пение

малювання - рисование

твір - сочинение

мистецтвознавство - искусствоведение

учений - учёный

Дії

віднімати (= різниця) – вычитать (= разность)

копіювати - копировать

відповідати - отвечать

креслити - чертить

вчити напам’ять - учить наизусть

малювати - рисовать

ділити (=частка) - делить (= частное)

множити (= добуток) – умножать (= произвдение)

додавати (= сума) - прибавлять (= сумма)

нотувати – делатьзаметки

конспектувати - конспектировать

переказувати - пересказывать

 

4.  Мотивація навчальної діяльності

5. Повідомлення теоретичного матеріалу

Спосіб визначення роду

Приклади

 1. Назви осіб за віднесеністю до статі чи за традицією

Ч. р.: аташе ( консультант при дипломатичному представництві),буржуа (представник класу буржуазії), денді (вишукано, пишно й модно одягнений чоловік; франт), імпресаріо (організатор концертів), кутюр’є (розробник одягу), кюре (католицький священик у Франції, та Бельгії), маестро, месьє, портьє (швейцар у готелі), рефері, тифозі (спортивний уболівальник в Італії), тореро (людина, яка б’ється з биком на кориді), шансонсьє (естрадний співак), япі (освічена людина в США, яка прагне зробити кар’єру)

Ж. р.: леді, інженю (акторка, яка грає ролі наївних дівчат), міс, мадам, фрау

 1. Назви тварин – іменники ч. р. (можливе розрізнення статі)

Кенгуру, колібрі, шимпанзе; але ця роздратована шимпанзе (про самицю)

! Назви риб – ж.р.: гурамі, івасі, путасу, фугу. Муха цеце (ж.р.)

 1. Назви неістот – іменники середнього роду

Авокадо, безе, адажіо, галіфе, амплуа.

! Назви мов – ж. р.: бенгалі, гінді, комі; назви вітрів – ч. р.: грего, майстро, памперо, солано, сироко, торнадо;

Деякі інші назви, зокрема: авеню (вулиця); альма-матер (університет); бере (груша); боржомі (вода); кольрабі (капуста); салямі (ковбаса); бері-бері (хвороба); капітель (верхня частина колони) – ж. р.; барбекю (страва); сулугуні (сир); бенді (хокей із м’ячем); кабукі (театр); кантрі (стиль у музиці); шимі (танець); багі (перегоновий автомобіль) – ч. р.

 

6. Виконання вправ на закріплення знань

1.  Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини.

Кір, сип, путь, тюль, біль, продаж, бандероль, фенхель, фланель, папороть, степ, обитель, дріб, ступінь, бязь, степінь, жовч, Сибір, каніфоль, гуаш, собака, розкіш, шампунь, ретуш, яр­марок, нехворощ, антресоль.

 

2. Випишіть іменники в три колонки: 1) ч. р.; 2) ж. р.; 3) с. р.

Кольрабі, живопис, аташе, івасі, Кіото, авто, каченя, Абу-Дабі, вермішель, кір, драже, іс­тинність, устаткування, Овідіополь.

3. Прочитайте речення й виконайте завдання.

 1.             Ніхто не перекреслить мій народ! Пощезнуть всі перевертні, й приблуди, і орди завойовників-заброд! (В. Симоненко). 2. Як вийшла бабище старая, крива, горбатая, сухая, запліснявіла, вся в шрамах... (І. Котляревський). 3. У забіяки руки сверблять, у базікала — язик (Народна творчість). 4.1 вдень він даремне розваги шука, а потім по ночах марою блука, обходить всі зали й кімнати (Леся Українка). 5. Сказали б раніше, нізащо. Ніхто б не повірив, що ти, Онищенко Климе, ледащо (Л. Первомайський). 6. Рука ніби дитяча, але білий м’який манжет край чорного потертого рукава явно дорослої людини (О. Іваненко). 7. Вони [коти] такі жаднюги, що й чорта б з’їли (ТО. Збанацький).

А. Випишіть лише ті речення, у яких є іменники спільного роду.

Б. Підкресліть головні й другорядні члени у виписаних реченнях.

 

Тест

 1. До чоловічого роду належать усі іменники в рядку:

а) кутюр’є, собака, мозоль, бутель

б) денді, какаду, степ, алібі

в) імпресаріо, караоке, кір, Сибір

г) коала, івасі, кабальєро, кашне

д) вівчар, вир, пустеля, каменяр

 

 1. До жіночого роду належать усі іменники в рядку:

а) каніфоль, ступінь, ретуш, фальш

б) путь, бандероль, гуаш, нехворощ

в) фланель, розкіш, суміш, сип

г) вуаль, лазур, галузь, зяб

д) пустеля, земля, верф, теля

 

 1. До спільного роду належать усі іменники в рядку:

а) туш, гривня. степ

б) нероба, жаднюга, задирака, вереда

в) роззява, гайдамака, розбишака, недоторка

г) неотеса,ляскуха, приблуда, суддя

д) пракса, Валя, нечупара, курча

 

 1. До середнього роду належать усі іменники в рядку:

а) депо, манто, село, зубрило

б) ембарго, шимпанзе, баговиння, бюро

в) добі, дівча, бістро, гайвороння

г) боа, кімоно, колібрі, макраме

д) кашне, ревю, нива, знак

 

 1. Від усіх іменників чоловічого роду можна утоврити спільнокореневі іменники жіночого роду на позначення назв тварин у рядку:

а) лошак, крокодил, лин, ворон

б) горобець, комар, дятел, снігур

в) лис, тигр, качур, жираф

г) індик, баран, селезень, лосось

д) лев, слон, гусак, бик

 

 1. Від іменників – власних назв НЕПРАВИЛЬНО утворені іменники на позначення очіб чоловічої та жіночої статі з територіальною ознакою в рядку:

а) Харків: харків’янин, харків’янка

б) Чернігів: чернігівець, чернігівка

в) Волинь: волинянин, волинянка

г) Житомир: житомирець, житомирка

д) Греція: грек, гречанка

 

 1. Визначте, у яких рядках всі іменники мають середній рід:

а) дитятко, каченятко, узбіччя, піддашшя, Поволжя

б) рілля, президія, сирота, читання, видавництво

в) коріння, змагання, відкриття, сім’я, збіжжя

г) листя, плече, прізвище, дитя, теля

д) багаття, обличчя, віче, вогонь, листя

 

 1. Укажіть у яких рядках іменники тільки жіного чоду:

а) соло, рагу, шасі, депо, таксі

б) канікули, Суми, Чернівці, стіл, друг

в) кров, старість, в’яз, сіль, заполоч

г) місіс, путь, мадам, леді, Беатріче

д) суниця, сорока, поні, білуга, гусінь

 

 1. У яких рядках невідмінювані іменники іншомовного походження тільки чоловічого роду:

а) шимпанзе, фламінго, поні, зебу, маестро

б) місіс, леді, Бетті, фрау, кенгуру

в) бюро, журі, метро, какаду, Сахара

г) імпресаріо, гуру, папараці, портьє

д) Борнео  (острів),  Конго  (штат),  аташе.

 

 1. Співвіднесіть правильний переклад українських і російських назв:

а) широкий степ    1) научная степень

б) суворий Сибір    2) широкая степь

в) науковий ступінь   3) прозрачная перекись

г) останній рукопис   4) последняя рукопись

д) прозорий перекис   5) суровая Сибирь

 

 1.  Доберіть іменники спільного роду, які б відповідали змісту словосполучення:

а) Дитина, що втратила одного з батьків

б) Людина, яка хитрістю і спритністю прокладає собі шлях усюди

в) Вередлива людина

г) Прислужник, котрий готовий допомагати в будь-яких діях, переважно ганебних

д) Людина, якій нещастить, часто нічого не вдається

 

 1. пронира
 2. посіпака
 3. невдаха
 4. напівсирота
 5. камиза

 

 1. Співвіднесіть слова, які є родовими парами. З двома словосполученнями складіть речення:

а) аспірант     1) компаньйонка

б) компаньйон    2) акомпаніаторка

в) кореспондент    3) аспірантка

г) акомпаніатор    4) дячиха

д) дяк     5) кореспондентка

 

 

 

 

 

 

 

Тема заняття: Іменники, що мають лише форму однини або множини.

Мета заняття:

навчальна:- повторити та систематизувати знання студентів про систему частин мови,  ознаки, за якими виділяється і характеризується кожна з частин мови (лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль), удосконалювати правописні вміння та навички; удосконалювати логічне мислення, вміння порівнювати, виділяти головне, роботи висновки, узагальнювати пам'ять; закріплювати вміння роботи з таблицями.

виховна: виховувати любов до рідного слова.

Тип заняття: узагальнення і систематизації  вивченого

Міжпредметні зв’язки: культура мовлення, правопис

 

Структура заняття і розрахунок часу:

І. Організаційна частина   8хв.

ІІ. Основна частина заняття   65хв.

ІІІ. Заключна частина заняття   7хв.

Навчально – методична література:

Обов’язкова:    Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.                     

Додаткова:    Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Забезпечення заняття: картки, опорні конспекти, таблиця, підручник.

Попередня підготовка заняття:

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

 

І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

1. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

2.  Актуалізація та корекція знань

1. Поставте наголоси ту словах

Читання, завдання, добуток, черговий, довести, форзац, поняття, визвольний, довідник, сантиметр.

2. Відредагуйте речення

1. Якщо співставити факти, то дані про нашого бувшого студента не співпадатимуть.

2. Син здав екзамен на відміно, і не дивно, адже всі його відповіді вірні.

3. В учбовій частині я дізналася, що моя вчителька отримала освіту в Київському університеті імені Шевченко.

4. Ми часто переписуємося, і я помітила, що в його листах рідко зустрічаються помилки.

ІІ. Підготовка до вивчення нового матеріалу

Культура мовлення

Прочитайте слова, правильно їх наголошуючи. 

Відвезти, колія, витрата, позначка, показник, посидіти, постояти, котрий, причіп, порядковий.

Вивчіть правильний варіант слововживання.

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

без четверті шість

за чверть шоста

поїзд тронеться в дев’ять двадцять

поїзд (потяг) рушить о дев’ятій двадцять

лишити права на вибір

позбавити права на вибір

дивитися в оба

бути пильним

привлікти до відповідальності

притягнути до відповідальності

улетіти до Парижу

полетіти до Парижа

слідуюча зупинка

наступна зупинка

зробити слідуючим чином

зробити наступним чином

двері закриваються

двері зачиняються

уїхати на море

поїхати на море

 

 1. Позначте маркером (обведіть олівцем) нові для вас слова й вивчіть їх.

Поїзд (потяг)

гальмо–тормоз

нижня, верхня полиця – нижняя, верхняя полка

гальмувати –тормозить

приміський -пригородный

зал очікування – зал ожидания

попередній продаж – предварительная продажа

залізниця – железная дорога

рейка - рельс

залізничний переїзд –железнодорожный переезд 

сполучення -сообщение

камера схову – камера хранения

 

квиток - билет

 

Автобус, трамвай, тролейбус

водій - водитель

пальне -горючее

дорожньо-транспортна пригода – дорожно-транспортное проишествие

підлокітник -подлокотник

зупинка -остановка

поступитися місцем – уступить место

кермо -  руль

пригода - приключение

кермувати - рулить

рух - движение

 

рушати -трогаться

Автомобіль

бокова підтримка – боковаяподдержка

пасок безпеки – ремень безопасности

важіль – рычаг

перфорована шкіра – перфорированная кожа

вантажівка –грузовик

повітряний фільтр –воздушный фильтр

вантажний –грузовой

позашляховик – внедорожник

двигун –двигатель

причіп (Р. в. причепа) –пицеп

зчеплення –сцепление

самоскид - самосвал

камера заднього огляду -  камера заднего вида

склопідйомник– стеклоподъёмник

ліхтар –фонарь

шкіряний салон –кожаный салон

мастило –масло

 

Літак

злітна смуга –взлётная полоса

налаштування - настройка

лопать – лопасть

повітряний простір –воздушное пространство

митний контроль –таможенный контроль

повітряні ями – воздушные ямы

митниця - таможня

 

Корабель, човен, яхта

вітрило – парус

човен – лодка

вітрильник –парусник

щогла – мачта

річковий -речной

 

Типові слова і словосполучення

відбувати – отбывать

порушення правил дорожнього руху – нарушение правил дорожного движения

затор –пробка

посадковий талон – посадочный талон

затримуватися –задерживаться

прибувати – прибывать

зупинка на вимогу –остановка по требованию

пункт призначення – пункт назначения

наступна зупинка –следующая остановка

 

паркувальний майданчик – парковочная площадка

 

 

4.  Мотивація навчальної діяльності

5. Повідомлення теоретичного матеріалу

 Число

Більшість іменників мають форми як однини, так і множини (це назви предметів, осіб тощо, які можна порахувати; можуть поєднуватися з кількісними числівниками): син – три сини; будинок – п’ять будинків тощо.

Мають лише форму однини

Мають лише форму множини

 • збірні іменники (дрібнота, дітвора, коріння, студентство);
 • назви абстрактних понять (патріотизм, завзяття, запал);
 • назви речовин (бензин, молоко);
 • власні назви (Україна, Чегирин)
 • назви сукупності людей, істот, предметів (фінанси, гроші, солодощі);
 • назви відрізків часу, повторюваних дій, обрядів, ігор (посиденьки, входини, заручини, шахи, дебати, піжмурки);
 • назви речовин (дріжджі, вершки, макарони, парфуми);
 • назви предметів парної чи симетричної будови (окуляри, ковзани, граблі, ножиці)

 

 6.  Закріплення знань за допомогою практичних вправ

 

Завдання 1. Запишіть слова у три стовпчики: 1) ті, що мають форму однини і множини; 2) тільки форму однини; 3) тільки форму множини.

Двері, картоплина, пожежа, щипці, зілля, кожух, сировина, морква, бадилина, штани, ножиці, блокнот, люстерко, ліхтар, радощі, колиска, кмітливість, мелодія, зупинка, звук, рукавиці, підручник, людство, пісок, вимога, людина, консерви, перехід, ластівка, вибори, дитинство, черевики, дріжджі, журавель, олівець, шафа, гордощі, листя, комір, гроші, чо­ловік, шахи, пригода, погода, сніг, горох.

Завдання 2.

1. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю — хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю (В. Симоненко). 2. Скрізь біля хати пахощі м’яти (А. Камінчук). 3. В ар­мії ширився снайперський рух, це гріло солдатів, підносило дух (І. Нехода). 4. Моє чоло по­била сивина. Куди іти? Земля обітована — вона ж під нами, наша, ось вона! 5. А серце вири­вається із пастки — у нетрі дум, під небо самоти. 6. Затінок, сутінок, день золотий. 7. Світився дощ крізь сутінки завіс . Костенко).

А. Випишіть іменники, які вживаються тільки в однині й тільки в множині.

Завдання 3. Виберіть з пар іменники, що вживаються тільки в множині або тільки в однині. Складіть з ними речення.

Дерево (рослина) — дерево (матеріал для будівництва).

Ресурси (можливості, засоби) — ресурси (запаси чого-небудь).

Заробітки (праця в наймах) — заробітки (плата за виконану роботу).

Вершки (верхні частини чогось) — вершки (молочний продукт).

Камінь (гірська порода) — камінь (окремий шматок гірської породи).

Братство (товариство людей) — братство (братське почуття).

Дух (добра або зла, безплотна, надприродна істота) — дух (внутрішній стан, моральна сила).

7. Підсумки заняття

8. Домашнє завдання

Параграф 50-51, вправа 7 (1-2)

Тема заняття: Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в О.В.

Мета заняття:

навчальна:- повторити та систематизувати знання студентів про систему частин мови,  ознаки, за якими виділяється і характеризується кожна з частин мови (лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль), удосконалювати правописні вміння та навички; удосконалювати логічне мислення, вміння порівнювати, виділяти головне, роботи висновки, узагальнювати пам'ять; закріплювати вміння роботи з таблицями.

виховна: виховувати любов до рідного слова.

Тип заняття: узагальнення і систематизації  вивченого

Міжпредметні зв’язки: культура мовлення, правопис

 

Структура заняття і розрахунок часу:

І. Організаційна частина   8хв.

ІІ. Основна частина заняття   65хв.

ІІІ. Заключна частина заняття   7хв.

Навчально – методична література:

Обов’язкова:    Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.                     

Додаткова:    Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Забезпечення заняття: картки, опорні конспекти, таблиця, підручник.

Попередня підготовка заняття:

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

 

І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

1. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

2.  Актуалізація та корекція знань

1. Поставте наголоси ту словах

Відвезти, колія, витрата, позначка, показник, посидіти, постояти, котрий, причіп, порядковий.

2. Відредагуйте речення

Потяг тронеться без п’яти сім, дивися в оба, щоб не прогавити відбуття.

2. Обережно, двері закриваються, слідуюча зупинка – «Університет».

3. Колега лишив мене права на підпис й улетів до Лондону, тепер його привлікуть до відповідальності.

4. Зроби слідуючим чином: в десять п’ятнадцять, коли почнеться перерва, зателефонуй своїй коханій і розіграй її: скажи, що ти уїхав на море.

ІІ. Підготовка до вивчення нового матеріалу

Культура мовлення

Запам’ятайте колоритні вислови з народної мудрості.

Українські вислови

Російські відповідники

У степу і хрущ — м ясо.

На безлюдді й Хома — чоловік.

На безрыбье и рак — рыба

Перший бублик глевкий.

Первый блин комом.

З-під дощу та під ринву.

Из огня да в полымя.

 

Прочитайте слова, правильно їх наголошуючи. 

Одноразовий, читання, де-юре, джерело, мережа, залишити, новий, найцікавіший, перепад, псевдонім.

Вивчіть правильний варіант слововживання.

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

включи утюг

увімкни праску

попередити збій програми

запобігти збою програми

використати планшет у якості комп’ютера

використати планшет як комп’ютер

телефон являється засобом зв’язку

телефон є засобом зв’язку

об’єм жорсткого диску

обсяг жорсткого диска

виключити живлення

вимкнути живлення

застосувати крайні міри

ужити надзвичайних заходів

у порядку виключення

як виняток

зрівняти процесори

порівняти процесори

чотири гігабайта пам’яті

чотири гігабайти пам’яті

 

Позначте маркером (обведіть олівцем) нові для вас слова й вивчіть їх.

Інтернет

блок живлення - блок питания

користувач -пользователь

віртуальний простір -виртуальноепространство

мережа -сеть

 

посилання -ссылка

 

соцмережа -соцсеть

Гаджет (девайс), комп’ютер

бездротовий -беспроводной

перезавантаження — перезагрузка

витримка -выдержка

пристрій -устройство

відтворення -воспроизведение

підтримка -поддержка

голосове керування -голосовоеуправление

режим очікування - режим ожидания

дріт -провод

роздільна здатність екрана -разрешениеэкрана

заряджання -заряжение

роз’єм, рознім — разъём

зарядний пристрій (зарядка) -зарядноеустройство (зарядка)

струм — ток

зв’язок -связь

сумісність — совместимость

оболонка - оболочка

швидкість — скорость

Побутова техніка, процеси

вимикати -выключать

пекти -печь

вмикати - включать

перемелювати -перемалывать

голитися - бриться

пральна машина -стиральная машина

дивитися -смотреть

прати -стирать

дрібнити -размельчать

програвач -проигрыватель

кавоварка -кофеварка

слухати -слушать

кавомолка -кофемолка

сокодавка -соковыжималка

молоти - молоть

телефонувати -звонить

охолоджувати -охлаждать

чавити - давить

 

4.  Мотивація навчальної діяльності

5. Повідомлення теоретичного матеріалу

Орудний відмінок
 

Чоловічий рід

Жіночій рід

Тверда група: -ом капіляри – капіляром,

-ою  гора – горою,

М’яка та мішана група: -ем, єм Ігорі – Ігорем, єгері – єгерем,

-ею, -єю миші – мишею, мрія – мрією,

! Винятки:звірі, комарі, пазурі (пазури) АЛЕ: звіром, комаром, пазуром

ПОРІВНЯЙ!

У родовому відмінку: звіра, комара, хабара, пазура

 

Або: постав іменник в Н.в. множини:

-ою, -ом

Долари-доларом

-ею, -єю, -ем, -єм

Господарі - господарем

 

Винятки:

Тверда група: комар на прізвище гончар дав хабар у доларах, щоб придбати пластир на твердий панцир варвара.

М’яка група: Єгер на ім’я Ігор накрутив свій м’який кучер на якір.

 

 6.  Закріплення знань за допомогою практичних вправ

 1. Запиши іменники у формі родового відмінка однини

Вокзал, табун, Крим, сад, Лондон, трактор, Париж, рік, тиждень, горох, займенник, Пирятин, автомобіль, парк, кінь, текст, трикутники, пісок, Дунай, малюнок, Конотоп, Павло, живопис, сік, роман, гвинт, інженер, лікар, телефон, ансамбль, десяток, хліб, будинок, вуж, зал, млин, четвер, тин, щавель, мед, кодекс, атом, червінець, синтаксис, склад, метрополітен, капітал, мармур, відмінок, дуб, університет, час, бузок, товар, Дніпро, стрибок, хор, екзамен, вівторок, дизель, снігопад, сокіл, клас, науковець, майданчик, світ, Донбас, туман, берег, курінь, інститут, Харків, погріб, Ліван, водень, гектар.

 1. Постав подані іменники у формі родового й орудного відмінків однини.

Бабуся, дзиґа, площа, сівба, миша, Марія, вулиця, паща, Надія, спекота, кобза, Хома, хвоя, пожежа, палац, яблуня, слива, дорожнеча, іронія, роса, ноша, скарга, яєчня, пляма, мережа, мелодія, доріжка, вівця, малина, калюжа, гостя, гуща, Іван.

 

 1. Підсумки заняття

Тест

1. Усі іменники є власними назвами в рядку

А Лубни, місто, „Заповіт”, Бердичів

Б Анди, Альпи, Карпати, гори

В „Климко”, „Маруся”, „Наталка Полтавка”, Бровко

Г Дністер, Волга, річка, Москва

Д торт, пломбір, „Наполеон”, безе

2. Усі іменники є загальними назвами в рядку

А американці, українці, росіяни, ФРН

Б заповіт, тестамент, дарча, „Заповіт”

В Таврія, „Таврія”, запорожець, „Запорожець”

Г мавка, віла, русалка, німфа

Д море Лаптєвих, сузір’я, водойма, ріка

 1. Усі іменники є назвами істот у рядку

А тура, митець, покійник, художник

Б водяник, лісовик, лісник, лялька

В робітник, виробництво, виробник, робітниця

Г приятель, дружба, подруга, друг

Д артист, журналіст, антракт, король

4. Усі іменники є назвами неістот у рядку

А комаха, вірус, хвороба, жалощі

Б біологія, анатомія, хімія, фізика

В альбом, пензлик, фарба, художник

Г мигдаль, марципан, льодяник, муха

Д парта, стіл, столяр, стілець

5. До чоловічого роду належать слова рядка

А Токіо, дріб, міль, розкіш

Б ступінь, Огайо (штат), поні, тюль

В Оріноко, амплуа, вуаль, жаль

Г кір, ООН, кольє, абрикос

Д розпродаж, кенгуру, степінь, купіль

6. До жіночого роду належать слова рядка

А листоноша, портьє, тюль, біль

Б аташе, плакса, інженер, мадам

В педальш, фальш, цеце, міледі

Г лібрето, колібрі, Умань, доцент

Д насип, воєвода, собака, розкіш

7.До середнього роду належать слова рядка

А Онтаріо, Баку, паливо, євро

Б алое, нетто, збіжжя, хлопчик

В хлоп’я, брутто, Кіліманджаро, ягня

Г піддашшя, акварель, корито, гну

Д депо, лібрето, шосе, батько

 1. До спільного роду належать слова рядка

А роззява, зайда, сирота, ненажера

Б ботанік, знайда, одоробло, замурза

В лікар, дитя, сусіда, сіромаха

Г плакса, дівча, кіннота, базіка

Д кенгуру, хлопча, гайвороння, незграба

 1. В якому із словосполучень допущено помилку

А хронічний нежить, широка авеню

Б загадкова Міссісіпі, свійський собака

В меморіальний музей-квартира, маленький поні

Г утішне кенгуру, Західна Сибір

Д пухнасте пончо, хутряне манто

 1. Форми однини та множини мають усі іменники рядка

А Чернівці, киянин, українець, кріпацтво

Б вчитель, стежка, село, каблучка

В добро, ліс, стілець, речення

Г князь, волосся, пролісок, прислів’я

Д рушниця, колосся, предмет, берег

 

 1. Форму лише однини мають усі іменники рядка

А приказка, парфуми, озеро, тіло

Б ковзани, вікна, коліно, ручки

В шахи, пальто, Сибір, ковалі

Г руки, листя, кафе, Львів

Д колосся, коріння, молоко, кіннота

12.Форму лише множини мають усі іменники рядка

А двері, граблі, чоботи, армія

Б сходи, сани, цимбали, малина

В ночви, ваги, перегони, коломийки

Г ножиці, іменини, канікули, шори

Д недоїдки, макарони, юнацтво, Кавказ

 

8. Домашнє завдання

 

Параграф 52-53

Творча робота.

А. Докладно розкажіть людині, яка ніколи не користувалася послугами метрополітену, як дістатися в м. Києві від станції «Вокзальна» до станції «Оболонь». Треба розповісти, де можна придбати жетон для проїзду, як ним скористатися, як потім дістатися до платформи, зробити пересадку. Дайте короткі відомості про дотримання елементарних правил безпеки в метро.
У своїй розповіді використайте подані нижче слова

станція, метро, вестибюль, каса, жетон, опустити, турнікет, індикатор, балюстрада, поручень, ескалатор спуститися, платформа, поїзд, вагон, заходити, виходити, пересідати, пересадка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема заняття: Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників чоловічого  ІІ відміни в Родовому відмінку.

Мета заняття:

навчальна:- повторити та систематизувати знання студентів про систему частин мови,  ознаки, за якими виділяється і характеризується кожна з частин мови (лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль), удосконалювати правописні вміння та навички; удосконалювати логічне мислення, вміння порівнювати, виділяти головне, роботи висновки, узагальнювати пам'ять; закріплювати вміння роботи з таблицями.

виховна: виховувати любов до рідного слова.

Тип заняття: узагальнення і систематизації  вивченого

Міжпредметні зв’язки: культура мовлення, правопис

 

Структура заняття і розрахунок часу:

І. Організаційна частина   8хв.

ІІ. Основна частина заняття   65хв.

ІІІ. Заключна частина заняття   7хв.

Навчально – методична література:

Обов’язкова:    Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.                     

Додаткова:    Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Забезпечення заняття: картки, опорні конспекти, таблиця, підручник.

Попередня підготовка заняття:

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

 

І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

1. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

2.  Актуалізація та корекція знань

1. Поставте наголоси ту словах

Одноразовий, читання, де-юре, джерело, мережа, залишити, новий, найцікавіший, перепад, псевдонім.

 1.                      Відредагуйте речення

1. Щоб попередити проникнення вірусу, треба спочатку включити антивірусну програму.

2. Коли ми зрівняли ці два комп’ютера, то виявилося, що об’єм жорсткого диску в них не співпадає.

3. Цей планшет являється водночас і телефоном, тому застосовувати крайні міри з ним можна лише в порядку виключення.

 

ІІ. Підготовка до вивчення нового матеріалу

Культура мовлення

Прочитайте слова, правильно їх наголошуючи. 

Пізнання, середина, горілиць, данина, живопис, ваги, магістерський, вірші, помилки, царина.

Вивчіть правильний варіант слововживання.

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

музикальна школа

музична школа

більше ста відтінків

понад сто відтінків

не звертати увагу

не звертати уваги, не зважати

розкрити каталог

розгорнути каталог

давайте заспіваємо

заспіваймо

з точки зору

з погляду

ви праві

ви маєте рацію, ваша правда, ваша думка слушна

сто років тому назад

сто років тому

у якості митця

як митець

у тексті зустрічаються помилки

у тексті трапляються помилки

 

Позначте маркером (обведіть олівцем) нові для вас слова й вивчіть їх.

Архітектура

баня - купол

колір -цвет

площа ­-площадь

брила -глыба

лазня - баня

полиск - блик

вага -вес

лиття -литьё

риса -черта

вежа -башня

малюнок - рисунок

риска -чёрточка

верстат - станок

малярство -живопись

рішення -решение

відблиск -отблеск

мармур -мрамор

світло -свет

відтінок -оттенок

мистецтво -искусство

склепіння -свод

враження - впечатление

міцний -прочный

споруда -сооружение

грудочка крейди -мелок

надмірний - чрезмерный

фарба - краска

дзвіниця -колокольня

облямівка - окантовка

фортеця -крепость

дотик -прикосновение

палац - дворец

цегла -кирпич

зліпок -слепок

пензлик - кисточка

каплиця - часовня

Література

вірш -стих

порівняння -сравнение

дитячий -детский

присвята -посвящение

заголовок -заглавие

рима -рифма

зміст -содержание

рядок -строка

нарис -очерк

сучасний -современный

оповідання -рассказ

твір -произведение

письменник -писатель

 

Музика

виконавець -исполнитель

настрій -настроение

гучність -громкость

оплески - аплодисменты

диригент -дирижер

співак - певец

музикознавство -музыковедение

співзвучність -созвучие

Кіномистецтво

виробник -производитель

кінострічка - кинолента

знімання -съёмка

майданчик - площадка

Ознаки

витончений -утончённый

гучний - громкий, звучный

вихідний -исходный

захопливий -захватывающий

вишуканий -изысканный

клопітливий -хлопотливый

голосний - громкий

копіткий -кропотливый

милозвучний -благозвучный

ретельний -тщательный

миттєвий -мгновенный

смугастий -полосатый

переконливий -убедительный

спритний - ловкий

поцяткований -испещрённый

тривалий -длительный

пригодницький - приключенческий

цікавий -интересный

промовистий -красноречивый

шорсткий -шершавый

пістрявий, строкатий -пёстрый

 

Танець, танок

крок - шаг

стрибок -прыжок

нахил - наклон

танцюристка -танцорка

оберт - оборот

танцюрист -танцор

підтримка -поддержка

танцівник -танцовщик

рух - движение

танцівниця -танцовщица

Дії

виконувати -исполнять

малювати -рисовать

вимірювати -измерять

нахиляти - наклонять

втілювати -воплощать

нахилятися - наклоняться

відбивати -отображать

обробляти -обрабатывать

відтворювати -воссоздавать

переглядати -просматривать

грати -играть

сідати -присаживаться

дивитися -смотреть

розфарбовувати -раскрашивать

згинати -сгибать

різьбити -вырезать, ваять скульптуру

кружляти - кружиться

співати -петь

 

Типові слова й словосполучення

естетичне задоволення, несмак, ширужиток, гонитва за популярністю, перфоманс, оптичне мистецтво (оп-арт), веб-арт, графіті, поп-арт, колаж, фотомонтаж, інсталяція, масове мистецтво, елітарне мистецтво, натхнення, художній смак, бути під враженням, бути враженим, надихнутися, джерела натхнення, джерела творчості, осяяння, талант, геній, божа іскра, утілення, насолода

 

4.  Мотивація навчальної діяльності

5. Повідомлення теоретичного матеріалу

Родовий відмінок

Закінчення іменників чоловічого роду в однині

-а (-я)

-у (-ю)

Назви істот; конкретні, чітко окреслені предмети й поняття

Назви неістот; абстрактні, збірні, нечітко окреслені предмети й поняття

 1. Назви населених пуктів (зокрема міст): Лондона, Парижа, Конотопа. АЛЕ: Кривого Року, Камяного Броду, Широкого Яру (друга частина співзвучна з загальною назвою, що має закінчення –у)
 1. Географічна назви, крім назв населених пунктів: Ірану, Афганістану, Криму, Донбасу, Байкалу. АЛЕ: Сиваша, Дністра, Дінця – наголос на останній склад
 1. Терміни точних наук, а також мовознавства: атома, вектора, інтеграла, ромба, синуса, катода, суфікса, займенника
 1. Літературознавчі терміни; терміни, що означають процеси, явища: сюжету, альманаху; аналізу, синтезу, ферменту, електролізу
 1. Назви архітектурних деталей, слова зі значенням місця і простору + форми з –к-: корзина, еркера, портика; будиночка, сарайчика, майданчика, ліска, провулка, ярка

3.Назви зі значенням місця і простору: поверху, залу, універмагу, степу; будинку, сараю, майдану. АЛЕ: хліва, гаража, млина – наголос на останній склад

 1. Назви частин тіла: зуба, суглоба, шлунка. АЛЕ: мозку

4. Почуття та стани організму:болю, жаху, сміху, суму

 1. Міри довжини, ваги, часу, числові та грошові назви: метра, гектара, грама, літра, понеділка, долара

5. Назви речовин і матеріалів: граніту, базальту, меду, піску, кисню, водню

 1. Назви дерев: горіха, дуба, каштана, клена, явора

6.Назви рослин (крім дерева): барвінку, бузку, звіробою, щавлю, ячменю

   7. Назви конкретних предметів: рушника, компаса, брелока, бюлетеня, мотора

7. Абстрактні та зірні назви: гуманізму, інтелекту, батальйону, хору

! Слів із закінченням –у, -ю більше. НЕ ЗАБУВАЙ стежити за наголосом і значенням!

8. Назви ігор і танців: футболу, тенісу, вальсу, фокстроту. АЛЕ: гопака, квача, козака – наголос на останній склад

9.Назви явищ природи: вітру, дощу, грому, туману, снігу, морозу

Деякі іменники мають різні закінчення залежно від значення:

акта  (документ) – акт (дії), апарата (прилад) – апарату (установа), блока (частина споруди, машини) – блоку (обєднання), вала(деталь машини) – валу (насип; ряд; хвиля; нитки) – клину, поясу (просторове поняття), листопада (місяць) – листопаду (опадання листя), рахунка (документа) рахунку (дія) й інші.

Закінчення –а, -я в іменників з кінцевим основи -р

Тверда, мішана групи: -а (комара, снігура, паспорта, кучера (візника);газетяра).

Мяка група: -я (єгеря, якоря, вівтаря, паламаря, пастиря, Псалтиря, гончаря, вівчаря, кучеря(волосся), кухаря).

 

 

 6.  Закріплення знань за допомогою практичних вправ

Запиши іменники у формі родового відмінка однини

Вокзал, табун, Крим, сад, Лондон, трактор, Париж, рік, тиждень, горох, займенник, Пирятин, автомобіль, парк, кінь, текст, трикутники, пісок, Дунай, малюнок, Конотоп, Павло, живопис, сік, роман, гвинт, інженер, лікар, телефон, ансамбль, десяток, хліб, будинок, вуж, зал, млин, четвер, тин, щавель, мед, кодекс, атом, червінець, синтаксис, склад, метрополітен, капітал, мармур, відмінок, дуб, університет, час, бузок, товар, Дніпро, стрибок, хор, екзамен, вівторок, дизель, снігопад, сокіл, клас, науковець, майданчик, світ, Донбас, туман, берег, курінь, інститут, Харків, погріб, Ліван, водень, гектар.

 

2.Постав подані іменники у формі родового й орудного відмінків однини.

Бабуся, дзиґа, площа, сівба, миша, Марія, вулиця, паща, Надія, спекота, кобза, Хома, хвоя, пожежа, палац, яблуня, слива, дорожнеча, іронія, роса, ноша, скарга, яєчня, пляма, мережа, мелодія, доріжка, вівця, малина, калюжа, гостя, гуща, Іван.

 1. Запишіть іменники у формі родового відмінка однини.

Цемент, Кривий Ріг, гопак, свинець, присудок, Івано-Франківськ, пасажир, сантиметр, усміх, Буг, понеділок, роман, Роман, рукопис, В’єтнам, Мадрид, борщ, бідон, капітан, міліметр, котангенс, смартфон, уривок, акордеон.

 1. Виконайте завдання за зразком, утворивши форми родового відмінка однини.

Зразок. Балу (танцювальний вечір), бала (оцінка).
 

Рахунк_ (дія), рахунк_ (документ); детектив_ (твір), детектив_ (агент); дзвон_ (предмет), дзвон_ (звук); Вашингтон_ (місто), Вашингтон_ (штат); папер_ (матеріал), папер_ (документ); термін_ (строк), термін_ (наукове слово); камен_ (матеріал), камен_ (окремий шматок, брила).

 1. Випишіть слова, які у формі родового відмінка однини мають закінчення –у (-ю).

Амстердам, туман, талісман, інженер, окис, любисток, баян, варіант, океан, відсоток, Киргизстан, аул, шлунок, циферблат.

З перших букв виписаних слів складіть назву виду гуртової праці.

 

Підсумки заняття

 1. Виконайте тестові завдання.

1. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини має іменник

А трамвай
Б будинок
В Ізраїль
Г мороз

2. Закінчення –а (-я)у формі родового відмінка однини має іменник

А хокей
Б Китай
В оркестр
Г конверт

3. Закінчення –а (-я) у формі родового відмінка однини має іменник

А футбол
Б варіант
В Байкал
Г вокзал

4. Закінчення –у (-ю)у формі родового відмінка однини має іменник

А кілометр
Б директор
В капітал
Г долар

5. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини має іменник

А автобус
Б кисіль
В грам
Г дуб

6. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини має іменник

А інфінітив
Б косинус
В Мороз
Г жанр

7. Закінчення -а ( -я) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка

А граб, відмінок
Б Лондон, сад
В метр, теніс
Г атом, Буг

8. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка

А Олег, ліцей
Б чайник, храм
В тролейбус, Крим
Г диван, Нью-Йорк

9. Закінчення -а ( -я) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка

А тангенс, сад
Б Дністер, гопак
В Мюнхен, нежить
Г тиждень, Пакистан

10. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка

А Непал, портрет
Б ліс, малюночок
В мозок, вітер
Г суп, Львів

11. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка

А компот, Тибет
Б твіст, гурток
В офіс, гараж
Г сніг, клен

12. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка

А Судан, градус
Б кисень, лимон
В степ, добробут
Г вокзал, Прут

 

8. Домашнє завдання

Творча робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема заняття: Відмінкові закінчення іменників з конкретним і абстрактним значенням.

Мета заняття:

навчальна:- повторити та систематизувати знання студентів про систему частин мови,  ознаки, за якими виділяється і характеризується кожна з частин мови (лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль), удосконалювати правописні вміння та навички; удосконалювати логічне мислення, вміння порівнювати, виділяти головне, роботи висновки, узагальнювати пам'ять; закріплювати вміння роботи з таблицями.

виховна: виховувати любов до рідного слова.

Тип заняття: узагальнення і систематизації  вивченого

Міжпредметні зв’язки: культура мовлення, правопис

 

Структура заняття і розрахунок часу:

І. Організаційна частина   8хв.

ІІ. Основна частина заняття   65хв.

ІІІ. Заключна частина заняття   7хв.

Навчально – методична література:

Обов’язкова:    Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.                     

Додаткова:    Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. - К., 1999.

Забезпечення заняття: картки, опорні конспекти, таблиця, підручник.

Попередня підготовка заняття:

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

 

І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

1. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

2.  Актуалізація та корекція знань

1. Поставте наголоси ту словах

Пізнання, середина, горілиць, данина, живопис, ваги, магістерський, вірші, помилки, царина.

 

Відредагуйте речення

 1.Давайте заспіваємо так, щоб нам навіть музикальна школа позаздрила.

2.Ви праві: з точки зору гуманності в цій картині все добре, але півстоліття тому на­зад її суспільство не сприйняло б.

3.Розкрийте альбом і в якості митця оці­ніть вартість вміщених до нього живопис-них робіт.

4.Не звертати увагу на помилки, що зустрічаються в тексті (а їх там більше соро­ка!), не можна.

 

ІІ. Підготовка до вивчення нового матеріалу

Словниковий диктант

Піваркуша, міні-спідниця, півроку, полумисок, пів-України, прем’єр-міністр, півріччя, напівпровідник, півзахисник, пів’яблука, новобудова, фотоелемент, радіоцентр, авіабаза, віце-президент, пів-Європи, півлітра, півогірка, напівсон, напівфабрикат, піввідра, пів-Криму.

Міні-практикум
Запишіть іменники у чотири колонки за відмінами.

Ніч, площа, біль, галченя, осел, листя, скатерть, плече, кров, мазь, людина, успішність, одиниця, дьоготь, типовість, знамено, сирота, мак, творчість, курча, завзятість, зневага, калюжа, лак, кошеня.

І відміна

ІІ відміна

ІІІ відміна

ІУ відміна

площа

біль

ніч

галченя

людина

осел

скатерть

курча

одиниця

листя

кров

кошеня

сирота

плече

мазь

 

зневага

дьоготь

успішність

 

калюжа

знамено

типовість

 

 

мак

творчість

 

 

 

завзятість

 

 

4.  Мотивація навчальної діяльності

5. Повідомлення теоретичного матеріалу

 

6.  Закріплення знань за допомогою практичних вправ

1. Визначте назви істот (1) та неістот (2).

Стратеги, пророки, світ, рік, полк, люди, світло, воля, море, захист, супутник, учениця, студент, букі­ніст, краби, нога, дерево, оселедець, курча, одежа, Марія, професор, стіл, знання, відбудова, перемога.

2. Визначте іменники з конкретним (1) і абстрактним (2) значенням.

Книга, земля, літо, завзятість, дорога, відвага, дружба, сходи, серце, майбутнє, мрія, весна, щастя, визволення, людство, горе, лихо, роса, мудрість, зошит, свідомість, хоробрість, терен, присяга, стяг, хмари, правда, радість, космос, береза, тополя, хлопець,  маяк, історія, шлях, література.

 

3. Знайдіть збірні іменники (1) та іменники з речовиннимзна­ченням (2).

Студентство, молодь, грошва, азот, олово, кіннота, масло, хліб, пшениця, офіцерня, голота, крей­да, цегла, козацтво, малеча, кефір, вишняк, гарбузин­ня, кава, дітвора, ректорат, старшина, листя, вороння, кисень, нафта, лом, мушва, цукор, просо, капуста, мурашня, селянство, конюшина, вапно, жіноцтво, сметана, молод­няк, маковиння, паливо, генералітет, старостат.

 

4. Згрупуйте іменники (над кожним надпишіть відповідну цифру), котрі вживаються:

1 – в однині й у множині; 2 – тільки в однині; 3 – тільки в множині

Ковзани, Крим, косовиця, дріжджі, повість, студентство, молоко, сум, овочі, цукор, іменини, вечір, проводи, рушник, посиденьки, молодь, вугілля, Прилуки, Ужгород, Карпати, кущі, кохання, телебачення, надра, доля.

 1. Визначте групу іменника.

Вода, Катерина, молодиця, задача, гуща, волосина, яблуня, алича, армія, стрічка, Марійка, Маруся, юшка, тигриця, суша, круча, кишеня, барвінок, скляр, звіробій,єгер, спориш, звір, аїр, глід, мир, вітер, пісняр, яр, хміль, муляр, сухар, Каїр, архітектор, ялівець, гірчак, боднар, перстач.


Завдання 2. Поставте іменники в Орудний відмінок.


Береза – Черешня – Алича – Осика – Вишня – Ягода – Каша – Буря –Жирафа – Мрія – Втеча –Шия – Калоша – Левиця – Груша – Полуниця


Підсумки заняття

Тестування

Виконайте тестові завдання.

1. Закінчення -а у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка:

А талант (хист), талант (грошова одиниця);

Б знак (марка), знак (значок);

В рахунок (документ), рахунок (дія);

Г дзвін (предмет), дзвін (звук);

Д детектив (агент), детектив (твір).

2. Закінчення -у у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка:

А ріг (матеріал), ріг (будинку);

Б томат (рослина), томат (сік);

В пояс (талія), пояс (зона);

Г алмаз (інструмент), алмаз (речовина);

Д папір (документ), папір (матеріал).

3. Визначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -у (-ю):

А паладій, паралелізм, парафін;

Б параболоїд, паромір, термометр;

В патрон, паяльник, периметр;

 

Г перпендикуляр, перфоратор, підшипник;

Д біогенезу, градусника, біоценозу.

4. Визначте рядок, у якому іменники — власні назви мають паралельні закінчення:

А Судак, Яготин, Чоп;

Б Техас, Прут, Лаос;

В Ужгород, Форос, Цюріх;

Г Ванкувер, Гібралтар, Стрий;

Д Занзібар, Уганда, Гудзон.

5. Визначте рядок, у якому іменники залежно від значення у формі родового відмінка однини мають закінчення -а (-я) і -у (-ю).

А ріст, розсип, розряд;

Б реверс, рак, рахунок;

В ракурс, реоскоп, респект;

Г рівень, рисунок, різець;

Д вакуум, бетон, блок-апарат.

6. Правильно вжито відмінкове закінчення обох іменників варіанта:

 

А тривалого терміну, іншомовного терміну;

Б побудувати з каменя, не лишити жодного каменя;

В розрахункового рахунку, рахунка матчу;

Г мер міста Ванкуверу, територія острова Ванкуверу;

Д королівського балу, урахування середнього бала.

 

8. Домашнє завдання

 

Творча робота


 

docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
12 серпня
Переглядів
27
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку