Цільова програма подолання освітніх втрат/розривів ШМО вчителів історії викликаних особливостями організації освітнього процесу на 2024/2025 навчальний рік.

Про матеріал
Під час особливого періоду та цифрової епохи постає проблема: пошуку ефективних засобів подолання втрат/розривів, які виникають у здобувачів освіти під час освітнього процесу у порівнянні зі стандартами освіти та очікуваними результатами навчальних здобутків під час особливого періоду. Цільову програму ШМО вчителів історії закладу освіти можна рекомендовано для використання вчителями закладів загальної середньої освіти для проведення діагностування рівня опанування учнями навчального матеріалу із застосуванням комп’ютерного тестування та подальшого коригуючого навчання; організації консультативно-методичної підтримки вчителів для здійснення освітнього процесу, впровадження здоров’язбережувальної діяльності і зміцнення здоров’я учнів; забезпечення психологічної і емоційної підтримки учасників освітнього процесу в умовах війни.
Перегляд файлу

 

Маргарита ТАУКІШЕВА

учитель історії

комунального закладу      

«Харківський ліцей №3

Харківської міської ради», 

«спеціаліст вищої категорії»,

«учитель-методист»,        

стейкхолдер освітньо-професійних програм

комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Владислав КРОНГАУЗ

учитель історії

комунального закладу      

«Харківський ліцей №3

Харківської міської ради»,

«спеціаліст першої кваліфікаційної категорії»,

фіналіст зонального Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» (номінація «Історія»),ТОП-50 Національної премії

Global Teacher Prize Ukraine – 2021,

співавтор модельних програм НУШ

інтегрованого курсу «Україна і світ:

вступ до історії України та громадянської освіти», «Історія: Україна і світ» (7-9 клас), співавтор підручників з історії.   

 

 

Цільова програма подолання освітніх втрат/розривів

ШМО вчителів історії викликаних особливостями організації освітнього процесу на 2024/2025 навчальний рік.

 

Проблема: пошук ефективних засобів подолання втрат/розривів, які виникають у здобувачів освіти під час освітнього процесу у порівнянні зі стандартами освіти та очікуваними результатами навчальних здобутків під час особливого періоду.

Загальна мета: створити науково-методичні умови для подолання освітніх втрат/розривів під час викладання уроків історії.

Реалізація мети заплановано шляхом вирішення наступних основних завдань:

-         проведення діагностування рівня опанування учнями навчального матеріалу із застосуванням комп’ютерного тестування та подальшого коригуючого навчання;

-         організація консультативно-методичної підтримки вчителів для здійснення освітнього процесу, впровадження здоров’язбережувальної діяльності і зміцнення здоров’я учнів;

-         забезпечення психологічної і емоційної підтримки учасників освітнього процесу в умовах війни;

-         адаптація освітніх стратегій, освітніх програм до індивідуальних потреб учнів, враховуючи їх рівень навчальних втрат, місце проживання, соціальні ресурси родин, отриманий дітьми травматичний досвід.

-         здійснення моніторингу роботи педагогів.

          Очікувані результати:

Виконання основних заходів програми забезпечить:

-         підвищення професійної компетентності та мотивації педагогів;

-         обмін досвідом та інструментарієм щодо подолання освітніх втрат/розривів;

-         підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання;

-         мінімізацію освітніх втрат/розривів та підвищення якості надання освітніх послуг.

   Програма передбачає стадію подальшого моніторингу, розробку інструментарію та звітності про виконання основних заходів.

 

Цільова програма подолання освітніх втрат/розривів

ШМО вчителів історії викликаних особливостями організації освітнього процесу на 2024/2025 навчальний рік.

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Розділ 1

Організація та координування діяльності ШМО в рамках роботи Методичної ради закладу освіти

Мета: цілеспрямувати та організувати роботу методичного об’єднання.

1

Організація роботи МО, творчих груп, постійно-діючих семінарів тощо.

До 15 вересня

ЗДНВР,

керівник ШМО

2

Презентації досвіду роботи на засіданнях методичної ради з питань:

-  Освітні втрати/освітні розриви: зміст та актуальність понять.

-  Інструменти подолання освітніх втрат/розривів.

-  Вправи на стабілізацію психоемоційного стану учнів і покращення когнітивних процесів під час навчання.

-  Розвиток потенціалу педагогічних працівників у перспективі подолання освітніх втрат/розривів.

 

 

 

І семестр 2024/25 н.р.

ІІ семестр 2024/25 н.р.

 

І семестр 2024/25 н.р.

 

 

ІІ семестр 2024/25 н.р..

 

керівник ШМО, учителі МО

3

Проведення творчих звітів МО вчителів історії.

 

І семестр 2024/25 н.р.

ІІ семестр 2024/25 н.р.

 

Керівник МО

 

4

Організація участі та проведення районних практичних семінарів та методичних заходів на базі закладу освіти.

За графіком РМК

ЗДНВР,

керівник МО

 

Розділ 2

Науково-методичне та інформаційно-нормативне забезпечення

освітнього процесу у закладі освіти

 Мета: організувати науково-методичну підтримку вчителям для здійснення освітнього процесу в умовах розвитку електронного освітнього середовища.

1

Поповнення електронного банку та папок інформаційно-нормативного та навчально-методичного забезпечення переліку чинних нормативних документів.

Протягом 2024/25 н.р.

ЗДНВР,

керівник МО

2

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Інструментарій подолання освітніх втрат/розривів».

Вересень 2024

ЗДНВР,

керівник МО

3

Створення інформаційно-методичної папки-портфоліо «Спецкурси, курси по подоланню освітніх втрат/розривів».

Жовтень 2024

 

ЗДНВР,

керівник МО

4

Створення банку електронних презентацій та програмно-педагогічного забезпечення

«На допомогу молодому вчителю»

Січень 2025

ЗДНВР,

керівник МО

5

Проведення інструктивно-методичних засідань ШМО

 

 

 

За окремим планом

ЗДНВР

 

Розділ 3

Заходи щодо подолання освітніх втрат/розривів здобувачів освіти

Мета: створити науково-методичні умови для подолання освітніх втрат/розривів під час викладання уроків історії.

1

Розробка діагностичного інструментарію для визначення опорних знань здобувачів освіти.

Серпень 2024

ЗД з НВР, керівник ШМО

 

2

Проведення першого діагностування без оцінювання з метою виявлення прогалин навчального матеріалу.

Вересень 2024

Учителі МО

3

Аналіз результатів першого діагностування,  з метою підбору уроків для повторення, коригування КТП, підбір інтерактивних методів та прийомів, що дають можливість коригувати навчальний матеріал.

День проведення першого діагностування

Керівник ШМО, учителі МО

4

Визначення пріоритетності тем для повторення.

День проведення першого діагностування

 

Учителі МО

5

Здійснення адаптивного гнучкого планування, яке передбачає:

-         перерозподіл навчального часу між темами;

-         розроблення навчальної програми з урахуванням виявлених освітніх втрат/розривів.

До наступного уроку

Учителі МО

6

Проведення другого діагностування з метою перевірки рівня подолання освітніх втрат/розривів.

Жовтень 2024

Учителі МО

7

Аналіз результатів другого діагностування. Інтенсифікувати та спростити засвоєння навчального матеріалу.

День проведення другого діагностування

керівник ШМО, учителі МО

8

Проведення третього  діагностування з метою перевірки рівня подолання освітніх втрат/розривів.

Листопад  2024

Учителі МО

9

Аналіз результатів третього діагностування. Підбір та розробка карток опорних знань для поновлення знань здобувачів.

День проведення третього діагностування

Керівник ШМО, учителі МО

10

Проведення моніторингу результативності проведеної роботи із подолання освітніх втрат/розривів з метою коригування планування діяльності на наступний рік.

Грудень 2024

ЗД з НВР, керівник ШМО, учителі МО

Розділ 4

Заходи щодо подолання психологічних втрат

та втрат фізичного, ментального здоров’я

Мета: відновлення та підтримка психічного, фізичного здоров’я учнів та учителів під час освітнього процесу.

1

Спланувати навчальні тренінги учителів МО щодо формування важливих навичок подолання довготривалого стресу та збереження психічного здоров’я учнів.

Вересень 2024

керівник ШМО

2

Організація підвищення  кваліфікації учителів МО у напрямі надання базової психологічної допомоги здобувачам освіти.

Протягом року

ЗД з НВР

3

Залучення шкільного практичного психолога для застосування прийомів емоційного розвантаження учнів під час навчальних занять

(фізкультхвилинки).

Протягом року

Практичний психолог

4

Постійно діючий практикум-тренінг для вчителів з профілактики емоційного вигорання «Ти як?».

Жовтень 2024

Лютий 2025

Квітень 2025

Практичний психолог

5

Організація фізичних та психологічних активностей здобувачів освіти в рамках «Дня ментального здоров’я».

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Учителі МО

Розділ 5

Вивчення й впровадження передового досвіду з проблеми

подолання освітніх втрат/розривів

Мета: здійснити моніторинг роботи учителів МО, розповсюдити ППД серед колег закладу освіти, району, міста, області.

1

Вивчення досвіду учителів МО історії із проблеми подолання освітніх втрат/розривів.

Травень 2025

ЗДНВР, керівники МО закладу освіти

2

Поповнення матеріалів персональних папок-портфоліо з досвіду

Постійно

Учителі МО

3

Організація майстер-класів:

-  «Шляхи та інструменти подолання освітніх втрат та освітніх розривів».

-  «Навчальні втрати/розриви в умовах війни: як педагогам їх діагностувати та компенсувати».

-  «Як допомогти учням надолужити пропущений навчальний матеріал і успішно продовжити навчання?».

-  «Вправи на стабілізацію психоемоційного стану учнів і покращення когнітивних процесів під час навчання».

 

Листопад 2024/25 н.р.

 

Грудень

2024/25 н.р.

 

Лютий

2024/25 н.р.

 

 

Березень 2024/25 н.р.

Учителі МО

Розділ 6

Видавнича діяльність як засіб іміджування

Мета: створення умов для формування педагогічної репутації вчителів історії та поширення їхнього педагогічного досвіду.

1

Створення інформаційної папки

«На допомогу автору»

2024/25 н.р.

керівник МО

2

Поповнення бібліотеки та картотеки публікацій ШМО вчителів історії

Постійно

Зав.бібліотекою

3

Публікація вчительських матеріалів на сайті ліцею,                  Веб-сайтах педагогів.

Протягом року

Учителі МО

4

Надання консультацій та сприяння у публікації розробок вчителів у фахових виданнях та на освітніх сайтах.

За потреби

ЗД з НВР

 

 

docx
Додано
22 лютого
Переглядів
311
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку