18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Демократична школа. З досвіду роботи Чайдак Л.В.

Про матеріал

Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради Полтавської області бере участь у Програмі підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа».

Демократична школа – це: активні та відповідальні учні, мотивовані та прогресивні вчителі, відкрита адміністрація, зацікавлені та задіяні батьки, розуміюча громада.

Демократії маємо постійно вчитися і навчати – щоденно, упродовж усього життя. Свідомими громадянами не народжуються, ми стаємо ними у процесі освіти та виховання. При цьому одним із найбільших викликів сучасної школи є створення демократичного середовища для навчання й виховання дітей на основі цінностей демократії і прав людини.

Програма «Демократична школа» підтримує реформи з демократизації та децентралізації шкільної освіти в Україні, спираючись на нещодавно ухвалену концепцію «Нової української школи» та рекомендації Ради Європи у сфері освіти для демократичного громадянства і прав людини.

За новим Державним стандартом освіти пропонується 8 ключових компетентностей. Одна з наскрізних – «громадянська компетентність», розвиток якої готує нас до «ефективної та конструктивної участі у громадському житті» та у демократичних процесах, «в сім'ї, на роботі», до успішної взаємодії з іншими, солідарності та рівності на основі поваги до прав людини, мирного співіснування та поціновування соціокультурного різноманіття.

Громадянська відповідальність – одна з наскрізних ліній оновлених навчальних програм для 5–9 класів. Реалізація додаткової тематичної лінії «громадянська відповідальність» у рамках окремих предметів вимагає змін у традиційних методах роботи з учнями. Такий інноваційний підхід передбачає, що методи навчання мають інтегрувати завдання виховання свідомого та активного громадянина в навчальні цілі кожного предмету. Це вимагає тісної міжпредметної взаємодії під час реалізації змісту навчання, а також змін в організації діяльності усієї школи як інституції.

Команда Програми «Демократична школа» розробила методичні рекомендації та практичні приклади реалізації наскрізної тематичної лінії «громадянська відповідальність» у навчальних програмах для 5-9 класів.

Цією статтею мені хотілося поділитися і власним досвідом з учителями шкіл із різних областей України щодо формування громадянської компетентності саме в нашій школі, і саме на уроках інформатики. Більшість вправ взято з рекомендованих збірників, але до їх застосування знайдено інноваційний підхід.

Перегляд файлу

Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради Полтавської області бере участь у Програмі підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа». 

Демократична школа – це:

       активні та відповідальні учні,

       мотивовані та прогресивні вчителі,

       відкрита адміністрація,

       зацікавлені та задіяні батьки,

       заангажована та розуміюча громада.

Демократії маємо постійно вчитися і навчати – щоденно, упродовж усього життя. Свідомими громадянами не народжуються, ми стаємо ними у процесі освіти та виховання. При цьому одним із найбільших викликів сучасної школи є створення демократичного середовища для навчання й виховання дітей на основі цінностей демократії і прав людини. Програма «Демократична школа» підтримує реформи з демократизації та децентралізації шкільної освіти в Україні, спираючись на нещодавно ухвалену концепцію «Нової української школи» та рекомендації Ради Європи у сфері освіти для демократичного громадянства і прав людини.

За новим Державним стандартом освіти пропонується 8 ключових компетентностей. Одна з наскрізних – «громадянська компетентність», розвиток якої готує нас до «ефективної та конструктивної участі у громадському житті» та у демократичних процесах, «в сім’ї, на роботі», до успішної взаємодії з іншими, солідарності та рівності на основі поваги до прав людини, мирного співіснування та поціновування соціокультурного різноманіття. 

Громадянська відповідальність – одна з наскрізних ліній оновлених навчальних програм для 5–9 класів 

Реалізація додаткової тематичної лінії «громадянська відповідальність» у рамках окремих предметів вимагає змін у традиційних методах роботи з учнями. Такий інноваційний підхід передбачає, що методи навчання мають інтегрувати завдання виховання свідомого та активного громадянина в навчальні цілі кожного предмету. Це вимагає тісної міжпредметної взаємодії під час реалізації змісту навчання, а також змін в організації діяльності усієї школи як інституції. 

Команда Програми «Демократична школа» розробила методичні рекомендації та практичні приклади реалізації наскрізної тематичної лінії «громадянська відповідальність» у навчальних програмах для 5-9 класів. 

Цією статтею мені хотілося поділитися власним досвідом з учителями шкіл із різних областей України щодо формування громадянської компетентності саме в нашій школі, і саме на уроках інформатики. Більшість вправ взято з рекомендованих збірників, але до їх застосування знайдено інноваційний підхід.

           

На уроках інформатики ми вчимо, як жити разом, поважаючи одне одного у багатоманітному демократичному суспільстві, щоб діти знали і розуміли свої права та брали активну участь у прийнятті рішень, які нас стосуються. 

 

На фото представлені епізоди формування ключових компетентностей під час уроків інформатики, зокрема – виховання «громадянської відповідальності», яка сприятиме формуванню відповідального громадянина, який вміє критично мислити, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу, а також розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади. 

Під час проведення інтегрованих уроків, використовуємо ті чи інші вправи, що навчають демократії (відповідно до тем, що вивчаються):

 

 

Бесіди «У якому суспільстві ми хочемо жити?» з метою розвитку практичних навичок співпраці в інформаційному суспільстві, демократичної участі, критичного мислення., пропагування відповідних норм поведінки, демократичного стилю життя, демократичної культури.

 

 

Інтернет-дослідження «Міжнародні документи в галузі прав людини»

 

Права людини набувають дедалі більшого значення і отримують все ширшу підтримку. Це перемога не тільки захисників прав людини, але всіх людей взагалі. Наслідком цих успіхів стала розробка текстів (документів) із прав людини, а також процедур їх виконання. Визначені документи в галузі прав людини встановлюють для держав норми поведінки, що покладає на державні інституції певні обов’язки відносно громадян. Поряд із визнанням основних прав особистості в деяких документах із прав людини визнаються права певних груп людей.

Під час вивчення теми «Розгалуження» в 8 класі було створено програмиопитувальники щодо ставлення до змін (Вправа «Опитувальник щодо ставлення до змін».  Мета вправи полягає у тому, щоб побачити, на підставі висловлення думок, якою мірою особа підтримує або не підтримує соціальні зміни. Справжнє питання таке: чому, що, коли та як змінювати). 

 

У середовищі PascalABC.NET учні створюють програму-опитувальник, яку тестують, відповідаючи на запитання. Вони вводять з клавіатури цифру, яка позначає    їхнє ставлення. При   створенні    опитувальника     учні   мають використовувати наступні коди:

5 – повністю підтримую викладену думку.

4 – більш-менш підтримую викладену думку.

3 – більш-менш нейтрально ставлюся до викладеної думки.

2 – більш-менш не підтримую викладену думку.

1 – повністю не підтримую викладену думку.

 

Програма створюється таким чином, що після вибору певної відповіді і введення відповідної цифри, комп’ютер підраховує загальну кількість балів, яка позначає політичне ставлення учнів:

100-80: революційне

80-60: реформістське 60-40: підтримка статусу-кво 40-20: реакційне.

Учні самостійно досліджують вище зазначені поняття і разом з учителем аналізують, чи є будь-які розходження між результатами, які вони отримали, особливо між хлопцями та дівчатами?

Домашнє завдання: створити подібний опитувальник на підставі більш актуальних питань для школи, Кременчука, Полтавщини.

 

 

 

 

 

Картка-опитувальник щодо відношення до змін для практичної роботи в середовищі програмування

 

1.     Жінка повинна мати можливість приймати рішення стосовно народження дитини без дозволу свого чоловіка.

2.     Інформація про контроль за народжуваністю повинна надаватися за запитом усім молодим дівчатам старше чотирнадцяти років.

3.     Тютюнопаління повинно бути заборонено.

4.     У демократичній країні референдуми повинні проводитися за загальною вимогою.

5.     Злочинці потребують медичного лікування більше, ніж покарання.

6.     Смертна кара повинна бути повністю заборонена.

7.     Великі підприємства повинні бути націоналізовані.

8.     В оголошеннях про роботу не повинна вказуватися вимога щодо статі та віку.

9.     Благодійні організації повинні бути заборонені. Це обов’язок держави допомагати незахищеним людям.

10. Середньостатистична людина не потребує управління або контролю.

11. Учні повинні брати участь в управлінні своєю школою.

12. Школярі мають бути забезпечені підручниками безкоштовно.

13. Батьки учнів повинні брати участь в управлінні школою.

14. Кожному повинен гарантуватися мінімальний дохід, незалежно від статі, віку та професії, та навіть якщо особа вирішила нічим не займатися.

15. Діти повинні виховуватися одночасно у декількох релігіях; вони зможуть зробити свій вибір, коли стануть дорослими.

16. Політичні лідери повинні дотримуватись рекомендацій учених щодо використання наукових відкриттів.

17. Люди народжуються з однаковим потенціалом.

18. Приватна власність на землю повинна бути заборонена, а введена державна власність.

19. Усе виробництво, яке забруднює навколишнє середовище повинно бути зупинене, незалежно від безпосереднього економічного ефекту. 

20. Ніхто не має права нав’язувати свою думку іншим.

           

 

Різні способи обговорення, голосування,

 

демократичного прийняття рішень за участі усіх учнів групи,

 

де вони не бояться помилятися,

 

а вчитель дає простір для виправлення помилкового чи не зовсім вдалого рішення

 

 

Вправа «Істинне та хибне» відео

На уроці «Правдива і неправдива інформація» у 2 класі під час вивчення теми «Інформація. Дії з інформацією»  учні дізнаються про стереотипи у своїй свідомості та критично їх обговорюють.

Учні стоять навколо центральних столів на однаковій відстані один від одного. По черзі учні перелічують істинні і хибні твердження один про одного, про зовнішність, одяг, риси характеру тощо. Реагуючи на кожне твердження, учні виголошують «правда-«неправда».

Учитель пропонує учням різні ситуації з техніки безпеки в кабінеті інформатики, учням треба спробувати виправити інформацію, яку вони вважають неправдивою або неповною.

Створення можливості брати відповідальність на себе

 

й втілювати власні рішення для всіх у групі

 

           

 

 

Вправа-дослідження «Кожен у тій чи іншій ситуації може бути лідером»

 

 

 

Створення комп’ютерних презентацій у Microsoft Power Point та таблиць в Текстовому процесорі Microsoft Word:

 

           

Коли діти бачать реальність втілення їхніх ідей, у них «виростають крила» 

 

Робота з графічними можливостями текстового процесора

(Вправа «Мої особисті символи (герб)»). Фото робіт учнів

 

 

 

 

Під час вивчення теми «Всесвітня мережа Інтернет»

Вправа «Павутина життя»: у природі все взаємопов’язано, роль людини полягає у збереженні навколишнього середовища шляхом співпраці та солідаризації.

 

           

 

Вправа «Конституція нашої групи». Підведення до розуміння того, що правила і обов’язки їх дотримання допомагають жити разом так, щоб поважати права кожного. Правила захищають нас та інших людей і покладають на нас відповідальність за їх дотримання.

 

 

Пошук інформації в мережі Інтернет – знайомство з Конституцією України, її основними положеннями, правами і свободами громадян України. 

 

           

Створення комп’ютерних презентацій «Україна – демократична держава».

 

Створення публікацій «Компетентності для життя у демократичному суспільстві», «Права людини за Конституцією України». 

 

Підготовка комп’ютерної презентації «Права людини» (Вправа «Реклама прав людини»). Підведення до розуміння того, що популяризація прав людини сприяє їх розумінню та реалізації.

Робота над проєктами за спортивною тематикою (Вправа «Спорт для всіх»). Підводимо до розуміння того, що правила, як права людей, існують, щоб забезпечити справедливість гри, сприяти співпраці, учасники несуть відповідальність за їх дотримання. Правила мають бути застосовані до усіх гравців так само, як і універсальні права людини.

 

Розробка Пам’яток «Правила реагування у випадку дискримінації – булінгу чи мобінгу  – в школі». 

 

 

 

 

           

 

Вправа «Скарбничка»

 

Скарбничка – це дуже гарна коробочка, яку діти наповнюють ілюстраціями про права дітей та різними предметами, які уособлюють права дитини. Складаючи їх у скарбничку, діти розуміють і намагаються донести іншим важливість цих прав. 

Під час вивчення теми «Файли і папки» дітям пропонується створити папку «Мої права» і наповнювати її різноманітними файлами впродовж навчання в ліцеї.

 

Робота над проєктами за екологічною тематкою (Вправи «Права людини та навколишнє середовище», «Я – за екологію, моя школа також…»). 

Підводимо до розуміння того, що кожен відповідає за природний життєвий простір і що відповідальність є демократичною участю.

 

Вправа «Перегони на повітряних кулях»

 

Створення анімації «Перегони на повітряних кулях» в середовищі «Скретч»

Учитель демонструє правила побудови анімації, після чого кожна пара за комп’ютером виконує практичну роботу самостійно. Учні малюють повітряну кулю, яка летить над океаном або землею чи горами. У програмному середовищі «Скретч» складають алгоритм, за яким кулі починають рухатися. 

Потім учні уявляють, що вони подорожують на створеній кулі. Гра починається. 

Ми летимо на одній з куль - «кулі з правами людини». «Баластні мішки з піском», що символізують десять прав людини, кріпляться до кожної кулі:

       Вільні вибори.

       Недоторканність майна.

       Рівність чоловіків і жінок.

       Чисте та здорове середовище.

       Доступ до здорової їжі та чистої води.

       Право на освіту.

       Свобода думки, совісті та релігії.

       Одяг та житло для всіх громадян.

       Невтручання у приватне життя.

       Свобода пересування.

 Куля починає падати, та пасажири повинні скинути баласт для того, щоб уникнути серйозної аварії.

Завдання учнів – визначити пріоритетність прав людини, що в грі представлені «мішками з баластом». Вони використовують наступні критерії для вибору.Чи умовно міститься одне право в іншому? Чи має якесь одне право особливе значення для демократії або для наших особистих потреб?

Однак куля продовжує падати та потрібно скидати додатковий баласт через рівні інтервали часу. Учні повинні скинути більше мішків з баластом. Після того, як чотири або п’ять мішків скинуті за борт, куля безпечно досягає землі.

Кожна група представляє свій список всьому класу та пояснює свої пріоритети. Потім списки порівнюються. Чи є багато відмінностей? Також потрібно провести обговорення про роботу в групах. Про що було важко домовитися? Чи було складно віддати пріоритет певним правам людини на противагу іншим? Очікується, що учні зроблять висновок про те, що можливо було дійти згоди, і всі перелічені права людини є важливими, але люди можуть розставляти свої пріоритети, якщо вони стоять перед вибором.

Права людини є природними правами і тому не можуть бути відчужені. Таким чином, перегони на повітряних кулях - це обігравання ситуації, і ми сподіваємося, що диктатура ніколи не увійде у наше життя.

Розв’язання за допомогою табличного процесора сюжетних задач на види та розрахунки податків (Вправа «Наше майбутнє»), на розрахунок та аналіз фінансової спроможності людини Вправа «Зробіть крок вперед».

Робота з табличним процесором. Вправи «Сімейний бюджет» і «Бюджет участі». Формування вмінь аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет, користуючись математичними методами; вміння аргументувати та відстоювати свою позицію; ощадливість і поміркованість. Знайомство з Загальною Декларацією прав людини (ст. 25). 

 

Використані джерела: Полтавцев О. Г. Формування громадянських компетентностей в Україні: проблеми та перспективи (https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3415)

 

https://www.schools-for-democracy.org/news/zaproshennya-do-uchasti-v-programi-2

Рольф Голлоб та Петер Крапф «Досліджуємо права дітей»

Рольф Голлоб, Вільтруд Вайдінгер «Навчаємо демократії»

Рольф Голлоб та Вільтруд Вайдінгер «Зростаємо у демократії»

Рольф Голлоб, Тед Хаддлестон, Петер Крапф, Дон Роу та Вім Таельман «Живемо в демократії»

Петер Крапф «Беремо участь у демократії»

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Грицик (Чайдак) Дар'я Олегівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
6 листопада 2019
Переглядів
1104
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку