"День навколишнього середовища (довкілля)"

Про матеріал
Інформація для екологічного кутка школи, яка ведеться за екологічним календарем. Інформація допоможе знайти корисні поради та рекомендації щодо відзначення екологічних свят та подій в Україні й світі, пов'язаних з охороною та збереженням довкілля.
Перегляд файлу

День навколишнього середовища (довкілля)

Після недавніх досліджень з’ясувалося, що найчистіше повітря в світі «живе» на острові Тасманія, який знаходиться поруч з континентом Австралія. На початку цього тисячоліття Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала звіт про забруднення навколишнього середовища. Результати дуже сумні. Наприклад, в Каїрі, повітря дуже сильно забруднене. Дихати «під відкритим небом» там цілий день, для організму, все одно що викурити пачку цигарок.

Середньостатистичний автомобіль виробляє більше 0,5 кілограм відходів у вигляді газу менше, ніж через кожні 35 кілометрів шляху. Всього чотирьох літрів машинного мастила досить, щоб було отруєно понад 4 мільйона літрів чистої питної води. Виробництво металу є джерелом 6% всієї емісії вуглекислого газу в атмосферу нашої планети.

На пересилку спаму щорічно витрачається 33 мільярда кВт/год електроенергії, що супроводжується викидом в атмосферу близько 17 мільйонів тонн вуглекислого газу (як три мільйони автомобілів). Такої кількості електроенергії достатньо для електропостачання 2,4 мільйона будинків.

День навколишнього середовища відзначається в Україні щорічно у третю суботу квітня з 1998 року згідно з Указом Президента України «Про День довкілля» № 855/98.

Цього дня громадські організації проводять заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища, очищення водних джерел, озеленення, збереження заповідних об’єктів, поширення екологічних знань.

Спочатку свято було задумано для того, щоб відзначити Стокгольмську конференцію з довкілля, яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху.

Цього дня була заснована UNEP (United Nations Environment Network) - Екологічна програма ООН, яка зараз є основним організатором та ідеологом Дня довкілля.

В 2019 році Український День навколишнього середовища (День довкілля) припадає на 20 квітня.

Джерела забруднення навколишнього середовища

Деякі газові викиди, які забруднюють атмосферу

Вуглекислий газ (СО2) утворюється в результаті спалювання викопних видів палива, таких як вугілля, нафта, природний газ, штучних і синтетичних палив та біомаси (деревина). Це основна компонента (з числа триатомних газів), що сприяє створенню «парникового ефекту». В результаті неповного згоряння виділяється також монооксид вуглецю СО – токсичний газ, який шкідливо впливає на серцево-судинну систему людини. Діоксид сірки (сульфітний ангідрид) SО2 – один з найбільш токсичних газоподібних викидів енергоустановок, який складає більше 90% викидів сірчистих сполук з димовими газами котлоагрегатів (решта – SO3). Найбільшу кількість сірки містять вугілля та важкі види нафтопродуктів; легкі нафтопродукти містять меншу кількість сірки і, нарешті, бензин та природний газ практично не мають її у своєму складі.

 

Діоксид сірки (SO2), або сірчистий газ, виділяється під час згоряння палива з домішкою сірки (вугілля, нафта), переробки сірчаних руд, горіння териконів, виплавляння металів. Впливає на окислення, руйнує матеріали, шкідливо впливає на здоров'я людини. При наявності кисню SO2 переходить в SO3 і, взаємодіючи з водою, утворює сірчану кислоту. Накопичення сірковмісних сполук в основному відбувається у Світовому океані. Вплив цих продуктів на людей, тварини, рослини та інші речовини різноманітний і залежить від їх концентрації та багатьох факторів навколишнього середовища.

 

Триоксид сірки (SO3), або сірчаний ангідрид, утворюється внаслідок окиснення SO2 в атмосфері під час фотохімічних і каталітичних реакцій і є аерозолем або розчином сірчаної кислоти в дощовій воді, яка підкиснює ґрунти, посилює корозію металів, руйнування гуми, мармуру, вапняків, доломітів, спричинює загострення захворювань легень і дихальних шляхів. Нагромаджується в районах хімічної, нафтової й металургійної промисловості, ТЕЦ, цементних і коксохімічних заводів. Украй шкідливий також і для рослин, оскільки легко засвоюється ними й порушує процеси обміну речовин і розвитку.

 

Сірководень (H2S) і сірковуглець (CS2) викидаються в повітря окремо й разом з іншими сірчистими сполуками, але в менших кількостях, ніж SO2, підприємствами, які виробляють штучне волокно, цукор, а також нафтопереробними й коксохімічними заводами. Характерна ознака цих забруднювачів — різкий, неприємний, подразнювальний запах. Мають високу токсичність (у 100 разів токсичніші, ніж SO2). В атмосфері H2S повільно окиснюється до SO3. Потрапляє в атмосферу також у районах діяльності вулканів. Крім того, в природних умовах сірководень — це кінцевий продукт сульфатредукуючих бактерій — на дні боліт і річок, озер, морів і навіть у каналізаційних системах.

 

Оксиди азоту (NOx) утворюються при спалюванні будь-якого з викопних видів палива, що містять азотні сполуки, а також тих, що не містять, за рахунок окислення азоту повітря. Азот утворює з киснем ряд сполук (N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 и N2O5), властивості яких, активність і тривалість існування різні та слабо залежать від виду і складу палива. Сумарну кількість оксидів азоту зводять до NO2. Їх концентрація визначається режимом та організацією процесів горіння палива. Оксиди азоту шкідливо впливають на здоров'я людини, сприяють утворенню парникового ефекту та руйнуванню озонового шару. Крім того, оксиди азоту викликають «вимирання лісів», кислотні дощі й так далі.

 

Метан (СН4) утворюється в результаті розкладання органічних речовин, наприклад у сільському господарстві, при вуглевидобутку, в процесі нафтоі газовидобутку, газорозподілу і спалюванні біомаси. Метан також значно сприяє виникненню парникового ефекту.

 

 

 

 

Деякі газові викиди, які забруднюють атмосферу

 

Сполуки CFC. Chlorinated Flour Carbons, або фреони, відносяться до окремих малих газоподібних домішок в атмосфері. З'являються головним чином у результаті антропогенного впливу (при виробництві окремих теплоізоляційних матеріалів, пінопласту), виділяються з холодоагентів холодильників і морозильників. Фреони (основні руйнівники озонового шару атмосфери) підвищують рівень ультрафіолетового опромінення Землі з космосу. Їх присутність в атмосфері сприяє утворенню парникового ефекту.

Озон (О3). Утворюється на великих висотах (близько 30 км) при взаємодії кисню О2 та ультрафіолетового випромінювання Сонця, а також на низьких висотах в результаті фотохімічних реакцій (зокрема, при взаємодії оксидів азоту і гідрокарбонатів). Озон впливає на «парниковий ефект», негативно діє на здоров'я людини, культивування рослин, викликає «вимирання лісів».

Звеселяючий газ (N2O). Утворюється з натуральних матеріалів при виробництві харчових продуктів та енергії. Робить деякий вплив на парниковий ефект.

Аміак (NH3). Утворюється тільки в сільськогосподарському виробництві. Він чинить інтенсифікуючу та нейтралізуючу дію на окислення. Застосовується для виробництва, зокрема азотної кислоти. Впливає на порушення балансу примикаючих морів, озер, річок через внесення надмірної кількості добрив (евтрофікації). Подразнює дихальні шляхи людей і тварин

Шкідливі вуглеводні (ароматичні, парафіни, нафтени, бенз-пірени) містяться у вихлопних газах автомобілів (недосконалість процесів згоряння бензину в циліндрах двигунів), картерних газах, випарах бензинів. Дуже шкідливі також сажа (оскільки добре адсорбує забруднювачі), ненасичені (олефінові) вуглеводні (етилен та інші), які становлять 35 % загальної кількості вуглеводневих викидів і є однією з причин утворення смогів — фотохімічних туманів у містах-гігантах. У вихлопних газах автомобілів міститься близько 200 шкідливих компонентів, найнебез-печніші з яких — бензпірени, оксиди азоту, сполуки свинцю та ртуті, альдегіди.

Сполуки хлору з іншими елементами концентруються навколо хімічних заводів, які виробляють соляну кислоту, пестициди, цемент, суперфосфат, оцет, гідролізний спирт, хлорне вапно, соду, органічні барвники тощо. В атмосфері містяться у вигляді молекулярного хлору й хлористого водню.

Сполуки фтору з іншими елементами нагромаджуються в районах виробництва алюмінію, емалі, скла, кераміки, фарфору, сталі, фосфорних добрив. У повітрі вони містяться у вигляді фтористого водню (HF) або пилуватого флюориту (CaF2). Сполуки фтору надзвичайно токсичні, до них дуже чутливі комахи. Фтор нагромаджується в рослинах, а через рослинний корм — в організмі тварин.

Свинець (РЬ) — токсичний метал, який міститься у вихлопних газах автомобілів свинцевих фарбах, матеріалах покриттів, ізоляцій електрокабелів і водопроводів, різних прокладок та ін. В організмі людини міститься в середньому близько 120 мг свинцю, який розподілений по всіх органах, тканинах, кістках. Із кісток він виводиться дуже повільно (десятки років)! Органічні сполуки свинцю надходять в організм людини крізь шкіру, слизові оболонки, з водою та їжею, а неорганічні — дихальними шляхами. Сьогодні житель великого міста щодня вдихає близько 20 м3 повітря з вихлопними газами, до компонентів яких належить свинець, отримує його з їжею (до 45 мкг), і в організмі затримується до 16 мкг свинцю, котрий проникає в кров і розподіляється в кістках (до 90 %), печінці й нирках. Іноді загальна кількість свинцю в організмі городянина становить 0,5 г і більше, тоді як його ГДК в крові — 50—100 мкг/100 мл.

Кадмій (Cd) — одна з найотруйніших речовин. Підвищений уміст кадмію спостерігається в морських фосфоритах, морських рослинах і кістках риб, у деяких поліметалічних рудах. Нагромаджується він у золі під час спалювання сміття на звалищах.

Ртуть (Hg) — високотоксична речовина, особливо ртутєор-ганічні сполуки — метилртуть, етилртуть та ін. В довкілля потрапляє з відпрацьованих люмінесцентних ламп, батарейок тощо.

 

 

Наше довкілля

 

Способи допомогти Землі, які може зробити кожен

1.Поміняйте лампочку Якщо кожна сім'я замінить одну звичайну лампочку в домі на люмінесцентну енергозберігаючу, то це призведе до зниження рівня забруднення навколишнього середовища У випадку, якщо вам не подобається світло таких ламп, можна поставити їх хоча б у ті місця, де світло потрібне рідко — в комору, на балкон.

2.Вимикайте комп'ютер на ніч Тим, що ви вимкнете комп'ютер ви можете заощадити до 40 ват електроенергії на добу. Якщо ви не хочете вранці чекати завантаження комп'ютера, то чому б йому не завантажуватися поки ви вмиваєтеся?
3.Використовуйте обидві сторони паперу Не буде проблемою, якщо ви роздрукуєте на обох сторонах. Або ж другу сторону можна використовувати просто для особистих нотаток. Для того, щоб швидко і просто скоротити кількість використовуваного паперу удвічі, налаштуйте свій принтер на друк з обох сторін за замовчуванням.

4.Віддавайте скло на переробку При переробці скла, рівень забруднення повітря зменшується на 20%, а рівень забруднення води на 50%. А от не перероблене скло може розкладатися мільйони років.

5.Сушіть випраний одяг на сонці Ваш одяг збереже свої кольори, і заодно ви заощадите гроші на рахунку за електрику. А ваша улюблена футболка прослужить довше.

6.Вимикайте світло Завжди вимикайте світло при виході з кімнати, якщо там встановлена ​​лампа розжарювання. У разі флуоресцентних ламп роль грає кількість включень і виключень, тому їх варто відключати лише у випадку, коли ви виходите з кімнати більш ніж на 15 хвилин.

7.Віддавайте газети на переробку У країнах СНД щодня друкується кілька мільйонів газет. Більше 70% з них врешті-решт просто викидається в сміття. Якщо ж ви відправите на переробку всього одну газету на тиждень, це вже допоможе заощадити безліч дерев.

8.Упаковуйте креативно Подарункові упаковки, пакети або ж яскравий кольоровий папір цілком можна використовувати повторно. А якщо додати старі карти, журнали, газети або навіть матеріал непотрібного одягу, то можна зробити щось дійсно оригінальне та цікаве.

9.Купуйте менше води в пластикових пляшках Близько 90% пластикових пляшок не переробляється, а їх розкладання займе тисячі років. Простий вихід - використовуйте одну пляшку багато разів, це допоможе навколишньому середовищу, вашому гаманцю і можливо навіть здоров'ю.

10.Замініть ванну прийняттям душу Спробуйте протягом одного тижня не набирати ванну і замість цього приймати душ. Зазвичай для ванної потрібно в два рази більше води, ніж іде під час прийняття душу. Знову ж таки, ви не тільки зменшите кількість води, що витрачається, але й заплатите менше за комунальні послуги.

11.Чистіть зуби із закритою водою Ви зможете заощадити до 19 літрів води на день. Те ж саме стосується й миття посуду, деякі дії в цьому процесі теж не вимагають постійного потоку води.

12.Полагодьте труби у ванній Місце в трубі або крані у ванній, звідки капає вода, може бути не заважати, проте уявіть скільки води таким чином витече за рік. А якщо таке місце не одне? Просто полагодите труби, і це вже допоможе планеті.

13.Посадіть дерево Це корисно як для повітря, так і для землі. Дерево буде не тільки красиво виглядати, а й, можливо, збільшить вартість ділянки при продажу. Можна зробити це традицією і, наприклад, садити по одному дереву для кожного члена сім'ї раз на рік.

14.Використовуйте "круїз-контроль" в автомобілі Якщо у вашій машині є функція круїз-контролю, то нехай вона робить свою справу. З нею автомобіль буде їздити на 15% ефективніше. Адже ви заплатили не просто за додаткову кнопку на панелі. А з урахуванням нинішніх цін на паливо, можна ще й пристойно заощадити.

15.Купуйте місцеве Уявіть, наскільки забруднюється навколишнє середу від того, що продукти харчування довозять з інших регіонів чи країн у ваші місцеві магазини. Тому при можливості намагайтеся підтримувати і купувати продукти, вирощені у вашому регіоні або місті.

16.Віддавайте старі мобільники на переробку На звалищі щорічно виявляється близько 130 мільйонів телефонів. Частини телефону і батареї з часом будуть випускати токсичні елементи в навколишнє середовище. Тому краще знайдіть місце, де приймають телефони для подальшої екологічної переробки.

17.Віддавайте на переробку алюміній На створення 20 алюмінієвих банок з перероблених старих витрачається стільки ж енергії, скільки на створення однієї абсолютно нової.

18.Вирощуйте кімнатні рослини Вони не тільки прикрасять кімнату, але і посприяють очищення повітря і більшій кількості кисню в будинку. Крім того, можна подарувати їх друзям замість зрізаних квітів і тоді, можливо, друзі самі почнуть їх вирощувати.

19.Використовуйте сірники замість запальничок Запальнички зроблені з пластика і в більшості своїй є одноразовими, тому щорічно на звалищах їх виявляється більше мільярда одиниць. Сірники, зроблені з дерева, в цьому плані менш шкідливі, але ще більш екологічним вибором стануть картонні сірники, які часто робляться з переробленого паперу.

20.В магазин зі своїм пакетом Як відомо, поліетиленові пакети сьогодні є одними з головних забруднювачів в наших містах.

21.Віддавайте речі І навіть якщо вона не потрібна тим, кого ви знаєте, цілком можливо, що їй будуть раді в якій-небудь благодійної організації.

22."Ні" пластиковим пакетам! Щороку в світі використовується 500 мільярдів пластикових пакетів. Вони не розкладаються і найчастіше виявляються в океанах, а згодом можуть виявитися і в шлунках морських мешканців. По можливості намагайтеся використовувати багаторазові сумки з переробленого або краще паперові.

23.Відключайте зарядний пристрій Не потрібно залишати зарядний пристрій у розетці, коли нічого не заряджається. Потрібно обов'язково висмикнути його з розетки, тому що електрика при цьому все одно витрачається.

24.Ходіть пішки Якщо ви завжди їздите на машині, заведіть звичку раз на тиждень замість поїздки на автомобілі сходити кудись пішки. Наприклад, це може бути один похід на роботу або в магазин. Крім іншого ви ще й зміните обстановку.

 

docx
Пов’язані теми
Екологія, Інші матеріали
Додано
12 листопада 2019
Переглядів
89
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку